Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic: cls. a VIII.

a
Realizat de prof. Cristian Aurelia
PROIECT DIDACTIC
Unitatea de nvmnt: S.08. Fini
Profesor: Cristian Aurelia
Data: 23.0.20!0
Clasa: aVIII"a
Unitatea de nvare: #c$ili%re &n ecosiste'
Lecia: #cosiste'e antropizate
Ti!l de lecie: do%(ndire de cunotin)e
Loc!l de desf"!rare: sala de clas*
Cometene e!roene:
" A &n+*)a s* &n+e)i,
" Co'unicare &n li'%a 'atern*,
" Co'peten)e &n utilizarea noilor te$nolo-ii infor'a)ionale i de co'unica)ie,
" Co'peten)e &n 'ate'atic* i co'peten)e &n tiin)e i te$nolo-ii
Cometene #enerale
2 . #.plorarea siste'elor %iolo-ice
. Co'unicarea oral* i scris* utiliz(nd corect ter'inolo-ia specific* %iolo-iei.
/. 0ransferarea i inte-rarea cunotin)elor i 'etodelor de luctu specifice %iolo-iei
&n conte.te noi.
Cometene secifice
!.3. Co'pararea unor tipuri de ecosiste'e naturale i antropizate
2.!. 1tilizarea de 'i2loace i 'etode adec+ate in+esti-*rii ecosiste'elor
3.2. #la%orarea i aplicarea unor al-orit'i de identificare3 in+esti-are i rezol+are a
unor situa)ii pro%le'*.
.!. For'area deprinderilor de docu'entare i co'unicare.
/.!.4e'onstrarea unui 'od de -(ndire ecolo-ic &n luarea unor decizii.
Concete oeraionale
Cognitive:
C
!.
definete no)iunea de ecosiste' antropizat,
C
2.
identific* tipurile de ecosiste'e antropizate,
C
3$
descrie ele'ente caracteristice ecosiste'elor antropizate
Formative:
C

. co'par* ecosiste'ele naturale cu cele antropizate,


C
/.
ar-u'enteaz* i'portan)a ecosiste'elor antropizate.
Atitudinale:
C
5
. for'uleaz* aprecieri o%iecti+e3 ar-u'entate cu pri+ire la p*strarea ecosiste'elor
naturale.
Eval!area: for'ati+ e+aluati+*
Obiective ale evalurii
:
Cognitive:
#
!
. s* opereze cu no)iunile de: ecosiste' antropizat3 ecosiste' rural3 ecosiste' ur%an
Formative:
#
2
. s* interpreteze i s* ar-u'enteze i'portan)a ecosiste'elor naturale,
#
3
. s* utilizeze te$nici de lucru specifice %iolo-iei,
Atitudinale:
#

.s*"i sus)in* opiniile personale cu pri+ire la rezol+area unor pro%le'e ecolo-ice


!
Proiect didactic: cls. a VIII.a
Realizat de prof. Cristian Aurelia
%alori "i atit!dini vi&ate:
" rela)ionarea poziti+* cu ceilal)i,
" antrenarea -(ndirii prospecti+e prin &n)ele-erea rolului %iolo-iei3 ca predic)ie a
sc$i'%*rilor prin raportare la conte'poraneitate,
" -(ndire critic* i fle.i%il*.
'trate#ii: diri2at*3 inducti+"deducti+* 3 e.plicati+"con+ersati+*
(etode :
" e.poziti+"euristice: 6
!
. e.plica)ia3 6
2
. con+ersa)ie euristic*, 6
3.
prezentare PPt
" interacti+e: 6

. co'para)ia3 6
/
. pro%le'atizarea3 6
5
de'onstra)ia.
Instr!mente de eval!are : +erificare frontal* oral*3 o%ser+area siste'atic*3 fi* de lucru
)orma de or#ani&are a activitii : frontal*3 indi+idual*7 -rupe cooperante8
Res!rse:
" u'ane: !3 ele+i
" te'porale: /0 'in.
" 'ateriale:
" oficiale: R6
! .
pro-ra'a colar*3 R6
2
. 'icroproictarea didactic*
" 'anuale. R6
3.
9iolo-ie3 Violeta Copil3 Ioan 4*r*%*neanu
Sec+en)ele
didactice
Con)inu
turi
+izate
C.s. Acti+itatea profesorului Acti+itatea ele+ului Resurse #+aluar
e 6at. Pro
ced
6o'ent
:r-anitato
ric
" noteaz* a%sen)ii
" or-anizeaz* clasa
" or-. 'aterialele
" creeaz* un cli'at
cooperant
" r*spund
cerin)elor
" pre-*tesc
'ateria
lele solicitate,
" se aeaz* la locurile
indicate
R63
Reactuli
zarea
cunotin
)elor
#cosiste
'e
naturale:
Su%teran
0erestre
Ac+atice
!.3
/.!
" for'eaz* 'oti+a)ia
sudiului ecosiste'elor
antropizate
" su%liniaz* i'portan)a
ecosiste'elor naturale,
" 'ediaz* opiniile
"sta%ilete sc$e'a
" ela%oreaz* r*spun
surile la cerin)e,
" autoe+alueaz*
" co'pleteaz* sc$e'a
R63 62 Verifica
re
frontal*
#+ocare 0itlul
lec)iei
2.!
.!
" solicit* ele+ilor s*
identifice ecosiste'ele
antropizate dup* i'a-ini,
"noteaz* pe ta%l* titlul
'onitorizeaz* ele+ii,
" precizeaz* ce +or afla
7o%iecti+ele83 ce +or ti s*
fac*3 de ce este i'portant s*
cunoate' ec.antropizate
" identific* i'a-inile :
terenuri culti+ate3
li+ezi3 -r*dini de
le-u'e3 parcuri3 sere3
fer'e de ani'ale 3
cresc*torii piscicole3
aez*ri ur%ane i rurale
" noteaz* &n caiete
R63 63 :%sera
re
siste'at
ic*
4o%(ndi
re de noi
cunotin)e
prin acti+i
tate de &n+
)are diri2a
t* de prof

#cosiste
'e antro"
pizate
a-roecosi
ste'e
ecosiste"
'ul
aez*rilor
3.2
.!
" asi-ur*
a.cunoaterea /receptarea
nvrii;
" definete a-roecosiste'e
" in+esti-$eaz* tipurile de
a-roecosiste'e i aez*ri
u'ane,
"identific* ecosiste'ele
antropizate
b.nelegerea noilor
coninuturi.
"e.plic* i'portan)a
"definesc a-roecosiste
"identific* i
in+esti-$eaz*
ecosiste'e antropizate
din fia de lucru i
prezentarea PPt
"&i asu'* responsa%ilit
R6!
R62
R63
6!
63
6
:%sera
re
siste'at
ic*
Verifica
re
frontal*
2
Proiect didactic: cls. a VIII.a
Realizat de prof. Cristian Aurelia
u'ane ecosiste'elor
"interpreteaz* -raficul din
fia de lucru
c.analiza
"co'par* ecosiste'ele
naturale cu cele
antropizate,
"coreleaz*
unei opinii pri+ind
i'portan)a ecosiste'.
"co'par* ecosiste'ele
naturale cu cele
antropizate
"coreleaz* +alorific(nd
ac$izi)iile anterioare
structua ec.antropizate
Sti'ula"
rea per"
for'an"
)ei
/.! Prin c$estionare orala pe
tot parcursul lectiei si
scrisa co'pletand fisa de
e+aluare7ciorc$inele8
"Se -(ndesc i rezol+*
e.erci)iul cu ciorc$inele
R63 65 Fia de
e+aluar
e
Asi-urara
retentiei i
a transferu
lui
. Profesorul apreciaz*
r*spunsurile ele+ilor i le
raporteaz* cu o%iecti+ele
opera)ionale anun)ate la
&nceputul lec)iei.
Pe %aza cunotin)elor
do%(ndite ele+ii
r*spund oral la
&ntre%*rile adresate de
c*tre profesor.
62
6
Verifi"
care
fronta"
l*
0e'a
ptr.acas*
4e inter"
pretat
poezia
.! Poezia ;Rapsodii de
toa'n*< de =.0op(rceanu
Realizeaz* co'entariul
ecolo-ic
R63
#+aluare
Capacit*)ii
3aptitudini
i atitudini
3.2
/.!
In+entariaza principalele
infor'a)ii i solicit*
ele+ilor s* dea r*spunsuri
clare pentru a +erifica
'*sura &n care no)iunile
nou prezentate au fost
&ntelese corect i fi.ate de
catre ele+i.
Se -(ndesc i r*spund
la &ntre%arile adresate
de profesor
R63 6/ Verifica
re
frontal*
Ecosistemele antroi&at "sunt create de o'3 prin transfor'area ecosiste'elor naturale
"sunt reprezentate de:" a#roecosisteme
* ecosistemele a"e&rilor !mane
Imortana a#roecosistemelor:"satisfacerea necesit*tilor de $ran*,
*'aterie pri'a pentru industrie,
"locuri de 'unc*
3
Proiect didactic: cls. a VIII.a
Realizat de prof. Cristian Aurelia
"
*
)i"a de l!cr!
+$ Identific n ima#inile de mai ,os- cinci ecosisteme nat!rale "i !n!l antroi&at$ >oteaz*
&n caset* denu'irea lor.Pot(rnic$ea Iepurele ?(rcio-ul Castorul Cioc*nitoarea
.$ Rec!noa"te ti!l de ecosistem din ima#inile de mai ,os$ >oteaz* &n caset*
A-roecosiste'e
#cosiste'ele
aez*rilor
u'ane
#cosiste'e
rurale
#cosiste'e
ur%ane
0erestr
e
Ac+atice
@i+ezi
0erenuri
ara%ile
culti+ate
=r*dini de
le-u'e
Parcuri
Fer'e
de
ani'ale
Sere
Vii
Cresc*tori
i piscicole
Cresc*tori
i de scoici
Ecosisteme
antroi&ate

Care din ani'alele de 'ai 2os ar a+ea


condi)ii 'ai %une de +ia)* &n ecosiste'ul
antropizat identificat de tineA
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBB.
Proiect didactic: cls. a VIII.a
Realizat de prof. Cristian Aurelia

poru'% %oa%e 7Cintale la $ectar8
D0
50
/0
0
30
20
!0
0
Analizeaz* -raficul din i'a-inea de 'ai sus i e.plic* de ce &n a-roecosiste'e se practic*
iri-atul culturilor.
/ 0otea& n caset ti!rile de a#roecosisteme din ima#inile de mai ,os$1$ Rec!noa"te ti!l a"e&rilor !mane "i notea&*le in caset$

/
Parcel* iri-at*
Parcel* neiri-at*
Prin ce se deose%esc a-roecosiste'ele
din cele dou* i'a-iniA
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB.
Prin ce acti+it*)i a-ricole o'ul 'odific*
&n a-roecosiste'e ur'*torii factori de
%iotop: solul3 u'iditatea3 lu'inozitatea.
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBB
Proiect didactic: cls. a VIII.a
Realizat de prof. Cristian Aurelia

Care sunt ase'*n*rile i deose%irile dintre eleA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1$Reali&ea& !n comentari! ecolo#ic ornind de la oe&ia l!i 2$Torcean! 3Rasodii
de toamn4$
Florile"n -r*dini s"a-it*3 Ei ca -al%ena ei zdrean)* F'pre2ur &i c(nt*"n a-*
Peste straturi3 dalia St*"n lu'ina 'atur*. =reierii din flaute.
Ca o doa'n* din elit* Ca un tal-er de %alan)* ;1f ce lu'e3 soro dra-*A<
Fi &ndreapt* talia. Aplecat pe"o latur*. 1nde s*"l 'ai caute
0rei petunii su%)irele3 Fntre -(ze f*r* fric* @"a -*sit su% trei -r*un)e
Far'ec d(nd re-retelor3 Se &ncep idilele. 6ort de inani)ie
Stau de +or%* &ntre ele3 4oar o -*r-*ri)* 'ic* Si"acu' pleac* s* anun)e
Ce ne face' fetelorA... 9leste'(ndu"i zilele3 Cazul la poli)ie.
Floarea soarelui3 %*tr(n*3 >ec*2it* cere sfatul
4e pe acu' se sperie 1nei 'olii tinere.
C"au s*"i cad* &n )*r(n* C* i"a disp*rut %*r%atul
4in)ii3 de 'izerie. Fn costu' de -inere.
Prod!ctoriBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cons!matori :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
5ioritm!l se&onier: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...
)i"a de eval!are
5
Ecosisteme
antroi&ate