Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare calendaristic pe semestrul II

An colar 2014-2015
Unitatea colar: Scoala Gimnaiala nr! 1 "ladesti
#adru didactic: I$an %i&aela
Aria curricular: 'im(a si comunicare
)isciplina: 'im(a *n+lea1
#lasa a "II-a
#urriculum: nucleu
,r! ore-spt!: 2
%anual: S,APS./0 P1*-I,0*1%*)IA0*
,r! ore-semestru: 24

Nr.
crt.
Unitatea de
nvaare
Coninuturi asociate Competene specifice
Nr.
ore
Sptmana Observaii
1 UNLESS I
GET TO
E!"...
Prietenia
a confirma o conditie reala
1!1
3n4ele+erea unor
instructiuni $er(ale
1!2
)esprinderea sensului
+lo(al al unui mesa5
rostit 6n lim(a5 standard
cu $itea normala
2!1
*7primarea unor
sentimente i stari de
spirit
2!1
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
2 08-02-2015
-
20-02-2015
2 T#E$ %E&E
!ELI'E&E!
TO!($
"iata sanatoasa9
a solicita: a da: a confirma informatii
;a e7prima sentimentul su+erat de o
situatie - e$eniment
a confirma o conditie reala
1!2
Identificarea: e7tra+erea
i 6n4ele+erea
informatiilor specifice
dintr-un mesa5 audiat:
pe teme de interes
2!1
*7primarea unor
sentimente i stari de
spirit
2!2 /ferirea
unor informa4ii despre
sine: despre acti$itati si
e$enimente
2!1
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
2 1<-02-2015
-
2=-02-2015
2 )(ST
&E%IN!
1*"ISI/, 1!2
)esprinderea sensului
+lo(al al unui mesa5
rostit 6n lim(a5 standard
cu $itea normala
2!2 /ferirea
unor informa4ii despre
sine: despre acti$itati si
e$enimente
2!5
;Preentarea
semnificatiei personale
a unor e$enimente si
e7periente traite
4!2
1edactarea unor
para+rafe 6n care sa
descrie
persoane:sentimente si
reactii
;4!5
1eumarea unui te7t pe
(aa noti4elor
1 02-02-2015
-
0<-02-2015
4 I) I #(!
T#E
*ONE$"...
a solicita: a da: a confirma informatii
;a e7prima sentimentul su+erat de o
situatie - e$eniment
a confirma o conditie reala
1!2
Identificarea: e7tra+erea
i 6n4ele+erea
informatiilor specifice
dintr-un mesa5 audiat:
pe teme de interes
2!1
*7primarea unor
sentimente i stari de
spirit
2!4
;Ar+umentarea : pe
scurt: a unui punct de
$edere
4!2
1edactarea unor
para+rafe 6n care sa
descrie
persoane:sentimente si
reactii
2 02-02-2015
-
12-02-2015
5 SO*EONE
#(!
!&O++E!
IT
Prietenia
a $or(i despre reultatul preent al unei
actiuni trecute
Present Perfect pentru e7perienta trecuta
>ne+ati$: intero+ati$?
1!2
)esprinderea sensului
+lo(al al unui mesa5
rostit 6n lim(a5 standard
cu $itea normala
1!2
Identificarea: e7tra+erea
i 6n4ele+erea
informatiilor specifice
dintr-un mesa5 audiat:
pe teme de interes
2!2
2 1<-02-2015
-
2=-02-2015
*7primarea unei opinii -
punct de $edere pe un
su(iect familiar
2!1
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
< )(ST
&E%IN!
1*"ISI/, 2!2
*7tra+erea informatiilor
de detaliu dintrun te7t
citit pentru a 6ndeplini o
sarcina de lucru
4!2
1edactarea unor
para+rafe 6n care sa
descrie
persoane:sentimente si
reactii
4!2
1edactarea unor te7te
func4ionale >mesa5e:
scrisori personale:
scurte instructiuni:
reclame?
1 22-02-2015
-
2=-02-2015
= %I!E
(NGLE
A circus @it& a difference 2!1
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
2!2
)educerea: din conte7t:
a sensului unor cu$inte -
sinta+me necunoscute
2!2
*7tra+erea informatiilor
de detaliu dintrun te7t
citit pentru a 6ndeplini o
sarcina de lucru
2 20-02-2015
-
02-04-2015
A T#E$ USE!
TO #I!E
#E&E
Persona5e
/(iecti$e turistice si culturale9
a descrie un o(iect: o persoana: un
persona5
;a e7prima sentimentul su+erat de o
situatie - e$eniment
;a ar+umenta
2!1
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
2!2
)educerea: din conte7t:
a sensului unor cu$inte -
sinta+me necunoscute
2!2
*7tra+erea informatiilor
de detaliu dintrun te7t
2 20-04-2015
-
20-04-2015
citit pentru a 6ndeplini o
sarcina de lucru
2!4
3n4ele+erea unor
informatii din ta(ele:
sc&eme: dia+rame etc!
8 #E S(I!
#E,! EEN
(%($
1adioul : tele$iiunea si internetul
a solicita: a da: a confirma informatii
;a ar+umenta
1!2
Identificarea: e7tra+erea
i 6n4ele+erea
informatiilor specifice
dintr-un mesa5 audiat:
pe teme de interes
;1!4
Asocierea mesa5ului
audiat cu propria
e7perien4a
2!2 /ferirea
unor informa4ii despre
sine: despre acti$itati si
e$enimente
4!1
1edactarea unor
e$enimente trecute dupa
un plan narati$
2 2=-04-2015
-
0A-05-2015
10 )(ST
&E%IN!
1*"ISI/, 4!2
1edactarea unor
para+rafe 6n care sa
descrie
persoane:sentimente si
reactii
;4!5
1eumarea unui te7t pe
(aa noti4elor
1 11-05-2015
-
15-05-2015
11 T#E I&!S
)i$ersitatea spatiului cultural an+lo-sa7on
a descrie un o(iect: o persoana: un
persona5
a solicita: a da: a confirma informatii
1!2
)esprinderea sensului
+lo(al al unui mesa5
rostit 6n lim(a5 standard
cu $itea normala
1!2
Identificarea: e7tra+erea
i 6n4ele+erea
informatiilor specifice
dintr-un mesa5 audiat:
pe teme de interes
2!2 /ferirea
unor informa4ii despre
sine: despre acti$itati si
e$enimente
2!4
;Ar+umentarea : pe
scurt: a unui punct de
$edere
2 11-05-2015
-
22-05-2015
12 #E,S TOO
GOO! TO
)(LL
a descrie un o(iect: o persoana: un
persona5
;a e7prima sentimentul su+erat de o
situatie - e$eniment
2!1
*7primarea unor
sentimente i stari de
spirit
2!2
*7primarea unei opinii -
punct de $edere pe un
su(iect familiar
4!2
1edactarea unor te7te
func4ionale >mesa5e:
scrisori personale:
scurte instructiuni:
reclame?
2 25-05-2015
-
05-0<-2015
12 )(ST
&E%IN!
1*"ISI/, 4!2
1edactarea unor te7te
func4ionale >mesa5e:
scrisori personale:
scurte instructiuni:
reclame?
1 05-0<-2015
-
05-0<-2015
14 %I!E
(NGLE
0&e (oB @&o @as tau+&t to talC (B
dolp&ins
1!1
3n4ele+erea unor
instructiuni $er(ale
1!2
)esprinderea sensului
+lo(al al unui mesa5
rostit 6n lim(a5 standard
cu $itea normala
;1!4
Asocierea mesa5ului
audiat cu propria
e7perien4a
2!1
*7primarea unor
sentimente i stari de
spirit
2!2
*7primarea unei opinii -
punct de $edere pe un
su(iect familiar
2!4
;Ar+umentarea : pe
scurt: a unui punct de
$edere
2!5
;Preentarea
semnificatiei personale
a unor e$enimente si
e7periente traite
2 0A-0<-2015
-
12-0<-2015
15 )IN(L
&E'ISION
Prietenia
Gusturi si preferinte
"iata sanatoasa9
/(iecti$e turistice si culturale9
1adioul : tele$iiunea si internetul
2!2 /ferirea
unor informa4ii despre
sine: despre acti$itati si
e$enimente
2!1
2 15-0<-2015
-
18-0<-2015
a descrie un o(iect: o persoana: un
persona5
a solicita: a da: a confirma informatii
a cere si a oferi un sfat
a confirma o conditie reala
;a ar+umenta
Present Perfect #ontinuous
Present Perfect cu for - since
"er(e modale: s&ould
Identificarea
componentelor lo+ice i
a succesiunii
sec$entelor unui te7t
citit
2!4
3n4ele+erea unor
informatii din ta(ele:
sc&eme: dia+rame etc!
4!2
1edactarea unor
para+rafe 6n care sa
descrie
persoane:sentimente si
reactii
4!4 /ferirea i
solicitarea unor
informa4ii 6n scris
despre acti$itati:
persoane: e$enimente:
e7periente
;4!5
1eumarea unui te7t pe
(aa noti4elor