Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Clasa aVa B

Prenume:

Lucrare scrisă la matematică în semestrul II (1p din oficiu)

1. Calculaţi: a) 1,3+0,7; b) 2,4-0,4; c) 2,5×2,5; d) 1,96:1,4;

2. Transformaţi în numere zecimale următoarele numere raţionale:


13 234 3 4 3 6
a ) ; b) ; c ) ; d ) ; e) ; f ) .
10 100 4 25 20 125

3. Transformaţi în fracţii ordinare ireductibile următoarele fracţii zecimale:


a) 3,5; b) 1,25; c) 40,96; d) 2,(3); e) 1,2(3); f) 0,1(23).

4. Calculaţi media aritmetică a numerelor 12,32 şi 27,68.

5. Dacă media aritmetică a două numere este egală cu 5,3 iar unul dintre numere este egal
cu 3,4 aflaţi celălalt număr.

6. Rezolvaţi ecuaţiile: a) 1,2+x=12,4; b) 7,8-x=3,2; c) 4x+5=77.

7. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale inecuaţiile:


6 1
a) x + 0,3 < 2,9; b)3,7 - x > c) .x < 3,24
5 4

8. Aflaţi un număr ştiind că suma dintre jumătatea lui şi sfertul lui este egală cu 0,25.
9. Verificaţi dacă :(3,4+1,8)(3,4-1,8)=3,42-1,82