Sunteți pe pagina 1din 12

ProgramulOperaionalInfrastructurMare

20142020
MinisterulFondurilorEuropene
www.fonduriue.ro
POIM20142020cuprindenouAxePrioritare:
Transport
AP1 DezvoltareareeleiTENTpeteritoriulRomniei
AP2 CretereaaccesibilitiiregionaleprinconectarealaTENT
AP3 Dezvoltareaunuisistemdetransportsiguriprietenoscumediul
Mediuischimbriclimatice
AP4 Proteciamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor
AP5 Protejareaiconservareabiodiversitii,decontaminareasiturilorpoluateistoric;i
monitorizareacalitiiaerului
AP6Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireaigestionareariscurilor
Energiecuratieficienenergetic
AP7Energiesiguricuratpentruoeconomiecuemisiisczutededioxiddecarbon
AP8 Sistemeinteligenteisustenabiledetransportalenergieielectriceigazelornaturale
InfrastructurnregiuneaBucureti Ilfov
AP9 DezvoltareainfrastructuriiurbanenBucureti Ilfov
AP1:DezvoltareareeleiTENTpeteritoriulRomniei
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii rutiere (autostrzi, drumuri naionale, drumuri
expres),feroviareinavale pereeauaTENT
AP2:CretereaaccesibilitiiregionaleprinconectarealaTENT
Stimularea mobilitii regionale prin conectarea nodurilor secundare i teriare la
infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrzi, drumuri expres, drumuri
naionale, incl. variante de ocolire, infrastructur feroviar prin electrificri i dotare cu
materialrulant,infrastructur portuariaeroportuar)
AP3:Dezvoltareaunuisistemdetransportsiguriprietenoscumediul
Transport intermodal, siguran rutier, reducerea impactului asupra mediului,
infrastructurmodernizatlapuncteledefrontier,eficientizareasistemuluidetransport
AP9(O.S.9.2):DezvoltareainfrastructuriiurbanenBucureti Ilfov
Dezvoltarea infrastructurii de transport urban subteran n Bucureti Ilfov prin extinderea
magistralelor de metrou i modernizarea reelei existente, achiziionarea de material rulant
pentrunoiletronsoanedemetrou
PO Infrastructur Mare asigur dezvoltarea reelei
TENT centrale i globale la care se racordeaz
drumurile judeene i locale finanate prin POR sau
PNDR
Proiectele finanabile sunt cele prioritizate dup
testarea n cadrul Modelului Naional de Transport
dezvoltat n Master Planul General de Transport,
ns se va finana i faza a IIa a proiectelor POS T
acceptatedeCE
Principaliibeneficiarieligibili
Administratorii de infrastructur rutier, feroviar, naval, portuar, aeroportuar
idemetrou,desemnaiconformlegii
Alipotenialibeneficiarinafaraadministratorilordeinfrastructur
Autoriti ale administraiei publice centrale cu atribuii n gestionarea birourilor
vamale
Instituiiresponsabilecureformastructuralnsectoruldetransport
Autoritilepublicelocale
Centrele intermodale (validate de MPGT): autoriti publice locale, Ministerul
Transporturilor, unitile din coordonarea sau sub autoritatea MT. Operarea
infrastructuriiintermodalepoateficoncesionatmediuluiprivat
Sigurana rutier: Autoritile publice locale care gestioneaz infrastructura din
interiorul localitilor, infrastructur rutier de tip drum naional care face legturi
interurbane
AP4 Proteciamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor
InvestiiinsectorulapiapuzatpentruandeplinicerineleacquisuluidemediualUE,
princontinuareadezvoltriiproiectelordeintegratedeapiapuzat
Investiii n sectorul deeuri pentru a ndeplini cerinele acquisului de mediu al UE, prin
continuarea dezvoltrii proiectelor de management integrat al deeurilor de la nivelul
judeelor
AP 5 Protejarea i conservarea biodiversitii, decontaminarea siturilor poluate
istoricimonitorizareacalitiiaerului
AP6Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireaigestionarea
riscurilor
Msuri nonstructurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbrile
climatice (n special inundaii i secet), completate prin proiecte de infrastructur
(amenajareacursurilorrurilor,ndiguirietc.)
InvestiiipentrureducereaeroziuniicostierepemalulMriiNegre
Dezvoltarea capacitii de rspuns n situaii de urgen a serviciilor profesioniste i
voluntare
Beneficiarieligibili
Autoritilepublicelocale
Dezvoltareasistemelordemanagementintegrataldeeurilor AP4
Decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul nu poate fi
identificatiundeexistunimpactnegativasuprasntiiumane AP5
Msuri de protejare a biodiversitii, acolo unde APLurile sau structuri din
subordine au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri
Natura2000 AP5
Alibeneficiaridelanivellocal/ONGuri
Operatoriiregionalideap AP4
Msurideprotejareabiodiversitii,acoloundeONGurile aucalitateade
custozisauadministratoridearii protejate/situriNatura2000 AP5
Autoritilepublicecentrale
Administraia Naionala Apele romne, autoriti responsabile cu
monitorizarea i avertizarea situaiilor meteorologice i cu managementul
situaiilordecriz
AP7Energiesiguricuratpentruoeconomiecuemisiisczutededioxidde
carbon
Realizareaimodernizareacapacitilordeproduciea:
energieielectriceitermicencentralepebiomas/biogaz (inclusivproiecteintegrate:produciei
transport/distribuie)
energieitermicencentralegeotermale (inclusivproiecteintegrate:producieitransport/distribuie)
Consolidarea reelelor de distribuie a energiei electrice, n scopul prelurii energiei
produsedinresurseregenerabilencondiiidesiguranafuncionriiSEN
Realizareadecentraleelectricedecogeneraredenalteficien,pentruconsumpropriu
Implementareadistribuieiinteligentepentruconsumatorirezidenialideenergieelectric
(proiectedemonstrativederulatedecei8distribuitoriregionalideenergieelectric)
Monitorizareaconsumuluideenergielanivelulunorplatformeindustrialeprincontorizare
inteligent
Beneficiarieligibili
Autoritilepublicelocale
Realizareaimodernizareacapacitilordeproduciedeenergie electric
i/sautermicdinRES(geotermal,biomas/biogaz) AP7
Mediulprivat
Realizareaimodernizareacapacitilordeproduciedeenergie electric
i/sautermicdinRES(geotermal,biomas/biogaz) AP7
Reelededistribuiepentruenergiaelectric detipRES(distribuitoriide
energieelectric) AP7
Centraledecongenerarepentruconsumpropriu,dectresocieti
comercialedinsectorulindustrial AP7
AP8 Sistemeinteligenteisustenabiledetransportalenergieielectricei
gazelornaturale
TranselectricaiTransgaz
Extinderea i consolidarea reelei electrice de transport n vederea
acomodriiproducieideenergieelectricdinresurseregenerabile
CretereaflexibilitiiSistemuluiNaionaldeTransportalgazelornaturale
AP9DezvoltareainfrastructuriiurbanenBucureti Ilfov OS9.2.
ConsiliulLocalalMunicipiuluiBucureti
Modernizareasistemuluidetransportalenergieitermice AP9
V rugm s consultai proiectul POIM pe
www.fonduri-ue.ro
Asteptam propunerile si observaiile
dumneavoastra pe adresa
secretariat.ciap@fonduri-ue.ro

S-ar putea să vă placă și