Sunteți pe pagina 1din 30

SC ASISCO TEHNIC SRL

str. Zizinului nr. 10, bloc 38, etaj 7, apt. 30, Brasov
cod postal 500414, jud. Brasov
telefon: 0374 012324 e-mail: office@asisco.ro
fax: 0368 004552 http://www.asisco.ro
RC : J08/46/2010 CUI : RO 22280483
Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02
Banca: Credit Europe Bank Crangasi


Instructiune tehnica interna
de securitate si sanatate a muncii
IPAT-SSM 0406

Manevrant

Cod COR: 833402


Tip utilaj: nacela

2010
*
Nota: prezenta instructiune a fost elaborata pentru a se utiliza de catre operatorul RSVTI la instruirea manevrantului nacelei.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela1. SCOPPrezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii contine informatii privind
masurile tehnice si organizatorice care trebuie respectate de catre personalul care efectueaza
activitatea de manevrare a nacelelor.


2. DOMENIU DE APLICAREPrezenta procedura se aplica personalului din cadrul societatii comerciale Asisco Tehnic SRL,
personal care efectueaza lucrari de manevrare a nacelelor.


3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Nr. crt.

Document

Explicatie document

1

Lege nr. 319 / 2006

Legea securitatii si sanatatii in munca

2

N.M. Lege 319 /
2006

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006


3


PT R1 / 2010

Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare,
platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane
cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip
special)


4


PT CR 8 - 2009

Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de
tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige,
lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea

5

HG 300 / 2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

6

HG 971 / 2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si/sau de sanatate la locul de munca


7


HG 1048/2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca

8

HG 1091/2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca


9


HG 1146 / 2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela
Nr. crt.

Document

Explicatie document

10


HG 1051 / 2006

Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special la afectiuni dorsolombare

11

OHSAS 18001 /
2008

Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte


12

Directiva
92/58/CEE

Directiva privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si sanatate la locul de munca [a noua directiva speciala in
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]


13

Directiva
93/95/CEE

Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea
legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual
de protectie (EIP)


14

Directiva
96/58/CE

Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea
legislatiilor statelor membre cu privire la echipamentul individual
de protectie4. TERMENI SI DEFINITII. ABREVIERIaccident de munca vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces;

activitate de reparare ansamblu de lucrari si operatiuni specializate de investigare a
defectelor aparute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor si/sau inlocuirilor de
componente defecte si incercare functionala a nacelei pentru demonstrarea calitatii reparatiei
efectuate, menite sa o readuca in stare buna de functionare in conditii de securitate. Capacitatea
unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie
emisa de ISCIR-INSPECT IT.

angajator persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu
lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

autorizarea functionarii ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor
masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a nacelelor sau cu ocazia
verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de
functionare in securitate. Se efectueaza numai de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI
autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelabasculare brat miscarea unghiulara a bratului in plan vertical.


cerinta esentiala cerinta care are in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea
utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, astfel cum este prevazuta in actele normative in
vigoare.

cursa de ridicare distanta pe verticala intre pozitiile de lucru inferioara si superioara.


declaratie de conformitate procedura prin care un producator sau un reprezentant
autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate.

dispozitiv de retinere a fluidului din cilindri componenta de securitate destinata retinerii
fluidului in cilindri la scaderea brusca a presiunii.

echipament individual de protectie orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de
un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

eveniment accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in
timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data
disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane
angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de
profesiune;

gabaritul nacelei spatiul determinat de conditiile functionarii in siguranta in timpul
executarii operatiilor de ridicare/coborare.

importator orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania care introduce pe piata
un produs provenit dintr-o alta tara.

introducere pe piata a nacelei actiune care are loc atunci cand producatorul le pune
pentru prima data la dispozitia detinatorului .

inaltimea de ridicare distanta pe verticala de la nivelul solului pana la nivelul platformei
cand acesta se afla in pozitia de lucru superioara maxima.

incercari dinamice incercarea unei nacele prin executarea miscarilor de lucru cu o
sarcina care depaseste cu Y% capacitatea de ridicare.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaincercari statice incercarea unei nacele prin aplicarea unei sarcini statice care depaseste cu
X% capacitatea de ridicare.

instruire de securitate a muncii masura organizatorica de securitate si sanatate a muncii
reprezentand forma legala de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, avand ca
scop instruirea si insusirea de catre angajati a cunostintelor privind securitatea si sanatatea in
munca;

instructiuni proprii de securitate a muncii instructiuni elaborate de catre angajator
pentru utilizare interna in cadrul societatii si care au rolul de a aplica cerintele legislatiei
nationale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca la conditiile specifice de lucru din
interiorul unitatii;

limitator de sarcina si de moment al sarcinii componenta de securitate destinata sa
intrerupa automat actionarea mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinilor nominale,
respectiv a momentelor, permitand actionarea mecanismelor in sensul coborarii sarcinii,
respectiv micsorarii momentului de sarcina.

limitator de sfarsit de cursa componenta de securitate destinata sa intrerupa automat
actionarea mecanismelor cand se depaseste pozitia limita superioara de lucru stabilita, permitand
actionarea in sens invers celui in care s-a limitat miscarea respectiva.

lucrator persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in
perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de
munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

mecanism de ridicare mecanism actionat si utilizat pentru ridicarea si coborarea nacelei.


mecanism de rotire mecanism actionat si utilizat pentru rotire in plan orizontal a nacelei.


moment produs de sarcina produsul intre raza de actiune si sarcina corespunzatoare.


nacela instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia
dorita.

opritor componenta de securitate destinata limitarii deplasarii peste pozitiile limita de
lucru stabilite.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaorganism de inspectie ISCIRINSPECT, organism desemnat pentru supravegherea si
verificarea tehnica in functionare a nacelelor/platformelor autoridicatoare.

organism notificat laborator de incercari, de etalonare, organism de certificare sau
organism de inspectie, persoana juridica cu sediul in Romania, care a fost desemnata de o
autoritate competenta sa efectueze evaluarea conformitatii intr-un domeniu reglementat si care
este inscris in registrul organismelor notificate.

persoana expusa orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona periculoasa.


producator persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs (nacela sau
componenta de securitate) in scopul introducerii pe piata, in numele sau; responsabilitatile
producatorului se aplica oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza sau eticheteaza
produse in vederea introducerii pe piata sub nume propriu; termen echivalent = fabricant.


producatorul componentelor de securitate persoana fizica sau juridica ce isi asuma
responsabilitatea proiectarii si fabricarii componentelor de securitate.

proiectant persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii nacelelor,
componentelor de securitate si a proiectelor de reparatii.

punerea in functiune prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre detinator .

reprezentant autorizat al producatorului persoana juridica imputernicita de producator sa
actioneze in numele acestuia.

ridicare (coborare) sarcina deplasarea unei sarcini pe verticala.


sarcina nominala sarcina pentru care a fost proiectata si construita nacela.


suprasarcina sarcina care depaseste sarcina nominala;


troliu mecanism care transmite forta de tractiune prin intermediul unui organ flexibil
(cablu, lant) de la un tambur actionat.

utilizator persoana fizica sau juridica detinatoare a unei instalatii, pe care o exploateaza in
folos propriu si care are obligatia de a o utiliza numai daca aceasta a fost supusa verificarilor
tehnice periodice si a obtinut autorizatia de functionare in urma acestora; termen echivalent =
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


detinator.


verificare tehnica periodica activitate solicitata de detinator, la intervale predeterminate
sau ori de cate ori detinatorul considera necesar, pentru a se asigura ca instalatia pe care o detine
si o utilizeaza satisface cerintele de functionare in securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu
de verificari si incercari menite sa constate starea de buna functionare in conditii de securitate a
instalatiei si aptitudinea acesteia de a-si indeplini rolul functional conform specificatiilor
montatorului. Activitatea se efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT sau, dupa caz, de RSTVI
autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.

viteza de deplasare viteza de deplasare in regim stabilizat.


zona periculoasa orice zona din interiorul si/sau din apropierea unei nacele, in care
prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea sau securitatea sa.

Abrevieri:

DG Director General

ITI-SSM Instructiune Tehnica Interna de Securitatea Muncii
RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
SMC Sistemul de Management al Calitatii
SSM Securitate si Sanatate in Munca

EIP Echipament Individual de Protectie.

LM Loc de munca

AM Accident de munca
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


5. OBLIGATII GENERALE
Manevrantul nacelei are obligatia sa execute dispozitiile sefului ierarhic, in conformitate
cu prezentele instructiuni, si trebuie sa previna sau sa opreasca imediat orice actiune care
ar putea duce la accidentarea proprie sau a altor persoane care se gasesc in zona de lucru
a nacelei.

La inceperea lucrului, lucratorul trebuie sa se prezinte apt pentru desfasurarea activitatii
de manevrant, in conformitate cu atributiile de serviciu.

Desfasurarea activitatii de manevrant nacela de catre persoane aflate sub influenta
alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care i-ar putea afecta capacitatea de lucru
este strict interzisa.

Lucratorul care efectueaza activitatea de manevrant nacela trebuie sa fie autorizat si
instruit in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. Este strict interzis a se utiliza
personal neautorizat pentru manevrarea nacelei.6. OBLIGATII PRINCIPALE MANEVRANTObligatiile principale ale manevrantului nacelei:


sa cunoasca instalatia pe care lucreaza si normele de exploatare, pe care sa le aplice
intocmai;

sa ia in primire si sa predea serviciul prin notare in registrul de evidenta a supravegherii;
daca nacela prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, va opri
instalatia si va anunta RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT si echipa de
intretinere si revizie;

sa nu se urce pe nacela in stare de oboseala sau de ebrietate;


sa instaleze nacelele numai pe un teren corespunzator (bine compactat, orizontal); la
nacelele pentru care se prevede calarea, sa se execute aceasta operatie in mod
corespunzator;
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela
Obligatiile principale ale manevrantului nacelei:


sa verifice ungerea pieselor supuse frecarii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului din
bateriile de acumulatoare si functionarea componentelor de securitate;

sa verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tractiune si a cablurilor electrice;


sa verifice existenta legaturii electrice la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor de
atingere;

sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare si iluminat;


sa interzica accesul pe nacela a persoanelor ce nu au legatura cu locul de munca;


sa nu manevreze sarcini mai mari decat sarcina nominala a nacelei;


sa deconecteze intrerupatorul general si sa aduca in pozitia zero toate comenzile, in cazul
intreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;

sa opreasca din functiune nacela daca se aud zgomote anormale, daca franele sau
componentele de securitate nu actioneaza in bune conditii sau cand constata orice alt
defect care poate periclita siguranta in functionare;

sa opreasca functionarea nacelei care lucreaza in aer liber atunci cand vantul depaseste
limita pana la care functionarea instalatiilor este permisa;

dupa terminarea lucrului, nacela va fi adusa in pozitia de stationare si se va deconecta de la
intrerupatorul principal.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela
7. NORME SSM DE EXPLOATARE A NACELELOR
Exploatarea (manevrarea) nacelelor trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile
prescriptiei tehnice R1-2010, colectia ISCIR, cu normele specifice de protectia muncii,
cu instructiunile de exploatare specifice instalatiei respective si cu instructiunile interne
elaborate de unitatea detinatoare.

Este interzisa functionarea nacelelor in cazul in care componentele de securitate nu sunt
in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevazute. Nacelele
nu pot functiona daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.

Este interzisa folosirea nacelelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina
maxima admisa.

Nacelele prevazute sa lucreze calat vor functiona numai in aceste conditii. Sub bratele de
calare se vor aseza elemente de sprijin rezistente, care sa nu se deplaseze in timpul
efectuarii manevrelor si care sa aiba o suprafata astfel determinata, in functie de natura
terenului, incat sa asigure functionarea in conditii de siguranta.

Nacelele prevazute sa lucreze necalat vor functiona in conditiile prevazute in
instructiunile de exploatare ale producatorului.

Se interzice functionarea nacelelor daca in raza lor de actiune se gasesc conductoare
electrice aeriene.

Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea nacelelor in
timpul functionarii lor.

Este interzisa folosirea nacelelor cand viteza vantului depaseste valoarea maxima admisa
consemnata in documentatia tehnica.

Este interzisa folosirea nacelelor pe timp de noapte daca nu sunt asigurate conditiile de
iluminat corespunzatoare.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela
Este interzisa actionarea brusca a comenzilor sau inversarea sensului de miscare inainte de
oprirea completa.

Este interzisa folosirea nacelelor de catre manevranti neinstruiti.


Este interzisa manevrarea nacelelor fara echipament de protectie individual adecvat
conditiilor de munca (centura de siguranta si casca de protectie).

Este interzisa ridicarea materialelor periculoase (tuburi cu gaze sub presiune, recipiente cu
acizi sau similare) pentru care nacela nu este conceputa.

Este interzisa exploatarea nacelelor sub temperaturi de -10 C.


Este interzisa exploatarea nacelelor daca peretele pe care se sprijina prezinta
protuberante periculoase de care s-ar putea eventual agata, sau conductori electrici.

Este interzisa deplasarea nacelelor cu platforma ridicata sau bratul extins.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela8. INSTRUCTIUNI SPECIFICE ILUSTRATE MANEVRANT
Figura

Explicatie figura
8.1Se va evita contactul cu liniile aeriene electrice!
8.2
Este strict interzis a se manevra nacela daca nu exista o
persoana autorizata la sol care sa supravegheze manevrele
efectuate din nacela si care sa poata interveni in caz de
pericol!
8.3

Este interzis a se purta haine largi, cravate, esarfe, inele,
ceasuri de mana sau alte bijuterii in timpul manevrarii
nacelei.
8.4


Este strict interzis a se utiliza funii, corzi sau furtune de la
sol pentru legarea persoanelor din nacela.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
8.5


Se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea caderii
persoanelor din nacela.
8.6


Este strict interzis a se utiliza nacela atunci cand viteza
vantului depaseste valoarea maxima admisa.

8.7


Este strict interzis a se utiliza nacela pe un teren
denivelat.
8.8


Este strict interzis a se cobora pante mai mari decat panta
maxima admisa de catre producatorul nacelei.

Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
8.9


Este strict interzis a se utiliza nacela in apropierea
gaurilor.
8.10


Este strict interzis a se deplasa nacela inaltata pe un teren
prevazut cu denivelari, gropi, etc.

8.11


Este strict interzis a se utiliza nacela atunci cand este
furtuna cu fulgere.
8.12


Este strict interzis a se utiliza scari sau alte echipamente
suplimentare pentru a mari inaltimea de lucru.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
8.13


Este strict interzis a se exercita forte laterale pe platforma
nacelei atunci cand aceasta este inaltata.
8.14Este strict interzis a se utiliza nacela ca o macara.

8.15Este strict interzis a urca pe balustrada nacelei.
8.16


La deplasarea nacelei trebuie sa va asigurati ca nu exista
persoane sau obstacole in calea utilajului.

Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
8.17


Este strict interzis a se cobora nacela atunci cand se
gaseste o persoana sub platforma nacelei.
8.18


Este strict interzis a se cobora nacela in cazul in care in
zona de sub nacela se gasesc diverse obstacole.

8.19


Este strict interzis a se utiliza bratul pentru a impinge sau
a trage.
8.20


Este strict interzis a impinge nacela la sol in scopul
ridicarii sasiului nacelei.

Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
8.21


Este strict interzis a inalta nacela atunci cand aceasta se
gaseste pe o remorca sau orice alt mijloc de transport.
8.22

Se va pastra o deosebita atentie fata de toate obstacolele
posibile din jurul nacelei, atunci cand aceasta este
inaltata.

8.23

Se va pastra o deosebita atentie pentru a se evita orice
pericol de strivire a oricaror parti ale corpului. Se vor
mentine toate partile corpului in interiorul nacelei.
8.24


Trebuie sa va asigurati ca nu exista unghiuri moarte
atunci cand se manevreaza nacela la inaltime.

Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela9. SEMNALIZARE


Panouri de avertizare si de semnalizare a pericoluluiFigura Explicatie figura

9.1.1

SARCINI SUSPENDATE!9.1.2

VEHI CULE DE MANIPULARE SARCINI!9.1.3

PERICOL ELECTRIC!9.1.4

PERICOL GENERAL!
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


Panouri de interdictieFigura Explicatie figura

9.2.1

FUMATUL STRICT I NTERZI S!
FOCUL DESCHIS STRI CT I NTERZI S!9.2.2

TRECEREA PERSOANELOR STRI CT I NTERZISA!
STRICT I NTERZI S ACCESUL PI ETONILOR!9.2.3
I NTRAREA STRICT I NTERZI SA!
ACCESUL STRICT I NTERZIS PERSOANELOR
NEAUTORI ZATE!


9.2.4

I NTERZIS ACCESUL VEHI CULELOR DE
MANI PULARE A SARCI NI LOR!
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


Panouri de obligatie


Figura

Explicatie figura
9.3.1PROTECTIE OBLI GATORIE A PICIOARELOR!
9.3.2PROTECTIE OBLI GATORIE A MAI NI LOR!

9.3.3PROTECTIE OBLI GATORIE A CAPULUI!
9.3.4PROTECTIE I NDI VI DUALA OBLI GATORIE
I MPOTRI VA CADERII DE LA I NALTIME!

Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


Simboluri produse chimice (simboluri vechi)Figura

Explicatie figura
9.4.1

Carburant

Riscuri: favorizeaza aprinderea materiilor combustibile,
intretinerea combustiei (pastile de clor efervescente, O2).

Precautii: se va evita orice contact cu substantele
inflamabile.
9.4.2

Exploziv

Riscuri: prezinta un pericol de explozie (gaz butan,
propan, materiale explozive, artificii, etc).

Precautii: se vor evita caldura, socurile, frecarea si
scanteile.
9.4.3

Inflamabil

Riscuri: se produce foarte usor aprinderea in contact cu o
sursa de energie (flacara, scanteie).

Precautii: se va pastra departe de flacari, scantei sau de
orice surse de caldura.
9.4.4

Toxic

Riscuri: poate provoca leziuni grave sau chiar moartea
prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata (insecticide,
ingrasaminte, ierbicide, etc).

Precautii: se va evita orice contact cu corpul.
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
9.4.5

Nociv (iritant)
Riscuri: poate produce iritarea pielii, a ochilor sau a
cailor respiratorii. Absortia lor poate duce la leziuni
usoare praf de curatat vesela, clor.

Precautii: se va evita orice contact cu pielea, ochii si
inhalarea de vapori.
9.4.6

Coroziv
Riscuri: produs care prin simplul contact sau prin
ingurgitare poate arde sau distruge tesuturile (pielea sau
mucoasa) clor concentrat, soda caustica, acizi.

Precautii: se va evita inhalarea de vapori si contactul cu
pielea, ochii si hainele.
9.4.7Riscuri: produs periculos pentru mediul inconjurator.

Precautii: se va evita a se arunca in mediul inconjurator.

Periculos pentru mediul
inconjurator
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


Simboluri produse chimice (simboluri noi)Figura Explicatie figura

9.5.1


Materiale explozive!

GHS01

9.5.2


Substante inflamabile sau extrem de inflamabile!

GHS02
9.5.3


Carburant!

GHS03

9.5.4


Gaz sub presiune sau gaz refrigerat!

GHS04
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura
Explicatie figura

9.5.5


Substante corozive pentru metale!

GHS05

9.5.6

Substante mortale sau toxice prin contact cutanat,
ingurgitare sau inhalare!
GHS06

9.5.7

Substante nocive prin contact cutanat, ingurgitare sau
inhalare!
GHS07

9.5.8


Substante mortale sau nocive, cancerigene!

GHS08
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacelaFigura

Explicatie figura
9.5.9

GHS09Substante foarte toxice sau toxice pentru mediul acvatic!Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


10. INTERDICTIIEste strict interzis:

a se manevra nacela de catre o persoana care nu este autorizata conform prescriptiilor
tehnice ISCIR in vigoare;

ca manevrantul sa permita utilizarea nacelei de catre o persoana neautorizata, chiar si daca
aceasta este actionata sub supravegherea sa;

a se manevra nacela daca nu exista o persoana calificata, instruita si autorizata la sol,
persoana care sa poata efectua manevrele de readucere la sol a nacelei in caz de
pericol;

a se catara pe bratul nacelei;

a se utiliza nacela ca o macara pentru ridicarea sarcinilor;

a se fixa centura de siguranta de orice punct exterior nacelei;

a se sari din, si in, nacela;

a se utiliza nacela daca aceasta nu este in stare perfecta de functionare;

a se ridica sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa de catre producatorul nacelei;

a se ridica si transporta o sarcina care nu este echilibrata;

a se deplasa nacela cu viteza mare de catre manevrant;

a se efectua virajele cu viteza mare;

a nu se respecta semnificatia panourilor de semnalizare;

a se utiliza alte cai de circulatie decat cele deja stabilite pentru deplasarea nacelei;

a se depasi numarul maxim de persoane admis pe nacela;

a se abandona nacela pe caile de circulatie sau in panta;

a se lasa nacela nesupravegheata in absenta manevrantului;

a se manevra nacela de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, a
drogurilor sau a unor medicamente care i-ar putea afecta reflexele pentru manevrarea
in conditii de securitate a nacelei;
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


11. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIEManevrantul va purta echipamentul individual de protectie specific pentru aceasta activitate.
Manusi de protectie


Incaltaminte de protectie


Casca de protectie


Echipament individual impotriva caderii (numai pentru
persoanele care lucreaza in nacela)


Salopeta de protectie
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


Protectie a urechilor (daca este cazul)


Ochelari de protectie (daca este cazul)


Vesta de vizibilitate mare (daca este cazul)


ATENTIE!
Purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie!
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela


12. RISCURI1. Pericole mecanice

- pericol de strivire

- pericol de forfecare

- pericol de taiere sau sectionare

- pericol de infasurare

- pericol de antrenare sau prindere

- pericol de lovire

- pericol de ejectare a fluidelor cu presiune inalta

- ejectarea de componente

- pericol de pierdere a stabilitatii

- pericol de alunecare, de dezechilibrare si de cadere a persoanelor2. Pericole electrice

- contact electric

- influente externe3. Pericole termice4. Pericole generate de zgomote5. Pericole generate de vibratii6. Pericole specifice legate de ridicarea persoanelor cu ajutorul platformelor
autoridicatoare cu catarg
- suprasarcina platforma

- deplasarea neprevazuta a platformei din cauza unor comenzi exterioare sau alte deplasari
ale masinii
- viteza excesiva

- persoane care cad din platforma

- caderea sau rasturnarea platformei

- accelerare sau franare excesiva a platformei

- pericole datorate marcarii gresite
Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii
Manevrant nacela13. RESPONSABILITATI


13.1 Personalul care executa activitati de manevrare nacela.

13.1.1 Respecta prevederile prezentei instructiuni.14. ACCIDENTEReguli generale in caz de accident:

- in cazul unui accident se vor lua toate masurile necesare astfel ca situatia produsa in
timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate
al ITM si al ISCIRINSPECT IT in raza careia se afla aceasta, cu exceptia cazului cand
situatia respectiva ar pune in pericol viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase;
- numarul general pentru urgente este: 112.Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni:

- raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale manevrantului sau ale persoanelor
expuse, cauzate de strivire sau de prabusirea sarcinii;
- raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale manevrantului sau ale persoanelor
expuse, cauzate de electrocutare;
- raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale manevrantului, cauzate de caderea de
la inaltime.


Nota:

Prezenta instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii nu este limitativa, ea
putand fi completata in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si, respectiv, fiecarei
activitati. Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii este destinata
operatorului RSVTI si se va aduce la cunostinta intregului personal, cu ocazia instruirii
periodice efectuate de catre operatorul RSVTI, verificandu-se permanent modul de insusire si
respectare a acesteia.

Intocmit,