Sunteți pe pagina 1din 9

TRANSFORMAREA LAPLACE 231

PRELIMINARII MATEMATICE
TRANSFORMAREA LAPLACE
A.1.1. TRANSFORMAREA LAPLACE DIRECTA SI INVERSA
n teoria sistemelor se folosete adesea o coresonden!" #ntre do$"
m$l!imi de f$nc!ii% o rim" m$l!ime n$mit" clasa ori&inalelor i o a do$a format" c$
ima&inile acestora o'!in$te rintr(o an$mit" transformare ) Aceast" coresonden!"
re*int" interes dac" este 'i$ni+oc" i dac" $nor oera!ii din rima m$l!ime le cores(
$nd #n a do$a m$l!ime oera!ii mai simle ) Printre altele% de o'icei % oera!iilor de
deri+are i inte&rare le cores$nd oera!ii al&e'rice)
Definiia A.1.1.1. O f$nc!ie f % definit" e R % c$ +alori reale sa$
comle,e% se n$mete funcie original dac" are $rmatoarele roriet"!i-
1.
f t / . 0
% / . / % . t 0 1
/A)1)1.
2. este deri+a'il" /e+ent$al% e or!i$ni.1
3. e,ista do$" n$mere% M 2 0% a 0% astfel #nc3t

f t Me
at
/ .
% / . 4 % 5 t 0 )
/A)1)2.
6om nota c$ O ( m$l!imea f$nc!iilor care #ndelinesc aceste condi!ii)
N$m"r$l a se n$mete indicele de cre!ere al f$nc!iei f/t.)
Cea mai siml" f$nc!ie din clasa O a ori&inalelor este funcia !rea"!#
uni!a!e definit" rin

$ t t
t
t
/ . / .
%
%

<

'

1
0 0
1 0
/A)1)3.
F$nc!ia treat" $nitate are $n rol imortant datorit" fat$l$i c"% rin
#nm$l!irea c$ 1/t.% o f$nc!ie f/t. de+ine f$nc!ie ori&inal% c$ "strarea +alorilor sale e
inter+al$l
/ % . 0
)

f t t
t
f t t
/ . / .
%
/ .%

<

'

1
0 0
0
/A)1)7.
Definiia A.1.1.$. Fie f O ar'itrar" i a indicele s"$ de cretere)
F$nc!ia
f C C
a
-
% $nde

{ }
C s C s a
a
>

Re/ .
/A)1)8.
definit" rin
f s f t e dt
st
/ . / .

0
/A)1)9.
se n$mete i%aginea du"# La"lace sa$ !ran&for%a!a La"lace a f$nc!iei f/t.)
Se notea*"-
f s f t / . 4 / .5 L
/A)1):.
232 ANE;A 1
iar L se n$mete o"era!orul de !ran&for%are La"lace) Rela!ia /A)1)9. definete
!ran&for%a!a La"lace direc!#)
Teore%a A.1.1.1. <ac" o f$nc!ie comle," f/s. % c$
s = +
#ndelinete $rm"toarele condi!ii-
1. este olomorf" e $n semilan
{ }
C s C a
o
>
% c$ a 01
2. f/s. tinde c"tre *ero% $niform #n raort c$ ar&$ment$l l$i s% c3nd
s
% oricare ar fi semilan$l
{ }
s C c a > >
1
3. inte&rala
f s ds
c =
c =
/ .

+
este a'sol$t con+er&ent"1
at$nci f$nc!ia f/t.% c$ +alorile

f t
=
f s e ds
st
c =
c =
/ . / .

+

1
2
% c 2 a /A)1)>.
este o f$nc!ie ori&inal i ima&inea sa este f/s.)
n orice $nct de discontin$itate al f$nc!iei f/t.% +aloarea f$nc!iei este
dat" de media aritmetic" a limitelor laterale ale f$nc!iei f #n acel $nct)
E&alitatea /A)1)>. ermite determinarea ori&inal$l$i c3nd se c$noate
ima&inea sa i se n$mete for%ula de in'er&are Mellin ( Fourier /sa$ inte&rala
)ro%*ic+ ( ,agner. i rere*int" !ran&for%a!a La"lace in'er&# % not3nd$(se
f t f s / . 4 / .5

L
1
/A)1)?.
Cont$r$l e care se calc$lea*" inte&rala de linie /A)1)>. este o dreat"
aralel" c$ a,a ima&inar" rin
c
1 acest cont$r /fi&$ra A)1)1)1. se consider" #nc@is
la infinit e la st3n&a % deci cont$r$l de inte&rare c$rinde semilan$l #n care se afl"
$nctele sin&$lare ale f$nc!iei f/s.)

Fi&) A)1)1)1 Cont$r$l AromBic@
Cnte&rala de cont$r /A)1)>. se mai oate scrie-
TRANSFORMAREA LAPLACE 233

f t
=
f s e ds
st
/ . / .

1
2
/A)1)10.
i se calc$lea*" folosind metoda re*id$$rilor-

[ ]
f t * f s e
st
s
f s
i
/ . Re / .
4 / .5

P
/A)1)11.
$nde P 4f/s.5 rere*int" olii l$i f/s.)
Form$la de calc$l al $n$i re*id$$ #ntr($n ol al l$i f/s. % a+3nd ordin$l
de m$ltilicitate D %
s
D

% este $rm"toarea-

[ ]
( )
[ ]
Re / . lim
/ .E
/ . * f s e
D
d
ds
s f s e
st
s
s
D
D
D
D
st
D D


1
1
1
1
/A)1)12.
A.1.$. TEOREMELE TRANSFORMATEI LAPLACE
1. Teore%a liniari!#ii) <ac" f/t. % f
1
/t. % f
2
/t. s$nt f$nc!ii ori&inal iar
Reste o constant"% at$nci

L 4 / .5 / . f t f s
/A)1)13.
i
L 4 / . / .5 / . / . f t f t f s f s
1 2 1 2
t t
/A)1)17.
<e asemenea
L


1
0 4 / .5 / . % f s f t t /A)1)18.
i L

t t
1
1 2 1 2
0 4 / . / .5 / . / . % f s f s f t f t t /A)1)19.
$. Teore%a -n!.r/ierii 0!ran&laiei reale1 ) <ac" f/t. este f$nc!ie
ori&inal % c$
L 4 / .5 / . f t f s
% at$nci

L 4 / .5 / . % / . f t e f s
s
>

0
/A)1)1:.
2. Teore%a de"la&#rii 0!ran&laiei -n co%"le31) <ac" f/t. este f$nc!ie
ori&inal iar a C c$
Re a 0
% at$nci
L 4 / .5 / . e f t f s a
at t
/A)1)1>.
<e asemenea-
L L

t
1 1
0 4 / .5 4 / .5 % f s a e f s t
at
/A)1)1?.
sa$% ec@i+alent
L L
t
t
1 1
0 4 / .5 4 / .5 % f s e f s a t
at
/A)1)20.
4. Teore%a a&e%#n#rii 0&c+i%5#rii de &car# a !i%"ului1 ) <ac" f/t.
este f$nc!ie ori&inal iar

+
R
% at$nci

L f
t
f s

_
,

1
]
1
/ .
/A)1)21.
6. Teore%a deri'#rii ) <ac" f/t. i
f t / .
s$nt f$nc!ii ori&inal
/ % . f f O
i
f s f t / . 4 / .5 L
% at$nci

L
df t
dt
sf s f
/ .
/ . / .

1
]
1

+
0
/A)1)22.
$nde
f / . 0
+
rere*int" limita la dreata a f$nc!iei f/t. #n $nct$l t 0)
n &eneral % dac" f f f
n
% % ))) %
/ .
aar!in clasei ori&inalelor O i dac"
f s f t / . 4 / .5 L
% at$nci
237 ANE;A 1

L 4 / .5 / . / .
/ . / .
f t s f s s f
n n n D D
D
n


+

1
1
0
/A)1)23.
#n care f t
df t
dt
D
D
D
/ .
/ .
/ .
/A)1)27.
Aceast" teorem" se mai n$mete i !eore%a deri'#rii reale deorece
deri+area se face #n raort c$ +aria'ila ! a domeni$l$i real)
7. Teore%a in!egr#rii reale ) <ac" f$nc!ia f/t. este o f$nc!ie ori&inal
at$nci i f$nc!ia &/t. o'!in$t" rin inte&rarea l$i f/t. este tot o f$nc!ie ori&inal

& t f d t R
o
t
/ . / . % / .


/A)1)28.
i are ima&inea

& s f d
s
f s
o
t
/ . / . / .

L
1
/A)1)29.
8. Teore%a in!egr#rii i%aginii ) <ac"
f t / .
este f$nc!ie ori&inal iar
f s / .
este ima&inea sa% at$nci

f F dF
f t
t
s
/ .
/ .

1
]
1
L
/A)1)2:.
#n care f F f s
s F
/ . / .

)
9. Teore%a "rodu&ului de con'oluie real 0)orel1 ) <ac"
f s f t / . 4 / .5 L
i
& s & t / . 4 / .5 L
% at$nci rod$s$l
f s & s / . / .
al celor do$" ima&ini este
ima&inea rod$s$l$i de con+ol$!ie f G &

f s & s f & t d
o
t
/ . / . / . / .

L L f t & d f & t
o
t
/ . / . 4/ G ./ .5
/A)1)2>.
O5&er'aie) <in /A)1)2>. se o'!ine $or for%ula lui Du+a%el% $tili(
*at" adesea #n electrote@nic"

s f s & s f t & f & t d
o
t
/ . / . / . / . / . / . +

1
]
1
+
L 0
/A)1)2?.
:. Teore%a "rodu&ului de con'oluie co%"le3 ) Fie
f t / .
i
& t / .
f$nc!ii ori&inal iar
f s / .
i
& s / .
ima&inile lor Lalace) Cma&inea Lalace a rod$s$l$i
f s & t / . / .
este

L 4 / . / .5 / . / . % f t & t
=
f F & s F dF c a
c =
c =
>

+

1
2
/A)1)30.
$nde a rere*inta indicele de crestere al f$nctiei f/t.)
1;. Teore%a de/'ol!#rii) Fie
f s / .
o f$nc!ie ra!ional"

f s
r s
s
r s
s s
i
m
i
m
i
/ .
/ .
/ .
/ .
/ .

1
/A)1)31.
Transformata Lalace in+ers" este dat" de rela!ia-
TRANSFORMAREA LAPLACE 238

f t
H
m F
t e t
F

m F s t
F
m

/ .
/ .E
%
/ .1 1
0
/A)1)32.
$nde
H
F
d
ds
s s
r s
s
F
F
F

m
s s

1
]
1

'

1
1
1
1
/ .E
/ .
/ .
/ .
/A)1)33.
11. Teore%a 'alorii iniiale ) <ac"
f t / .
i rima sa deri+at" s$nt
f$nc!ii ori&inal%
f s / .
este ima&inea Lalace a l$i
f t / .
i dac" e,ist" lim
sf s / .
c3nd
s
% at$nci

lim / . lim / .
t o s
f t sf s

/A)1)37.
sa$% ec@i+alent
f sf s
s
/ . lim / . 0
+

/A)1)38.
1$. Teore%a 'alorii finale) <ac"
f t / .
i rima sa deri+at"
f s / .
s$nt
f$nc!ii ori&inal %
f s f t / . 4 / .5 L
iar f$nc!ia
sf s / .
este analitic" e a,a ima&inar" i #n
semilan$l dret
C
+
% at$nci

lim / . lim / .
t s o
f t sf s

/A)1)39.
Aceast" teorem" este foarte $til" #n alica!ii entr$ determinarea +alorii
finale /entr$ t . sa$ a +alorii de re&im sta!ionar a $nei f$nc!ii
f t / .
care n$ este
c$nosc$t" dec3t rin transformata sa Lalace)
Teore%a 'alorii finale nu &e "oa!e a"lica dec.! -n ca/ul &i&!e%elor
liniare ne!ede &!a5ile)
<eoarece transformarea Lalace are "ro"rie!a!ea de unici!a!e % #n
ractica c$renta se $tili*ea*" o ta'el" sa$ Idic!ionarJ de erec@i de transformate % #n
care se &r$ea*" e do$" coloane f$nc!ia ori&inal
f t / .
i ima&inea sa
f s / .
) Este
recomandat calc$l$l e 'a*a form$lei c$ re*id$$ri)
TRANSFORMAREA <
A.$.1. TRANSFORMAREA < DIRECTA SI INVERSA
Fie f$nc!ia ori&inal f R R - a+3nd indicele de cretere a)
Cntrod$cem
f K R
d
-
rin
f D f D@
d
/ . / .
% D K i @ 2 0% ar'itrar ales%
n$mit" di&cre!i/a!a cu "a&ul + a f$nc!iei contin$e f/t.)
Definiia A.$.1.1. Se n$mete !ran&for%a!a < a f$nc!iei f% f$nc!ia
comle,"-

f * f t *
d
t
t
/ . / .

0
% t N /A)2)1.
definit" #n domeni$l de con+er&en!" < al seriei La$rent resecti+e)
Se notea*"-
f * f t
d
/ . 4 / .5 Z
/A)2)2.
Efecti+% transformata K a $nei f$nc!ii f/t. entr$ care ima&inea Lalace
este-

f s f t / . 4 / .5 L
/A)2)3.
se calc$lea*" c$ form$la /+e*i ara&raf$l 7)1)1.
239 ANE;A 1

[ ]
f *
=
f s
*
* e
ds c a * e
d
s@
c =
c =
c@
/ . / . % %

> >

+

Z f/s.
1
2
/A)2)7.
<ac" f/s. este o ra!ional" a+3nd olii
1
%
2
% )))%
r
at$nci acetia +or fi
lasa!i la st3n&a +erticalei de a'scis" c %iar condi!ia
* e
c@
>
re+ine la a $ne
* e
@

i a
l$a Re 2 c /+e*i fi&) A)2)1)1.

Fi&) A)2)1)1
<ac" f/s. este strict rorie% at$nci inte&rala este n$l" e arcele de ra*"
infinit" C
1
i C
2
) n consecin!" % alic3nd teorema re*id$$rilor c$ referire la cont$r$l
care con!ine olii l$i f/s.% se o'!ine-

[ ]
f * * f s
*
* e
d
s@
/ . Re / .

1
]
1

P f/s.
/A)2)8.
form$l" deose'it de $til" #n reali*area efecti+" a calc$lelor)
Tran&for%area in'er&# < = no!a!# Z
(1
= se o'!ine c$ form$la de
in+ersi$ne-

f t
=
f * * d* t N
t
/ . / . %

1
2
1

/A)2)9.
#n care cont$r$l este $n cerc de ra*a e
c@
care c$rinde to!i olii l$i f/*.% e+iden!iat #n
fi&) A)2)1)2)

Fi&) A)2)1)2
TRANSFORMAREA LAPLACE 23:
Se notea*" -
[ ] f t f * t N / . / . % Z
(1
/A)2):.
Calc$l$l efecti+ al l$i f/t. % c$ t N % se reali*ea*" rin alicarea
teoremei re*id$$rilor-

[ ]
[ ]
f t * f * *
t
/ . Re / .

1
P f/*.
% t N /A)2)>.
A.$.$. TEOREMELE TRANSFORMATEI <
1. Teore%a liniari!#ii. <ac" f/t.% f
1
/t. i f
2
/t. s$nt f$nc!ii discrete /* (
transforma'ile. iar R este o constant"% at$nci

[ ]
Z f/t. f * / .
/ A)2)?.
i [ ]
Z f
1
/ . / . / . / . t f t f * f * t t
2 1 2
/A)2)10.
$. Teore%a de a&e%#nare /de di+i*are a ar&$ment$l$i.) <ac" f/t. i
&/t. satisfac rela!ia

& t a f t t N
t
/ . / . %
/A)2)11.
at$nci [ ]
Z &/t.

_
,
& * f
*
a
/ .
/A)2)12.
2. Teore%a de"la&#rii reale /transla!iei reale.) <ac" f/t. este o f$nc!ie
discret" iar n N % at$nci
[ ] Z f/t ( n.

* f *
n
/ .
/A)2)13.
i
[ ]
[ ]
Z f/t L n. + + +

* f * * f * f *f n
n n n
/ . / . / . ))) / . 0 1 1
1
/A)2)17.
4. Teore%a de"la&#rii -n co%"le3) <ac" f/t. este o f$nc!ie discret"
iar a C c$ Rea 0% at$nci
[ ]
[ ]
( )
Z Z e
at
t
t
f t f s a f *e
a@
/ . / .
/A)2)18.
6. Teore%a deri'#rii -n ra"or! cu un "ara%e!ru real) <ac" f/t%a. c$
t N i a R este o f$nc!ie discret" i #n l$s-
a. f/t%a. este *(transforma'il"
a R
'. f/t%a. este deri+a'il" #n raort c$ a%
t N
at$nci [ ]
Z Z
df/t% a.
da
f/t% a.

1
]
1

d
da
df * a
da
/ % .
/A)2)19.
7. Teore%a "rodu&ului de con'oluie real. Fie f i & f$nc!ii discrete%
*(transforma'ile) Prod$s$l de con+ol$!ie real este definit de rela!ia

@ t f & t & f t / . / . / . / . / ./A)2)1:.
not3nd$(se-
@ t f & t / . / ./ .
/A)2)1>.
<eoarece t N % rod$s$l de con+ol$!ie real se rescrie s$' forma-
@ t f & t & f t
t t
/ . / . / . / . / .


0 0
/A)2)1?.
At$nci-
[ ]
Z @/t. @ * f * & * / . / . / .
/A)2)20.
8. Teore%a 'alorii iniiale 0TVI1) <ac" f/t. este o f$nc!ie discret"%
* ( transforma'il" % a+3nd ima&inea f/*. i dac"
lim / .
*
f *

e,ist" % at$nci

lim / . lim / .
t *
f t f *

0
/A)2)21.
23> ANE;A 1
9. Teore%a 'alorii finale 0TVF1 ) <ac" f/t. este o f$nc!ie discret"%
* ( transforma'il" c$ ima&inea f/*. i dac" f$nc!ia /1(*
(1
. f/*. n$ are oli e cerc$l de
ra*" $nitate sa$ #n afara acest$ia #n lan$l * % at$nci
( )
lim / . lim / .
t *
f t * f *


1
1
1
/A)2)22.
n ractic" se $tili*ea*" o ta'el" sa$ Idic!ionarJde erec@i de transfor(
mate Lalace i transformate K) Este recomandat calc$l$l e 'a*a form$lei c$
re*id$$ri EEE
TRANSFORMAREA LAPLACE 23?