Sunteți pe pagina 1din 1

Numele: Nota acordată:

Prenumele: Semnătura părinte:


Clasa aVa

Lucrare de verificare la matematică (1p.din oficiu)

1) Transformaţi fracţiile ordinare următoare în fracţii zecimale:


7 35 8 37
a) ; b) ; c) ; d ) ( 4.0,5=2p.)
10 100 5 2

2) Transformaţi următoarele fracţii zecimale finite în fracţii ordinare ireductibile:


a)1,2; b) 1,24; c) 21,4; d)0,56. (4.0,5=2p.)

3)Calculaţi: a) 3,4+5,4; b) 34-3,4 ; c ) 78,56+32,45; d) 76,53-34,89 e) 7 × 21,5;

f) 12,4×3,14; g)25,3+3,2×5; h) 15×9,8; i)6,5×1,25; j) 57+ 23,54+0,46.


(10×0,5=5p.)