Sunteți pe pagina 1din 10

Viena (nvechit Beciu, n german Wien, n maghiar Bcs) este capitala Austriei.

Ora ul este situat n


extremitatea rsritean a acestei republici federale, n landul(regiunea autonom) Viena, i este traversat
de Dunre. Regiunea autonom Viena este, cu cei aproape dou milioane de locuitori ai si, ce repreint un
sfert din popula ia total a Austriei, al ecelea ora ca mrime din cadrul !niunii "uropene.
#opulat de $,$% milioane de locuitori,
&necesit citare'
Viena este un important centru politic interna ional (datorit
neutralit ii postbelice a Austriei i siturii n partea central a "uropei), unde i au sediul organia ii de prim
mrime, ca( Organia ia )a iunilor !nite (O)!), Organia ia rilor "xportatoare de #etrol i alte diverse
agen ii, ntre care( Agen ia *nterna ional pentru "nergie Atomic . Aceast agen ie i are sediul, alturi de cel
al O)!, ntr+unul dintre complexele a a+numitului centru UNO-city, aproape de ,unre.
Ora ul a fost secole la r-nd capital imperial i re edin a familiei imperiale de .absburg, ceea ce a dus la
devoltarea sa ca unul dintre cele mai importante centre culturale i politice ale "uropei. /otat fiind drept al
patrulea ora pe plan mondial, cu o popula ie pe atunci de dou milioane de locuitori, Viena era dep it doar
de0ondra, )e1 2or3 i #aris. 0a sf-r itul primului rboi mondial capitala Austriei a pierdut un sfert din
popula ia sa. 0a propunerea Republicii Austria, centrul vechi al ora ului Viena precum i castelul 4ch5nbrunn,
mrturii vii ale domniei familiei imperiale de .absburg, au fost trecute de !)"4/O pe lista monumentelor
patrimoniului mondial.
#e parcursul istoriei, Viena a fost capitala 4f-ntului *mperiu Roman de )a iune 6erman i ntre 78%9+7:78
a *mperiului Austro+!ngar. Aici s+a desf urat, n anul 787;, mult mediatiatul /ongres de la Viena.
Cuprins
&ascunde'
7 6eografie
o 7.7 0ocaliare
o 7.$ #eisa<
o 7.= /lima
$ *storie
o $.7 #erioada antic, perioada roman, perioada medieval
o $.$ ,omnia familiei de .absburg
o $.= Asediul otoman al Vienei
o $.> ?arocul i clasicismul la Viena
$.>.7 ?aroc
$.>.$ /lasicism
o $.; Ora ul imperial ntre conservatorism i avangard
o $.% #rimul rboi mondial i @prima republicA
o $.9 Viena n timpul na ionalismului i celui de+al doilea rboi mondial
o $.8 Ocupa ia, cea de+@a doua republicA, reconstruc ia
o $.: ,e la revolu ia ungar p-n n preent
= #opula ia
> /ultur
; Obiceiuri cotidiene
% tiin
9 #olitic
8 Administra ie
: "conomie
o :.7 *ndustrie
o :.$ Burul Vienei
:.$.7 /atedrala 4f. tefan
:.$.$ /atedrala 4f. ?arbara
:.$.= /atedrala 6reco+Ortodox
:.$.> 4ch5nbrunn
:.$.; #alatul .ofburg
:.$.% #arcul #rater
7C )ote
77 0egturi externe
7$ Vei i
7= *magini
Geografie&modificare D modificare surs'
Viena, datorit suprafe ei sale de numai >7>,%; 3mE, este cel mai mic land al Austriei i totodat singurul land
care nu se nvecinea pe nici una din grani ele sale cu o alt ar. Fntruc-t este regiune autonom, cu statut
special, n cadrul republicii federale din care face parte, Viena dispune de suprafe e construite i de o
infrastructur mult extinse n raport cu suprafa a sa. 77,=G din suprafa este alocat construc iilor, 77,7G
repreint suprafa a ocupat de re elele de circula ie, altele dec-t cele pe ine, care acoper la r-ndul lor $,$G
din suprafa a total a landului. Viena este considerat a fi regiunea cu cea mai mare suprafa destinat
parcurilor i grdinilor, care se bucur de un procent semnificativ de $8,>G, repreent-nd 779,9% 3mE. Apele
repreint >,%G, adic o suprafa de numai 7:,7 3mE, fiind preente pe o mai mare ntindere n ?urgenland.
Viena se numr printre cele patru regiuni cultivatoare de vi de vie. 7,9G din suprafa a fost atribuit
viticulturii, n timp ce suprafa a mpdurit acoper 7%,%G, iar agricultura se realiea pe 7;,8G din totalul
suprafe ei acestei regiuni.
Localizare&modificare D modificare surs'
,evoltarea sa ca unul dintre cele mai mari i importante ora e ale "uropei /entrale, Viena o datorea, ntre
altele, poi iei sale geografice favorabile. Ora ul se afl ntre culmile nord+estice ale Alpilor, n ona bainelor
vienee. Ora ul istoric a fost ridicat numai n partea de sud a ,unrii, asti ns el se ntinde pe ambele
maluri. Viena a luat na tere la intersec ia dintre direc ia vest+est ( ,unrea) cu cea din nord+
sud.,unrea formea aici mai multe bra e, care cuprind numeroase insule fluviale.
,up cderea /ortinei de fier n 7:8: s+au reluat rela iile economice i de tranit dintre rile din nordul i cele
din estul Austriei. Apropierea geografic de @blocul de estA de odinioar s+a fcut din nou remarcat. Viena se
afl la o distan de doar %C 3m de capitala 4lovaciei, ?ratislava, ceea ce este un ca unic n "uropa (fc-nd
abstrac ie de caul Vatican+Roma). Fncep-nd cu $7 decembrie $CC9, odat cu extinderea spa iului 4chengen ce
a viat printre altele i rile nvecinate Austriei /ehia, 4lovacia i !ngaria, grani ele Austriei au devenit libere,
permi -nd pentru prima dat din 7:78 s fie trecute oric-nd i pe oriunde fr control.
Peisaj&modificare D modificare surs'
Beritoriul Vienei are o suprafa construit relativ mic. Aproximativ <umtate din suprafa este destinat
spa iului verde, ntinderi semnificative fiind de asemeni atribuite agriculturii.
Viena cuprinde un teritoriu ce coboar p-n la 7;7 m deasupra nivelului mrii n 0obau i urc n #durea
Viene p-n la nl imea de ;>$ m .ermanns3ogel. Aici, n nord+vestul, ca i n vestul i sud+vestul Vienei, se
afl #durea viene, cu nl imile 0eopoldsberg, Hahlenberg, i extensiile sale ce ptrund p-n n interiorul
ora ului. #durea viene este strbtut de r-uri ce trec prin teritoriul capitalei austriece. /el mai cunoscut
poart numele ora ului, Viena. Iun ii din vest sunt continua i n sud de terasele din perioada
glaciar, Jienerberg i 0aaer ?erg. Fntregul inut este pentru viticultur, el form-nd regiunea viticol Viena.
"stul este o regiune <oas (Iarchfelds) ce serve te actualmente drept teren agricol, dar care este acaparat,
n ritm accelerat, de construc ii. Fn sud+est, de+a lungul ,unrii, se ntind c-mpiile de pe malurile fluviului,
declarate parc na ional.
,in caua actualelor condi ii atmosferice (ca i n caul altor state europene), cartierele de locuin e se afl
predominant spre grani a de vest a Vienei, unde poluarea nu s+a fcut nc remarcat, n timp ce ona
industrial ocup partea de est a ora ului.
Clima&modificare D modificare surs'
/lima Vienei este temperat continental cu influen e oceanice dinspre vest. #recipita iile sunt n Viena relativ
mici n compara ie cu celelalte regiuni ale Austriei, perioadele de secet fiind lungi. *ernile sunt ns bl-nde fa
de restul rii. Bemperatura medie se ridic la 77,> K/ n centrul Vienei, cobor-nd la 7C,$ K/ spre periferie.
#recipita iile sunt n medie de %CC mm, vieneii bucur-ndu+se de numai %C de ile de var, fa de cele 9C de
ile de iarn pe an. Fn Viena se afl *nstitutul /entral de Ieteorologie i 6eodinamic ( LAI6).
Istorie&modificare D modificare surs'
#rima lucrare de istorie referitoare la istoria ora ului Viena datea din secolul al M***+lea. "ste o cronic a
ora ului scris de Nans der "ni3el.
Perioada antic, perioada roman, perioada
medieval&modificare D modificare surs'
,escoperirile arheologice au demonstrat c bainul Vienei a nceput s fie locuit din epoca pietrei. Fn epoca
bronului, teritoriul a continuat s fie locuit, fapt atestat i de mormintele de incinerare descoperite aici. "poca
fierului + /ultura .allstatt + s+a bucurat de o i mai bun repreentare arheologic n aceast on, doveile
locuirii n perioada respectiv fiind de necontestat (necropole i alte urme). ,in perioada celtic provin datele
despre Oppidum+ul aflat pe 0eopoldsberg i o cetate celtic denumit Vedunia (@r-ule de pdureA).
Fn secolul * d./hr., romanii au ridicat pe locul unde asti se afl centrul istoric al Vienei, n apropierea ,unrii,
un castru i un ora civil cu numele Vindobona (localiat n sectorulOcartierul = al ora ului de asti). *ni iativa
roman a avut drept scop asigurarea grani ei provinciei romane #annonia. 4e pot nc vedea pe strilele
sectorului 7 (n centru) idul i strile castrului roman. #reen a roman a durat p-n n secolul al V+lea.
#oi ionarea castrului n partea de est a imperiului l+a transformat ntr+o prad u oar pentru popoarele
migratoare germanice, crora le+a cut cur-nd victim.
,rept centru al evului mediu timpuriu n Viena a fost considerat ?erghof, care s+a transformat ntr+un centru
comercial pentru regiunea viticol ncon<urtoare. /ea dint-i atestare, medieval, este cea din 887 n Analele
4alburgului. Referirea a fost fcut n contextul unor lupte cu ungurii. Anul :;; a avut un rol hotr-tor asupra
devoltrii ulterioare a Vienei dup ce n acest an regele francilor de est Otto * i+a nvins pe unguri n btlia de
la 0echfeld (de l-ng Augsburg).
Fn :9% s+a organiat comitatul Ostarrchi (sau Marchia orientalis, ulterior Marcha Austriae i Osterland), pe al
crui teritoriu, la grani a cu !ngaria, se afl Viena de asti. Fncep-nd cu secolul al M*+lea, Viena a devenit un
centru comercial important, n 77;; ora ul fiind ridicat de .einrich Nasomirgott la rangul de capital. ,up
numai un an, Viena a primit statutul de ducat autonom.
Domnia familiei de Habsburg&modificare D modificare surs'
Viena n 79;8, de ?ernardo ?ellotto
Fn 7$98 ducatul a fost cucerit de regele german Rudolf *, din /asa de .absburg. Astfel a nceput domnia
acestei familii n Austria, domnie care continuat p-n n 7:78, la sf-r itul primului rboi mondial. Viena s+a
aflat n evul mediu n umbra ora ului #raga, care fusese desemnat re edin imperial pentru /asa de
0uxemburg. ,inastia de .absburg a ncercat s devolte Viena, pentru a ine pasul cu #raga. O contribu ie
remarcabil a avut Rudolf *V, care, printr+o politic economic inteligent, a ridicat nivelul de trai al popula iei.
,ou deciii importante i+au adus acestuia titlul de fondator( constituirea !niversit ii din Viena n 7=%; (dup
modelul !niversit ii /aroline din #raga ) i construirea ?ailicii @4f-ntul tefanA . "tapele urmtoare au fost
marcate de conflicte ntre mo tenitori, care au st-rnit tulburri i au condus la declinul economic al rii.
Fn 7>=8 Viena a a<uns ora de re edin al 4f-ntului *mperiu Roman, din dispoi ia ducelui Albrecht V, devenit
rege romano+german. )umele ducelui este ns legat i de marea ac iune de deportare i omor-re a evreilor
vienei, n 7>$7+7>$$. Fn 7>%: Viena a devenit re edin arhiepiscopal, ceea ce a determinat
ridicarea ?ailicii 4f-ntul tefan la rang de catedral. Fn perioada de domnie a lui Prierich ***, un monarh slab
din dinastia de .absburg, Viena s+a aflat mereu la dispoi ia potrivnicilor si, deoarece acesta nu putea asigura
pacea inutului mpotriva bandelor de mercenari ce b-ntuiau nestingheri i locurile.
Viena n .arta *osefin, 799=+87
Fn 7;;% Viena a devenit re edin imperial, dup intrarea Regatului !ngariei i al ?oemiei sub
domina ia /asei de .absburg.
,in 7;;7 a nceput recatoliciarea ora ului, care cuse repede sub influen a protestantismului lutheran.
Regele Perdinand * i+a adus la Viena pe ieui i , care au exercitat o influen ma<or asupra poporului. *eui ii au
pus baele unui colegiu, li s+a transferat conducerea universit ii din Viena, au practicat cenura editorial, au
implementat prin ac iunile lor la a a+isa @ contrareformA a 4f-ntului *mperiu Roman. Repreentantul ieuit cel
mai de seam a fost Ielchior Hhlesl, arhiepiscop de Viena n <urul anului 7%CC. Acest rboi religios a dus la
exproprieri i expulri brutale, nc-t n 7%>C n Austria au rmas foarte pu ini protestan i.
Asediul otoman al Vienei&modificare D modificare surs'
Pentru mai multe detalii !ede i Primul Asediu al Vienei"
Pentru mai multe detalii !ede i Al doilea Asediu al Vienei"
Fn 7;$: a avut loc primul asediu otoman al Vienei, ns turcii nu au reu it s cucereasc ora ul.
6rani a dintre Viena i regiunea ungar devenit provincie otoman a rmas timp de $CC de ani la o
distan de doar 7;C 3m, ceea ce a creat o atmosfer de nesiguran , mpiedic-nd devoltarea
Vienei. Botu i nu au ncetat s apar construc ii noi nici n aceast perioad, care ns erau destinate
sistemului de aprare a ora ului. Portifica iile, ce au constituit p-n n secolul al MV**+lea obiectivul
principal al constructorilor epocii, i+au dovedit din eficacitatea cu ocaia celui de+al doilea asediu
otoman al Vienei, c-nd cetatea a reistat timp de dou luni, p-n la interven ia armatei regelui
polone Nan 4obies3i, care a despresurat Viena, n 7%8=. Acest moment crucial a decis definitiv
retragerea armatelor *mperiului Otoman din partea central a "uropei.
Barocul i clasicismul la Viena &modificare D modificare surs'
Baroc&modificare D modificare surs'
Viena are multe palate aristocrate. #alatele Brautson, Auersperg, 4ch1arenberg i 0iechtenstein,
pecum i palatul de iarna a prin ului "ugeniu sunt unele din cldirile cele mai cunoscute din baroc.
0a cererea mpratului 0eopold * (7%>C+79C;), Nohann Pischer von "rlach (7%;%+79$=) a schi at
primele planuri ale palatului 4ch5nbrunn. #alatul, situate departe de portile orasului vechi, a fost
caminul imparatesei Iaria Berea (7979+798C), care l+a pus pe )i3olaus #acassi se refaca palatal
intre 79>; i 79>: dup cteva din ideile ei.
#alatul ?elvedere (de 4us i de Nos) a fost construit pentru prin ul "ugeniu de 4avoia (7%%=+79=%) ca
re edin viene. Arhitectul celor dou cldiri, terminate n 797% i respectiv 79$=, considerate
exemple de arhitectur n stil baroc, se numea Nohann 0u3as von .ildebrandt (7%%8+79>;).
Clasicism&modificare D modificare surs'
Pentru mai multe detalii !ede i #lasicismul !iene$"
ra ul imperial !ntre conservatorism i
avangard&modificare D modificare surs'
#alatul !rania
Fn anul 7:77 a fost inaugurat cldirea !rania, oper a arhitectului Iax Pabiani, unul din discipolii
lui Otto Jagner. /ldirea mbin elementele secesiunii vienee cu cele ale barocului austriac.
,atorit aspectului ei insolit a fost caracteriat drept %aroccus fa%iensis.
Primul rzboi mondial i "prima
republic#&modificare D modificare surs'
Viena !n timpul na ionalismului i celui de$ al doilea rzboi
mondial&modificare D modificare surs'
cupa ia, cea de$"a doua republic#,
reconstruc ia &modificare D modificare surs'
De la revolu ia ungar p%n !n prezent &modificare D modificare
surs'
Popula ia &modificare D modificare surs'
Fn $CC8 popula ia Vienei era de 7.:%8.CCC de locuitori (aglomera ia urban numr $.%CC.8;9
oameni). Fn $CC: popula ia Vienei a crescut pn la $.C$;.%:8 locuitori. Fn anul $C77, popula ia
Vienei era de $.$%8.%;% locuitori.
&$'
Cultur&modificare D modificare surs'
#entru multe secole, Viena a fost centrul muicii clasice i al operei. /hristoph Jillibald
6luc3, Jolfgang Amadeus Ioart, Noseph .aQdn, 0ud1ig van ?eethoven, Pran
4chubert, Nohannes ?rahms i Anton ?ruc3ner i al ii, au lucrat la Viena, iar Antonio Vivaldi a
murit aici. Nohann 4trauss+fiul i familia sa au creat valsurile n Viena, iar ora ul a devenit casa
a a+isei @ A ,oua coal Viene A, cu Arnold 4ch5nberg, Alban ?erg i Anton Jebern to i fiind
nscu i aici. "ste i sediul Orchestrei Pilarmonice Vienee.
Viena este notabil i pentru arhitectura sa. "xist numeroase cldiri n stil baroc, dar sunt
repreentate si toate celelalte stiluri. #alatul de var al mpra ilor, #alatul 4ch5nbrunn, a fost
conceput ca rival al celui de laVersailles, dar, de i imens i ornat, nu a devenit la fel de
mare. 6rdina Loologic 4ch5nbrunn se afl n incinta palatului. /atedrala 4f-ntul tefan
(4tephansdom), construit n secolul al M**+lea este de asemenea de o mare
valoare. Arhitectul modern Priedensreich .undert1asser a construit c-teva cldiri n ora n stilul
su idiosincratic.
/entrul istoric al ora ului Viena face parte din patrimoniul mondial al !)"4/O din anul $CC7.
Obiceiuri cotidiene&modificare D modificare surs'
tiin &modificare D modificare surs'
Politic&modificare D modificare surs'
Viena este un important centru politic interna ional (datorit neutralit ii postbelice a Austriei i
siturii n partea central a "uropei), unde i au sediul organia ii de prim mrime, ca(
Organia ia )a iunilor !nite(O)!), Organia ia rilor "xportatoare de #etrol i alte diverse
agen ii, ntre care( Agen ia *nterna ional pentru "nergie Atomic. Aceast agen ie i are sediul,
alturi de cel al O)!, ntr+unul dintre complexele a a+numitului centru !)O+citQ, aproape de
,unre.
Administra ie &modificare D modificare surs'
Pentru mai multe detalii !ede i #artierele Vienei"
/artierele Vienei
Viena nu este numai cel mai populat ora al Austriei, ci i capitala acesteia i una dintre cele
nou regiuni autonome ale ei. Ora ul este mpr it asti n $= de cartiere.
Economie&modificare D modificare surs'
&ndustrie&modificare D modificare surs'
"lectronica, mecanic, produse alimentare de renume.
'urul Vienei&modificare D modificare surs'
Catedrala (f) tefan &modificare D modificare surs'
4tephansdom este unul din obiectivele emblematice ale ora ului. /onstruc ia sa ncepuse
de<a n secolul al M**+lea, dar catedrala a fost terminat abia n anul 7>==. "a este unul dintre
monumentele gotice de prim importan ale Austriei. ,omul msoar => metri n l ime i
7C9 metri n lungime i are patru turnuri. Acoperi ul su se constituie din $=C.CCC igle
colorate. Ambele turnuri ce str<uiesc intrarea principal (.eidentRrme) au o nl ime de %;
de metri i adpostesc clopotul care la r-ndul su are o nl ime de trei metri i c-ntre te
$$ de tone. /el mai nalt turn al domului este cel din partea de sud care msoar 7=9 de
metri. O scar permite viitatorului ptrunderea n turn oferindu+i o minunat priveli te de la o
nl ime de 9C metri. Burnul din partea de nord nu a fost finaliat, este deservit ns de un lift
ce te poart la o nl ime de %C de metri de unde po i admira mpre<urimile cldirii sacre.
#oarta principal i partea de vest a domului apar in stilului romanic. #oarta episcopal
realiat n stil gotic revelea viitatorului aspecte din via a pm-nteasc a 4fintei Iaria n
vreme poarta corului ne relatea momente importante din via a 4f-ntului #aul.
Catedrala (f) Barbara&modificare D modificare surs'
?iserica i /olegiul 4f-nta ?arbara , aici au studiat elitele greco+catolice din Bransilvania n
sec. al MV***+lea i prima <umtate a sec. al M*M+lea. *conostasul a fost pictat de "frem Iicu,
vrul lui 4amuil Iicu.
Catedrala *reco$rtodo+&modificare D modificare surs'
?iserica 6reac din Viena a fost construit la sf-r itul secolului al MV***+lea, n timpul domniei
lui *osif al **+lea, pentru Sgrecii i valahii de religiune neunitS din capitala imperial. 0ca ul a
fost renovat i extins la mi<locul secolului al M*M+lea pe cheltuiala baronului 6heorghe 4ina,
de origine arom-n.
(c,-nbrunn&modificare D modificare surs'
#alatul 4ch5nbrunn a servit din secolul al MV***+lea p-n n 7:78 drept re edin de var
a /asei de .absburg. >; din cele 7>7 de camere ale castelului sunt deschise publicului larg
spre viitare. #rintre acestea se numr i camera lui )apoleon ?onaparte (Fmpratul
france i+a avut re edin a aici din 78C; p-n n 78C:), cabinetul chineesc, marea galerie,
etc. Amena<rile interioare sunt realiate n stil rococo. Ierit s fie admirate de asemeni
cele %C de automobile imperiale ce formea parcul auto al castelului, capela i teatrul
castelului. #alatul aurit este ncon<urat de un parc impresionant cu grdini artistic amena<ate
ce fascinea prin arhitectura lor baroc ce se remarc prin aleile dispuse geometric, naltele
garduri vii, mpodobitele f-nt-ni arteiene i statuile de marmur n stil clasic. A a numita
@#almenhausA este ncep-nd din 788= cea de+a treia ca mrime cldire din sticl din lume.
"a adposte te asti un numr de >;CC de specii de plante. #arcul dispune i de un loc de
<oac pentru copii. Ruinele romane existente aici au fost realiate n 7998 dup proiectul
lui .ohenberg care a realiat i renumita 6loriette, un fel de intrare pe o colin din spatele
castelului. ,e aici viitatorul poate s savuree o minunat priveli te asupra castelului i a
grdinilor sale, a bailicii 4f-ntul tefan ( 4tephansdom) i a centrului Vienei.
Vederea panoramic a faimosului Palat (c,-nbrunn)
Palatul Hofburg&modificare D modificare surs'
.ofburg este re edin a imperial de alt dat. /omplexul arhitectural s+a extins de+a lungul
timpului continuu. 0a ora actual edificiul cuprinde 78 corpuri i 7: spa ii exterioare. "l este
sediul pre edintelui republicii federative austriece, adposte te mai multe muee (Iueul de
Art #opular, colec ii de instrumente muicale, /amera Armelor, colec ii ale Iueului de
*storie a Artei, Iueul @4isiA),precum i ?iblioteca )a ional a Austriei. Hapela cur ii i 3apela
muical se regsesc n aripa veche a palatului (4ch1eierhof) ce datea din 7$99.
6ra<durile imperiale din secolul al MV*+lea au fost amplasate pe locul destinat ini ial
re edin ei principelui Iaximilian al **+lea. Asti se gsesc aici coala de clrie spaniol i
mueul @0ipianerA. Fn @/amera /omorilorA viitatorul poate admira printre altele coroana
imperial apar in-nd 4f-ntului *mperiu Roman (dat-nd de prin :%$), coroana imperial
austriac (7%C$), comoara ?urgunilor din secolul al MV+lea i comoara Ordinului 0-nii de
Aur. Bot aici se mai pot viita apartamentele imperiale, spa iul privat ce a apar inut Ia<est ii
sale Fmpratul Pran Nosef, saloanele de mese, de bal, etc.
Parcul Prater&modificare D modificare surs'
#rater este un parc de distrac ii uria , ce este utiliat de vienei drept principal loc de
relaxare. /ea mai cunoscut parte a acestui spa iu de agrement este .urstlprater. Aceast
amena<are datea din secolul al M*M+lea. /ea mai apreciat atrac ie a parcului o constituie
Roata !ria (Riesenrad), ce are o nl ime de %; metri i a fost inaugurat n 78:%O78:9 cu
ocaia srbtoririi <ubileului nscunrii mpratului Pran Nosef. "a a fost aproape complet
distrus n timpul celui de+al doilea rboi mondial dar reconstruit dup aceea.
Fn apropiere se gse te gara principal pentru trenule ul liliputanilor. Brenule ul parcului
datea din anul 7:$8 i efectuea o curs de =,: 3m. !n alt punct culminant l repreint
@Republica HugelmugelA a lui "d1in 0ipburger. Acesta i+a construit n anii T9C o cas sub
forma de bil i i+a proclamat aici propria republic, sub pretextul c construc ia sa
@miraculoasA necesit un spa iu infim.
"mblematic pentru acest parc de distrac ii este i @ /alafatiA, repreentarea unui chine de :
m.
#e l-ng trenul fantomelor i autoscutere, viitatorul #raterului se mai poate bucura i de
alte distrac ii ce au la ba diferite i specifice mi<loace de locomo ie.