Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CLUJ NAPOCA

ONISIFOR GHIBU CLUJ NAPOCA

Proba_C_bareme

LICEUL TEORETIC

Examenul de bacalaureat 2012

Proba C

de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

studiată pe parcursul învăţământului liceal

Proba de înţelegere a unui text audiat la Limba rusă

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

BAREM DE EVALUARE

   

Varianta 2

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

 

1. А / Да

LICEUL TEORETIC ONISIFOR

 

2. Б / Нет

3. Б / Нет

4. А / Да

4

răspunsuri corecte x 10 puncte = 40 de puncte

SUBIECTUL al II-lea

 

(60 de puncte)

1. Б

2. А

3. В

4. Г

5. Б

6. В

6 răspunsuri corecte x 10 puncte = 60 de puncte

Nivelul de competenţă se va acorda în funcţie de punctajul obţinut, după cum urmează:

- :

0 -

10

puncte

A1:

11 -

30

puncte

A2:

31 -

60

puncte

B1:

61 -

80

puncte

B2:

81 - 100

puncte

Proba C – Limba rusă Barem de evaluare

Varianta 2