Sunteți pe pagina 1din 8

Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic

Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

1
Categorii de mijloace i resurse (surse de provenien#$)
(clasificarea #i definirea acestora)

MIJLOACE$ACTIV RESURSE$PASIV
Mijloace imobilizate (imobiliz$ri) Resurse proprii
1. Imobilizri necorporale 7. Capitaluri proprii
2. Imobilizri corporale
3. Imobilizri financiare
Mijloace circulante Resurse str$ine (Datorii)
4. Mijloace circulante materiale (stocuri) 8. Resurse strine - credite
5. Mijloace circulante n decontare (crean&e) 9. Resurse strine - angajamente
6. Mijloace circulante financiare (de trezorerie)

Imobilizrile sunt bunuri #i valori pe care entit&ile #i propun s le de&in #i s le
exploateze pe termen lung (mai mare de un an) cu scopul generrii beneficiilor
economice. Se caracterizeaz prin faptul c nu se consum la prima utilizare. Valoarea
acestora se recupereaz, n general, pe calea amortizrii.

1. Imobilizri necorporale sunt valori i drepturi de#inute de entitatea economic$ pe termen
lung i care nu au o form$ fizic$, concret$: nu sunt tangibile. Normele contabile le definesc ca fiind
valorile identificabile, nemonetare, f$r$ suport material i de#inute pentru utilizare n procesul de
produc#ie, furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate ter#ilor sau pentru scopuri
administrative. Imobilizrile necorporale cuprind:
1.1. Concesiuni, brevete, licen#e, m$rci comerciale i alte drepturi i valori asimilate. Se
cuprinde aici valoarea bunurilor sau drepturilor dobndite de entitatea economic #i pe care le va
exploata pe termen lung, conform contractelor ncheiate. Se amortizeaz conform legisla&iei n vigoare,
de regul, pe durata lor de exploatare.
1.2. Fondul comercial reprezint partea din fondul de comer& care nu se regse#te n celelalte
elemente de activ, dar care concur la men&inerea #i dezvoltarea poten&ialului unit&ii, cum sunt:
clientela, vadul comercial, reputa&ia #i alte elemente necorporale. Din punct de vedere contabil, acesta
se determin ca diferen& ntre valoarea real recunoscut de pr&i n cadrul tranzac&iilor directe #i
valoarea nregistrat n contabilitate pentru bunurile identificabile care au fcut obiectul tranzac&iei.
1.3. Alte imobiliz$ri necorporale. Se ncadreaz aici programele informatice create de unitate
sau achizi&ionate de la ter&i, pentru nevoile de utilizare proprii. De#i memorate pe suporturi materiale,
partea esen&ial se refer la presta&ia intelectual de esen& necorporal, protejat sub forma unui drept
de proprietate intelectual.
1.4. Imobiliz$ri necorporale n curs sunt imobilizrile care nu au fost nc terminate #i date n
func&iune.
Se asimileaz imobilizrilor necorporale dou categorii de cheltuieli care trebuie repartizate pe
mai multe perioade (includerea lor n aceast categorie are drept scop etalarea pe mai multe exerci&ii
financiare):
1.5. Cheltuielile de constituirereprezint cheltuielile cauzate de nfiin&area ntreprinderilor sau
dezvoltarea acestora prin modificarea semnificativ a dimensiunilor ori activit&ilor acestora: taxe i
alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emiterea de ac#iuni i obliga#iuni,
cheltuieli de prospectare a pie#ei i de publicitate i alte cheltuieli de aceast$ natur$ legate de
nfiin#area sau modificarea activit$#ii entit$#ii. Valoarea lor se recupereaz prin mecanismul
amortizrii n cadrul unei perioade de maximum 5 ani.
1.6. Cheltuielile de dezvoltarecuprind cheltuielile generate de aplicarea rezultatelor cercetrii
sau a altor cuno#tin&e, n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau mbunt&ite substan&ial, care
se materializeaz n proiecte individuale pentru care se poate calcula un cost distinct, recuperabil prin
amortizare (de regul, pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, care poate dep#i 5 ani).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

2
2. Imobilizri corporale sunt bunuri concrete aflate n proprietatea entit$#ii economice i
de#inute sau exploatate pe termen lung. Se ncadreaz aici:
2.1. Terenurile, inclusiv amenaj$rile de terenuri (investi&iile efectuate pentru amenajarea
lacurilor, bl&ilor, iazurilor #i alte lucrri similare). Terenurile nu se amortizeaz (de regul), n timp ce
amenajrile de terenuri sunt supuse amortizrii.
2.2. Construc#ii, instala#ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta#ii, mobilier,
aparatur$ birotic$, echipamante de protec#ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale
sunt bunuri sau complexe de bunuri care:
- sunt de&inute de o entitate pentru a fi utilizate n produc&ia de bunuri sau prestarea de servicii,
pentru a fi nchiriate ter&ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;
- au o valoare minim de 2.500 lei.
1

Specific imobilizrilor corporale (mai pu&in terenurilor) este faptul c se amortizeaz$ (ca #i alte
imobilizri), pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii n func&iune a acestora #i pn la
recuperarea integral a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economic$ #i condi#iilor de
utilizare.
2.3. Imobiliz$ri corporale n curs reprezint investi&iile neterminate efectuate cu for&e proprii ori
bunurile de natura imobilizrilor corporale achizi&ionate, dar care nu au fost nc puse n func&iune
definitiv.
2.4. Imobiliz$ri corporale n curs de aprovizionare sunt acele imobilizri pentru care s-au
transferat riscurile #i beneficiile aferente, ceea ce permite recunoa#terea lor ca active ale entit&ii, ns
nu s-au finalizat procedurile de aprovizionare (exemplu, bunuri vndute #i nelivrate nc, pentru care a
avut loc transferul propriet&ii).

3. Imobilizri financiare sunt titluri, valori sau alte drepturi de natur$ financiar$ de#inute pe
termen lung sau care au scaden#a la termene de peste un an (rezultate ca urmare a mprumuturilor
acordate). Acestea cuprind:
3.1. Ac#iuni de#inute la entit$#ile afiliatesunt formate din ac&iuni #i/sau pr&i sociale de&inute pe
termen lung #i care permit exercitarea unui control sau a unei influen&e notabile asupra societ&ii
emitente. Entit&ile afiliate sunt cele cu care o firm are anumite legturi de participa&ii.
3.2. Imobiliz$rile financiare sub form$ de interese de participare #i alte titluri imobilizate
reprezint ac&iuni, obliga&iuni sau alte titluri de valoare pe care ntreprinderea le de&ine pe termen lung,
n scopul realizrii de profituri sau n alte scopuri #i care nu-i permit interven&ia n gestiunea societ&ii
emitente.
3.3. Crean#ele imobilizatesunt drepturile unit&ii de a cere altor persoane s-i plteasc sume de
bani, ca urmare a mprumuturilor acordate sau s-i presteze servicii ori s-i livreze bunuri #i a cror
scaden& este mai ndeprtat (la un termen mai mare de un an). Se cuprind aici #i garan&iile depuse de
entitatea economic la ter&i, care constau n sume de bani vrsate n vederea garantrii bunei execu&ii a
unor obliga&ii.

Mijloacele circulante sunt bunuri #i valori care rmn n cadrul entit&ii pe termen
scurt, de pn la un an, participnd, de regul, la un singur ciclu de produc&ie (chiar
dac acesta dep#e#te anul).

4. Mijloacele circulante materiale (stocurile) reprezint$ bunuri destinate utiliz$rii n procesul
de produc#ie sau vnz$rii n aceeai stare i care particip$, de regul$, la un singur ciclu de produc#ie.
4.1. Materiile primesunt bunuri care se consum la prima utilizare, particip direct la ob&inerea
produsului finit #i se regsesc n acesta, integral sau par&ial, n forma ini&ial sau transformate.

1
Conform HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 313/30 mai 2013, valoarea minim de intrare a mijloacelor fixe intrate n entitate este de 2.500 lei.
Valoarea rmas neamortizat a imobilizrilor cu valoarea cuprins ntre 1.800 lei #i 2.500 lei, existente n activul entit&ii,
se recupereaz pe durata normal de func&ionare rmas.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

3
4.2. Materialele consumabileparticip sau ajut la procesul de fabrica&ie, se consum #i ele la
prima utilizare #i, de regul, nu se regsesc n produsul finit (materiale auxiliare, combustibili,
materiale pentru ambalat, piese de schimb, semin&e #i materiale de plantat, furaje, alte materiale
consumabile).
4.3. Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunurile care nu ndeplinesc toate
condi&iile necesare pentru a fi considerate imobilizri corporale, precum #i bunurile asimilate acestora
(echipamentul de protec&ie, echipamentul de lucru etc.).
4.4. Produc#ia n curs de execu#ie este produc&ia care nu a parcurs toate fazele procesului de
fabrica&ie, urmnd s fie supus n continuare unor prelucrri. Intr aici #i produsele nesupuse probelor
#i recep&iei tehnice sau necompletate n ntregime.
4.5. Semifabricatelesunt produse care au parcurs doar o parte din fazele procesului de fabrica&ie,
sunt recep&ionate ca atare (pe baz de documente justificative) #i sunt destinate fie vnzrii ca atare, fie
utilizrii n continuare n alt faz a procesului de produc&ie.
4.6. Produsele finitesunt bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabrica&ie #i nu mai au
nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul unit&ii, sunt corespunztoare din punct de vedere calitativ #i
au fost recep&ionate la magazia de produse pe baz de documente justificative.
4.7. Produsele rezidualese compun din rebuturi, de#euri, materiale recuperabile #i refolosibile.
4.8. Stocuri aflate la ter#i. Apar situa&ii n care ntreprinderea este proprietara unor elemente de
stoc dar aceste bunuri nu se afl n depozitele proprii ci la alte persoane fizice sau juridice, n vederea
pstrrii, prelucrrii, vnzrii etc. Aceste stocuri apar&in ntreprinderii dar fizic se gsesc la ter&i sau
sunt n curs de aprovizionare.
4.9. Animale i p$s$ri, respectiv animalele nscute #i cele tinere de orice fel (vi&ei, miei, purcei,
mnji #i altele), animalele #i psrile la ngr#at, coloniile de albine, animalele pentru produc&ie (ln,
lapte etc).
4.10. M$rfurilesunt bunuri cumprate pentru a fi vndute n aceea#i stare sau dup transformri
neesen&iale. Sunt considerate mrfuri #i produsele predate spre vnzare magazinelor proprii.
4.11. Ambalaje. n aceast categorie se ncadreaz bunurile destinate protec&iei, transportului,
prezentrii altor bunuri #i care circul n regim de restituire, adic sunt refolosibile #i pot fi pstrate de
ter&i, cu obliga&ia restituirii lor.
Stocurile se pot regsi #i sub forma stocurilor aflate la ter#i (trimise la ter&i pentru prelucrare sau
n custodie) #i sub forma stocurilor n curs de aprovizionare (stocuri cumprate, pentru care s-au
transferat riscurile #i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de gestiune, sunt n curs de
aprovizionare).

5. Mijloacele circulante n decontare (crean&ele) sunt drepturile exprimate n bani pe care le
are entitatea economic$ asupra altor persoane i care i permit acesteia s$ cear$ plata unor sume de
bani sau livrarea de bunuri ori servicii.
5.1. Clien#i. n aceast structur se regsesc drepturile ntreprinderii de a cere clien&ilor s-i
plteasc sumele aferente bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrrilor executate acestora.
Crean&ele din aceast categorie se nregistreaz, de regul, pe baza facturii. Se consemneaz aici doar
crean&ele rezultate din vnzri de bunuri sau servicii care fac obiectul activit&ii de baz a ntreprinderii
(crean&e de exploatare).
5.2. Clien#i incer#i sau n litigiu. Atunci cnd ntreprinderea nu mai are certitudinea c va ncasa
sumele pe care i le datoreaz unii clien&i, crean&a fa& de ace#tia se consider depreciat #i se separ n
aceast structur distinct.
5.3. Efectele de primit sunt crean&ele fa& de clien&ii crora li s-a acordat un termen de plat mai
ndeprtat. Pentru nregistrarea crean&ei n aceast structur, n&elegerea dintre ntreprindere #i client
trebuie s fie consemnat ntr-un document distinct: efectul de comer& (cambie sau bilet la ordin).
Efectul comercial este un nscris prin care o persoan (tras) se angajeaz ca, la o scaden& dat, s
achite o sum de bani unei alte persoane (beneficiar), eventual la ordinul unei a treia persoane
(trgtor).
5.4. Clien#i facturi de ntocmit reprezint crean&a rezultat n urma livrrii de bunuri pentru
care nu s-a ntocmit nc factura. Situa&ia trebuie s rmn excep&ional #i documentul care se va
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

4
emite la vnzare este avizul de nso&ire. Factura trebuie ntocmit, n mod obligatoriu, n termen de
cinci zile de la data livrrii, moment n care crean&a aceasta se transfer la postul Clien#i.
5.5. Furnizori debitori. n aceast structur se consemneaz crean&ele fa& de furnizori
rezultate, de exemplu, din avansurile pltite acestora.
5.6. Avansuri acordate personalului reprezint dreptul entit&ii economice ca, la sfr#itul lunii,
s re&in din sumele totale datorate angaja&ilor pentru munca depus n cursul lunii, sumele pltite deja
ca avans (sau chenzina I).
5.7. Alte crean#e fa#$ de personal cuprind alte drepturi ale unit&ii fa& de angaja&i rezultate, de
exemplu, din vnzri de bunuri sau prestri de servicii ctre ace#tia, din imputa&ii fcute acestora,
chirii, avansuri nejustificate, sporuri #i adosuri necuvenite etc.
5.8. Alte crean#e socialesunt crean&e fa& de bugetul asigurrilor sociale.
5.9. Taxa pe valoarea ad$ugat$ (TVA) deductibil$
2
este dreptul unit&ii ca, la sfr#itul lunii, s
re&in taxa aferent cumprrilor (sau deductibil), din taxa aferent vnzrilor (sau colectat), n
vederea stabilirii obliga&iei de plat fa& de bugetul statului.
5.10. TVA de recuperat reprezint diferen&a, calculat la sfr#itul lunii, dintre taxa deductibil,
mai mare, #i taxa colectat, mai mic.
5.11. Subven#ii. n aceast structur se nregistreaz dreptul unit&ii rezultat din angajamentul
altei persoane de a-i oferi sume de bani sau bunuri, cu titlu gratuit.
5.12. Decont$ri cu ac#ionarii/asocia#ii privind capitalul. La nfiin&area societ&ilor comerciale,
asocia&ii sau ac&ionarii #i iau angajamentul de a pune la dispozi&ia acesteia aporturi n bani sau n
natur. Pn la vrsarea efectiv a acestor aporturi, societatea comercial are dreptul de a cere
asocia&ilor sau ac&ionarilor s fac vrsmintele respective, drept care se regse#te ca o crean& asupra
acestora.
5.13. Debitori diveri. Aici se nregistreaz crean&ele n afara exploatrii, adic cele rezultate din
opera&iuni mai pu&in obi#nuite cum ar fi vnzarea de imobilizri sau dreptul da a primi despgubiri de
la alte persoane etc.

6. Mijloacele circulante de trezorerie (financiare) sunt formate din elemente de natur$
financiar$ pe care ntreprinderea le de#ine pe termen scurt:
6.1. Investi#ii financiare pe termen scurt sunt titluri de valoare (ac&iuni, obliga&iuni, certificate de
trezorerie, alte titluri) de&inute n vederea realizrii de profituri pe termen scurt.
6.2. Cecuri de ncasat. Se ncadreaz aici cecurile primite de ntreprindere #i pe care le-a depus la
banc, n vederea transformrii lor n bani.
6.3. Efecte de ncasat sunt efectele de comer& ajunse la scaden& #i pe care entitatea economic le
trimite la banc pentru ca aceasta s se ocupe de transformarea lor n bani.

2
n&elegerea con&inutului TVA #i a modului de func&ionare a structurilor contabile folosite pentru reflectarea ei presupune
precizarea, mai nti, a con&inutului categoriei de valoare adugat. Astfel, valoarea adugat reprezint valoarea nou creat
de ntreprindere n urma ciclului de produc&ie. n analiza financiar, ea este definit ca diferen&a dintre produc&ia
exerci&iului #i marja comercial, pe de o parte, #i consumul intermediar, pe de alt parte. n reglementrile specifice TVA,
se precizeaz c, n vederea calculului taxei, valoarea adugat este echivalent cu diferen&a dintre vnzrile #i cumprrile
din acela#i stadiu al circuitului economic. Pe baza defini&iei date valorii adugate, mecanismul TVA poate fi pus n eviden&
astfel (atunci cnd cota de TVA este de 24%):
Valoarea adugat = Vnzri - Cumprri
24% din valoarea adugat = 24% din vnzri - 24% din cumprri
TVA de plat = taxa colectat - taxa deductibil
datorie fa& de buget datorie crean&
Dac taxa deductibil este mai mare dect taxa colectat (din cauz c vnzrile sunt mai mici dect cumprrile ori
vnzrile se fac la export, unde taxa colectat este zero), atunci crean&a este mai mare dect datoria #i diferen&a dintre ele
este o crean&: TVA de recuperat. n Romnia, s-a optat pentru acest mod indirect de a calcula TVA n primul rnd pentru
c s-a urmrit introducerea unui mecanism asemntor cu cel din majoritatea &rilor U.E. #i apoi pentru c este mai comod
#i informa&iile necesare vin direct din documentele care justific vnzrile #i, respectiv, cumprrile. Astfel, mai nti se
determin taxa colectat (sau taxa aferent vnzrilor) #i taxa deductibil (sau taxa aferent cumprrilor), pe baza
documentelor justificative #i apoi, prin diferen&, se stabile#te la sfr#itul lunii, TVA de plat sau, dac taxa deductibil este
mai mare dect taxa colectat, TVA de recuperat.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

5
6.4. Efecte remise spre scontaresunt efectele de comer& neajunse la scaden& #i pe care entitatea
economic dore#te s le transforme n bani. Opera&iunea este posibil prin scontarea acestora pe lng o
banc. Opera&iunea este de fapt un transfer ctre banc a dreptului de a ncasa la scaden& suma trecut
n efectul de comer&.
6.5. Conturi la b$nci n lei. Aceast structur reflect disponibilul pe care entitatea economic l
are la bnci n lei.
6.6. Conturi la b$nci n valut$. Intr aici disponibilul pe care entitatea economic l are la bnci n
valut.
6.7. Dobnzi de ncasat: dreptul de a primi dobnzi de la bnci sau de la alte persoane fizice sau
juridice.
6.8. Casa n lei i n valut$. Este vorba despre numerarul (lei sau valut) de care entitatea
economic dispune n casierie.
6.9. Alte valori: timbre fiscale #i po#tale, bilete de tratament #i odihn, tichete #i bilete de cltorie,
tichete de mas, alte valori.
6.10 Acreditive n lei i n valut$. Acreditivele sunt conturi deschise la bnci pentru o opera&iune
specific #i din care nu se pot face pl&i dect pe destina&ia pentru care au fost deschise #i atunci cnd se
ndeplinesc anumite condi&ii.
6.11 Avansuri de trezorerie. Sunt sumele avansate unor angaja&i pentru a face pl&i n numele
ntreprinderii.

Resursele proprii sunt capitalurile puse la dispozi&ia entit&ii economice de ctre
asocia&i, ac&ionari, de unitatea ns#i sau de alte persoane #i pentru care nu exist
obliga&ia de rambursare la o scaden& determinat.

7. Resursele proprii sunt resursele care se pot concretiza n orice categorie de mijloace,
precum i resursele constituite de entitatatea economic$ cu for#e proprii sau procurate de la alte
persoane i care nu pot fi utilizate dect pe destina#ia pentru care au fost constituite sau primite.
7.1. Capitalul social este valoarea nominal a aportului ac&ionarilor sau asocia&ilor unei societ&i
comerciale. Toate ac&iunile sau pr&ile sociale emise de societ&ile comerciale au n mod obligatoriu
aceea#i valoare nominal, indiferent de momentul n care au fost emise #i indiferent de valoarea lor
real la un moment dat. El se constituie la nfiin&area unei firme, fiind o condi&ie a existen&ei #i
func&ionrii acesteia. Capitalul social se diferen&iaz n capital subscris nev$rsat (capitalul pe care
proprietarii ntreprinderii s-au angajat s-l pun la dispozi&ia ntreprinderii) #i capital subscris v$rsat
(partea din capitalul subscris care a fost, fizic, depus de proprietari la dispozi&ia ntreprinderii).
7.2. Primele legate de capital reprezint diferen&a ntre valoarea de emisiune (pre&ul de vnzare)
a ac&iunilor sau pr&ilor sociale emise #i valoarea lor nominal. Se ncadreaz aici: primele de
emisiune, primele de fuziune, primele de aport #i primele de conversie a obliga&iunilor n ac&iuni.
7.3. Rezerve. Se ncadreaz aici profiturile realizate de ntreprindere n exerci&iile precedente #i
care au rmas la dispozi&ia acesteia pe termen lung, ca urmare a unei decizii de repartizare luate de
adunarea general a ac&ionarilor sau asocia&ilor (A.G.A.). Urmtoarele categorii de rezerve sunt
prevzute n normele romne#ti:
- rezerve legale constituite anual din profitul brut (5% din acesta), pn cnd nivelul lor atinge
20% din capitalul social vrsat;
- rezerve statutare sau contractuale, constituite din profitul net pe baza prevederilor din statutul
societⅈ
- alte rezerve, constituite tot din profitul net pe baza hotrrii A.G.A;
- rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, care se constituie atunci
cnd activele reevaluate sunt cedate sau atunci cnd rezervele din reevaluare sunt realizate, adic pe
msura amortizrii.
7.4.Rezultatul reportat este rezultat din exerci&iile precedente dar pentru care A.G.A. nu a luat
nc o decizie de repartizare.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

6
Resursele strine sunt capitalurile puse la dispozi&ia entit&ii economice de ctre
ter&i (furnizori, clien&i, personal, bnci #i alte institu&ii financiare, stat, alte persoane
fizice sau juridice) #i pentru care exist o obliga&ie cert de rambursare la o scaden&
determinat.

9. Resursele strine n credite sunt resursele provenite de la b$nci i alte institu#ii financiare i
a c$ror caracteristic$ este c$ sunt purt$toare de dobnd$:
9.1. mprumuturi din emisiune de obliga#iuni. Obliga&iunile se emit de o entitate atunci cnd
aceasta are nevoie de resurse, de regul pe termen lung. n schimbul sumelor primite n urma emisiunii
de obliga&iuni, ntreprinderea se angajeaz s plteasc dobnzi #i s ramburseze, la scaden&,
mprumutul.
9.2. Credite bancare pe termen lung sunt sumele primite de unitate de la bnci pe termen lung
(peste 1 an).
9.3. Datorii ce privesc imobiliz$rile financiare sunt datoriile fa& de persoanele juridice ce de&in
participa&ii n capitalul unit&ii.
9.4. Alte mprumuturi i datorii asimilate. n aceast categorie se ncadreaz concesiunile preluate,
imobilizrile corporale primite n leasing financiar, sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi #i
datorii asimilate (garan&ii primite, depozite etc.).
9.5. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate sunt dobnzile datorate, aferente
creditelor bancare pe termen lung, datoriilor ce privesc imobilizrile financiare, precum #i celor
aferente altor mprumuturi #i datorii asimilate.
9.6. Decont$ri ntre entit$#ile afiliatecuprind sumele virate, bunurile livrate, dividendele aferente
investi&iilor pe termen scurt #i cele aferente participa&iilor, precum #i dobnzile aferente
mprumuturilor acordate altor unit&i din cadrul grupului sau afiliate.
9.7. Decont$ri privind interesele de participare reflect sumele virate altor unit&i legate prin
interese de participare, precum #i dobnzile aferente mprumuturilor acordate acestor unit&i.
9.8. Sume datorate asocia#ilor sunt sumele depuse de asocia&i, dobnzile aferente acestor sume,
precum #i dividendele lsate n contul curent al asocia&ilor.
9.9. Credite bancare pe termen scurt sunt sumele primite de unitate de la bnci pe termen scurt
(pn ntr-un an).
9.10. Credite de cont curent. n aceast categorie se ncadreaz pl&ile pe care banca le face n
numele ntreprinderii, peste sumele de care aceasta dispune n cont. Acest credit este de regul pe
termen foarte scurt #i mai scump (cu o dobnd mai mare).

10. Resursele strine n angajamente sunt resursele provenite de la ter#i i care, de regul$, nu
sunt purt$toare de dobnd$:
10.1. Furnizori. n aceast structur intr datoriile fa& de furnizorii de exploatare, adic cei de la
care se cumpr bunuri #i servicii curente (stocuri, energie, ap, servicii de telecomunica&ii etc.).
Pentru ca datoria s fie nregistrat aici este obligatorie justificarea ei pe baz de factur.
10.2. Furnizori de imobiliz$ri. Datoriile rezultate din achizi&ia de imobilizri corporale #i
necorporale se eviden&iaz separat tocmai datorit caracterului lor mai pu&in curent.
10.3. Efectele de pl$tit #i efectele de pl$tit pentru imobiliz$ri sunt datoriile fa& de furnizori
pentru care documentul justificativ este efectul de comer& (cambie sau bilet la ordin).
10.4. Furnizori facturi nesosite. Se consemneaz aici datoriile din achizi&ii de bunuri pentru
care nu au ajuns nc facturile. La sosirea acestora, datoria se transfer la structura Furnizori sau
Furnizori de imobiliz$ri.
10.5. Clien#i creditori. Intr aici datoriile fa& de clien&i rezultate, de exemplu, din avansurile n
bani primite de la ace#tia.
10.6. Personal salarii datorate reflect obliga&iile ntreprinderii de a plti angaja&ilor
contravaloarea muncii prestate de ace#tia. Aceast obliga&ie se nregistreaz la sfr#itul lunii, pe baza
statelor de salarii.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

7
10.7. Ajutoare materiale datorate. Se reflect aici obliga&ia pe care #i-o asum ntreprinderea de
a acorda angaja&ilor ajutoare de boal pentru incapacitate temporar de munc, pentru ngrijirea
copiilor, ajutoare de deces #i alte ajutoare materiale.
10.8. Participarea personalului la profit reprezint angajamentul luat de ntreprindere, n urma
hotrrii A.G.A., de a plti angaja&ilor pr&i din profitul anului precedent.
10.9. Drepturi de personal neridicate. Dup nregistrarea datoriei ntreprinderii fa& de angaja&i
n legtur cu salariile, datorie consemnat n statul de salarii, sumele datorate trebuie pltite n trei
zile; dup acest termen, sumele nepltite se vireaz, n principiu, la banc #i trebuie eviden&iate separat,
n aceast structur distinct de datorii.
10.10. Re#ineri din salarii datorate ter#ilor. Atunci cnd angaja&ii au datorii fa& de ter&e
persoane, entitatea economic poate re&ine din salariu sumele respective pentru a le vira persoanelor n
drept. Datoria rmne nregistrat n contabilitate pn la virarea sumei ctre persoana pentru care s-a
re&inut.
10.11. Alte datorii fa#$ de personal reflect obliga&ii ale ntreprinderii fa& de angaja&i, altele
dect cele consemnate n structurile anterioare (garan&ii gestionare, indemniza&ii pentru concediile de
odihn neefectuate etc.).
10.12. Contribu#iile sociale ale unit$#ii. Atunci cnd unitatea angajeaz personal, pe lng
sumele datorate ca salarii, este obligat s plteasc #i urmtoarele contribu&ii sociale:
- contribu#ia la asigurrile sociale;
- contribu#ia pentru asigurrile sociale de sntate;
- contribu#ia pentru ajutorul de %omaj;
- contribu#ia pentru concedii %i indemniza#ii de asigurri sociale de sntate;
- contribu#ia de asigurare pentru accidente de munc %i boli profesionale;
- contribu#ia datorat de angajator la fondul de garantare a crean#elor salariale.
10.13. Contribu#iile sociale ale angaja#ilor. Din salariul brut nregistrat de unitate, salaria&ii vor
fi plti&i numai dup ce se vor re&ine, printre altele, #i contribu&iile lor sociale:
- contribu#ia personalului pentru asigurrile sociale;
- contribu#ia angaja#ilor pentru asigurrile sociale de sntate;
- contribu#ia personalului la fondul de %omaj.
10.14. Alte datorii sociale.
10.15. Impozitul pe profit/ venit este o obliga&ie fa& de bugetul statului stabilit atunci cnd
ntreprinderile nregistreaz profit fiscal. Rezultatul fiscal (profit sau pierdere) este egal cu diferen&a
dintre veniturile totale #i cheltuielile totale la care se adaug cheltuielile nedeductibile #i din care se
deduc sumele neimpozabile.
10.16. TVA de plat$ este diferen&a dintre taxa colectat, mai mare, #i taxa deductibil, mai mic,
calculat la sfr#itul lunii, cu ocazia ntocmirii decontului de TVA.
10.17. TVA colectat$ este taxa aferent vnzrilor, adic cea nscris n facturi sau n alte
documente justificative care atest vnzarea. Poate fi definit ca obliga&ie a ntreprinderii ca, la orice
vnzare, s adauge 24% la pre&ul de vnzare fr TVA.
10.18. Impozitul pe venituri de natura salariilor este suma re&inut de entitatea economic din
salariile angaja&ilor #i pe care urmeaz s o vireze statului. Entit&ile economice nu sunt dect
intermediari ntre salaria&i #i stat. Acest impozit este o component a impozitului pe venitul global.
10.19. Alte impozite, taxe i v$rs$minte asimilate. Se ncadreaz aici obliga&ii precum:
impozitele pe cldiri, pe terenuri, pe dividende, accizele, taxele vamale etc.
10.20. Contribu#ia unit$#ii la fondurile specialese concretizeaz n viramente pentru fondurile
speciale, printre care putem enumera: pentru modernizarea punctelor de trecere a frontierei, pentru
protec&ia asigura&ilor, pentru protec&ia persoanelor handicapate, pentru dezvoltarea sistemului
energetic, pentru dezvoltarea turismului etc..
10.21. Alte datorii fa#$ de bugetul statului. Se cuprind aici valoarea despgubirilor, amenzilor,
penalit&ilor datorate bugetului.
10.22. Dividendele de plat$ reprezint obliga&ia ntreprinderii de a plti ac&ionarilor/ asocia&ilor
pr&ile din profit stabilite de A.G.A.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Departamanetul de Contabilitate, Informatic economic #i Statistic
Colectivul de Contabilitate
Disciplina: Bazele contabilit#ii Sem. I, 2014-2015

8
10.23. Creditori diveri. Aici se regsesc datorii altele dect cele curente; de regul ele rezult
din opera&iuni excep&ionale.
10.24. Provizioanele sunt datorii constituite pe seama cheltuielilor n vederea acoperirii efectelor
nefavorabile viitoare probabile ale unor evenimente trecute sau prezente. Se constituie astfel de
provizioane pentru: litigii, garan&ii acordate clien&ilor, pentru restructurare, pentru dezafectarea
imobilizrilor corporale, pentru pensii etc.
Defini&iile prezentate mai sus sunt valabile pentru categoriile de mijloace #i resurse privite ca
elemente care exist la un moment dat, ca stocuri la momentul respectiv. ns, n cadrul entit&ii
economice mijloacele #i resursele sunt supuse unor transformri mai mari sau mai mici #i care le fac s
dispar sau s-#i schimbe forma sau con&inutul.
Dac privim mijloacele aflate n transformare, putem defini o nou categorie contabil, cea de
cheltuieli care desemneaz sumele ori valorile pltite sau de pltit n cursul unei perioade ca eforturi
concretizate n: consumuri de materii prime, materiale #i alte bunuri care dispar n urma procesului de
produc&ie servicii, salarii #i contribu&ii sociale, amortizri etc. Pe lng cheltuieli ca eforturi, se definesc
imediat #i veniturile, ca efecte ale eforturilor fcute de ntreprindere. Veniturile reprezint resurse
reproduse #i care apar&in unit&ii, consemnate n urma vnzrii de bunuri sau prestrii de servicii,
precum #i atunci cnd unitatea ob&ine bunuri din produc&ia proprie.
Clasificarea veniturilor i cheltuielilor se poate face n func&ie de natura acestora n:
- cheltuieli i venituri de exploatare, adic acelea care corespund activit&ii curente, obi#nuite a
unit&ii: cheltuieli cu materii prime, cu salarii, cu servicii, venituri din vnzarea produc&iei etc.;
- cheltuieli i venituri financiare, care rezult din activitatea de natur financiar (dobnzi,
diferen&e de curs valutar, venituri din plasamente #i participa&ii etc.);
- cheltuieli i venituri extraordinare, care sunt generate de activit&ile nerepetitive cu caracter
extraordinar (calamit&i #i alte evenimente extraordinare).
Punnd fa& n fa& veniturile cu cheltuielile ob&inem rezultatul contabil al perioadei. Dac
veniturile sunt mai mari dect cheltuielile, atunci rezultatul este profit #i reprezint o resurs care se
adaug la celelalte resurse proprii de care dispune ntreprinderea sau se repartizeaz proprietarilor
acesteia. Dac, dimpotriv, cheltuielile perioadei dep#esc veniturile aceleia#i perioade, atunci
rezultatul este pierdere #i diminueaz resursele sau se adaug la mijloace, fiind necesar finan&area lui
din alte resurse.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com