Sunteți pe pagina 1din 11

SEDEREA IN ROMANIA PENTRU MUNCA

Doriti sa munciti in Romania si aveti cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului
Economic European? Treuie sa !asiti un an!a"ator si sa sustineti proele impuse de acesta#
Daca se decide sa va an!a"e$e% acesta va otine pentru dumneavoastra o autori$atie de munca#
Puteti fi an!a"at in Romania la un sin!ur an!a"ator% persoana fi$ica sau "uridica#
An!a"atorul va otine autori$atia de munca de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului
&eneral pentru Imi!rari din "udetul in care are sediul social# Pentru aceasta% va depune o serie de
documente#

Conditii pentru obtinerea autorizatiei
'a elierarea autori$atiei de munca% an!a"atorul va plati astfel(

v autori$atiile de munca pentru lucrator permanent% detasat% transfrontalier% sta!iar%
nominal% sportiv% an!a"atorul va ac)ita ec)ivalentul in lei a *++ euro,
v autori$atiile pentru lucrator permanent-studii si se$onier% an!a"atorul va ac)ita
ec)ivalentul in lei a .+ euro,
v c)itanta se va pre$enta in ori!inal% cu semnatura si stampila unitatii de tre$orerie% platita
in contul cu nr# *+/0+1.+#

Daca nu aveti cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat memru al Uniunii Europene ori al
Spatiului Economic European va puteti an!a"a in Romania% cu autori$atie de munca% daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii(

1# 'ocurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani% ai statelor memre
UE2SEE sau de re$identi permanenti pe teritoriul Romaniei,

*# Indepliniti conditiile speciale de pre!atire profesionala% e3perienta in activitate si
autori$are,

/# 4aceti dovada faptului ca sunteti apt din punct de vedere medical sa desfasurati
activitatea respectiva,

5# Nu aveti antecedente penale care sa fie incompatiile cu activitatea pe care o
desfasurati sau urmea$a sa o desfasurati pe teritoriul Romaniei,

5# 6a incadrati in contin!entul anual aproat prin 7otarare a &uvernului,

.# An!a"atorul are ac)itate la $i oli!atiile catre u!etul de stat,

0# An!a"atorul desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita elierarea autori$atiei
de munca,

8# An!a"atorul sa nu fi fost sanctionat anterior pentru munca nedeclarata sau an!a"are ile!ala#


Nu trebuie indeplinite prevederile punctului nr.1 de mai sus daca va incadrati in
urmatoarele categorii:

v detineti functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina si
sunteti sin!ura persoana numita in aceasta functie,
v sunteti sportiv profesionist si aveti dove$i ca ati desfasurat o activitate similara in alta
tara,
v solicitanti o autori$atie de munca nominala,
v solicitati o autori$atie de munca pentru lucratori transfrontalieri,
v sunteti posesorul unui drept de sedere in scop de studii#

Aveti nevoie de autorizatie de munca pentru a putea fi angajat pe teritoriul Romaniei
chiar daca va aflati in urmatoarele situatii:
v proveniti dint-un stat ai caror cetateni nu au nevoie de vi$a pentru a intra in Romania,
v aveti drept de sedere temporara in scop de studii si doriti sa va an!a"ati 9puteti lucra doar
in a$a unui contract individual de munca cu timp partial% cu pro!ram de ma3imum 5 ore pe $i:,
v aveti drept de sedere pentru reintre!irea familiei,
v sunteti detasat pe teritoriul Romaniei#

Categorii de lucratori

In functie de tipul activitatii pe care doriti sa o desfasurati in Romania% va puteti an!a"a ca(

Lucrator permanent ; va an!a"ati in Romania pe a$a unui contract individual de munca% la o
sin!ura persoana fi$ica sau "uridica din Romania% ori la o repre$entanta% sucursala sau filiala din
Romania a unei persoane "uridice cu sediul in strainatate#

Lucrator stagiar ; sunteti incadrat in munca% iar pre$enta dumneavoastra pe teritoriul Romaniei
este strict determinata in timp si are drept scop imunatatirea pre!atirii profesionale% a
cunostintelor lin!vistice si culturale#

Lucrator sezonier ; sunteti an!a"at pe teritoriul Romaniei% in a$a unui contract individual de
munca inc)eiat pe perioada determinata% care nu poate depasi 0 luni intr-un interval de 1* luni#
'ocul de munca este ine definit% intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de
succesiunea anotimpurilor#

Lucrator transfrontalier ; sunteti an!a"at intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei
si va intoarceti in fiecare $i sau cel putin o data pe saptamana in statul in care aveti domiciliul si
al carui cetatean sunteti si care are frontiera comuna cu Romania#

Lucrator detasat - sunteti an!a"at al unei persoane "uridice straine% care poate sa desfasoare
activitate pe teritoriul Romaniei# E3ista urmatoarele situatii(

1. sunteti detasat pe teritoriul Romaniei% in numele companiei an!a"atoare% in
cadrul unui contract inc)eiat intre intreprinderea care face detasarea si
eneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania,
2. sunteti detasat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere
care apartine unui !rup de intreprinderi% situata pe teritoriul Romaniei#

Lucrator inalt calificati ; sunteti an!a"at in a$a unui contract de munca valail% inc)eiat pe o
perioada de cel putin 1 an% la o persoana fi$ica sau "uridica din Romania% pe un loc de munca
inalt calificat,

Consultati conditiile si documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de munca in
functie de tipul acesteia:


1#autori$atia de munca pentru lucratorii permanenti
*#autori$atia de munca pentru lucratorii detasati
/# autori$atia de munca pentru lucratorii se$onieri
5# autori$atia de munca pentru lucratorii sta!iari
.#autori$atia de munca pentru sportivi
0# autori$atia de munca pentru lucratoriitransfrontalieri
8# autori$atia de munca nominala
<# autori$atia de muna pentru lucratorii inalt calificati

!ermene pentru autorizatia de munca

= Inspectoratul &eneral pentru Imi!rari solutionea$a cererea pentru elierarea autori$atiei de
munca in termen de /+ de $ile de la data inre!istrarii acesteia# In ca$urile in care sunt necesare
verificari suplimentare% termenul poate fi prelun!it cu cel mult 1. $ile#

= Autori$atia de munca se elierea$a pentru o perioada de cel mult un an% cu e3ceptia autori$atiei
de munca pentru lucratori se$onieri si autori$atia de munca nominala#
= An!a"atorul are oli!atia sa inre!istre$e contractul individual de munca inc)eiat in a$a
autori$atiei de munca la inspectoratul teritorial de munca% in termenul preva$ut de le!e#

= An!a"atorul la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui
ra$a teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror
acces pe piata muncii din Romania este necesara autori$atia de munca% cu cel putin . $ile
anterioare inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei% dar nu mai tar$iu de prima $i de
activitate# Orice modificare a elementelor preva$ute in comunicare se transmite inspectoratului
teritorial de munca in termen de . $ile de la data producerii acesteia

= Pierderea autori$atiei de munca se comunica Inspectoratului &eneral pentru Imi!rari% in termen
de / $ile de la data constatarii pierderii# In acelasi termen se comunica Inspectoratului &eneral
pentru Imi!rari deteriorarea sau distru!erea permisului de sedere in scop de munca#

= 'a cererea titularului%Inspectoratul &eneral pentru Imi!rari va eliera un duplicat al
autori$atiei de munca pierdute% deteriorate sau distruse#

= Autori$atia de munca se pastrea$a de catre an!a"at# Pentru a face dovada le!alitatii incadrarii in
munca a strainului% an!a"atorul treuie sa detina o copie le!ali$ata a autori$atiei de munca sau a
permisului de sedere in scop de munca% dupa ca$#

= An!a"atorul care are incadrat in munca un strain caruia nu ii este necesara autori$atia de munca
are oli!atia de a comunica Inspectoratului &eneral pentru Imi!rari copia contractului individual
de munca% copia actului de detasare% precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre
cate!oriile preva$ute la art# . lit# !: si ):% dupa ca$#

= An!a"atorul care are incadrat in munca un strain are oli!atia de a comunica Inspectoratului
&eneral pentru Imi!rari% in termen de 1+ $ile% modificarea sau incetarea contractului individual
de munca inc)eiat cu strainul caruia nu ii este necesara autori$atia de munca ori% dupa ca$%
incetarea detasarii acestuia#

= Autori$atia isi pierde valailitatea% atra!and dupa sine anularea acesteia% in ca$ul in care se
depasesc cele /+ $ile de la data pro!ramarii pentru elierare% conform art#*% alin#1% lit#e din OU&
.02*++8#

Dupa otinerea autori$atiei de munca% an!a"atorul treuie sa va trimita acest document% iar
dumneavoastra veti otine vi$a de lun!a sedere pentru an!a"are de la misiunile diplomatice si
oficiile consulare ale Romaniei# 9Consultati lista acestora:#

6i$a de lun!a sedere
Pentru otinerea vi$ei de lun!a sedere pentru an!a"are treuie sa depuneti urmatoarele
documente(
- copia autori$atiei de munca% elierata de Inspectoratul &eneral pentru Imi!rari sau% dupa ca$%
documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadrea$a in cate!oriile de cetateni
straini care pot fi incadrati fara autori$atie de munca,
- dovada mi"loacelor de intretinere la nivelul salariului minim rut !arantat in plata pentru
intrea!a perioada inscrisa in vi$a,
- certificat de ca$ier "udiciar sau alt document cu aceeasi valoare "uridica% elierat de autoritatile
din statul de domiciliu sau de resedinta,
- asi!urarea medicala pe perioada valailitatii vi$ei#

"rmatoarelor categorii de straini pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la
persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca:
a# detineti un drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei,
b# faceti parte din cate!oria de cetateni straini al caror acces pe piata muncii din Romania este
re!lementat prin acorduri% conventii sau intele!eri ilaterale inc)eiate de Romania cu alte state%
daca aceasta posiilitate este stailita prin te3tul acordului% conventiei sau intele!erii la care
Romania este parte,
c# ati doandit o forma de protectie in Romania,
d# desfasurati activitati didactice% stiintifice sau alte cate!orii de activitati specifice cu caracter
temporar in institutii de profil acreditate din Romania% in a$a unor acorduri ilaterale% sau ca
titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si
personal inalt calificat% in a$a ordinului ministrului educatiei% cercetarii si tineretului% precum si
strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania% in a$a ordinului
ministrului culturii si patrimoniului national,
e# urmea$a sa desfasurati pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori
de alte institutii ale administratiei pulice centrale sau locale ori de autoritati administrative
autonome,
f# sunteti numit sef de filiala% repre$entanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei
companii care are sediul in strainatate% in conformitate cu actele preva$ute de le!islatia
romana in acest sens,
g# sunteti memru de familie al unui cetatean roman,
h# sunteti an!a"at al unei companii cu sediul in unul dintre statele memre UE2SEE ori in
Confederatia Elvetiana si sunteti detasat in Romania 9va treui sa pre$entati permisul de sedere
din acel stat:#
i# sunteti solicitanti de a$il% dupa un an de la data depunerii cererii de a$il% daca va mai aflati in
procedura de de terminare a unei forme de protectie,
j# daca sunteti tolerati% pe perioada cat vi s-a aproat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei,
Ta3a de vi$a este de 1*+ Euro si se ac)ita in statul in care faceti solicitarea#

Puteti solicita vi$a de lun!a sedere pentru an!a"are in termen de 0+ de $ile de la elierarea
autori$atiei% in ca$ contrar aceasta pier$andu-si valailitatea# Perioada de valailitate a
autori$atiei se refera doar la otinerea vi$ei de lun!a sedere% otinerea permisului de sedere
nefiind conditionata de aceasta#

Ca si procedura interna% vi$a de lun!a sedere pentru an!a"are primeste aproarea Centrului
National de 6i$e% fara a mai fi necesar si avi$ul Inspectoratului !eneral pentru Imi!rari# Pentru
cate!oriile care desfasoara activitati lucrative fara autori$atie de munca% vi$a se acorda cu avi$ul
Inspectoratului &eneral pentru Imi!rari#

6i$a de lun!a sedere se acorda pentru o perioada de >+ de $ile% cu una sau mai multe calatorii#
Permisul de sedere
Dupa intrarea in Romania treuie sa otineti un permis de sedere# 6eti depune documentele
personal 9vi se va prelua si ima!inea: la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului
&eneral pentru Imi!rari din "udetul in care locuiti% cu cel putin /+ de $ile inainte de e3pirarea
dreptului de sedere acordat de vi$a#
Pentru prima prelun!ire a dreptului de sedere 9otinerea primului permis de sedere: pentru
an!a"are treuie sa pre$entati urmatoarele documente(

- cerere,
- documentul de trecere a frontierei 9pasaportul% titlul de calatorie% etc#: in ori!inal si copie,
- dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit in ori!inal si copie,
- autori$atia de munca,
- contractual individual de munca,
-salariul inscris
- actul medical de atestare a starii de sanatate% din care sa re$ulte ca sunteti apt pentru a fi
incadrat in munca 9cerificat elierat de cainete% de stat sau particulare% de Medicina Muncii:,
- copia actului de identitate sau% dupa ca$% a autori$atiei sau a altui document le!al care sa ateste
e3ercitarea unei activitati ori profesii independente% in ca$ul in care an!a"atorul este o persoana
fi$ica,
- adeverinta medicala
-ta3e#

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin /+ de $ile inainte de e3pirarea celui anterior# O
data cu acesta se prelun!este si autori$atia de munca% daca ati ramas la acelasi an!a"ator# Pentru
prelun!irea ulterioara a dreptului de sedere 9otinerea unui nou permis de sedere: treuie sa
depuneti urmatoarele documente(

- cerere,
- documentul de trecere a frontierei 9pasaportul% titlul de calatorie% etc#: in ori!inal si copie,
- dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit in ori!inal si copie,
- contractual individual de munca,
-salariul inscris,
- certificatul de atestare fiscala,
- copia actului de identitate sau% dupa ca$% a autori$atiei sau a altui document le!al care sa ateste
e3ercitarea unei activitati ori profesii independente% in ca$ul in care an!a"atorul este o persoana
fi$ica,
- adeverinta medicala
- actul medical de atestare a starii de sanatate
-ta3e#

Alte cate!orii de cetateni straini% carora li se prelun!este dreptul de sedere(
1. $!RA%N% &'!A$A!%(
a: cerere
: documentul de trecere a frontierei 9ori!inal si copie:,
c: autori$atia de munca pentru lucratori detasati9ori!inal si copie:,
d: deci$ia de detasare tradusa si le!ali$ata,
e: dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit 9ori!inal si copie:,
f: dovada mi"loacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu rut pe economie,
!: dovada asi!urarii sociale de sanatate,
): adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de oli care sa puna in pericol sanatatea
pulica,
i: ta3e 9ta3a consulara in valoare de 1*+ euro% *0+ lei ; contravaloarea permisului de sedere% 5
lei - ta3a e3tra"udiciara de timru:#

2. $!RA%N%% AN(A)A!% A% "N'% *'R$+AN' )"R%&%C' C" $'&%"L %N!R,"N $!A!
-'-.R" ".'. $A" $.'.'. &'!A$A!% %N R+-AN%A:

a: cerere
: documentul de trecere a frontierei 9ori!inal si copie:,
c: deci$ie de detasare tradusa si le!ali$ata,
d: copie permis de sedere din statul memru UE sau SEE,
e: dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit 9ori!inal si copie:,
f: dovada mi"loacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu rut pe economie,
!: dovada asi!urarii sociale de sanatate,
): adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de oli care sa puna in pericol sanatatea
pulica,
i: ta3e9ta3a consulara in valoare de 1*+ euro% *0+ lei ; contravaloarea permisului de sedere% 5 lei
- ta3a e3tra"udiciara de timru:#

/. $'0%% &' R'*R'1'N!AN!A

a: cerere
: autori$atia de functionare,
c: dovada e3istentei raporturilor "uridice intre solicitant si repre$entanta,
d: dovada detinerii le!ale a spatiului pentru sediul social,
e: actul medical de atestare a starii de sanatate% din care sa re$ulte ca strainul este apt pentru a fi
incadrat in munca 9certificat elierat de cainete de Medicina Muncii% de stat sau particulare:,
f: dovada mi"loacelor de intretinere,
!: adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de oli care sa puna in pericol sanatatea
pulica,
): dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit,
i: dovada asi!urarii sociale de sanatate,
": ta3e 9ta3a consulara in valoare de 1*+ euro% *0+ lei ; contravaloarea permisului de sedere% 5
lei - ta3a e3tra"udiciara de timru:#

2. $'0%% &' $"C"R$ALA30%L%ALA

a: cerere
: certificatul constatator elierat de O#N#R#C#,
c: dovada e3istentei raporturilor "uridice intre solicitant si repre$entanta,
d: dovada detinerii le!ale a spatiului pentru sediul social,
e: actul medical de atestare a starii de sanatate% din care sa re$ulte ca strainul este apt pentru a fi
incadrat in munca 9certificat elierat de cainete de Medicina Muncii% de stat sau particulare:,
f: adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de oli care sa puna in pericol sanatatea
pulica,
!: dovada mi"loacelor de intretinere,
): dovada detinerii le!ale a spatiului de locuit,
i: dovada asi!urarii sociale de sanatate,
": ta3e 9ta3a consulara in valoare de 1*+ euro% *0+ lei ; contravaloarea permisului de sedere% 5
lei - ta3a e3tra"udiciara de timru:#

Cererea de acordare sau prelun!ire a dreptului de sedere pentru an!a"are va fi solutionata in
termen de /+ de $ile de la data depunerii acesteia# In ca$ul in care sunt necesare verificari
suplimentare% termenul de solutionare a cererii poate fi prelun!it cu cel mult 1. $ile#

Dreptul de sedere temporara pentru an!a"are se prelun!este succesiv% iar perioada pentru care se
acorda este de cel mult 1 an#