Sunteți pe pagina 1din 5

SEDEREA IN ROMANIA PENTRU STUDII

Doriti sa studiati in Romania si aveti cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului
Economic European? Pentru inceput, treuie sa va inscrieti la institutia de invatamant la care
doriti sa studiati si sa fiti acceptat de aceasta!

Urmatorul pas este otinerea vi"ei de lun#a sedere pentru studii, de la misiunile diplomatice si
oficiile consulare ale Romaniei! $%onsultati lista acestora&!

'i"a de lun#a sedere
Puteti otine vi"a de lun#a sedere pentru studii in calitate de elev, student, masterand, doctorand
sau in cadrul unui pro#ram de sc(im de elevi! Institutia la care veti studia poate fi de stat sau
particulara, cu conditia de a fi acreditata potrivit le#ii! 'i"a se acorda si strainilor acceptati la
studii in a"a documentelor internationale la care Romania este parte!

Pentru otinerea vi"ei de lun#a sedere treuie sa depuneti urmatoarele documente)

I! In calitate de elev, student, masterand sau doctorand)
dovada de acceptare la studii elierata de Ministerul Educatiei, %ercetarii Tineretului si
Sportului, din care sa re"ulte ca veti urma o forma de invatamant de "i*
dovada ac(itarii ta+ei de studii pentru cel putin un an de studiu*
dovada mi,loacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara
lunar, pentru intrea#a perioada inscrisa in vi"a*
certificat de ca"ier ,udiciar sau alt document cu aceeasi valoare ,uridica*
asi#urarea medicala pe perioada valailitatii vi"ei*
incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul
Romaniei, daca strainul este minor!
II! in ca"ul in care participati la un pro#ram de sc(im de elevi)
dovada de acceptare la studii elierata de Ministerul Educatiei, %ercetarii Tineretului si
Sportului, din care sa re"ulte ca veti urma o forma de invatamant de "i*
dovada de participare intr-un pro#ram de sc(im de elevi, reali"at de o or#ani"atie
constituita in conditiile le#ii si recunoscuta pentru acest scop*
dovada din partea or#ani"atiei care reali"ea"a sc(imul de elevi, din care sa re"ulte ca
aceasta va asi#ura mi,loacele de intretinere si eventualele costuri privind indepartarea*
asi#urarea medicala pe perioada valailitatii vi"ei*
dovada privind asi#urarea ca"arii la o familie selectata de catre or#ani"atia care
reali"ea"a sc(imul de elevi si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o
familie din Romania*
incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul
Romaniei, daca strainul este minor!
Ta+a de vi"a este de ./0 Euro si se ac(ita in statul in care faceti solicitarea!

%a si procedura interna, vi"a de lun#a sedere primeste aproarea %entrului National de 'i"e,
numai dupa otinerea avi"ului Inspectoratului 1eneral pentru Imi#rari! I1I emite acest avi" in
cel mult 20 de "ile de la primirea solicitarii, cu posiilitatea de prelun#ire cu .3 "ile!

'i"a de lun#a sedere se acorda pentru o perioada de 40 de "ile, cu una sau mai multe calatorii!

Particularitati ale vi"ei pentru studii
Strainii care participa la un pro#ram de sc(im de elevi treuie sa aia varsta cuprinsa, de re#ula,
intre 5 si .4 ani! Strainii ursieri ai statului roman, nu sunt oli#ate sa faca dovada ac(itarii ta+ei
de studii si dovada mi,loacelor de intretinere pentru otinerea vi"ei, iar cei de ori#ine romana nu
sunt oli#ati sa faca dovada mi,loacelor de intretinere!

Permisul de sedere
Dupa intrarea in Romania treuie sa otineti un permis de sedere! Acesta atesta dreptul
dumneavoastra de sedere in Romania si il puteti otine de la formatiunile teritoriale ale
Inspectoratului 1eneral pentru Imi#rari din ,udetul in care locuiti! Pentru otinerea permisului de
sedere veti depune personal o serie de documente $vi se va prelua si ima#inea&, cu cel putin 20 de
"ile inainte de e+pirarea dreptului de sedere acordat de vi"a!

Pentru prelun#irea dreptului de sedere $otinerea permisului de sedere& pentru studii treuie sa
depuneti urmatoarele documente)

I! daca sunteti elev, student, masterand sau doctorand)
- cerere
- documentul de trecere a frontierei $pasaportul, titlul de calatorie, etc!& ori#inal si copie*
- scrisoare de acceptare la studii 6 se solicita doar la prima prelun#ire a dreptului de sedere*
- adeverinta elierata de institutia de invatamant*
- dovada mi,loacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim net pe economie,
pentru intrea#a perioada a valailitatii permisului de sedere*
- dovada detinerii le#ale a spatiului de locuit $ori#inal si copie&*
- adeverinta medicala*
-ta+e!

II! daca participati la un pro#ram de sc(im de elevi)
- cerere
- documentul de trecere a frontierei $pasaportul, titlul de calatorie, etc!& ori#inal si copie*
- adeverinta elierata de institutia de invatamant*
- documente din care sa re"ulte ca strainul participa la un pro#ram de sc(im de elevi, reali"at de
o institutie constituita in conditiile le#ii si recunoscuta pentru acest scop*
- documente din care sa re"ulte ca or#ani"atia este constituita si recunoscuta, in conditiile le#ii*
- adeverinta din partea or#ani"atiei care reali"ea"a sc(imul de elevi*
- adeverinta medicala*
- ta+e!

Situatii de exceptare pentru cetatenii straini care studiaza in Romania
v 7ursierii statului roman sunt scutiti de plata ta+elor consulare, a permisului de sedere si
nu treuie sa faca dovada mi,loacelor de intretinere!
v Nu treuie sa faca dovada mi,loacelor de intretinere nici strainii de etnie romana $au un
ascendent care a avut sau are cetatenia romana&!

v Studentii straini care au implinit varsta de /8 de ani au nevoie de asi#urare sociala de
sanatate pentru prelun#irea dreptului de sedere temporara, in conformitate cu 9e#ea
nr!43:/008 privind reforma in domeniul sanatatii!
v Strainilor care nu au asolvit studiile in perioada acordata initial li se poate aproa
prelun#irea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finali"arii studiilor, pentru o
perioada de ma+imum un an!

Termene pentru permisul de sedere

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 20 de "ile inainte de e+pirarea celui anterior!

%ererea de acordare sau prelun#ire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 20 de "ile
de la data depunerii acesteia! In ca"urile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul
de solutionare a cererii poate fi prelun#it cu cel mult .3 "ile!

Dreptul de sedere temporara pentru studii se prelun#este succesiv pentru perioade de . an!
Permisele de sedere pentru ursierii statului roman se acorda pe o perioad; e#ala cu durata totala
a studiilor!

Dreptul de sedere se poate prelun#i cu cel mult 40 de "ile dupa asolvirea studiilor, in vederea
definitivarii situatiei scolare sau universitare si a avi"arii documentelor de studii!

Schimbarea profilului de studiu
'a puteti sc(ima profilul de studiu sau speciali"area profesionala daca durata totala pentru
studiile initiale nu este depasita! In ca"ul in care noua optiune necesita o perioada mai mare de
timp este necesara otinerea unei noi vi"e de lun#a sedere in scop de studii!

Angajarea in timpul studiilor
Daca studiati in Romania si detineti un permis de sedere in acest scop puteti lucra numai cu
pro#ram redus $< ore pe "i&! Pentru aceasta treuie sa otineti o autori"atie de munca!
%onsultati conditiile otinerii unei autori"atii de munca! $Sectiunea Munca&