Sunteți pe pagina 1din 16

www. b z i . r o s t i r i @bz i . r o Anul 16 Calea Chi[in`ului nr.

22 Num`rul 4782 11 februarie 2014 1,5 Lei 16 Pagini


Lumea interlop` ie[ean`
se preg`te[te de cea mai
tare petrecere.
Judec`torii au dispus
punerea \n libertate a
celor trei ie[eni acuza]i
c` au luat 40.000 euro
pentru a cump`ra
bun`voin]a unor
magistra]i de la Curtea de
Apel Ia[i. Decizia de
eliberare vine dup` ce au
fost audia]i martorii cheie
[i denun]`toarea lor
Incidentul s-a petrecut
vineri sear`, \n cartierul
CUG. Poli]istul \n vrst`
de 44 ani de ani i-a l`sat
f`r` replic` pe colegii lui.
Omul legii a \nc`lcat
flagrant prevederile
legale [i s-a ales cu dosar
penal. |n plus, a r`mas
f`r` permis de conducere
pn` la finalizarea cazului
Un director din Ia[i a
reu[it s` adune o avere
de pe urma unor institu]ii
la care a fost plantat de
[efii de la partid. Pe
lng` sumele pe care le
ridic` lunar, pentru c` a
fost numit \n diverse
consilii de administra]ie,
directorul respectiv a
reu[it s`-[i m`reasc` de
cteva ori leafa pe care o
prime[te de la institu]ia
public` unde a fost pus
[ef, tot pe criterii politice
|n ultimii ani a cunoscut o
ascensiune brusc` \n
lumea politic` [i a
devenit una dintre cele
mai influente femei din
Ia[i. A fost
europarlamentar, acum
este senator \n
Parlamentul Romniei,
dar cu toate acestea, ar
schimba via]a de ora[ pe
cea de la ]ar`, acolo unde
a [i cump`rat o cas`
Pag. 8 Pag. 3 ACTUALITATE Pag. 8 Pag. 9 ACTUALITATE ACTUALITATE
A f`cut de
ru[ine
uniforma pe
care o poart`
Ie[eni, vi
se m`resc
birurile ca s`-l
pl`ti]i bine pe
acest individ
EVENIMENT
Cei mai tari
interlopi,
elibera]i
de Tribunal!
Autoturismul Land Rover
a fost distrus complet.
Cel`lalt autoturism,
apar]innd Prim`riei, un
Logan MCV, a fost, de
asemenea, avariat.
Primarul sus]ine c` ar fi
vorba despre o mn`
criminal`, iar vecinii spun
c` au auzit zgomote
suspecte cu pu]in timp
\nainte de izbucnirea
incendiului
Pag. 16 EXPRES
Ma[inile unui
primar au fost
incendiate!
Poli]ia face
cercet`ri
Una dintre
cele mai
influente
femei din Ia[i
[i-a cump`rat
Cer par]ial noros
Max: 3 grade C
Min: -2 grade C
VREMEA
Firmele c`pu[` din curtea lui Nichita
\ngroa[` dosarele penale: trotuar
de lux la o cre[` care st` s` cad` pag. 2
CSMS, f`r` victorie n amicale pag. 14
USD 3,28 L USD 3,28 Lei Euro 4, ei Euro 4, 47 47 Lei Lira Sterlin` 5,38 Lei Lira Sterlin` 5,38 Lei Lei
ACTUALITATE Pag. 9
Cazul acestei
gravide ar trebui
s` te \nsp`imnte
EVENIMENT
2
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
O familie din Hrl`u a penetrat pia]a
construc]iilor din Ia[i [i nu ar fi reu[it
acest lucru [i f`r` complicitatea unor
[efi din prim`rie. Cel pu]in asta ar fi
concluzia, dac` am analiza lista contractelor
de lucr`ri \ncheiate de Direc]ia Cre[e
\n ultimii [ase-[apte ani. Pentru conducerea
Direc]iei Cre[e nu mai existau pe lume
alte firme dect SC Adiacent SRL [i SC
Bel Construct SRL din Hrl`u. Cele
dou` societ`]i apar]in, de fapt, aceluia[i
afacerist, Constantin Vulpe, acesta fiind
administrator la prima firm`, iar la cea
de-a doua, paravan este so]ia sa, Elena.
Constantin Vulpe, administrator al SC
Adiacent SRl, se pare c` este urm`torul
pe lista anchetatorilor ce analizeaz` jaful
de la Direc]ia Cre[e. Fosta directoare
Felicia Curelaru [i contabilul [ef Mihai
Grigroriu fac deja obiectul unei plngeri
penale \naintate procurorilor de
municipalitate, pentru a se l`muri modul
de recuperare a peste jum`tate de milion
de lei, sum` nejustificat` \n contracte,
dar pl`tit` de conducerea Direc]iei Cre[e
c`tre firma SC Stadi Comp SRL. Astfel,
\n timp ce SC Stadi Comp SRL era
abonat` la licita]iile pentru alimente,
dedica]iile curgeau f`r` num`r pentru
Constantin Vulpe, cnd venea vorba de
repara]ii la cre[e.
Vulpe, aciuat pe
lng` cre[e
Firmele lui Constantin Vulpe erau
pur [i simplu abonate la bani publici.
Fie c` primea contracte prin negociere
direct`, fie c` participa la licita]ii,
Constantin Vulpe venea cu oferte
imbatabile. Contactat` telefonic,
administratora de la Bel Construct a
refuzat s` vorbeasc`. Mai bine lua]i
leg`tura cu so]ul meu. Nu [tiu eu ce
s` v` spun. El se ocup` de activitatea
firmelor, a declarat Elena Vulpe,
administrator la SC Bel Construct SA.
La rndul s`u, Constantin Vulpe spune
c` nu mai ]ine minte cte contracte a
\ncheiat cu Direc]ia Cre[e, pe ce bani,
[i, mai important, cum le-a ob]inut. |[i
aminte[te doar de ultimul contract, de
1,17 miliarde de lei, cel pe furnizarea
de alimente.
Nu [tiu dac` firmele mele sunt
implicate \n vreo neregul`. {tiu c`
s-au f`cut ni[te schimb`ri la Cre[e, dar
mai mult de att nu cunosc. Am lucrat
[i eu pe unde am putut, pe unde am
g`sit de lucru. Am avut [i lucr`ri la
Academie, [i la Universitatea Al. I.
Cuza. Pn` vara trecut`, cnd a ap`rut
legisla]ia care permite achizi]ii directe
pn` la o sum` de ordinul zecilor de
mii de euro, am participat la licita]ii.
Nu mai [tiu sigur dac` am participat
cu ele (SC Adiacent SRL [i SC Bel
Construct SRL - n.r.) la acelea[i licita]ii.
Legat de num`rul de contracte, nu
vi-l pot spune pe dinafar`, sau un
cuantum al contractelor cu Direc]ia
Cre[e. Alimente ducem abia din toamn`.
Sincer, nu v`d ce probleme ar putea
fi. Fiecare \[i face treaba. Eu am f`cut
lucr`rile, prim`ria s` le verifice, a
declarat Constantin Vulpe, administratorul
de la SC Adiacent SRL Hrl`u.
Contracte
dubioase
Ultimul contract \ncheiat cu SC
Adiacent SRL cu cre[ele din Ia[i este
\n valoare de 145.500 de lei, cu tot cu
TVA, respectiv 117.300 lei f`r` TVA.
De ace[ti bani ar trebui furnizat`
mncarea pentru copii. Contractul acesta
va intra la verific`ri, odat` cu alte
contracte ale familiei Vulpe. Unul din
contractele dubioase \l reprezint` cel
cu o valoare de 25.000 de lei, prin care
s-a pl`tit o lucrare la Cre[a nr. 10 din
Podu de Piatr`. Au turnat un trotuar
\n jurul cre[ei [i o plac` de trei metri
la intrarea \n curte. Cum s` dai 250
de milioane pe a[a ceva, cnd cl`direa
se crap`, sunt geamuri zidite, chiar
temelia se sf`rm`? Nu cred c` prima
dat` trebuiau trotuare \n jurul cl`dirii.
Dar a[a e cnd vine cineva [i spune
asta e lucrarea, asta e firma, la
revedere, a explicat sub anonimat un
reprezentat al Direc]iei Cre[e. Nici
contractul \n valoare de 160 de milioane
de lei, pentru glafurile Cre[ei 19, nu
va sc`pa neverificat, acum fiind centralizate
infoma]iile legate de contactele \ncheiate
\ntre Grigoriu [i Vulpe.
|ncep controalele
Noua [ef` de la Direc]ia Cre[e,
psihologul Irina Mihaela Gheuc`, spune
c` fostul contabil [ef [i-a luat concediu
medical [i nu poate ajuta la l`murirea
haosului din documente. De verificat,
se verific` \ns` contractele, firmele lui
Vulpe ajungnd [i ele la rnd. Din ce
[tiu eu, verificat \n acest moment este
doar contractul de furnizare alimente,
\ncheiat de fosta conducere, cu SC
Adiacent SRL Hrl`u. Exist` semne de
\ntrebare asupra legalit`]ii unui contract
\ncheiat [i pe 2014, perioad` pentru
care nu exista un buget alocat la acel
moment. |n rest, din ce [tiu, aceast`
firm` a prins multe din contractele de
lucr`ri. Nu mai [tiu exact pe care dintre
ele, dar practic vorbim de aceia[i oameni,
sunt firmele familiei Vulpe, a declarat
Irina Mihaela Gheuc`.
Silviu BORDEIANU
Firmele respective au administratori din Hrl`u,
dar au ob]inut contracte pentru lucr`ri de
construc]ii de la Prim`ria Ia[i, dar [i de la alte
institu]ii publice
Mai bine lua]i leg`tura cu so]ul meu. Nu [tiu eu
ce s` v` spun. El se ocup` de activitatea firmelor,
a declarat Elena Vulpe, administrator la SC Bel
Construct SA, una dintre firmele verificate de
autorit`]i
Firmele c\pu[\ din curtea lui Nichita
`ngroa[\ dosarele penale: trotuar
de lux la o cre[\ care st\ s\ cad\
BUN~ ZIUA IA{I vine \n
ajutorul t`u cu cele mai
mici pre]uri de pe pia]`
la anun]uri de mica
publicitate, mare
publicitate [i anun]uri
proiect european
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EVENIMENT
3
Mar]i, 11 februarie
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ AGENT MARKETING
Trimite]i CV la mail:
publicitate@bzi.ro
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ REPORTER
Trimite]i CV la mail: stiri@bzi.ro
Directorul unei institu]ii publice din Ia[i
a ajuns s` fie unul dintre cei mai invidia]i
oameni din municipiu. {i acesta doar prin
prisma salariului s`u, care a ajuns s` fie
printre cele mai mari din Ia[i. |ns` personajul
tr`ie[te [i de pe urma unor bani primi]i
din alte consilii de administra]ie de la
institu]ii publice din Ia[i [i din ]ar`. Este
vorba de liberalul Marius Bodea, directorul
Aeroportului Interna]ional Ia[i. Recent, la
[edin]a Consiliului Jude]ean Ia[i a fost
aprobat bugetul pe anul \n curs al aerog`rii,
proiect la care Bodea a reu[it s` treac` o
triplare a sumei \n dreptul membrilor
Consiliului de Administra]ie. De la un total
de 112.000 lei anual, cei [apte membri vor
ridica circa 431.000 de lei. Bodea \ncaseaz`
lunar \ns` de cinci ori mai mult dect un
simplu membru al CA, salariul s`u urmnd
a ajunge la circa 14.000 lei. Acesta nu este
tot. Bodea ridic` bani [i \n calitate de
membru CA al societ`]ii Termo- Service SA
[i CA al Autorit`]ii Aeronautice Civile din
Romnia. Marius Bodea a \ncasat aproape
8.000 lei de la Termo-Service, din postura
de membru CA. {i ce a f`cut pentru ace[ti
bani? A fost de acord ca Termo-Service,
firma subordonat` prim`riei, s`-[i deschid`
o sp`l`torie, o sec]ie de tmpl`rie PVC, s`-
[i cumpere ma[ini pentru parcul auto [i s`
majoreze salariile angaja]iilor. Toate acestea
au fost f`cute numai prin majorarea comisioanelor
pe care firma din subordinea Consiliului
Local le trece pe listele de plat` la \ntre]inere,
iar ie[enii le pl`tesc din buzunar. Alte cteva
mii de lei au intrat \n conturile lui Bodea
[i de la Autoritatea Aeronautic`, post \n
care a ajuns datorit` fostului deputat Relu
Fenechiu, condamnat recent la \nchisoare
pentru fapte de corup]ie.
|n plus, Bodea [i-a motivat decizia prin
faptul c` directorii altor aeroporturi din ]ar`
au salarii ce dep`[esc suta de milioane lei
vechi. {eful Aeroportului a fost ap`rat cu
\ndrjire de Adomni]ei la ultima [edin]` de
Consiliu Jude]ean. Pentru a-i justifica m`rirea
salariului, Adomni]ei l-a l`udat pe Bodea [i
performan]ele economice ale acestuia. Ce
salariu are domnul Bodea? Orice director
care cre[te veniturile cu 40 la sut` \n avia]ie
trebuie pl`tit \n aur. S` aduce]i la stat \n
fiecare an miliarde \n plus, s` cre[te]i
business-ul cu 20 la sut` pe an \n industria
aeronautic` este ceva excep]ional, a spus
Cristian Adomni]ei, la ultima [edin]` de
Consiliu Jude]ean.
Vlad ROTARU
La finalul s`pt`mnii trecute, poli]i[tii
locali au derulat mai multe ac]iuni preventive
n cartierele din municipiul Ia[i pentru
identificarea persoanelor [i a grupurilor de
tineri care, prin comportamentul lor, tulbur`
lini[tea public` [i nu respect` normele de
convie]uire social`. Astfel, n perioada 07 -
09 februarie 2014, poli]i[tii locali au procedat
la legitimarea a peste 550 de persoane [i
aplicat 310 sanc]iuni contraven]ionale cu o
valoare total` de 51.017 lei. Dintre acestea,
93 de amenzi, cu valori cuprinse ntre 100
[i 1.500 lei, au fost aplicate conform Legii
nr. 61/1991, privind sanc]ionarea faptelor de
nc`lcare a normelor de convie]uire social`,
a ordinii [i lini[tii publice. Poli]i[tii locali
au ac]ionat [i pentru respectarea prevederilor
H.C.L.M. Ia[i, nr. 172/2002, privind gospod`rirea
[i men]inerea cur`]eniei n municipiul Ia[i,
ocazie cu care 38 de persoane au fost
sanc]ionate contraven]ional. De asemenea,
lucr`torii institu]iei noastre au continuat
controalele n rndul agen]ilor de paz`, ocazie
cu care 64 de agen]i au fost verifica]i dac`
pe timpul exercit`rii atribu]iilor de serviciu
respect` prevederile Legii nr. 333/2003,
privind paza obiectivelor, bunurilor [i protec]ia
persoanelor, a precizat Daniel Ungureanu,
purt`torul de cuvnt al Poli]iei Locale.
Silviu BORDEIANU
Bilan]ul de weekend al Poli]iei Locale: 210 amenzi
Salariu de nabab pentru puiul de baron PNL
Ie[eni, vi se m\resc
birurile ca s\-l pl\ti]i
bine pe acest individ
Situa]ie disperat` pentru zeci de familii de ie[eni care
locuiesc \n Dacia. Un bloc de pe strada Columnei a fost
debran[at de la furnizarea apei potabile din cauza a trei r`u-
platnici, care au uitat s`-[i mai achite facturile pentru serviciile
de ap` [i canalizare. Vecinii lor au ajuns la culmea r`bd`rii.
De [apte zile nu exist` ap` \n scar`. Este inuman \n acest
anotimp s` r`mi f`r` ap`, \n condi]iile \n care e[ti un cet`]ean
corect [i \]i pl`te[ti facturile la timp. Administratorul nostru
de la Termo-Service are o nesim]ire la cote mari, nu colaboreaz`,
nu \[i \ndepline[te datoriile de administrator [i nu are de gnd
s` rezolve problema, spune Oana, ie[eanc` ce locuie[te \n
blocul E1 de pe strada Columnei 23.
Oamenii cer ajutor \n disperare, \ns` nimeni nu pare s`
le vin` \n ajutor din cauza restan]elor de circa 4.800 de lei
adunate de cei trei r`u-platnici.
Nu [tiu cui s` m` adresez. OPC spune c` nu este de
competen]a lor, cu ApaVital am \ncercat s` vorbesc, \ns` nicio
solu]ie. Pentru trei r`u-platnici, sufer` o scar` \ntreag`, pentru
c` administratorul nu \[i face datoria, nu este \n stare s`
ajung` la o n]elegere cu ei, ba nici nu \l intereseaz`. Nu
\n]eleg de ce, chiar dac` \mi pl`tesc facturile la timp, trebuie
s` suport asemenea mrl`nii, mai spun locatarii blocului E1
din strada Columnei 23.
De la \nceputul anului, firma de administrare a locuin]elor,
Termo-Service, a for]at mna locatarilor r`u-platnici [i a oprit
apa la mai multe blocuri. Se \ntmpl` \ns` ca aceia[i locatari
r`u-platnici s` fie acoperi]i de vecini, \ns` dup` o lung` perioad`
de neplat`, se poate ajunge la executarea silit`. |n majoritatea
cazurilor, executarea silit` \ncepe printr-o soma]ie. Aceast`
soma]ie, emis` de executorul judec`toresc, va aduce la cuno[tin]`
c` s-a solicitat executarea silit` [i va notifica plata sumelor
sau restituirea bunurilor etc., \ntr-un termen de x zile, convenit
cu creditorul. Practica face ca termenul acordat s` fie \ntre 5
[i15 zile. |n cazul \n care, pn` la \mplinirea termenului acordat,
nu se execut` obliga]ia somat`, executorul va proceda la
executarea propriu-zis`, fie va emite popriri, fie va identifica
bunurile care produc venituri, precizeaz` reprezentan]ii Termo-
Service SA.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Au r\mas f\r\ ap\
potabil\ de o
s\pt\mn\, din cauza
vecinilor datornici
Zeci de familii din
Ia[i se afl` \ntr-o
situa]ie extrem
de dificil`, dup`
ce au r`mas f`r`
ap` potabil` din
cauza celor trei
vecini care nu
[i-au mai
pl`tit facturile
Marius Bodea
Luni-Vineri 8
00
-20
30
,
Smb`t` 8
00
-19
00
,
Duminic` 9
00
-18
00
Ia[i, {os. Na]ional` 194,
0232.233.242, 0232.233.233
SOCIAL
4
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Condi]ii demne pentru
bolnavii de cancer, care au
nevoie de radioterapie
Un corp hotelier de trei
stele [i o cantin` sunt dou`
obiective importante ale
proiectului
Persoanele din alte jude]e din Moldova,
diagnosticate cu cancer [i care au nevoie
de cazare, vor avea condi]ii de trei stele
la Ia[i. Ceea ce \n vara anului trecut p`rea
un proiect \ndr`zne], anul acesta este la
un pas de a deveni realitate. Num`rul mare
de pacien]i care provin din alte ora[e ocup`
lunar majoritatea paturilor disponibile \n
cadrul Institutului Regional de Oncologie
Ia[i. Conducerea spitalului promite s` rezolve
aceast` problem` prin amenajarea unui
spa]iu destinat caz`rii celor care necesit`
[edin]e de radioterapie. |n acest scop au
fost puse la punct dou` studii de fezabilitate,
prin care s-au stabilit detaliile pentru un
corp hotelier [i o cantin` \n apropierea
spitalului. Fosta Clinic` Medical` de Urgen]`
a Spitalului Sf. Spiridon, din cartierul T`t`ra[i,
se va transforma \n curnd \ntr-un hotel
cu toate condi]iile. Cl`direa de lng` spital,
unde se aflau cabinetele medicilor chirurgi
plasticieni, va deveni cantin` pentru personal
[i studen]i. Acea cl`dire de pe strada Ion
Creang` se va transforma \ntr-un corp
hotelier al spitalului. Pacien]ii din alte jude]e,
care au nevoie de radioterapie, vor fi caza]i
gratuit, iar apar]in`torii vor pl`ti o sum`
modic`. Vom face concesiune de lucr`ri,
iar \n caietul de sarcini vor fi trecute mai
multe criterii: condi]ii de trei stele, minim
trei locuri \n camer`, ridicarea unui alt etaj
[i mansardarea, \n total fiind vorba despre
90 de paturi. Dup` opt ani ne va reveni
cl`direa, cu toate avantajele la cheie, a
precizat Mirela Grosu, manager la Institutul
Regional de Oncologie Ia[i. Pentru fiecare
pat [i zi de cazare, Institutul de Oncologie
va pl`ti \n jur de 45 de lei, valoarea total`
a investi]iilor pentru amenajarea corpului
hotelier fiind \n jur de 300.000 euro. Bolnavii
de cancer din alte jude]e vor fi caza]i
gratuit, f`r` a le fi asigurat` hrana.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Un nou eveniment de excep]ie este
preg`tit pentru publicul meloman ie[ean.
Pe 10 aprilie 2014, de la ora 19.00, Casa
de Cultur` a Studen]ilor (CCS) va g`zdui
concertul Pas`rea Rock, sus]inut de
cunoscu]ii arti[ti Mircea Baniciu, Josef
Kappl [i Ovidiu Lipan }`nd`ric`. De
asemenea, pe scen` vor urca [i Vlady
Cnejevici, Teo Boar, Marius Batu [i invitatul
special Mani Neuman. Cel mai nou proiect
muzical al celor trei arti[ti care, ajun[i la
vrsta maturit`]ii, aleg cu n]elepciune s`
nu se rup` de trecut, ci s` caute n
experien]a comun` a tinere]ii, puterea [i
for]a de a duce mai departe o poveste
care a f`cut legend`. Spectacolul, care va
dura mai mult de dou` ore, va fi unul
complet: lumini, sunet, scenografie, costume
deosebite, iar prezen]a lui Mani Neumann,
supranumit Violonistul Diavolului, n
calitate de invitat special, va condimenta
concertul cu interven]iile sale diabolice.
Mircea Baniciu - vocea inconfundabil` a
cantafabulelor, Josef Kappl - unul dintre
compozitorii de geniu ai celui mai titrat
album rock romnesc al tuturor timpurilor,
al`turi de }`nd`ric` - spiritul viu [i energia
unui proiect foarte nou [i vechi deopotriv`,
au ales pentru spectacol un repertoriu
bogat, ce include hituri deosebite, arat`
organizatorii. Informa]ii complete, despre
manifestare, pot fi ob]inute la numerele de
telefon: 0761.345.346 [i 0746.27.27.27.
Valentin HU}ANU
Mircea Baniciu, Josef
Kappl [i Ovidiu Lipan
}`nd`ric`, \n concert la Ia[i
Instan]a a obligat un primar s`
pl`teasc` naveta cadrelor
didactice
Recent, printr-o decizie definitiv` [i
irevocabil` a Cur]ii de Apel Ia[i, Uniunea
Sindicatelor Libere din |nv`]`mntul
Preuniversitar (USLIP) a c[tigat un proces
\mpotriva prim`riei din comuna Prisecani.
Prin aceast` sentin]` definitiv` [i executorie,
instan]a oblig` prim`ria din aceast` localitate
s` achite integral suma de 27.000 lei. Aceasta
reprezint` plata decontului de navet`, pentru
ultimii 3 ani ani, c`tre 25 cadre didactice,
a precizat Laviniu L`cust`, pre[edintele
USLIP. De men]ionat c`, \n Legea Educa]iei
Na]ionale (LEN), la Sec]iunea 1, Dispozi]ii
generale, Articolul 105, aliniatul 2, paragraful
f se stipuleaz` clar: Cheltuielile pentru
naveta cadrelor didactice se face conform
legii. Spre exemplu, un cadru didactic achit`
lunar pentru transport, dus-\ntors, \ntre 120
de lei [i 450 de lei, \n func]ie de distan]a
pn` la unitatea de \nv`]`mnt unde pred`.
Un profesor care face naveta zilnic la o
[coal` aflat` la 5 kilometri de Ia[i, la Valea
Lupului, achit` lunar aproximativ 120 de
lei. Unul care face naveta la 70 de kilometri,
respectiv Andrie[eni, achit` [i pn` la 450
de lei. Venitul lunar al unui debutant la
catedr` este de aproximativ 800 de lei.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
La finalul s`pt`mnii trecute, au \nceput manifest`rile celei de-
a XXIV-a edi]ii a Zilelor Universit`]ii Apollonia. Pn` pe 9 martie
2014, prestigioasa institu]ie de \nv`]`mnt superior privat din Ia[i
deruleaz` o serie de activit`]i deosebite, ce vor avea \n prim-plan
invita]i de marc`, precum academicienii Solomon Marcus sau
R`zvan Theodorescu, dar [i jurnali[ti consacra]i: Ion Cristoiu,
Mircea Dinescu sau Cristian Tudor Popescu. Ca n fiecare an de
la nfiin]area institu]iei, perioada de o lun`, cuprins` ntre s`rb`toarea
Sfintei Apollonia, din ziua de 9 februarie, [i s`rb`toarea celor 40
de Mucenici din Sevastia, de pe 9 martie, reprezint` o sum` de
evenimente [tiin]ifice, cultural-educative [i sportive care se adreseaz`
att studen]ilor [i cadrelor didactice din universitate, dar [i invita]ilor
acestora din Ia[i, din ]ar` [i din str`in`tate, au precizat organizatorii.
Valentin HU}ANU
Invita]i de marc\ la
manifest\rile prilejuite
de o nou\ edi]ie a Zilelor
Universit\]ii Apollonia
Actri]a Olimpia Melinte, ie[eanc` la origine, a fost una dintre
cele mai apreciate apari]ii la Gala Premiilor Goya, o important`
manifestare cinematografic` spaniol`. Evenimentul a avut loc la
finalul s`pt`mnii trecute, la Centro de Congresos Principe Felipe
- Hotel Auditorium din Madrid. Aceasta a fost nominalizat` la
categoria Revela]ia Anului - Mejor actriz revelacion, pentru
dublul rol din filmul Canibal, regizat de Manuel Martin Cuenca.
Pentru mine a fost o mare onoare [i o mare bucurie s` m`
aflu printre actori precum Javier Bardem, Inma Cuesta, Manuela
Velasco, Macarena Garcia [i s` fiu nominalizat` al`turi de
talentatele Belen Lopez, Maria Morales [i Natalia de Molina.
Cu att mai mult cu ct spaniolii nu nominalizeaz`, de obicei,
actori care vin din afara ]`rii. Am avut ocazia de a cunoa[te
foarte mul]i oameni [i sunt fericit` c` am putut, \n felul meu,
s`-i fac pe romnii de aici mndri de ]ara lor. M` bucur sincer
pentru c[tig`toarea premiului, Natalia de Molina, [i sper s`
revin ct mai curnd \n Spania pentru proiecte la fel de interesante.
|mi doresc din suflet ca \n Romnia, Canibal s` aib` m`car
jum`tate din succesul pe care \l are aici, \n Spania, a declarat
Melinte. Actri]a va putea fi v`zut` \n aceast` prim`var`, pe
marile ecrane din ]ar`, \n comedia Selfie [i \n filmul de
dragoste Plan]a, proasp`t nominalizat la Festivalul Interna]ional
al Filmului de Dragoste de la Mons - Belgia.
Valentin HU}ANU
O actri]\
din Ia[i,
surprins\
`ntr-o
scen\
incendiar\
Primar \nvins \n instan]` de profesori
Hotel de trei stele
pentru bolnavii
care ajung `n Ia[i
SOCIAL
5
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Fie c` este vorba despre
cl`diri simbol ale Ia[ului,
vechi de peste un secol,
sau secven]e din via]a
comunit`]ii ora[ului
petrecute cu zeci de ani \n
urm`, toate acestea sunt
prezentate \n Primul
Anuar - Ghid al
Municipiului Ia[i, din luna
octombrie 1935
Cotidianul BUN ZIUA
IA{I v` prezint`, \n
premier`, cteva
fragmente din trecutul
glorios al Capitalei
Culturale a Romniei
Chiar dac` realit`]ile contemporane sunt
extrem de sumbre, asta \n principal din
cauza incompeten]ei autorit`]ilor publice
locale, merit` s` ne aducem aminte c` via]a
ora[ului Ia[i de alt`dat` era una cu totul
aparte. Reporterii cotidianul BUN ZIUA
IA{I (BZI) v` prezint`, \n premier`, cteva
fragmente din trecutul glorios al Capitalei
Culturale a Romniei. Acestea au fost
surprinse [i comentate \n Primul Anuar -
Ghid al Municipiului Ia[i, din luna octombrie
1935. Astfel, fie c` este vorba despre imobilul,
unde a locuit un important om de [tiin]`
al urbei respectiv Casa Haimovici - de pe
strada Lasc`r Catargi, Spitalul Sfntul Spiridion,
fostul Liceul Ortodox de Fete, tot de pe
strada Lasc`r Catargi, muncitori la Fabrica
}es`tura, echipa de fotbal Textila, Palatul
Societ`]ii Creditul Funciar - Urban, actualul
Muzeu al Unirii sau de echipajul Corpului
propriu de Pompieri, primele imagini cu
Fabrica }es`tura, cu Universitatea Al. I.
Cuza (UAIC) sau vechea zon` din Podu
Ro[, toate acestea dezv`luie o comunitate
vie. Asemenea fragmente, imortalizate \n
fotografie, arat` modul \n care se derula
via]a de zi cu zi, acum aproape o sut` de
ani, a oamenilor cet`]ii. Din p`cate, prin
compara]ie cu ceea ce vedem ast`zi, concluzia
este c` edilii actuali sunt indiferen]i la
nevoile [i interesul ie[enilor.
Trecut glorios,
prezent dezolant
|n acest sens, exemple legate despre
modul inten]ionat \n care au fost l`sate \n
paragin` importante monumente ie[ene sunt
numeroase. Astfel, fosta cl`dire a Muzeului
Teatrului, Casa Vornic Alecsandri, situat`
chiar \n buricul trgului, a fost retrocedat`
c`tre Carol Theitler. |n prezent, imobilul a
r`mas \n continuare nefolosit, iar obiecte
ce fac parte din istoria Na]ionalului ie[ean,
fondat la 1860, au fost transportate [i
\nghesuite \n podul Casei de Cultur` Mihai
Ursachi din Copou. Un alt caz dureros este
legat de soarta casei scriitorului Iacob
Negruzzi, de pe strada P`curari 21. Aici
exist` un proiect pentru restaurare, neridicat
\nc` de c`tre noul proprietar. Este vorba
de una dintre casele aflate \n situl Centrul
istoric [i Curtea Domneasc`. Cl`direa
dateaz`, \n forma actual`, de la 1857. Un
alt imobil, Casa Moruzzi, loc unde a func]ionat
vechea Curte de Apel a ora[ului, se afl`
\ntr-o stare avansat` de degradare. Aici, cu
toate c` Direc]ia de Cultur` a \ncercat s`
o claseze pentru a intra pe lista monumentelor
de patrimoniu na]ional, un grup de persoane
private au contestat acest lucru. Aflat` pe
strada Toma Cozma, aceasta este inclus`
de Ministerul Culturii pe Lista monumentelor
istorice, din 1992. Cl`direa dateaz` din jurul
anului 1850. Ridicarea acesteia este legat`
de prin]ul Alexandru C. Moruzzi (1805-
1873), str`nepotul domnitorului Constantin
Moruzzi. Retrocedat` n 2007 lui Nicolae
Matei Fotiade [i Dianei Ilinca Lucia Petri[or,
\n ultimii 15 ani, aceasta a r`mas de izbeli[te.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Lacrimile de durere ale unei familii din Cluj
s-au transformat \n lacrimi de fericire pentru o
ie[eanc`. Vestea a ap`rut dup` o lung` perioad`
de timp, \n care femeia nu mai avea nicio speran]`.
Un pacient aflat \n moarte cerebral` \n Cluj a
fost [ansa ie[encei pentru a vedea din nou lumina
zilei. Familia pacientului a avut puterea s` se
gndeasc` la cei care ar putea primi o a doua
[ans`. {i-au dat acordul pentru prelevarea de
organe, iar echipa de speciali[ti a intervenit \n
acest caz. Surpriza de propor]ii a fost \n momentul
\n care medicii din Ia[i au fost anun]a]i c` vor
primi ambele cornee. O privire mai atent` pe
lista de a[teptare a celor care au nevoie de un
transplant a \nsemnat luarea unei decizii extrem
de importante. O ie[eanc` \n vrst` de 42 de ani
a fost contactat` imediat pentru a se prezenta la
spital. Pentru a doua cornee, a fost selectat` o
femeie \n vrst` de 70 de ani din Buz`u. Dac`
medicii speciali[ti s-au mobilizat ca de fiecare
dat`, premiera a constat \n faptul c` pentru prima
dat`, au fost aduse \n Ia[i cornee de la Cluj.
Acest lucru s-a datorat faptului c` acreditarea
pentru transplantul de cornee la Cluj \ntrzie s`
apar`. Din acest motiv, organele au ajuns \n
regiunea Moldovei. Doi pacien]i au primit transplant
de cornee \n cadrul Spitalului Sf. Spiridon. Corneele
au ajuns la Ia[i \n urma unei prelev`ri de organe
de la un pacient aflat \n moarte cerebral` din
Cluj. Este prima dat` cnd primim cornee de la
Cluj [i sper`m c` nu va fi ultima dat`. Transplantul
de cornee a fost posibil \n cazul unei ie[ence de
42 de ani [i pentru o femeie din Buz`u de 70
de ani, a precizat conf. dr. Diana Cimpoe[u,
medic [ef UPU-SMURD \n cadrul Spitalului Sf.
Spiridon Ia[i. La fiecare prelevare de organe
realizat` \n regiunea Moldovei, speciali[tii se \ntorc
la Bucure[ti cu ficatul, cu unul dintre rinichi [i
uneori cu o cornee.
Alina ACSINTE
O familie `ndoliat\ din Cluj
a f\cut o ie[eanc\ s\ zmbeasc\
Ast`zi, \ncepnd cu ora 12.00, la Colegiul Na]ional Costache
Negruzzi are loc lansarea Smart Classroom, realizat` de Samsung
Electronics Romnia \n parteneriat cu Ministerul Educa]iei
Na]ionale (MEN), prin Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ).
Proiectul presupune crearea unei clase utilate complet cu
materiale [i accesorii digitale de \nalt` performan]`. |n cadrul
colegiului, una dintre clase a fost recondi]ionat` complet [i
dotat` cu mobilier [i echipamente performante. Este vorba de
31 tablete Galaxy Note 10.1, 31 de tastaturi, un laptop, un
Smart TV [i o tabl` electronic` inteligent` Eboard. Elevii vor
avea oportunitatea de a folosi aceste echipamente pentru cursul
op]ional Succesul Profesional, realizat de c`tre Junior
Achievement, digitalizat complet de Samsung. De precizat c`
este unul din cele trei licee din ]ar` care beneficiaz` de dot`rile
specifice Smart Classroom, care au fost posibile \n baza
parteneriatului \ncheiat \ntre MEN [i compania din Coreea de
Sud, \n vara anului trecut. Acest parteneriat are ca obiectiv
amenajarea unor s`li de clas` de tip Smart \n licee din Bucure[ti,
Timi[oara [i Ia[i cu echipamente IT de ultim` genera]ie, \n
vederea moderniz`rii procesului de predare - \nv`]are, au
apreciat oficialii ISJ. De reamintit c` Smart Classroom este un
proiect educa]ional ce ofer` o solu]ie digital` de \nv`]are
complet`, care include att suport hardware [i software, dar
[i con]inut digital adaptat curriculumului recomandat elevilor
de liceu. Cursul a fost dezvoltat de c`tre Junior Achievement,
iar digitalizarea cursului \n format HTML a fost f`cut` de Read
Forward. Conceptul faciliteaz` comunicarea \n timp real dintre
profesori [i elevi, avnd la baz` dot`ri de top \n materie de
tablete, E-Board-uri, Smart TV [i laptop-uri. n plus, solu]ia
digital` \ncurajeaz` [i schimbul de experien]` cu alte licee
printr-o platform` cloud. Dincolo de toate acestea, \n viitor,
Ministerul Educa]iei anun]` c` va continua acest proces [i \n
unit`]i de \nv`]`mnt preuniversitar din alte ora[e importante
ale ]`rii.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro
Sal\ de clas\ copiat\
din Star Trek,
la un colegiu din Ia[i
|n premier` na]ional`, \ntr-o clas` a unui
important colegiu educa]ional ie[ean se vor
\ntmpla lucruri incredibile
Imagini extraordinare,
`n premier\, cu
secven]e din Ia[ul
de acum o sut\ de ani
Telefoane 0232.21.21.21
Ia[i: 0743.21.21.21 0723.333.949
0745.555.949 0766.666.949
ID
messenger:
taxi949
Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953
VND SPA}II
COMERCIALE
DE 140 MP |N CENTRUL
PA{CANIULUI, VIZAVI DE
PRIMARIA PA{CANI
RELA}II LA 0788.313.581
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
ECONOMIC
6
Mar]i, 11 februarie
Preia anunturi la CELE MAI
MICI PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a
concursuri, pierderi acte,
schimbari nume, actele
instantelor judecatoresti;
Monitorul Oficial Partea a IV-a
acte ale societatilor comerciale;
Monitorul Oficial Partea a VI-a -
achizitiile publice, concesiuni;
Relatii la tel.: 0788.313.620
Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr.
22, cl`direa Teba Industries
Societate comerciala
colaboratoare
MONITORUL OFICIAL
Iluminatul stradal nu pare
s` aib` un program normal
de func]ionare la Ia[i [i, de
multe ori, se \ntmpl` ca
miile de becuri s` fie
aprinse ore \ndelungate pe
marginea drumurilor, cu
toate c` lumina natural`
este mai mult dect
suficient`
A[a s-a \ntmplat \n cursul zilei de ieri,
\n zona central` a Ia[ului, acolo unde
iluminatul stradal a func]ionat timp \ndelungat
pn` \n jurul orei 14:00. Ie[enii care locuiesc
pe strada Anastasie Panu, pe bulevardul
Independen]ei [i alte str`zi din zona central`
au reclamat, \nc` de la orele dimine]ii, c`
becurile de pe marginea drumurilor sunt
aprinse, \ns` nimeni nu a intervenit dect
dup` ore bune, timp \n care iluminatul a
func]ionat f`r` rost. B`taie de joc pe banii
no[tri, altfel nu se poate numi. Uita]i-v`
cum ard luminile [i afar` e ziua mare, este
soare [i lumin` destul`. Ce nevoie avem
noi de becuri aprinse la ora 12:00 \n ziua
mare? {i s` [ti]i c` tot noi pl`tim, nu o s`
pun` altcineva bani pentru asta. Cnd afar`
e bezn`, se \ntmpl` s` nu func]ioneze
luminile, dar cnd e zi, func]ioneaz` bine
mersi, spune Mitic`, pensionar ce locuie[te
la blocul Y2 pe Bulevardul Independen]ei.
Prim`ria Ia[i pl`te[te lunar o factur`
de peste 350.000 lei pentru iluminatul stradal.
Reprezentan]ii municipalit`]ii sus]in c` de
acest aspect se ocup` exclusiv compania
E.ON Moldova. Aceast` problem` este
exclusiv a E.ON-ului, deoarece comutatorul
pentru iluminatul stradal se afl` \n custodia
acestei firme. Prim`ria a \naintat un proiect
prin care s-ar fi luat prin contract custodia
acestui comutator, \ns` o parte a CL s-a
opus, iar noi nu putem face dect s` stabilim
intervalul orar al iluminatului stradal, au
declarat reprezentan]ii Prim`riei Ia[i.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Comisarii din cadrul Comisariatului Jude]ean pentru Protec]ia
Consumatorilor Ia[i au efectuat mai multe controale la magazinele
din Ia[i care au scos la vnzare produse la pre]uri reduse. Verific`rile
s-au desf`[urat la sfr[itul lui ianuarie [i \nceputul lui februarie
\n cadrul unei tematici pentru verificarea prevederilor legale \n ce
prive[te vnz`rile cu pre] redus, din perioada 15 ianuarie - 15
aprilie. Au fost controla]i pn` \n prezent cinci operatori economici
din jude]. La unul dintre ace[tia, comisarii au constatat nereguli,
fiind aplicat` o amend` contraven]ional` de 2.000 de lei. De la
\nceputul anului [i pn` \n prezent, num`rul reclama]iilor depuse
de ie[eni la sediul institu]iei a crescut. Numai luna trecut`, comisarii
au primit 343 de sesiz`ri din partea ie[enilor nemul]umi]i, iar
zilnic se primesc alte cinci. Acestea au f`cut referire la facturarea
consumului de energie electric`, furnizarea de gaz metan, energie
termic`, facturarea de servicii de telefonie mobil` sau a consumului
la ap`. Ie[enii au fost nemul]umi]i [i de refuzul rezilierii contractelor
\ncheiate cu unii operatori de telefonie mobil`, de produsele
cosmetice pe care le-au achizi]ionat din magazine, dar [i de pre]urile
produselor de pe rafturile din supermarketuri, care nu coincid cu
cele de la casa de marcat. Ie[enii au depus sesiz`ri \mpotriva
firmelor care ofer` servicii de construc]ii, transport persoane,
servicii po[tale [i de curierat sau imobiliare.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Doi [oferi, care au \ncercat smb`t` [i
duminic` s` introduc` ilegal \n ]ar` pachete
cu ]ig`ri de diferite m`rci, au fost prin[i
de inspectorii vamali din cadrul Biroului
Vamal de Frontier` Siret, unitate din cadrul
Direc]iei Generale Regionale a Finan]elor
Publice Ia[i. |n urma verific`rilor f`cute de
inspectori, ace[tia au confiscat 12.440 de
]igarete de contraband` descoperite \n dou`
autoturisme ce veneau din Ucraina. Autoritatea
vamal` a sanc]ionat [oferii cu amenzi
contraven]ionale n cuantum de 10.000 lei,
fiecare primind 5.000 de lei. Inspectorii au
descoperit 5.200 de ]igarete Viceroy ascunse
\n scaunele din spate [i \n contraaripile unei
ma[ini Opel, iar alte 7.840 de ]ig`ri de
diverse m`rci au fost g`site \n contraaripile
unui autoturism Ford Focus, dar [i \n
bagajele personale ale [oferului. Ambele
autoturisme erau nmatriculate n Romnia
[i conduse de [oferi cu dubl` ceta]enie,
romn` [i ucrainean`.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Peste 12.000 de ]ig\ri confiscate de inspectorii vamali
Bani arunca]i pe fereastr\!
Iluminat public `n
timpul zilei, la Ia[i
Magazinele cu promo]ii,
amendate de Protec]ia
Consumatorilor
Inspectorii din cadrul Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie \n
Agricultur` (APIA) Ia[i vor efectua mai multe controale la
fermierii care de]in ovine \n gospod`rii [i vor s` primeasc`
subven]iile \n acest an. Verific`rile se vor face pn` pe data
de 14 februarie, la ie[enii din 20 de comune din zonele
defavorizate, care au depus cereri suplimentare pentru ob]inerea
subven]iei pentru animalele pe care le de]in \n gospod`rie. |n
total, vor fi verificate 26 de exploata]ii, cu un efectiv de 6.193
de capete. Fermierii primesc o subven]ie de 6 euro pe cap
de animal. |n aceast` perioad`, inspectorii din cadrul APIA
Ia[i vor desf`[ura o campanie de informare \n jude]. Aceasta
va dura pn` la sfr[itul lunii, perioad` \n care speciali[tii din
cadrul institu]iei se vor deplasa \n toate comunele pentru a
oferi ct mai multe informa]ii despre modul de depunere,
cerere [i subven]ie, poten]ialilor beneficiari.
Campania preg`te[te fermierii care vor depune cererile
\n perioada 1 martie - 15 mai. |n jur de 30.000 de beneficiari
vor primi prin po[t` o invita]ie privind data, locul [i persoana
din cadrul institu]iei unde trebuie s` se prezinte pentru a
depune cererile. De asemenea, \n cadrul campaniei de informare
se va face un program pentru fiecare comun`, cu data deplas`rii
[i toate informa]iile necesare, a declarat Sergiu Jit`reanu,
director \n cadrul APIA Ia[i. Tot \n aceast` perioad` se vor
face verific`ri la cererile pentru subven]ie, depuse de fermierii
care de]in bovine, [i se efectueaz` deconturi pentru fermierii
care au depus cereri \n cadrul subven]iei pentru motorin`.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Verific\ri drastice la
fermierii din zonele
defavorizate din jude]
ECONOMIC
7
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Cine ar fi crezut c`
procurorii vor putea
descoase i]ele acestei
afaceri?
Ancheta procurorilor de
la Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie a scos la
iveal` o afacere de cteva
milioane de euro,
gestionat` de primarul
Ia[ului
Reclama]ia la Parchet
este depus` de mai multe
firme de leasing care au
fost ]epuite
Procurorii din cadrul Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie (DNA) Bac`u au decis trimiterea
\n judecat`, sub acuza]iile de \n[el`ciune [i
asociere \n vederea comiterii de infrac]iuni,
a lui Ionel Onofra[, primul primar postdecembrist
al municipiului Ia[i. Totul i se trage de la
tranzac]iile comerciale derulate prin intermediul
firmei Intercont SRL, la care este ac]ionar.
Doi dintre acuza]ii din acest dosar, Horia
Gur`u [i Eugen Groap`, au fost trimi[i \n
judecat` \n stare de arest preventiv. Acuza]ia
de baz` este aceea c` Onofra[, \mpreun`
cu partenerii lui afaceri, au \n[elat firmele
de leasing atunci cnd au achizi]ionat ni[te
utilaje. n perioada martie - iunie 2009,
inculpa]ii Gur`u Horia, Lovin C`t`lin Daniel,
Pintea Lucian, [i Palade Onoric`, n baza
unei n]elegeri prealabile cu inculpa]ii Onofra[
Ionel, Giurcanu Doina Laila, [i Groap`
Eugen, au indus n eroare mai multe societ`]i
de leasing cu ocazia ncheierii [i execut`rii
unor contracte, avnd ca obiect utilaje marca
XCMG (nc`rc`toare frontale) [i JCB
(autogreder), utilaje care, n realitate, nu
au existat, al c`ror pre] fusese deja pl`tit
de proprietar furnizorului extern sau care
nu corespundeau specifica]iilor tehnice.
Mecanismul de fraudare a constat n inducerea
n eroare a p`r]ilor v`t`mate cu privire la
existen]a fizic` a utilajelor, ce f`ceau obiectul
contractelor de finan]are, se arat` \n
comunicatul procurorilor. Pentru a reu[i
s`-i p`c`leasc` pe cei de la leasing, au
falsificat mai multe documente, printre care:
contracte de vnzare / cump`rare, procese
verbale de predare / primire [i recep]ie,
facturi fiscale, certificate de garan]ie, nscrisuri
sub semn`tur` privat` false.
Astfel, n cadrul tuturor contractelor
de leasing, utilajele apar ca fiind cump`rate
de c`tre utilizatori de la o societate comercial`
la care inculpatul Onofra[ Ionel era ac]ionar
majoritar, iar inculpata Giurcanu Doina Laila
era administrator. La rndul ei, societatea
celor doi inculpa]i a achizi]ionat utilajele de
la dou` firme al c`ror administrator era
inculpatul Groap` Eugen. Ratele aferente
contractelor de leasing au fost pl`tite timp
de cteva luni de c`tre societ`]ile utilizatoare,
dup` care le-au ntrerupt, concomitent cu
cedarea p`r]ilor sociale c`tre persoane din
Republica Moldova, au completat procurorii.
Prejudiciul adus firmelor de leasing este de
6.867.678,46 lei [i 783.683,72 euro.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Inspectorii din cadrul Direc]iei pentru Agricultur` a Jude]ului
(DAJ) Ia[i au efectuat luna trecut` mai multe verific`ri la agen]ii
economici din jude]. Zeci de controale au fost f`cute \n domeniile
vitivinicol, la legume [i fructe, \ngr`[`minte, industria alimentar`
[i la depozitele de cereale. Astfel, \n domeniul vitivinicol, au fost
controla]i 38 de agen]i economici din jude], care comercializeaz`
vinuri vrac. |n luna ianuarie au fost emise opt autoriza]ii de
comercializare a acestor tipuri de produse. |n ceea ce prive[te
controlul la operatorii economici care comercializeaz` legume [i
fructe, inspectorii din cadrul DAJ Ia[i au controlat 16 firme din
jude]. |n urma verific`rilor, au fost aplicate trei avertismente pentru
etichetare necorespunz`toare. Luna trecut`, au fost emise 12
certificate pentru import [i alte dou` pentru export, dar [i o
autoriza]ie de defri[are a planta]iei pomicole. Al]i trei agen]i
economici care comercializeaz` fertilizan]i au fost verifica]i luna
trecut`, printre care [i depozitul produc`torului de furaje Nutrimold.
Cele mai multe controale au fost efectuate \n industria alimentar`,
la 27 de agen]i economici din jude]. Luna trecut`, au fost verifica]i
de inspectorii \n agricultur` 25 de comercian]i de pine, o firm`
care comercializeaz` ou`, o alt` societate care vinde produse de
panifica]ie, dar [i o brut`rie.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
|n Ia[i sunt 34 de produc`tori tradi]ionali care
produc alimente din lapte, carne sau produse de
panifica]ie
Produc`torii tradi]ionali din jude] care nu vor respecta ordinul
privind atestarea produselor tradi]ionale nu mai pot s` vnd` ceea
ce produc \n gospod`rii. Ace[tia risc` s` r`mn` f`r` atestat, \n
cazul \n care nu solicit` de la Direc]ia pentru Agricultur` a Jude]ului
Ia[i re\nnoirea documentelor prin care vor putea purta logo-ul
stabilit de autorit`]i, care va garanta c` produsele sunt cu adev`rat
tradi]ionale.
Produsul cu aceast` denumire va fi ob]inut din materii prime
din zona de produc]ie, care nu are n compozi]ia lui aditivi
alimentari, cu excep]ia celor naturali, care prezint` o re]et`
tradi]ional`, un mod de produc]ie [i / sau de prelucrare [i un
procedeu tehnologic tradi]ional, care se distinge n mod clar de
alte produse similare apar]innd aceleia[i categorii. Produc`torii
mai au timp s` solicite atestatul pn` pe data de 11 iulie, ace[tia
primind deja notific`ri din partea DAJ Ia[i pentru a aduce toate
documentele necesare. |n Ia[i sunt 34 de produc`tori tradi]ionali
care produc alimente din lapte, carne sau produse de panifica]ie.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Persoanele care c`l`toresc cu trenul \n zilele de 14 [i 24
februarie \[i pot cump`ra bilete la jum`tate de pre], prin Oferta
pentru c`l`torie n doi. Reducerea de 50 la sut` din tariful biletului
ntreg se acord` la achizi]ionarea a dou` bilete pentru acela[i tren
InterCity [i este disponibil` doar la casele de bilete. Oferta este
valabil` pentru c`l`toria n trafic intern, n limita locurilor disponibile,
la urm`toarele trenuri: IC Dacia 346 [i 347 Bucure[ti Nord
Curtici [i retur, IC Ister 472 [i 473 Bucure[ti Nord Curtici [i
retur, cu opriri n: Ploie[ti Vest, Sinaia, Predeal, Bra[ov, Sighi[oara,
Media[, Blaj, Teiu[, Alba Iulia, Simeria, Deva, Arad, dar [i pentru
trenul IC 533 Teiu[ - Cluj Napoca, cu opriri n: Teiu[, R`zboieni,
Cmpia Turzii, Cluj Napoca. De exemplu, pentru dou` bilete care
cost` 179 de lei, cu plecare vineri, 14 februarie sau pe 24 februarie,
din Bucure[ti Nord, la Sighi[ora, cu trenul IC Dacia 346, la
clasa a doua, cost` 94,5 lei.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Ziua |ndr`gosti]ilor
[i Dragobetele
aduc reduceri la
c`l`toriile cu trenul
O nou` licita]ie cu scandal s-a derulat la Consiliul Jude]ean
Ia[i. Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC)
a dispus suspendarea unei licita]ii derulate de CJ, privind
construc]ia unor sta]ii de sortare de[euri \n comunele Ruginoasa
[i B`l]a]i. Societatea Casidos SRL Br`ila a solicitat CNSC
suspendarea procedurii, motivat de faptul c` autoritatea jude]ean`
ar fi inclus unele criterii discre]ionare \n caietul de sarcini.
Nu este prima dat` cnd aceast` licita]ie a fost contestat` [i
nici cnd CJ \ntocme[te eronat caietul de sarcini. De la data
public`rii anun]ului, datorit` modului defectuos de formulare
a cerin]elor din fi[a de date a achizi]iei, au fost publicate 73
r`spunsuri la solicit`ri de clarificare. Este evident c` un num`r
att de mare de solicit`ri de clarific`ri se adreseaz` unui num`r
tot mai mare de erori con]inute \n documenta]ie. Scopul
organiz`rii procedurii de atribuire, respectiv promovarea
concuren]ei \ntre operatorii economici, se poate ob]ine doar
\n condi]iile compar`rii cu u[urin]` a ofertelor cu prevederile
caietului de sarcini. Ori, acest lucru este \mpiedicat \n acest
moment prin volumul impresionant de mare de cereri de
clarificare, se arat` \n contesta]ia depus` de firma din Br`ila.
Licita]ia este cu att mai important`, cu ct valoarea pus`
\n joc este de cinci milioane de euro. Societatea c[tig`toare
ar trebui s` lucreze la B`l]a]i [i Ruginoasa pentru amenajarea
celor dou` sta]ii de de[euri, contract inclus \n cadrul proiectului
privind sistemul integrat al de[eurilor, cu o valoare de circa
70 milioane de euro. n baza articolelor privind atribuirea
contractelor de achizi]ie public`, a contractelor de concesiune
de lucr`ri publice [i a contractelor de concesiune de servicii,
pentru considerentele evocate n motivare, admite cererea de
suspendare formulat` n contesta]ia depus` de Casidos SRL [i
dispune m`sura suspend`rii procedurii de achizi]ie public`
pn` la solu]ionarea fondului cauzei, se arat` \n decizia luat`
de Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Ia[ul risc\ s\ piard\
cinci milioane de euro
din cauza prostiei
unor func]ionari
Zeci de controale
f`cute de
inspectorii \n
agricultur` din Ia[i
Produc`torii
tradi]ionali din
jude] ar putea
pierde atestatul
Bomba procurorilor DNA!
Primarul Ia[ului,
trimis `n judecat\
pentru `n[el\ciune!
Ionel Onofra[
ACTUALITATE
8
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Unii dintre cei mai cunoscu]i interlopi
din Ia[i sunt la un pas de libertate. La
finalul s`pt`mnii trecute, judec`torii
de la Tribunalul Ia[i au decis l`sarea
\n libertate a lui Tiberiu Cristodorescu,
Gheorghe Clapon [i Gheorghe Rusu.
Cei trei au ajuns \n spatele gratiilor \n
toamna anului trecut, principala acuza]ie
fiind cea de trafic de influen]`. Judec`torii
au considerat c` cei trei au stat suficient
\n spatele gratiilor [i c` ar trebui l`sa]i
\n libertate. Momentul vine imediat
dup` audierea prin mijloace specifice
a Mihaelei Moise, denun]`toarea din
acest dosar, [i a celor mai importan]i
martori. La acest termen, unul dintre
acuza]i a considerat c` este nedrept`]it
[i l-a recuzat pe pre[edintele completului
de judecat`, cerere care a fost respins`
ulterior. Ca urmare a modific`rii
legisla]iei \n materie penal`, instan]a a
hot`rt s` pun` \n discu]ie \nlocuirea
arestului preventiv cu o alt` m`sur`
mai blnd`. Instan]a a considerat c`
nu mai exist` temeiuri care s` justifice
privarea de libertate a acuza]ilor. Nu
mai pot influen]a cu nimic administrarea
probatoriului. Avnd \n vedere [i durata
rezonabil` a m`surii arestului preventiv,
\n acest caz fiind de peste 7 luni, s-a
considerat c` prin aceast` nou` m`sur`
pot fi realizate exigen]ele unui proces
penal, a declarat ieri avocata Raluca
Andrei, ap`r`torul lui Gheorghe Rusu.
De asemenea, instan]a a decis s` le
ridice interdic]iile de a p`r`si ]ara lui
Costel Corduneanu, fratele lui Gheorghe
Rusu [i lui Vasile C`lin. Cel mai probabil,
\n momentul \n care aceast` decizie va
r`mne definitiv`, vor fi organizate
petreceri specifice \n cinstea eliber`rii
din arest.
Ce au promis
pentru 40.000 euro
Acuza]ii sus]in c` au ajuns \n aceast`
situa]ie \n mod nedrept [i c` nu au
comis infrac]iunile pentru care au fost
trimi[i \n judecat`. La ultimul termen
de judecat` au sus]inut c` l`sarea lor
\n libertatea nu reprezint` niciun pericol
pentru nimeni. n perioada mai - iunie
2013, inculpa]ii Cristodorescu Tiberiu-
Francisc [i Clapon Gheorghe, cu sprijinul
inculpatului Rusu Gheorghe (fost
Corduneanu), au pretins de la o persoan`
denun]`toare (inculpat` ntr-un dosar
penal aflat n apel pe rolul Cur]ii de
Apel Ia[i, pentru s`vr[irea infrac]iunii
de trafic de persoane [i condamnat`
n prim` instan]` la [apte ani de
nchisoare cu executare) suma total`
de 40.300 euro, din care au primit, n
dou` tran[e egale, suma de 40.000 euro,
l`snd-o s` cread` c` au influen]` asupra
membrilor completului de judecat`
pentru a-i determina s` i njum`t`]easc`
pedeapsa [i s` i modifice regimul din
executare n suspendarea condi]ionat`
a pedepsei, au precizat procurorii de
la DNA Ia[i \ntr-un comunicat de pres`.
Anchetatorii mai sus]in c` Gheorghe
Rusu ar fi pretins suma de 1.000 de
euro din aceast` afacere, din care a
primit, pe data de 19 iunie 2013, 400
de lei. La data de 18 iunie 2013,
inculpatul Clapon Gheorghe a schimbat
n lei 4.150 de euro, reprezentnd o
parte din suma ce a f`cut obiectul
traficului de influen]` [i a depus n
numerar n contul firmei la care este
asociat unic [i administrator, SC Ambra
Line Production SRL Ia[i, suma de
17.200 de lei (provenit` din schimbul
valutar) cu titlul de creditare firm`.
Banii au fost ulterior folosi]i pentru
achitarea debitului c`tre un furnizor al
firmei, au mai precizat anchetatorii.
Sorin PAVELESCU
|n ultimii ani a cunoscut o
ascensiune brusc` \n
lumea politic` [i a devenit
una dintre cele mai
influente femei din Ia[i. A
fost europarlamentar,
acum este senator \n
Parlamentul Romniei, dar
cu toate acestea, ar
schimba via]a de ora[ pe
cea de la ]ar`, acolo unde
a [i cump`rat o cas`
Via]a tot mai zbuciumat` din lumea
politic` [i stresul provocat de marile
ora[e au convins-o pe o influent` femeie
din Ia[i s` se \ndrepte mai mult spre
plaiurile rurale.
Mihaela Popa este de profesie
profesor de matematic`, dar a ales s`
intre \n politic`, acolo unde a cunoscut
o ascensiune brusc` \n ultimii ani. A
fost europarlamentar [i \n prezent este
senator al municipiului Ia[i. Ultimii 10
ani din via]` [i i-a petrecut \n lumea
politic`, petrecndu-[i timpul \n ora[e
precum Ia[i, Bruxelles [i Bucure[ti.
Acum are 51 de ani [i prive[te tot mai
mult spre zone \n care nu au ajuns
scandalurile politice, zgomotul sau
poluarea ora[ului. S-a hot`rt s` \[i
cumpere o cas` la ]ar` [i nu orice fel
de cas`, ci una b`trneasc`. A ales o
zon` \nconjurat` de o p`dure imens`,
un loc cu importan]` istoric`, acolo
unde {tefan cel Mare a construit ultima
sa m`n`stire, adic` la Dobrov`]. Am
g`sit anun]ul \n ziar [i mi s-a p`rut o
cas` potrivit` pentru socrii mei care
erau bolnavi, chiar \mi amintesc c` am
[i decupat anun]ul pentru c` mi-a strnit
interesul aceast` cas`. I-am adus de la
Br`ila s` locuiasc` aici, pentru c` acolo
nu avea cine s` \i mai \ngrijeasc`, dar
socrul meu, care avea paralizie, a decedat
\ntre timp. Este o cas` b`trneasc`
veche, nu am mai schimbat nimic la
ea dup` ce am cump`rat-o. Am amenajat
totu[i un foi[or \n curte. Este o zon`
lini[tit`, de asta am ales-o. Chiar dac`
nimeni nu locuie[te \n ea, merg acolo
cnd pot [i am timp. De multe ori
merg vara \mpreun` cu familia, cu
p`rin]ii mei [i cu mama so]ului, spune
senatorul Mihaela Popa.
Senatorul are
vecini buni,
dar [i vecini r`i
Vestea c` un parlamentar a cump`rat
o cas` chiar la ei \n sat, s-a r`spndit
repede printre localnici. Zvonul a ajuns
chiar [i la urechile tlharilor, care au
g`sit de cuviin]` s` dea lovitura \n casa
senatorului de Ia[i. Au spart odat` casa
cnd au aflat c` este a mea, dar nu au
avut ce s` ia, pentru c` am dus acolo
doar haine [i alte obiecte care nu i-au
interesat, poveste[te Mihaela Popa. |n
casa de 75 mp a locuit pn` nu demult
o b`trn`, iar dup` decesul ei, casa a
revenit unei rude apropiate. Aceasta nu
vrut s` locuiasc` aici [i a ales s` o
vnd`, iar cump`r`torul a fost chiar un
senator. A stat o b`trn` \nainte aici,
dar a murit [i casa a r`mas la un
b`rbat, care a vndut-o mai departe.
Am mai v`zut cum se adun` ma[ini
scumpe, de multe ori, [i stau cte dou`
sau trei zile. La \nceput, credeam c`
un avocat a cump`rat casa, dar dup`
aia am aflat prin sat c` e un senator.
Eu nu o cunosc personal pe doamna
Mihaela Popa, doar din auzite [i din
ce mai spun oamenii. Uneori vin mai
des persoane la cas`, alteori nu vin cu
lunile. Ultima dat` parc` am v`zut
mi[care acum trei zile, spune un s`tean
din Dobrov`]. Pre]ul de vnzare a unei
case b`trne[ti cu teren \n acea parte
a jude]ului este de aproximativ 10.000
de euro. Pe lng` casa din Dobrov`],
Mihaela Popa mai are un teren n Vaslui
[i dou` apartamente n Ia[i.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Lumea interlop` ie[ean` se preg`te[te de cea
mai tare petrecere
Judec`torii au dispus punerea \n libertate a celor
trei ie[eni acuza]i c` au luat 40.000 euro pentru a
cump`ra bun`voin]a unor magistra]i de la Curtea
de Apel Ia[i
Decizia de eliberare vine dup` ce au fost audia]i
martorii cheie [i denun]`toarea lor
Instan]a a considerat c` nu mai exist` temeiuri
care s` justifice privarea de libertate a acuza]ilor,
a precizat avocata lui Gheorghe Rusu
Aceast\ decizie produce
cutremure! Cei mai tari
interlopi, elibera]i de Tribunal!
Una dintre cele mai influente femei din Ia[i [i-a cump`rat
cas` de vacan]`
ACTUALITATE
9
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
O gravid` s-a pr`p`dit cu zile, dup`
ce a fost consultat` de medici de
specialitate din dou` maternit`]i ie[ene
[i de un medic infec]ionist. E. Caras
din Ia[i s-a prezentat duminic` diminea]`,
19 ianuarie, la ora 03.20, la Maternitatea
Elena Doamna, fiind adus` de ambulan]`.
|n triaj a fost consultat` de dr. Daniela
B`doi, \mpreun` cu medicul rezident
Alexandra Chirvase. Femeia, gravid` \n
28 de s`pt`mni, avea febr`, tuse, dar
[i iminen]` de na[tere prematur` din
cauza tusei, dup` cum au spus, ini]ial,
medicii de la Maternitatea Elena Doamna.
Medicul B`doi a decis s` trimit` gravida
la un consult la Spitalul de Boli Infec]ioase,
pentru observa]ie de bronhopneumonie.
La ora 03.53 pacienta, \n vrst` de 33
ani, a plecat cu salvarea la Spitalul de
Boli Infec]ioase, f`r` ca medicul obstetrician
s` se mai intereseze despre starea
gravidei. Aceasta nu a primit nici m`car
o re]et`, avnd \n vedere c` existau
ni[te probleme obstetricale. Directorul
medical de la Maternitatea Elena Doamna
sus]ine c` gravida a fost trimis` pentru
un consult interclinic [i nu a necesitat
spitalizare. Pacienta a fost direc]ionat`
la Boli Infec]ioase pentru consulta]ie,
consult interclinic. Avea contrac]ii uterine
dureroase, dar nu prezenta modific`ri
pentru o na[tere prematur`. A fost
trecut` numai \n registrul de consulta]ie.
F`tul era viu. Medicul de gard`, dr.
B`doi, a decis s` mearg` la Boli
Infec]ioase. Nu este trecut \n protocol
s` se deplaseze un medic infec]ionist
s` consulte gravida \n maternitate. Ca
s` se fac` acest lucru, gravida trebuia
s` aib` na[terea declan[at`. Gravida
nu a mai revenit la noi [i am presupus
c` a fost re]inut` la Boli Infec]ioase.
Din punct de vedere obstetrical, nu
era o urgen]`, a declarat conf. dr.
R`zvan Socol, director medical la
Maternitatea Elena Doamna din Ia[i.
Gonit` din prima
maternitate
La Spitalul de Boli Infec]ioase, tn`ra
gravid` a refuzat internarea, dup` cum
a sus]inut dr. Lucia Grigore. Fiind
expediat` att de u[or de medicii de
la Maternitatea Elena Doamna, care au
considerat c` nu sunt probleme, de[i
avea contrac]ii uterine dureroase, gravida
a mers la domiciliu. Luni, 20 ianuarie,
a revenit la Maternitatea Cuza Vod`
din Ia[i [i, \n mai pu]in de 24 de ore,
a murit sub privirile doctorilor. Poate
dac` ar fi fost internat` \n Maternitatea
Elena Doamna, aceast` femeie ar fi
tr`it, dar nu scria \n protocol c` poate
fi consultat` acolo de un medic infec]ionist,
\n cazul ei. Trebuia s` fie pe masa de
na[teri, ca s` nu mai fie trimis` pe
drumuri [i s` beneficieze de un consult
interclinic, dup` cum a spus directorul
conf. dr. R`zvan Socolov.
Medicii au
t`cut chitic
La Maternitatea Cuza Vod` din Ia[i,
medicii care au consultat-o au refuzat
s` fac` orice comentariu. Nu era
pacienta mea. Este vorba despre o
gravid` care a fost adus` \n garda mea.
Trebuie s` cer voie de la domnul
manager ca s` vorbesc. Cunosc cazul,
dar nu pot s` vorbesc f`r` acordul lui,
a spus dr. Elena Danii. De asemenea,
gravida a ajuns [i pe mna dr. Maria
Caba, [efa de la Sec]ia de Anestezie
[i Terapie Intensiv` (ATI), care nu a
vrut s` comenteze. Sunt \ntr-o situa]ie
\n care trebuie s` ascult de manager.
V` rog s` m` crede]i. M` scuza]i, dar
nu pot, a declarat dr. Maria Caba,
[efa Clinicii ATI din cadrul Maternit`]ii
Cuza Vod` din Ia[i.
Sarcina nu a fost
evacuat`
Conducerea Maternit`]ii Cuza Vod`
sus]ine c` E. Caras prezenta, la internare,
hipertensiune arterial`, afectare hepato-
renal`, afectare pulmonar`. Mai mult,
f`tul era mort. Cu toate acestea, nu
s-a intervenit pentru evacuarea sarcinii
oprite \n evolu]ie [i dup` patru ore de
la internare, gravida a avortat spontan.
Gravida de 33 de ani se prezint` pentru
internare pe data de 20 ianuarie 2014
cu diagnosticul de sarcin` 28 de
s`pt`mni, oprit` \n evolu]ie, observa]ie
pneumonie viral`. La internare, prin
examenul ecografic se constat` c`
sarcina este oprit` \n evolu]ie [i c`
pacienta prezint` semne de afec]iune
respiratorie. Men]ion`m c` pacienta a
fost consultat` pe 19 ianuarie 2014 \n
triajul Spitalului de Boli Infec]ioase,
unde refuz` internarea [i prime[te
tratament cu antibiotice la domiciliu.
Tot pe 19 ianuarie s-a prezentat la
Maternitatea Elena Doamna pentru
contrac]ii uterine, pentru care a primit
re]et` cu antispastice. La internare,
pacienta prezint` hipertensiune arterial`,
afectare hepato-renal`, afectare pulmonar`.
Se instituie tratament [i monitorizare.
Dup` patru ore de la internare, a avortat
spontan un f`t mort intrapartum cu
greutatea 900 de grame, a declarat
prof. dr. Mircea Onofriescu, manager
la Maternitatea Cuza Vod` din Ia[i.
Pacienta a avut o evolu]ie clinic`
f`r` complica]ii dup` avort, dar la ora
23.48 a intrat \n stop cardio-respirator,
sus]ine conducerea Maternit`]ii Cuza
Vod`, [i dup` patru ore s-a instalat
decesul. Timp de trei ore dup` avort,
evolu]ia clinic` a fost f`r` complica]ii.
La ora 23.48 prezint` stop cardio-
respirator greu resuscitabil. Pn` la ora
03.30 starea se men]ine grav`, \n ciuda
tratamentului, protezat` respirator, snge,
plasm` etc. La ora 04.00 prezint` un
alt stop cardio-respirator care nu r`spunde
la manevrele de resuscitare [i se declar`
exitus la 04.20. Cadavrul a fost trimis
la Medicin` Legal` pentru necropsie.
La examenul necroptic se constat`
disec]ie de pulmonar` [i hemopericard,
a spus prof. dr. Mircea Onofriescu. |n
48 de ore, o gravid` consultat` de at]ia
medici nu a putut fi salvat`. Un copil
minor a r`mas f`r` mam` [i nu va afla
niciodat` adev`rul despre moartea acesteia.
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro
Incidentul s-a petrecut
vineri sear`, \n cartierul
CUG. Poli]istul \n vrst` de
44 ani de ani i-a l`sat f`r`
replic` pe colegii lui. Omul
legii a \nc`lcat flagrant
prevederile legale [i s-a
ales cu dosar penal. |n
plus, a r`mas f`r` permis
de conducere pn` la
finalizarea cazului
Un poli]ist cu experien]`, respectat
de colegii s`i din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i, s-a ales
cu dosar penal dup` ce a b`ut alcool
[i s-a urcat la volan. Ofi]erul Petru
Curelariu, din cadrul Biroului de
Investiga]ii Criminale, a fost prins beat
la volan.
Poli]istul se afla la volanul
autoturismului s`u personal, un Cielo,
\n momentul \n care, pe fondul consumului
de alcool, a provocat o tamponare.
Ofi]erul nu a \ncercat s` rezolve accidentul
pe cale amiabil`, mai ales c` cel`lalt
conduc`tor auto nu apelase num`rul
unic de urgen]` 112 ca s` alerteze
autorit`]ile, ci a \nceput s` fac` scandal.
A provocat o agita]ie att de mare,
\nct a atras aten]ia unui echipaj de
poli]ie din cadrul Biroului Rutier Ia[i,
care se afla \n zon`. Colegii poli]istului
au observat c` acesta mirosea puternic
a alcool [i c` nu se ]inea bine pe
picioare [i au decis s` \l testeze
alcoolscopic. B`rbatul, \n vrst` de 44
de ani, era extrem de agitat [i avea
chef de scandal, astfel c` toat` lumea
[i-a dat seama c` este b`ut. Rezultatul
testului alcoolscopic i-a l`sat, \ns`, pe
poli]i[tii rutieri f`r` replic`. {i martorii
se \ntrebau cum de b`rbatul se mai
putea ]ine pe picioare. Alcoolemia indica
clar c` nu b`use doar un pahar, dou`,
ci mai degrab` o sticl` \ntreag` de
alcool. Ambii conduc`tori auto au fost
testa]i alcoolscopic. {oferul \n vrst`
de 44 de ani avea o alcoolemie de 0,92
mg/l alcool pur \n aerul expirat. A fost
condus la Spitalul Sf. Spiridon pentru
recoltarea de probe biologice, iar pe
numele lui s-a deschis dosar penal
pentru conducerea unui autoturism pe
drumurile publice, sub influen]a b`uturilor
alcoolice, au precizat reprezentan]ii IPJ
Ia[i.
Anchet` intern`
Pe lng` faptul c` s-a ales cu dosar
penal, Petru Curelariu a r`mas [i f`r`
permis de conducere pn` la finalizarea
anchetei. Conducerea IPJ Ia[i a dispus
efectuarea unei cercet`ri prealabile
pentru a se stabili dac` s-au comis [i
abateri disciplinare. De asemenea, acesta
a primit o dovad` f`r` drept de circula]ie
pn` la solu]ionarea cauzei, a declarat
Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt al IPJ
Ia[i.
Ana OLEINIC
Ce caut` \n Poli]ie acest individ?
A f`cut de ru[ine uniforma pe care o poart`!
Dac` gravida nu ar fi cerut ajutorul medicilor, ar
fi fost condamnat` c` s-a neglijat
A mers la medici de specialitate [i dup` 48 de
ore a fost declarat` moart`
Femeia, care avea 33 de ani, a fost consultat` de
medici din dou` maternit`]i ie[ene [i de un doctor
infec]ionist
Cazul acestei gravide ar trebui s\ te `nsp\imnte
Vezi cum s-au sp\lat pe mini
medicii din dou\ spitale
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`).
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295 sau
0754607385. |n Ia[i transportul se
asigur` gratuit indiferent de
cantitate. Se emite [i factur`.
TELEVIZOR COLOR diag. 27 cm,
aspirator, mas` de c`lcat rufe.
Rela]ii la tel. 0756.769876.
RULOT ADRIA OPRIMA 4256 do
model 1993, cu cort nou complet
(perdelu]e geamuri). Max autorizat:
1000 kg. Greutate proprie: 610 kg.
Lungime: 4880. La]ime: 2090. Ideal
pentru automobile mici. Men]inut`
\n stare excep]ional`, unic
proprietar \n Romnia [i
\nmatriculat` \n Ia[i, WC portabil cu
carcas`, are 2 canapele care se
transform` \n paturi (unul de o
persoan` [i cel`lalt de 2 persoane),
buc`t`rie cu aragaz 2 arz`toare,
frigider congelator pe gaz/12v/220v,
chiuvet` din inox, rezervor ap`
potabil` pentru chiuvet`, panou
comand` modern automat, \nc`lzire
- TRUMATIC cu aprindere electric`.
Rulota are autonomie datorit`
bateriei proprii,/12v/220v, plase [i
u[` insecte, toate geamurile se
deschid, trap`, mochet` de trafic
intens, ITP valabil pn` \n 2016.
Pret 2200 euro negociabil.
Asigur`m transport \n orice ora[!
Rela]ii la telefon: 0749.063551.
Garaj metalic, stare foarte bun`,
demontabil, pentru str`mutare. Tel.
0743.166575.
VNZRI IMOBILIARE
DOROHOI - APARTAMENT 3
camere, zona Olinescu, Aleea
Amurgului nr 1, et 4. Cu
mbun`t`]iri: izolat, CT, fa]a la
soare, gresie, parchet, termopane.
Pre] 18.000 E - u[or negociabil. Tel:
0744.764446.
DOROHOI - Vnd spa]iu comercial
\n municipiul Dorohoi de 100 mp,
pre] foarte avantajos - 20.000 euro,
negociabil! Accept`m [i 6 ([ase)
rate egale! Rela]ii la tel:
0744.764446 sau 0744.521409.
URGENT! VND / |NCHIRIEZ
TEREN 13.000 mp +
CONSTRUC}II + 5 000 mp, LOC.
LE}CANI, JUD IA{I. Toate utilit`]ile,
apropiere [osea european`. Pre]
negociabil. Rel. tel. 0371.327126.
TEREN pentru vile la intrarea \n IA{I
[i \n comuna CEAHLU \n pozi]ie
feeric`. Telefon. 0724.521788.
TEREN - PARCELE, LA SCULENI:
4200 metri p`tra]i, la 200 de metri
de Vama Sculeni, 5.000 metri
p`tra]i [i 11.200 de metri p`tra]i, cu
deschidere la Drumul European
E583, aproape de Vama Sculeni.
Pre] negociabil [i extrem de
avantajos. Telefon: 0754.305189.
INTRAVILAN 487 mp, cu utilit`]i,
Ia[i - Bularga, str. Atelierului nr. 5,
aproape de Carrefour - Baza 3,
CET - Autogara Eurovoiaj. 80 E/mp.
Tel. 0768.344159.
|NCHIRIERI
|NCHIRIEZ apartament 3 camere \n
zona Copou lng` Universitate -
mobilat, cu tot necesarul, inclusiv
garaj. Tel. 0742.521788.
SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE ABA
pentru persoanele diagnosticate cu
sindromul autist. M` pute]i contacta
la: 0752.616355.
BIROU DE MEDIATOR ROXANA-
ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4,
bl. Pene[ Curcanul, ALDO Office
Center, biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX
0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com . OFERIM
SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N
DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI
(divor], partaj, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti minori, stabilire locuin]`
minori, program vizitare, etc ),
CONFLICTE COMERCIALE; DREPT
CIVIL (succesiuni, granituire,
revendicare, preten]ii, evacuare,
partaje, obliga]ia de a face),
INFRAC}IUNI LA PLNGEREA
PREALABIL (lovire, v`t`mare
corporal`, furt \ntre so]i, abuz de
\ncredere, violare de domiciliu,
tulburare de posesie, abandon de
familie), INFRAC}IUNI PENTRU
CARE |MPCAREA PR}ILOR
|NLTUR RSPUNDEREA
PENAL, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS, LITIGII
DE MUNC, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI, PROTEC}IA
INTELECTUAL, EDUCA}IE {I
|NV}MNT, etc. CU NOI VE}I
REU{I CE V PROPUNE}I.
ACCEPT DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV
CONFLICTUL. Informarea [i
eliberarea certificatului de informare
sunt gratuite!!!!
SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul financiar-
contabil, prest`m urm`toarele
servicii: * Analiza economico-
financiar`, studii de fezabilitare
planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri
mobile; * Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri europene;
* Consultan]` economico-financiar`,
drept comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare [i
rela]ii publice, resurse umane; *
Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii la
tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.
ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTUR, EFECTUEZ
PROIECTARE CLDIRI, orice
func]iune, documenta]ii autorizare
DTAC, Planuri Urbanistice PUD,
PUZ, PUG, Proiecte Tehnice PTh,
Scenatii Siguran]` Foc, Amenaj`ri
Interioare, Detalii Execu]ie de
Asisten]` Tehnic` AT., Consultan]`
demarare investi]ii \n construc]ii,
\ncepnd cu achizi]ionare teren.
Practic pre]uri decente. Rela]ii la tel:
0726.132243, 0748.555733,
0770.673065.
MATRIMONIALE
Pensionar militar M.Ap.N. r`nit \n
Revolu]ie, doresc cuno[tin]` cu o
doamn` singur`, f`r` obliga]ii, 40 -
50 ani, din municipiul Ia[i, pentru
P/C, cu posibilitatea de a locui la
ea. Doresc seriozitate. Tel.
0766.321852.
CITA}II
Intimatele GODA IRINA [i BEINLICH
NIETHMAN MARIANA PETRONELA
cu ultim domiciliu cunoscut \n
comuna / sat Schitu Duca, jud. Ia[i,
PNTECU} MARILENA,
PNTECU} MIRABELA IONELA,
PNTECU} GABRIELA cu ultim
domiciliu cunoscut \n loc. Trgu
Frumos, str. Cuza Vod` bl. 14, sc.
A, et. 2, ap. 14, jud. Ia[i \n calitate
de mo[tenitoare, [i PNTICU}
(fost` Podoleanu) RODICA \n
calitate de recurent`, sunt citate \n
data de 26 februarie 2014, ora
11.00, la Tribunalul IA{I, Sec]ia
Civil`, \n dosar 14000/245/2009
avnd ca obiect anulare absolut`
certificate mo[tenitor.
Numi]ii SPIGLER MOISE [i
SPIGLER ESTERA (ASTRA) cu
ultimul domiciliu cunoscut \n mun.
Ia[i, str. Miori]ei nr. 10, jud. Ia[i;
numitul AVRAM {TRUL cu ultimul
domiciliu cunoscut \n mun. Ia[i, str.
Ciurchi nr. 29, jud. Ia[i, [i numitul
Hrtopeanu Pavel, cu ultimul
domiciliu cunoscut \n mun. Ia[i, str.
Vlad }epe[ nr. 3, bl. V2, sc. B, et.
1, ap. 1, jud. Ia[i sunt chema]i \n
data de 25.04.2014, ora 9.00, \n
dosar 18735/245/2011, la
Tribunalul Ia[i, complet R15, \n
proces cu Hrtopeanu Pavel,
uzucapiune.
Domnul Vieru Gelu, cu domiciliul \n
municipiul Ia[i, Aleea Rozelor, nr. 7,
sc. A, ap. 3, jude]ul IA{I, este
chemat \n data de 26 februarie
2014, ora 08:30, la JUDECTORIA
IA{I SEC}IA CIVIL, cu sediul \n
municipiul Ia[i, str. Grigore Ureche,
nr. 3, bl. Gh. Son]u, et. 1, sala 1C,
Complet C12 m, pentru a participa
\n calitate de prt la judecarea
dosarului civil num`rul
33820/245/2013 al acestei instan]e,
avnd ca obiect ac]iune de divor]
f`r` minori, \n contradictoriu cu
reclamanta Vieru Gabriela Marcela,
cu domiciliul \n sat Mogo[e[ti,
comuna Mogo[e[ti, jude]ul Ia[i.
LICITA}II
Prim`ria comunei Ro[cani cu sediul
\n satul R`deni, comuna Ro[cani,
jude]ul Ia[i, cod fiscal 16511583 ,
telefon/fax: 0232.257058 ,
organizeaz` licita]ie public`
deschis` cu selec]ie de oferte,
conform OUG nr. 54/2006, pentru
concesionarea urm`toarelor bunuri
din domeniul public al comunei
Ro[cani: Hel[tee Comoara nr.
1,2,3 9,02 ha; Bunurile imobile
sunt situate \n intravilanul comunei
Ro[cani. 3. Documenta]ia de
atribuire se poatea achizi]iona de la
sediul Prim`riei Ro[cani
compartimentul Secretar. Clarific`ri
se pot ob]ine pn` la 3.03.2014 de
la adresa de mai sus. Informaii
privind oferta: Data limit` de
depunere a ofertelor: 4.03.2014,
ora 9.00; Adresa la care se depun
ofertele: Prim`ria comunei Ro[cani
cu sediul \n sat R`deni comuna
Ro[cani jud. Ia[i; Se vor prezenta 2
exemplare : original [i copie.
Licita]ia va avea loc la sediul
Prim`riei Ro[cani la data de
4.03.2014 ora 11.00. Eventualele
contesta]ii se pot depune la
Tribunalul Ia[i. str. Anastasie Panu
nr. 25, telefon. 0232/260600, fax:
0232/260411; e-mail :tribunalul-iasi-
info@just.ro ,potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific`rile ulterioare.
Anun]ul de licita]ie a fost transmis
spre publicare la data de
10.02.2014. CONCEDENT, Prim`ria
comunei Roscani, primar.
Gheorghiu Ginovel
Consiliul Local al Municipiului
Pa[cani, cu sediul \n Municipiul
Pa[cani, str. {tefan cel Mare, nr.
16, jude]ul Ia[i, cod 705200,
telefon 0232/762300, int. 129, fax
0232/766259, cod de inregistrare
fiscal` 4541360, organizeaz` \n
data de 06.03.2014, ora 10.00
licita]ie public` cu strigare avnd ca
obiect \nchirierea pe o durat` de 5
(cinci) ani a spa]iilor comerciale Lot
1, Lot. 5, Lot 6 si Lot 7 din
tronsonul 1, corp B [i ,, spatiul nr.
1, tronson II, corpurile B si C,
proprietate public` a municipiului
Pa[cani, situate \n Pia]a Vale din
str. Ceferi[tilor, nr. 4, Municipiul
Pa[cani, jud. Ia[i, prezentate \n
tabelul de mai jos: 1. Tronson I,
corp B - Lot 1, Suprafata = 64,20
mp; 2. Tronson I, corp B - Lot 5,
Suprafata = 24,31 mp; 3. Tronson I,
corp B - Lot 6, Suprafata = 14,62
mp; 4. Tronson I, corp B - Lot 7,
Suprafata = 14,62 mp; 5. Tronson
II, corpurile B [i C - Spa]iul nr. 1,
Suprafa]a = 28,60 mp.
Documenta]ia de atribuire (Caietul
de sarcini [i Regulamentul de
organizare [i desfasurare a licita]iei
publice cu strigare privind
\nchirierea spa]iilor cu alt` destina]ie
dect locuin]e proprietate public`
sau privata a municipiul Pa[cani [i
aflate \n administrarea Consiliului
Local al municipiului Pa[cani)
privind organizarea [i desf`surarea
procedurilor de licitatie publica cu
strigare, poate fi achizitionata de la
sediul Consiliului Local al
municipiului Pascani, str. Stefan cel
Mare, nr.16, Compartimentul
Patrimoniu [i Contracte, camera 31.
Perioada de achizi]ionare a
documenta]iei de atribuire este
11.02.2014 - 28.02.2014, ora
16,00. Pre]ul de achizi]ionare a
documenta]iei de atribuire este de
100 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor este 03.03.2014, ora
16,00. Data limita de depunere a
documentelor de calificare
(documentele obligatorii necesare
particip`rii la licita]ie) este
04.03.2014, ora 16,00. Acestea se
depun la sediul Consiliului Local al
Municipiului Pa[cani din str. {tefan
cel Mare, nr. 16, jud. Ia[i, - Biroul
Registratur`. Pre]ul minim de
pornire al licita]iei pentru spa]iile
comerciale este prezentat detaliat \n
Caietul de sarcini. Cuantumul
garan]iei de participare la licita]ie
este de 1500 lei. Garan]ia de
participare la licita]ie poate fi
achitat` la casieria institu]iei sau
prin virament in contul
RO38TREZ40721360206XXXXX
deschis la Trezoreria Pa[cani.
Fiecare participant la licita]ie
depune o singur` cerere \nso]it` de
documentele necesare [i obligatorii
particip`rii la licita]ie, pentru bunul
care face obiectul licita]iei. Licita]ia
public` cu strigare se va desf`[ura
la sediul Consiliului Local al
Municipiului Pa[cani, \n data de
06.03.2014 orele 10.00 la camera
44.
S.C. AUTOMARK GLASS S.R.L. cu
sediul n Ia[i, Trec`toarea Sf.
Andrei, nr.1, et.1, jud. Iasi, avnd
num`r de ordine n registrul
comerului J22/244/2003, CUI:
15228792 prin lichidator judiciar
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}A
HOMORANU SPRL, scoate la
vnzare, prin sedinte de licita]ie
public` ce vor avea loc la
urm`toarele date: 04.02.2014 ora
09.00, 18.02.2014 ora 09.00,
04.03.2014 ora 09.00, 18.03.2014
ora 09.00, 01.04.2014 ora 09.00 [i
15.04.2014 ora 09.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, Bd.
Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc. C,
ap. 1, parter, jud. Ia[i, a activelor
sale, dup` cum urmeaz`: Teren
situat n intravilanul Mun. Ia[i,
{oseaua Ungheni, nr. 2, jud. Ia[i n
suprafa]` de 891,02 mp, identificat
cu nr. Cadastral 14152/1/2/5/2,
nscris n Cartea Funciar` nr.127697
a mun. Ia[i, categoria de folosin]`-
curti constructii. Pretul de evaluare
al bunului este de 178.992 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este la
nivelul de 60% din pretul la care a
fost evaluat imobilul, respectiv
107.395,2 lei. Regulamentul de
vnzare [i caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar. Rela]ii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar sau la
telefon: 0745.546358,
0232.260701.
Subscrisa, MOLDROM
INSOLVENCY SPRL (fost` C.I.I.
Arhire Daniela), n calitate de
lichidator judiciar al debitorului S.C.
SERVOCON S.R.L, organizeaza n
Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4, bl. Pene[
Curcanul, tronson 5, et.1, birou nr.
9, jud. Ia[i, \n cadrul Complexului
de Birouri N.H. Business
Company: 1. Licita]ii publice cu
strigare n zilele de 14.02.2014,
19.02.2014, 25.02.2014, orele
14.00. Pentru vnzarea bunului
mobil Betonier` ALTRAD LIV
125L - pre]ul de pornire 330 lei.
Pre]ul nu include T.V.A.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vnzare, lista cu
bunurile [i descrierea bunurilor
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile
vor anun]` \n scris lichidatorul
judiciar nainte de data licita]iei.
Condi]ii: Achitarea garan]iei de
participare n valoare de 10 % din
pre]ul de ncepere a licita]iei pentru
bunurile care inten]ioneaz` s` le
cumpere n contul debitoarei S.C.
SERVOCON SRL, deschis la Banca
Romneasc`
RO11BRMA0999100062831843,
copii dup` actele societ`]ii,
mputernicire scrisa pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate si o copie
dup` acesta. Documentele care
atesta ndeplinirea condi]iilor de
participare la licita]ie vor fi depuse
la sediul lichidatorului cu cel pu]in
24 ore \nainte de data licita]iei.
Rela]ii suplimentare la telefon
0744.692986. MOLDROM
INSOLVENCY SPRL, prin asociat
coordonator Arhire Daniela
MOLDROM INSOLVENCY SPRL,
(fosta C.I.I. ARHIRE DANIELA) n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. Pan-Ily SRL,
organizeaz` n Ia[i, str. Sf. Laz`r,
nr. 4, bl. Pene[ Curcanul, tronson
5, et.1, birou nr. 9, jud. Ia[i, \n
cadrul Complexului de Birouri N.H.
Business Company, licita]ii publice
cu strigare n zilele de 14.02.2014,
19.02.2014 [i 25.02.2014 orele
16.00. Daca bunurile nu vor fi
adjudecate, se va reduce pre]ul la
75% din pre]ul de evaluare [i vor fi
organizate alte 3 licita]ii publice cu
strigare n zilele de 28.02.2014,
05.03.2014 [i 10.03.2014 orele
16.00, a urm`toarelor active
proprietatea debitorului: Nr. Crt. 1.
Denumire: Wolkswagen Passat IS-
PUBLICITATE
10
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
MI CA PUBLI CI TATE
21-VIB. UM: Buc. Cant. 1. Pre]
vnzare (lei f`r` TVA): 7.500. Pre]
evaluare (lei f`r` TVA): 7.500. 2.
Denumire: Dacia 1304 IS-16-VIB.
UM: Buc. Cant. 1. Pre] vnzare (lei
f`r` TVA): 690. Pre] evaluare (lei
f`r` TVA): 690. 3. Denumire: Dacia
1304 IS-19-VIB. UM: Buc. Cant. 1.
Pre] vnzare (lei f`r` TVA): 690.
Pre] evaluare (lei f`r` TVA): 690. 4.
Denumire: Cuptor patiserie. UM:
Buc. Cant. 1. Pre] vnzare (lei f`r`
TVA): 300. Pre] evaluare (lei f`r`
TVA): 300. Total 9.180 lei (f`r`
TVA). Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vnzare, lista cu
bunurile [i descrierea bunurilor
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile
vor anun]a \n scris lichidatorul
judiciar nainte de data licita]iei.
Condi]ii: Achitarea garan]iei de
participare n valoare de 10 % din
pre]ul de ncepere a licita]iei pentru
bunurile care intentioneaza s` le
cumpere n contul debitoarei S.C.
Pan-Ily SRL, deschis la Banca
Romneasc`
RO11BRMA0999100062832037,
copii dup` actele societ`]ii,
mputernicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o copie
dup` acesta. Achitarea taxei de
participare la licita]ie \n valoare de
100 lei \n contul MOLDROM
INSOLVENCY SPRL, deschis la
LIBRA BANK
RO71BREL0002000756500100.
Documentele care atest`
ndeplinirea condi]iilor de participare
la licita]ie vor fi depuse la sediul
lichidatorului cu cel pu]in 24 ore
inainte de data licita]iei. Rela]ii
suplimentare la telefon
0744.692986. MOLDROM
INSOLVENCY SPRL, prin asociat
Arhire Daniela
NOTIFIC~RI
n conformitate cu prevederile art.
108 [i art. 109 din Legea nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei notific`m tuturor
creditorilor debitoarei S.C. Versailles
Rom S.R.L. cu sediul social n mun.
Ia[i, Piata Unirii, nr. 5, sc. B, et. 2,
ap. 15, jud. Ia[i , avnd CIF:
21619825 si J 22/1249/2007 ca
prin Sentin]a civil` nr.
156/29.01.2014, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i n dosarul nr.
3783/99/2013, s-a dispus
deschiderea procedurii de faliment
mpotriva debitoarei [i s-a
desemnat lichidatorul judiciar.
Termenul limit` pentru nregistrarea
cererilor de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este
17.03.2014. n temeiul art. 76
alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii de
admitere a crean]ei pn` la
termenul men]ionat atrage
dec`derea din drepturi privind
crean]a pe care o de]ine]i mpotriva
debitorului. Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este
28.03.2014. Termenul limit` pentru
depunerea contesta]iilor la tabelul
preliminar este de 5 zile de la
publicarea acestuia n BPI.
Termenul pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i
definitivarea tabelului crean]elor este
la 07.05.2014. Se notific` faptul c`
prima [edin]a a Adun`rii Creditorilor
va avea loc la data de 31.03.2014
ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar, din mun. Ia[i, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 87, Sc. B, ap. 1,
parter, Jud. Ia[i, avnd pe ordinea
de zi : Alegerea Comitetului
Creditorilor, a pre[edintelui acestuia
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar. Rela]ii
suplimentare la tel: 0232/433533,
Fax: 0372/874632 [i mobil:
0724/335784, 0744/609310.
SOLVENS SPRL. Ia[i, n calitate de
lichidator judiciar al S.C. Versailles
Rom S.R.L.
n conformitate cu prevederile art.
108 [i art. 109 din Legea nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei notific`m tuturor
creditorilor debitoarei S.C. Promo
Instal Construct S.R.L. cu sediul
social mun. Ia[i, str. Nicolina, nr.
114, bl. 1005, sc. TR, ap. 24, jud.
Ia[i , avnd CIF: 17294938 [i J
22/572/2005 c` prin ncheierea nr.
61/29.01.2009, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i n dosarul nr.
10413/99/2013, s-a dispus
deschiderea procedurii de faliment
mpotriva debitoarei [i s-a
desemnat lichidatorul judiciar.
Termenul limit` pentru nregistrarea
cererilor de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este
17.03.2014. n temeiul art. 76
alin.(1) din Legea privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii de
admitere a crean]ei pn` la
termenul men]ionat atrage
dec`derea din drepturi privind
crean]a pe care o de]ine]i mpotriva
debitorului. Termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor este
28.03.2014. Termenul limit` pentru
depunerea contesta]iilor la tabelul
preliminar este de 5 zile de la
publicarea acestuia n BPI.
Termenul pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i
definitivarea tabelului crean]elor este
07.05.2014. Se notific` faptul c`
prima [edin]a a Adunarii Creditorilor
va avea loc la data de 31.03.2014
ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar, din mun. Ia[i, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 87, Sc. B, ap. 1,
parter, Jud. Ia[i, avnd pe ordinea
de zi: Alegerea Comitetului
Creditorilor, a pre[edintelui acestuia
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar. Rela]ii
suplimentare la tel: 0232/433533,
Fax: 0372/874632 [i mobil:
0724/335784, 0744/609310.
SOLVENS SPRL. Ia[i, n calitate de
lichidator judiciar al S.C. Promo
Instal Construct S.R.L.
Moldrom Insolvency SPRL, n
calitate de administrator judiciar al
S.C. GLOBAL INTERNATIONAL
S.R.L, desemnat de Tribunalul Ia[i
n dosarul nr. 4313/99/2013
(213/2013) prin prezenta notific`
celor interesa]i faptul c` prin
sentin]a civil` nr.76/21.01.2014
mpotriva debitorului S.C. GLOBAL
INTERNATIONAL S.R.L cu sediul
social in Mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului, Nr. 26, Jude]ul Ia[i,
nmatriculat` la Oficiul Registrul
Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/278/2002; C.U.I : 14530546, s-
a deschis procedura general` a
insolven]ei. Termenul pentru
nregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii debitorului
este 07.03.2014. Termenul pentru,
ntocmirea tabelului preliminar este
de 27.03.2014. Termenul pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului
crean]elor este de 15.04.2014, [i
pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la 15.04.2014. Creditorii
interesa]i pot depune declara]ii de
crean]`, n dublu exemplar la
dosarul 4313/99/2013 (213/2013) [i
la sediul administratorului judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1,
sc.C, ap.1, parter, jud. Ia[i, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. ANCORA -ELLAS
S.R.L. cu sediul n Ia[i, Strada
Carpa]i, nr.15, bl. 655,sc. B,et. 4,
ap. 17, jude]ul Ia[i, avnd num`r de
ordine n registrul comer]ului
J22/919/2001, CUI: 18571085.
Termene limit`: termenul limit`
pentru depunerea cererilor de
admitere a crean]elor este
17.03.2014; termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 27.03.2014;
termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru
definitivarea tabelului preliminar de
crean]e este 22.05.2014, iar pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 26.05.2014. Prima
[edin]` a Adun`rii Creditorilor va
avea loc n data de 31.03.2014, ora
12.30, la sediul lichidatorului
judiciar. Adunarea General` a
Asocia]ilor debitorului, n vederea
desemnarii administratorului special
va avea loc pe data de 11.03.2014,
ora 10.30, la sediul lichidatorului
judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. M & M FIRST
S.R.L. cu sediul n mun. Ia[i, str.
Eternitate, nr. 95, et. 2, cam. 3, jud.
Ia[i, avnd num`r de ordine n
registrul comer]ului J22/520/2007 [i
C.U.I. 21153910.Termene limit`:
termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
este 10.03.2014.; termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
20.03.2014; termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului
preliminar de crean]e este
28.05.2014, iar pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
12.06.2014. Prima [edinta a
Adun`rii Creditorilor va avea loc n
data de 31.03.2014, ora 10.30, la
sediul lichidatorului judiciar.
Adunarea Generala a Asocia]ilor
debitorului, n vederea desemn`rii
administratorului special va avea loc
pe data de 10.03.2014, ora 10.30,
la sediul lichidatorului judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, n calitate
de lichidator judiciar, notifica
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. ALUGLASS
CONSTRUCT S.R.L. cu sediul n
mun. Ia[i, str. Dr. Savini nr. 7, bl.
R1, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Ia[i,
avnd num`r de ordine n registrul
comer]ului J22/706/2002 [i C.U.I.
14745553. Termene limit`: termenul
limita pentru depunerea cererilor de
admitere a creantelor este
03.03.2014; termenul limita pentru
verificarea creantelor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 12.03.2014;
depunerea eventualelor contesta]ii
mpotriva tabelului preliminar se va
face n termen de 5 zile de la
publicarea acestuia n B.P.I;
termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii este
25.05.2014 ora 9. {edin]a Adun`rii
Creditorilor va avea loc n data de
17.03.2014, ora 11.00, la sediul
lichidatorului judiciar. Adunarea
Generala a Asocia]ilor debitorului
S.C. ALUGLASS CONSTRUCT
S.R.L n vederea desemn`rii
administratorului special va avea loc
pe data de 25.02.2014, ora 11:00,
la sediul lichidatorului judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, notific`
deschiderea procedurii de
insolventa aS.C. ALBERS COM
S.R.L. cu sediul n PoduI loaiei, [os.
Na]ional` nr. 54, jud. Ia[i, avnd
num`r de ordine n registrul
comer]ului J22/9/1998 [i C.U.I.
10100848. Termene limit`: termenul
limit` pentru depunerea cererilor de
admitere a crean]elor este
10.03.2014.; termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 20.03.2014;
termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru
definitivarea tabelului preliminar de
crean]e este 28.05.2014, iar pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 12.06.2014. Prima
[edin]a a Adunarii Creditorilor va
avea loc n data de 31.03.2014, ora
10:00, la sediul lichidatorului
judiciar. Adunarea General` a
Asocia]ilor debitorului, n vederea
desemn`rii administratorului special
va avea loc pe data de 10.03.2014,
ora 10.00, la sediul lichidatorului
judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1,
sc.C, ap.1, parter, jud. Ia[i, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. ARCOM S.R.L. cu
sediul n mun. Ia[i, str. Valter
Maracineanu, nr. 3, parter, jud. Iasi,
avnd num`r de ordine n registrul
comer]ului J22/3304/2007 [i C.U.I.
22804618. Termene limit`: termenul
limit` pentru depunerea cererilor de
admitere a crean]elor este
10.03.2014; termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 20.03.2014;
termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i pentru
definitivarea tabelului preliminar de
crean]e este 28.05.2014, iar pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 12.06.2014. Prima
[edinta a Adun`rii Creditorilor va
avea loc n data de 31.03.2014, ora
11:30, la sediul lichidatorului
judiciar. Adunarea General` a
Asocia]ilor debitorului, n vederea
desemnarii administratorului special
va avea loc pe data de 10.03.2014,
ora 11.30, la sediul lichidatorului
judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, n calitate
de lichidator judiciar, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. IMOBIA GAMA
S.R.L. cu sediul nmun. Ia[i, str.
Rampei 9A, corp C4, birou, jud.
Ia[i, J22/1684/2007 si C.U.I.
21904350, n dosarul
nr10311/99/2013, nr. n format
vechi: 788/2013 de pe rolul
Tribunalului Ia[i.Termene limit`:
termenul limita pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
este 10.03.2014.; termenul limita
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
20.03.2014; termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului
preliminar de crean]e este
28.05.2014, iar pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
12.06.2014. Prima sedinta a
Adun`rii Creditorilor va avea loc n
data de 31.03.2014, ora 10:30, la
sediul lichidatorului judiciar.
Adunarea General` a Asocia]ilor
debitorului, n vederea desemn`rii
administratorului special va avea loc
pe data de 10.03.2014, ora 10:30,
la sediul lichidatorului judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C.
MOLDOMULTISERV S.R.L. cu cu
sediul \n municipiul Ias[i, aleea
Tudor Neculai, nr.158, bl.1017, ap.
2,sc. D, etaj P, jude]ul Ia[i avnd
num`r de ordine n registrul
comer]ului J22/972/2001, CUI:
14251576.. Termene limit`:
termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
este 17.03.2014.; termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
27.03.2014; termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
[i pentru definitivarea tabelului
preliminar de crean]e este
22.05.2014, iar pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
26.05.2014. Prima [edin]a a
Adun`rii Creditorilor va avea loc n
data de 31.03.2014, ora 12:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
Adunarea General` a Asocia]ilor
debitorului S.C.
MOLDOMULTISERV S.R.L. n
vederea desemn`rii
administratorului special va avea loc
pe data de 11.03.2014 ora 10.00,
la sediul lichidatorului judiciar.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl. F1, sc.
C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, n calitate
de lichidator judiciar, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. ELROM S.R.L. cu
sediul n mun. Ia[i, Aleea T. Neculai
45A, bl. Birou 1, jud. Ia[i, avnd
num`r de ordine n registrul
comer]ului J22/52/1999 si C.U.I.
11408987. Termene limit`: termenul
limita pentru depunerea cererilor de
admitere a crean]elor este
03.03.2014; termenul limit` pentru
verificarea crean]elor, ntocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului
preliminar al crean]elor 14.03.2014;
depunerea eventualelor contesta]ii
mpotriva tabelului preliminar se va
face n termen de 5 zile de la
publicarea acestuia n B.P.I;
termenul limit` pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii este
09.04.2014 ora 9 {edin]a Adun`rii
Creditorilor va avea loc n data de
19.03.2014, ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Adunarea
General` a Asocia]ilor debitorului
S.C. ELROM S.R.L. n vederea
desemn`rii administratorului special
va avea loc pe data de 26.02.2014,
ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar.
MI CA PUBLI CI TATE
PUBLICITATE
11
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Editor - Constantin Mazilu
Redactor [ef - Magda Olteanu
Redactor [ef adjunct - C`t`lin
Boacn`, Florin Briaur
Social / S`n`tate - Alina Acsinte,
Narcis Pohoa]`
Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu
Administra]ie Locala / Politic - Vlad
Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu
Infrac]ional - Ana Oleinic
Economic - Vasile Miron,
Raluca Zamisnicu
Corectur` - Luciana Ungureanu
Editor [tiri online - Ioana Costea,
M`d`lina Mih`il`
Video reporteri - Ciprian Boboc,
Narcis Petre
Fotoreporter - Gheorghe Neam]u
PR & MARKETING - Emilia Lupu
Difuzare - Andrei Alexa
Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda,
C`t`lin Mih`il`
Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22
Tel.: 213.598; Fax: 216.277;
Mobil: 0788.313.620
e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN
ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR
sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie
interpretate ca atare. Orice asem`nare cu
realitatea poate fi pur \ntmpl`toare.
Materialele de pres` care apar \n cotidi-
anul BUN ZIUA IA{I cu simbolul T
trebuie considerate pamflete [i tratate ca
atare
Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te ser-
viciile Agen]iei Mediafax
Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru
fondator al Uniunii Na]ionale a Presei Lo-
cale (UNPL)
ISSN 1844 4350
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU IPURL, cu sediul n
Ia[i, str. Toma Cozma nr. 10, Jud.
Ia[i, notific` deschiderea procedurii
de insolven]` a: S.C. N GARAJ
S.R.L. cu sediul n Ia[i, Str. Cerna,
nr. 15, bl. O11, sc. D, et. 2, ap. 10,
camera 2, jud. Ia[i, avnd num`r de
ordine n registrul comer]ului
J22/1129/2008, C.U.I. 23659656.
Termene limit`: termenul limit`
pentru depunerea cererilor de
crean]a este 05.04.2012; termenul
limit` pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afisarea [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
este 16.04.2012; termenul limit`
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii definitivarea tabelului de
crean]e este 15.05.2012 ORA 9 [i
pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor este 16.05.2012. Sedin]a
Adun`rii Creditorilor va avea loc n
data de 11.04.2012, ora 11 la
sediul administratorului judiciar n
Ia[i, str. Toma Cozma nr. 10.
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}
HOMORANU S.P.R.L., cu sediul n
Bd. Nicolae Iorga, nr. 61, bl.F1,
sc.C, ap. 1, parter, jud. Ia[i, n
calitate de lichidator judiciar, notific`
deschiderea procedurii de
insolven]` a S.C. SILVER SILK
GROUP S.R.L. cu sediul n mun.
Ia[i, Fundac Kogalniceanu,nr.2, jud.
Ia[i, avnd num`r de ordine n
registrul comer]ului J22/1946/2005
[i C.U.I. 17815866. Termene limit`:
termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
este 03.03.2014; termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afisarea [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
12.03.2014; depunerea eventualelor
contesta]ii mpotriva tabelului
preliminar se va face n termen de 5
zile de la publicarea acestuia n
B.P.I; termenul limit` pentru
solu]ionarea eventualelor contesta]ii
este 22.05.2014 ora 9: 00 {edin]a
Adun`rii Creditorilor va avea loc n
data de 17.03.2014, ora 11:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
Adunarea General` a Asocia]ilor
debitorului S.C. SILVER SILK
GROUP S.R.L. n vederea
desemn`rii administratorului special
va avea loc pe data de 25.02.2014,
ora 11:00, la sediul lichidatorului
judiciar.
CONVOCRI
Subscrisa ACORD S.P.R.L., n
calitate de administrator judiciar al
debitorului S.C. CAMIRI CONS
S.R.L., cu sediul in Municipiul Ia[i,
Str. Pantelimon Halipa, nr. 18, Bloc
G3, sc. A, etaj 3, ap. 2, jude]ul Ia[i,
cu num`r de \nregistrare la Registrul
Comertului J22 23/2007, CUI
20363582, prin sentin]a civil` nr.
114/22.01.2014, pronun]at` de
c`tre Tribunalul Ia[i/Judec`tor
Sindic n dosarul nr. 11386/99/2013
(nr. vechi 941/2013), n temeiul art.
18 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven]ei, convoac`
Adunarea General` a Asocia]ilor n
data de 21.02.2014 ora 12.00, la
sediul administratorului judiciar la
sediul din Ia[i, str. Decebal nr. 22A,
bl Z8, sc. A, et. 1, ap. 8, pentru to]i
asocia]ii \nregistra]i la Oficiul
Registrului Comer]ului, cu
urm`toarea ordinea de zi:
Desemnarea admnistratorului
special al debitorului S.C. CAMIRI
CONS S.R.L. Asocia]ii nregistra]i la
Oficiul Registrului Comer]ului pot
participa la adunarea general`
direct sau pot fi reprezenta]i [i prin
alte persoane decat asocia]ii cu
excep]ia admnistratorilor, pe baza
de procur` special`. ncepnd cu
data de 11.02.2014, formulare de
procuri speciale se pot ob]ine de la
sediul administratorului judiciar
ACORD S.P.R.L. Ia[i, str. Decebal
nr. 22A, bl Z8, sc. A, et. 1, ap. 8.
Dup` completarea [i semnarea
procurilor speciale acestea vor fi
transmise un exemplar la sediul
administratorului judiciar men]ionat
mai sus pn` la data de
20.02.2014 inclusiv, cel de-al doilea
se va nmna reprezentantului iar un
exemplar r`mne la asociatul
reprezentat. Accesul asocia]ilor s`
participe la adunarea general` este
permis prin simpla prob` a
indentit`]ii acestora, f`cut`, n cazul
persoanelor fizice, cu actul de
identitate (buletin de identitate sau
carte de identitate pentru cet`]enii
romni sau, dup` caz, pa[aport
pentru cet`]enii str`ini) sau, n cazul
persoanelor juridice [i a asocia]ilor
persoane fizice reprezentate, cu
mputernicire dat` persoanei fizice
pe care le reprezint`.
Subscrisa ACORD S.P.R.L., n
calitate de administrator judiciar al
debitorului S.C. MDA
ELECTROCOM S.R.L., cu sediul \n
Pa[cani, Str. Cri[an 3, Bloc PA2,
etaj 2, ap. 12, jude]ul Ia[i, cu num`r
de inregistrare la Registrul
Comertului J22 258/2008, CUI
231379670, prin sentin]a civil` nr.
155/29.01.2014, pronun]at` de
c`tre Tribunalul Ia[i/Judec`tor
Sindic n dosarul nr. 2613/99/2013
(nr. vechi 94/2013), n temeiul art.
18 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven]ei, convoac`
Adunarea General` a Asocia]ilor n
data de 21.02.2014 ora 12.30 , la
sediul administratorului judiciar la
sediul din Ia[i, str. Decebal nr. 22A,
bl Z8, sc. A, et. 1, ap. 8, pentru to]i
asocia]ii \nregistra]i la Oficiul
Registrului Comer]ului, cu
urm`toarea ordinea de zi:
Desemnarea admnistratorului
special al debitorului S.C. CAMIRI
CONS S.R.L. Asocia]ii nregistra]i la
Oficiul Registrului Comer]ului pot
participa la adunarea general`
direct sau pot fi reprezenta]i [i prin
alte persoane dect asocia]ii cu
excep]ia admnistratorilor, pe baz`
de procur` special`. ncepnd cu
data de 11.02.2014, formulare de
procuri speciale se pot ob]ine de la
sediul administratorului judiciar
ACORD S.P.R.L. Ia[i, str. Decebal
nr.22A, bl Z8, sc. A, et. 1, ap. 8.
Dup` completarea [i semnarea
procurilor speciale acestea vor fi
transmise un exemplar la sediul
administratorului judiciar men]ionat
mai sus pn` la data de
20.02.2014 inclusiv, cel de-al doilea
se va nmna reprezentantului iar un
exemplar r`mne la asociatul
reprezentat. Accesul asocia]ilor s`
participe la adunarea general` este
permis prin simpla prob` a
indentit`]ii acestora, f`cut`, n cazul
persoanelor fizice, cu actul de
identitate (buletin de identitate sau
carte de identitate pentru cet`]enii
romni sau, dup` caz, pa[aport
pentru cet`]enii str`ini) sau, n cazul
persoanelor juridice [i a asocia]ilor
persoane fizice reprezentate, cu
mputernicire data persoanei fizice
pe care le reprezint`.
CONDOLEAN}E

Prof. Vasile {alaru [i


Partidul Conservator Ia[i
transmit sincere
condolean]e familiei Pnzaru
pentru pierderea pricinuit` de
trecerea n nefiin]` a celui care a
fost VASILE PNZARU, un om de
o calitate moral` excep]ional` [i
un vechi membru de marc` al
Partidului Conservator. Dumnezeu
s`-l odihneasc` n pace!

Ne exprim`m regretul [i
suntem al`turi de doamna
Petru Elisabeta \n aceste
momente de grea \ncercare
pricinuite de decesul distinsului
s`u tat`. Rug`m pe bunul
Dumnezeu s` odihneasc` \n
|mpara]ia Sa sufletul celui plecat.
Condolean]e familiei! Colectivul
Laboratorului Control Contaminare
- S.C. ANTIBIOTICE S.A. IA{I.

Colectivul Colegiului Tehnic


Gheorghe Asachi Ia[i
este al`turi de doamna
profesor CURELARIU LILIANA [i
transmite sincere condolean]e \n
aceste momente dureroase
pricinuite de pierderea mamei.
Dumnezeu s` o odihneasc` \n
pace!
MI CA PUBLI CI TATE
PUBLICITATE
12
Mar]i, 11 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
SPORT
13
Mar]i, 11 februarie
Ieri, un restaurant din incinta Iulius
Mall a g`zduit o inedit` conferin]` de pres`
cu participarea echipei de futsal CSMS Ia[i,
care s-a prezentat n fa]a fanilor cu antrenorul
Nelu Stancea n prim plan, dar [i cu team-
managerul Ionel Popa, mereu al`turi de
forma]ia din Dealul Copoului! Al`turi de
echipa de fotbal n sal` ie[ean` s-a mai
aflat [i Sergiu Melinte, pre[edintele Asocia]iei
Suporterilor de Elit` din Ia[i (ASEI).
La conferin]a de pres` de ieri, printre
invita]ii de seam` din lumea sportului
romnesc a fost [i fosta mare gimnast` a
]`rii noastre, Corina Ungureanu, nso]it` de
Ciprian Paraschiv, directorul DJST Ia[i.
Cnd e vorba de sport, vin cu pl`cere
oricunde. mi face pl`cere s` fiu al`turi de
sportivii ie[eni [i de antrenorul Romniei
la fotbal n sal`. Felicit echipa Romniei
pentru rezultatele deosebite de la EURO
2014, felicit forma]ia CSMS Ia[i pentru
reu[itele din prima lig`, a declarat Corina
Ungureanu. Fosta mare gimnast` a Romniei,
Corina Ungureanu, [i-a propus pe viitor, la
frumoasa vrst` de 33 ani, [i o candidatur`
din postura de independent, pentru un post
de europarlamentar!
Toat` lumea a felicitat na]ionala Romniei
[i pe antrenorul Nelu Stancea pentru clasarea
pe locul 6 la EURO 2014, din Belgia [i a
urat mult succes echipei de futsal CSMS
Ia[i n Liga I, primul meci din acest an
pentru moldoveni urmnd a fi disputat n
deplasare, cu actuala campioan` Cityus
Trgu Mure[, partida fiind programat` vineri,
pe 14 februarie 2014, de la ora 20.00, n
Sala Sporturilor din Trgu Mure[. Dorim
la Trgu Mure[ s` facem surpriza campionatului
[i s` ne lu`m [i revan[a n urma finalei
pierdute anul trecut, n Cupa Romniei, a
men]ionat c`pitanul echipei ie[ene, Andrei
Despan.
Team-managerul Ionel Popa a prezentat
lotul de juc`tori al echipei CSMS Ia[i, pentru
meciurile care vor urma n prima jum`tate
a anului 2014. El este format din portarii
Marius Chiriac, Sorin Cojocaru (venit de la
minifotbal) [i Ioan Grigora[ (care este [i
antrenor secund cu portarii), al`turi de
juc`torii de teren Liviu Ruxandari, Radu
Gu]u, Radu Pisic`, Andrei Despan, Sebastian
C`rare, Andrei Aparaschivei, Narcis Cataram`,
Valentin Pricop [i Victor Mandea (venit din
minifotbal). Nu mai fac parte din lotul
forma]iei ie[ene portarul Mihai T`tar (care
s-a ntors la Cluj, dup` ce s-a c`s`torit la
o vrst` destul de fraged`), Drago[ Baciu
(care se pare c` s-a mutat la echipa de
fotbal din Miroslava) [i Liviu Cojocariu (care
face naveta Romnia-SUA, cu probleme
profesionale [i nu poate participa la toate
antrenamentele [i jocuri). Antrenorii echipei
din Copou sunt Nelu Stancea (A1) [i Florin
Nichifor (A2).
La finalul conferin]ei de pres` de la
Iulius Mall, Dan Teodorescu, care este [i
directorul sportiv al clubului CFR Ia[i, acolo
unde echipa de futsal CSMS Ia[i a participat
la multe competi]ii populare de popice, a
oferit dou` diplome de excelen]`, pentru
ntreaga carier` sportiv`, Corinei Ungureanu
[i lui Nelu Stancea.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro
Romnia ar putea avea din nou o finalist` a Ligii Campionilor.
Primarul din Baia Mare spune c` vor mai fi aduse la echip` alte
cinci juc`toare str`ine, cu care echipa va ataca edi]ia viitoare a
Ligii Campionilor. Nume vehiculate pentru Baia Mare: Makeeva,
Arenhardt, Jorgensen, Nadgornaja, Damnjanovici. HCM Baia Mare
a nvins smb`t`, la Bucure[ti, pe CSM Bucure[ti, 29-25, consolidndu-
[i primul loc n clasament. Primarul municipiului din nordul ]`rii,
C`t`lin Chereche[, a venit s` sus]in` echipa, iar la final a vorbit
despre viitorul forma]iei maramure[ene. Vom anun]a ntr-o s`pt`mn`
toate transferurile. Nu-mi place aceast` situa]ie de provizorat n
care se vehiculeaz` tot felul de zvonuri. Noi suntem un club serios
[i vom anun]a oficial cine va veni s` joace din var` la noi. Prioritatea
noastr` e ca Paula Ungureanu s`-[i prelungeasc` contractul cu
noi. Apoi pot spune c` pentru postul de pivot ne-o dorim pe
Makeeva, pentru inter dreapta pe Linnea Jorgensen sau Georgievska,
la extrem` dreapta pe Managarova sau Do Nascimento, Arenhardt
pentru portar, Nadgornaja sau Damnjanovici pentru inter stnga.
Repet, ntr-o s`pt`mn` vom anun]a cele cinci juc`toare transferate.
Ne dorim s` ajungem n Final Four. Am vrea ca pe fiecare post
s` avem dou` sau chiar trei juc`toare pentru c`, dac` ne uit`m
anul acesta, intervin accident`ri [i apar problemele, a anun]at
primarul C`t`lin Chereche[.
O super echip` din
Romnia atac`
Liga Campionilor
Ie[eanul Tiberiu Dolniceanu (26 de ani) este nou lider n
clasamentul Cupei Mondiale la sabie masculin, informeaz`
frscrima.ro. Locul trei ob]inut smb`t` [i cele 20 de puncte
cucerite la etapa de la Madrid l-au propulsat pe tn`rul sabrer
romn pe cea dinti treapt` a topului mondial. Tibi (sportiv
format la CSM Ia[i de antrenorul emerit Iulian Bi]uc`), care
este pentru prima dat` n postura de ocupant al locului 1 n
Cupa Mondial` de sabie, are n prezent 195 de puncte, cu
[apte mai multe dect rusul Veniamin Reshetnikov [i cu 17
mai multe dect campionul olimpic n exerci]iu, maghiarul
Aron Szilagyi. Prin compara]ie, la nceputul carierei, Dolniceanu
s-a clasat pe locul 535 n sezonul 2007-2008 [i pe pozi]ia 88
n sezonul 2008-2009. Ceilal]i sabreri romni ocup` urm`toarele
pozi]ii n clasament: Alin Badea - locul 32 (49 de puncte),
Ciprian G`l`]anu - locul 37 (44 de puncte), Iulian Teodosiu -
locul 133 (7 puncte), M`d`lin Bucur - locul 211 (3 puncte),
Drago[ Srbu - locul 245 (2 puncte), Alexandru Popescu - locul
368 (0 puncte) [i George Iancu - locul 391 (0 puncte). Antrenorul
lotului de sabie b`ie]i a Romniei este Mihai Covaliu.
Rezultatul lui Tibi este nc` o dovad` a valorii pe care o
are scrima romneasc`. E pentru prima dat` pentru el cnd
ocup` o astfel de pozi]ie. Am mai fost eu, a mai fost Rare[
Dumitresc pe primul loc, dar pentru Tibi e realmente o
premier`. l felicit [i mi doresc s` stea ct mai mult acolo,
a spus Covaliu.
Chiar dac` a fost eliminat` n optimi la Leipzig, Ana Maria
Brnz` se men]ine lider n clasamentul Cupei Mondiale de
spad` feminin. Cu 270 de puncte, Brnz` este lider deta[at.
Pozi]ia a doua este ocupat` de maghiara Szasz Emese (200
de puncte), iar rusoaica Anna Sivkova este pe trei (189 de
puncte).
FABULOS! Un
ie[ean este lider
n clasamentul
Cupei Mondiale
Corina Ungureanu a
anun]at la Ia[i c\ va
candida la alegerile
europarlamentare
SPORT
Mar]i, 11 februarie
14
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Dosarul Transferurilor a avut ieri ultimul
termen la Curtea de Apel Bucure[ti [i a
r`mas \n pronun]are. |n cazul unor pedepse
cu \nchisoarea, conform noului Cod Penal,
inculpa]ii vor trebui s` le execute de \ndat`,
\n ciuda recursului care va avea loc mai
departe. Cei opt inculpa]i sunt: Giovani
Becali, Cristi Borcea, Victor Becali, George
Copos, MM Stoica, Jean P`dureanu, Gic`
Popescu, Gigi Ne]oiu.
Mihai Stoica a fost anun]at de completul
de la Curtea de Apel c` pedeapsa lui s-a
prescris. A[adar, managerul Stelei a sc`pat
de orice problem`, de[i primise ini]ial de
la aceea[i instan]` 4 ani de \nchisoare cu
executare pentru n[el`ciune cu consecin]e
deosebit de grave, evaziune fiscal` [i sp`lare
de bani. Ceilal]i [apte au fost de asemenea
\ntreba]i, pe rnd, dac` doresc s` apeleze
la prescrierea faptelor, \ns` cu to]ii au refuzat
[i au cerut s` li se ofere verdictul, considerndu-
se nevinova]i. Astfel, procurorii au cerut
urm`toarele pedepse cu \nchisoarea: Cristi
Borcea 7 ani, Victor Becali 7 ani, Ioan
Becali 8 ani. Pentru George Copos \ntre 1
[i 5 ani, a[adar ar putea sc`pa cu suspendare.
Pentru Gigi Ne]oiu, Jean P`dureanu [i Gic`
Popescu - fiecare cte 3 ani de \nchisoare
cu suspendare. Avoca]ii celor opt inculpa]i
au solicitat stabilirea unui nou termen [i
schimbarea \ncadr`rii pentru clien]ii lor.
Cererile au fost refuzate de judec`toare.
Victor Becali a fost ieri primul audiat, acesta
lipsind din cauze medicale la ultimul termen.
Acesta a fost primul termen de cnd
au intrat \n vigoare noul Cod Penal [i noul
Cod de Procedur` Penal`. Din cele trei
acuza]ii principale care erau asupra celor
opt, una dintre ele s-a prescris. Este vorba
de \n[el`ciune. Aceasta nu mai r`mne \n
picioare \n conformitate cu noul Cod de
Procedur` Penal`.
La intrarea \n sala de judecat`, Copos
a declarat c` nu este interesat de prescrip]ia
faptelor de care este acuzat [i c` va demonstra
\mpreun` cu avoca]ii s`i c` este nevinovat.
Eu nu am nevoie de prescrierea acuza]iei
de \n[el`ciune. Vreau s` fiu judecat [i s`
se demonstreze c` sunt nevinovat, a spus
Copos.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro
Divizionara secund` CSMS Ia[i a terminat la egalitate, scor
1-1 (1-0), meciul amical disputat ast`zi n compania echipei
FK Proleter Novi Sad (locul 6 n liga a doua din Serbia), n
Antalya. Ie[enii au condus la pauz` prin golul marcat de Adrian
Olah, n minutul 35, din lovitur` liber`, dar srbii au restabilit
egalitatea n repriza secund`.
Antrenorul Marius L`c`tu[ a utilizat urm`toarea echip`:
Dani - Radovici, Cioranu, Vi[a, B`dic - Olah, Dedu, Hoxha,
}ig`na[u - Dobre, P`limaru (prima repriz`), respectiv B`lan -
Bosoi, Cre]u, Avr`mia, Vladu - Onofra[, Liviu Mihai, Novac,
Mihalache - Herghelegiu, Creng`ni[ (repriza a doua). CSMS
nu a ob]inut nicio victorie n cele patru meciuri amicale
disputate n aceast` iarn`, nregistrnd trei remize [i o nfrngere:
0-0 cu CS Mioveni, 0-0 cu ACS Poli Timi[oara, 1-1 cu Proleter
Novi Sad [i 2-3 cu Spartaki Tskinvali.
Dac` nu vor ap`rea modific`ri n program, urm`torul amical
al ie[enilor va avea loc pe 13 februarie, adversar` fiind echipa
ucrainean` de lig` secund` FC Avanhard Kramatorsk.
Serie
neagr\!
CSMS
r\mne f\r\
victorie
n amicale
Emo]ii uria[e pentru capii fotbalului romnesc!
S-a terminat Dosarul
Transferurilor
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
15
Mar]i, 11 februarie
|n momentul \n care a
fost arestat, s-a pref`cut
c` are probleme psihice
Medicii psihiatri au
constatat \ns` c` poate s`
r`spund` penal
Judec`torii de la Tribunalul Ia[i au decis
arestarea preventiv` a lui Alexandru Lauren]iu
Trifan, un tn`r care se ocupa cu traficul
de droguri \n municipiul Ia[i. Acesta a fost
prins \n urma unui flagrant organizat pe
data de 30 ianuarie, \ns` a f`cut-o pe-a
nebunul \n fa]a ofi]erilor de poli]ie [i a fost
trimis direct la Socola. Medicii au constatat
c` nu are probleme psihice [i poate r`spunde
penal pentru faptele sale. Astfel, dup` ce
au fost efectuate toate analizele [i expertizele
medicale, procurorii de la Direc]ia de
Investigare a Infrac]iunilor de Crim` Organizat`
[i Terorism (DIICOT) au cerut emiterea
mandatului de arestare preventiv` pentru
30 de zile. Solicitarea procurorilor a fost
admis`. Alexandru Trifan este acuzat \n
acela[i dosar \n care a fost arestat [i Florin
Ciulu, unul dintre cei mai [mecheri trafican]i
din Ia[i. Procurorii Direc]iei de Investigare
a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat`
[i Terorism - Serviciul Teritorial Ia[i, mpreun`
cu ofi]eri de poli]ie judiciar` din cadrul
Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii
Organizate Ia[i, au efectuat n data de 30
ianuarie 2014 opt perchezi]ii domiciliare, n
cadrul unei ac]iuni pe linia combaterii
traficului de droguri de risc [i de mare
risc, au precizat procurorii de la DIICOT.
|n cauz` exist` suspiciunea rezonabil` c`,
n perioada 2013 - 2014, n baza aceleia[i
rezolu]ii infrac]ionale, numitul C. F., mpreun`
cu alte persoane, a de]inut [i comercializat
diferite cantit`]i de droguri, pe raza municipiului
Ia[i, au completat oamenii legii. La perchezi]ii
a fost g`sit` cantitatea de 783 grame de
cannabis. Drogurile erau aduse, cel mai
probabil, din Olanda sau Belgia. Erau
cump`rate la pre]uri modice [i vndute pe
pia]a Ia[ului la sume mult mai mari.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Inima unui bebelu[ de 9 luni a \ncetat
s` mai bat`, decesul survenind \n condi]ii
suspecte. A fost solicitat` interven]ia unui
echipaj SMURD \n localitatea Vl`deni, unde
o mam` \ncerca cu disperare s`-[i ]in`
copilul \n via]`. Echipajul medical care a
ajuns la fa]a locului l-a resuscitat minute \n
[ir. Din nefericire, nu s-a mai putut face
nimic, iar copilul a decedat \nainte de a
mai ajunge la spital. Nimeni nu a putut
stabili deocamdat` motivul pentru care
bebelu[ul a intrat \n stop cardiorespirator,
motiv pentru care s-a [i \ntocmit dosar penal
pentru moarte suspect`. P`rin]ii copilului,
\mpietri]i de durere, se preg`tesc s`-[i
\nmormnteze pruncul \n timp ce ancheta
demarat` va stabili cu precizie circumstan]ele
\n care s-a produs decesul. Bebelu[ul avea
[i o malforma]ie la nivelul limbii, fapt care
l-ar fi putut \mpiedica s` respire normal.
Medicii au precizat c` pruncul s-ar fi putut
\neca cu propria vom`, \n somn. Am fost
solicita]i s` intervenim \n zona Vl`deni, \n
cazul unui bebelu[ de 9 luni, aflat \n stop
cardiorespirator. Din nefericire, manevrele
de resuscitare nu l-au mai ajutat [i s-a
declarat decesul. Urmeaz` s` se stabileasc`
cauzele mor]ii, pentru c` nu ne putem
pronun]a la acest moment, a precizat conf.
dr. Diana Cimpoe[u, medic [ef UPU-SMURD
\n cadrul Spitalului Sf. Spiridon Ia[i.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Trei tineri implica]i \ntr-o re]ea care se ocupa de \n[el`ciuni
prin metoda accidentul vor r`mne \n continuare \n spatele
gratiilor, dup` o decizie a Tribunalului Ia[i de la finalul s`pt`mnii
trecute. Dosarul a fost instrumentat \n prim` faz` de procurorii
de la Parchetul de pe lng` Judec`toria Ia[i, dup` care a fost
preluat de cei de la Direc]ia de Investigare a Infrac]iunilor de
Crim` Organizat` [i Terorism (DIICOT) Ia[i. S`pt`mna trecut`,
DIICOT a solicitat prelungirea arestului preventiv cu \nc` 30 de
zile, solicitare care a fost admis` de instan]a de judecat`. Georgiana
Ionescu, Ionu] Nistor [i Iftinc` Bobocic` au ajuns \n spatele gratiilor
\n acest dosar \n luna noiembrie 2013. Pentru probarea faptelor,
procurorii au efectuat mai multe perchezi]ii \n Gala]i [i Tulcea.
Scopul acestor perchezi]ii a fost identificarea mijloacelor materiale
de prob` care s` fie folosite n vederea prob`rii activit`]ii infrac]ionale.
Ca urmare a activit`]ilor desf`[urate, n data de 15.11.2013, au
fost re]inute de procuror trei persoane, cercetate sub aspectul
s`vr[irii infrac]iunilor de asociere n vederea comiterii de infrac]iuni
[i n[el`ciune, au precizat procurorii. Faptele au fost comise \n
perioada august - septembrie 2013.
C`t`lin BOACN
Un b`rbat \n vrst` de 30 de ani s-a ales cu dosar penal
pentru s`vr[irea infrac]iunilor de tentativ` de furt [i lovire, dup`
ce a fost prins \n flagrant de paznicii unei b`nci, \n timp ce \ncerca
s` fure bunuri din incinta institu]iei. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei
3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c` pe strada Sf. Laz`r
se aflau doi cet`]eni care ncercau s` imobilizeze un tn`r, nsa
acesta din urm` era violent. S-a procedat la re]inerea tn`rului [i
conducerea acestuia la sediul Poli]ie municipiului Ia[i, iar n urma
legitim`rii a fost identificat ca fiind R. Lucian, de 30 ani, din Ia[i.
Cu ocazia cercet`rilor ntreprinse, s-a stabilit faptul c` b`rbatul a
fost surprins de c`tre un angajat n sediul unei unit`]i bancare,
n timp ce sustr`gea mai multe bunuri. n momentul surprinderii,
acesta a abandonat bunurile [i a fugit, au explicat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Un alt tn`r a fost prins
\n flagrant \n timp ce fura din mansarda unui bloc. Cercet`rile
continu` sub aspectul s`vr[irii infrac]iunii de furt calificat, urmnd
ca la finalizarea acestora s` se propun` solu]ie legal` prin Parchet,
au transmis poli]i[tii.
Ana OLEINIC
O tn`r` \n vrst` de 25 de ani, student` \n Ia[i, a fost
vedeta unei petreceri de pomin`. Cnd a \nceput cheful, nu
se a[tepta c` va ajunge s` se trezeasc` pe patul de spital [i
s` dea ochii cu poli]i[tii. Studenta a fost g`sit` c`zut` \n
z`pad`, lng` Pia]a P`curari, mai precis \n incinta unei cl`diri
apar]innd Regiei Autonome Jude]ene de Ap`-Canal Ia[i.
Muncitorii au alertat un echipaj medical, care a transportat-o
pe fat` la spital. F`r` s`-[i aminteasc` prea multe lucruri,
studenta a refuzat internarea. Dup` acordarea \ngrijirilor de
prim-ajutor, dar [i a primelor investiga]ii medicale de evaluare
general`, medicii de gard` au constatat c` studenta se afla
sub influen]a drogurilor [i a b`uturilor alcoolice. A fost adus`
la urgen]e o tn`r` de 25 de ani, g`sit` c`zut` \n z`pad`.
Aceasta prezenta o hipotermie u[oar`, o contuzie la nivelul
gleznei, dar [i o intoxica]ie cu droguri. |n acest caz am solicitat
[i sprijinul organelor de poli]ie, a precizat conf. dr. Diana
Cimpoe[u, medic [ef UPU-SMURD \n cadrul Spitalului Sf.
Spiridon Ia[i. Fata a plecat din spital pe picioarele ei, imediat
ce au \nceput s` dispar` efectele substan]elor consumate. Cel
mai probabil, tn`ra a petrecut toat` noaptea cu prietenii, iar
drumul spre cas` a fost mai greu dect a crezut. Din cauza
ghe]ii s-a ales [i cu o contuzie la nivelul gleznei. Studenta a
refuzat s` depun` plngere [i nu a dat vina pe nimeni pentru
orele \n care a dormit \n z`pad`.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
O student` a fost
vedeta unei
petreceri care s-a
sfr[it nea[teptat
Studenta a fost g`sit` \n z`pad`, lng` Pia]a
P`curari, \n incinta unei cl`diri apar]innd
Regiei Autonome Jude]ene de Ap`-Canal Ia[i
Un bebelu[ de 9 luni a murit `n condi]ii suspecte
Un ie[ean
a \ncercat s`
jefuiasc` o banc`
}inu]i `n arest pentru
`n[el\ciuni comise prin
metoda accidentul
Un traficant de
droguri, care face
pe nebunul, a fost
arestat
Cepuloi l-a copeat perfect pe Honta
Cum e [efu, a[a e [i consiglierul? Asta-i regula \n politichia
romneasc`? Ca s` fim mai egzac]i, v` spunem c` este vorba
despre domnul consiglier pe s`n`t`]uri Bazil Cepuloi, care [i-
a dat doftoratul \n rinichi ca s` ajung` rector la umefeu. Cic`
teza de doftorat despre rinichi a lui Cepuloi a fost supravegheat`
de familia Covrig (Adrean [i m`-sa -al]i infractori - nota babelor).
Dar pe Covrig [i m`-sa i-au cam durut \n cot despre ce scrie
Cepuloi pe hrtiile respective, a[a c` l-au l`sat \n plata Celui
de Sus. {i pentru c` a f`cut medicina \n pauzele de be]ie [i
mahmureal`, Cepuloi s-a apucat s` copie [i el de pe unde a
apucat cte ceva despre prostat` [i uree. Egzact cum a f`cut
mentorul s`u Honta, c` rde toat` lumea de el acum. Numa
c` \n cazul lui Cepuloi, vreo doi doftori emeri]i de la Bucale,
din `ia care [tiu cu ce se ocup` rinichii, s-au autosesezat [i
ce urmeaz`, o s` fie frumos. Babetele o s` v` ]in` la curent
pe prima pagin`.
De ce urmeaz` Cikuita dup` Pu[c`relu
Cic` la preseunea Uniunii Evropene [i a amerecanilor care
vor s` se termine odat` cu corop]ia pe plaiurile mioritice, la
nivel na]ional s-a stabilit o strategie s` se termine odat` cu
baronii, c` din cauza lor e sistemul putred [i mare dreptate
au avut cei care au tras aceast` goncluzie. Prin urmare, s-a
stabilit [i lista cu baronii care trebe lua]i la \ntreb`ri de peneau,
iar primul pe lista de rezolv`ri ar fi fost Pu[c`relu. Mai urmeaz`
de la Constan]a bremarele Maz`riche [i baronetele de la cej`u,
Constantinescu, dar [i de la Vrancia, Marean Opre[ean, iar
de la noi, bremarele Cikuita. De Cikuita cic` se va ocupa tot
a[a ca la Pu[c`relu, peneaul din capitala noastr`. Ancheta,
spun sursele babetelor, ar viza fondurile evropene luate de
Cikuita, dar [i averea uria[` pe care o are acesta \n Italia,
Londra [i prin Francia, cu conturile bancare aferente. Hai c`
\ncepem [i noi s` avem speran]e europene.
Dup` Pu[c`relu [i Cikuita,
se preg`te[te Adormi]ei
|n cazul lui Adormi]ei, cic` \ntr-o faz` ceva mai avansat`
ar fi cercet`rile pe care le-ar fi pornit Agen]iunea de Integrit`]uri.
Enspectorii au luat la vereficat toate combina]iile f`cute de
firmele lui Adormi]ei, de cnd acesta s-a l`sat de num`rat
stelu]ele de pe steagul Evropei [i a agiuns pre[`dinte la cej`u
cu ajutorul pro[tilor care l-au votat din giude]. Di asemenea,
se mai verific` [i combina]iile pe care Adormi]ei le are cu
ovreii de la Harcadia. Cic` ar fi Adormi]ei ac]ionar la Harcadia
din Soceava, dar ar fi dat terenuri, lovele publice [i spa]ii
pentru Harcadia de la Ie[i. Uite a[a se duc, unu cte unu,
barone]ii no[tri.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
16
Mar]i, 11 februarie
Bursa brfelor
Conducerea Institutului Regional de
Oncologie Ia[i are la dispozi]ie 18 luni pentru
implementarea unui proiect de 10 milioane
de euro. Proiectul de cercetare a fost selectat
pentru finan]are [i are o importan]` deosebit`,
prin avantajele deosebite pe care le va aduce,
att mediului medical ie[ean, ct [i pacien]ilor.
Prin acest proiect de amploare se va pune
accent pe instituirea unei baze de cercetare,
ce va avea \n prim-plan biologia molecular`
[i nu numai. La finele celor 18 luni, la Ia[i
se vor putea produce izotopi [i reactivi, fiind
[i cel mai mare centru de cercetare din
Romnia, cu aplicare direct` la pacien]i.
Proiectul a fost depus pe m`sura 211 [i a
fost selectat ca fiind eligibil pentru finan]are.
Valoarea total` este de 10 milioane de euro,
f`r` TVA. Prin acest proiect ne-am propus
reabilitarea unui corp de cl`dire [i dotarea
cu aparatur` performant`. S`pt`mna viitoare
sper`m s` \ncepem licita]ia pentru PET/CT.
Ne propunem ca pre]urile pentru aceste
investiga]ii s` se reduc` la jum`tate. Dac` \n
prezent investiga]iile se ridic` la 1.200 de
euro, la Ia[i sper`m s` fie evaluate la aproximativ
700 de euro, dac` nu la un pre] [i mai mic.
Pacien]ii din regiunea Moldovei nu au acces
nic`ieri la un PET/CT. Vom produce izotopi,
dar nu ne-am propus s` [i vindem. |i vom
folosi doar pentru uz intern. |n ]ar` sunt
doar patru PET/CT-uri, iar izotopii sunt adu[i
din Austria sau Ungaria. A[tept`m s` semn`m
contractul de finan]are s`pt`mna viitoare [i
s` demar`m toate procedurile, a precizat dr.
Gabriel Dimofte, director medical la Institutul
Regional de Oncologie Ia[i. Un echipament
PET/CT cuprinde dou` tehnici cu principii
separate. Se face prima dat` tomografia
computerizat`, care nu dureaz` mai mult de
cteva secunde, iar apoi se face tomografia
pozitron. Este tehnica cu cea mai rapid`
dezvoltare, dar necesit` utilizarea unor izotopi
radioactivi pentru depistarea precoce [i
monitorizarea cancerului.
Alina ACSINTE
Caz incendiar ajuns pe masa poli]i[tilor
din Comarna. Ma[ina personal` a primarului
Victor Banu a luat foc, iar incendiul s-a extins
[i la ma[ina Prim`riei. Incendiul a izbucnit
duminic` diminea]`, \n jurul orei 04.00, iar
primarul se teme c` ar fi vorba despre o
mn` criminal`. Suspiciunile i-au fost \nt`rite
de declara]iile vecinilor, care au povestit c`
au auzit zgomote suspecte cu pu]in timp
\nainte de izbucnirea incendiului [i, \n plus,
au v`zut trecnd o ma[in` care circula pe
strad` cu farurile stinse. Fl`c`rile au \nghi]it
complet autoturismul Land Rover, \n ciuda
eforturilor disperate ale primarului [i vecinilor,
care au s`rit \n ajutor. Oamenii au aruncat
g`le]i cu ap` [i z`pad`, iar la fa]a locului s-
a deplasat [i un echipaj din cadrul Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU). Pompierii
au stabilit deocamdat` doar o cauz` probabil`
a izbucnirii fl`c`rilor. n data de 09.02.2014,
ora 05:07, Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i
a intervenit n comuna Comarna pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism
proprietatea lui Victor B. Au ars: instala]ia
electric`, cinci anvelope, scaunele, capitonajul
interior [i vopseaua autoturismului. Incendiul
s-a propagat [i la un alt autoturism, proprietatea
unei institu]ii publice, ce se afla parcat n
imediata apropiere. Cauza probabil` a incendiului
a fost un scurtcircuit produs la conductori
electrici defec]i, a declarat Silvia Bolohan,
purt`tor de cuvnt al ISU Ia[i. Primarul
spune c` nu a primit amenin]`ri, \ns` nici
nu s-ar mira dac` ar fi vorba \ntr-adev`r
despre o mn` criminal`. |n vederea clarific`rii
problemei, am depus plngere la poli]ie, a
spus Victor Banu.
Ana OLEINIC
Un proiect de 10 milioane de euro,
implementat la Institutul de Oncologie
Ma[inile unui primar
au fost incendiate!
Poli]ia face cercet\ri