Sunteți pe pagina 1din 5

Planificare calendaristic pe semestrul II

An colar 2014-2015
Unitatea colar: Scoala Gimnaiala !ladesti
"adru didactic: I#an $i%aela
Aria curricular: &im'a si comunicare
(isciplina: &im'a )n*lea2
"lasa a !III-a
"urriculum: nucleu
+r, ore-spt,: 2
$anual: Snaps%ot
+r, ore-semestru: .2

Nr.
crt.
Unitatea de
nvaare
Coninuturi asociate Competene specifice
Nr.
ore
Sptmana Observaii
1 FUTURE
-Fanc
seein! ou
a!ain"#
Read for a
$ift-off#
Stru!!$e
for
surviva$# %
don&t
be$ieve it"
(orinte
Asteptari
/rientarea profesionala
a compara stari0 competente si acti#itati
Ad1ecti#e
(iatea pasi#a - timpul preent
2raa conditionala de tipul II
!or'irea indirecta: enunturi
1,.
Identificarea i
selectarea informa3iilor
particulare dintr-un
mesa1 - o con#ersatie0
articulate clar0 la #itea
normala
2,2
)4primarea clara a unor
opinii 5 ce 6i place si ce
nu 6i place 6n le*atura
cu o persoana - un
e#eniment - un lucru7
2,.
8ealiarea unor scurte
comentarii- preentari
orale pe teme familiare
.,4
(educerea0 din conte4t0
a unor sinta*me
necunoscute
.,5
8ealiarea unor le*aturi
lo*ice dintre
para*rafele unui te4t
scurt0 pe 'aa
cu#intelor de le*atura
5ordine cronolo*ica0
relatii caua-efect0
concesie7
4,2 8elatarea0
pe scurt0 a unui
e#eniment sau
e4perienta personala pe
'aa unui plan dat
10
2 'eat and
dust - (
t)ird nove$
*ro+ect
Pro'leme tipice adolescentilor
8elatii interpersonale
"unoasterea de sine
a cere si a da detalii si e4plicatii
a cere si a oferi o parere
a e4prima moti#e
a compara stari0 competente si acti#itati
a caracteria actiuni sau persoane
1,1
(esprinderea ideii
principale dintr-un
mesa1 articulat clar0 cu
#itea normala
1,2
Identificarea
elementelor c%eie 5cine0
ce0 c9nd7 dintr-un
4
a formula ipotee
a ar*umenta
a e4prima o dorinta
a e4prima o preferinta
a-si e4prima nemultumirea
discurs standard pe
su'iecte familiare
1,.
Identificarea i
selectarea informa3iilor
particulare dintr-un
mesa1 - o con#ersatie0
articulate clar0 la #itea
normala
1,4
)4ecutarea unui set de
instructiuni clar
articulate0 cu #itea
normala
2,1 /ferirea
i solicitarea unor
informa3ii despre
su'iecte din domenii
tematice cunoscute
2,2
)4primarea clara a unor
opinii 5 ce 6i place si ce
nu 6i place 6n le*atura
cu o persoana - un
e#eniment - un lucru7
2,.
8ealiarea unor scurte
comentarii- preentari
orale pe teme familiare
.,1
)4tra*erea ideilor
principale dintr-un te4t
pe teme cunoscute
.,2
Identificarea
elementelor esentiale
dintr-un te4t functional
simplu
.,.
&ocaliarea i
selectarea informatiilor
specifice din liste
tematice0 *rafice0 ta'ele
etc,
.,4
(educerea0 din conte4t0
a unor sinta*me
necunoscute
.,5
8ealiarea unor le*aturi
lo*ice dintre
para*rafele unui te4t
scurt0 pe 'aa
cu#intelor de le*atura
5ordine cronolo*ica0
relatii caua-efect0
concesie7
4,1
8edactarea unei scrisori
personale 6n care 6si
e4prima multumirea
sau 6si cere scue
4,2 8elatarea0
pe scurt0 a unui
e#eniment sau
e4perienta personala pe
'aa unui plan dat
4,.
8edactarea unor te4te
functionale simple
5mesa1e0 anunturi0
instructiuni0 e-mail7
4,4
(escrierea unei
persoane- o'iect - loc
pe 'aa unui plan dat
sau a unor 6ntre'ari de
spri1in
. CU,TURE
-Edinbur!)
# T)e
emi!rated
to t)e US-
Persona1e si fapte cele're
a cere si a da detalii si e4plicatii
a cere si a oferi o parere
a e4prima moti#e
a compara stari0 competente si acti#itati
a caracteria actiuni sau persoane
a formula ipotee
a ar*umenta
a e4prima o dorinta
a e4prima o preferinta
a-si e4prima nemultumirea
1,1
(esprinderea ideii
principale dintr-un
mesa1 articulat clar0 cu
#itea normala
1,4
)4ecutarea unui set de
instructiuni clar
articulate0 cu #itea
normala
2,1 /ferirea
i solicitarea unor
informa3ii despre
su'iecte din domenii
tematice cunoscute
2,2
)4primarea clara a unor
opinii 5 ce 6i place si ce
nu 6i place 6n le*atura
cu o persoana - un
e#eniment - un lucru7
.,1
)4tra*erea ideilor
principale dintr-un te4t
pe teme cunoscute
.,.
&ocaliarea i
selectarea informatiilor
specifice din liste
tematice0 *rafice0 ta'ele
etc,
4,1
8edactarea unei scrisori
personale 6n care 6si
e4prima multumirea
sau 6si cere scue
10
4 .'-RR/.
- ( fourt)
nove$
*ro+ect
8elatii interpersonale
"unoasterea de sine
a cere si a da detalii si e4plicatii
a cere si a oferi o parere
a e4prima moti#e
a compara stari0 competente si acti#itati
a caracteria actiuni sau persoane
a formula ipotee
1,1
(esprinderea ideii
principale dintr-un
mesa1 articulat clar0 cu
#itea normala
2,1 /ferirea
i solicitarea unor
informa3ii despre
su'iecte din domenii
5
a ar*umenta
a e4prima o dorinta
a e4prima o preferinta
a-si e4prima nemultumirea
tematice cunoscute
4,1
8edactarea unei scrisori
personale 6n care 6si
e4prima multumirea
sau 6si cere scue
4,2 8elatarea0
pe scurt0 a unui
e#eniment sau
e4perienta personala pe
'aa unui plan dat
4,.
8edactarea unor te4te
functionale simple
5mesa1e0 anunturi0
instructiuni0 e-mail7
4,4
(escrierea unei
persoane- o'iect - loc
pe 'aa unui plan dat
sau a unor 6ntre'ari de
spri1in
5 Re0ind
a cere si a da detalii si e4plicatii
a cere si a oferi o parere
a e4prima moti#e
a compara stari0 competente si acti#itati
a caracteria actiuni sau persoane
a formula ipotee
a ar*umenta
a e4prima o dorinta
a e4prima o preferinta
a-si e4prima nemultumirea
Sufi4e su'stanti#ale: -er- -or- -ist- -ess
Ad1ecti#e
So : Ad1ecti# si suc% : Ad1ecti#
Pronumele refle4i#
Pronumele de
Articolul 0
Present Perfect "ontinuous
Past ;ense Simple- Present Perfect
Simple
(iatea pasi#a - timpul preent
Past Perfect Simple
Ad#er'e terminate
"u#inte de le*atura: so0 'ut0 'ecause0
alt%ou*%0 %o<e#er
2raa conditionala de tipul II
2raa conditionala de tipul III
!or'irea indirecta: enunturi
1,1
(esprinderea ideii
principale dintr-un
mesa1 articulat clar0 cu
#itea normala
1,2
Identificarea
elementelor c%eie 5cine0
ce0 c9nd7 dintr-un
discurs standard pe
su'iecte familiare
1,.
Identificarea i
selectarea informa3iilor
particulare dintr-un
mesa1 - o con#ersatie0
articulate clar0 la #itea
normala
1,4
)4ecutarea unui set de
instructiuni clar
articulate0 cu #itea
normala
2,1 /ferirea
i solicitarea unor
informa3ii despre
su'iecte din domenii
tematice cunoscute
2,2
)4primarea clara a unor
opinii 5 ce 6i place si ce
nu 6i place 6n le*atura
cu o persoana - un
e#eniment - un lucru7
2,.
8ealiarea unor scurte
comentarii- preentari
orale pe teme familiare
.,1
)4tra*erea ideilor
5
principale dintr-un te4t
pe teme cunoscute
.,2
Identificarea
elementelor esentiale
dintr-un te4t functional
simplu
.,.
&ocaliarea i
selectarea informatiilor
specifice din liste
tematice0 *rafice0 ta'ele
etc,
.,4
(educerea0 din conte4t0
a unor sinta*me
necunoscute
.,5
8ealiarea unor le*aturi
lo*ice dintre
para*rafele unui te4t
scurt0 pe 'aa
cu#intelor de le*atura
5ordine cronolo*ica0
relatii caua-efect0
concesie7
4,1
8edactarea unei scrisori
personale 6n care 6si
e4prima multumirea
sau 6si cere scue
4,2 8elatarea0
pe scurt0 a unui
e#eniment sau
e4perienta personala pe
'aa unui plan dat
4,.
8edactarea unor te4te
functionale simple
5mesa1e0 anunturi0
instructiuni0 e-mail7
4,4
(escrierea unei
persoane- o'iect - loc
pe 'aa unui plan dat
sau a unor 6ntre'ari de
spri1in