Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Valahia Targoviste

Facultatea de Stiinte Economice


PIATA ASIGURARILOR DI RO!AIA
Tudose Ana!aria"#ianca
E$TS%anul II% gru&a '
(
$u&rins
1. Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania.pag 3
2.Cap II- Piata asigurarilor in Romania
2.1Cererea si oferta pe piata asigurarilor..pag 4
2.2Concurenta pe piata asigurarilor..pag 5
2.3 Caracterizarea pietei asigurarilorpag 6
2.4 Elementele asigurarilorpag
3.Capitolul III-Piata asigurarilor in conte!t European..pag "
4.Capitolul I#-$tu%iu %e caz $ocietatea %e &sigurare-Reasigurare &$'R&-()I*&
4.1 Infiintare+pri,atizare+momentul (ni-a. .. pag 1.
a.Infiintare
/.Pri,atizare
c.0omentul ()I*&
4.2 &$'R&-()I*& la sase luni %e parteneriat..pag 11
4.3 Portofoliul %e asigurari al firmei.pag 12
4.3.1 asigurari pentru persoane fizice
4.3.2 asigurari pentru persoane 1uri%ice
4.4 Clasamentul primelor 1. companii %e asigurare %in Romania pentru trimestrul 3 %in
2..2Re,ista %e $pecialitate Insurance Profile3.pag 14
'
Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania
Des)asurata de a&ro*imativ ('+ de ani &e teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de
asigurare a )ost su,im&artita de catre s&ecialisti in trei eta&e%distincte ca mod de mani)estare%cu
diverse &ro&rietati si modalitati de gestionare a a)acerilor-!omente de)initorii.
(/0("(12/ .in (/0( &rima societate de asigurari din Romania cu un ca&ital social de 3
milioane de lei4in (12/ toate societatile de asigurari din tara sunt nationali5ate4
(121"(11(.in (121 se lichidea5a societatile de asigurari%intregul lor &orto)oliu )iind
&reluat de societatea sovieto"romana &e actiuni 6Sovromasigurare7 in)iintata in acelasi
an4tot in (121 ia )iinta Intre&rinderea de Stat &entru Reasigurari4in (18' se in)iintea5a
Administratia Asigurarilor De Stat9ADAS: ce &reia activitatea Intre&rinderii de Stat
&entru Reasigurari%iar in (183 si &orto)oliul 6Sovromasigurare7 care se
des)iintea5a4mono&ol com&let al statului in domeniul asigurarilor-
(11(.du&a (1/1 &iata asigurarilor devine concurentiala%insa o serie de com&anii nu )ac
)ata regulilor im&use de o economie concurentiala si sunt eliminate datorita )alimentului
9E*.Avia%!ondragon: iar altele sunt marginali5ate4la ( ianuarie (11( ADAS isi
incetea5a activitatea &orto)oliul de asigurari si &atrimonial )iind &reluat de &rimele trei
societati &e actiuni%nou constituite%cu ca&ital integral de stat ASIRO!%ASTRA si
$ARO!-9$etina Iuliana9coord:%#randa,ur Ecaterina Ralca%$onstantinescu
!ihaela%7!ar;etingul serviciilor <teorie si a&licatii%Editura Uranus%'++=%& '=/:-
Actuala situatie a asigurarilor in Romania re)lecta )idel e*&erienta acumulata &e &arcursul celor
5ece ani de tran5itie%&erioada in care s"au creat conditiile trans)ormarii structurale a &ietei
asigurarilor-
Piata internationala de asigurari se a)la intr"o continua schim,are%in s&ecial in tarile din Euro&a
$entrala si de Est ast)el incat%o,ligate sa actione5e intr"un cadru legislativ%marcat de neconcordante
semni)icative )ata de sistemul international%societatile de asigurari au tre,uit sa re5olve atat
&ro,leme a)erente castigarii unei &o5itii &e &iata cat si &ro,leme legate de e*istenta unei &iete de
ca&ital &utin de5voltata%insta,ila si marcata de numeroase evenimente negative"ceea ce a ingreunat
)unctionarea resurselor atrase-
3
Piata asigurarilor din Romania este o &iata imatura insa com&etitiva-Pe &iata actionea5a un
numar im&ortant de societati de asigurari%insa o)erta este vasta doar in a&arenta%ca&acitatea lor
)inanciara )iind insa &rea redusa%)a&t datorat in mare &arte actionariatului constituit in ma>oritate
din &ersonae )i5ice%com&arativ cu riscurile cu care se con)runta &otentialii asigurati-
O alta de)icienta a actualului sistem de asigurari o re&re5inta li&sa unui &ersonal s&eciali5at in
domeniu-Aceasta isi &une am&renta asu&ra intregii organi5ari si a modalitatilor de lucru
ado&tate%li&sindu"le asistenta tehnica si &rogramele de reasigurare necesare%ceea ce se re)lecta in
calitatea serviciilor o)erite si im&licit in viitoarea de5voltare a &ietei-
Cap II- Piata asigurarilor in Romania
2.1Cererea si oferta pe piata asigurarilor
Piata ocu&a locul central in mecanismul de )unctionare al unei economii moderne &entru ca &e
in)ormatiile )urni5ate de aceasta se )undamentea5a deci5iile agentilor economici%ale &roducatorilor
si consumatorilor de ,unuri materiale si servicii%indi)erent de )orma economico"sociala &e care
acesta o im,raca%de )orma de &ro&rietate &e care se intemeia5a-
In Sistemul Euro&ean al $onturilor Economice Integrate9SE$:%s&eci)ic statelor de5voltate din
&unct de vedere economic activitatea si res&ectiv%intre&rinderile de asigurari constituie un sector
institutional distinct-A,ordarea &ro,lematicii &ietei asigurarilor de &ersoane %de ,unuri si de
ras&undere civila tre,uie sa )ie &recedata de anali5a s)erei de cu&rindere a acestui sector%care
&re)igurea5a continutul &ietei res&ective-
Sectorul institutional al intre&rinderilor de asigurari regru&ea5a riscurile individuale in riscuri
colective-Resursele &rinic&ale ale acestor intre&rinderi sunt )ormate din &rimele de asigurare%&rime
care cu&rind doua &arti.una%care re&re5inta remunerator serviciului de asigurare si alta care
)inantea5a indemni5atiile datorate si re5ervele tehnice de asigurare-
Unitatile gru&ate in acest sector institutional sunt urmatoarele.
a: Societatile de ca&ital%a caror )unctie &rinci&ala este de asigurare-
,: Societatile coo&erative si asociatiile cu &ersonalitate >uridica"cu )unctie &rinci&ala de
asigurare-
c: Istitutiile &u,lice cu statut de &ersoane >uridice cu )unctie &rinci&ala de asigurare
2
d: Organi5atiile )ara sco& lucrativ cu &ersonalitate >uridica%cu )unctia &rinci&ala de
asigurare-
e: $vasi"societatile de asigurari"intre&rinderi individuale%asociatiile si intre&rinderile
&u,lice%altele decat cele din &rimele categorii mentionate%care dis&un de o conta,ilitate
com&leta si care au in &rinci&al activitate de asigurare sunt considerate ca unitati
institutionale numite cvasi"societati de asigurare9casele de &ensii )ara autonomie si )ara
conta,ilitate com&leta nu sunt unitati institutionale:-
): $om&anii 6mama7 care asigura coordonarea unui gru& de societati gru&ate in
ma>oritate%cu intre&rinderile de asigurari-
2.2Concurenta pe piata asigurarilor
$oncurenta este un model de com&ortament al agentilor economico"sociali in economia de
&iata%li,erali5ata.in ca5ul asigurarilor%este vor,a de com&ortamentul &urtatorilor cererii si o)ertei de
asigurare-
In &rinci&iu%concurenta semni)ica o rivalitate intre &artici&antii la actul de van5are"
cum&arare%un ra&ort de )orte dintre acestia%o o&o5itie-In ca5ul asigurarilor de &ersoane%de ,unuri si
de ras&undere civila%van5atorii sunt o)ertantii de asigurare%cei care isi o)era serviciile in acest
domeniu al activitatii economico"sociale%iar cum&aratorii sunt &otentialii asigurati%cei care solicita
asemenea servicii-Actul de van5are"cum&arare in inseamna de )a&t%asumarea unei o,ligatii din
&artea asiguratorului%care re&re5inta%de )a&t%&rodusul de asigurare%cum ar )i &lata unei sume de ,ani
la &roducerea unui eveniment inscris in contractul de asigurae%aco&erirea unei daune &rovocate
unui ,un de catre un eveniment cu&rins in asigurare%aco&erirea unei sume de ,ani )ata de o terta
&ersoana &entru &re>udiciul &e care il su)era din cau5a asiguratului-
E*ista doua ti&uri de concurenta.
Piata cu concurenta &er)ecta
Piata cu concurenta im&er)ecta
Concurenta perfecta este concurenta &uri)icata de orice element de mono&ol-Ea &resu&une in
&rinci&iu%ca toate unitatile &roducatoare sunt ca&a,ile sa"si vada integral &roductia o,tinuta la
&retul &ietei%)ara a"l in)luenta intr"un )el%iar toti cum&aratorii &ot sa cum&ere la &retul &ietei atat cat
doresc )ara a in)luenta &iata-
8
2.3 Caracterizarea pietei asigurarilor
Asigurarea inseamna garantare%&unere in siguranta %incredintare%&romisiune )erma%masura de
&revedere luata de cei interesati &entru conservarea contravalorii ,unurilor &e care le &oseda%&entru
ocrotirea &ersoanelor )i5ice in ca5ul diminuarii sau &ierderii ca&acitatiide munca%datorita unor
,oli%accidente sau atingerii unei anumite limite de varsta%&recum si &entru a&ararea unor dre&turi
su&use%eventual &ierderii9#istriceanu Gh-D%#ercea F%!acovei E% 6Le*icon de &rotectie
sociala%asigurari si reasigurari7%Editura ?arat%#ucuresti%(110% &-8':-
Piata cu concurenta &er)ecta are o serie de caracteristici%dintre cele mai semni)icative sunt
urmatoarele.
Atomicitatea &artici&antilor"inseamna e*istenta unui numar mare de &roducatori si
cum&aratori%res&ectiv o)ertanti sau &restatori de servicii si de solicitanti e)ectivi de asigurari
&e &iata ast)el incat niciunul dintre acestia sa nu dis&una de o asemenea &o5itie care sa"i
&ermita sa e*ercite in)luente asu&ra cantitatilor &roduse sau asu&ra &retului de
van5are%res&ectiv asu&ra volumului o,ligatiilor asumate incheiate si asu&ra nivelului
&rimelor de asigurare-
Fluiditatea &ietei a&are atunci cand cum&aratorii &ot sa"si aleaga in mod li,er )urni5orii
lor%iar &roducatorii &ot in mod li,er sa intre %sa iasa dintr"o &iata anume-In acest ca5 nu
e*ista ,ariere >uridice sau institutionale la intrarea unor noi &roducatori concurenti &e &iata
unui anumit &rodus-
!o,ilitatea &er)ecta a )actorilor de &roductie este o conditie care &resu&une ca )actorii de
&roductie%munca si ca&ital sunt %sunt orientati s&re utili5arile unde se asigura cel mai mare
&ro)it &osi,il-Agentii economici &roducatori &ot &arasi &ietele in care ei o,tin &ierderi si se
&ot orienta s&re cele unde &ot reali5e &ro)it-
Trans&arenta &ietei inseamna ca toti agentii economici sunt &er)ect in)romati%cunosc
com&let elementele &ietei si schim,arile care &ot interveni &e aceasta-De o,icei%&otentiali
asigura,ili%&ersoane >uridice si )i5ice%nu sesi5ea5a usor avanta>ele asigurarilor de
&ersoane%,unuri si ras&undere civila%ra&ortul care e*ista intre &rima de asigurare &latita si
indemni5atia ce &oate )i o,tinuta in ca5 de sinistru-
Omogenitatea &roduselor inseamna ca &rodusele sunt identice%ast)el incat celor ce cum&ara
sa le )ie indi)erent de la ce &roducatori o,tin &rodusul-9Iosi) Gh-%Gherasim Al%$risan
=
%Galiceanu I%Sauer G%Tanasescu P%7Sistemul de asigurari in Romania%Editor 6Tri,una
Economica%#ucuresti%(110%& (+=:-
Concurenta imperfecta 4concurenta &oate )i considerata &ura sau &er)ecta daca cele cinci
trasaturi anali5ate ar )i &re5ente simultan &e o &iata-Daca cel &utin una dintre ele nu este &re5enta se
vro,este de concurenta im&ura%cunoscuta cel mai adesea su, denumirea de concurenta im&er)ecta-
2.4 Elementele asigurarilor
Elemetele asigurarilor sunt.
Asiguratorul
Asiguratul
$ontractantul asigurarii
#ene)icarul asigurarii
Tertul des&agu,it
#ro;erul de asigurare
#ro;erul de reasigurare
$ontractul de asigurare
O,iectul asigurarii
Riscul
Evaluarea in vederea asigurarii
orma de asigurare
Valoarea9suma: cu&rinsa in asigurare
Prima de asigurare
$a5ul asigurat 9sinistrul:
Pagu,a sau dauna
Des&agu,irea de asigurare
Fransi5a
Fondul de asigurare
Varsta de asigurare
Durata asigurarii
0
Polita de asigurare
Reasigurarea
Prima de reasigurare
$oasigurarea -9#istriceanu D-Gheroghe%7Asigurari si reasigurari in Romania7%Editura
Universitara%#ucuresti '++=%& ''3"'82:-
Capitolul III-Piata asigurarilor in conte!t european
Economia de &iata li,era este aceea @n care resursele 9 materiale% )inanciare si umane: sunt
alocate )ara nici o interventie% &returile se sta,ilesc in )unctie de cerere si o)erta% iar echili,rul
economic are loc &rin autoreglare-
An economia de &iata% asigurarile constituie un sector de &restatii al economiei naturale a
)iecarei tari care contri,uie la &rotectia ,unurilor si a &ersoanelor im&otriva di)eritelor riscuri
&reluate in asigurare- !ai mult au un rol crescand in s&orirea &rodusului intern ,rut% &lasamente de
investitii% etc-
Pe de alta &arte intr"o economie de incertitudini% asigurarile )avori5ea5a atragerea economiilor
&o&ulatiei catre &iata )inanciara% intrucat contractul de asigurare a&are ca o creanta conditionata
emisa de asigurator Bi cum&arata de asigurat-
Identi)icarea unor coordonate ale integrarii euro&ene a Romaniei in domeniul asigurarilor
im&lica anali5a acestui sector in tarile $EE si in Euro&a $entrala Bi de Est-
An anul (111 volumul total de &rime &entru Euro&a $entrala Bi de Est a a>uns la (8%' miliarde
USD% din care 0 tari au totali5at 1+C din volumul de &rime . Polonia% Rusia% Re&-$eh% Ungaria%
Slovenia% $roatia si Slovacia- Gradul mediu de &enetrare a asigurarilor% res&ectiv volumul de &rime
ca &rocent din &rodusul intern ,rut a )ost de (%0C &entru asigurarile generale% res&ectiv cam
>umatate din nivelul &entru Euro&a de Vest Bi +%0C &entru asigurarile de viata% doar a&ro*imativ
(D0 din nivelul &entru Euro&a de Vest-
Sectorul asigurarilor a cunoscut o de5voltare dinamica din momentul de&asirii cri5ei &rovocate
de trecerea la economie de &iata la ince&utul anilor E1+-An decursul &erioadei (113"(111 volumul
de &rime incasate la asigurarile de viata a crescut cu mai mult de (0C &e an% @n medie% luandu"se in
considerare si in)latia- $ele 8 tari centrale si est"euro&ene in care asigurarile de viata au inregistrat
/
cea mai &uternica e*&ansiune au avut toate rate de crestere dinamice% sta,ile in mai multe ca5uri
mai mari de '+C &e an- An aceste tari% sectorul asigurarilor de viata a &utut ,ene)icia de mediul
macroeconomic sta,il si de stimulente )iscale &entru &romovarea sistemului de &ensii &rivate
individuale- An schim, cresterea economica in statele ,altice% tarile din Euro&a de Sud" Est si Rusia
a )ost e*trem de redusa% conditiile de ince&ut )iind destul de dure-
De5voltarea asigurarilor generale a )ost de asemenea destul de satis)acatoare% cresterea medie
anuala a )ost de 0%=C corectata cu in)latia- Princi&alii )actori care au stat la ,a5a de5voltarii acestui
sector au )ost introducerea si e*tinderea asigurarilor o,ligatorii de ras&undere civila auto si cererea
dinamica &entru asigurarile de sanatate si de accidente-
An &re5ent climatul macroeconomic este e*trem de )avora,il de5voltarii industriei asigurarilor-
Tendinta &o5itiva se va mani)esta si in viitor stimuland cresterea cererii &entru &rodusele de
asigurare-
Introducerea stimulentelor )iscale si a altor ti&uri de asigurari o,ligatorii ar tre,ui sa garante5e
industriei asigurarilor rate de crestere consistente in urmatorii ani-
An tarile Vest"euro&ene in sectorul asigurarilor% asa cum reiese din &rogno5ele $omunitatii
Economice Euro&ene% &entru anii urmatori% au dre&t coordonate.
accelerarea &rocesului de constituire a &ietei unice in domeniul asigurarilor
li,erali5area &restatiilor de asigurare indi)erent de tara de re)erinta 9 in ca5ul in care
com&ania de asigurare isi asuma asigurarea unor riscuri grele:
&entru riscuri de masa uni)icarea &ietei asigurarilor
acordarea unor )acilitati &entru com&aniile de asigurari care doresc a"si e*tinde s)era de
&restatii% )ara licenta% in alte tari% daca solicitarea se mani)esta de catre asiguraFii
&otentiali din tara res&ectiva- Alt)el s&us% se &reconi5ea5a cresterea unei li,ertati de
actiune a com&aniilor de asigurari% incat )iind sta,ilite intr"o anumita tara% ele sa &oata
o&era in celelalte tari )ara a mai )i a,ilitate in &reala,il de autoritatile tarii res&ective-
$ontrolul asu&ra acestor re&re5entante ar urma sa )ie reali5at doar de catre societatea
mama-
crearea unui cadru comun &entru a de)inii si determina re5ervele tehnice% &lasamentele
de active% reglementari legislative-9GHHH-asigura-ro:
An ultimii ani se &roduce o regru&are de )orte &e &iata euro&eana a asigurarilor% &unandu" se in
discutie atragerea Ia&oniei Bi Americii- Se &une &ro,lema unor aliante si )u5iuni-
1
De asemenea se &reconi5ea5a ca sectorul de asigurari va inregistra un asalt nota,il din &artea
,ancilor- Are loc o intensi)icare a transmiterii riscului din sectorul ,ancar ins&re cel al asigurarilor-
An Anglia e*ista o traditie in sectorul ,anca"asigurare% dar si in alte tari euro&ene ,ancile se
lansea5a tot mai mult @n asigurarile de viata situandu"se la mi>locul drumului intre o asigurare 9 cu
aco&erirea riscului: si un venit din investitii clasice- #ancile servind dre&t intermediari ai
com&aniilor de asigurari% constituie de>a o &ractica in asigurarea liniilor de credit- Van5area
asigurarilor &rin intermediul ,ancilor are avanta>ul )idelitatii )ata de clienti asigurand si cresterea
&roductivitatii si renta,ilitatii in retea-
E*ista si unele de5avanta>e intre care insta,ilitatea )iscala a regimului asigurarilor de viata si a
)ormelor de economisire inrudite% &ierderea clientului din cau5a unor de5acorduri @n reglementarea
riscurilor% etc-
Aliantele intre com&aniile de asigurare si ,anci sunt &uternice de>a @n Franta% Germania %Anglia%
Suedia% in Tarile de Ios dar si la noi-
Capitolul I#-$tu%iu %e caz
$ocietatea %e &sigurare-Reasigurare &$'R&-()I*&
4.1 Infiintare+pri,atizare+momentul (ni-a2555.uni-a.ro3
a.Infiintare
Astra a )ost in)iintata in (11(-Princi&alii actionari ai com&aniei sunt ova Trade"03C%unul
dintre cele mai mari holding"uri romanesti%si UniJa Grou&"'0C liderul &ietei austriece de asigurari
si >ucator international im&ortant%cu interese in (= tari-ASTRA"UIKA are cel mai mare ca&ital
social din &iata romaneasca de asigurari%in suma de 88 mil euro-ASTRA"UIKA are o strategie de
a)aceri ,a5ata &e )le*i,ilitate si moderni5are si isi doreste sa devina una dintre cele mai &uternice
com&anii de asigurari din Romania-ASTRA"UIKA se ,a5ea5a asta5i &e aco&erire teritoriala
com&leta9&este '++ de sucursale si agentii in toata tara:%&utere )inanciara ridicata9!ercer Oliver
LMman a evaluat UniJa dre&t com&ania de asigurari cu cea mai ridicata e)icienta investitionala din
Euro&a:%)le*i,ilitate la nivelul &roto)oliului de &roduse9&este 0+ de ti&uri de asigurari si o echi&a de
&ro)esionisti:-
/.Pri,atizare
(+
ASTRA a)ost &rivati5ata de catre AVAS in anul '++' &rin van5area &achetului ma>oritar de
actiuni detinut de catre stat catre S$-OVA TRADE S-A #ucuresti%societate comerciala din
domeniul asigurarilor de &e &iata romaneasca &rivati5ata cu un investitor strategic%S-$ OVA
TRADE S-A%in calitate de cum&arator si actionar ma>oritar al societatii%si"a asumat &e langa
o,ligatia de &lata a &retului si alte o,ligatii care au conditionat tran5actia-In &rima )a5a%S-$ OVA
TRADE S-A a investit in ASTRA o suma de 30 milioane dolari )ata de 3= miloane dolari%cat s"a
anga>at &entru &rima transa investitionala%reali5and in avans si o &arte din suma a)erenta anului doi
investitional-
In anul '++= suma totala anga>ata &entru reali5area de investitii%res&ectiv 23-==+-+=2 USD%se
gasea in totalitate investita in ASTRA-Ultima ma>orare de ca&ital social%hotarata de catre actionarii
ASTRA la s)arsitul lunii iulie '++=%in a&ro*imativ (+ milioane Euro%ma>orare initiata de catre S-$
OVA TRADE S-A in sco&ul reali5arii o,ligatiilor de investitii de contract%a insemnat un a&ort de
ca&ital adus in societate de catre actionarul ma>oritar de a&ro*imativ / milioane Euro%di)erenta de '
miloane )iind adusa de catre UIKA GROUP-
c.0omentul ()I*&
Un element care a contri,uit la succesul acestei &rivati5ari%il constituie coo&tarea ca actionar
semni)icativ al ASTRA%Gru&ul UIKA%un mare gru& de &e &iata asigurarilor din Euro&a%liderul &e
&iata asigurarilor din Austria-Aceasta im&ortanta eta&a din viata societatii ASTRA a avut loc in
anul '++8%in urma unei tran5actii trans&arente &e &iata de ca&ital-De la intrarea Gru&ului
UIKA%un &rim &as in aceasta directie )iind a&ro,area de catre AGA a noii sigle care cu&rinde
numele ASTRA ca mem,ra a Gru&ului UIKA-Partici&area UIKA la ma>orarea de ca&ital
demonstrea5a%de asemenea%reali5area inca unui &as in &rocesul com&le* si de durata a con)igurarii
e*istentei %&e &iata romaneasca a asigurarilor%a com&aniei-
4.2 &$'R&-()I*& la sase luni %e parteneriat
UIKA este cel mai mare gru& de asigurari din Austria%cu o cota internationala de &iata de
'/C%estimata la 38C &entru '++=-Anul trecut a insemnat &entru com&anie o crestere de '8C a
&rimelor su,scrise%1(%1C din aceasta crestere re&re5entand contri,utii internationale-Din acest
&unct de vedere%Romania s"a clasat &e &o5itia a sa&tea in to&ul re&re5entantelor com&aniei-
ASTRA"UIKA si"a ma>orat ca&italul social cu 38%(2 mil Ron-Deci5ia de ma>orare a )ost
&u,licata &e (2 august '++= in !onitorul O)icial al Romaniei-In &re5ent%ca&itali5area com&aniei se
ridica la (1'%/' mil Ron-
((
ASTRA"UIKA a inregistrat in &rimele sase luni ale anului '++=%&rime ,rute su,scrise
totale9viata si non viata:in valoare de 8'%1= mil euro%cu 1(%=C mai mult decat in aceeasi &erioada a
anului &recedent9'0%(( mil euro:%dintre care 8(%='milioane euro non viata si 3'3%//0 euro <viata-
$ea mai mare crestere%cu (''C a )ost inregistrata la &rimele ,rute su,scrise &entru asigurarile
de ras&underi generale%care in &rimul semestru '++= au insumat (%+''%331 miloane Euro%)ata de
281-/=8 in semetrul I din '++8-
Ocrestere im&ortanta s"a o,tinut si la asigurari &entru cladiri si ,unuri9cu ((1%3C: care de la
(%( milioane Euro &rime su,scrise in semestrul I '++8%ating in aceeasi &erioada a anului '++=% '%2
milioane Euro-
Asigurarile $AS$O au inregistrat o crestere cu /=%(C %atingand la )inele lunii iunie '++=
valoarea de /%83 milioane Euro%)ata de 2%8/ !ilioane Euro in aceeasi &erioada a anului trecut-
Asigurarile de ras&undere civila auto o,ligatorie au inregistrat o crestere cu =0C%atingand la
)inele lunii iulie '++= valoarea de '0%/ milioane Euro-
Daunele &latite de com&anie au inregistrat in &rimul semestru '++= o crestere cu 30C%de la
((%=3 milioane Euro%la (8%10 milioane Euro-$ea mai mare crestera a )ost inregistrata la &lata
daunelor &entru viata%cu 3'%(C-
De asemenea%cresteri im&ortante a o,tinut si sectorul asigurari de cladiri si ,unuri%res&ectiv cu
0/C
4.3 Portofoliul %e asigurari al firmei
Poto)oliul de asigurari al )irmei este im&artit in doua cate gorii.
2-3-( asigurari &entru &ersoane )i5ice
2-3-' asigurari &entru &ersoane >uridice
2-3-( -Asigurarile &entru &ersoane )i5ice se im&art de asemenea in doua categorii.
a:asigurari generale
,:asigurari de viata
a.&sigurarile generale cuprin% mai multe tipuri %e asigurari %in care amintim6
(-EURO $AS$O
'-Asigurarea de ras&undere civila auto-
3-Asigurarea com&lea a locuintei I!O#ILIA
2-Asigurari agricole
8-Asigurarea de ras&undere civila
('
=-Asigurarea de locuinta $asaAsigura
0-Pachetul $asaAsiguraPlus
/-Asigurari de &ersoane altele decat viata
/3&sigurari %e ,iata
(-Asigurarea VIITOR
'-Asigurarea Te5aur
3-Asigurarea de deces 6GARAT7"$redit #ancar
4.3.2&sigurari persoane 1uri%ice
(-Asigurarea &entru &rotectia a)acerii sau PRI!!A A)acere
'-Asigurare de ras&undere civila )ata de terti
3-$onventia de asigurare trans&ort international rutier9TIR:
2-Asigurarea echi&amentelor electronice
8-Asigurarea constructiilor si a ras&underii constructorului
=-Asigurarea )acultativa $asco a navelor maritime si )luviale% &recum si a altor
am,arcatiuni%instalatii si utila>e &lutitoare asimilate navelor-
0-Asigurarea ,unurilor &e tim&ul trans&ortului 6$ARGO7
/-Asigurarea aeronavelor de aviatie civile
1-Asigurarea colectiva de accidente de &ersoane
(+-Asigurarea creditelor ,ancare
((-Asigurarea &rivind ram,ursarea cheltuielilor de re&atriere siDsau a sumelor achitate de catre
turisti%in ca5ul insolva,ilitatii sau )alimenutlui agentiei de turism-
(3
4.4 Clasamentul primelor 1. companii %e asigurare %in Romania pentru trimestrul 3 %in
2..2Re,ista %e $pecialitate Insurance Profile3
Clasament 7eneral
)ume companie Prime /rute su/scrise8ron mil
1.&llianza-'iriac 916+.
2.:mniasig 61+.
3.&sirom 46+6.
4.;CR &sigurari 454+5
5.&si/an 446+1.
6.I)7 &sigurari %e #iata 364+"5
.(nita 336+"5
".&stra-(ni-a 2"1+2.
9.7enerali 2"1...
1..;' &sigurari 2.9+2.
Clasament &sigurari )on 4#iata
)ume companie Prime /rute su/scrise8ron mil
1.&llianz 'iriac "4+55
2.:miniasig 61+5
3.;CR &sigurari 454+5
4.&sirom 41.+45
5.&si/an 3"9+.5
6.(nita 336+"5
.&stra (ni-a 26+3.
".7enerali 23"+6.
9.;' &sigurari 196+95
1..&r%af 1.9+95
Clasament &sigurari %e #iata
)ume companie Prime /rute su/scrise
1.I)7 &sigurari %e #iata 362+.5
2.&I7 <ife 15.+..
3.&llianz 'iriac 69+15
4.&sirom 66+15
5.;CR &sigurari %e #iata 6.+5.
(2
6.&,i,a 5"+.
.&si/an 5+.5
".7ra5e 52+"5
9.7enerali 42+45
1..:mniasig <ife 34+6.
;i/liografie
(-#istriceanu Gh-D%#ercea F%!acovei E% 6Le*icon de &rotectie sociala%asigurari si
reasigurari7%Editura ?arat%#ucuresti%(110:-
'-$etina Iuliana9coord:%#randa,ur Ecaterina Ralca%$onstantinescu !ihaela%7!ar;etingul
serviciilor <teorie si a&licatii%Editura Uranus%'++=%& '=/:-
3-Iosi) Gh-%Gherasim Al%$risan %Galiceanu I%Sauer G%Tanasescu P%7Sistemul de asigurari in
Romania%Editor 6Tri,una Economica%#ucuresti%(110%& (+=:-
(8
3-GGGHHH- asigura-ro
2-GGGHHH- uniJa-ro
8-GGGRevista de S&ecialitate Insurance Pro)ile
(=