Sunteți pe pagina 1din 5

SC FIRMA SRL

REGISTRU DE EVIDENTA A ECHIPAMENTELOR DE MASURARE


SI MONITORIZARE
COD : ______
Ed.1/Rev.0
Data: 15.01.2014

Nr. crt.
nr.
inventar

Denumire
EMM

Seria/
tipul
produsului

Producator/
anul fabricatiei

Clasa de
precizie/
interval de
masurare
Domeniul
de masurare
Modalitati de
verificare
Periodicitatea
verificarii
metrologice interna externa
ECHIPAMENTE DE MASURARE TEMPERATURI (TERMOMETRE SI SENZORI)
1
2

!
"
#
$
%
&
'(
''
'2
'
'!
'" Control electronic )2#(* D+,E-- 2('' .!(
(
C...'((
(
C Depozit carne x lunar
/batere acceptata intre termometrul de lucru si termometrul etalon 0 (1"
o
C
+ntocmit1 responsabil EMM.uri 2erificat1
SC FIRMA SRL
REGISTRU DE EVIDENTA A ECHIPAMENTELOR DE MASURARE
SI MONITORIZARE
COD : ______
Ed.1/Rev.0
Data: 15.01.2014
D+,E-- ambalata
'#
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2(''
.!(
(
C...'((
(
C Depozit carne
refrigerate
x
luna
'$
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2(''
.!(
(
C...'((
(
C Depozit livrare
carcasa
x
lunar
'%
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2(''
.!(
(
C...'((
(
C Depozit livrare
carne
x
lunar
'&
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2(''
.!(
(
C...'((
(
C /eroterma
ambalare
x
lunar
2(
Senzori temperatura
ES2N.2(
.!(
(
C...'((
(
C 3tila4 vidare
carne
x
lunar
2'
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('2
.!(
(
C...'((
(
C Congelator
carne
x
lunar
22
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('2
.!(
(
C...'((
(
C Congelator
rapid
x
lunar
2
Senzori temperatura
P5 '(( 6E7E8ES53S
.!(
(
C...'((
(
C 3tila4 ambalare
caserole
x
lunar
2!
Senzori temperatura
7E8.E57
2(2NC E-D9N
.!(
(
C...'((
(
C Masina pentru
ambalat 3-M/
S3PE7C6+*
x
lunar
2"
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('2
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
tamblere
x
lunar
2#
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2((&
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
imersare soric
x
lunar
2$
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2(($
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
imersare
x
lunar
2%
Control electronic
)2#(* D+,E-- 2('
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
decongelare
x
lunar
/batere acceptata intre termometrul de lucru si termometrul etalon 0 (1"
o
C
+ntocmit1 responsabil EMM.uri 2erificat1
SC FIRMA SRL
REGISTRU DE EVIDENTA A ECHIPAMENTELOR DE MASURARE
SI MONITORIZARE
COD : ______
Ed.1/Rev.0
Data: 15.01.2014
2&
Senzori temperatura
75$
+N:EC5S5/7
C-; %((
.!(
(
C...'((
(
C Mixer
Saramura
+N:EC5S5/7
C-; %((
x
lunar
(
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2((%
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
pastrare tobe
x
lunar
'
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9
.!(
(
C...'((
(
C Cazan de topire
;/S57/
x
lunar
2
Senzori temperatura
P5'(( :3M9
.!(
(
C...'((
(
C Cazan
D9-ESC6/-
' x lunar

Senzori temperatura
P5 '(( :3M9
.!(
(
C...'((
(
C Cazan
D9-ESC6/-
2 , lunar
!
Senzori temperatura
E2< +N95EC
.!(
(
C...'((
(
C Malaxor
+N95EC
, lunar
"
Senzori temperatura
P5 '(( S+-8-E, E)*E
.!(
(
C...'((
(
C Cuter mic
-/S*/ , lunar
#
Senzori temperatura
P5 '(( S+-8-E, E)*E
.!(
(
C...'((
(
C Cuter mare
-as=a , lunar
$
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9
.!(
(
C...'((
(
C Masina
termosudare
)E;9M/5+C , lunar
%
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9
.!(
(
C...'((
(
C Masina vidare
)E;9M/5+C , lunar
&
Control electronic
D+,E-- ) 2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit prod
finite vidate , lunar
/batere acceptata intre termometrul de lucru si termometrul etalon 0 (1"
o
C
+ntocmit1 responsabil EMM.uri 2erificat1
SC FIRMA SRL
REGISTRU DE EVIDENTA A ECHIPAMENTELOR DE MASURARE
SI MONITORIZARE
COD : ______
Ed.1/Rev.0
Data: 15.01.2014
!(
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse ' , lunar
!'
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse 2 , lunar
!2
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse , lunar
!
Senzori temperatura
)2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C DEP9>+5
+ME7S/7E , lunar
!!
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2(( ."(
(
C...2"(
(
C
Celula '
Dolesc?al fum , lunar
!"
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Celula 2
Dolesc?al fum , lunar
!#
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Celula
Dolesc?al fum , lunar
!$
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Celula !
Dolesc?al fum , lunar
!%
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Celula "
Dolesc?al fum , lunar
!&
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2(($ ."(
(
C...2"(
(
C
Celula
$Dolesc?al fum , lunar
"(
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Cel #.
fierbereDolesc?
al , lunar
"'
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2(($ ."(
(
C...2"(
(
C
Cel %.
fierbereDolesc?
al , lunar
"2
Senzori temperatura
P5 '(( :3M9/2((" ."(
(
C...2"(
(
C
Cazan
Dolesc?al , lunar
/batere acceptata intre termometrul de lucru si termometrul etalon 0 (1"
o
C
+ntocmit1 responsabil EMM.uri 2erificat1
SC FIRMA SRL
REGISTRU DE EVIDENTA A ECHIPAMENTELOR DE MASURARE
SI MONITORIZARE
COD : ______
Ed.1/Rev.0
Data: 15.01.2014
"
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit pasta
, lunar
"!
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit frig '
, lunar
""
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit frig 2
, lunar
"#
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse finite ' , lunar
"$
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse finite 2 , lunar
"%
Control electronic
D+,E-- )2#(* D+,E-- 2('(
.!(
(
C...'((
(
C Depozit
produse finite ,
lunar
"&
5ermometru de mana
, lunar
#(
5ermometru cu
infrarosu , lunar
/batere acceptata intre termometrul de lucru si termometrul etalon 0 (1"
o
C
+ntocmit1 responsabil EMM.uri 2erificat1