Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic Ion Ghica, Targoviste

Catedra de Stiinte Socioumane


Profesor: CARMEN RADULESCU
Anul colar 2007-2008
CLASA A X-A
Nr. ore spt!n" 1 ors!tm"n
Manual ut#l#$at" Psihologie , manual !entru clasa a #$a, Editura Polirom
Copeten%e &enerale"
1% &tili'area conce!telor s!ecifice (tiin)elor sociale !entru organi'area demersurilor de cunoa(tere (i
e*!licare a unor fa!te, evenimente, !rocese din via)a real
+% ,!licarea cuno(tin)elor s!ecifice (tiin)elor sociale -n re'olvarea unor situa)ii . !ro/lem, !recum
(i -n anali'area !osi/ilit)ilor !ersonale de de'voltare
0% Coo!erarea cu ceilal)i -n re'olvarea unor !ro/leme teoretice (i !ractice, -n cadrul diferitelor
gru!uri
1% 2anifestarea unui com!ortament social activ (i res!onsa/il, adecvat unei lumi -n schim/are
3% Partici!area la luarea deci'iilor (i la re'olvarea !ro/lemelor comunit)ii
'alor# # at#tu(#n#"
Com!eten)ele generale (i s!ecifice care tre/uie formate !rin !rocesul de !redare$-nv)are-evaluare a
disci!linei Psihologie au la /a' (i !romovea' urmtoarele valori (i atitudini:
,firmarea li/er a !ersonalit)ii
4ela)ionarea !o'itiv cu ceilal)i
5ncrederea -n sine (i -n ceilal)i
6alorificarea o!tim (i creativ a !ro!riului !oten)ial
Echili/rul !ersonal%
)LAN*+*CAREA ANUAL,
Clasa a X-a -. or / spt!n0
Seestrul Un#tatea (e 1n2%are Con%#nutur#
Nr.
ore
Sapt!na
Sem% *
)R3CESELE )S*4*CE S*
R3LUL L3R *N E'3LU5*A
)ERS3NAL*5A5**
70 ore8
Psihicul (i caracteristicile
acestuia
I!osta'ele !sihicului
7incon(tient, su/con(tient,
con(tient8 (i rela)iile dintre ele
E2aluare
1
1
1
S1
S+
S0
)R3CESELE C36N*5*'E
SEN73R*ALE
7 1 de ore8
Sen'a)iile
Perce!)iile
4e!re'entarea
E2aluare
1
1
1
1
S1
S3
S9
S:
)R3CESELE C36N*5*'E
SU)ER*3ARE
7; ore8
G"ndirea
2emoria
Imagina)ia
<im/a=ul
E2aluare
+
+
+
+
1
S>$S;
S1?$S11
S1+$ S10
S11$S13
S19
)R3CESELE RE6LA53R**
7 1 or8
2otivatia
1 S1:
<ucrri scrise semestriale 0
4eca!itulare +
Total ore semestrul I .7
Sem%
al **-lea
)R3CESE RE6LA53R**
73 ore8
6oin)a
,fectivitatea
,ten)ia
E2aluare
1
+
1
1
S1>
S1;$S+?
S+1
S++
S5RUC5URA S*
DE7'3L5AREA
)ERS3NAL*5A5**
7> ore8
Caracteri'area general a
!ersonalit)ii
Tem!eramentul
,!titudinile
- Inteligen)a ca a!titudine
general
Caracterul
Creativitatea
E2aluare
1
+
+
1
1
1
S+0
S+1$S+3
S+9$S+:
S+>
S+;
S0?
C3NDU*5A )S*43S3C*ALA
71 de ore8
Imaginea de sine (i !erce!)ia
social a imaginii de sine
4ela)iile inter!ersonale (i rolul
lor -n formarea (i de'voltarea
!ersonalit)ii
Com!ortamente !ro (i
antisociale
E2aluare
1
1
1
1
S01
S0+
S00
S01
<ucrri scrise semestriale 0
4eca!itulare final +
Total ore semestrul al II$lea .7
Semestrul I: 1: s!tm"ni * 1 or @ 1: ore
Semestrul al II$lea: 1: s!tm"ni * 1 or @ 1: ore
Pentru evaluare la disci!lina )S*43L36*E, se vor avea in vedere urmatoarele:
1% Partici!area la reali'area !aginii A BBB%holisticvieB%Bord!ress%com, revista online a elevilor din
Colegiul Economic%
+% Partici!area la !roiectul ACooDcrossing
1

0% Erice alta !artici!are la !roiectele coordonate de !rof% Carmen 4adulescu%
1% Testele de evaluare a cunostintelor 7 !rocese sen'oriale: sen'atii, !erce!tii, re!re'entariF !rocese
!sihice su!erioare: Gandire, memorie, imaginatie8
3% Portofoliul elevului, care va cu!rinde:
a% re'ultatele la !ro/ele scrise 7teste, teme !entru acasa etc%8
/% re'ultatele activitatilor !ractice, !roiecte, investigatii, cercetari efectuate%
c% 4eferate, eseuri, arcicole !u/licate, lucrari !re'entate la sesiuni de comunicare sau
cercuriclu/uri%
d% 4e'ultate ale activitatii de studiu individual
e% Gisa de autoevaluare
+
f% ,lte re'ultate relevante ale activitatii elevului
1
detalii BBB%/ooDcrossing%com
+
+#sa (e autoe2aluare
$ contine ras!unsuri la urmatoarele intre/ari:
Sunt multumit de ceea ce am reali'atH
,m re'olvat sarcinile destul de /ineH
Ce anume m$a im!iedicat sa o/tin re'ultate mai /uneH
E*ista si alte moduristrategii de a re'olva sarcinileH
Prin ce anume se deose/esc re'ultatele mele de cele o/tinute de colegii meiH
,r fi /ine sa$mi fi*e' un termen !ana la care sa reusesc sa o/tin re'ultate mai /uneH Ie ceH
Ce anume ma nemultumeste cel mai mult in activitatea meaH

S-ar putea să vă placă și