Sunteți pe pagina 1din 4

ZONELE ETNOGRAFICE DIN ROMNIA

1. Bran. Culoarul Bran constituie unul dintre puinele pasuri lungi de trecere
peste Carpaii Meridionali, ntre Muntenia i Transilvania. In cea mai mare parte
face parte din judeul Braov i foarte puin din judeul Arge. Satele
repreentative din aceast! on! unde s"a devoltat turismul rural i agroturismul
sunt# Bran, Moeciu, $undata, %&nov.
2. ara Moilor. 'ste situat! n partea central! a Munilor Apuseni, n (ainul
r&ului Arie. )in punct de vedere administrativ aparine judeelor Al(a i Cluj.
Cadrul pitoresc i nepoluant, particularit!ile microclimatice, e*istena a
numeroase puncte de interes turistic, fac ca turitii s! g!seasc! n numeroase
localit!i din on! condiii foarte (une de reconfortare fiic! i intelectual!.
+osi(ilit!i de desf!urare a turismului rural sunt n Arieeni, ,&rda de Sus,
Avram Iancu, Bistra, Al(ac, -upa, S!lciua, Sc!rioara.
3. Gorj. Situat! n ./ 0lteniei, pe cursul mijlociu al r&ului 1iu, str!juit! n nord
de Munii /&lcan i +ar&ng, ona etnofolcloric! ,orj este alc!tuit! din dou!
su(one# valea 1iului i valea Sadului. )in punct de vedere administrativ este
ncadrat! n judeul ,orj. Satele repreentative din aceast! on! n care este
devoltat turismul rural i agroturismul sunt# Tismana, +olovragi, Baia de $ier,
Arcani, +etiani, %uncu, Ciuperceni.
4. ara Oa!l!i. 2ona etnografic! 3ara 0aului este situat! n e*tremitatea
nord"vestic! a !rii. )in punct de vedere administrativ, 3ara 0aului este situat!
n partea de nord, nord"est a judeului Satu Mare. Satele repreentative ale onei
n care s"a devoltat turismul rural sunt# C!lineti 0a i Bi*ad.
". in!#!l N$%$!&!l!i. Aceast! on! este situat! n partea de .' a +odiului
Transilvaniei. )in punct de vedere administrativ ocup! partea de ' i .' a
judeului Bistria".!s!ud. Satele repreentative pentru aceast! on! unde s"a
devoltat turismul rural i agroturismul sunt# 4an, Bistria B&rg!ului, +rundul
B&rg!ului, Coli(ia.
'. ara F$($ra!l!i )Ol#!l!i*. 'ste situat! n partea central! a %om&niei, n
ona de contact a Munilor $!g!ra la S, Munii +erani la ', Munii -otrului la
/ i +odiul 5&rti(aciului la .. )in punct de vedere administrativ ocup! partea
central " vestic! a judeului Braov i ona de S' a judeului Si(iu. +rintre satele
repreentative pentru aceast! on!, n care s"a devoltat turismul rural i
agroturismul se num!r! S&m(!ta de Sus, -isa etc.
6
+. ,ar(-i#a . Co/a%na. 0cup! o poiie central"sud"estic! a Carpailor
0rientali. 2ona cuprinde depresiunile ,iurgeu " Ciuc i Covasna cu ariile
montane limitrofe, iar su( aspect etnofolcloric i partea de nord a onei T&rnava
Mic!, respectiv dealurile su(carpatice de la (aa munilor 5arg7ita.
Administrativ, se suprapune judeelor 5arg7ita i Covasna. Satele repreentative
din on! n care s"a devoltat turismul rural i agroturismul sunt# -!area,
Corund, +raid, Arcu.
0. in!#!l N1a2!l!i. 2ona etnofolcloric! .eam este situat!, n partea central"
nordic! a Moldovei i aparine din punct de vedere administrativ de judeul
.eam. +rincipalele sate n care s"a devoltat turismul rural i agroturismul sunt#
Agapia, T&mpeti.
3. 4o&i!l T5rna/1lor. )in punct de vedere administrativ ocup! partea de sud
a judeului Mure, sud"vestul judeului 5arg7ita, nordul judeelor Braov, Si(iu
i vestul judeului Al(a. +rincipalele sate n care s"a devoltat turismul rural i
agroturismul sunt# A*ente Sever, Biertan.
16. 7!&!l M!n#1ni1i. 7ituat! n sudul Munteniei, ona etnografic! Teleorman
ocup! partea central! a C&mpiei %om&ne. )in punct de vedere administrativ,
aparine n ntregime judeului Teleorman. Satele din aceast! on! care ar putea
intra n circuitul turistic sunt# Su7aia i )r!g!neti /laca.
11. T!l81a i D1l#a D!n$rii. 2ona etnografic! Tulcea se suprapune aproape n
totalitate unit!ii fiico"geografice a )eltei )un!rii, cadru natural cu o
personalitate distinct!. Cuprinde dou! su(one# .iculiel i Ba(adag. )in punct
de vedere administrativ, aparine judeului Tulcea. +rincipalele sate n care s"a
devoltat turismul rural i agroturismul sunt# Crian, Murig7iol, Sf. ,7eorg7e,
Mila 89.
12. 95l81a. 2ona studiat! este situat! n partea central! a Carpailor Meridionali,
pe cursul mijlociu al 0ltului, ntre M"ii $!g!ra i Coia la ' i M"ii -otrului i
C!p!&nii la /. )in punct de vedere administrativ, 3ara -ovitei ocup! partea
.' a judeului /&lcea. +rincipalele sate n care s"a devoltat turismul rural i
agroturismul sunt# Malaia, /aideeni, 5oreu, /oineasa.
13. ara ,a1(!l!i. 3ara 5aegului este situat! n ona de contact a Carpailor
Meridionali cu cei 0ccidentali, n )epresiunea 5aeg, ocup&nd partea sud"estic!
a judeului 5unedoara. )in punct de vedere etnografic preint! n partea vestic!
: /alea Streiului. Se afl! ntr"o on! intens mp!durit!, cu v&nat, (ogat! n
8
vestigii preistorice. Satele din on! n care s"a devoltat turismul rural sunt %&u
de Mori, )ensu, Sarmiegetusa, S!lau de Sus.
14. O:8in1l1 7!81/1i. 2ona este situat! n partea de . a Moldovei i ./
judeului Suceava, fiind repreentat! de un relief predominant muntos :
0(cinele Bucovinei i depresiunea $undul Moldovei. -ocalit!ile principale ce
au intrat n circuitul turistic i s"au devoltat ca sate turistice sunt# /ama,
Cioc!neti, /atra Moldoviei, $undu Moldovei.
1". C52;ia Ti2i!l!i i C52;ia Ara&!l!i. C&mpia Timiului este situat! n
e*tremitatea vestic! a %om&niei, parte component! a C&mpiei de /est,
delimitat! de C&mpia Mureului la ./; C&mpia /ing!i la ., +odiul -ipovei la
.', C&mpia -ugojului la ' i C&mpia B&ravei la S'. )in punct de vedere
administrativ ocup! partea central"vestic! a judeului Timi. Satele care pot intra
n circuitul turistic sunt# -enau7eim i Teremia Mare. C&mpia Aradului este
situat! n e*tremitatea vestic! a %om&niei, pe cursurile inferioare ale r&ului
Mure. )in punct de vedere administrativ, ocup! partea de / i S/ a judeului
Arad. Satele din aceast! on! care au intrat n circuitul turistic sunt 4iria i
,7ioroc.
1'. D1al!ril1 Cl!j!l!i. 'ste situat! n partea central : vestic! a !rii, n centrul
Transilvaniei. )in punct de vedere administrativ aparine judeelor Cluj i S!laj.
2ona este predominant deluroas!, partea de / i S fiind ocupat! de Munii
Muntele Mare i ,il!u. Satele care au intrat n circuitul turistic, n care "a
devoltat turismul rural i agroturismul sunt S&ncraiu i +oieni.
1+. M!%81l1l1 Ar(1!l!i. Situat! n parte central! a Munteniei, este considerat!
una din onele etnofolclorice repreentative prin coninutul i specificul
componentelor sale. )in punct de vedere administrativ, ocup! partea de nord"est
a judeului Arge. Satele repreentative, unele dintre ele cu o vec7e tradiie, unde
s"a devoltat turismul rural i agroturismul sunt# -ereti, %uc!r, )&m(ovicioara.
10. Mara2!r1. Maramureul, str!vec7i inut rom&nesc s"a remarcat datorit!
variet!ii peisajelor naturale, (og!iei i culturii populare tradiionale i
contemporane, elemente care e*plic! atractivitatea sa turistic! cu totul deose(it!.
+reena Munilor Maramure, ,ut&i i 3i(le, %odnei, a depresiunii
intramontane omonime, cu sate mari, adunate, cu c&te dou!, trei gospod!rii
aliniate n ad&ncime, la care s"au ad!ugat mereu altele de"a lungul e*istenei
acestora atest! nenum!ratele posi(ilit!i de practicare a turismului rural i
agroturismului. -ocalit!i precum 0cna 4ugatag, Bora, Botia, B&rsana, Ieud,
9
)eseti, Moisei, 0neti, %oavlea, S!litea de Sus, %ona de Sus, S!p&na, /adu
Iei sunt cunoscute pentru ospitalitatea pensiunilor turistice.
13. M$r(ini21a 7i:i!l!i. M!rginimea Si(iului, cunoscut! ca on! de interes
p!storit practicat su( forma trans7umanei li(ere de la poalele Munilor Cindrel,
se afl! ntre /alea r&ului S!lite, /alea 0ltului cu trec!toarea Turnu %ou, valea
Sadului i drumul european '6< A, /alea Se(eului cu r&ul $rumoasa, Acesta
include 6= localit!i din care > sunt sate mari de p!stori : 1ina, +oiana, %od,
S!lite, Tilisca, ,ales care nc! din anul 69>> au aparinut 3!rii %om&neti.
+eisajul culmilor domoale i prelungi, codri seculari de fag i molid, mulimea
pajitilor montane, multitudinea drumurilor de culme, numeroasele st&ne, satele
aeate fiecare pe c&te un r&u, cu gospod!rii adunate, casele cu prispe i pori de
lemn, instalaiile de te7nic! popular! ?pive, joag!re, portul popular, specific,
o(iceiurile tradiionale sunt at&tea atracii turistice care s"au p!strat nealterate
aproape de"a lungul timpului. Turismului rural i agroturismul a prins contur n
localit!ile Boia, ,ura %&ului, 0rlat, %!inari, S!lite, +oplaca, Tilica, %&ul
Sadului, Si(iel, T!lm!cel.
26. C52;ia Ol#1ni1i. 'ste situat! n (ainul inferior al 1iului pe st&nga
)un!rii. )in punct de vedere administrativ aparine judeului )olj. Satele
repreentative din aceast! on! n care se poate devolta turismul rural i
agroturismul sunt# )!(uleni i ,7ig7era.
21. 9al1a 4ra-o/1i. Situat! n partea central"nordic! a Munteniei. )in punct de
vedere administrativ, aparine judeului +ra7ova. Satele repreentative din
aceast! on! n care s"a devoltat turismul rural i agroturismul sunt# Breaa,
Telega, Cornu, Cerau, /alea )oftanei, C7eia, Bre(u.
22. 9ran81a. 'ste situat! n partea estic! a %om&niei, n (ainul inferior al
Siretului. )in punct de vedere administrativ ocup! partea nordic! a judeului
/rancea. +e l&ng! /alea .!rujei, 3ara /rancei conine i 8 su(one n partea de
sud# /alea 2!(alei i )ealurile 0do(eti. Satele repreentative din aceast! on!,
n care s"a devoltat turismul rural i agroturismul sunt# Soveja, /idra, -epa,
Tulnici, ,reu, /iantea.
@