Sunteți pe pagina 1din 9

PLANUL CALITATII

I)Domeniul de aplicare
Prezentul plan al calitatii este folosit pentru monitorizarea si
evaluarea respectarii conditiilor referitoare la calitate in procesul
de fabricatie al piesei Stanta debitare!
II)"esponsabilitatile mana#ementului
Director $eneral%
&aproba planul proceselor si activitatilor pentru fabricarea piesei
Stanta debitare
&desemneaza persoanele autorizate cu verificarea si monitorizarea
procesului de fabricatie
&aproba documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor
specifice realizarii piesei
&aproba actiunile corective si controlarea acestora
&aproba audituri din e'terior
"esponsabil Asi#urarea Calitatii%
&intocmeste documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor
specifice realizarii piesei
&controleaza procesul de fabricatie
&propune actiuni corective si verifica implementarea acestora
&controleaza produsul final
Director Proiectare%
&formeaza ec(ipa ce lucreaza la procesul de proiectare al piesei
&e responsabil pentru proiectarea piesei
&aproba proiectul ec(ipei de proiectare
&pastreaza permanent le#atura cu ec(ipa te(nica si cu
"esponsabilul Asi#urarea Calitatii
Director Productie%
&supervizeaza procesul de prelucrare al piesei
&numeste responsabilii pentru prelucrarea piesei
&pastreaza permanent le#atura cu "esponsabilul Asi#urarea
Calitatii si Departamentul de Proiectare
&sesizeaza eventuale nere#uli in proiectarea piesei
III)Documente ale planului calitatii
)anualul calitatii
IS* +,,-%.,,,
IS* -,,,/%-+++
I0)Analiza contractului
Numarul de piese ce trebuiesc fabricate este de -,,,, de
bucati1iar termenul limita este de ,-!,2!.,-,!
Piesa trebuie sa corespunda in totalitate cerintelor impuse de
catre beneficiar1 iar analiza si discutarea aspectelor acestor cerinte
se face de catre mana#ementul firmei furnizoare1 dupa care se
comunica aceste aspecte beneficiarului!
Pentru inceperea productiei1 este necesara virarea in contul
furnizorului a 3 din suma totala de ac(itat1iar nerespectarea
termenului limita atra#e dupa sine penalitati stabilite in consens cu
beneficiarul!
Neducerea la bun sfarsit a ciclului de productie pentru piesa
ceruta atra#e de la sine pierderea contractului pentru furnizor si
returnarea inte#rala a banilor beneficiarului!
0)Controlul proiectarii
Proiectare piesei va fi realizata de catre departamentul de
proiectare al firmei furnizoare!
Pe parcursul intocmirii proiectului1clientul poate asista la
intocmirea acestuia si poate verifica respectarea cerintelor lui1iar la
finalul proiectarii se va prezenta forma finala beneficiarului!
Pe parcursul proiectarii1 beneficiarul poate impune anumite
modificari in proiect1 lucru ce este stipulat in contract!
0I)Controlul documentelor si al datelor
Piesa Stanta debitare are la baza contractul de productie
inc(eiat documentul primit de la beneficiar1 Stanta debitare
SC!I)P45!SA!
Documentul Stanta debitare SC!I)P45!SA se afla
inre#istrat la firma furnizoare1SC INC*"P SA1iar accesul la asta
se face cu aprobarea Directorului $eneral al firmei furnizoare!
Contractul inc(eiat intre ambele parti se afla inre#istrat la
ambele firme1iar accesul la acesta se face cu aprobarea directorilor
#enerali ai firmelor in cauza!
Documentele ce definesc baza te(nica si de proiectare a
piesei se afla la departamentul te(nic al firmei furnizoare si la
departamentul de proiectare1 iar accesul la acestea se face cu
aprobarea Directorului $eneral al SC INC*"P SA!
Pentru implementarea sistemului de mana#ement al calitatii
in procesul de productie al piesei se folosesc )anualul de calitate
SC INC*"P SA insotit de procedurile specifice si prezentul Plan
al calitatii!Acestea au la baza standarde de calitate aflate in
vi#oare1iar accesul la ele se face cu aprobarea "esponsabilului
Calitate al firmei SA INC*"P SA!
De asemenea1 in cazul in care beneficiarul ofera o noua
procedura pentru procesul de productie1 aceasta este analizata de
Departamentul de Calitate al firmei furnizoare si dupa aprobarea
ei1 se respecta indrumarile acesteia!
0II)Aprovizonare
Pentru piesa Stanta debitare este ac(izitionata initial
cantitatea de ., tone *L6. 7STAS *T4LU"I)de la firma SC
)4C84L SA sub forma de placi!Acestea vor fi insotite de
certificat de calitate !
De asemenea vor fi ac(izitionate mai multe seturi de SD0&uri
de la firma SC I)A"C SA1ce de asemenea vor fi insotite de
certificate de calitate!
Aprovizionarea este in detaliu descrisa in procedura ane'ata
planului de fata1 P"*C4DU"A D4 AP"*0I9I*NA"4
0III)Controlul produsului furnizat de client
4c(ipamentul de verificare trimis de catre firma beneficiara
este verificat in prealabil de catre firma furnizoare in laboratorul
propriu al acesteia pentru a verifica daca este intocmai cu
documentatia te(nica a acestuia!
Pentru verificarea acestor ec(ipamente sunt folosite
masuratori precise cu a:utorul robotului de masurare din dotarea
laboratorului si softului specializat!
4ventualele erori ale ec(ipamentului sunt sesizate in scris
firmei beneficiare!
Procedurile de control folosite de catre firma furnizoare sunt
descrise in detaliu in P"*C4DU"A D4 C*NT"*L!
I5)Identificarea si trasabilitatea produsului
Produsul este identificat prin a:utorul etic(etei sale ce
cuprinde%
& codul7-.;.;)
&numele7Stanta debitare)
&beneficiar7SC!I)P45!SA)
&furnizor7SC!INC*"P!SA)
&limita predare7,-!,2!.,-,)
)arca:ul este reaplicat dupa laminare!
5)Controlul proceselor
Procesele ce fac parte din ciclul de productie al piesei Stanta
Debitare se #asesc in <ISA <IL)1 iar pasii ce trebuiesc urmati
pentru controlul fiecarui proces se #asesc in P"*C4DU"A D4
C*NT"*L!
De asemenea1 conditiile impuse pentru personal si
ec(ipamente se #asesc tot in P"*C4DU"A D4 C*NT"*L!

5I)Inspectii si incercari
<urnizorul o sa verifice conformitatea produsului
subcontractantului fata de conditiile specificate in laboratorul
Departamentului de Calitate propriu1 respectand pasii din
P"*C4DU"A D4 C*NT"*L!
Punctele de inspectie si control al produsului se vor localiza
in functie de cerintele clientului si de P"*C4DU"A D4
C*NT"*L a firmei furnizoare!
De asemenea1 celelalte aspecte le#ate de inspectii si incercari
7caracteristici inspectate1 criteriile de acceptare1 scule folosite1
unde este nevoie de incercari suprave#(eate de autoritati de
re#lementare) vor fi completate in Caietul Te(nic al produsului!
5II)Controlul ec(ipamentelor de inspectie1 masurare si incercare
Incercarile si controlul se fac in laboratorul propriu ce control
al calitatii1 laborator ce este avizat de catre ISCI"!
4c(ipamentele folosite in procesele de control si inspectie
sunt etalonate de catre A#entia Nationala de )etrolo#ie!
4c(ipamentele folosite in procesele de control si inspectie
sunt prezentate in detaliu in Caietul Te(nic!
4c(ipamentele folosite in procesele de control si inspectie
sunt identificate dupa codurile acestora si denumiri1toate fiind
detaliate in Caietul Te(nic!
Inre#istrarile dupa masurarile produsului si procesului de
productie se pastreaza in documente in cadrul Departamentului de
Calitate al firmei furnizoare!Documentele sunt identificate prin
codul produsului1 denumirea sa1 dar si prin denumirea controlului
sau inspectiei folosite!
5III)Stadiul inspectiilor si incercarilor
Stadiul inspectiilor si incercarilor in care se afla procesele si
piesa este inre#istrat in punctele stabilite in P"*C4DU"A D4
C*NT"*L in documentele precizate la punctul 5II)!
5I0)Controlul produsului neconform
Produsele necomforme sunt identificate cu a:utorul inspectiei
si controlului7control distructiv si control nedistructiv) ce au loc in
cadrul laboratorului din Departamentul de Calitate!
Produsele neconforme sunt inlaturate si se verifica cu atentia
cauza neconformitatii acestora si apoi se incearca indreptarea
acesteia!
In cazul in care un produs nu satisface conditiile impuse1
firma furnizoare vazand unele nere#uli in conditiile impuse1
e'plicandu&se in prealabil cauza aparitiei acestora si efectul lor1 se
intocmeste o solicitare de dero#are catre firma beneficiara de catre
"esponsabilul Asi#urarea Calitatii al firmei furnizoare!
In solicitarea de dero#are va fi mentionata neconformitatea1
cauza acesteia si efectul avut asupra produsului!Solicitarea va fi
trimisa in scris catre firma beneficiara!
50)Actiuni corective si preventive
Actiunile preventive constau in proiectarea si analiza
produsului si in controlul asupra ciclului de productie si piesei!
Actiunile corective se iau in consens de catre Directorul de
Productie1"esponsabilul Asi#urarea Calitatii si Directorul de
Proiectare si sunt aprobate de catre Directorul $eneral!
50I))anipulare1 depozitare1 ambalare1 conservare si livrare
Conditiile impuse pentru manipulare 1 depozitare si ambalare
se #asesc in P"*C4DU"A D4 )ANIPULA"41 D4P*9ITA"4
SI A)=ALA"4!
<irma beneficiara este firma care se va ocupa de transportul
pieselor!
50II)Controlul inre#istrarilor calitatii
Datele rezultate in urma controlului procesului de productie
al piesei Stanta Debitare vor fi pastrate in format electronic in
ar(ivele firmei furnizoare pe perioada nedeterminata!
Cerintele de lizibilitate1 pastrare1 recuperare1 distru#ere si
confidentialitate se #asesc in P"*C4DU"A D4 C*NT"*L AL
D*CU)4NT4L*"!
Inre#istrarile vor fi redactate in . limbi%romana si en#leza!
In cazul in care clientul solicita anumite inre#istrari ale
calitatii1 acestea vor fi furnizate dupa aprobarea "esponsabilului de
Control al Calitatii!Daca nu apar solicitari pe parcurs1 beneficiarul
va primi impreuna cu comanda inre#istrarile care sa ateste
conformitatea produsului sau!
50III)Audituri interne ale calitatii
Auditurile interne vor fi efectuate de catre furnizor1 acestea
fiind mentionate in P"*C4DU"A D4 C*NT"*L!
De asemenea1 beneficiarul poate solicita efectuarea unui
audit in cadrul firmei furnizoare pentru a observa conditiile si
procesul de fabricare al piesei dorite!Acest audit se efectueaza cu
aprobarea Directorului $eneral al firmei furnizoare!
5I5)Instruire
In cadrul procesului de productie va fi utilizat personal
calificat1 iar in cadrul procesului de control vor fi folositi controlori
certificati #radul III!
55)Te(nici statistice
Dupa procesul de productie sunt efectuate mai multe analize
statistice asupra pieselor si procesului!Acestea analize vor insoti
inre#istrarile ce atesta calitatea produsului!