Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

Disciplina: Chimia
Clasa: a VIII a
Data: 01.12.10
Tema: Hidrogenul element al Universului. Rsp!ndirea !n mediu" rolul #iologic $i importan%a. Hidrogenul
element c&imic $i su#stan% simpl.
Tipul lec%iei: mi't(
Competen%e:) Do#!ndirea cuno$tin%elor *undamentale" a#ilit%ilor $i valorilor din domeniul c&imiei(
)Re+olvarea de pro#leme, situa%ii)pro#leme.
-u#competen%e: Eleva/elevul va f capabil/capabil:
)- compare o'igenul $i &idrogenul con*orm algoritmului:po+i%ia !n -istemul periodic" rsp!ndirea !n
mediu" propriet%ile" o#%inerea"identi.carea"colectarea" utili+area" importan%a $i rolul #iologic(
)- re+olve pro#leme de calcul de determinare a cantit%ii de su#stan% !n #a+a ecua%iilor reac%iilor
c&imice.
/#iective opera%ionale: Eleva/elevul va f capabil/capabil:
/1. - caracteri+e+e &idrogenul ca element c&imic !n #a+a -istemului periodic dup algoritmul cunoscut(
/2.- descrie su#stan%a simpl Hidrogen dup algoritmul: *ormula c&imic" legtura c&imic" masa
molecularr relativ" masa molar(
/0. - descrie rsp!ndirea &idrogenului !n mediu(
/1. - argumente+e importan%a $i rolul #iologic al &idrogenului(
/2.- re+olve pro#leme de calcul de determinare a cantit%ii de su#stan% !n #a+a ecua%iilor reac%iilor
c&imice.
3etode $i procedee: conversa%ia " e'plicarea" descriere" 4oc didactic" algoritmi+are" re+olvare de pro#leme"
dictare c&imic" mesa4" activitate !n grup" activitate *rontal" activitate individual" re#us c&imic.
3i4loace didactice: manual" sistem periodic" .$e de lucru.
5ro*esor: Rotaru Dina
Desfurarea activitii:
6tapele
lec%iei
/#iec
)tive
7ctivitatea pro*esorului 7ctivitatatea elevului 3etode $i
procedee
6vocare
a
Veri.c pre+en%a elevilor la lec%ie.
3esa4: 8ie ca iarna aceasta s v
aduc cele mai *rumoase clipe alturi
de cei dragi $i s v #ucura%i de
!mpliniri $i reu$ite.
-e propune un 4oc didactic. 97ne'a
1:
Trecerea la tema nou se *ace prin
re+olvarea unui re#us. 97ne'a 2:
5e diagonala 7; tre#uie s o#%in
titlul temei noi.
-e pregtesc cu toate cele necesare
pentru lec%ie.
7scult mesa4ul.
<ndeplinesc !nsrcinarea 4ocului dup
te&nica =!nde$te)5erec&i)5re+int
9=55:.6ste !nvingtoare perec&ea
care gsesc primii to%i o'i+ii necesari.
Rspunsuri:
1.Hidro'il
3esa4
>oc didactic
=55
7ctivitate
*rontal
Reali+ar
ea
sensului
/0
/1
/2
1.5artea comun din componen%a
#a+elor este grupa????
2.-u#stan%ele compuse care !$i
sc&im# culoarea su# ac%iunea aci+ilor
sau #a+elor se numesc????.
0.<n reac%ia e'oterm are
loc???..cldurii.
1.Turnesolul !n mediul acid capt
culoarea??..
2.-u#stan%ele compuse alctuite din
dou elemente unul dintre care este
o'igenul se numesc ????.
@.<ntre metal)o'id #a+ic)#a+ e'ist o
legtur de ArudenieB numit legtur
????
C.7tomul este alctuit din nucleu $i
????.
D.-im#olul c&imic al elementului cu
EF11 $i 7F20 este??
-e anun% tema nou $i o#iectivele
lec%iei.
-e propune algoritmul dup care se va
studia su#capitolul AHidrogenulB.
97ne'a 0:
)Hidrogenul este principalul element
c&imic din Univers.<n natur "el e'ist
!n special su# *orm de compu$i .
Rsp!ndirea &idrogenului" activitate
individual pentru elevi.

2.Indicatori
0.Dega4area
1.Ro$u
2./'i+i
@.=enetic
C.6lectroni
D.Ga
5e verticala 7; s)a o#%inut cuv!ntul
HIDR/=6G
Gotea+ tema nou !n caiete.
5rimesc !nsrcinarea s citeasc "din
manual $i independent" Rsp!ndirea
Hidrogenului !n mediu. 7poi se
aprecia+ rspunsul.
6levii studia+ !n #a+a sistemului
periodic particularit%ile elementului
c&imic Hidrogen.
Descriu Hidrogenul ca su#stan%
simpl:
Re#us
c&imic
6valuare
promt
6'plicare
Individual
Conversa%ie
7lgoritmi+a
re
ReHec%i
a
/1
/2
Hidrogenul ca element c&imic . -e
propune un algoritm de caracteri+are
a elementului c&imic &idrogen. 97ne'a
1:
-e va caracteri+a apoi Hidrogenul ca
su#stan% simpl dup sc&ema
propus.
Importan%a $i rolul #iologic al
Hidrogenului.
-e e'plic care este importan%a $i
rolul #iologic al &idrogenului.
-e re+olv la ta#l e'.1 pag.@0
manual

Dictare c&imic
H2/" H05/1" H2-/1" Ga/H" H2C/0"
Ca9/H:2"
<nsrcinare:
)Calcula%i gradul de o'idare al
elementelor(
)7lege%i aci+ii $i calcula%i masele lor
moleculare relative .
6levii vor . motiva%i ca s *orme+e 1
grupe. 8iecare grup de elevi primesc
c!te o .$ de lucru.
8i$a 1
)8ormula c&imic: H2
)Iegtura c&imic: covalent
nepolar
)3asa molecular relativ: 3r9H2:F2
)3asa molar: 39H2:F2g,mol
<$i *ac noti%ele principale.
Re+olv e'.1
-criu dup dictare su#stan%ele care
se citesc de pro*esoar.
7poi !ndeplinesc !nsrcinrile
propuse.
8ormea+ 1 grupe de elevi.8iecare
grup re+olv c!te o pro#lem.
-e anali+ea+ apoi rspunsul .ecrei
grupe.
Descriere
Conversa%ie
Re+olvarea
de
pro#leme
Dictare
c&imic
7ctivitate !n
grup
8i$e de
lucru
e'erci%iu
Calculea+ cantitatea de su#stan% de
&idrogen care poate . o#%inut prin
interac%iunea +incului cu masa de
100g dup sc&ema:
En J H2-/1 F En-/1 J H2
8i$a 2
Calculea+ cantitatea de su#stan% de
&idrogen care poate . o#%inut prin
interac%iunea magne+iului cu masa de
C2g" dup sc&ema:
3g J H2-/1 F 3g-/1 JH2
8i$a 0
Eincul cu masa de @"2 g a
interac%ionat cu acidul sul*uric .
Calculea+ cantitatea de su#stan% de
&idrogen care se *ormea+" dup
sc&ema:
En J H2-/1 F En-/1 JH2
8i$a 1
Calculea+ cantitatea de su#stan% $i
masa clorurii de &idrogen" care se
*ormea+ din clor cu masa de 112g
dup sc&ema:
H2 JCl2 F HCl
-e *ace generali+area lec%iei
8etele vor *ormula !ntre#ri din tem
"iar #ie%ii vor rspunde la ele.
8etele primesc !nsrcinarea s
*ormule+e !ntre#ri asupra temei"iar
#ie%ii s rspund la ele.
Gotea+ tema pe acas.
Iucru !n
ec&ip
<ntrea#)
rspunde
Tema pe acas: e'. 2 pag.@0
De scris un eseu AImportan%a
&idrogenuluiB
-e anun% notele primite
7ne'a 1 >oc didactic
7lctui%i *ormulele tuturor o'i+ilor
posi#ili com#in!nd componentele de
mai 4os pe ori+ontal 9de la st!nga la
dreapta : cu condi%ia c
componentele ce *ormea+ o'i+i se
aH alturi. -uma tuturor o'i+ilor este
egal cu masa atomic relativ a
car#onului.

Ca
Cu / -
Ga2 / En /2 7l2
5 /2 3g / 8e2 /0
Ii
K2 / ;a / 7g2 / C
/ /2
7ne'a 2
H I D R / L I I
I G D I C 7 T / R I
D 6 = 7 > 7 R 6 7
R / M U
/ L I E I
= 6 G 6 T I C N
6 I 6 C T R / G I
G 7


7ne'a 0
7lgoritmul de
caracteri+are a
Hidrogenului
1.5o+i%ia !n
-5"structura
atomului" valen%a"
=/.
2.Rsp!ndirea !n
mediu.
0./#%inerea.
1.5ropriet%ile .+ice .
2.5ropriet%ile
c&imice.
@.Utili+area $i
importan%a
&idrogenului.
C.-rurile.
7ne'a 1
Caracteristica elementului chimic Hidrogen:
Simbolul chimic..
Numrul de ordine..
Sarcina nucleului.
Numrul total de electroni.
Numrul nivelelor enegetice.
Repartizarea electronilor pe
nivele
Metal au nemetal ..
!alen"ele poibile
#radele de o$idare .
Maa atomic relativ.
%erioada
#rupa
Subgrupa .