Sunteți pe pagina 1din 5

Suprafete I

Oana Constantinescu
November 26, 2008

1) Fie suprafata reprezentata parametric prin


x = u + v,

y = u v,

z = uv, u, v R.

a) Determinati coordonatele carteziene ale punctelor urmatoare, date prin


coordonate curbilinii: M1 (u = 2, v = 1), M2 (u = 1, v = 2).
b) Stabiliti daca punctele M3 (4, 2, 3), M4 (1, 4, 2) apartin suprafetei.
c) Scrieti ecuatia implicita a suprafetei. Ce cuadrica ati obtinut? Reprezentati -o grac.
d) Scrieti ecuatiile liniilor parametrice ale suprafetei.
e) Determinati ecuatia planului tangent si ecuatiile normalei in M1 la suprafata,
folosind atat ecuatia implicita, cat si ecuatiile parametrice.
2) Fie suprafata
x = u2 + v,

y = u2 v,

z = uv, u, v R.

a) Demonstrati ca liniile parametrice u = u0 = cst 6= 0 sunt drepte iar liniile


parametrice v = v0 = cst sunt curbe plane.
b) Curba u = v de pe suprafata data este curba plana.
3) Demonstrati ca imaginea curbei
x = et cos t,

y = et sin t,

z = 2t

este situata pe suprafata de ecuatie implicita


x2 + y 2 ez = 0

si ca un plan osculator al curbei se confunda cu un plan tangent suprafetei.


4) Pentru urmatoarele suprafete, scrieti ecuatiile planului tangent si al normalei intr-un punct la suprafata:
1

a) z(x2 + y 2 ) = 1 in M (1, 1, 12 );
b) x =

u2 v 2
u2 +v 2 ,

y=

u3 +v 3
u2 +v 2 ,

z=

uv1
u2 +v 2

in M (u = 1, v = 1);

c) paraboloidul hiperbolic z = x2 y 2 , in M (1, 21 , 34 );


1-0.5
0.5
0 -1
3

-1
-2

-1

d) paraboloidul eliptic x2 +

y2
4

= z, in M ( 21 ,

e) hiperboloidul cu o panza

x2
4

y2
9

3
2 , 1);


z 2 = 1, in M (2, 3, 33 );

f) suprafetele de la punctele c), e) sunt cuadrice riglate. Determinati intersectiile dintre planele tangente in punctele specicate si suprafetele respective.
5) Fie curba C de intersectie a unei sfere cu un con:
(S1 ) : x2 + y 2 + z 2 = 3, (S2 ) : 2x2 + y 2 3z 2 = 0.

Determinati ecuatia tangentei in M (1, 1, 1) la curba C.


6) Reamintim ca fereastra lui Viviani este curba obtinuta prin intersectia
dintre o sfera cu un cilindru circular tangent interior sferei, cu diametrul egal cu
raza sferei. Scrieti ecuatiile tangentei la aceasta curba intr-un punct oarecare al
ei.

7) Precizati ce fel de curbe sunt liniile parametrice ale urmatoarelor suprafete:


a) hiperboloidul cu doua panze: x2 y 2 + z 2 1 = 0;
b) elipsoidul:

x2
a2

y2
b2

z2
c2

= 1.

8) Determinati reprezentari parametrice pentru sfera, cilindru circular, elipsoid si tor.


Torul este suprafata obtinuta prin rotirea unui cerc in jurul unei drepte din
planul cercului. Presupunem ca cercul este de raza r>0, este stuat in planul
(yOz), avand centrul pe axa Oy la distanta a>0 de origine. Rotirea se face in
jurul axei Oz si presupunem ca r < a. Obtineti si ecuatia implicita a torului.