Sunteți pe pagina 1din 270

GHID din 2 octombrie 2006

pentru atribuirea contractelor de achiziie publica*)


EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA I
MONITORI!AREA A"#I!I$IILOR PU%LI"E
PUBLICAT N: MONITORUL O&I"IAL nr' ()* bi+ din , noie-brie ,../
00000000
*) Aprobat de Ordinul nr' 122 din , octo-brie ,../3 publicat
4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea I3 nr' ()* din ,
noie-brie ,../'
INTRO7U"ERE
8n conte9tul an:a;a-entelor a+u-ate de Ro-6nia 5ata de
Uniunea European< 4n cadrul capitolului 1 =Libera circulaie a
-<r5urilor= >i al reco-and<rilor "o-i+iei Europene3 a 5o+t
adoptat< Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../ pri?ind
atribuirea contractelor de achiziie publica3 a contractelor de
conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor de conce+iune de
+er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr'
@@BA,../'
Ccopul noii le:i+laii 4l con+tituieD
E pro-o?area concurentei 4ntre operatorii econo-iciF
E :arantarea trata-entului e:al >i nedi+cri-inarea
operatorilor econo-iciF
E a+i:urarea tran+parenei >i inte:rit<ii proce+ului de
achiziie publicaF
E a+i:urarea utiliz<rii e5iciente a 5ondurilor publice prin
aplicarea procedurilor de atribuire'
Prezentul :hid de aplicare a le:i+laiei pri?ind atribuirea
contractelor de achiziie publica e+te un in+tru-ent a;utator
pentru o aplicare corecta >i 4n acord cu bunele practici
europene'
Abre?ieri utilizate 4n prezentul :hidD
Prin ordonanta e+te denu-ita Ordonanta de ur:enta a
Gu?ernului nr' @*A,../ pri?ind atribuirea contractelor de
achiziie publica3 a contractelor de conce+iune de lucr<ri
publice >i a contractelor de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu
-odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr' @@BA,../'
Prin hot<r6re e+te denu-ita #ot<r6rea Gu?ernului nr' ),2A,../
pentru aprobarea nor-elor de aplicare a pre?ederilor re5eritoare
la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonanta de
ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../ pri?ind atribuirea contractelor
de achiziie publica3 a contractelor de conce+iune de lucr<ri
publice >i a contractelor de conce+iune de +er?icii3 cu
-odi5ic<rile ulterioare'
"AP' I
Ci+te-ul achiziiilor publice
Ci+te-ul achiziiilor publice reprezint< o parte a realit<ii
;uridico0econo-ico0tehnice a +ociet<ii ro-6ne>ti'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JCcopul :eneral al +i+te-ului achiziiilor publice e+te dedicat
+ati+5acerii J
Jintere+ului public3 re+pecti? dez?oltarea >i 4-bun<t<irea
-ediului de ?iata J
Jal co-unit<ii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8ntre ele-entele co-ponente ale +i+te-ului inter?in relaii
+peci5ice atin:erii +copului :eneral'
8n cadrul +i+te-ului3 ele-entele co-ponente interactioneaza
4ntre ele conditionandu0+e3 potentandu0+e +au anihilandu0+e unele
pe celelalte'
Ele-entele co-ponente ale +i+te-ului +untD
E autoritatea de re:le-entareF
E autorit<ile contractanteF
E operatorii econo-iciF
E +upra?e:hetorii +i+te-ului'
Relaiile care +e +tabile+c 4ntre ele-entele +i+te-ului +unt
de re:ulaD
E de co-er3 unde o parte +olicita +a cu-pere produ+e3
+er?icii >i lucr<ri >i cealalt< +a le ?6nd<F
E de +uport3 unde o parte +olicita +pri;in pentru aplicarea
re:ulii ;ocului >i cealalt< 4l o5er<F
E de +upra?e:here3 unde o parte aplica re:ula ;ocului >i
cealalt< ?eri5ica aplicarea corecta a ace+teiaF
E de in5aptuire a dreptatii3 unde partea lezata i+i
?alori5ica un drept pe calea aciunii 4n in+tanta'
Re:ula ;ocului e+te creata de autoritatea de re:le-entare >i
con+ta 4n nor-ele aplicabile 4n procedurile de atribuire a
contractului de achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JCi+te-ul achiziiilor publice de+e-neaz< totalitatea re:ulilor
>i aciunilor J
Jre5eritoare la cheltuirea banilor publici >i 4n care cererea
lan+ata de J
Jor:ani+-ele de intere+ public +e intalne+te cu o5erta propu+< de
un operator J
Jecono-ic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
1'1' Autoritatea de re:le-entare
8n cadrul +i+te-ului achiziiilor publice autoritatea de
re:le-entare e+te reprezentat< de Autoritatea Nationala pentru
Re:le-entarea >i Monitorizarea Achiziiilor Publice3 denu-ita 4n
continuare ANRMAP'
ANRMAP e+te o in+tituie publica independenta3 cu
per+onalitate ;uridic<3 4n +ubordinea Gu?ernului'
Rolul 5unda-ental al ANRMAP e+te elaborarea3 pro-o?area >i
i-ple-entarea politicii 4n do-eniul achiziiilor publice'
1',' Autorit<i contractante
8n cadrul +i+te-ului achiziiilor publice3 autorit<ile
ad-ini+traiei publice >i alte per+oane ;uridice de drept pri?at
ce de+5<>oar< acti?it<i 4n do-eniul utilit<ilor +unt denu-ite
autorit<i contractante >i ;oaca rolul de cu-p<r<tor' Ace+tea3
di+pun6nd de re+ur+e 5inanciare3 incearca +a +ati+5ac< ne?oile
co-unit<ii de produ+e3 +er?icii ori lucr<ri publice prin
atribuirea de contracte'
E+te autoritate contractant<D
E oricare or:ani+- al +tatului 0 autoritate publica +au
in+tituie publica 0 care acioneaz< la ni?el central ori la
ni?el re:ional +au localF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD Mini+terul Ad-ini+traiei >i Internelor3 A:enia
Nationala pentru J
JProtecia Mediului3 "on+iliul Mudeean Alba'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E oricare or:ani+- de drept public3 altul dec6t cele de -ai
+u+3 cu per+onalitate ;uridic<3 care a 5o+t 4n5iinat pentru a
+ati+5ace ne?oi de intere+ :eneral 5<r< caracter co-ercial +au
indu+trial >i care +e a5la cel puin 4n una dintre ur-<toarele
+ituaiiD
0 e+te 5inanat3 4n -a;oritate3 de c<tre o alta autoritate
contractant<F
0 +e a5la 4n +ubordinea +au e+te +upu+ controlului unei
autorit<i contractanteF
0 4n co-ponenta con+iliului de ad-ini+traieAor:anului de
conducere +au de +uper?izare -ai -ult de ;u-<tate din nu-<rul
-e-brilor ace+tuia +unt nu-ii de c<tre o autoritate
contractant<F
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD Cocietatea Ro-ana de Radiodi5uziune3 Cocietatea Ro-ana
de J
JTele?iziune3 Ad-ini+traia Ro-ana a Cer?iciilor de Tra5ic
Aerian' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
E oricare a+ociere 5or-at< din una +au -ai -ulte autorit<i
contractanteF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD a+ocierea dintre "ancelaria Pri-ului0Mini+tru >i
ANRMAP3 5or-at< J
Jpentru atribuirea unui contract de 5urnizare a 1.. de co-putere
>i i-pri-ante'J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E oricare 4ntreprindere publica ce de+5<>oar< una +au -ai
-ulte acti?it<i rele?ante3 atunci c6nd acea+ta atribuie
contracte de achiziie publica +au 4ncheie acorduri0cadru
de+tinate e5ectu<rii re+pecti?elor acti?it<iF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD E+te o 4ntreprindere publica acea per+oana care de+5<>oar<
acti?it<i J
Jecono-ice >i a+upra c<reia +e e9ercita direct +au indirect3 ca
ur-areD J
J 0 a unor drepturi de proprietateF +au
J
J 0 a participatiilor 5inanciareF +au
J
J 0 a re:ulilor +peci5ice pre?<zute 4n actul de 4n5iinare3
J
Jin5luenta do-inanta a unei autorit<i contractante'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ce prezu-a ca a+upra unei 4ntreprinderi publice +e e9ercita o
in5luenta do-inanta de c<tre o autoritate contractant< dac<
acea+ta din ur-a +e a5la3 direct +au indirect3 4n cel puin una
dintre ur-<toarele +ituaiiD
0 deine -a;oritatea capitalului +ub+cri+F
0 deine controlul -a;orit<ii ?oturilor 4n or:anul de
conducereF
0 poate nu-i 4n co-ponenta con+iliului de ad-ini+traie3 a
or:anului de conducere +au de +uper?izare -ai -ult de ;u-<tate
din nu-<rul -e-brilor ace+tuia'
E oricare +ubiect de drept3 altul dec6t cele de -ai +u+3 care
de+5<>oar< una +au -ai -ulte acti?it<i rele?ante 4n baza unui
drept +pecial +au e9clu+i?3 acordat de o autoritate co-petenta3
atunci c6nd ace+ta atribuie contracte de achiziie publica +au
4ncheie acorduri0cadru de+tinate e5ectu<rii re+pecti?elor
acti?it<i'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD Cocietatea "o-ercial< de Producere a Ener:iei Electrice
>i Ter-ice J
J=Ter-oelectrica= 0 C'A'3 Re:ia Autono-< de Tran+port %ucure>ti3
Re:ia Autono-<J
JApa0"anal Ti-i>oara3 "o-pania Nationala de Tran+port al Ener:iei
Electrice J
J=Tran+electrica= 0 CA'3 "o-pania Nationala Ad-ini+traia
Porturilor' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
1'@' Operatori econo-ici
Operatorii econo-ici ;oaca3 4n cadrul +i+te-ului achiziiilor
publice3 rolulD
E 5ie al ?6nz<toruluiF
E 5ie al pre+tatoruluiF
E 5ie al e9ecutantului'
Operatorii econo-ici +unt intere+ai +a 4ntre 4n relaii
contractuale cu or:ani+-ele +tatului pentru a0>i atin:e +copul
pentru care +0au 4n5iinat3 anu-e de a de+5a+ura acti?it<i 4n
condiii de e5icienta econo-ic<3 depun6nd 4n ace+t +en+ o +in:ura
o5erta3 clara3 co-pleta >i +erioa+<'
E Prin operator econo-ic +e 4nele:e orice 5urnizor3
pre+tator +au e9ecutant care o5er< 4n -od licit pe piata produ+e3
+er?icii >iA+au e9ecuta lucr<ri'
E "alitatea de operator econo-ic o poate deineD
0 5ie o per+oana 5izicaF
0 5ie o per+oana ;uridic<F
0 5ie un :rup de a+t5el de per+oane
de drept public +au de drept pri?at'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Per+oana ;uridic< de drept public e+te acea entitate
4n5iinat< J
Jprintr0un act ad-ini+trati? e-i+ de o autoritate a +tatului'
J
JPer+oana ;uridic< de drept pri?at e+te acea entitate 4n5iinat<
potri?it J
JLe:ii nr' @1A1)). pri?ind +ociet<ile co-erciale3 cu
-odi5ic<rile >i J
Jco-plet<rile ulterioare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
1'*' Cupra?e:hetorii +i+te-ului
"ei ce +upra?e:heaz< -odul de 5uncionare a +i+te-ului
achiziiilor publice +untD
E ANRMAPF
E "on+iliul Naional de Coluionare a "onte+taiilorF
E Mini+terul &inanelor PubliceF
E "urtea de "onturi'
ANRMAP e+te autoritatea de re:le-entare 4n do-eniul
achiziiilor publice3 care3 prin 7irecia :eneral< de control3
?eri5ica >i a?izeaz< anunurile de intenie3 de participare >i de
atribuire3 ?eri5ica rapoartele de e?aluare3 e-ite acordul pentru
4ncheierea contractului de achiziie publica 4n cazul 4n care
controlul e5ectuat nu a e?ideniat 4nc<lc<ri +au eludari ale
le:i+laiei din do-eniul achiziiilor publice3 i-pune -<+uri
corecti?e3 aplica +anciunile >i a-enzile pre?<zute de le:e
pentru eludarea +au 4nc<lcarea pre?ederilor le:i+lati?e din
do-eniul atribuirii contractelor de achiziie publica'
"on+iliul Naional de Coluionare a "onte+taiilor3 denu-it
4n continuare "on+iliu3 e+te un or:ani+- independent cu
acti?itate ad-ini+trati?0;uri+dicional<'
Mini+terul &inanelor Publice e+te or:an de +pecialitate al
ad-ini+traiei publice centrale3 re+pon+abil pentru 4ndeplinirea
5unciei de ?eri5icare a a+pectelor procedurale a5erente
proce+ului de atribuire a contractelor de achiziie publica'
"urtea de "onturi e+te autoritatea publica a +tatului care
e9ercita auditul e9tern 4n +ectorul public 4n calitate de
in+tituie +upre-a de audit'
"on+iliul are ur-<toarele co-petenteD
E +a +oluioneze conte+taiile 5or-ulate 4n cadrul procedurii
de atribuire 4nainte de 4ncheierea contractuluiF >i
E +a +e pronune a+upra le:alit<ii procedurilor >i
operaiunilor de+5<>urate de autoritatea contractant< 4n
atribuirea unui contract de achiziie publicaF >i
E +a e-ita opinie a+upra liti:iului dedu+ ;udecaii dac<
in+tanta de ;udecata +olicita ace+t lucru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Re5eritor la +upra?e:here nu trebuie uitat nici rolul
controlului J
J;udec<tore+c a c<rui punere 4n -i>care o poate 5ace orice
per+oana care J
Jcon+idera ca i0a 5o+t lezat un intere+ le:iti- pe parcur+ul
aplic<rii unei J
Jproceduri de atribuire a contractului de achiziie publica'
J
J8n 5apt3 ;u+tiia e+te +in:ura putere care deine +upre-atia 4n
+upra?e:herea J
Jre+pect<rii le:ii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"AP' II
Principii 4n achiziii publice
Tratatul pentru 4n5iinarea "o-unit<ii Econo-ice Europene3
4ncheiat la ,2 -artie 1)2B3 denu-it 4n continuare Tratatul3
in+tituie cele patru libert<i europene3 re+pecti?D libera
circulaie a -<r5urilor3 libera circulaie a +er?iciilor3 libera
circulaie a per+oanelor3 libera circulaie a capitalurilor'
Ace+te patru libert<i nu au r<-a+ la ni?el de concept3 ci au
5o+t tran+pu+e 4n practica +ub 5or-a de principii' A+t5el3 4n
do-eniul achiziiilor publice cele patru libert<i +0au re5lectat
4n -ai -ulte principii care +tau la baza atribuirii contractelor
de achiziie publica'
Pe parcur+ul 4ntre:ului proce+ de achiziie publica3 la
adoptarea oric<rei decizii3 trebuie a?ute 4n ?edere ur-<toarele
principiiD
E nedi+cri-inareaF
E trata-entul e:alF
E recunoa>terea reciproc<F
E tran+parentaF
E proportionalitateaF
E e5icienta utiliz<rii 5ondurilor publiceF
E a+u-area r<+punderii'
Prin nedi+cri-inare +e 4nele:e a+i:urarea condiiilor de
-ani5e+tare a concurentei reale pentru ca orice operator
econo-ic3 indi5erent de naionalitateD
E +a poat< participa la procedura de atribuireF
E +a aib< +an+a de a de?eni contractant'
Prin trata-ent e:al +e 4nele:e +tabilirea >i aplicarea3
oric6nd pe parcur+ul procedurii de atribuire3 deD
E re:uliF
E cerineF
E criterii
identice pentru toi operatorii econo-ici3 a+t5el 4nc6t
ace>tia +a bene5icieze de +an+e e:ale de a de?eni contractani'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nicio autoritate contractant< nu are ?oie +a acorde
trata-ent J
Jpre5erenial unui operator econo-ic doar pentru +i-plul -oti? ca
e+te +ituat J
J4n aceea>i localitateAzonaAre:iuneAara ori ca e+te per+oana
5izica +au J
J;uridic<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin recunoa>tere reciproc< +e 4nele:e acceptareaD
0 produ+elor3 +er?iciilor3 lucr<rilor o5erite 4n -od licit pe
piata Uniunii EuropeneF
0 diplo-elor3 certi5icatelor3 a altor docu-ente3 e-i+e de
autorit<ile co-petente din alte +tateF
0 +peci5icatiilor tehnice3 echi?alente cu cele +olicitate la
ni?el naional'
Prin tran+parenta +e 4nele:e aducerea la cuno+tinta
publicului a tuturor in5or-aiilor re5eritoare la aplicarea
procedurii de atribuire'
Prin proportionalitate +e 4nele:e a+i:urarea corelatiei
4ntreD
0 nece+itatea autorit<ii contractanteF
0 obiectul contractului de achiziie publicaF
0 cerinele +olicitate a 5i 4ndeplinite'
Prin e5icienta utiliz<rii 5ondurilor publice +e 4nele:e
aplicarea procedurilor de atribuire co-petitionale >i utilizarea
de criterii care +a re5lecte a?anta;ele de natura econo-ic< ale
o5ertelor 4n ?ederea obinerii raportului opti- 4ntre calitate >i
pre'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce ?or lua 4n con+iderare3 dac< e+te cazul3 >i e5ectele
concrete J
Jpreconizate a +e obine 4n do-eniul +ocial +au 4n cel al
proteciei -ediului J
J>i pro-o?<rii dez?olt<rii durabile'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
%anii publici +unt epuizabili3 a+t5el 4nc6t trebuie utilizai
;udicio+ pentru a +u+ine dez?oltarea durabila' Pentru acea+ta
trebuie a?ute 4n ?edere obiecti?ele +ociale3 etice >i de
protecie a -ediului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Prin conceptul dez?olt<rii durabile cel -ai +c<zut pre
nu reprezint<J
J4ntotdeauna cea -ai buna ?aloare pentru bani'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD 7i5erena de ?aloare +e 5ace atunci c6nd autorit<ile
contractanteD J
J 0 cu-paraD
J
J 0 ener:ie re:enerabilaF
J
J 0 co-putere e5iciente din punct de ?edere ener:eticF
J
J 0 hrana naturala pentru cantine >i +pitale etc'F
J
J 0 ur-<re+c >i in+i+ta ca operatorii econo-ici +a lucreze
re+pect6nd J
Jdrepturile an:a;ailor3 +tandardele de lucru >i contractele
colecti?e J
Jde -uncaF
J
J 0 +ti-uleaza oportunitatile de an:a;are pentru per+oanele cu
dizabilitati J
J+au pentru an:a;area pe ter-en lun:F
J
J 0 +e a+i:ura ca +peci5icaiile tehnice +e de5ine+c a+t5el
4nc6t +a J
Jcore+pund<3 pe cat po+ibil3 nece+it<ilor +au e9i:enelor
oric<rui J
Jutilizator3 inclu+i? ale per+oanelor cu dizabilitati'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin a+u-area r<+punderii +e 4nele:e deter-inarea clara a
+arcinilor >i re+pon+abilit<ilor per+oanelor i-plicate 4n
proce+ul de achiziie publica3 ur-<rindu0+e a+i:urareaD
0 pro5e+ionali+-uluiF
0 i-parialit<iiF
0 independentei
deciziilor adoptate pe parcur+ul derul<rii ace+tui proce+'
E5ecte ur-<riteD
0 de+chiderea >i dez?oltarea pieei de achiziii publiceF
0 in+tituirea unui cadru bazat pe 4ncredere3 corectitudine >i
i-partialitateF
0 eli-inarea ele-entelor de natura +ubiecti?a care ar putea
in5luenta deciziile 4n proce+ul de achiziie publicaF
0 eli-inarea trata-entului pre5erenial acordat operatorilor
econo-ici localiF
0 a+i:urarea =?izibilitatii= re:ulilor3 oportunitatilor3
procedurilor >i a rezultatelorF
0 eli-inarea cerinelor re+tricti?eF
0 obinerea celei -ai bune ?alori pentru 5ondurile publice3
4ntotdeauna con+iderate ca 5iind in+u5iciente 4n raport cu
nece+it<ileF
0 +upra?e:herea co+turilor proce+ului de achiziie publica3
intele:and prin acea+ta at6t co+turile a5erente ad-ini+traiei3
cat >i co+turile a5erente o5ertantuluiF
0 li-itarea apariiei erorilor pe parcur+ul de+5<>ur<rii
proce+ului de achiziie publicaF
0 reducerea 5raudei >i coruptiei'
"AP' III
7o-eniul de aplicare
7i+poziiile ordonanei >i ale actelor nor-ati?e date 4n
aplicarea ace+teia +unt obli:atorii pentruD
E atribuirea contractului de achiziie publicaF
E 4ncheierea acordului0cadruF
E or:anizarea concur+ului de +oluii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractul 5inanat +au +ub?entionat 4n -od direct3 4n
proporie de J
J-ai -ult de 2.O3 de c<tre o autoritate contractant< +e con+idera
a 5i J
Jcontract de achiziie publica >i +e atribuie potri?it
pre?ederilor ordonanei'J
JAceea>i re:ula e+te ?alabil< >i 4n cazul 4n care re+pecti?ul
contract e+te J
Jatribuit 4n nu-ele >i pentru o alta per+oana 5izica +au
;uridic<' J
J8n oricare +ituaie3 contractul de 5inanare trebuie +a conin<3
4n -od J
Jobli:atoriu3 o clauza pri?ind re+pectarea ordonanei pentru
atribuirea J
Jcontractelor de achiziie publica pre?<zute a 5i 5inanate prin
re+pecti?ul J
Jcontract'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E9cepii de la do-eniul de aplicare
Cunt e9ceptate de la aplicarea pre?ederilor ordonaneiD
E acele contracte de achiziie publica atribuite de o
autoritate din do-eniul ap<r<rii >i +ecurit<ii naionale3 dac<
prin inter-ediul ace+tora +0ar crea circu-+tane careD
0 ar conduce la di?ul:area unor in5or-aii contrare
intere+elor e+eniale de +ecuritate ale tariiF +au
0 i-plica protecia unor intere+e e+eniale de +ecuritate ale
tarii >i +unt 4n le:atura cu producia +au co-ercializarea de
ar-e3 -uniii >i -aterial de r<zboiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Prin hot<r6re a Gu?ernului +e pot +tabili circu-+tanele
aplicabile >i J
Jprocedurile +peci5ice pentru atribuirea ace+tor contracte de
achiziie J
Jpublica3 a+t5el 4nc6t +a nu conduc< la alterarea concurentei pe
piata J
Jprodu+elor care nu +unt de+tinate unor +copuri +peci5ic
-ilitare' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E acele contracte de achiziie publica care au 5o+t declarate
cu caracter +ecret de c<tre autorit<ile abilitate 4n ace+t +en+F
E acele contracte de achiziie publica care nece+ita
i-punerea unor -<+uri +peciale de +i:uranta pentru prote;area
unor intere+e naionaleF
E acele contracte de achiziie publica atribuite ca ur-are a
unui acord internaional 4ncheiat3 4n con5or-itate cu pre?ederile
Tratatului3 cu unul +au -ai -ulte +tate care nu +unt -e-bre ale
Uniunii Europene >i care ?izeaz< 5urnizarea de produ+e +au
e9ecuia de lucr<ri3 de+tinate i-ple-entarii +au e9ploat<rii unui
proiect 4n co-un de c<tre +tatele +e-natare3 >i nu-ai dac< prin
acordul re+pecti? a 5o+t -enionat< o procedura +peci5ica pentru
atribuirea contractului re+pecti?F
E acele contracte de achiziie publica atribuite ca ur-are a
unui acord internaional re5eritor la +tationarea de trupe3 >i
nu-ai dac< prin acordul re+pecti? a 5o+t pre?<zut< o procedura
+peci5ica pentru atribuirea contractului re+pecti?F
E acele contracte de achiziie publica atribuite ca ur-are a
aplic<rii unei proceduri +peci5ice unei or:anizaii
internaionale'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< are obli:aia de a tran+-ite
ANRMAP toate J
Jin5or-aiile re5eritoare la acordurile internaionale 4ncheiate3
4n J
Jcon5or-itate cu pre?ederile Tratatului3 cu unul +au -ai -ulte
+tate tere J
J5ata de Uniunea European<3 care ?izeaz< 5urnizarea de produ+e
+au e9ecuia de J
Jlucr<ri3 de+tinate i-ple-entarii +au e9ploat<rii unui proiect 4n
co-un' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Cunt e9ceptate de la pre?ederile ordonaneiD
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect cu-p<rarea
+au 4nchirierea3 prin orice -i;loace 5inanciare3 de terenuri3
cl<diri e9i+tente3 alte bunuri i-obile +au a drepturilor a+upra
ace+toraF
E9e-pluD +er?iciile a:entiilor i-obiliare3 +er?iciile
notariale'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractele de +er?icii 5inanciare care +e 4ncheie3
indi5erent J
Jde 5or-a3 4n le:atura cu contractul de cu-p<rare +au de
4nchiriere re+pecti?3 J
J+e atribuie potri?it pre?ederilor ordonanei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD "reditul pentru cu-p<rarea +au 4nchirierea unui teren3
unei cl<diri J
J+au oric<rui alt bun i-obil +e achiziioneaz< potri?it
ordonanei' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect cu-p<rarea3
dez?oltarea3 producia +au coproductia de pro:ra-e de+tinate
di5uz<rii de c<tre in+tituii de radiodi5uziune >i tele?iziuneF
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect pre+tarea de
+er?icii de arbitra; >i conciliereF
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect pre+tarea de
+er?icii 5inanciare 4n le:atura cu e-iterea3 cu-p<rarea3 ?6nzarea
+au tran+5erul ?alorilor -obiliare ori al altor in+tru-ente
5inanciare3 4n +pecial operaii ale autorit<ii contractante
e5ectuate 4n +copul atra:erii de re+ur+e 5inanciare >iA+au de
capital3 precu- >i pre+tarea de +er?icii +peci5ice unei b<nci
centrale de c<tre %anca Nationala a Ro-6nieiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractele de credit pentru 5inanarea unui contract
de achiziie J
Jpublica +e atribuie prin aplicarea procedurii de ne:ociere cu
anun prealabil J
Jde participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect an:a;area de
5orta de -unca3 re+pecti? 4ncheierea de contracte de -uncaF
E acele contracte de +er?icii care au ca obiect pre+tarea de
+er?icii de cercetare0dez?oltare re-unerate 4n totalitate de
c<tre autoritatea contractant< >i ale c<ror rezultate nu +unt
de+tinate3 4n -od e9clu+i?3 autorit<ii contractante pentru
propriul bene5iciuF
E acele contracte de +er?icii atribuite unei alte autorit<i
contractante +au unei a+ocieri de autorit<i contractante3 dac<
ace+tea bene5iciaz< de un drept e9clu+i? pentru pre+tarea
+er?iciilor re+pecti?e3 4n ?irtutea le:ii +au a altor acte cu
caracter nor-ati? care +unt publicate3 4n -<+ura 4n care ace+tea
+unt co-patibile cu pre?ederile Tratatului'
Alte e9cepii +peci5ice de la do-eniul de aplicare
E Un +ubiect de drept c<ruia o autoritate contractant<3 4n
baza co-petentelor +ale le:ale3 i0a acordat drepturi +peciale +au
e9clu+i?e de a pre+ta un +er?iciu public are obli:aia de a
re+pecta nu-ai principiul nedi+cri-inarii atunci c6nd ace+ta
atribuie contracte de 5urnizare c<tre teri'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< are obli:aia de a i-pune3
prin autorizaia J
Jpe care o e-ite3 re+pectarea principiului nedi+cri-inarii de
c<tre cel care J
Jbene5iciaz< de drepturile +peciale +au e9clu+i?e3 atunci c6nd
ace+ta atribuie J
Jcontracte de 5urnizare c<tre teri'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< +e atribuie un contract de +er?icii din cate:oria
,%*1)3 atunci obli:aia de a aplica ordonantaD
0 e9i+ta nu-ai pentru acele contracte a c<ror ?aloare e+te
-ai -are de 1,2'... euro
>i
0 +e li-iteaz< nu-ai la pre?ederile re5eritoare la caietul de
+arcini Part' @20@( din ordonanta) >i la pre?ederile re5eritoare
la anunul de atribuire'
E 7ac< contractul de +er?icii din cate:oria ,% cuprinde >i
pre+tarea de +er?icii din cate:oria ,A*,) >i a c<ror ?aloare
e+ti-at< e+te in5erioar< ?alorii +er?iciilor din cate:oria ,%3
atunci obli:aia de a aplica ordonantaD
0 e9i+ta nu-ai pentru acele contracte a c<ror ?aloare e+te
-ai -are de 1,2'... euro
>i
0 +e li-iteaz< nu-ai la pre?ederile re5eritoare la caietul de
+arcini Part' @20@( din ordonanta) >i la pre?ederile re5eritoare
la anunul de atribuire'
000000000000
*1) Ace+te +er?icii +unt pre?<zute 4n ane9a ,% la ordonanta'
*,) Ace+te +er?icii +unt pre?<zute 4n ane9a ,A la ordonanta'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ autorit<ii contractante de a co-bina3 4n
cadrul J
Jaceluia>i contract3 +er?icii din cate:oria ,% >i +er?icii din
cate:oria ,A3 J
Jcu +copul de a bene5icia de aplicarea pre?ederilor art' 1/ alin'
P1) din J
Jordonanta atunci c6nd atribuie re+pecti?ul contract de achiziie
publica' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"AP' IQ
Proce+ul de achiziie publica
Proce+ul de achiziie publica reprezint< o +ucce+iune de
etape3 dup< parcur:erea c<rora +e obine produ+ul +au dreptul de
utilizare a ace+tuia3 +er?iciul +au lucrarea3 ca ur-are a
atribuirii unui contract de achiziie publica'
*T*
GHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J J Etapa J Operaiunea
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J 1 J8ntoc-irea pro:ra-ului anual al J0 identi5icarea nece+it<ii
J
J Jachiziiilor publice J0 e+ti-area ?alorii
J
J J J0 punerea 4n core+pondenta
cu "PQ J
J J J0 ierarhizarea
J
J J J0 ale:erea procedurii
J
J J J0 identi5icarea 5ondurilor
J
J J J0 elaborarea calendarului
J
J J J0 de5initi?area >i
aprobarea pro:ra-ului J
J J J0 dac< +e i-pune3
elaborarea >i J
J J J tran+-iterea anunului de
intenie J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J , JElaborarea docu-entaiei de J0 +tabilirea
+peci5icatiilor tehnice +au J
J Jatribuire J docu-entaiei de+cripti?e
J
J J J0 +tabilirea clauzelor
contractuale J
J J J0 +tabilirea cerinelor
-ini-e de J
J J J cali5icare3 dac< e+te
J
J J J cazul3 a criteriilor de
+electare J
J J J0 +tabilirea criteriului de
atribuire J
J J J0 dac< e+te cazul3
+olicitarea :araniei J
J J J de participare
J
J J J0 co-pletarea &i+ei de date
a achiziiei J
J J J0 +tabilirea 5or-ularelor
>i -odelelor J
J J J0 anun c<tre Mini+terul
&inanelor J
J J J Publice pri?ind
?eri5icarea proceduralaJ
J J J0 de5initi?area
docu-entaiei de J
J J J atribuire
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J @ J"he-area la co-petiie J0 publicarea anunului de
participare J
J J J0 punerea la di+poziie a
docu-entaiei J
J J J de atribuire
J
J J J0 r<+pun+ la +olicitarile
de clari5ic<ri J
J J J0 re:uli de participare >i
de e?itare a J
J J J con5lictului de intere+e
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J * J7erularea procedurii de J0 dac< e+te cazul3 pri-irea
candidaturii J
J Jatribuire J >i +electarea
candidailor J
J J J0 dac< e+te cazul3
derularea rundelor de J
J J J di+cuii
J
J J J0 ter-en pentru elaborarea
o5ertelor J
J J J0 pri-irea o5ertelor
J
J J J0 de+chiderea o5ertelor
J
J J J0 e9a-inarea >i e?aluarea
o5ertelor J
J J J0 +tabilirea o5ertei
c6>ti:<toare J
J J J0 anularea procedurii3 dac<
e+te cazul J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J 2 JAtribuirea contractului de J0 noti5icarea rezultatului
J
J Jachiziie publica +au J0 perioada de a+teptare
J
J J4ncheierea acordului0cadru J0 dac< e+te cazul3
+oluionarea J
J J J conte+taiilor
J
J J J0 +e-narea contractului +au
4ncheierea J
J J J acordului0cadru
J
J J J0 tran+-iterea +pre
publicare a unui J
J J J anun de atribuire
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J / J8ncheierea do+arului de J0 de5initi?area do+arului
de achiziie J
J Jachiziie publica J publica
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J B J7erularea contractului +au J0 dac< e+te cazul3
con+tituirea :aranieiJ
J Jacordului0cadru J de buna e9ecuie
J
J J J0 intrarea 4n e5ecti?itate
J
J J J0 4ndeplinirea obli:aiilor
a+u-ate >i J
J J J recepii pariale
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J ( J&inalizarea contractului J0 recepia 5inala
J
J J J0 dac< e+te cazul3
eliberarea :araniei J
J J J de buna e9ecuie
J
SHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J ) JAnaliza proce+ului J0 concluzii
J
J J J0 -<+uri de i-bunatatire
J
KHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ETAPA 1
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice e+te docu-entul care
conineD
0 contractele de achiziie publica
>i
0 acordurile0cadru
ce +e intenioneaz< a 5i atribuite +au 4ncheiate pe parcur+ul
unui an bu:etar3 precu- >i3 dac< e+te cazul3 lan+area unui +i+te-
dina-ic de achiziie'
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publiceD
E +e 4ntoc-e>te 4n 5iecare anF
E +e elaboreaz< 4ntr0o pri-a 5or-a 4n decur+ul ulti-ului
tri-e+tru al anului precedent'
Pro:ra-ul anual trebuie +a cuprind< in5or-aii de+preD
1' obiectul contractului +au acordului0cadruF
,' cod "PQF
@' ?aloarea e+ti-at< 5<r< TQA Plei >i euro)F
*' procedura care ur-eaz< +a 5ie aplicat<F
2' data e+ti-at< pentru 4nceperea proceduriiF
/' data e+ti-at< pentru 5inalizarea proceduriiF
B' re+pon+abilul achiziiei publice ce ur-eaz< a 5i 5acuta'
La elaborarea pro:ra-ului +e ?a tine cont deD
E nece+it<ile obiecti?e de produ+e3 de lucr<ri >i de
+er?iciiF
E :radul de prioritate a nece+it<ilorF
E anticiparile cu pri?ire la 5ondurile ce ur-eaz< a 5i
alocate prin bu:etul anualF
E contractele de achiziie publica a5late 4n derulare'
1' Identi5icarea nece+it<ilor
Re+pon+abil pentru identi5icarea nece+it<ilor e+te
co-parti-entul intern de achiziii publice'
Identi5icarea nece+it<ilor obiecti?e +e realizeaz< prin
cu-ularea re5eratelor de nece+itate tran+-i+e de 5iecare
co-parti-ent al autorit<ii contractante'
Re5eratul de nece+itate cuprinde r<+pun+urile la ur-<toarele
4ntreb<riD
E 7e ce anu-e a?e- ne?oieW
0 denu-irea produ+elor3 +er?iciilor >i lucr<rilor'
E Pentru ce a?e- ne?oieW
0 ;u+ti5icarea nece+it<ii de produ+e3 +er?icii >i lucr<ri'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Mu+ti5icarea con+ta 4n e?identierea +copului pentru care
+unt nece+are J
Jprodu+ele3 +er?iciile +au lucr<rile'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ccopul poate con+taD
0 5ie 4n de+5<>urarea acti?it<ii curenteF
0 5ie 4n realizarea unui proiect de intere+ :eneral'
E "6nd a?e- ne?oieW
0 +e indica data pre?izionala pentru dob6ndirea produ+elor3
+er?iciilor >i lucr<rilor nece+areF
0 +e ierarhizeaza nece+it<ile 4n 5uncie de prioritate'
E "at co+ta produ+ul3 +er?iciul +au lucrarea nece+ar<W
0 +e e+ti-eaza ?aloarea produ+ului3 +er?iciului +au lucr<rii3
precu- >i toate celelalte co+turi a5erente 4ndeplinirii
contractului'
E "are +unt e5ectele pre?izionate a +e obineW
0 dac< e+te po+ibil3 +e ?or indica bene5iciile ce ur-eaz< a
+e obine'
,' E+ti-area ?alorii contractului de achiziie publica
Ccopul e+ti-arii ?alorii contractului de achiziie publica
e+teD
E deter-inarea re+ur+elor 5inanciare nece+are 4n ?ederea
identi5icarii potenialilor 5inanatoriF
E ale:erea procedurilor de atribuire a re+pecti?elor
contracte'
"u- e+ti-a- ?aloarea contractelorW
1' +e identi5ica toate co+turile a5erente pentru obinerea
produ+elor3 +er?iciilor +au lucr<rilor nece+are3 inclu+i? pentru
cele +i-ilareF
,' +e in+u-eaza toate co+turile pl<tibile pentru 4ndeplinirea
contractului re+pecti?3 5<r< TQA3 e9pri-ate 4n lei >i euroF
@' +e ia 4n con+iderare -odalitatea de dob6ndire din
opiunile po+ibileF
*' +e iau 4n con+iderare e?entualele -a;or<ri ale preului
contractului3 ca ur-are a accept<rii a;u+tarii ace+tuiaF
2' +e iau 4n con+iderare orice e?entuale +upli-entari 5ata de
obiectul iniialF
/' dac< e+te cazul3 +e ia 4n calcul >i ?aloarea pre-iilor +au
pri-elor ce +e intenioneaz< a +e acorda'
"6nd trebuie +a 5ie +tabilit< ?aloarea e+ti-at<W
E 4nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului
re+pecti?F
E +a 5ie ?alabil< la -o-entul tran+-iterii +pre publicare a
anunului de participare +au in?itatiei de participare'
7e ce ele-ente +e tine +ea-a 4n e+ti-areW
E in5or-aii obinute din cercet<rile de piataF
E durata pre?izionata a contractuluiF
E co+turi le:ate de 4ndeplinirea contractuluiF
E po+ibilitatea apariiei unor co+turi accidentaleF
E po+ibilitatea optarii pentru +upli-entarea c<tre ni?elul
-a9i- pre?<zut al cantit<ilor de produ+e +au +er?icii'
Modalit<i de obinere a ?alorii e+ti-ate
A' E+ti-area ?alorii contractului de 5urnizare
1' 8n cazul 4n care produ+ele ce ur-eaz< a 5i achiziionate
nece+ita >i operaiuni +au lucr<ri de in+talare >i punere 4n
5unciune3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X Qp Y Q-ip53
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qp X ?aloarea produ+elor X nr' buc' 9 pre unitar
J
J Q-ip5 X ?aloarea -anoperii3 in+tal<rii >i punerii 4n
5unciune J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 8n cazul 4n care nu e+te +tabilit< 4nc< -odalitatea de
dob6ndire a produ+elor3 re+pecti? nu +0a 5<cut opiunea 4ntre
cu-p<rare3 cu-p<rare 4n rate3 4nchiriere +au lea+in:3 cu +au 5<r<
opiune de cu-p<rare3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X Qp-a93
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qp-a9 X ?aloarea celei -ai +cu-pe -odalit<i de
dob6ndire J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' 8n cazul 4n care +0a +tabilit -odalitatea de dob6ndire a
produ+elor3 re+pecti? prin cu-p<rare 4n rate3 prin 4nchiriere +au
prin lea+in:3 cu +au 5<r< opiune de cu-p<rare3 atunciD
0 dac< durata contractului e+te +tabilit< >i e+te -ai -ica
+au e:ala cu 1, luni3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X Qr 9 n3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at< a contractului
J
J Qr X ?aloarea ratei pl<tibile
J
J n X nr' de luni ZAX 1, luni
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Nu +e aplica la cu-p<rarea prin lea+in:'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 dac< durata contractului e+te +tabilit< >i e+te -ai -are de
1, luni3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X PQr 9 N) Y Qprez3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qr X ?aloarea ratei pl<tibile
J
J N X nr' de luni E 1, luni
J
J Qprez X ?aloarea reziduala e+ti-at<
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "u-p<rarea pe baza de lea+in: pre+upune e9i+tenta unui
an:a;a-ent J
Jle:al de cel puin doi ani bu:etari'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 dac< contractul +e 4ncheie pe o durata nedeter-inat< +au
dac< durata ace+tuia nu poate 5i deter-inata la data e+ti-arii3
atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X Qr 9 *( luni3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qr X ?aloarea ratei pl<tibile
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Obtineti a?izul ordonatorului principal de credite
pentru 4ncheierea J
Junui contract ce +e de+5<>oar< pe -ai -uli ani bu:etari'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' 8n cazul 4n care +e intenioneaz< atribuirea unui contract
de 5urnizare care trebuie re4nnoit 4ntr0o perioada data3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 5ie Qe X [Qp+a3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qp+a X ?aloarea a;u+tata a contractelor de 5urnizare
+i-ilare J
J atribuite 4n ulti-ul an
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 5ie Qe X [Qp+?3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qp+? X ?aloarea contractelor de 5urnizare +i-ilare care
ur-eaz< J
J a 5i atribuite 4n ur-<toarele 1, luni3 4ncep6nd
din -o-entul J
J pri-ei li?r<ri
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' 8n cazul 4n care +0a propu+ +a +e achizitioneze produ+e
+i-ilare3 dar de5alcate pe loturi a c<ror cu-p<rare +e realizeaz<
prin atribuirea -ai -ultor contracte de 5urnizare di+tincte3
atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X [Ql3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Ql X ?aloarea unui lot
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul achiziiei pe loturi3 indi5erent dac< +e
atribuie un +in:ur J
Jcontract cu li?r<ri +ucce+i?e +au -ai -ulte contracte cu
li?rarea i-ediata3 J
J?aloarea e+ti-at< +e con+idera a 5i ?aloarea cu-ulat< a tuturor
loturilor' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 7ac<D [Ql E *.'... euro3
J
J
J
Jatunci +e poate aplica procedura prin cerere de o5erte nu-ai
pentru loturile J
Jcare 4ndepline+c3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele condiiiD
J
J 0 ?aloarea e+ti-at< a lotului re+pecti? e+te -ai -ica +au
e:ala cu J
Jechi?alentul 4n lei a *.'... euroF
J
J 0 ?aloarea cu-ulat< a loturilor pentru care +e aplica
procedura cererii J
Jde o5erta nu dep<>e>te ,.O din ?aloarea total< a produ+elor care
ur-eaz< J
J+a 5ie 5urnizate'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD 7ac< nece+arul de produ+e e+te e+ti-at la 1..'... euro
din care J
Jautoritatea contractant< e+te +i:ura de 5inanarea a (.'...
euro3 atunci3 J
Jpentru atribuirea contractului de 5urnizare a c<rui ?aloare e+te
de pana la J
J(.'... euro3 +e aplica procedura de licitaie3 ur-6nd ca 4n
5uncie de J
J+upli-entarea 5ondurilor +a 5ie indreptatita +a aplice procedura
de cerere J
Jde o5erte pentru o ?aloare care nu dep<>e>te ,.'... euro
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
%' E+ti-area ?alorii contractului de +er?icii
1' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
atribuie un contract de +er?icii pentru care nu +e poate anticipa
preul total al pre+taiei3 dar e+te po+ibila e+ti-area unui
tari5 -ediu lunar3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J 5ie Qe X Qt- 9 N3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qt- X ?aloarea tari5ului -ediu lunar
J
J N X nu-<r de luni
J
J
J
Jdac< durata contractului e+te +tabilit< >i nu dep<>e>te *( luni
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 5ie Qe X Qt- 9 *( luni3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qt- X ?aloarea tari5ului -ediu lunar
J
J
J
Jdac< durata contractului nu poate 5i deter-inata +au dep<>e>te
*( luni J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
atribuie un contract de +er?icii care trebuie re4nnoit 4ntr0o
perioada data3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 5ie Qe X [Q++a3
J
J
J
J undeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Q++a X [ ?aloarea contractelor de +er?icii +i-ilare
atribuite J
J 4n ulti-ele 1, luni3 a;u+tata
J
J
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 5ie Qe X [Q++?3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Q++? X [ ?aloarea contractelor de +er?icii +i-ilare care
?or 5i J
J atribuite 4n ur-<toarele 1, luni
J
J
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze +er?icii +i-ilare3 dar de5alcate pe loturi a c<ror
achizitionare 5ace obiectul unor contracte di+tincte de +er?icii3
atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J Qe X [Ql3
J
J
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Ql X ?aloarea unui lot
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul achiziiei pe loturi3 ?aloarea e+ti-at< +e
con+idera a 5i J
J?aloarea cu-ulat< a tuturor loturilor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J
J
J 7ac<D [Ql E *.'... euro3
J
J
J
Jatunci +e poate aplica procedura prin cerere de o5erte nu-ai
pentru loturile J
Jcare 4ndepline+c3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele condiiiD
J
J 0 ?aloarea e+ti-at< a lotului re+pecti? e+te -ai -ica +au
e:ala cu J
Jechi?alentul 4n lei a *.'... euroF
J
J 0 ?aloarea cu-ulat< a loturilor pentru care +e aplica
procedura cererii J
Jde o5erta nu dep<>e>te ,.O din ?aloarea total< a +er?iciilor
care ur-eaz< J
J+a 5ie pre+tate'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze +er?icii de a+i:urare3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X Pa 9 n3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Pa X pri-a de a+i:urare
J
J n X nr' de luni
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze +er?icii bancare +au alte +er?icii 5inanciare3
atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X T Y " Y 7 Y A3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J T X ta9e
J
J " X co-i+ioane
J
J 7 X dob6nzi
J
J A X alte re-uneraii a5erente
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
/' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze +er?icii de proiectare3 urbani+-3 in:inerie >i alte
+er?icii tehnice3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X O Y A3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J O X onorarii
J
J A X alte re-uneraii a5erente
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"' E+ti-area ?alorii contractului de lucr<ri
1' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze lucr<ri pentru care ur-eaz< +a pun< la di+poziia
e9ecutantului -ateriale3 utila;e3 echipa-ente tehnolo:ice +au
orice alte a-ena;<ri >i dot<ri nece+are e9ecuiei lucr<rilor3
atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X "l Y [Q53
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J "l X co+tul lucr<rii
J
J Q5 X ?aloarea 5acilit<ilor pu+e la di+poziie de c<tre
autoritatea J
J contractant<
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 8n cazul 4n care obiectul contractului de lucr<ri 4l
con+tituie e9ecuia unui an+a-blu de lucr<ri care pre+upune3 dup<
caz3 >i 5urnizarea de echipa-ente3 in+talaii3 utila;e +au alte
dot<ri a5erente3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X Qee Y Qei Y Qeu Y Qed3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qee X ?aloarea e+ti-at< a echipa-entelor
J
J Qei X ?aloarea e+ti-at< a in+talaiilor
J
J Qeu X ?aloarea e+ti-at< a utila;elor
J
J Qed X ?aloarea e+ti-at< a dot<rilor a5erente
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' 8n cazul 4n care lucrarea per-ite e9ecuia pe obiecte +au
loturi3 pentru care autoritatea contractant< i+i propune +a
atribuie unuia +au -ai -ultor e9ecutanti contracte di+tincte de
lucr<ri3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X [Ql3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Ql X ?aloarea unui lot
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J 7ac<D [Ql E ,2.'... euro3
J
Jatunci +e poate aplica procedura prin cerere de o5erte nu-ai
pentru loturile J
Jcare 4ndepline+c3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele condiiiD
J
J 0 ?aloarea e+ti-at< a lotului re+pecti? e+te -ai -ica +au
e:ala cu J
Jechi?alentul 4n lei a ,2.'... euroF
J
J 0 ?aloarea cu-ulat< a loturilor pentru care +e aplica
procedura cererii J
Jde o5erta nu dep<>e>te ,.O din ?aloarea total< a lucr<rilor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7' E+ti-area ?alorii 4n cazul or:aniz<rii unui concur+ de
+oluii
8n cazul 4n care concur+ul de +oluii e+te or:anizat ca o
procedura independenta3 atunciD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X [Qp Y Qe+3
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qp X ?aloarea unui pre-iu
J
J Qe+ X ?aloarea e+ti-at< a contractului de +er?icii care
poate 5i J
J 4ncheiat
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E' E+ti-area ?alorii 4n cazul 4ncheierii unui acord0cadruD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X Qe -a93
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qe -a9 X ?aloarea -a9i-a e+ti-at<3 5<r< TQA3 a tuturor
contractelor de J
J achiziie publica care +e anticipeaza ca ?or 5i
atribuite 4n J
J baza acordului0cadru re+pecti?3 pe intrea:a +a
durata J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&' E+ti-area ?alorii 4n cazul 4n care +e utilizeaz< un +i+te-
de achiziie dina-icD
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Qe X Qe -a93
J
JundeD Qe X ?aloarea e+ti-at<
J
J Qe -a9 X ?aloarea -a9i-a e+ti-at<3 5<r< TQA3 a tuturor
contractelor de J
J achiziie publica care +e anticipeaza ca ?or 5i
atribuite prin J
J utilizarea +i+te-ului de achiziie dina-ic
re+pecti?3 pe J
J intrea:a +a durata
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ac< -ai -ulte produ+eA+er?iciiAlucr<ri +unt de+tinate
aceluia>i obiecti? +au proiect +peci5ic3 ?aloarea ace+tora
trebuie luat< 4n con+iderare 4n calculul ?alorii e+ti-ate a
contractului'
E9e-pleD
1' 8n cazul 4n care autoritatea contractant< i+i propune +a
achizitioneze lucr<ri pentru care ur-eaz< +a pun< la di+poziia
e9ecutantului utila;e care +e -onteaza3 echipa-ente tehnolo:ice
+au orice alte a-ena;<ri >i dot<ri nece+are e9ecuiei lucr<rilor3
atunci ?aloarea e+ti-at< a contractului de lucr<ri re+pecti?
trebuie +a includ< >i ?aloarea e+ti-at< a 5acilit<ilor
-enionate'
,' Produ+ele +i-ilare reprezint< produ+e cu acela>i uz +au cu
uz +i-ilar care +unt :rupate +ub acela>i cod "PQ3 cu- ar 5i
uni5or-e pentru b<rbai >i uni5or-e pentru 5e-ei' 8n acea+ta
+ituaie procedura +e ale:e 4n 5uncie de ?aloarea e+ti-at<
cu-ulat<'
@' 7ac< lucr<rile au acela>i cod "PQ3 dar ur-eaz< +a 5ie
e9ecutate pe a-pla+a-ente di5erite >i pentru care au 5o+t
elaborate +tudii de 5ezabilitate di5erite3 atunci ?aloarea
e+ti-at< +e calculeaz< pentru 5iecare lucrare 4n parte'
*' Cer?iciile de con+ultana 5inanciar< nu pot 5i con+iderate
+er?icii +i-ilare cu cele de con+ultana tehnica' 8n con+ecinta3
procedura de atribuire +e ale:e 4n 5uncie de ?aloarea e+ti-at<
pentru 5iecare contract 4n parte'
@' Punerea 4n core+pondenta cu "PQ
Produ+ele3 +er?iciile >i lucr<rile ce 5ac obiectul
contractelor de achiziie publica +e pun 4n core+pondenta cu
+i+te-ul de :rupare >i codi5icare utilizat 4n Qocabularul co-un
al achiziiilor publice P"PQ)'
"ore+pondenta produ+elor3 +er?iciilor >i a lucr<rilor cu
+i+te-ul de :rupare >i codi5icare "PQ +e a+i:ura atunci c6ndD
E +e elaboreaz< pro:ra-ul anual al achiziiilor publiceF
E +e precizeaz< 4n anunul de intenie >i 4n anunul +au 4n
in?itaia de participare produ+ele3 +er?iciile +au lucr<rile ce
ur-eaz< +a 5ie achiziionateF
E +e 4ntoc-e>te docu-entaia de atribuireF
E +e precizeaz< 4n anunul de atribuire produ+ele3 +er?iciile
+au lucr<rile pentru care +0a 4ncheiat contractul de achiziie
publicaF
E +e tran+-it c<tre ANRMAP in5or-aiile nece+are
-onitorizarii proce+ului de achiziie publica'
*' Ierarhizare
7up< realizarea operaiunii de e+ti-are3 co-parti-entul
+pecializat 4-preun< cu >e5ul autorit<ii >i departa-entul
5inanciar0contabil ?or +tabili :radul de prioritate al
nece+it<ilor3 a?6nd 4n ?edereD
E i-portanta contractului pentru atin:erea +copului :eneral
al autorit<ii contractanteF
E durata de realizare a contractuluiF
E anticiparea 5lu9ului de nu-erar'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9e-pluD Un contract de ali-entare cu apa trebuie +a aib<
prioritate la J
J 5inanare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Ale:erea procedurii
8n luarea deciziei de +electare a unei anu-ite proceduri de
achiziie publica3 autoritatea contractant< ?a a?ea 4n ?edereD
E co-ple9itatea contractului de achiziie publica re+pecti?F
E co+turile i-plicate de atribuirea contractului re+pecti?F
E ni?elul de dez?oltare >i concurenta pe piata din do-eniul
unde ?a a?ea loc achiziia3 pentru a +e putea ale:e 4ntre
licitaie de+chi+< >i licitaie re+tr6n+<F
E con+tr6n:eri cu- ar 5i ur:enta3 co-patibilitatea cu
produ+e3 +er?icii de;a e9i+tente 4n cadrul autorit<ii
re+pecti?e3 e9i+tenta unui +in:ur 5urnizor3 pre+tator +au
e9ecutant +'a'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Procedurile de licitaie de+chi+< >i licitaie re+tr6n+<
reprezint< re:ula J
Jde atribuire a oric<rui contract de achiziie publica'
J
J AtentieN E9cepii de la re:ula de atribuireD dialo:ul
co-petiti?3 J
Jne:ocierea3 cererea de o5erte'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Procedurile de licitaie de+chi+<3 licitaie re+tr6n+<
+au ne:ociere J
Jcu publicarea prealabil< a unui anun de participare reprezint<
re:ula de J
Jatribuire a oric<rui contract +ectorial'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 8n cazul contractelor +ectoriale3 ne:ocierea 5<r<
publicarea prealabil< J
Ja unui anun de participare >i cererea de o5erte reprezint<
e9cepii' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ale:erea procedurilor de atribuire care reprezint<
e9cepii de la J
Jre:ula intra 4n re+pon+abilitatea e9clu+i?a a autorit<ii
contractante' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-and<riD
Pentru +er?iciile cuprin+e 4n ane9a ,% la ordonanta +au cele
pre?<zute la art' 1@ din ordonanta +e ?or elabora nor-e interne'
"ontractul de achiziie publica poate 5i atribuit prin
licitaie de+chi+< +au re+tr6n+<3 indi5erent de ?aloarea e+ti-at<
a ace+tuia'
"ererea de o5erte poate 5i aplicat< >i pentru atribuirea
contractelor de achiziie publica a c<ror ?aloare e+ti-at< +e
a5la +ub pra:ul a 2'... euro'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+< di?izarea unui contract 4n -ai -ulte
contracte de J
J?aloare -ai -ica 4n +copul e?it<rii aplic<rii procedurii de
licitaie de+chi+<J
J+au re+tr6n+<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E9i+ta +ituaii 4n care obiectul contractului
4n:lobeaz< J
Jprodu+eA+er?iciiAlucr<ri c<rora li +e a+ociaza -ai -ulte coduri
"PQ' 8n ace+t J
Jcaz3 procedura de atribuire +e ale:e 4n 5uncie de ?aloarea
cu-ulat< a J
Jace+tora'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ale:erea unei alte proceduri dec6t a celor pre?<zute de
re:ula +e 5ace pe baza unei note ;u+ti5icati?e'
Nota ;u+ti5icati?< +e aproba de c<tre conduc<torul
autorit<ii contractante3 cu a?izul co-parti-entului ;uridic3 >i
con+tituie un 4n+cri+ e+enial al do+arului achiziiei publice'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Pentru aplicarea procedurii de cerere de o5erte3 nota
;u+ti5icati?< trebuieJ
J+a conin< nu-ai e9plicaii cu pri?ire la rezultatul e+ti-arii
?alorii J
Jcontractului de achiziie publica care ur-eaz< +a 5ie atribuit'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Proceduri de atribuire
Licitaia de+chi+<
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JLicitaia de+chi+< reprezint< procedura de atribuire a
contractului de J
Jachiziie publica la care orice operator econo-ic intere+at are
dreptul de a J
Jdepune o5erta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Licitaia de+chi+< +e de+5<>oar<3 de re:ula3 4ntr0o +in:ura
etapa'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce poate decide or:anizarea unei etape +upli-entare de
licitaie J
Jelectronica3 dar nu-ai dac< +e +peci5ica ace+t lucru 4n anunul
de participareJ
J>i 4n docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Licitaia de+chi+< +e iniiaz< prin tran+-iterea +pre
publicare a unui anun de participare prin care +e +olicita
operatorilor econo-ici depunerea de o5erte'
Licitaia re+tr6n+<
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JLicitaia re+tr6n+< reprezint< procedura la care orice operator
econo-ic are J
Jdreptul de a0>i depune candidatura3 ur-6nd ca nu-ai candidaii
+electai +a J
Jaib< dreptul de a depune o5erta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Licitaia re+tr6n+< +e de+5<>oar<3 de re:ula3 4n doua etapeD
E etapa de +electare a candidailorF
E etapa de e?aluare a o5ertelor depu+e de candidaii
+electai'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce poate decide or:anizarea unei etape +upli-entare de
licitaie J
Jelectronica3 dar nu-ai dac< +e +peci5ica ace+t lucru 4n anunul
de participareJ
J>i 4n docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Licitaia re+tr6n+< +e iniiaz< prin tran+-iterea +pre
publicare a unui anun de participare prin care +e +olicita
operatorilor econo-ici depunerea de candidaturi'
Procedura de licitaie re+tr6n+< +e utilizeaz< atunci c6nd
o5erta e+te e9cedentar<'
7ialo:ul co-petiti?
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J7ialo:ul co-petiti? reprezint< procedura la care orice operator
econo-ic are J
Jdreptul de a0>i depune candidatura >i prin care autoritatea
contractant< J
Jconduce un dialo: cu candidaii ad-i>i3 4n +copul identi5icarii
uneia +au -ai J
J-ultor +oluii apte +a r<+pund< nece+it<ilor +ale3 ur-6nd ca3
pe baza J
J+oluieiA+oluiilor identi5icate3 candidaii +electai +a
elaboreze J
Jo5erta 5inala'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ialo:ul co-petiti? +e aplica doar atunci c6nd +unt
4ndeplinite J
Jcu-ulati? condiiileD
J
J 0 contractul 4n cauza e+te con+iderat a 5i de co-ple9itate
deo+ebitaF J
J 0 aplicarea procedurii de licitaie de+chi+< +au re+tr6n+< nu
ar per-ite J
Jatribuirea contractului de achiziie publica 4n cauza'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"ontractul de co-ple9itate deo+ebita e+te con+iderat a 5i
acel contract de achiziie publica pentru care autoritatea
contractant< nu e+te3 4n -od obiecti?3 4n -<+uraD
E +a de5inea+c< +peci5icaiile tehnice capabile +a 4i
+ati+5ac< nece+it<ile >i e9i:eneleF >iA+au
E +a +tabilea+c< -onta;ul 5inanciar >iA+au cadrul ;uridic de
i-ple-entare a proiectului'
Procedura de dialo: co-petiti? +e de+5<>oar< 4n trei etapeD
E etapa de pre+electare a candidailorF
E etapa de dialo: cu candidaii ad-i>i 4n ur-a pre+eleciei3
pentru identi5icarea +oluieiA+oluiilor apte +a r<+pund<
nece+it<ilor autorit<ii contractante >i 4n baza c<reiaAc<rora
candidaii ?or elabora >i depune o5erta 5inalaF
E etapa de e?aluare a o5ertelor 5inale depu+e'
7ialo:ul co-petiti? +e iniiaz< prin tran+-iterea +pre
publicare a unui anun de participare prin care +e +olicita
operatorilor econo-ici depunerea de candidaturi'
Ne:ocierea
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNe:ocierea reprezint< procedura prin care autoritatea
contractant< deruleaz< J
Jcon+ult<ri cu candidaii +electai >i ne:ociaza clauzele
contractuale3 J
Jinclu+i? preul3 cu unul +au -ai -uli dintre ace>tia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ne:ocierea poate 5iD
0 ne:ociere cu publicarea prealabil< a unui anun de
participareF
0 ne:ociere 5<r< publicarea prealabil< a unui anun de
participare'
Ne:ocierea cu publicarea prealabil< a unui anun de
participare
Procedura de ne:ociere cu publicare +e de+5<>oar<3 de re:ula3
4n doua etapeD
E etapa de +electare a candidailorF
E etapa de e?aluare a o5ertelor depu+e de candidaii
+electai'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce poate decide or:anizarea unei etape +upli-entare3 de
licitaie J
Jelectronica3 dar nu-ai dac< +e +peci5ica ace+t lucru 4n anunul
de participareJ
J>i 4n docu-entaia de+cripti?<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ne:ocierea cu publicare +e iniiaz< prin tran+-iterea +pre
publicare a unui anun de participare prin care +e +olicita
operatorilor econo-ici depunerea de candidaturi'
Ne:ocierea cu publicare +e aplica atunci c6ndD
1' 8n ur-a aplic<rii licitaiei de+chi+e3 licitaiei
re+tr6n+e +au a dialo:ului co-petiti? nu a 5o+t depu+a nicio
o5erta +au au 5o+t depu+e nu-ai o5erte inacceptabile ori
necon5or-e'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Aplicarea procedurii de ne:ociere 4n cazul de -ai +u+
e+te po+ibila J
Jnu-ai dup< anularea procedurii iniiale de licitaie de+chi+<3
licitaie J
Jre+tr6n+< +au dialo: co-petiti? >i nu-ai dac< cerinele iniiale
pre?<zute 4n J
Jdocu-entaia de atribuire nu +unt -odi5icate +ub+tanial'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 8n +ituaii e9cepionale3 te-einic -oti?ate3 atunci c6nd
natura lucr<rilorAprodu+elorA+er?iciilor +au ri+curile i-plicate
de e9ecutareaAli?rareaApre+tarea ace+tora nu per-it o e+ti-are
iniial< :lobal< a preului ?iitorului contract de achiziie
publica'
@' Atunci c6nd +er?iciile care ur-eaz< +a 5ie achiziionate3
4ndeo+ebi +er?iciile 5inanciare3 a+a cu- +unt ace+tea pre?<zute
4n cate:oria / din ane9a nr' , A la ordonanta3 +au +er?iciile
intelectuale3 cu- ar 5i cele care i-plica proiectarea lucr<rilor3
+unt de a+a natura 4nc6t caietul de +arcini nu poate 5i elaborat
cu precizia pe care o i-pune atribuirea unui contract de
achiziie publica prin aplicarea licitaiei de+chi+e +au
licitaiei re+tr6n+e'
*' Atunci c6nd lucr<rile ce ur-eaz< a 5i e9ecutate +unt
nece+are e9clu+i? 4n +copul cercet<rii >tiini5ice3
e9peri-entarii +au dez?olt<rii tehnolo:ice3 >i nu-ai dac< ace+tea
nu +e realizeaz< pentru obinerea unui pro5it >i nici nu ur-<re+c
acoperirea co+turilor a5erente'
Ne:ociere 5<r< publicarea prealabil< a unui anun de
participare
Ne:ocierea 5<r< publicare +e aplica atunci c6ndD
1' 7in -oti?e tehnice3 arti+tice +au pentru -oti?e le:ate de
protecia unor drepturi de e9clu+i?itate3 contractul de achiziie
publica poate 5i atribuit nu-ai unui anu-it operator econo-ic'
,' "a o -<+ura +trict nece+ar<3 atunci c6nd perioadele de
aplicare a licitaiei de+chi+e3 a licitaiei re+tr6n+e +au a
ne:ocierii cu publicarea prealabil< a unui anun de participare
nu pot 5i re+pectate din -oti?e de e9tre-a ur:enta deter-inate de
e?eni-ente i-pre?izibile >i care nu +e datoreaz< +ub nicio 5or-a
unei aciuni +au inaciuni a autorit<ii contractante'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< nu are dreptul de a +tabili
durata contrac0 J
Jtului pe o perioada -ai -are dec6t cea nece+ar< pentru a 5ace
5ata +ituaiei J
Jde ur:enta care a deter-inat aplicarea procedurii de ne:ociere
5<r< publicareaJ
Jprealabil< a unui anun de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' Produ+ele ce ur-eaz< a 5i li?rate +unt 5abricate e9clu+i?
4n +copul cercet<rii >tiini5ice3 e9peri-entarii3 +tudiilor +au
dez?olt<rii tehnolo:ice3 >i nu-ai dac< ace+tea nu +e realizeaz<
pentru obinerea unui pro5it >i nici nu ur-<re+c acoperirea
co+turilor a5erente'
*' E+te nece+ar< achiziionarea de la 5urnizorul iniial a
unor cantit<i +upli-entare de produ+e de+tinate 4nlocuirii
pariale +au e9tinderii echipa-entelorAin+talaiilor li?rate
anterior3 >i nu-ai dac< +chi-barea 5urnizorului iniial ar pune
autoritatea contractant< 4n +ituaia de a achizitiona produ+e
care3 datorit< caracteri+ticilor tehnice di5erite de cele de;a
e9i+tente3 deter-ina inco-patibilit<i +au di5icult<i tehnice
+porite de operare >i 4ntreinere'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Perioada 4n care a+t5el de contracte pot 5i atribuite
nu trebuie +a J
Jdep<>ea+c<3 de re:ula3 @ ani de la atribuirea contractului de
5urnizare J
Jiniial'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Produ+ele +unt cotate la bur+a de -<r5uri3 iar achiziia
ace+tora +e realizeaz< prin operaiuni pe piata de di+ponibil'
/' Produ+ele pot 5i achiziionate 4n condiii deo+ebit de
a?anta;oa+e de la un operator econo-ic care i+i lichideaz<
de5initi? a5acerile3 de la un ad-ini+trator ;udiciar care
ad-ini+treaz< a5acerile unui operator econo-ic 4n +tare de
5ali-ent +au lichidare3 printr0un aran;a-ent cu creditorii unui
operator econo-ic 4n +tare de 5ali-ent +au lichidare ori printr0o
alta procedura +i-ilar< cu cele anterioare3 re:le-entat< prin
le:e'
B' "a ur-are a unui concur+ de +oluii3 contractul de
+er?icii trebuie +a 5ie atribuit3 con5or- re:ulilor +tabilite
iniial3 concurentului c6>ti:<tor +au unuia dintre concurentii
ca+ti:atori ai concur+ului re+pecti?3 4n ace+t din ur-a caz
autoritatea contractant< a?6nd obli:aia de a tran+-ite in?itaie
la ne:ocieri tuturor concurenilor ca+ti:atori'
(' E+te nece+ar< achiziionarea unor lucr<ri +au +er?icii
+upli-entare +au adiionale3 care nu au 5o+t inclu+e 4n
contractul iniial3 dar care3 datorit< unor circu-+tane
nepre?<zute3 au de?enit nece+are pentru 4ndeplinirea contractului
4n cauza3 >i nu-ai dac< +e re+pecta3 4n -od cu-ulati?3
ur-<toarele condiiiD
E atribuirea +a 5ie 5acuta contractantului iniialF
E lucr<rile +au +er?iciile +upli-entareAadiionale nu pot 5i3
din punct de ?edere tehnic >i econo-ic3 +eparate de contractul
iniial 5<r< apariia unor incon?eniente -a;ore pentru
autoritatea contractant< +au3 de>i +eparabile de contractul
iniial3 +unt +trict nece+are 4n ?ederea 4ndeplinirii ace+tuiaF
E ?aloarea cu-ulat< a contractelor atribuite pentru lucr<ri
>i +er?icii +upli-entareAadiionale nu dep<>e>te 2.O din ?aloarea
contractului iniial'
)' Ulterior atribuirii unui contract de lucr<ri +au de
+er?icii3 autoritatea contractant< i+i propune +a achizitioneze
noi lucr<ri3 re+pecti? noi +er?icii3 care +unt +i-ilare
lucr<rilor +au +er?iciilor achiziionate prin atribuirea
contractului iniial3 >i nu-ai dac< +e re+pecta3 4n -od
cu-ulati?3 ur-<toarele condiiiD
E atribuirea +e 5ace contractantului iniial3 iar noile
lucr<ri3 re+pecti? noile +er?icii3 con+tau 4n repetarea unor
lucr<ri +au +er?icii +i-ilare celor pre?<zute 4n contractul
atribuit iniial >i +unt con5or-e cu cerinele pre?<zute 4n
caietul de +arcini elaborat cu ocazia atribuirii re+pecti?ului
contractF
E contractul de lucr<riA+er?icii iniial a 5o+t atribuit prin
procedura de licitaie de+chi+< +au re+tr6n+<F
E ?aloarea e+ti-at< a contractului inital de lucr<riA+er?icii
+0a deter-inat prin luarea 4n con+iderare inclu+i? a
lucr<rilorA+er?iciilor +i-ilare care pot 5i achiziionate
ulteriorF
E 4n anunul de participare la procedura aplicat< pentru
atribuirea contractului iniial +0a precizat 5aptul ca
autoritatea contractant< are dreptul de a opta pentru
achiziionarea ulterioara de noi lucr<ri +i-ilare3 re+pecti? noi
+er?icii +i-ilare3 de la operatorul econo-ic a c<rui o5erta ?a 5i
declarata c6>ti:<toare 4n cadrul procedurii re+pecti?eF
E autoritatea contractant< are dreptul de a aplica acea+ta
procedura 4ntr0un inter?al care nu poate dep<>i @ ani de la
atribuirea contractului iniial'
"ererea de o5erte
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J"ererea de o5erte reprezint< procedura +i-pli5icata prin care
autoritatea J
Jcontractant< +olicita o5erte de la -ai -uli operatori
econo-ici' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"ererea de o5erte +e aplica nu-ai dac< ?aloarea e+ti-at<3
5<r< TQA3 a contractului de achiziie publica e+te -ai -ica dec6t
echi?alentul 4n lei a ur-<toarelor pra:uriD
E pentru contractul de 5urnizareD *.'... euroF
E pentru contractul de +er?iciiD *.'... euroF
E pentru contractul de lucr<riD ,2.'... euro'
Pana la 1 ianuarie ,..B3 cererea de o5erte +e iniiaz< prin
tran+-iterea unei in?itaii de participare c<tre cel puin @
operatori econo-ici'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ererea de o5erte +e iniiaz< prin publicarea3 4n CEAP3
a unei J
Jin?itaii de participare la procedura de atribuire3 4ncep6nd cu
1 ianuarie J
J,..B'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8ncep6nd cu data de 1 ianuarie ,..B3 autoritatea contractant<
are dreptul3 4n cazuri te-einic ;u+ti5icate3 +a +olicite ANRMAP
e9ceptarea de la obli:aia public<rii in?itatiei de participare
4n CEAP'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Colicitarea nu poate 5i 5acuta pentru o perioada -ai
-are de 1, luni J
Jde la intrarea 4n ?i:oare a ordonanei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ANRMAP are dreptul de a re+pin:e +olicitarea de dero:are 4n
cazul 4n care ;u+ti5icarea prezentat< nu e+te pertinenta'
"oncur+ul de +oluii
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J"oncur+ul de +oluii reprezint< procedura prin care +e
achiziioneaz<3 4n J
J+pecial 4n do-eniul a-ena;<rii teritoriului3 al proiect<rii
urbani+tice >i J
Jpei+a:i+tice3 al arhitecturii +au 4n cel al prelucr<rii datelor3
un plan +au J
Jun proiect3 prin +electarea ace+tuia pe baze concurentiale de
c<tre un ;uriu3 J
Jcu +au 5<r< acordarea de pre-ii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"oncur+ul de +oluii +e poate or:aniza caD
E o procedura independenta3 4n care concurentii pot obine
pre-ii >iA+au pri-e de participareF +au
E parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui
contract de +er?icii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J"oncur+ul de +oluii +e iniiaz< prin publicarea unui anun de
participare J
Jprin care +e +olicita operatorilor econo-ici intere+ai
depunerea de proiecte'J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"u-p<rarea directa
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J"u-p<rarea directa +e aplica 4n cazul 4n care +e achiziioneaz<
produ+e3 J
J+er?icii +au lucr<ri a c<ror ?aloareP5<r< TQA)3 cu-ulat< pe
parcur+ul unui an3J
Jnu dep<>e>te echi?alentul 4n lei a 2'... euro'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"u-p<rarea directa +e realizeaz< pe baza de docu-ent
;u+ti5icati? care +e con+idera a 5i baza le:al< pentru plata'
E9e-pluD 5actura 5i+cal<'
Modalit<i +peciale de atribuire a contractelor de achiziie
publica
Acordul0cadru
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAcordul0cadru reprezint< 4nele:erea +cri+< inter?enita 4ntre
una +au -ai J
J-ulte autorit<i contractante >i unul +au -ai -uli operatori
econo-ici3 al J
Jcarei +cop e+te +tabilirea ele-entelorAcondiiilor e+eniale
care ?or :u?erna J
Jcontractele de achiziie publica ce ur-eaz< a 5i atribuite 4ntr0
o perioada J
Jdata3 4n -od +pecial 4n ceea ce pri?e>te preul >i3 dup< caz3
cantit<ile J
Ja?ute 4n ?edere'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Acordul0cadru nu reprezint< baza le:al< pentru
an:a;area 5ondurilor J
Jpublice'
J
J8n baza acordului0cadru +e atribuie contracte +ub+ec?ente care
con+tituie J
Jte-ei le:al pentru plata'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Autoritatea contractant< are obli:aia de a 4ncheia acordul0
cadru3 de re:ula3
Jprin aplicarea procedurilor de licitaie de+chi+< +au licitaie
re+tr6n+<' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Prin e9cepie +e pot aplica >i alte proceduri nu-ai 4n
circu-+taneleJ
J+peci5ice pre?<zute 4n ordonanta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Acordul0cadru nu +e poate utiliza abuzi? +au i-propriu
de c<tre J
Jautoritatea contractant<3 4nc6t +a 4-piedice3 +a re+tr6n:< +au
+a di+tor+ioneze
Jconcurenta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Autoritatea contractant< nu are dreptulD
E de a 4ncheia acorduri0cadru cu o durata -ai -are de * ani
dec6t 4n cazuri e9cepionale >i pe care le poate ;u+ti5ica doar
prin obiectul +peci5ic al contractelor +ub+ec?ente ce ur-eaz< +a
5ie atribuite 4n baza acordului0cadru re+pecti?F
E de a atribui contracte +ub+ec?ente care au ca obiect
pre+taii de alta natura dec6t cele +tabilite prin acordul0cadruF
E de a 4ncheia acorduri0cadru pe baza c<rora +e pot atribui
contracte +ub+ec?ente de tipuri +au natura di5erite unele 5ata de
alteleF
E de a 4ncheia contracte +ub+ec?ente dec6t cu operatorul +au
operatorii econo-ici +e-natari ai acordului0cadru >i nu-ai pe
baza re:ulilor >i condiiilor pre?<zute 4n re+pecti?ul acordF
E de a atribui contracte +ub+ec?ente 4n nu-ele >i pentru o
alta autoritate contractant< care nu e+te parte 4n acordul0cadru
re+pecti? dec6t 4n cazul 4n care are calitatea de unitate de
achiziii centralizata'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< are obli:aia de a i-pune
condiii -ini-e deJ
Jcali5icare care +a +e raporteze cel -ult la ?aloarea e+ti-at< a
celui -ai -areJ
Jcontract +ub+ec?ent care +e anticipeaza ca ?a 5i atribuit pe
durata acordului0J
Jcadru'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
/' Identi5icarea 5ondurilor
Identi5icarea 5ondurilor reprezint< operaiunea prin care +e
ur-<re>te a+i:urarea 5inan<rii nece+are 4ndeplinirii
contractului'
Ce au 4n ?edere ur-<toarele +ur+e de 5inanare po+ibileD
E bu:et de +tatF
E bu:et localF
E 5onduri co-unitareF
E 5onduri obinute de la or:ani+-e 5inanciare internaionaleF
E credite bancareF
E 5onduri nera-bur+abileF
E alte +ur+e atra+e'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN La +tabilirea duratei contractului trebuie a?ut< 4n
?edere 5rec?enta J
Jde alocare a 5ondurilor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
B' "alendarul procedurii de atribuire
"alendarul procedurii de atribuire are caracter orientati?'
"alendarul procedurii de atribuire e+te nece+ar pentruD
0 plani5icarea proce+ului de achiziie publicaF
0 e?itarea +uprapunerilor >i intarzierilorF
0 -onitorizarea interna a proce+ului de achiziie'
La elaborarea calendarului procedurii de atribuire +e ?a tine
+ea-a deD
0 ter-enele pre?<zute 4n ordonanta pentru publicarea
anunurilorF
0 ter-enele pre?<zute 4n ordonanta pentru depunerea
candidaturilorAo5ertelorF
0 durata pre?izionala pentru e9a-inarea >i e?aluarea
candidaturilorAo5ertelorF
0 perioada de a+teptareF
0 orice alte ter-ene ce pot in5luenta procedura'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "alendarul procedurii de achiziie publica +e ata>eaz<
la J
Jdocu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Modelul calendarului procedurii e+te prezentat 4n 5or-ularele
nr' 1A0& ="alendarul procedurii de atribuire='
(' 7e5initi?area pro:ra-ului anual al achiziiilor publice
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice +e de5initi?eazaD
E dup< aprobarea bu:etului propriuF
E 4n 5uncie de 5ondurile aprobateF
E cu luarea 4n con+iderare a po+ibilit<ilor de atra:ere a
altor 5onduri'
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice poate 5i -odi5icat
dac<D
1' re+pecti?ele nece+itai nu au 5o+t cuprin+e iniial 4n
pro:ra-ul anual al achiziiilor publiceF >i
,' introducerea ace+tora 4n pro:ra- e+te condiionat< de
a+i:urarea +ur+elor de 5inanare'
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice +e aproba de c<tre
conduc<torul autorit<ii contractante cu a?izul prealabil al
co-parti-entului 5inanciar0contabil'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Modi5icarea pro:ra-ului anul nece+ita acelea>i
aprob<ri' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Pro:ra-ul anual al achiziiilor publice +e co-pleteaz<
utiliz6ndu0+e 5or-ularul nr' , =Pro:ra-ul anual al achiziiilor
publice='
)' Elaborarea >i tran+-iterea anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Anunul de intenie +e tran+-ite +pre publicare obli:atoriu
atunci c6nd +e ur-<re>te bene5icierea de reducere a ter-enelor >i
dac<D
E ?aloarea total< e+ti-at< a contractelor +au a acordurilor0
cadru3 care ur-eaz< +a 5ie atribuite3 re+pecti? 4ncheiate3 4n
ur-<toarele 1, luni pentru achiziionarea de produ+e din aceea>i
:rupa "PQ3 e+te e:ala +au -ai -are dec6t echi?alentul 4n lei a
B2.'... euroF
E ?aloarea total< e+ti-at< a contractelor +au a acordurilor0
cadru3 care ur-eaz< +a 5ie atribuite3 re+pecti? 4ncheiate3 4n
ur-<toarele 1, luni pentru achiziionarea de +er?icii care +unt
din aceea>i cate:orie cu cele pre?<zute 4n ane9a nr' ,A la
ordonanta3 e+te e:ala +au -ai -are dec6t echi?alentul 4n lei a
B2.'... euroF
E ?aloarea e+ti-at< a contractelor +au a acordurilor0cadru de
lucr<ri3 care ur-eaz< +a 5ie atribuite3 re+pecti? 4ncheiate3 4n
ur-<toarele 1, luni3 e+te e:ala +au -ai -are dec6t echi?alentul
4n lei a 2'...'... euro'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul contractelor de produ+e >i +er?icii3 anunul
de intenie +e J
Jtran+-ite +pre publicare cat -ai cur6nd po+ibil dup< data
4nceperii anului J
Jbu:etar'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul contractelor de lucr<ri +au al acordurilor0
cadru anunul de J
Jintenie +e tran+-ite +pre publicare cat -ai cur6nd po+ibil dup<
aprobarea J
Jpro:ra-ului 4n care e+te pre?<zut contractul de lucr<ri +au
acordul0cadru J
Jre+pecti?'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Publicarea anunului de intenie nu creeaz< autorit<ii
contractante J
Jobli:aia de a e5ectua re+pecti?a achiziie publica'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Anunul de intenie +e publicaD
E 4n Murnalul O5icial al Uniunii EuropeneF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce realizeaz< pana la 1 ianuarie ,..B direct de c<tre
autoritatea J
Jcontractant<3utiliz6nd adre+a de internet
httpDAA+i-ap'europa'eu3 4ntr0o li-baJ
Jo5icial< a Uniunii Europene' 7e la 1 ianuarie ,..B +e realizeaz<
prin +i+te-ulJ
JCEAP'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 4n CEAPF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Obli:aia public<rii 4n CEAP apare 4ncep6nd cu 1 ianuarie
,..B' Ce J
Jrealizeaz< nu-ai prin -i;loace electronice3 5olo+ind aplicatia
dedicata J
Jdi+ponibil< la adre+a de internet \\\'e0licitaie'ro'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea a QI0a 0 Achiziii
publiceF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce realizeaz< prin tran+-iterea unei +olicit<ri +cri+e3
4ncep6nd cu 1 J
Jianuarie ,..B3 publicarea 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3
Partea a QI0a3 +e J
J5ace 4n cel -ult o zi de la publicarea 4n CEAP'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
+au
E nu-ai 4n CEAP cu condiia ca3 4nainte de publicare3 +a 5i
5o+t tran+-i+ un anun +i-pli5icat de in5or-are prealabil< c<tre
"o-i+ia European<'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n ulti-ul caz anunul de intenie trebuie +a conin<
>i data tran+0 J
J-iterii anunului +i-pli5icat c<tre "o-i+ia European<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ETAPA ,
7ocu-entaia de atribuire
E 7ocu-entaia de atribuire reprezint< acele docu-ente care
conin cerinele 5or-ale3 tehnice >i 5inanciare3 care per-it
de+crierea obiecti?< a obiectului contractului de achiziie
publica >i pe baza c<rora operatorul econo-ic i+i ?a elabora
o5erta'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ocu-entaia de atribuire trebuie +a 5ie clara3
co-pleta >i 5<r< J
Jechi?oc'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ocu-entaia de atribuire +e de5initi?eaza prin :ri;a
co-parti-entului intern al autorit<ii contractante3 +pecializat
4n atribuirea contractelor de achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 8n cazul 4n care docu-entaia de atribuire e+te elaborata
de o 5ir-a de J
Jcon+ultana3 co-parti-entul intern trebuie +a coordoneze >i +a
+uper?izeze J
Jacti?itatea re+pecti?a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ocu-entaia de atribuire trebuie +a 5ie 5inalizat< 4nainte
de tran+-itereaD
0 +pre publicare a anunului de participareF
+au
0 in?itatiei de participare c<tre operatorii econo-ici'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Autoritatea contractant< are dreptul de ale:e -odalitatea
de tran+-itereJ
Ja docu-entaiei de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J7ac< docu-entaia de atribuire e+te pu+< la di+poziie pe +uport
h6rtie >iA+auJ
Jpe +uport -a:netic3 atunci autoritatea contractant< are dreptul
de a +tabili J
Jun pre3 cu condiia ca ace+ta +a nu dep<>ea+c< co+tul
-ultiplic<rii docu-en0 J
Jtatiei3 la care +e poate adau:a3 dac< e+te cazul3 co+tul
tran+-iterii prin J
Jpo+ta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ocu-entaia de atribuire +e +tructureaza a+t5elD
0 E caietul de +arcini +au3 dup< caz3 docu-entaia
de+cripti?<F
0 E clauzele contractuale obli:atoriiF
0 E 5i>a de date a achiziieiF
0 E 5or-ulare >i -odeleF
0 E alte in5or-aii cu pri?ire la i-pozitare3 protecia
-ediului3 protecia -uncii'
1' Elaborarea caietului de +arcini +au a docu-entaiei
de+cripti?e
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "aietul de +arcini reprezint< punctul de pornire al
elabor<rii J
Jdocu-entaiei de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"aietul de +arcini +e 4ntoc-e>te de c<tre autoritatea
contractant< pentru licitaia de+chi+<3 licitaia re+tr6n+<3
cerere de o5erta3 prin co-parti-entul intern +pecializat +au prin
+peciali>ti Pcon+ultani) an:a;ai 4n ace+t +cop3 cu re+pectarea
pre?ederilor le:ale re5eritoare la concurenta >i con5lictul de
intere+e'
E "aietul de +arcini reprezint< de+crierea obiecti?< a
produ+elor3 +er?iciilor +au lucr<rilor nece+are autorit<ii
contractante'
E "aietul de +arcini conine3 4n -od obli:atoriu3
+peci5icaii tehnice'
E Cpeci5icaiile tehnice +unt3 4n :eneral3 aceleD
0 E cerine
0 E pre+cripii
0 E caracteri+tici tehnice
cu a;utorul c<rora +unt de+cri+e produ+ele3 +er?iciile +au
lucr<rile'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Cpeci5icaiile tehnice trebuie +a per-it< acce+ul liber
>i e:al la J
Jprocedura de atribuire >i nu trebuie +a conin< ele-ente care +a
aib< ca e5ectJ
Jintroducerea unor ob+tacole ne;u+ti5icate de natura +a re+tr6n:<
concurenta' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Atunci c6nd e+te po+ibil3 +peci5icaiile tehnice +e
de5ine+c 4n a+a 5el J
J4nc6t +a core+pund< nece+it<ilor +au e9i:enelor oric<rui
utilizator3 inclu+i?
Jale per+oanelor cu dizabilitati'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Cpeci5icaiile tehnice de5ine+c3 dup< cazD
0 E caracteri+tici re5eritoare la ni?elul calitati?3 tehnic
>i de per5or-antaF
0 E cerine pri?ind i-pactul a+upra -ediului 4ncon;ur<torF
0 E +i:uranta 4n e9ploatareF
0 E di-en+iuni3 ter-inolo:ie3 +i-boluri3 te+te >i -etode de
te+tare3 a-balare3 etichetare3 -arcare >i in+truciuni de
utilizare a produ+ului3 tehnolo:ii >i -etode de producieF
0 E +i+te-e de a+i:urare a calit<ii >i condiii pentru
certi5icarea con5or-itatii cu +tandarde rele?ante +au altele
a+e-enea'
8n cazul contractelor pentru lucr<ri3 +peci5icaiile tehnice
pot 5ace re5erire >i laD
E pre+cripii de proiectare >i de calcul al co+turilorF
E ?eri5icarea3 in+pecia >i condiiile de recepie a
lucr<rilorF
+au
E ?eri5icarea3 in+pecia >i condiiile de recepie a
tehnicilor3 procedeelor >i -etodelor de e9ecuieF
E orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea
contractant< e+te capabil< +a le de+crie3 4n 5uncie >i de
di?er+e acte nor-ati?e >i re:le-ent<ri :enerale +au +peci5ice3 4n
le:atura cu lucr<rile 5inalizate >i cu -aterialele +au alte
ele-ente co-ponente ale ace+tor lucr<ri'
E Cpeci5icaiile tehnice +e de5ine+cD
0 E 5ie prin re5erire3 de re:ula3 4n ur-<toarea ordine3 laD
1' +tandarde naionale care adopta +tandarde europeneF
,' o-olo:ari tehnice europeneF
@' +tandarde internaionaleF
*' alte re5erinte de natura tehnica elaborate de or:ani+-e de
+tandardizare europeneF
2' alte +tandarde3 o-olo:ari +au re:le-ent<ri tehnice
naionale pri?ind utilizarea produ+elor +au proiectarea3 calculul
>i e9ecuia lucr<rilorF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Orice a+t5el de re5erire trebuie +a 5ie 4n+oit< de
-eniunea =+au J
Jechi?alent='
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 E 5ie prin precizarea per5or-antelor >iA+au cerinelor
5unctionale3 care pot include >i caracteri+tici de -ediuF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +peci5icaiile tehnice +e de5ine+c prin re5erire
la per5or-ane J
J>iA+au cerine 5unctionale3 atunci ace+tea trebuie +a 5ie
+u5icient de preci+ J
Jde+cri+e a+t5el 4nc6t +a per-it< operatorilor econo-ici
deter-inarea obiectului
Jcontractului3 iar autorit<ii contractante +a atribuie
contractul re+pecti?' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 E 5ie prin precizarea per5or-antelor >iA+au cerinelor
5unctionale3 +u+inute prin re5erirea la +tandarde3 o-olo:ari
tehnice3 +peci5icaii tehnice co-une3 ca -i;loc de prezu-ie a
con5or-itatii cu ni?elul de per5or-anta >iA+au cu cerinele
5unctionale +olicitateF
0 E 5ie co-binat3 re+pecti?3 pentru anu-ite caracteri+tici3
prin precizarea per5or-antelor >iA+au cerinelor 5unctionale3 >i
pentru alte caracteri+tici3 prin re5erirea la +tandarde +au
o-olo:ari tehniceF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +peci5icaiile tehnice +e de5ine+c prin re5erirea
la +tandarde J
J+au o-olo:ari tehnice3 atunci nicio o5erta nu poate 5i re+pin+<
pe -oti? ca J
Jpropunerea tehnica nu e+te con5or-< cu +peci5icaiile precizate3
dac< o5ertan0J
Jtul de-on+treaza3 prin orice -i;loc adec?at3 ca propunerea +a
tehnica +ati+5ace
J4ntr0o -aniera echi?alenta cerinele autorit<ii contractante'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +peci5icaiile tehnice +unt de5inite prin
precizarea per5or-an0 J
Jtelor >iA+au cerinelor 5unctionale3 atunci nicio o5erta nu
poate 5i re+pin+<3J
Jdac< o5ertantul de-on+treaza3 prin orice -i;loc adec?at3 ca
propunerea +a J
Jtehnica a+i:ura 4ndeplinirea per5or-antelor +au cerinelor
5unctionale +olici0J
Jtate3 deoarece +unt con5or-e cuD
J
J a) un +tandard naional care adopta un +tandard europeanF
J
J b) o o-olo:are tehnica european<F
J
J c) o +peci5icaie tehnica co-una utilizata 4n "o-unitatea
European<F J
J d) un +tandard internaionalF
J
J e) alte re:le-ent<ri tehnice elaborate de or:ani+-e de
+tandardizare J
J europene'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
NotaD Un -i;loc adec?at de a do?edi con5or-itatea cu
+peci5icaiile tehnice +olicitate poate 5i con+ideratD
0 do+arul tehnic al produc<toruluiF +au
0 un raport de 4ncercareAte+tare e-i+ de un or:ani+-
recuno+cut3 cu- ar 5iD
0 un laborator neutru de 4ncerc<ri >i calibrareF +au
0 un or:ani+- de certi5icare >i in+pecie care a+i:ura
re+pectarea +tandardelor europene aplicabile'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< are obli:aia de a accepta
certi5icate e-i+eJ
Jde or:ani+-e recuno+cute 4n oricare dintre +tatele -e-bre ale
Uniunii Europene'
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 E dac< +e +olicita 4ndeplinirea anu-itor caracteri+tici de
-ediu3 atunci +e pot utiliza3 inte:ral +au parial3 +peci5icaii
de5inite prinD
0 =etichete ecolo:ice= europeneF
0 =etichete ecolo:ice= P-uli0)naionaleF
0 orice alte =etichete ecolo:ice=3
>i nu-ai dac< +e 4ndepline+c3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele
condiiiD
0 +peci5icaiile +unt adec?ate pentru de5inirea
caracteri+ticilor produ+elor +au +er?iciilor a c<ror
5urnizareApre+tare reprezint< obiectul contractului de achiziie
publicaF
0 cerinele pentru =eticheta ecolo:ica= au 5o+t elaborate pe
baze >tiini5iceF
0 =eticheta ecolo:ica= a 5o+t adoptat< printr0o procedura
+peci5ica care a per-i+ i-plicarea tuturor p<rilor intere+ate 0
or:ani+-e :u?erna-entale3 con+u-atori3 produc<tori3
di+tribuitori3 or:anizaii de -ediuF
0 =eticheta ecolo:ica= e+te acce+ibila +au di+ponibil<
oric<rei per+oane intere+ate'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "aietul de +arcini poate conine precizarea ca produ+ele
+au +er?iciile J
Jo5erite care dein o anu-it< =eticheta ecolo:ica= +unt
con+iderate ca indepli0J
Jne+c i-plicit +peci5icaiile tehnice +olicitate'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O propunere tehnica nu poate 5i con+iderat< ca 5iind
necon5or-a3 J
Jpentru +in:urul -oti? ca produ+ele +au +er?iciile o5ertate nu
dein =eticheta J
Jecolo:ica= +olicitat<3 dac< o5ertantul de-on+treaza3 prin orice
-i;loc adec?at3
Jca ace+tea core+pund +peci5icatiilor tehnice +olicitate'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E E+te interzi+ a +e de5ini 4n caietul de +arcini
+peci5icaii tehnice care indica o anu-it< ori:ine3 +ur+a3
producie3 un procedeu +pecial3 o -arca de 5abrica +au de co-er3
un bre?et de in?enie3 o licenta de 5abricaie3 care au ca e5ect
5a?orizarea +au eli-inarea anu-itor operatori econo-ici ori
anu-itor produ+e'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O a+t5el de re5erire e+te per-i+< 4n -od e9cepional 4n
+ituaia 4n J
Jcare o de+criere +u5icient de preci+a >i inteli:ibila a
obiectului contractului
Jnu e+te po+ibila >i trebuie +a 5ie 4n+oit< de -eniunea =+au
echi?alent=' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ocu-entaia de+cripti?<
E 7ocu-entaia de+cripti?< tine loc de caiet de +arcini 4n
cazul aplic<rii procedurilor de ne:ociere >i dialo: co-petiti?'
E 7ocu-entaia de+cripti?< conineD
0 o de+criere a nece+it<ilor3 obiecti?elor >i
con+tran:erilor autorit<ii contractanteF
0 orice alte in5or-aii pe baza c<rora +e ?a derula dialo:ul
pentru identi5icarea +oluiilor ?iabileF
0 4n cazul dialo:ului co-petiti?3 dac< +0a hot<r6t a+t5el3
pri-ele care ?or 5i acordate participanilor la dialo:F
0 po+ibilitatea de a realiza dialo:ul +au ne:ocierea 4n runde
+ucce+i?e3 cu +copul de a reduce nu-<rul de +oluii di+cutate +au
propuneri de o5erte'
,' Ctabilirea clauzelor contractuale
E "ontractul de achiziie publica reprezint< in+tru-entul
;uridic prin care or:ani+-ele publice intra 4n relaii co-erciale
cu operatorii econo-ici pentru a0>i +ati+5ace nece+it<ile de
produ+e3 +er?icii +au lucr<ri'
E "ontractul de achiziie publica +e 4ncheie 4n 5or-a +cri+<3
4n cel puin doua e9e-plare3 4n ur-a unei proceduri de atribuire
+au 4n baza unui acord0cadru'
E "lauzele contractului +unt +tabilite 4n cea -ai -are parte
de c<tre autoritatea contractant<'
E "ontractul de achiziie publica 4nceteaz< de drept la
e9pirarea perioadei pentru care a 5o+t 4ncheiat'
E Prelun:irea duratei contractului de achiziie publica e+te
po+ibila nu-ai 4n condiiile ordonanei >i 5<r< a 5i -odi5icate
condiiile +tabilite iniial'
E P<rile pot +tabili >i alte cauze de 4ncetare a
contractului3 5<r< a aduce atin:ere clauzelor obli:atorii'
E 8nainte de +tabilirea clauzelor contractuale trebuie +a +e
+tabilea+c< tipul contractului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "ali5icarea naturii ;uridice a contractului de achiziie
publica e+te J
Jdata de obiectul preponderent ca ?aloare3 re+pecti? contractele
de achiziie J
Jpublica pot 5iD
J
J 0 contracte de 5urnizareF
J
J 0 contracte de +er?iciiF
J
J 0 contracte de lucr<ri'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "ontractul de achiziie publica e+te +tructurat a+t5elD
0 prea-bulF
0 clauze contractuale obli:atoriiF
0 clauze contractuale +peci5ice'
E Prea-bulul reprezint< partea introducti?< a contractului >i
conine in5or-aii de+preD
0 te-eiul le:al 4n baza c<ruia +e +e-neaz< contractul de
achiziie publicaF
0 denu-irea p<rilor contractanteF
0 de5iniii aplicabileF
0 interpretare'
E "lauzele contractuale obli:atorii +unt acele pre?ederi
contractuale pe care orice contract de achiziie publica trebuie
+a le conin< re5eritor laD
0 obiectul principal al contractuluiF
0 preul contractului >i -odalit<i de plataF
0 durata contractuluiF
0 +anciuni pentru nee9ecutarea culpabil< a obli:aiilorF
0 docu-entele contractuluiF
0 obli:aiile principale ale p<rilor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Atunci c6nd +tabile>te clauzele contractuale
autoritatea contractant<J
Jtrebuie +a +peci5ice care +unt i-perati?e >i care pot 5i
a;u+tate 4n 5uncie J
Jde +peci5icul contractului re+pecti? >i de o5erta declarata
c6>ti:<toare' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "lauzele contractuale i-perati?e nu +e ?or con5unda cu
cele obli:atorii J
Jpe care orice contract de achiziie publica trebuie +a le
conin<' J
J"ontractele de +ubcontractare trebuie +a +e con+tituie 4n ane9e
la contractul J
Jde achiziie publica'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "lauzele contractuale +peci5ice +unt acele pre?ederi
contractuale +peci5ice 5iec<rui contract de achiziie publica3
care +e +tabile+c3 de re:ula3 prin acordul p<rilor3 4n 5uncie
de nece+it<ile obiecti?e ale autorit<ii contractante >i de
coninutul o5ertei declarate c6>ti:<toare'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "lauze contractuale +peci5ice pot 5i propu+e at6t de
autoritatea J
Jcontractant<3 cat >i de c<tre operatorul econo-ic3 dac< e+te
per-i+ ace+t J
Jlucru prin docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "lauzele +peci5ice nu trebuie +a anihileze clauzele
obli:atorii' J
J"lauzele +peci5ice care a5ecteaz< clauzele obli:atorii nu produc
niciun e5ect'J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "lauzele contractuale +peci5ice pot 5ace re5erire laD
0 +ubcontractoriF
0 :arania de buna e9ecuieF
0 :arania de calitateF
0 -odalitatea de a;u+tare a preuluiF
0 ter-ene de e9ecutare a obli:aiilor p<rilorF
0 recepie3 in+pecii3 te+teF
0 a-balare3 -arcare3 tran+portF
0 a+i:ur<riF
0 alte condiii de e9ecutare a contractului +'a'
8n 5or-ularele nr' @ ="ontract de 5urnizare=3 nr' * ="ontract
de +er?icii=3 nr' 2 ="ontract de lucr<ri= +unt prezentate
-odelele de contracte de achiziie publica'
8n 5or-ularele nr' / =Acord0cadru de 5urnizare=3 nr' B
=Acord0cadru de +er?icii=3 nr' ( =Acord0cadru de lucr<ri= +unt
prezentate -odelele de acord0cadru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Prin act adiional la un contract +e pot -odi5ica
pre?ederile re5eri0J
Jtoare la denu-irea p<rilor3 adre+a3 ti-pul de +u+pendare a
e9ecut<rii obli:a0J
Jtiilor 5<r< a 5i a5ectate pre?ederile re5eritoare la pre'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n ceea ce pri?e>te lucr<rileA+er?iciile +upli-entare
la contractul J
Jiniial +au lucr<rileA+er?iciile +i-ilare cu cele din contractul
iniial3 +e J
Jatribuie un nou contract prin procedura de ne:ociere 5<r<
publicarea prealabil<
Ja unui anun de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< o5ertantul declarat c6>ti:<tor re5uza +e-narea
contractului3 J
Jprocedura de atribuire ?a 5i anulat<3 iar autoritatea
contractant< ?a relua J
Jprocedura'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' Ctabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare >i3 dac< e+te
cazul3 a criteriilor de +electare
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ocu-entaia de atribuire trebuie +a conin< acelea>i
cerine -ini-e J
Jca 4n anunul de participare'
J
J8n cazul 4n care cerinele din anunul de participare nu +e
re:<+e+c 4n docu0 J
J-entatia de atribuire +e aplica cele din anun3 docu-entaia
interpretandu0+e J
J4n con+ecinta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "riteriile3 4n :eneral3 +unt acele condiii >iA+au cerine
-ini-e i-pu+e3 ce trebuie 4ndeplinite de c<tre operatorul
econo-ic care dore>te +a de?in< parte 4ntr0un contract de
achiziie publica'
E "riteriile de cali5icare >i +elecie +e re5er< nu-ai laD
0 +ituaia per+onal< a candidatului +au o5ertantuluiF
0 capacitatea de e9ercitare a acti?it<ii pro5e+ionaleF
0 +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<F
0 capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<F
0 +tandarde de a+i:urare a calit<iiF
0 +tandarde de protecie a -ediului3 dac< e+te cazul'
E "riteriile de cali5icare >i +elecie odat< +tabilite nu -ai
pot 5i +chi-bate pe parcur+ul aplic<rii procedurii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +e +olicita 4ndeplinirea unor cerine -ini-e
re5eritoare la J
J+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+io0 J
Jnala3 atunci autoritatea contractant< elaboreaz< o nota
;u+ti5icati?< prin J
Jcare +a -oti?eze cerinele re+pecti?e'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nota ;u+ti5icati?< +e ata>eaz< la do+arul achiziiei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "riteriile de cali5icare >i +elecie +e +tabile+c 4n
5uncie de e9i:enele +peci5ice ale contractului >i 4ntotdeauna
cu re+pectarea principiului proportionalitatii'
E Pentru a de-on+tra 4ndeplinirea cerinelor -ini-e de
cali5icare >i +elecie3 operatorii econo-ici ?or prezentaD
E 5ie certi5icate e-i+e de c<treD
0 autoritatea publica co-petentaF
+au
0 un or:ani+- de drept publicApri?at care re+pecta +tandarde
europene de certi5icareF
E 5ie orice alte docu-ente echi?alente cu certi5icarea
+olicitat< care +a probeze 4ndeplinirea cerinelor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< nu are dreptul de a i-pune
candidailor +au J
Jo5ertanilor prezentarea unei anu-ite certi5icari +peci5iceF +e
?or lua 4n J
Jcon+iderare >i alte docu-ente echi?alente'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ a +e +olicita 4ndeplinirea unor cerine
-ini-e J
Jre5eritoare laD
J
J 0 +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<F
J
J 0 capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<3
J
Jcare ar conduce la re+trictionarea particip<rii la procedura de
atribuire' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ a +e re+trictiona participarea la
procedura de atribu0 J
Jire prin +tabilirea unor cerine -ini-e de cali5icare careD
J
J 0 nu prezint< rele?anta 4n raport cu natura >i
co-ple9itatea contractuluiJ
Jde achiziie publicaF
J
J 0 +unt di+proportionate 4n raport cu natura >i
co-ple9itatea contractuluiJ
Jde achiziie publica'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"erine pri?ind +ituaia per+onal< a operatorului econo-ic
7ocu-entaia de atribuire trebuie +a conin< toate cazurile
4n care un operator econo-ic e+te e9clu+'
Pentru a e?ita e9cluderea dintr0o procedura de atribuire a
contractului de achiziie publica3 operatorul econo-ic trebuie +a
prezinte docu-ente edi5icatoare prin care +a 5ac< do?ada ca nuD
E a 5o+t conda-nat 4n ulti-ii 2 ani printr0o hot<r6re
;udec<torea+c< de5initi?a pentruD
0 participare la acti?it<i ale unei or:anizaii cri-inaleF
0 corupieF
0 5raudaF
0 +palare de baniF
E +e a5la 4ntr0una +au -ai -ulte din +ituaiile de -ai ;o+ >i
nu-ai dac< +0a +olicitat e9pre+ acea+ta3 re+pecti? caD
0 nu e+te 4n +tare de 5ali-ent ori lichidare3 a5acerile nu 4i
+unt ad-ini+trate de un ad-ini+trator ;udiciarF
0 acti?it<ile +ale co-erciale nu +unt +u+pendate +au nu 5ac
obiectul unui aran;a-ent cu creditoriiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ree+alonarea datoriilor nu reprezint< un aran;a-ent cu
creditorii' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 nu 5ace obiectul unei proceduri le:ale pentru declararea +a
4n una dintre +ituaiile de -ai +u+F
0 >i0a 4ndeplinit obli:aiile de plata a i-pozitelor3 ta9elor
>i contribuiilor de a+i:ur<ri +ociale c<tre bu:etul :eneral
con+olidatF
0 nu a 5o+t conda-nat3 4n ulti-ii @ ani3 prin hot<r6re
de5initi?a3 pentru o 5apta care a adu+ atin:ere eticii
pro5e+ionale +au pentru co-iterea unei :re>eli 4n -aterie
pro5e+ional<F
0 nu prezint< in5or-aii 5al+e +au prezint< in5or-aiile
+olicitate de c<tre autoritatea contractant<'
E Cunt con+iderate docu-ente edi5icatoareD
0 certi5icateF
0 caziere ;udiciareF
0 alte docu-ente echi?alente e-i+e de autorit<i co-petente
din ara re+pecti?a'
NotaD 8n cazul 4n care 4n ara de ori:ine +au 4n ara 4n care
e+te +tabilit operatorul nu +e e-it a+t5el de docu-ente +au
ace+tea nu ?izeaz< toate +ituaiile3 atunci trebuie +a 5ie
acceptat<D
0 5ie o declaraie pe proprie r<+pundereF
0 5ie o declaraie autentic< data 4n 5ata unui notar3 a unei
autorit<i ad-ini+trati?e +au ;udiciare ori a unei a+ociaii
pro5e+ionale care are co-petente 4n ace+t +en+'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "azierul ;udiciar al per+oanei ;uridice nu +e e-ite 4n
prezent pe J
Jteritoriul Ro-6niei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< e9i+ta incertitudini re5eritoare la +ituaia
per+onal< a unui J
Joperator econo-ic3 autoritatea contractant< poate +olicita
in5or-aii direct J
Jde la autorit<ile co-petente'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"erine pri?ind capacitatea de e9ercitare a acti?it<ii
pro5e+ionale
E 8n docu-entaia de atribuire +e precizeaz< dac< trebuie
de-on+trata capacitatea de e9ercitare a acti?it<ii pro5e+ionale'
E Pentru a0>i de-on+tra capacitatea de e9ercitare a
acti?it<ii pro5e+ionale operatorul econo-ic ?a prezenta
docu-ente edi5icatoare prin care +a do?edea+c<D
0 5or-a de 4nre:i+trare ca per+oana 5izica +au ;uridic<
>i3 dac< e+te cazul3
0 ate+tarea ori apartenena din punct de ?edere pro5e+ional3
4n con5or-itate cu pre?ederile din ara 4n care
o5ertantulAcandidatul e+te +tabilit'
"erine pri?ind +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<
E Cituaia econo-ic< >i 5inanciar< reprezint< un indicator
prin a c<rui de-on+trare operatorul econo-ic e+te con+iderat
cali5icat pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie publica
re+pecti?'
E Ce indica 4n docu-entaia de atribuire cerinele -ini-e
pri?ind capacitatea econo-ic< >i 5inanciar< pe care operatorul
econo-ic trebuie +a le 4ndeplinea+c< pentru a 5i con+iderat
cali5icat'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ a +e +olicita 4ndeplinirea unor cerine
-ini-e re5eri0 J
Jtoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< care ar conduce la
re+trictionarea J
Jparticip<rii la procedura de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +e i-pun cerine -ini-e de cali5icare re5eritoare
la +ituaia J
Jecono-ic< >i 5inanciar<3 atunci autoritatea contractant< trebuie
+a ;u+ti5ice J
Jacea+ta cerinta printr0o nota ;u+ti5icati?< ata>at< la do+arul
achiziiei' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Pentru a0>i de-on+tra +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<
operatorul econo-ic ?a prezenta docu-ente edi5icatoare cu- ar 5iD
0 declaraii bancare core+punz<toare +au3 dup< caz3 do?ezi
pri?ind a+i:urarea ri+cului pro5e+ionalF
0 bilanul contabil +au e9tra+e de bilan3 4n cazul 4n care
publicarea ace+tor bilanuri e+te pre?<zut< de le:i+laia tarii
4n care e+te +tabilit o5ertantulAcandidatulF
0 declaraii pri?ind ci5ra de a5aceri :lobal< +au3 dac< e+te
cazul3 pri?ind ci5ra de a5aceri 4n do-eniul de acti?itate a5erent
obiectului contractului 4ntr0o perioada anterioar< care ?izeaz<
acti?itatea din cel -ult ulti-ii @ ani3 4n -<+ura 4n care
in5or-aiile re+pecti?e +unt di+ponibileF
0 auditul 5inanciar e-i+ de per+oane autorizate'
E 7ac<3 din -oti?e obiecti?e3 ;u+ti5icate core+punz<tor3
operatorul econo-ic nu are po+ibilitatea de a prezenta
docu-entele +olicitate3 ace+ta are dreptul de a0>i de-on+tra
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< >i prin prezentarea altor
docu-ente care +a prezinte o i-a:ine 5idela a +ituaiei econo-ice
>i 5inanciare'
E "apacitatea econo-ic< >i 5inanciar< a operatorului econo-ic
poate 5i +u+inut< >i de o alta per+oana3 indi5erent de natura
relaiilor ;uridice e9i+tente 4ntre operatorul econo-ic >i
per+oana re+pecti?a'
E Operatorul econo-ic care bene5iciaz< de +u+inerea
+ituaiei econo-ice >i 5inanciare trebuie +a do?edea+c< acea+ta
prin prezentarea unui an:a;a-ent 5er- al per+oanei care 4l
+u+ine'
E An:a;a-entul 5er- de +u+tinere 5inanciar< reprezint< un act
;uridic unilateral prin care per+oana care +u+ine operatorul
econo-ic con5ir-a 5aptul ca ?a pune la di+poziia ace+tuia
re+ur+ele 5inanciare in?ocate'
E Per+oana care +u+ine 5inanciar operatorul econo-ic nu
trebuie +a +e a5le 4ntr0una din +ituaiile care deter-ina
e9cluderea din procedura de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< un :rup de operatori econo-ici depune o o5erta +au o
candidatura J
Jco-una3 atunci +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +e de-on+treaza
prin luarea 4nJ
Jcon+iderare a re+ur+elor tuturor -e-brilor :rupului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< :rupul de operatori econo-ici bene5iciaz< de
+u+inerea 5inanciar< a unei +au unor tere per+oane3 atunci
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +e do?ede>te prin prezentarea
unui an:a;a-ent 5er- al per+oanei +au per+oanelor re+pecti?e3
prin care +e con5ir-a 5aptul ca +e ?or pune la di+poziie
re+ur+ele 5inanciare in?ocate'
Reco-andareD Pentru ca ri+cul ne4ndeplinirii unui contract
din cauza lip+ei capacit<ii 5inanciare a contractantului +a 5ie
redu+3 cerinele de cali5icare pot 5i +olicitate a+t5elD
E ci5ra de a5aceri -edie anuala pe ulti-ii @ ani3 4n cazul 4n
care +e +olicita3 +a 5ie de pana la @ ori -ai -are dec6t ?aloarea
e+ti-at< a contractului ce ur-eaz< a 5i atribuitF
E de-on+trarea ca operatorul econo-ic are acce+ la +au ca are
di+ponibile re+ur+e reale ne:re?ate de datorii3 linii de credit
con5ir-ate de b<nci +au orice alte -i;loace 5inanciare +u5iciente
pentru a realiza ca+h5lo\ de e9ecuie a lucr<rii pentru perioada
i-pu+a'
"erine pri?ind capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
E "apacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< reprezint< un
indicator prin a c<rui de-on+trare operatorul e+te con+iderat
cali5icat pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie publica
re+pecti?'
E Ce indica 4n docu-entaia de atribuire cerinele -ini-e
pri?ind capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< pe care
operatorul econo-ic trebuie +a le 4ndeplinea+c< pentru a 5i
con+iderat cali5icat'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ a +e +olicita 4ndeplinirea unor cerine
-ini-e re5eri0 J
Jtoare la capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< care ar conduce
la re+tricti0J
Jonarea particip<rii la procedura de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +e i-pun cerine -ini-e de cali5icare re5eritoare
la capacitateaJ
Jtehnica >i pro5e+ional<3 atunci autoritatea contractant< trebuie
+a ;u+ti5ice J
Jacea+ta cerinta printr0o nota ;u+ti5icati?< ata>at< la do+arul
achiziiei' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Ce indica 4n docu-entaia de atribuire in5or-aiile pe care
operatorii econo-ici ur-eaz< +a le prezinte pentru a0>i de-on+tra
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<'
E "apacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< +e apreciaz< 4n
5uncie deD
0 e9perientaF
0 aptitudiniF
0 e5icienta >i e5icacitatea o5ertantuluiAcandidatului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Colicitarea oric<rei in5or-aii re5eritoare la
de-on+trarea capaci0 J
Jtatii tehnice >iA+au pro5e+ionale +e 5ace 4n 5uncie de
co-ple9itatea obiec0 J
Jtului contractului >i nu-ai 4n -<+ura 4n care ace+te in5or-aii
+unt rele?anteJ
Jpentru 4ndeplinirea contractului re+pecti?'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "apacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< a operatorului
econo-ic poate 5i +u+inut< >i de o alta per+oana3 indi5erent de
natura relaiilor ;uridice e9i+tente 4ntre operatorul econo-ic >i
per+oana re+pecti?a'
E Operatorul econo-ic care bene5iciaz< de +u+inerea
capacit<ii tehnice >iA+au pro5e+ionale trebuie +a do?edea+c<
acea+ta prin prezentarea unui an:a;a-ent 5er- al per+oanei
re+pecti?e prin care acea+ta con5ir-a 5aptul ca ?a pune la
di+poziia operatorului econo-ic re+ur+ele tehnice >i
pro5e+ionale in?ocate'
E Per+oana care a+i:ura +u+inerea tehnica nu trebuie +a +e
a5le 4ntr0o +ituaie care deter-ina e9cluderea din procedura de
atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< un :rup de operatori econo-ici depune o5erta +au
candidatura co-una3
Jatunci capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional< +e de-on+treaza
prin luarea 4n J
Jcon+iderare a re+ur+elor tuturor -e-brilor :rupului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 8n cazul 4n care :rupul de operatori econo-ici bene5iciaz<
de +u+inerea tehnica >i pro5e+ional< a uneiAunor tere per+oane3
capacitatea tehnica >i pro5e+ional< +e de-on+treaza prin
prezentarea unui an:a;a-ent 5er- al
+u+in<toruluiA+u+in<torilor3 prin care +e con5ir-a 5aptul ca
?aA?or pune la di+poziia :rupului re+ur+ele in?ocate'
E Qeri5icarea capacit<ii tehnice >iA+au pro5e+ionale 4n
cazul unui contract de 5urnizor e +e poate realiza prin
+olicitareaD
0 de li+te ale principalelor li?r<ri de produ+e e5ectuate 4n
ulti-ii @ ani3 conin6nd ?alori3 perioade de li?rare3
bene5iciari3 indi5erent dac< ace>tia din ur-a +unt autorit<i
contractante +au clieni pri?atiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7e-on+trarea li?r<rilor de produ+e +e realizeaz< printr0o
declaraie J
J+cri+< a operatorului econo-ic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 unei declaraii re5eritoare la echipa-entele tehnice >i la
-<+urile aplicate 4n ?ederea a+i:ur<rii calit<ii3 precu- >i3
dac< e+te cazul3 la re+ur+ele de +tudiu >i cercetareF
0 de in5or-aii re5eritoare la per+onalulAor:ani+-ul tehnic
de +pecialitate de care di+pune +au al c<rui an:a;a-ent de
participare a 5o+t obinut3 4n +pecial pentru a+i:urarea
controlului calit<iiF
0 de certi5icate +au alte docu-ente e-i+e de or:ani+-e3 care
+a ate+te con5or-itatea produ+elor3 identi5icata clar prin
re5erire la +peci5icaii +au +tandarde rele?anteF
0 de -o+tre3 de+crieri >iA+au 5oto:ra5iiA5i+e
tehniceAcataloa:e a c<ror autenticitate trebuie +a poat< 5i
de-on+trata 4n cazul 4n care +e +olicita ace+t lucru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< produ+ele au un caracter co-ple9 +au +unt
de+tinate unui +cop J
J+peci5ic3 atunci autoritatea contractant< are dreptul de a
?eri5ica +au con0 J
Jtrola 0 direct +au prin inter-ediul unei autorit<i co-petente a
+tatului 4n J
Jcare operatorul econo-ic e+te +tabilit >i cu acordul ace+tei
autorit<i 0 J
Jcapacitatile de producie ale 5urnizorului3 -etodele de +tudiu
>i cercetare J
Jutilizate3 precu- >i -<+urile aplicate pentru controlul
calit<ii' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Qeri5icarea capacit<ii tehnice >iA+au pro5e+ionale 4n
cazul unui contract de +er?icii +e poate realiza prin
+olicitareaD
0 unei li+te a principalelor +er?icii pre+tate 4n ulti-ii @
ani3 conin6nd ?alori3 perioade de pre+tare3 bene5iciari3
indi5erent dac< ace>tia din ur-a +unt autorit<i contractante +au
clieni pri?atiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "on5ir-area pre+t<rilor de +er?icii +e realizeaz< printr0o
declaraie J
J+cri+< a operatorului econo-ic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 unei declaraii re5eritoare la echipa-entele tehnice >i la
-<+urile aplicate 4n ?ederea a+i:ur<rii calit<ii3 precu- >i3
dac< e+te cazul3 la re+ur+ele de +tudiu >i cercetareF
0 de in5or-aii re5eritoare la per+onalulAor:ani+-ul tehnic
de +pecialitate de care di+pune +au al c<rui an:a;a-ent de
participare a 5o+t obinut de c<tre candidatAo5ertant3 4n +pecial
pentru a+i:urarea controlului calit<iiF
0 de in5or-aii re5eritoare la +tudiile3 pre:<tirea
pro5e+ional< >i cali5icarea per+onalului de conducere3 precu- >i
ale per+oanelor re+pon+abile pentru 4ndeplinirea contractului de
+er?iciiF
0 unei declaraii re5eritoare la e5ecti?ul -ediu anual al
per+onalului an:a;at >i al cadrelor de conducere 4n ulti-ii @
aniF
0 dac< e+te cazul3 de in5or-aii pri?ind -<+urile de
protecie a -ediului pe care operatorul econo-ic le poate aplica
4n ti-pul 4ndeplinirii contractului de +er?iciiF
0 de in5or-aii re5eritoare la utila;ele3 in+talaiile3
echipa-entele tehnice de care poate di+pune operatorul econo-ic
pentru 4ndeplinirea core+punz<toare a contractului de +er?iciiF
0 de in5or-aii pri?ind proporia 4n care contractul de
+er?icii ur-eaz< +a 5ie 4ndeplinit de c<tre +ubcontractani >i
+pecializarea ace+tora'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +er?iciile au un caracter co-ple9 +au +unt
de+tinate unui +cop J
J+peci5ic3 atunci autoritatea contractant< are dreptul de a
?eri5ica +au con0 J
Jtrola 0 direct +au prin inter-ediul unei autorit<i co-petente a
+tatului 4n J
Jcare operatorul econo-ic e+te +tabilit >i cu acordul ace+tei
autorit<i 0 J
Jcapacitatea tehnica a pre+tatorului3 -etodele de +tudiu >i
cercetare utilizate3
Jprecu- >i -<+urile aplicate pentru controlul calit<ii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Qeri5icarea capacit<ii tehnice >iA+au pro5e+ionale 4n
cazul unui contract de lucr<ri +e poate realiza prin +olicitareaD
0 unei li+te a lucr<rilor e9ecutate 4n ulti-ii 2 ani3
4n+oit< de certi5icari de buna e9ecuie pentru cele -ai
i-portante lucr<ri >i care ?or conine ?alori3 perioada >i locul
e9ecuiei lucr<rilor3 -odul de 4ndeplinire a obli:aiilor3
bene5iciari3 indi5erent dac< ace>tia +unt autorit<i contractante
+au clieni pri?atiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "on5ir-area lucr<rilor e9ecutate +e realizeaz< printr0o
declaraie J
J+cri+< a operatorului econo-ic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 de in5or-aii re5eritoare la per+onalulAor:ani+-ul tehnic
de +pecialitate de care di+pune +au al c<rui an:a;a-ent de
participare a 5o+t obinut3 4n +pecial pentru a+i:urarea
controlului calit<iiF
0 de in5or-aii re5eritoare la +tudiile3 pre:<tirea
pro5e+ional< >i cali5icarea per+onalului de conducere3 precu- >i
ale per+oanelor re+pon+abile pentru e9ecuia lucr<rilorF
0 unei declaraii re5eritoare la e5ecti?ul -ediu anual al
per+onalului an:a;at >i al cadrelor de conducere 4n ulti-ii @
aniF
0 dac< e+te cazul3 de in5or-aii pri?ind -<+urile de
protecie a -ediului pe care operatorul econo-ic le poate aplica
4n ti-pul 4ndeplinirii contractului de lucr<riF
0 unei declaraii re5eritoare la utila;ele3 in+talaiile3
echipa-entele tehnice de care poate di+pune operatorul econo-ic
pentru 4ndeplinirea core+punz<toare a contractului de lucr<riF
0 de in5or-aii pri?ind proporia 4n care contractul de
lucr<ri ur-eaz< +a 5ie 4ndeplinit de c<tre +ubcontractani >i
+pecializarea ace+tora'
Reco-andareD Ce poate +olicita ca cerinta -ini-a pri?itoare
la de-on+trarea capacit<ii tehnice >iA+au pro5e+ionale
prezentarea unei li+te care +a conin< cel puin in5or-aiiD
0 de+pre un contract de lucr<riA+er?iciiA5urnizare care din
punct de ?edere 5izic >iA+au ?aloric +a nu reprezinte -ai -ult de
@.O din ?olu-ul 5izic +au ?aloric al ?iitorului contractF
0 de+pre cel -ult @ contracte de lucr<riA+er?iciiA5urnizare
care din punct de ?edere 5izic >iA+au ?aloric +a nu reprezinte
-ai -ult de 2.O din ?olu-ul 5izic +au ?aloric al ?iitorului
contract'
"erine pri?ind prezentarea de +tandarde de a+i:urare a
calit<ii
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +e +olicita prezentarea unor certi5icate prin care
+e ate+ta J
Jre+pectarea anu-itor +tandarde de a+i:urare a calit<ii3 atunci
acea+ta +oli0 J
Jcitare trebuie +a +e raporteze la +i+te-ele de a+i:urare a
calit<ii bazate peJ
J+eriile de +tandarde europene rele?ante3 certi5icate de
or:ani+-e con5or-e cu J
J+eriile de +tandarde europene pri?ind certi5icarea'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"erine pri?ind prezentarea de +tandarde de protecie a
-ediului
7ac< +e +olicita prezentarea unor certi5icate prin care +e
ate+ta re+pectarea anu-itor +tandarde de protecie a -ediului3
atunci autoritatea trebuie +a +e raportezeD
0 5ie la Ci+te-ul "o-unitar de Mana:e-ent Ecolo:ic >i Audit
PEMAC)F
0 5ie la +tandarde de :e+tiune ecolo:ica bazate pe +eriile de
+tandarde europene +au internaionale 4n do-eniu3 certi5icate de
or:ani+-e con5or-e cu le:i+laia co-unitara ori cu +tandardele
europene +au internaionale pri?ind certi5icarea'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n con5or-itate cu principiul recunoa>terii reciproce3
autoritatea J
Jare obli:aia de a accepta certi5icate echi?alente e-i+e de
or:ani+-e +tabilite
J4n alte +tate ale Uniunii Europene'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ac< operatorul econo-ic nu deine certi5icatul de calitate
+au certi5icatul de -ediu +olicitat3 atunci +e accepta orice alte
probe +au do?ezi prezentate de ace+ta3 dac< prin ace+te probe +au
do?ezi con5ir-a a+i:urarea unui ni?el core+punz<tor al
calit<iiAproteciei -ediului'
*' Ctabilirea criteriului de atribuire a contractului de
achiziie publica
E "riteriul de atribuire a contractului de achiziie publica
poate 5iD
0 o5erta cea -ai a?anta;oa+< din punct de ?edere econo-icF
+au
0 4n -od e9clu+i?3 preul cel -ai +c<zut'
E "riteriul de atribuire a contractului de achiziie publica
+e precizeaz< 4n -od obli:atoriu 4n anunul de participare >i 4n
cadrul docu-entaiei de atribuire'
E "riteriul de atribuire odat< +tabilit nu poate 5i +chi-bat
pe toat< durata de aplicare a procedurii de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< atribuirea contractului de achiziie publica +e
realizeaz< prin J
Japlicarea procedurii de dialo: co-petiti?3 atunci criteriul de
atribuire uti0 J
Jlizat trebuie +a 5ie nu-ai o5erta cea -ai a?anta;oa+< din punct
de ?edere J
Jecono-ic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< a 5o+t ale+ criteriul de atribuire =o5erta cea -ai
a?anta;oa+< din punct de ?edere econo-ic=3 atunci o5erta
+tabilit< ca 5iind c6>ti:<toare e+te o5erta care 4ntrune>te
puncta;ul cel -ai -are rezultat din aplicarea unui +i+te- de
5actori de e?aluare'
E Ci+te-ul de 5actori de e?aluare cuprinde di?er+i 5actori
obiecti?i pri?itori nu-ai la o5erta3 precu- >i ponderile relati?e
+tabilite pentru 5iecare dintre ace>tia +au un al:orit- de calcul
+peci5ic'
E &actorii de e?aluare a o5ertei pot 5i3 al<turi de preD
0 caracteri+tici pri?ind ni?elul calitati?3 tehnic +au
5uncionalF
0 caracteri+tici de -ediuF
0 co+turi de 5uncionareF
0 raportul co+tAe5icientaF
0 +er?icii po+t0?6nzare >i a+i+tenta tehnicaF
0 ter-en de li?rare +au de e9ecuieF
0 alte ele-ente con+iderate +e-ni5icati?e pentru e?aluarea
o5ertelor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &actorii de e?aluare a o5ertei3 precu- >i ponderea
relati?< a ace+0 J
Jtora +au al:orit-ul de calcul trebuie +a 5ie de5inii clar 4n
docu-entaia de J
Jatribuire'
J
J&actorii de e?aluare trebuie +a aib< le:atura concret< cu
+peci5icul J
Jcontractului'
J
J&actorii de e?aluare nu pot 5i +chi-bati pe toat< durata de
aplicare a J
Jprocedurii de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ponderea pentru 5actorul de e?aluare pri?itor la preul
o5ertei J
Jtrebuie +a 5ie -ai -are dec6t cea a5erent< celorlali 5actori de
e?aluare J
Jutilizai'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Pentru 5iecare 5actor de e?aluare trebuie +tabilit< o
pondere care +a re5lecte 4n -od corectD
0 i-portanta caracteri+ticii tehnice +au 5unctionale
con+iderate a reprezenta un a?anta; calitati? 4n raport cu
cerinele -ini-e >i care poate 5i punctata +upli-entar 5ata de
ace+t -ini-F
+au
0 cuantu-ul ?aloric al a?anta;elor de natura 5inanciar< pe
care o5ertanii le pot o5eri prin a+u-area unor an:a;a-ente
+upli-entare 4n raport cu cerinele -ini-e pre?<zute 4n caietul
de +arcini'
E Nu pot 5i utilizai 5actori de e?aluare careD
0 nu au o le:atura directa cu natura >i obiectul contractului
de achiziie publica ce ur-eaz< +a 5ie atribuitF
0 nu re5lecta un a?anta; real >i e?ident pe care autoritatea
contractant< 4l poate obine prin utilizarea 5actorului de
e?aluare re+pecti?'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9cepieN 7ac< autorit<ii contractante3 din -oti?e obiecti?e
;u+ti5icate J
Jte-einic3 4i e+te i-po+ibil +a +tabilea+c< e9act ponderile
relati?e pentru J
J5iecare 5actor de e?aluare3 atunci are obli:aia de a indica 4n
anunul de J
Jparticipare +au 4n docu-entaia de atribuire cel puin ordinea
de+cre+c<toare J
Ja i-portantei 5actorilor de e?aluare care ur-eaz< +a 5ie
utilizai' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+ a +e utiliza cerinele re5eritoare la
cali5icare ca J
J5actori de e?aluare a o5ertelor'
J
JE9cepieN Nu-ai dac< obiectul contractului include pre+taii
intelectuale cu- J
Jar 5i con+ultana3 proiectare >i altele a+e-enea3 atunci
5actorii de e?aluare J
Ja o5ertelor +e pot re5eri >i la e9perienta >iA+au pre:<tirea
pro5e+ional< a J
Jper+onalului de +pecialitateAe9perilor care ?or a?ea roluri
e+eniale 4n J
J4ndeplinirea contractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 8n oricare +ituaie3 ponderea +tabilit< pentru 5iecare
5actor de e?aluare nu trebuie +a conduc< la di+tor+ionarea
rezultatului aplic<rii procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziie publica'
E 7ac< a 5o+t ale+ criteriul de atribuire =4n -od e9clu+i?3
preul cel -ai +c<zut=3 atunci o5erta +tabilit< ca 5iind
c6>ti:<toare e+te acea o5erta ad-i+ibil< a carei propunere
tehnica r<+punde la toate cerinele -ini-e obli:atorii +olicitate
>i a carei propunere 5inanciar< conine preul cel -ai +c<zut'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "6nd +e +tabile>te criteriul de atribuire3 +e
elaboreaz< o nota J
J;u+ti5icati?< prin care +e -oti?eaza -odul 4n care a 5o+t
+tabilit< ponderea J
J5actorilor de e?aluare'
J
JNota ;u+ti5icati?< +e ata>eaz< la do+arul achiziiei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-andareD 8n cazul atribuirii contractelor de lucr<ri +e
?a utiliza criteriul =4n -od e9clu+i?3 preul cel -ai +c<zut='
8n +ituaia 4n care +e atribuie un contract care are ca
obiect proiectarea >i e9ecuia de lucr<ri3 +e poate utiliza
criteriul =o5erta cea -ai a?anta;oa+< din punct de ?edere
econo-ic= 4n care ponderea total< in+u-ata a 5actorilor de
e?aluare3 alii dec6t preul3 nu trebuie +a dep<>ea+c< @.O din
total pentru a nu di+tor+iona rezultatul aplic<rii procedurii'
2' "o-pletarea 5i+ei de date a achiziiei
E &i>a de date a achiziiei cuprinde in5or-aii >i
in+truciuni pri?indD
0 E autoritatea contractant<3 4n +pecial cu pri?ire la adre+a
0 inclu+i? tele5on3 5a93 e0-ail 0 per+oane de contact3 -i;loace
de co-unicare etc'F
0 E adre+a de unde +e poate achizitiona3 de+carca
docu-entaia de atribuireF
0 E acti?itatea autorit<ii contractanteF
0 E 5aptul ca +e achiziioneaz< 4n nu-ele altei autorit<i
Pdac< e+te cazul)F
0 E -odul de obinere de clari5ic<ri >i alte in5or-aiiF
0 E +oluionarea liti:iilorF
0 E "on+iliul Naional de Coluionare a "onte+taiilor3
inclu+i? adre+a3 tele5on3 5a93 e0-ailF
0 E obiectul contractului de achiziie publica >i durata
ace+tuiaF
0 E -odul 4n care +e ?a 5inaliza proceduraF
0 E dup< caz3 acordul0cadru3 durata ace+tuia3 nu-<rul de
operatori3 ?aloarea -ini-a >i -a9i-a a unui contract +ub+ec?entF
0 E e9i+tenta loturilor >i -odul de abordareF
0 E acceptareaAneacceptarea de o5erte alternati?eF
0 E codul "PQF
0 E cantitatea produ+elorF
0 E :araniiF
0 E ter-en de ?alabilitate a o5erteiF
0 E procedura aplicat< >i dac< acea+ta are ca etapa 5inala
licitaia electronicaF
0 E cerinele -ini-e de cali5icare3 precu- >i docu-entele
care ur-eaz< +a 5ie prezentate pentru do?edirea 4ndeplinirii
criteriilor de cali5icare >i +elecie3 dac< +unt +olicitateF
0 E data li-ita de depunere PoraAziAlunaAan)3 locul de
depunere >i ce alte 5or-alit<i trebuie 4ndeplinite 4n le:atura
cu participarea la procedura de atribuireF
0 E in5or-aii pri?ind -odul de elaborare >i prezentare a
propunerii tehnice >i 5inanciareF
0 E in5or-aii pri?ind -odul de elaborare >i prezentare a
o5erteiF
0 E in5or-aii detaliate >i co-plete pri?ind criteriul de
atribuire'
Modelul 5i+ei de date e+te pre?<zut 4n 5or-ularul nr' ) =&i>a
de date a achiziiei='
/' Ctabilirea 5or-ularelor >i -odelelor
E 7ocu-entaia de atribuire conine >i 5or-ularele +tabilite
de c<tre autoritatea contractant< pe baza -odelelor pre?<zute 4n
prezentul :hid'
E Modelele au caracter de reco-andare >i pot 5i adaptate de
autoritatea contractant<'
E 7ocu-entaia de atribuire trebuie +a conin< ur-<toarele
5or-ulareD
0 5i>a de date a achiziieiF
0 5or-ularul de o5ertaF
0 5or-ularul de contractF
0 5or-ularul de +cri+oare de :aranie3 dac< +e +olicitaF
0 5or-ularul pri?ind declaraii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaN Autoritatea contractant< are dreptul de a concepe >i alte
-odele pe careJ
J+a le ata+eze docu-entaiei de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Modelele 5or-ularelor de o5erta +unt pre?<zute 4n 5or-ularele
nr' 1. A3 % >i " =&or-ular de o5erta='
Modelul +cri+orii de :aranie de participare e+te pre?<zut 4n
5or-ularul nr' 11 =Ccri+oare de :aranie bancar<='
Modelele declaraiilor +unt pre?<zute 4n 5or-ularele nr' 1,
A0I'
B' "on+tituirea :araniei de participare3 dac< e+te cazul
E Garania de participare prote;eaza autoritatea contractant<
5ata de ri+cul unui e?entual co-porta-ent necore+punz<tor al
o5ertantului pe intrea:a perioada derulata pana la 4ncheierea
contractului de achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Garania de participare +e con+tituie nu-ai dac<
autoritatea J
Jcontractant< +olicita e9pre+ prin docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-andareD Colicitati :arania de participare 4n
procedurile de atribuire a contractelor care +unt relati?
co-ple9e +au ori de c6te ori a?eti +e-nale ca re+pecti?a piata de
produ+e3 +er?icii +au lucr<ri nu e+te 4nc< +tabil<'
"uantu-ul :araniei de participare
E Garania de participare +e +tabile>teD
0 4n +u-a 5i9aF
0 4ntr0un cuantu- de -a9i-u- ,O din ?aloarea e+ti-at< a
contractului de achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazurile 4n care o5ertele +unt prezentate pe loturi3
cuantu-ul J
J:araniei de participare trebuie corelat cu ?aloarea e+ti-at< a
5iec<rui lotF J
J8n cazul o5ertanilor din cate:oria 4ntreprinderilor -ici >i
-i;locii P5<c6nd J
Jdo?ada 4n ace+t +en+ prin prezentarea docu-entelor pre?<zute 4n
J
JLe:ea nr' @*/A,..* pri?ind +ti-ularea in5iintarii >i dez?olt<rii
J
J4ntreprinderilor -ici >i -i;locii3 cu -odi5ic<rile ulterioare)3
:arania de J
Jparticipare +e con+tituie 4n procent de 2.O din cuantu-ul
precizat 4n J
J docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Qalabilitatea :araniei de participare
E Perioada de ?alabilitate a :araniei de participare ?a 5i
cel puin e:ala cu perioada de ?alabilitate a o5ertei'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O perioada de ?alabilitate -ai -ica cu pana la 2 zile
calendari+tice J
Ja +cri+orii de :aranie 5ata de perioada de ?alabilitate a
o5ertei nu J
Jcon+tituie -oti? de re+pin:ere a o5ertei'
J
JReco-anda- ca ?alabilitatea o5ertei >i3 re+pecti?3 a :araniei
+a +e precizezeJ
J printr0o data li-ita >i nu 4n zile'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Modalit<i de con+tituire
Autoritatea contractant< poate ale:e una +au -ai -ulte dintre
ur-<toarele -odalit<i de con+tituireD
E +cri+oare de :aranie bancar<F
E depunerea la ca+ieria autorit<ii contractanteD
0 a unui ordin de plata +au unei 5ile cec3 4n+oit< de un
docu-ent prin care +e +peci5ica de+tinaiaF
0 a unei +u-e de bani'
Reco-andareD Qeri5icai pentru con5or-itate ele-entele
cuprin+e 4n +cri+oarea de :aranie bancar< de participare'
Ccri+oarea de :aranie bancar< trebuieD
1) prezentat< 4n ori:inal >i ane9at<Aata>at< la coletul cu
o5ertaF
,) +a 5ac< re5erire e9pre+< la procedura or:anizat< de
autoritatea contractant<F
@) +a conin< 4n clar denu-irea autorit<ii contractante 4n
5a?oarea c<reia +0a con+tituitF
*) +a conin< ?aloarea :araniei care +a core+pund< +u-ei
5i9e +olicitate prin docu-entaia de atribuireF
2) +a aib< 4n+cri+< ?alabilitatea pentru care a 5o+t
con+tituit<3 care trebuie +a core+pund< cu cea 4n+cri+< 4n
docu-entaieF
/) +a conin< para5a lizibila a b<ncii e-itente >iA+au
+e-natura autorizataF
B) +a 5ie e-i+< pentru operatorul econo-ic care a depu+
o5erta'
Re+tituirea :araniei de participare
Garania de participare +e re+tituieD
0 E o5ertantului c6>ti:<torD 4n cel -ult @ zile lucr<toare de
la data con+tituirii :araniei de buna e9ecuie +au dup<
4ncheierea acordului0cadruF
0 E o5ertanilor nec6>ti:<toriD dup< +e-narea contractului de
achiziie publica +au dup< 4ncheierea acordului0cadru3 dar nu -ai
t6rziu de @ zile lucr<toare de la data e9pir<rii perioadei de
?alabilitate a o5ertei'
Reinerea :araniei de participare
E O5ertantul pierde :arania de participare dac<D
0 i+i retra:e o5erta 4n perioada de ?alabilitate a ace+teiaF
0 o5erta +a 5iind +tabilit< c6>ti:<toare3 nu con+tituie
:arania de buna e9ecuie 4n perioada de ?alabilitate a o5ertei
>i oricu- nu -ai t6rziu de 12 zile de la +e-narea contractuluiF
0 o5erta +a 5iind +tabilit< c6>ti:<toare3 re5uza +a +e-neze
contractul de achiziie publica +au +a 4ncheie acordul0cadru 4n
perioada de ?alabilitate a o5ertei'
(' Noti5icarea Mini+terului &inanelor Publice pri?ind
?eri5icarea procedurala
Cunt +upu+e ?eri5ic<rii proceduraleD
E contractele de lucr<ri a c<ror ?aloare e+ti-at<3 5<r< TQA3
e+te -ai -are +au e:ala cu ,2.'... euroF
E contractele de +er?icii a c<ror ?aloare e+ti-at<3 5<r< TQA3
e+te -ai -are +au e:ala cu *.'... euroF
E contractele de 5urnizare a c<ror ?aloare e+ti-at<3 5<r<
TQA3 e+te -ai -are +au e:ala cu *.'... euroF
E acordurile0cadru 4ncheiate 4n ?ederea atribuirii
contractelor cu ?alori -ai -ari dec6t pra:urile de -ai +u+'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Autoritatea contractant< are obli:aia ori de c6te ori
atribuie un J
Jcontract pentru care e+te obli:atorie ?eri5icarea procedurala +a
anune J
JMini+terul &inanelor Publice cu pri?ire la atribuirea ace+tuia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
)' 7e5initi?area docu-entaiei de atribuire
7ocu-entaia de atribuire +e de5initi?eaza prin ?eri5icarea
claritatii >i ?eridicitatii in5or-aiilor cuprin+e 4n actele >i
5or-ularele +tabilite'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ocu-entaia de atribuire nu trebuie +a conin<
in5or-aii J
Jcontradictorii >i nici in5or-aii care contra?in preciz<rilor
din anunul J
J de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Ce pot preciza 4n docu-entaia de atribuire in+tituiile
co-petente de la care operatorii econo-ici pot obine in5or-aii
pri?ind re:le-ent<rile re5eritoare la i-pozitare3 precu- >i cele
re5eritoare la protecia -ediului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Re:ulile obli:atorii re5eritoare la condiiile de -unca
>i de J
Jprotecie a -uncii care trebuie re+pectate pe parcur+ul
4ndeplinirii J
Jcontractului de lucr<ri ori de +er?icii trebuie precizate clar
4n docu-entaiaJ
J de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Acea+ta obli:aie a autorit<ii contractante +e con+idera
4ndeplinit< >i dac< +0au indicat in+tituiile co-petente de la
care operatorii econo-ici pot obine in5or-aii detaliate pri?ind
re:le-ent<rile re+pecti?e'
Autoritatea contractant< are obli:aia de a +olicita
operatorilor econo-ici +a indice 4n cadrul o5ertei 5aptul ca la
elaborarea ace+teia au inut cont de obli:aiile re5eritoare la
condiiile de -unca >i protecia -uncii'
ETAPA @
"he-area la co-petiie
1' Elaborarea >i publicarea anunului de participare
8n ?ederea a+i:ur<rii tran+parenei atribuirii contractelor
de achiziie publica3 autoritatea contractant<3 ori de c6te ori
dore>te +a atribuie un contract de achiziie publica +au +a
4ncheie un acord0cadru3 are obli:aia de a publica un anun de
participare'
0 Anunul de participare trebuie tran+-i+ +pre publicare
atunci c6ndD
E +e iniiaz<3 pentru atribuirea contractului de achiziie
publica +au pentru 4ncheierea acordului0cadru3 procedura deD
0 licitaie de+chi+<F
0 licitaie re+tr6n+<F
0 dialo: co-petiti?F
0 ne:ociere cu publicarea prealabil< a unui anun de
participareF
E +e iniiaz< proce+ul de atribuire a unui contract de
achiziie publica printr0un +i+te- dina-ic de achiziii3 4n ace+t
caz public6ndu0+e un anun +i-pli5icatF
E +e or:anizeaz< un concur+ de +oluii'
0 Anunul de participare trebuie +a conin< cel puin
in5or-aiile pre?<zute 4n ane9a nr' 1 la hot<r6re3 dar3 de
re:ula3 nu -ai -ult de /2. de cu?inte'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< ?aloarea e+ti-at< a contractului de achiziie publica
ce ur-eaz< a J
J5i atribuit dep<>e>te pra:urile pentru care e+te obli:atorie
publicarea J
Janunului de participare 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3 atunci J
Jace+ta trebuie +a conin< cel puin in5or-aiile cuprin+e 4n
ane9a nr' @A la J
Jordonanta3 prin utilizarea 5or-ularelor +tandard adoptate de
"o-i+ia European<J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8n cazul aplic<rii procedurilor de licitaie re+tr6n+<3
dialo: co-petiti? +au ne:ociere3 anunul de participare la etapa
de +electareApre+electare a candidailor trebuie +a conin<D
E criterii de +elecieApre+elecieF
E re:ulile aplicabileF
E nu-<rul -ini- al candidailor ce ?or 5i +electai +au
pre+electatiF
E nu-<rul -a9i- al candidailor ce ?or 5i +electai +au
pre+electatiF
E data li-ita de depunere a candidaturilor >i locul'
0 Anunul de participare +e publica 4nD
0 CEAP
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Obli:aia public<rii 4n CEAP apare 4ncep6nd cu 1 ianuarie
,..B' Ce J
Jrealizeaz< nu-ai prin -i;loace electronice3 5olo+ind aplicatia
dedicata3 J
Jdi+ponibil< la adre+a de internet \\\'e0licitaie'ro
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea a QI0a 0 Achiziii
publice
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Publicarea nu-ai 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea
a QI0a e+te J
Jobli:atorie pana la @1 dece-brie ,../'
J
J8ncep6nd cu 1 ianuarie ,..B3 publicarea 4n Monitorul O5icial al
Ro-6niei3 J
JPartea a QI0a +e 5ace 4n cel -ult o zi de la publicarea 4n
CEAP' J
JCe realizeaz< prin tran+-iterea unei +olicit<ri +cri+e'
J
JPublicarea 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea a QI0a +e
realizeaz< J
Jcontra co+t'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 Murnalul O5icial al Uniunii Europene3 dac< e+te cazul'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Obli:ati?itatea public<rii 4n MOUE apare 4ncep6nd cu 1
ianuarie ,..B3 J
J4n toate ituatiile 4n careD
J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de 5urnizare +au +er?icii
e+te -ai -are J
Jdec6t echi?alentul 4n lei a 1,2'... euro 0 pentru +i+te-ul
cla+icF J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de 5urnizare +au +er?icii
e+te -ai -are J
Jdec6t echi?alentul 4n lei a *,.'... euro 0 pentru +i+te-ul de
utilit<iF J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de lucr<ri e+te -ai -are
dec6t J
Jechi?alentul 4n lei a 2'...'... euro'
J
J Ce realizeaz< pana la 1 ianuarie ,..B direct de c<tre
autoritatea J
Jcontractant<3 utiliz6nd adre+a de internet
httpDAA+i-ap'europa'eu' J
J 7e la 1 ianuarie ,..B +e realizeaz< prin +i+te-ul CEAP'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' Punerea la di+poziie a docu-entaiei de atribuire
Orice operator econo-ic intere+at are dreptul de a +olicita
>i de a obine docu-entaia de atribuire'
E 7ocu-entaia de atribuire poate 5i obinut<D
0 4n ur-a unei +olicit<ri a 5iec<rui operator econo-ic
intere+atF +au
0 prin acce+area directa >i nere+trictionata a unui 5i+ier
electronic3 care ?a 5i di+ponibil 4n CEAP >i pe pa:ina de
internet proprie'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce +peci5ica 4n anunul de participare -odul 4n care poate
5i obinut< J
Jdocu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Punerea la di+poziie a docu-entaiei de atribuire la
cerere trebuie J
J 5acuta 4ntr0o perioada care nu trebuie +a dep<>ea+c< * zile de
la pri-irea J
J+olicit<rii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Operatorul econo-ic intere+at trebuie +a 4ntreprind<
dili:enele J
Jnece+are a+t5el 4nc6t perioada de -ai +u+ +a nu conduc< la
punerea la J
Jdi+poziie a docu-entaiei de atribuire cu -ai puin de , zile
4nainte de dataJ
J li-ita de depunere a o5ertei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8n cazul procedurilor de licitaie re+tr6n+<3 dialo:
co-petiti? >i ne:ociere docu-entaia a5erent< pri-ei etape
cuprinde in5or-aii co-plete cu pri?ire la condiiile de
participare3 precu- >i prezentarea detaliat< a -odalitatii de
acordare a puncta;ului pe baza c<ruia +e ?or +electa3 re+pecti?
pre+electa candidaii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul procedurii de cerere de o5erte3 docu-entaia
de atribuire +eJ
Jtran+-ite odat< cu in?itaia de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Pot participa la procedura >i operatorii econo-ici care
nu au J
Jachiziionat direct docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' R<+pun+ul la +olicitarile de clari5ic<ri
Orice operator econo-ic intere+at are dreptul de a +olicita
clari5ic<ri pri?ind docu-entaia de
atribuireA+electareApre+electare'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cel -ult @ zile lucr<toare de la pri-irea unei
+olicit<ri de J
Jclari5ic<ri autoritatea contractant< are obli:aia de a r<+punde
4n -od clar3 J
Jco-plet >i 5<r< a-bi:uit<i'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
R<+pun+urile 0 4n+oite de 4ntreb<rile a5erente 0 +e tran+-it
c<tre toi operatorii econo-ici care au obinut docu-entaia de
atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Identitatea celui care a +olicitat clari5ic<rile nu +e
dez?aluie' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
R<+pun+ul la clari5ic<ri +e tran+-ite cu cel puin / zile
4nainte de data li-ita de depunere a o5ertelor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< docu-entaia e+te di+ponibil< 4n CEAP3 clari5ic<rile
+au J
J-odi5ic<rile ace+teia +e 5ac cuno+cute prin crearea unui nou
5i+ier electronicJ
J la care +e ?a a+i:ura acce+ul direct >i nere+trictionat'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce r<+punde >i la +olicitarile de clari5ic<ri care nu
au 5o+t J
Jtran+-i+e 4n ti-p util3 nu-ai dac< perioada nece+ar< pentru
elaborarea >i J
Jtran+-iterea r<+pun+ului 5ace po+ibila pri-irea ace+tuia de
c<tre operatorii J
Jecono-ici 4nainte de data li-ita de depunere a o5ertelor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' Re:uli de co-unicare >i tran+-itere a datelor
Orice co-unicare3 +olicitare3 in5or-are3 noti5icare >i altele
a+e-enea trebuie +a +e tran+-it< 4n +cri+'
Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat 4n -o-entul
tran+-iterii >i 4n -o-entul pri-irii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Trebuie a+i:urate inte:ritatea >i con5idenialitatea
in5or-aiilor >iJ
J datelor pe parcur+ul co-unic<rii3 tran+-iterii >i +toc<rii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ocu-entele +cri+e pot 5i tran+-i+e prin oricare din
ur-<toarele -odalit<iD
E prin po+taF
E prin 5a9F
E prin -i;loace electroniceF
E prin orice co-binatie a celor de -ai +u+'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Prin docu-entaia de atribuire +e pot i-pune
-odalit<ile de J
Jco-unicare utilizate pe parcur+ul procedurii3 dar ace+tea nu
trebuie +a J
Jre+trictioneze acce+ul operatorilor econo-ici la procedura'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN In+tru-entele utilizate pentru co-unicarea electronica3
precu- >i J
J caracteri+ticile lor tehnice trebuie +a 5ie di+ponibile 4n -od
5acil oric<ruiJ
J operator econo-ic >i +a a+i:ure interoperabilitatea cu
tehnolo:iile uzuale J
Jde in5or-are >i co-unicare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ocu-entelor tran+-i+e prin -i;loace electronice le +unt
aplicabile pre?ederile le:ale pri?ind +e-natura electronica'
E Operatorul econo-ic poate tran+-ite o +olicitare de
participareD
0 4n +cri+D
0 prin po+taF
0 prin 5a9F
0 prin -i;loace electroniceF
0 prin orice co-binatie a celor de -ai +u+F
0 prin tele5on'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "6nd participarea e+te +olicitat< prin tele5on3 trebuie
con5ir-at< 4nJ
J+cri+ cat -ai cur6nd po+ibil'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +olicitarea de participare e+te tran+-i+< prin
5a93 +e poate J
J+olicita con5ir-area ace+teia prin +cri+oare tran+-i+< prin
po+ta +au prin J
J-i;loace electronice3 4ntr0un ter-en rezonabil'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Re:uli de participare >i de e?itare a con5lictului de
intere+e
Participarea
0 Orice operator econo-ic3 indi5erent de naionalitate3 are
dreptul de a participa la procedura de atribuireD
E indi?idual
+au
E 4ntr0un :rup de operatori'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu poate 5i e9clu+ dintr0o procedura operatorul
econo-ic care3 J
Jpotri?it le:ii +tatului 4n care e+te +tabilit3 e+te abilitat +a
pre+teze o J
Janu-it< acti?itate3 pentru +in:urul -oti? ca3 4n con5or-itate cu
le:i+laia J
Jnationala3 ace+t tip de acti?itate poate 5i pre+tat nu-ai de
c<tre per+oane J
J;uridice +au nu-ai de c<tre per+oane 5izice'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8n 5uncie de etapa la care participa 4n cadrul procedurilor
de atribuire3 operatorii econo-ici pot a?ea calitatea deD
E o5ertant3 dac< depune o5ertaF
E candidat3 dac< depune candidatura 4n cadrul unei proceduri
de licitaie re+tr6n+<3 ne:ociere +au dialo: co-petiti?F
E concurent3 dac< prezint< un proiect 4n cadrul unui concur+
de +oluii'
Participarea operatorilor econo-ici 4ntr0un :rup de operatori
+e poate realiza caD
E a+ociatF
+au
E +ubcontractant'
A+ocierea
E Mai -uli operatori econo-ici au dreptul de a +e a+ocia cu
+copul de a depune candidatura +au o5erta co-una3 ;ura a e9i+ta
obli:aia le:alizarii'
E Le:alizarea a+ocierii +e poate +olicita nu-ai dac< o5erta
co-una e+te declarata c6>ti:<toare >i o a+t5el de +olicitare
reprezint< o condiie nece+ar< pentru 4ndeplinirea ?iitorului
contract'
Cubcontractarea
E O5ertantul are dreptul de a include 4n propunerea tehnica
po+ibilitatea de a +ubcontracta o parte din contractul re+pecti?'
E 7ac< +e +olicita3 o5ertantul are obli:aia de a precizaD
0 parteaAp<rile din contract pe care intenioneaz< +a oAle
+ubcontractezeF >i
0 datele de recunoa>tere ale +ubcontractanilor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD O5ertantul r<-6ne pe deplin r<+punz<tor 4n ceea ce
pri?e>te -odul de J
J4ndeplinire a ?iitorului contract de achiziie publica'
J
JAtentieN Un operator econo-icAa+ociaie de operatori econo-ici
nu are dreptul J
J+a depun< -ai -ulte o5erte 4n cadrul aceleia>i proceduri'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Un operator econo-ic nu are dreptul de a participa la o
procedura de J
Jatribuire at6t 4n calitate de o5ertant3 cat >i 4n calitate de
o5ertant a+ociatJ
J +au 4n calitate de +ubcontractant al altui o5ertant'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E9e-pluD 7ac< la o procedura de atribuire a unui contract de
lucr<ri depune o5erta co-una un operator econo-ic =]= 4n a+ociere
cu un alt operator econo-ic =^=3 >i acela>i operator econo-ic =]=
depune >i o5erta indi?idual<3 atunci autoritatea contractant<
e+te indreptatita +a e9clud< de la procedura at6t a+ocierea
5or-at< din =]= >i =^=3 cat >i pe operatorul econo-ic =]= care a
depu+ o5erta indi?idual<'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8ntreprinderile a5iliate 4n raport cu o anu-it<
per+oana ;uridic< au J
Jdreptul de a participa 4n cadrul aceleia>i proceduri de
atribuire3 dar nu-ai J
J4n cazul 4n care participarea nu e+te de natura +a di+tor+ioneze
co-petiia' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E9e-pluD 7ac< 4ntr0o procedura de atribuire +unt depu+e nu-ai
o5erte de c<tre o 4ntreprindere0-a-a >i3 +eparat3 de c<tre o
5iliala a +a3 atunci o5ertanii +unt e9clu>i >i3 i-plicit3 +e ?a
anula procedura'
O5erte
Prin o5erta +e 4nele:e actul ;uridic prin care operatorul
econo-ic i+i -ani5e+ta ?ointa de a +e an:a;a din punct de ?edere
;uridic 4ntr0un contract de achiziie publicaF o5erta cuprinde
propunerea 5inanciar< >i propunerea tehnica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD O5erta +e elaboreaz< 4n con5or-itate cu pre?ederile din
docu-entaia de J
Jatribuire >i cuprinde propunerea tehnica >i propunerea
5inanciar<' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin o5erta alternati?a +e 4nele:e acea o5erta care +e poate
abate 4ntr0o anu-it< -<+ura de la cerinele docu-entaiei de
atribuire >i pe care o5ertanii o pot depune nu-ai 4n cazul 4n
care criteriul de atribuire e+te =o5erta cea -ai a?anta;oa+< din
punct de ?edere econo-ic='
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce precizeaz< 4n anunul de participare3 4n -od e9plicit3
dac< e+te J
Jper-i+< depunerea de o5erte alternati?e'
J
J7ac< acea+ta precizare lip+e>te3 o5ertele alternati?e nu +e pot
lua 4n J
Jcon+iderare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin o5erta co-una +e 4nele:e orice o5erta depu+a de -ai
-uli operatori econo-ici a+ociai 4n ?ederea particip<rii la
procedura de atribuire'
Prin candidatura +e 4nele:e docu-entele prin care un
candidat i+i de-on+treazaD
0 +ituaia per+onal<F
0 capacitatea de e9ercitare a acti?it<ii pro5e+ionaleF
0 +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<F
0 capacitatea tehnica >i pro5e+ional<3
4n ?ederea obinerii in?itatiei de participare pentru
depunerea ulterioara a o5ertei3 4n cazul aplic<rii unei proceduri
de licitaie re+tr6n+<3 ne:ociere +au dialo: co-petiti?'
Interdicii
Operatorul econo-ic nu are dreptul3 4n cadrul aceleia>i
proceduriD
0 +a participe 4n doua +au -ai -ulte a+ocieriF
0 +a depun< o candidaturaAo5erta indi?idual< >i o alta
candidaturaAo5erta co-unaF
0 +a depun< o o5erta indi?idual< >i +a 5ie no-inalizat ca
+ubcontractant 4n cadrul unei alte o5erte'
Operatorul econo-ic nu poate depune 4n cadrul aceleia>i
proceduri dec6t o +in:ura o5erta'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul etapei a doua a licitaiei re+tr6n+e +au
ne:ocierii cu anunJ
J prealabil de participare3 candidaii +electai nu au dreptul de
a +e a+ocia J
J+au de a participa ca +ubcontractani'
J
J7e a+e-enea3 un candidat ne+electat nu poate participa 4n
calitate de J
J+ubcontractant +au a+ociat la etapa a doua a licitaiei
re+tr6n+e +au J
Jne:ocierii cu anun prealabil de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-andareD 8n cazul 4n care la o procedura +unt depu+e doua
o5erte3 din care una de c<tre o a+ociere 5or-at< din 5ir-a =]= >i
=^= >i cealalt< de o 5ir-a =!= a?6nd ca +ubcontractant pe =^=3
atunci autoritatea contractant< e+te indreptatita +a re+pin:<
a-bele o5erte pentru cauza i-orala'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Per+oana 5izica +au ;uridic< care a participat la
4ntoc-irea J
Jdocu-entaiei de atribuire are dreptul de a 5i o5ertant3
o5ertant a+ociat +au J
J+ubcontractant nu-ai 4n cazul 4n care i-plicarea +a 4n
elaborarea J
Jdocu-entaiei de atribuire nu e+te de natura +a di+tor+ioneze
concurenta' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Li-itarea particip<rii
0 Autoritatea contractant< are dreptul de a i-pune ca
participarea la procedura de atribuire +a 5ie per-i+< nu-aiD
E unor ateliere prote;ateF
E acelor o5ertani care +e an:a;eaz< +a 4ndeplinea+c<
contractul 4n conte9tul unor pro:ra-e de an:a;are prote;ata 4n
cadrul c<rora -a;oritatea an:a;ailor i-plicai +unt per+oane cu
dizabilitati care3 prin natura +au :ra?itatea de5icienelor lor3
nu pot e9ercita o acti?itate pro5e+ional< 4n condiii nor-ale'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ecizia de li-itare a particip<rii trebuie +a 5ie
precizat< e9plicit 4n J
JanunulAin?itaia de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"on5lictul de intere+e
Un con5lict de intere+e reprezint< +ituaia 4n care an:a;atul
public are un intere+ per+onal care ar putea in5luenta 4n -od
necore+punz<tor 4ndeplinirea +arcinilor >i obli:aiilor +ale de
+er?iciu'
"on5lictele de intere+e apar atunci c6nd +alariaii +au
o5icialii din +ectorul public +unt in5luentati +au par a 5i
in5luentati de intere+e per+onale atunci c6nd i+i de+5<>oar<
acti?itatea'
Perceperea unui con5lict de intere+e aparent poate 5i la 5el
de d<un<toare ca >i un con5lict e9i+tent3 pentru ca +ub-ineaza
4ncrederea publicului 4n inte:ritatea in+tituiei i-plicate >i a
5uncionarilor +<i'
"on5lictul de intere+e poate 5i 4-p<rit 4n intere+eD
E 5inanciareF
E ne5inanciare'
Intere+ele 5inanciare pot i-plica un c6>ti: real +au
potenial care poate 5i obinut cu a;utorul unui 5uncionar
public3 o5icial :u?erna-ental +au al unei per+oane ale+e prin ?ot
+au prin inter-ediul unui -e-bru al 5a-iliilor ace+tor cate:orii
de per+oane3 care au propriet<i3 dein aciuni +au au o anu-it<
poziie 4ntr0o +ocietate care participa la o procedura de
achiziie publica3 accepta cadouri +au alte atentii +au pri-e+c
un ?enit dintr0o a doua +lu;ba'
%ene5iciul nu reprezint< neap<rat o cantitate de bani care
trece din -ana 4n -ana3 poate +a 4n+e-ne >i o cre>tere a ?alorii
propriet<ii datorit< unei decizii 5a?orabile e-i+e 4n ace+t +cop
+au datorit< ale:erii unui anu-it operator econo-ic drept
c6>ti:<tor al unei proceduri de achiziie publica'
Intere+ele ne5inanciare3 de obicei3 duc la apariia puterii
politice +au a unui control +porit' Ele pot aparea din relaii
per+onale +au de 5a-ilie +au din i-plicarea 4n acti?it<i
+porti?e3 +ociale +au culturale'
8n ordonanta +e precizeaz< 4n -od clar c6te?a +ituaii ce pot
duce la apariia con5lictului de intere+e'
A+t5el3 pentru e?itarea intr<rii 4n con5lict de intere+eD
0 Per+oana 5izica +au ;uridic< care a participat la
4ntoc-irea docu-entaiei de atribuire are dreptul de a 5iD
0 o5ertantF
0 o5ertant a+ociatF
0 +ubcontractant3
dar nu-ai 4n cazul 4n care e+te 4n -<+ura +a de-on+treze ca
i-plicarea +a 4n elaborarea docu-entaiei de atribuire nu e+te de
natura +a di+tor+ioneze co-petiia'
0 Per+oana 5izica +au ;uridic< care e+te i-plicata direct 4n
proce+ul de ?eri5icare +au e?aluare a candidaturilor3 re+pecti?
o5ertelor3 nu are dreptul de a 5iD
0 candidatF
0 o5ertantF
0 o5ertant a+ociatF
0 +ubcontractant3
+ub +anciunea e9cluderii din procedura de atribuire'
Inco-patibilit<i
Nu au dreptul +a 5ie i-plicai 4n proce+ul de ?eri5icare3
re+pecti? de e?aluare a candidaturilor3 re+pecti? o5ertelor3
ur-<toarele per+oaneD
E +oA+otie3 ruda +au a5in3 pana la :radul al patrulea
inclu+i?3 cu per+oane care 5ac parte din con+iliul de
ad-ini+traieAor:anul de conducere +au de +uper?izare al unuia
dintre o5ertaniAcandidaiF
E per+oane care dein p<ri +ociale3 p<ri de intere+ +au
aciuni din capitalul +ub+cri+ al unuia dintre
o5ertaniAcandidaiF
E per+oane a5late 4ntr0o +ituaie care3 4n -od obiecti?3
induce dubii cu pri?ire la a+i:urarea i-parialit<ii pe
parcur+ul proce+ului de ?eri5icareAe?aluare a
candidaturilorAo5ertelor'
7up< nu-irea co-i+iei de e?aluare3 -e-brii ace+teia +unt
obli:ai +a dea o declaraie de intere+e3 i-partialitate >i
con5idenialitate'
Modelul declaraiei de con5idenialitate >i i-partialitate
e+te prezentat 4n 5or-ularul nr' 1@ =7eclaraie de
con5idenialitate >i i-partialitate='
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Cub +anciunea nulit<ii pentru cauza i-orala3
contractantul nu are J
Jdreptul de a an:a;a3 pe parcur+ul unei perioade de cel puin 1,
luni de la J
J4ncheierea contractului3 per+oane 5izice +au ;uridice careD
J
J 0 au participat la 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuireF
J
J 0 au 5o+t i-plicate 4n proce+ul de ?eri5icareAe?aluare a
candidaturilorA J
Jo5ertelor depu+e 4n cadrul aplic<rii unei proceduri de
atribuire' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Nu e+te 4ntotdeauna u>or +a +e decid< c6nd intere+ul per+onal
>i datoria publica +unt +au ar putea +a 5ie 4n con5lict unul cu
cel<lalt'
Toat< lu-ea are intere+e per+onale3 i-portante pentru ea +au
pentru cei apropiati' Per+oanele care lucreaz< 4n +ectorul public
nu pot 4ntotdeauna e?ita +ituaiile c6nd ace+te intere+e intra 4n
con5lict cu deciziile pe care le iau +au cu acti?itatea lor'
&aptul ca e9i+ta a+e-enea intere+e nu reprezint< neap<rat o
proble-aF cel -ai i-portant lucru e+te cu- +unt ele abordate'
Inte:ritatea in+tituiei publice >i a +alariailor +<i ?a 5i
prote;ata >i ri+cul apariiei coruptiei ?a 5i redu+ dac<
in+tituia are politici >i proceduri de rezol?are a potentialelor
con5licte de intere+e'
ETAPA *
7erularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziie
publica
1' Pri-irea candidaturilor >i +electareaApre+electarea
candidailor3 dac< e+te cazul
"andidaturile +e depun nu-ai 4n cazul aplic<rii procedurilor
de licitaie re+tr6n+<3 dialo: co-petiti? +au ne:ociere'
Ter-ene acordate pentru depunerea candidaturilor
Pentru depunerea candidaturilor +e acorda o perioada de cel
puin @B de zile de la data tran+-iterii +pre publicare a
anunului de participare'
Po+ibilit<i de reducere a ter-enelor
8n cazul licitaiei re+tr6n+e3 perioada de ti-p cuprin+<
4ntre data tran+-iterii +pre publicare a anunului de participare
la etapa de +electare a candidailor >i data li-ita de depunere a
candidaturilor poate 5i redu+< dup< cu- ur-eaz<D
1' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene Part' 22 din ordonanta)3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHRH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JTer-enul -ini- care poateJTer-enul -ini- nu poateJ 7ac< +e J
7ac< +e tran+-ite electronic J
J 5i acordat pentru J5i re+pectat din -oti?eJ tran+-ite J
la MOUE3 iar perioada -ini-a J
Jdepunerea candidaturilor J de ur:enta J electronic J
nu poate 5i re+pectata din J
J J J la MOUE J
-oti?e de ur:enta J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J @B J 12 J @. J
1. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te e:ala +au -ai -ica
dec6t pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat pentru depunerea
candidaturilor3 J
J dac< +e tran+-ite 4n CEAP
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J 1/
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reducerea ter-enelor 4n cazul dialo:ului co-petiti?
Perioada de ti-p cuprin+< 4ntre data tran+-iterii +pre
publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii >i
data li-ita de depunere a candidaturilor poate 5i redu+< dup< cu-
ur-eaz<D
1' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat J 7ac< +e
tran+-ite electronic la MOUE J
J pentru depunerea candidaturilor J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J @B J
@. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te e:ala +au -ai -ica
dec6t pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat pentru depunerea
candidaturilor3 J
J dac< +e tran+-ite 4n CEAP
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J @.
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reducerea ter-enelor 4n cazul ne:ocierii cu anun prealabil
de participareD
Perioada de ti-p cuprin+< 4ntre data tran+-iterii +pre
publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii >i
data li-ita de depunere a candidaturilor poate 5i redu+< dup< cu-
ur-eaz<D
1' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHRHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JTer-enul -ini- care poate 5iJPerioada nu poateJ 7ac< +e
J7ac< +e tran+-ite electronic la J
J acordat pentru depunerea J5i re+pectata dinJ tran+-ite J
MOUE3 iar perioada nu poate 5i J
J candidaturilor J-oti?e de ur:entaJ electronic
Jre+pectata din -oti?e de ur:entaJ
J J J la MOUE J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J @B J 12 J @. J
1. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHVHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te e:ala +au -ai -ica
dec6t pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat pentru depunerea
candidaturilor3 J
J dac< +e tran+-ite 4n CEAP
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHU
J 1,
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Celectarea candidailor +e realizeaz< 5olo+indu0+e
criterii obiecti?eJ
J>i edi+cri-inatorii re5eritoare nu-ai la capacitatea tehnica >i
cea econo-ico0J
J5inanciar<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7erularea rundelor de di+cuii3 dac< e+te cazul
Rundele de di+cuii +e deruleaz< 4n cazul procedurilor de
dialo: co-petiti? >i ne:ociere'
Ace+tea +e iniiaz< prin tran+-iterea unei in?itaii de
participare3 conco-itent3 tuturor candidailor ad-i>i'
In?itaiile de participare trebuie +a conin<D
E re5erinte pri?ind anunul de participare publicatF
E adre+a la care ?or a?ea loc di+cutiileF
E data lan+<rii +e+iunilor de di+cuiiF
E li-baAli-bile 4n care +e ?or derula di+cutiileF
E preciz<ri pri?ind docu-entele +upli-entare ce trebuie
depu+e 4n ?ederea ?eri5ic<rii declaraiilor date +au co-plet<rii
docu-entelor prezentate 4n pri-a etapa'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E+te interzi+< in?itarea la etapa a doua a dialo:ului
co-petiti? +au J
Jne:ociere a unui operator econo-ic care nu a depu+ candidatura
4n pri-a etapa J
J+au care nu a 4ndeplinit criteriile de pre+elecie'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' Ter-ene -ini-e pentru elaborarea o5ertelor
Licitaie de+chi+<
Pentru depunerea o5ertelor +e acorda o perioada de cel puin
2, de zile de la data tran+-iterii +pre publicare a anunului de
participare'
Reducerea ter-enelorD
Perioada de ti-p cuprin+< 4ntre data tran+-iterii +pre
publicare a anunului de participare >i data li-ita de depunere a
o5ertelor poate 5i redu+< dup< cu- ur-eaz<D
1' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
EuropeneF
E nu a 5o+t publicat un anun de intenie3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care J 7ac< +e tran+-ite J7ac<
docu-entaiaJ7ac< +e tran+-ite electronicJ
J poate 5i acordat pentru J electronic la MOUE J e+te acce+ibila
J la MOUE3 iar docu-entaia J
J depunerea o5ertelor J J 4n CEAP
J e+te acce+ibila 4n CEAP J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
THHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J 2, J *2 J *B
J *. J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
VHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
EuropeneF
E a 5o+t publicat un anun de intenie3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JTer-enul -ini- careJ J
J7ac< +e tran+-ite electronic laJ
J poate 5i acordat J7ac< +e tran+-ite J7ac< docu-entaia e+teJ
MOUE3 iar docu-entaia e+te J
J pentru depunerea Jelectronic la MOUEJ acce+ibila 4n CEAP J
acce+ibila 4n CEAP J
J o5ertelor J J J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J @/ J ,) J @1 J
,* J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -ica +au e:ala cu
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
EuropeneF
E e9i+ta doar obli:aia public<rii anunului de participare
4n CEAP3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat pentru J 7ac<
docu-entaia e+te acce+ibila 4n CEAP J
Jdepunerea o5ertelor3 dac< +e tran+-ite 4n CEAPJ
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J ,( J
,@ J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Licitaie re+tr6n+<
8n cazul licitaiei re+tr6n+e o5ertele +e depun la etapa a
II0a a ace+tei proceduri3 dup< ce +0a realizat 4ntr0o pri-a etapa
+electarea candidailor'
Etapa de e?aluare a o5ertelor +e iniiaz< prin tran+-iterea
unei in?itaii de participare operatorilor econo-ici +electai 4n
pri-a etapa3 4n+oit< de docu-entaia de atribuire'
In?itaia de participare trebuie tran+-i+< cu cel puin *. de
zile 4nainte de data li-ita de depunere a o5ertelor'
Reducerea ter-enelorD
Perioada de ti-p cuprin+< 4ntre data tran+-iterii in?itatiei
de participare 4n etapa a II0a a procedurii >i data li-ita de
depunere a o5ertelor poate 5i redu+< dup< cu- ur-eaz<D
1' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
EuropeneF
E nu a 5o+t publicat un anun de intenie3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care J 7ac< perioada J J
7ac< +e tran+-ite electronic J
J poate 5i acordat J -ini-a nu poate J7ac< docu-entaia e+teJ
la MOUE3 iar perioada -ini-a J
J pentru depunerea J5i re+pectata dinJ acce+ibila 4n CEAP J
nu poate 5i re+pectata din J
J o5ertelor J-oti?e de ur:entaJ J
-oti?e de ur:enta J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J *. J 1, J @2 J
1, J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
,' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te -ai -are dec6t
pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
EuropeneF
E a 5o+t publicat un anun de intenie3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate 5i acordat pentru J 7ac< perioada
-ini-a nu poate 5i re+pectata J
J depunerea o5ertelor J din
-oti?e de ur:enta J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J ,, J
1, J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
@' 7ac<D
E ?aloarea e+ti-at< a contractului e+te e:ala +au -ai -ica
dec6t pra:urile pentru publicarea 4n Murnalul O5icial al Uniunii
Europene3
atunciD
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J Ter-enul -ini- care poate J 7ac< docu-entaia e+te J 7ac<
perioada -ini-a nu poate 5iJ
J 5i acordat pentru J acce+ibila 4n CEAP J
re+pectata din -oti?e de ur:entaJ
J depunerea o5ertelor J J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J ,, J 1B J
1, J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ialo: co-petiti?
8n cazul aplic<rii procedurii de dialo: co-petiti?3 data
li-ita pentru depunerea o5ertelor 5inale +e +tabile>te de co-un
acord cu candidaii pre+electati3 4n cadrul rundelor de dialo:'
Ce tran+-ite o in?itaie de participare la etapa de e?aluare
a o5ertelor 5inale3 care trebuie +a conin<D
E re5erinte pri?ind anunul de participare publicatF
E data li-ita +tabilit< pentru depunerea o5ertelorF
E adre+a la care +e tran+-it o5erteleF
E li-baAli-bile 4n care trebuie elaborate o5erteleF
E data de+chiderii o5ertelorF
E preciz<ri re5eritoare la prezentarea unor docu-ente
+upli-entare'
Ne:ociere
8n cazul aplic<rii procedurii de ne:ociere3 o5erta 5inala +e
depune 4n ulti-a >edina de ne:ociere +tabilit< de c<tre
autoritatea contractant<'
"ererea de o5erte
In?itaia de participare trebuie tri-i+a +pre CEAP cu cel
puin 1. zile 4nainte de data li-ita de depunere a o5ertelor'
Perioada de ti-p cuprin+< 4ntre data tran+-iterii in?itatiei
de participare >i data li-ita de depunere a o5ertelor poate 5i
-odi5icat< dup< cu- ur-eaz<D
*T*
*&ont (*

0 zile 0
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J 7ac< in?itaia de participare J 7ac< in?itaia de J
7ac< docu-entaia e+te J
J e+te tran+-i+< operatorilor J participare e+te J
acce+ibila 4n CEAP J
J econo-ici J publicat< 4n CEAP J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J 1, J 1. J
/ J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"oncur+ul de +oluii
Pentru depunerea o5ertelor +e acorda o perioada de cel puin
2, de zile de la data tran+-iterii +pre publicare a anunului de
participare'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu-<rul de zile dintre data public<rii anunului de
participare >i J
Jdata depunerii proiectelor trebuie +a 5ie +tabilit a+t5el 4nc6t
operatorii J
Jecono-ici +a bene5icieze de o perioada rezonabila pentru
elaborarea ace+tora' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' Pri-irea o5ertelor
Pot participa la procedura >i operatorii econo-ici care nu au
achiziionat direct docu-entaia de atribuire'
Operatorul econo-ic are dreptul de a tran+-ite o5ertaD
E nu-ai prin po+taF
E direct la +ediul autorit<ii +au la alta adre+a
+peci5icat<'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O5erta poate 5i tran+-i+< >i prin -i;loace electronice
dac< J
Jautoritatea contractant< pre?ede ace+t lucru'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Colicitarile de participare >iA+au o5ertele pot 5i
tran+-i+e prin J
J-i;loace electronice nu-ai dac<D
J
J E in5or-aiile re5eritoare la po+ibilit<ile +peci5ice de
tran+-itere J
Jelectronica3 inclu+i? criptarea3 +unt di+ponibile pentru orice
operator J
Jecono-ic intere+atF
J
J E di+poziti?ele electronice de receptionare :aranteaz< 4n -od
core+punz<torJ
J inte:ritatea >i con5idenialitatea datelor recepionateF
J
J E operatorii econo-ici trebuie +a tran+-it< 4nainte de data
li-ita de J
Jtran+-itere docu-entele3 certi5icatele3 declaraiile >i altele
a+e-enea J
J+olicitate 4n cazul 4n care ace+tea nu +unt di+ponibile 4n
5or-at electronic' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin :arantarea inte:rit<ii >i con5idenialit<ii datelor
recepionate +e 4nele:e 5aptul ca di+poziti?ele electronice3
prin caracteri+ticile tehnice pe care le dein >iA+au prin
procedurile +peci5ice utilizate3 per-it 4ndeplinirea 4n -od
cu-ulati? a cel puin ur-<toarelor condiiiD
E poate 5i deter-inat cu precizie -o-entul e9act al pri-irii
o5ertelor +au +olicit<rilor de participare3 precu- >i3 dac< e+te
cazul3 a unor planuriAproiecteF
E 4nainte de data li-ita de tran+-itere a datelor3 nicio
per+oana nu are acce+ la datele tran+-i+eF
E acce+ul neautorizat e+te clar detectabilF
E nu-ai per+oane autorizate au dreptul de a +tabili +au
-odi5ica data de ?izualizare a datelor recepionateF
E acce+ul la datele recepionate e+te po+ibil3 4n toate
etapele proce+ului3 nu-ai printr0o aciune +i-ultan< a cel puin
doua per+oane +au +i+te-e autorizate >i nu-ai dup< data de
?izualizare +tabilit<F
E dup< data de ?izualizare a datelor recepionate3 acce+ul la
datele re+pecti?e r<-6ne po+ibil nu-ai pentru per+oanele
autorizate +a ?izualizeze datele re+pecti?e'
2' 7e+5<>urarea >edinei de de+chidere
O5ertele +e de+chid la data >i locul indicate 4n anunul de
participare >i 4n docu-entaia de atribuire'
Orice o5ertant are dreptul de a 5i prezent la >edina de
de+chidere a o5ertelor'
8n pri-a etapa a licitaiei re+tr6n+e3 dialo:ului co-petiti?
>i a ne:ocierii prezenta candidailor nu e+te obli:atorie'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-i+ia de e?aluare nu are dreptul de a re+pin:e o
o5erta a?6nd ca J
J+in:ura -oti?atie ab+enta de la de+chidere a o5ertantului care a
depu+ o5erta J
Jre+pecti?a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
8n cadrul >edinei de de+chidere a o5ertelor3 co-i+ia de
e?aluare ?eri5ica -odul de re+pectare a re:ulilor 5or-ale de
depunere >i prezentare a o5ertelor >i a docu-entelor care le
4n+oe+c'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaN Autoritatea contractant< are obli:aia de a tran+-ite
proce+ul0?erbal J
Jde de+chidere >i celorlali o5ertani participani la procedura3
dar ai c<ror J
Jreprezentani nu au 5o+t prezeni la de+chidere'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Plicurile ?or 5i de+chi+e de c<tre pre>edintele co-i+iei de
e?aluare3 care are obli:aia de a anunta ur-<toarele in5or-aiiD
E denu-irea Pnu-ele) o5ertanilorF
E -odi5ic<rile >i retra:erile de o5erteF
E e9i+tenta :araniilor de participareF
E ele-entele principale ale propunerilor 5inanciare3 inclu+i?
preulF
E cur+ul de re5erinta care ?a +ta la baza co-par<rii
preurilor la e?aluarea o5ertelor prezentate 4ntr0o alta -onedaF
E propuneri de o5erte alternati?e Pdac< e+te cazul)F
E orice alte detalii >i preciz<ri pe care co-i+ia de e?aluare
le con+idera nece+are'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nicio o5erta nu poate 5i re+pin+< 4n cadrul >edinei de
de+chidere3 J
J cu e9cepia o5ertelor 4nt6rziate >i a celor care nu 5ac do?ada
con+tituirii J
J:araniei pentru participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Orice decizie cu pri?ire la cali5icarea o5ertanilor3
re+pecti? candidailor3 +au3 dup< caz3 cu pri?ire la e?aluarea
o5ertelor ?a 5i luat< de c<tre co-i+ia de e?aluare 4n cadrul unor
>edine ulterioare >edinei de de+chidere a o5ertelor'
"o-i+ia de e?aluare ?a 4ntoc-i un proce+0?erbal de de+chidere
care trebuie +a includ< in5or-aiile anunate de c<tre
pre>edintele co-i+iei'
Proce+ul0?erbal pri?ind >edina de de+chidere a o5ertelor ?a
5i +e-nat de c<tre -e-brii co-i+iei >i de c<tre reprezentanii
o5ertanilor care +unt prezeni la de+chiderea o5ertelor'
Modelul proce+ului0?erbal pri?ind >edina de de+chidere a
o5ertelor +e :<+e>te 4n 5or-ularul nr' 1* =Proce+0?erbal al
>edinei de de+chidere a o5ertelor='
/' Modul de lucru al co-i+iei de e?aluare
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN La 4ntrunirile co-i+iei de e?aluare au dreptul de a
participa nu-ai J
J-e-brii ace+teia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Me-brii co-i+iei de e?aluare +unt no-inalizai3 de re:ula3
din cadrul co-parti-entului intern de achiziii'
Modul de lucru al co-i+iei de e?aluare e+te +tabilit de c<tre
pre>edintele co-i+iei de co-un acord cu -e-brii ace+teia'
Per+oana re+pon+abil< pentru atribuirea contractului e+te
pre>edintele co-i+iei'
Ce are 4n ?edere calendarul e+ti-ati? de aplicare a
procedurii >i perioada +olicitat< pentru ?alabilitatea o5ertelor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Orice decizie a co-i+iei de e?aluare trebuie +a
4ntrunea+c< ?otul J
Ja cel puin ,A@ din nu-<rul -e-brilor +<i'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ac< +tabilirea o5ertei c6>ti:<toare +e 5ace pe baza de
puncta;3 ?otul -e-brilor co-i+iei de e?aluare +e re5lecta prin
puncta;ul indi?idual acordat 5iec<rei o5erte 4n parte'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< e9i+ta di?er:ene de p<reri 4ntre -e-brii co-i+iei
de e?aluare J
J>i decizia nu 4ntrune>te ?otul a ,A@ din nu-<rul -e-brilor +<i3
atunci J
Jpre>edintele co-i+iei ?a +olicita reanalizarea punctelor de
di?er:enta3 4n J
J+copul 5inalizarii 4n ti-p util a etapei de e?aluare a o5ertelor
>i de J
J+tabilire a o5ertei c6>ti:<toare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul 4n care co-i+ia de e?aluare nu a;un:e la un
acord3 decizia J
J5inala +e adopta cu -a;oritate +i-pla'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Me-brii co-i+iei de e?aluare care nu +unt de acord cu decizia
adoptat< au obli:aia de a0>i prezenta punctul de ?edere 4n
+cri+3 elaborand 4n ace+t +en+ o nota indi?idual< care +e
ata>eaz< la Raportul procedurii de atribuire'
B' E9a-inarea >i e?aluarea o5ertelor
"o-i+ia de e?aluare are obli:aia de a de+5a+ura acti?it<ile
de e9a-inare >i e?aluare nu-ai la +ediul autorit<ii
contractante'
Colicitarea prezent<rii docu-entelor care lip+e+c
7ac< +e con+tata ca unul +au -ai -uli o5ertaniAcandidai au
o-i+ +a prezinte anu-ite docu-ente prin care +e con5ir-a
4ndeplinirea cerinelor pri?indD
0 +ituaia per+onal<F
0 capacitatea de e9ercitare a acti?it<ii pro5e+ionaleF
0 +ituaia econo-ic< >i 5inanciar<F
0 capacitatea tehnica +au pro5e+ional<3
co-i+ia de e?aluare ?a +olicita o5ertanilorAcandidailor
re+pecti?i +a prezinte docu-entele care lip+e+c'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce acorda un ter-en rezonabil de ti-p3 de re:ula 4n
li-ita a B, de J
Jore de la -o-entul +olicit<rii3 pentru prezentarea docu-entelor
care lip+e+c' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"o-i+ia de e?aluare ?a lua toate -<+urile nece+are a+t5el
4nc6t +olicitarea +a par?ina 4n ti-p util
o5ertanilorAcandidailor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-i+ia de e?aluare nu are dreptul de a per-ite >i de a
+olicita J
Jprezentarea unui docu-ent care lip+e>te3 dac<D
J
J E 4n docu-entaia de atribuire a 5o+t -enionat e9pre+ 5aptul
ca3 4n caz deJ
Jneprezentare a re+pecti?ului docu-ent3 nu e+te per-i+<
co-pletarea ulterioara3J
Jneprezentarea a?6nd ca e5ect de+cali5icarea
o5ertantuluiAcandidatuluiF J
J E o5ertantulAcandidatul re+pecti?3 de>i cuno>tea cerinele3 a
o-i+ +a J
Jprezinte -ai -ult de @ dintre docu-entele +olicitate 4n cadrul
docu-entaiei J
Jde atribuireF
J
J E prin acceptarea prezent<rii docu-entului re+pecti? +e
creeaz< un a?anta; J
Je?ident 4n raport cu ceilali o5ertaniAcandidai3 aducandu0+e
atin:ere J
Jprincipiului trata-entului e:al'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"orectarea ?iciilor de 5or-a
E Qiciile de 5or-a ale docu-entelor >i o5ertelor prezentate
de c<tre operatorul econo-ic +e re-ediaza de c<tre co-i+ia de
e?aluare3 dar nu-ai cu acceptul ace+tuia'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< operatorul econo-ic nu accepta re-edierea ace+tora3
atunci o5erta J
J+e con+idera necon5or-a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin ?iciu de 5or-a +e 4nele:e o eroare +au o-i+iune din
cadrul unui docu-ent3 a carei corectare nu creeaz< un a?anta;
e?ident 4n raport cu ceilali participani >i nu altereaza +en+ul
>i coninutul in5or-aiilor e9i+tente iniial 4n docu-entul
re+pecti?'
"lari5ic<rile pri?ind propunerea tehnica >i cali5icarea
E Ce +tabile+c care +untD
0 clari5ic<rileF
0 co-plet<rile 5or-aleF
0 con5ir-<rile nece+are pentru e?aluarea 5iec<rei o5erte'
E Ce +tabile>te perioada de ti-p acordat< pentru tran+-iterea
clari5icarilor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "o-unicarea c<tre o5ertant pri?ind clari5ic<rile nece+are
trebuie +a 5ieJ
J clara3 preci+a >i +a de5inea+c< 4n -od e9plicit >i +u5icient de
detaliat 4n J
Jce con+ta +olicitarea co-i+iei de e?aluare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< o5ertantul nu tran+-ite 4n perioada +tabilit<
clari5ic<rile J
J+olicitate +au 4n cazul 4n care e9plicaiile prezentate de
o5ertant nu +unt J
Jconcludente3 o5erta +a ?a 5i con+iderat< necon5or-a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< o5ertantul -odi5ica3 prin r<+pun+urile pe care le
prezint<3 J
Jconinutul propunerii tehnice3 iar acea+ta nu -ai r<+punde 4n
-od +ub+tanial J
Jcerinelor caietului de +arcini3 o5erta +a ?a 5i con+iderat<
necon5or-a' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< o5ertantul -odi5ica3 prin r<+pun+urile pe care le
prezint<3 J
Jconinutul propunerii 5inanciare3 o5erta +a ?a 5i con+iderat<
necon5or-a3 J
Jcu e9cepia +ituaiei pri?ind corectarea erorilor arit-etice'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
O-i+iuni +au neconcordante
E 7ac< 4n cadrul propunerii tehnice +e con+tata anu-ite
o-i+iuni +au neconcordante3 +e ?a con+idera ca acea+ta r<+punde
4n -od +ub+tanial cerinelor pre?<zute 4n caietul de +arcini3
nu-ai atunci c6nd e+ti-area ?aloric< a e?entualelor o-i+iuni +au
neconcordante nu reprezint< -ai -ult de @O din ?aloarea preului
o5ertat 4n cadrul propunerii 5inanciare'
E 7ac< 4n cadrul propunerii tehnice +e con+tata e9i+tenta
unor o-i+iuni +au neconcordante a c<ror e+ti-are ?aloric< nu
reprezint< -ai -ult de @O din ?aloarea preului o5ertat 4n cadrul
propunerii 5inanciare3 +e +olicita o5ertantului co-pletarea +au
re-edierea ace+tora 4n con5or-itate cu cerinele pre?<zute 4n
caietul de +arcini'
Reco-andareD 8n cazul 4n care +e +olicita co-pletarea +au
re-edierea ace+tei o-i+iuni3 acea+ta ?a putea 5i acceptat< nu-ai
dac< nu +e ?a +chi-ba poziia 4n cla+a-ent a o5ertantului 4n ur-a
adau:arii ?alorii de @O'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD O5ertantul nu are dreptul de a conditiona co-pletarea +au
re-edierea J
Jo-i+iunilor +au neconcordantelor de -odi5icarea propunerii
5inanciare' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< o5ertantul nu accepta co-pletarea +au re-edierea
o-i+iunilor +auJ
Jconditioneaza ace+t lucru de -odi5icarea propunerii 5inanciare3
atunci o5erta J
J+a ?a 5i con+iderat< necon5or-a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul atribuirii unui contract de 5urnizare3 o5erta
care conine J
Jo cantitate -ai -ica dec6t cantitatea total< +olicitat< prin
caietul de J
J+arcini +e con+idera o5erta necon5or-a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"orectarea erorilor arit-etice
E Erorile arit-etice +e pot corecta nu-ai cu acceptul
o5ertantului'
E 8n cazul 4n care o5ertantul nu accepta corecia ace+tor
erori3 atunci o5erta +e con+iderat< a 5i necon5or-a'
E Erorile arit-etice +e corecteaza dup< cu- ur-eaz<D
0 dac< e9i+ta o di+crepanta 4ntre preul unitar >i preul
total3 trebuie luat 4n con+iderare preul unitar3 iar preul
total ?a 5i corectat core+punz<torF
0 dac< e9i+ta o di+crepanta 4ntre litere >i ci5re3 trebuie
luat< 4n con+iderare ?aloarea e9pri-at< 4n litere3 iar ?aloarea
e9pri-at< 4n ci5re ?a 5i corectat< core+punz<tor'
Re+pin:erea o5ertelor
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce re+pin: o5ertele necore+punz<toare3 re+pecti? cele
care +untD J
J 0 irele?ante 4n raport cu obiectul contractuluiF +au
J
J 0 inacceptabileF +au
J
J 0 necon5or-e'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce re+pin: >i o5ertele care3 de>i r<+pund 4n -od
+ub+tanial cerinelor J
Jpre?<zute 4n caietul de +arcini3 e+ti-area ?aloric< a
o-i+iunilor +au J
Jneconcordantelor con+tatate 4n raport cu cerinele caietului de
+arcini J
Jreprezint< o ?aloare -ai -are dec6t di5erena dintre preul
pre?<zut 4n o5ertaJ
Jre+pecti?a >i preul pre?<zut 4n oricare alta o5erta con+iderat<
ad-i+ibil< J
Jde c<tre co-i+ia de e?aluare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin o5erta inacceptabila +e 4nele:e o5erta careD
E a 5o+t depu+a dup< data >i ora li-ita de depunere a
o5ertelorF
E a 5o+t depu+a la o alta adre+a dec6t cea +tabilit< 4n
anunul de participareF
E nu a 5o+t 4n+oit< de :arania de participare a+a cu- a
5o+t +olicitat< 4n docu-entaia de atribuireF
E a 5o+t depu+a de un o5ertant care nu 4ndepline>te cerinele
-ini-e de cali5icareF
E con+tituie o alternati?a la pre?ederile caietului de
+arcini3 alternati?a care nu poate 5i luat< 4n con+iderare din
ur-<toarele -oti?eD
0 4n anunul de participare nu e+te precizat< 4n -od
e9plicit po+ibilitatea depunerii unor o5erte alternati?eF
0 re+pecti?a o5erta alternati?a nu re+pecta cerinele
-ini-e pre?<zute 4n caietul de +arciniF
E conine 4n propunerea 5inanciar< un pre care dep<>e>te
?aloarea 5ondurilor care pot 5i di+ponibilizate pentru
4ndeplinirea contractului de achiziie publica re+pecti?F
E prezint< un pre neobi+nuit de +c<zut 4n raport cu ceea ce
ur-eaz< a 5i 5urnizat3 e9ecutat +au pre+tat3 iar ;u+ti5ic<rile
pri-ite nu au 5o+t concludenteF
E nu a+i:ura re+pectarea re:le-ent<rilor obli:atorii
re5eritoare la condiiile +peci5ice de -unca >i de protecia
-uncii3 dac< ace+t lucru a 5o+t +olicitatF
E a 5o+t depu+a de un o5ertant care 4n ulti-ii , ani3 din
-oti?e i-putabile ace+tuia3 nu >i0a 4ndeplinit +au >i0a
4ndeplinit 4n -od de5ectuo+ obli:aiile contractuale3 5apt care a
produ+ +au e+te de natura +a produc< :ra?e pre;udicii
bene5iciarilor ace+tuia'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaN Modul de 4ndeplinire a obli:aiilor contractuale +e
do?ede>te prin J
Jcerti5icate3 docu-ente pre?<zute la art' 1(( din ordonanta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Prin o5erta necon5or-a +e 4nele:e o5erta careD
E nu +ati+5ace cerinele caietului de +arciniF
E conine propuneri re5eritoare la clauze contractuale care
+unt 4n -od e?ident deza?anta;oa+e pentru autoritatea
contractant<F
E conine 4n cadrul propunerii 5inanciare preuri care nu
+unt rezultatul liberei concurente >i care nu pot 5i ;u+ti5icateF
E conine ?icii de 5or-a +au erori arit-etice a c<ror
re-ediere nu a 5o+t acceptat< de o5ertantF
E e+te re?ocat<A-odi5icat< ulterior de+chiderii3 cu e9cepia
licitaiei electronice'
Prin o5erta ad-i+ibil< +e 4nele:e o5erta core+punz<toare din
punct de ?edere al docu-entaiei de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O5erta c6>ti:<toare +e ?a de+e-na din o5ertele
ad-i+ibile' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
(' Ctabilirea o5ertei c6>ti:<toare
E "o-i+ia de e?aluare are obli:aia de a +tabili o5erta
c6>ti:<toare dintre o5ertele ad-i+ibile3 pe baza aplic<rii
criteriului pentru atribuirea contractului de achiziie publica'
E 7ac< criteriul utilizat a 5o+t =o5erta cea -ai a?anta;oa+<
din punct de ?edere econo-ic=3 atunci e?aluarea o5ertelor +e
realizeaz< prin acordarea3 pentru 5iecare o5erta 4n parte3 a unui
puncta; rezultat ca ur-are a aplic<rii al:orit-ului de calcul
+tabilit 4n docu-entaia de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "la+a-entul +e 4ntoc-e>te 4n ordinea de+cre+c<toare a
puncta;ului J
Jacordat' Puncta;ul obinut de 5iecare o5erta reprezint< -edia
arit-etica a J
Jpuncta;elor acordate de 5iecare -e-bru al co-i+iei de e?aluare
4n parte' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< criteriul utilizat a 5o+t =preul cel -ai +c<zut=3
atunci e?aluarea o5ertelor +e realizeaz< prin co-pararea
preului3 5<r< TQA3 al 5iec<rei o5erte 4n parte >i prin
4ntoc-irea3 4n ordinea de+cre+c<toare a preurilor re+pecti?e3 a
cla+a-entului pe baza c<ruia +e +tabile>te o5erta c6>ti:<toare'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< criteriul aplicat pentru atribuirea contractului
de achiziie J
Jpublica e+te =o5erta cea -ai a?anta;oa+< din punct de ?edere
econo-ic=3 iar J
Jco-i+ia de e?aluare a acordat acela>i puncta; pentru doua +au
-ai -ulte J
Jo5erte3 atunci autoritatea contractant< are obli:aia de a
4ncheia contractul J
Jde achiziie publica cu o5ertantul a c<rui o5erta are cel -ai
-ic pre' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
7ac< >i preurile o5ertate +unt e:ale3 atunci autoritatea
contractant< are dreptulD
0 5ie de a +olicita o5ertanilor care au o5erit cel -ai -ic
pre o noua propunere 5inanciar< 4n plic 4nchi+3 caz 4n care
contractul ?a 5i atribuit o5ertantului a c<rui noua propunere
5inanciar< are preul cel -ai +c<zutF
0 5ie de a atribui contractul de achiziie publica unuia
dintre o5ertanii care au o5erit cel -ai -ic pre3 pe baza
aplic<rii unor criterii +upli-entare cu caracter e9clu+i? tehnic'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< criteriul aplicat pentru atribuirea contractului
de achiziie J
Jpublica e+te =preul cel -ai +c<zut=3 iar doua +au -ai -ulte
o5erte conin3 J
J4n cadrul propunerii 5inanciare3 acela>i pre3 autoritatea
contractant< are J
JdreptulD
J
J 0 5ie de a +olicita o5ertanilor care au o5erit cel -ai -ic
pre o noua J
Jpropunere 5inanciar< 4n plic 4nchi+3 caz 4n care contractul ?a
5i atribuit J
Jo5ertantului a c<rui noua propunere 5inanciar< are preul cel
-ai +c<zutF J
J 0 5ie de a atribui contractul de achiziie publica unuia
dintre o5ertanii J
J care au o5erit cel -ai -ic pre3 pe baza aplic<rii unor
criterii +upli-entareJ
Jcu caracter e9clu+i? tehnic'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-andareD Atunci c6nd ale:eti 4ntre doua o5erte care au
acela>i pre3 puteti opta pentru o5erta care conine 4n proporie
-ai -are de 2.O produ+e a c<ror ori:ine 0 deter-inata con5or-
pre?ederilor Re:ula-entului "on+iliului P"EE) nr' ,')1@A), din 1,
octo-brie 1)),3 cu -odi5ic<rile ulterioare 0 e+te din +tate
-e-bre ale Uniunii Europene +au din tari tere cu care
"o-unitatea European< a 4ncheiat acorduri bilaterale +au
-ultilaterale prin care +e a+i:ura un acce+ co-parabil
4ntreprinderilor din +tatele -e-bre pe pieele <rilor
re+pecti?e3 4n detri-entul unei o5erte care conine 4n proporie
de -ai puin de 2.O a+t5el de produ+e'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN O5erta care a 5o+t +tabilit< c6>ti:<toare nu poate 5i
-odi5icat< >i J
Jcon+tituie parte inte:rant< a contractului de achiziie publica
care ur-eaz< J
J+a 5ie 4ncheiat'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul 4ncheierii unui acord0cadru cu -ai -uli
operatori econo-iciJ
Japlic6ndu0+e criteriul =o5erta cea -ai a?anta;oa+< din punct de
?edere J
Jecono-ic=3 acordul0cadru +e 4ncheie 4n ordinea de+cre+c<toare a
puncta;elor' J
J7ac< +e aplica criteriul =preul cel -ai +c<zut=3 acordul0cadru
+e 4ncheie J
J4n ordinea cre+catoare a preurilor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Reco-andareD 7ac< la procedura de licitaie de+chi+< +e
depune o +in:ura o5erta core+punz<toare3 atunci autoritatea
contractant< e+te indreptatita +a atribuie contractul
o5ertantului re+pecti? nu-ai dac< preul reprezint< r<+pun+ul
pieei'
Reco-andareD 7ac< la procedura de cerere de o5erte a carei
publicitate a 5o+t realizat< nu-ai prin CEAP +e depune o +in:ura
o5erta core+punz<toare3 atunci autoritatea contractant< e+te
indreptatita +a atribuie contractul o5ertantului re+pecti? nu-ai
dac< preul reprezint< r<+pun+ul pieei'
)' Anularea procedurii de achiziie publica3 dac< e+te cazul
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ecizia de anulare +e ia3 de re:ula3 4nainte de data
tran+-iterii J
Jco-unic<rii pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii de atribuire
>i3 oricu-3 J
J4nainte de data 4ncheierii contractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Procedura de atribuire a contractului +e anuleaz< atunci
c6ndD
E nu a 5o+t po+ibila a+i:urarea unui ni?el +ati+5<c<tor al
concurenteiF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce con+idera un ni?el +ati+5<c<tor al concurentei +ituaia
4n care J
Jnu-<rul de operatori econo-ici e+te -ai -ic dec6t cel -ini-
pre?<zut3 pentru J
J5iecare procedura 4n parte'
J
JE9cepie 5ace licitaia de+chi+<3 caz 4n care atribuirea +e
poate 5ace chiar J
Jdac< a participat un +in:ur o5ertant'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E au 5o+t depu+e nu-ai o5erte inacceptabile3 necon5or-e +au
necore+punz<toareF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce con+idera o5erta necore+punz<toare o5erta care e+te
con+iderat< a 5i J
Jinacceptabila >iA+au necon5or-a >i care +e re+pin:e'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E au 5o+t depu+e o5erte care3 de>i pot 5i luate 4n
con+iderare3 nu pot 5i co-parate datorit< -odului neuni5or- de
abordare a +oluiilor tehnice >iA+au 5inanciareF
E abateri :ra?e de la pre?ederile le:i+lati?e a5ecteaz<
procedura de atribuire +au e+te i-po+ibila 4ncheierea
contractului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Procedura de atribuire +e con+idera a5ectat< 4n cazul 4n
care +e J
J4ndepline+c3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele condiiiD
J
J E 4n cadrul docu-entaiei de atribuire >iA+au 4n -odul de
aplicare a J
Jprocedurii de atribuire +e con+tata erori +au o-i+iuni care au
ca e5ect J
J4nc<lcarea principiilor pre?<zute de ordonantaF
J
J E autoritatea contractant< +e a5la 4n i-po+ibilitate de a
adopta -<+uri J
Jcorecti?e 5<r< ca ace+tea +a conduc<3 la r6ndul lor3 la
4nc<lcarea J
Jprincipiilor pre?<zute de ordonanta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
1.' Elaborarea raportului pri?ind procedura de atribuire
Raportul procedurii de atribuire trebuie +a cuprind<D
E denu-irea >i +ediul autorit<ii contractanteF
E obiectul contractului de achiziie publicaAacordului0cadru
+au +i+te-ului de achiziie dina-icF
E dac< e+te cazul3 denu-ireaAnu-ele candidailor participani
la proceduraF
E dac< e+te cazul3 denu-ireaAnu-ele candidailor +electai >i
ne+electati3 precu- >i -oti?ele care au +tat la baza +elect<rii
+au ne+electarii re+pecti?ilor candidaiF
E denu-ireaAnu-ele o5ertanilor participani la proceduraF
E denu-ireaAnu-ele o5ertanilor re+pin+i >i -oti?ele care au
+tat la baza ace+tei deciziiF
E dac< e+te cazul3 -oti?ele concrete pentru care una +au -ai
-ulte dintre o5erte au 5o+t re+pin+e ca ur-are a con+iderarii
preurilor prezentate ca 5iind neobi+nuit de +c<zuteF
E denu-ireaAnu-ele o5ertantuluiAo5ertanilor a c<ruiAc<ror
o5erta a 5o+t declarata c6>ti:<toare >i -oti?ele care au +tat la
baza ace+tei
deciziiF
E 4n cazul o5ertantuluiAo5ertanilor c6>ti:<torAca+ti:atori3
partea din contract pe care ace+taAace>tia au declarat ca o
+ubcontracteaza3 4-preun< cu denu-ireaAnu-ele +ubcontractanilorF
E dac< e+te cazul3 ;u+ti5icarea hot<r6rii de anulare a
procedurii de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Raportul procedurii de atribuire +e 4nainteaz< +pre
aprobare J
Jconducatorului in+tituiei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Modelul raportului procedurii de atribuire +e re:a+e+te 4n
5or-ularul nr' 12 =Raportul procedurii de atribuire='
Modul de de+5<>urare a 5iec<rei proceduri +e re:a+e+te 4n
5or-ularele nr' 1/ A 0 G 0 =Pa+i de ur-at='
ETAPA 2
Atribuirea contractului de achiziie publica +au 4ncheierea
acordului0cadru
1' Noti5icarea rezultatului
Autoritatea contractant< are obli:aia de a in5or-a
candidaiiAo5ertanii de+pre deciziile re5eritoare laD
0 atribuirea contractului de achiziie publicaF
0 4ncheierea acordurilor0cadruF
0 ad-iterea 4ntr0un +i+te- de achiziie dina-icF
0 dac< e+te cazul3 anularea procedurii de atribuire >i
e?entuala iniiere ulterioara a unei noi proceduri'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "o-unicarea +e realizeaz< 4n +cri+ >i nu -ai t6rziu de @
zile lucr<toareJ
Jde la e-iterea deciziilor re+pecti?e'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-unicarea +e tran+-ite >i prin 5a9 +au prin -i;loace
electronice' J
J7ac< acea+ta nu +e realizeaz< >i prin 5a9 +au -i;loace
electronice3 atunci J
Jperioada de a+teptare 4naintea +e-n<rii contractului +e
-a;oreaz< cu @ zile J
Jlucr<toare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
O5ertantulAo5ertanii c6>ti:<torAca+ti:atori +unt in5or-ati
cu pri?ire la acceptarea o5erteiAo5ertelor prezentate'
O5ertaniiAcandidaii care au 5o+t re+pin+i +au a c<ror
o5erta nu a 5o+t declarata c6>ti:<toare +unt in5or-ati a+upra
-oti?elor care au +tat la baza deciziei re+pecti?e3 dup< cu-
ur-eaz<D
0 5iec<rui candidat re+pin+3 -oti?ele concrete care au +tat
la baza deciziei de re+pin:ere a candidaturii +aleF
0 pentru 5iecare o5erta re+pin+<3 -oti?ele concrete care au
+tat la baza deciziei de re+pin:ereF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ce detaliaz< ar:u-entele 4n te-eiul c<rora o5erta a 5o+t
con+iderat< J
Jinacceptabila3 necon5or-a +au necore+punz<toare3 4ndeo+ebi
ele-entele o5ertei J
Jcare nu au core+pun+ cerinelor de 5uncionare >i per5or-anta
pre?<zute 4n J
Jcaietul de +arcini'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 5iec<rui o5ertant care a prezentat o o5erta acceptabil<3
con5or-< >i core+punz<toare3 dar care nu a 5o+t declarata
c6>ti:<toare3 caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale
o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare 4n raport cu o5erta +a3 nu-ele
o5ertantului c<ruia ur-eaz< +a i +e atribuie contractul de
achiziie publica +au3 dup< caz3 ale o5ertanilor cu care ur-eaz<
+a +e 4ncheie un acord0cadru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Autoritatea contractant< e+te indreptatita a nu co-unica
anu-ite J
Jin5or-aii3 dar nu-ai 4n +ituaia 4n care di?ul:area ace+toraD
J
J 0 ar conduce la neaplicarea unei pre?ederi le:aleF
J
J 0 ar con+titui un ob+tacol 4n aplicarea unei pre?ederi
le:aleF J
J 0 ar 5i contrar< intere+ului publicF
J
J 0 ar pre;udicia intere+ele co-erciale le:iti-e ale
operatorilor econo-ici3J
Jpublici +au pri?atiF
J
J 0 ar pre;udicia concurenta loiala dintre ace>tia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-unicarea c<tre o5ertantulAo5ertanii
declaratAdeclarai J
Jc6>ti:<torAca+ti:atori trebuie +a conin< >i in?itaia pentru
+e-narea J
Jcontractului +au3 dup< caz3 a acordului0cadru'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Modelul co-unic<rii accept<rii o5ertei c6>ti:<toare +e
re:a+e+te 4n 5or-ularul nr' 1BA3 iar -odelul co-unic<rii
rezultatului procedurii de atribuire e+te prezentat 4n 5or-ularul
nr' 1B%'
,' Perioada de a+teptare
"ontractul de achiziie publica +e +e-neaz< dup< o perioada
de a+teptare' Perioada de a+teptare poate 5i utilizata de
per+oanele care +e con+idera lezate de un act al autorit<ii
contractante3 4n le:atura cu procedura de achiziie publica3
pentru a0l conte+ta'
8n cazul contractelor a c<ror ?aloare e+te -ai -are +au e:ala
cu pra:ul pre?<zut la art' 1,* din ordonanta3 perioada de
a+teptare pana la +e-narea contractului e+te de 12 zile de la
noti5icarea rezultatului'
8n cazul contractelor a c<ror ?aloare e+te -ai -ica dec6t
pra:ul pre?<zut la art' 1,* din ordonanta3 perioada de a+teptare
pana la +e-narea contractului e+te de B zile de la noti5icarea
rezultatului'
@' Coluionarea conte+taiilor
E Cituaie pre-i+aD orice act al autorit<ii contractante
care incalca di+poziiile le:ale 4n -ateria achiziiilor publice
poate conduce la apariia liti:iilor'
E E+te act al autorit<ii contractanteD
0 orice act ad-ini+trati?F
0 lip+a e-iterii unui act ad-ini+trati? +au al oric<rui alt
act3 re5uzul de a0l e-iteF
0 orice alt act 4n a5ar< celor de -ai +u+3 care produce +au
poate produce e5ecte ;uridice'
E Cubiectul acti? 0 per+oana care +e con+idera ?<t<-at< 4ntr0
un drept al +au ori 4ntr0un intere+ le:iti- 0 poate 5i orice
per+oana care 4ndepline>te3 4n -od cu-ulati?3 ur-<toarele
condiiiD
0 are un intere+ le:iti- 4n le:atura cu un anu-it contract de
achiziie publica pentru a c<rui atribuire +e aplica pre?ederile
ordonaneiF
0 a +u5erit3 +u5er< +au ri+ca +a +u5ere un pre;udiciu3 ca o
con+ecinta a unui act al autorit<ii contractante3 de natura +a
produc< e5ecte ;uridice'
E Opiunile de ?alori5icare a dreptului +au intere+ului
le:iti- a5ectat +untD
0E calea ad-ini+trati?0;uri+dicional< prin adre+are
"on+iliului3 4n condiiile ordonaneiF
+au
0E 4n ;u+tiie3 4n condiiile le:ii contencio+ului
ad-ini+trati?'
E Obiectul conte+taiei con+ta 4n pretenia concret< dedu+<
;udecaii >i poate 5i3 dup< cazD
0 anularea actuluiF
0 obli:area autorit<ii contractante de a e-ite un actF
0 obli:area autorit<ii contractante de a lua orice alte
-<+uri nece+are pentru re-edierea actelor ce a5ecteaz< procedura
de atribuire'
E "o-petenta de +oluionare a conte+taiilor e+te data de
opiunea partii ?<t<-ateD
0 5ie "on+iliuluiF
0 5ie in+tanei de ;udecata'
E "on+iliul e+te co-petentD
0 +a +oluioneze conte+taiile 5or-ulate 4n cadrul procedurii
de atribuire3 4nainte de 4ncheierea contractuluiF
0 +a +e pronune a+upra le:alit<ii procedurilor >i
operaiunilor de+5<>urate 4n atribuirea unui contract de
achiziie publicaF
0 +a e-ita opinie a+upra liti:iului dedu+ ;udecaii3 dac<
in+tanta de ;udecata +olicita ace+t lucru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "on+iliul3 4n e9ercitarea atribuiilor +ale3 adopta
decizii' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E In+tanta de ;udecata are co-petenta e9clu+i?a 4n
+oluionareaD
0 liti:iilor pri?ind acordarea de de+p<:ubiriF
0 liti:iilor ap<rute dup< 4ncheierea contractului de
achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7e+p<:ubirile +e +olicita nu-ai prin aciune 4n
;u+tiie3 4n J
Jcon5or-itate cu di+poziiile le:ii contencio+ului0ad-ini+trati?'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Procedura de +oluionare a conte+taiilor +e de+5<>oar< cu
re+pectarea principiilorD
0 le:alit<iiF
0 celeritatiiF
0 contradictorialit<iiF
0 dreptului la ap<rare'
"onte+taia
E "onte+taia +e 5or-uleaz< 4n +cri+ de c<tre partea care +e
con+idera ?<t<-at<'
E Participanii 4n cadrul aceleia>i proceduri de atribuire +e
pot a+ocia la conte+taie printr0o cerere proprie care trebuie +a
conin< toate ele-entele pre?<zute pentru conte+taie'
E "onte+taia trebuie +a conin< ur-<toarele ele-enteD
0 nu-ele3 do-iciliul +au re+edinta conte+tatorului ori3
pentru per+oanele ;uridice3 denu-irea3 +ediul >i codul unic de
4nre:i+trare' 8n cazul per+oanelor ;uridice +e ?or indica >i
per+oanele care le reprezint< >i 4n ce calitateF
0 denu-irea >i +ediul autorit<ii contractanteF
0 denu-irea obiectului contractului de achiziie publica >i
procedura de atribuire aplicat<F
0 obiectul conte+taieiF
0 -oti?area 4n 5apt >i 4n drept a cereriiF
0 -i;loacele de proba pe care +e +pri;in< conte+taia3 4n
-<+ura 4n care e+te po+ibilF
0 +e-natura partii +au a reprezentantului per+oanei ;uridice'
Modelul conte+taiei e+te pre?<zut 4n 5or-ularele nr' 1( A >i
% ="onte+taie=
E "onte+taiei i +e ?a ata>a copia actului atacat3 4n cazul
4n care ace+ta a 5o+t e-i+3 precu- >i copii dup< alte 4n+cri+uri3
dac< ace+tea +unt di+ponibile'
E O copie a conte+taiei >i a 4n+cri+urilor ata>ate3 dac<
ace+tea +unt di+ponibile3 ?a 5i tran+-i+< de c<tre conte+tator
autorit<ii contractante'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< "on+iliul apreciaz< ca 4n conte+taie nu +unt
cuprin+e toate J
Jin5or-aiile nece+are3 atunci ace+ta ?a cere conte+tatorului ca3
4n ter-en de J
J2 zile de la 4n>tiinare3 +a co-pleteze conte+taia'
J
J7ac< conte+tatorul nu +e con5or-eaz< obli:aiei i-pu+e de
"on+iliu3 J
Jconte+taia ?a 5i re+pin+<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Participanii la procedura de atribuire trebuie +a 5ie
4n>tiinai de c<tre autoritatea contractant<3 4n ter-en de 2
zile de la pri-irea noti5ic<rii pri?ind conte+taia'
E "onte+taia poate 5i depu+a 4n toate 5azele procedurii de
atribuire >i i-potri?a oric<rui act al autorit<ii contractante3
4n ter-enul de depunere pre?<zut de ordonanta'
E Ter-enul de depunere a conte+taiei +e calculeaz< de la
data lu<rii la cuno+tinta de c<tre conte+tator de+pre un act al
autorit<ii contractante pe care ace+ta 4l con+idera nele:al'
E Ter-enul de depunere al conte+taiei e+te de cel -ultD
0 1. zile3 4n cazul 4n care ?aloarea e+ti-at< a contractului
e+te -ai -are dec6tD
0 *.'... euro pentru contractul de 5urnizare >i contractul
de +er?iciiF
0 ,2.'... euro pentru contractul de lucr<riF
0 2 zile3 4n cazul 4n care ?aloarea e+ti-at< a contractului
e+te e:ala +au -ai -ica dec6tD
0 *.'... euro pentru contractul de 5urnizare >i contractul
de +er?iciiF
0 ,2.'... euro pentru contractul de lucr<ri'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Ter-enul +e ia 4n calcul de la data lu<rii la cuno+tinta
de c<tre J
Jconte+tator a actului in?ocat ca nele:al'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "onte+taiile 5or-ulate 4n cadrul aceleia>i proceduri
de atribuire J
J?or 5i cone9ate de c<tre "on+iliu'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Autoritatea contractant< are obli:aia de a tran+-ite at6t
"on+iliului3 cat >i conte+tatorului punctul +au de ?edere a+upra
conte+taiei3 4n ter-en de 2 zile de la pri-irea noti5ic<rii
pri?ind conte+taia'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Lip+a punctului de ?edere al autorit<ii contractante
nu i-piedica J
J+oluionarea conte+taiei3 4n -<+ura 4n care +0a 5<cut do?ada
co-unic<rii J
Jace+teia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "on+iliul3 ca ur-are a unei conte+taii3 poate +olicita
autorit<ii contractante +a co-unice3 4n ter-en de 2 zile3 toate
docu-entele a5late 4n do+arul achiziiei publice'
E Autoritatea contractant< trebuie +a e5ectueze toate
de-er+urile pentru a aduce la 4ndeplinire -<+ura i-pu+a de
"on+iliu3 +ub +anciunea unei a-enzi3 pe 5iecare zi de
4nt6rziere3 ce con+ta 4n ,.O din +alariul -ini- lunar pe
econo-ie3 aplicat< conducatorului ace+teia'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ecizia pri?ind a-enda3 neatacata 4n ter-en3 con+tituie
titlu J
Je9ecutoriu >i +e e9ecuta de c<tre or:anele co-petente3 potri?it
di+poziiilor J
Jle:ale pri?ind e9ecutarea +ilit< a creanelor 5i+cale >i cu
procedura J
Jpre?<zut< de ace+te di+poziii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 8n +oluionarea cauzei3 "on+iliul poateD
0 cere l<-uriri p<rilorF
0 ad-ini+tra probeF
0 +olicita orice date nece+are pentru +tabilirea +ituaiei de
5apt >i de la alte per+oane 5izice +au ;uridice'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD "on+iliul poate de+e-na un e9pert independent pentru
l<-urirea unor J
Ja+pecte de natura tehnica +au 5inanciar<'
J
J7urata e5ectu<rii e9pertizei trebuie +a +e 4ncadreze 4n ter-enul
pre?<zut J
Jpentru +oluionarea conte+taiilor'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o+tul e9pertizei ?a 5i +uportat de partea care a
5or-ulat cererea deJ
Je5ectuare a ace+teia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Procedura 4n 5ata "on+iliului e+te +cri+<'
E P<rile pot 5i audiate nu-ai dac< ace+t lucru e+te
con+iderat nece+ar de c<tre co-pletul de +oluionare a
conte+taiei'
E P<rile pot 5i reprezentate de a?ocai'
E P<rile pot depune concluzii +cri+e 4n cur+ul procedurii'
E P<rile pot +olicita +a depun< concluzii oral 4n 5ata
"on+iliului 5<r< ca prin acea+ta +a 5ie a5ectate ter-enele de
+oluionare'
E Ter-enul de +oluionare a conte+taiei e+te de 1. zile
lucr<toare de la data pri-irii do+arului achiziiei publice de la
autoritatea contractant<'
E Ter-enul de +oluionare a conte+taiei poate 5i prelun:it
cu 4nc< ,. de zile 4n cazuri te-einic ;u+ti5icate'
M<+uri pro?izorii
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7epunerea conte+taiei 4n 5ata "on+iliului +u+penda de
drept proce0 J
Jdura de atribuire pana la data +oluion<rii conte+taiei de
c<tre "on+iliu' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractul 4ncheiat 4n perioada de +u+pendare a
procedurii de atribu0J
Jire e+te lo?it de nulitate ab+olut<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Perioada de +u+pendare atra:e prelun:irea3 4n -od
core+punz<tor3 a oric<rei perioade a5ectate prin +u+pendare3 cu
e9cepia perioadelor pre?<zute pentru e9ercitarea c<ilor de atac'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "on+iliul poate +a di+pun< reluarea procedurii de
atribuire la J
J+olicitarea uneia dintre p<ri >i 4n cazuri te-einic -oti?ate'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ecizia cu pri?ire la -<+urile pro?izorii poate 5i atacat<
cu pl6n:ere la curtea de apel co-petenta +a +oluioneze pl6n:erea
i-potri?a conte+taiei3 4n ter-en de 2 zile de la co-unicarea
pronun<rii'
E "on+iliul +e pronuna -ai 4nt6i a+upra e9cepiilor de
procedura >i de 5ond'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< +e con+tata ca e9cepiile de procedura >i de 5ond
+unt inte-e0 J
Jiate nu +e -ai procedeaz< la analiza pe 5ond a cauzei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7up< e9a-inarea3 din punct de ?edere al le:alit<ii >i
te-einiciei3 "on+iliul poate pronuna o decizie prin careD
0E anuleaz< 4n parte +au 4n tot actul atacatF
0E obli:a autoritatea contractant< +a e-ita un actF
0E di+pune orice alta -<+ura nece+ar< pentru re-edierea
actelor ce a5ecteaz< procedura de atribuire'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< "on+iliul apreciaz< ca e9i+ta >i alte 4nc<lc<ri
ale pre?ederilorJ
Jle:ale cu pri?ire la actul atacat3 4n a5ar< celor in?ocate de
conte+tator3 J
Jpoate +a di+pun<3 din o5iciu3 re-edierea 4nc<lc<rii pre?ederilor
le:ale' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< "on+iliul ad-ite conte+taia >i di+pune luarea unei
-<+uri de re-ediere a actului atacat3 atunci ?a preciza >i
ter-enul 4n care acea+ta trebuie +a 5ie adu+< la 4ndeplinire'
E Obli:aia de a -onitoriza 4ndeplinirea -<+urilor de
re-ediere di+pu+e de "on+iliu re?ine ANRMAP'
E "onte+taia poate 5i re+pin+< de c<tre "on+iliuD
0 ca 5iind ne5ondataF
0 ca 5iind tardi?<F
0 ca 5iind lip+it< de intere+F
0 ca 5iind lip+it< de obiectF
0 ca 5iind introdu+< de o per+oana 5<r< calitate +au
nei-puternicita +a 5or-uleze conte+taiaF
0 pe orice alta e9cepie de procedura +au de 5ond'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "on+iliul ?a decide a+upra continu<rii +au anul<rii
procedurii de J
Jachiziie publica3 4n 5uncie de +oluia pronunat<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "on+iliul poate lua act3 oric6nd 4n cur+ul +oluion<rii
conte+taiei3 de renunarea la acea+ta de c<tre conte+tator'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "on+iliul poate obli:a3 la cerere3 partea 4n culpa3 la
plata cheltu0 J
Jielilor e5ectuate 4n cur+ul +oluion<rii conte+taiei'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ecizia "on+iliuluiD
0E +e adopta de c<tre un co-plet3 5or-at din @ -e-bri3 dintre
care cel puin pre>edintele e+te liceniat 4n dreptF
0E +e adopta cu ?otul -a;orit<ii -e-brilor co-pletului3
ace>tia nea?6nd po+ibilitatea de a +e abineF
0E ?a 5i -oti?at< >i co-unicat< 4n +cri+ p<rilor3 4n ter-en
de 2 zile de la pronunareF
0E ?a 5i publicat< pe pa:ina de internet a "on+iliuluiF
0E poate 5i atacat< cu pl6n:ere3 4n ter-en de 1. zile de la
co-unicare3 at6t pe -oti?e de nele:alitate3 cat >i de
nete-einicie'
E 7up< luarea deciziei3 co-pletul ?a 4ntoc-i o -inuta care +e
+e-neaz< de c<tre toi -e-brii co-pletului >i +e con+e-neaz<
4ntr0un re:i+tru +pecial inut de c<tre "on+iliu'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ecizia prin care "on+iliul anuleaz< 4n parte +au 4n
tot actul atacatJ
Jori obli:a autoritatea contractant< +a e-ita un act +au +a
di+pun< orice alta J
J-<+ura nece+ar< pentru 4nl<turarea actelor ce a5ecteaz<
procedura de atribuireJ
Je+te e9ecutorie'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ecizia "on+iliului e+te obli:atorie pentru p<ri'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractul de achiziie publica 4ncheiat cu
nere+pectarea deciziei J
J"on+iliului e+te lo?it de nulitate ab+olut<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ecizia pri?ind a-enda3 neatacata 4n ter-en3 con+tituie
titlu e9ecutoriu >i +e e9ecuta de c<tre or:anele co-petente
potri?it di+poziiilor le:ale pri?ind e9ecutarea +ilit< a
creanelor 5i+cale >i cu procedura pre?<zut< de ace+te
di+poziii'
E Pl6n:erea 5or-ulat< i-potri?a deciziei "on+iliului +e
depune la +ediul ace+tuia3 care ?a inainta do+arul in+tanei
co-petente3 4n cel -ult @ de zile de la e9pirarea ter-enului
pentru e9ercitarea caii de atac'
E Pl6n:erea ?a 5i 5or-ulat< 4n +cri+ >i -oti?at<'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Partea care 5or-uleaz< pl6n:erea are obli:aia +a co-unice
4n ter-en o J
Jcopie a ace+teia3 precu- >i a 4n+cri+urilor do?editoare >i
partii ad?er+e3 J
Jdepun6nd do?ada de co-unicare 4n 5ata in+tanei pana la pri-ul
ter-en de J
J;udecata'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Qeri5icarea le:alit<ii
E Autoritatea contractant< are dreptul +a +e+izeze "on+iliul
4n +copul pronun<rii a+upra le:alit<ii actelor >i operaiunilor
derulate 4n cur+ul procedurii de atribuire'
E Autoritatea contractant< ?a inainta "on+iliului +e+izarea
-oti?at<3 4n+oit< de docu-entaia a5erent< procedurii de
achiziie'
E "on+iliul poate +a ad-it< +e+izarea >i +a con+tate
le:alitatea actelor 4ntoc-ite de autoritatea contractant<3 precu-
>i +a ate+te corectitudinea operaiunilor >i procedurilor
de+5<>urate de acea+ta'
E 7ac< ate+tarea le:alit<ii operaiunilor de+5<>urate de
autoritatea contractant< nece+ita e9pertiza de +pecialitate3
acea+ta +e ?a e5ectua 4n con5or-itate cu art' ,B2 alin' P*) din
ordonanta'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JArt' ,B2 alin' P*) din ordonanta pre?edeD ="on+iliul ?a putea
de+e-na un J
Je9pert independent pentru l<-urirea unor a+pecte de natura
tehnica +au J
J5inanciar<' 7urata e5ectu<rii e9pertizei trebuie +a +e 4ncadreze
4n<untrul J
Jter-enului pre?<zut pentru +oluionarea conte+taiilor de
J
Jc<tre "on+iliu' "o+tul e9pertizei ?a 5i +uportat de partea care
a 5or-ulat J
Jcererea de e5ectuare a ace+teia='
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< +e con+tata nere:uli 4n cadrul procedurilor derulate
de autoritatea contractant<3 atunci "on+iliul di+pune noti5icarea
ace+teia 4n ?ederea lu<rii -<+urilor de re-ediere pre?<zute de
le:e'
"ai de atac i-potri?a deciziilor "on+iliului
E "alea de atac i-potri?a deciziei "on+iliului e+te recur+ul'
E In+tanta co-petenta +a +oluioneze pl6n:erea e+te curtea de
apel3 +ecia de contencio+0ad-ini+trati? >i 5i+cal3 pe raza
c<reia +e a5la +ediul autorit<ii contractante'
E Pl6n:erea ?a 5i +oluionat< 4n co-plet 5or-at din @
;udec<tori'
E Pl6n:erea 5or-ulat< i-potri?a deciziilor pronunate de
"on+iliu +e ;udeca de ur:enta >i cu prec<dere'
E Partea nu poate +a ceara a-6narea ;udecaii pentru
pre:<tirea ap<r<rii +au pentru a lua cuno+tinta de cererile ori
4n+cri+urile co-unicate3 dac< citarea +au co-unicarea a 5o+t
5acuta 4n ter-en'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JE9cepieN 8n cazul 4n care paratul nu e+te reprezentat +au
a+i+tat de a?ocat3 J
Jpre>edintele 4i ?a pune 4n ?edere3 la pri-a zi de 4n5<i>are3 +a
arate J
Je9cepiile3 do?ezile >i toate -i;loacele +ale de ap<rare de+pre
care +e 5ace J
J?orbire 4n 4ncheierea de >edina'
J
JIn+tanta ?a acorda3 la cerere3 un ter-en pentru pre:<tirea
ap<r<rii >i depu0 J
Jnerea 4nt6-pin<rii*@)'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
000000000000
*@) Art' 11( alin' @ din "odul de procedura ci?il<'
*CT*
E "u e9cepia citarii la pri-ul ter-en de ;udecata3 oricare
dintre p<ri poate cere 4ncu?iinarea in+tanei pentru a
4ndeplini3 prin inter-ediul e9ecutorului ;udec<tore+c3 procedura
de citare +au de co-unicare a 4n+cri+urilor c<tre cealalt< parte'
E Procedura de +oluionare a pl6n:erii e+te cea a recur+ului3
potri?it di+poziiilor art' @.*_1 din "odul de procedura ci?il<'
E In+tanta poate di+pune +u+pendarea procedurii de atribuire
pana la +oluionarea pl6n:erii 5or-ulate i-potri?a deciziei
"on+iliului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractul 4ncheiat 4n perioada de +u+pendare e+te
lo?it de nulitate J
Jab+olut<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E In+tanta3 ad-i6nd pl6n:erea3 -odi5ica decizia "on+iliului3
di+pune 4n ?ederea re-edierii a+pectelor de nele:alitate +au
nete-einicie ce a5ecteaz< actele e-i+e 4n cadrul procedurii de
atribuire3 dup< cazD
0E anularea 4n tot +au 4n parte a actului autorit<ii
contractanteF
0E obli:area la e-iterea actului de c<tre autoritatea
contractant<F
0E 4ndeplinirea unei obli:aii de c<tre autoritatea
contractant<F
0E orice alte -<+uri nece+are'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac<3 4n -od eronat3 "on+iliul a +oluionat cauza pe
e9cepie3 J
Jin+tanta ?a ca+a cu reinere >i +e ?a pronuna a+upra 5ondului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7ac< in+tanta3 ad-i6nd pl6n:erea3 -odi5ica decizia
"on+iliului >i con+tata ca actul autorit<ii contractante a
4nc<lcat pre?ederile le:i+laiei 4n -ateria achiziiilor publice3
iar contractul a 5o+t 4ncheiat 4nainte de di+punerea +u+pend<rii
procedurii de atribuire3 partea ?<t<-at< are dreptul la
de+p<:ubiri'
E In+tanta poate re+pin:e pe 5ond pl6n:erea'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN #ot<r6rea pronunat< de in+tanta e+te de5initi?a >i
ire?ocabil<' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Coluionarea liti:iilor 4n in+tanta pri?ind acordarea de
de+p<:ubiri
E Per+oana care +olicita plata de de+p<:ubiri trebuie +a
do?edea+c< caD
0E pre?ederile ordonanei au 5o+t incalcateF >i
0E ar 5i a?ut o +an+a real< de a c6>ti:a contractul3 iar
acea+ta a 5o+t co-pro-i+a ca ur-are a 4nc<lc<rii pre?ederilor
le:ii'
E Liti:iile pri?ind acordarea de de+p<:ubiri +e +oluioneaz<
potri?it di+poziiilor Le:ii contencio+ului ad-ini+trati? nr'
22*A,..*3 cu -odi5ic<rile ulterioare'
E P<rile nu +e pot adre+a conco-itent "on+iliului >i
in+tanei de ;udecata'
E 8n cazul 4n care -ai -ulte p<ri +e adre+eaz< conco-itent
"on+iliului >i in+tanei de ;udecata3 in+tanta ?a +u+penda
;udecata pana la +oluionarea cauzei pe cale ad-ini+trati?0
;uri+dictionala'
E In+tanta de 5ond poate +olicita "on+iliului opinia a+upra
e9i+tenei unei 4nc<lc<ri a le:i+laiei 4n -aterie de achiziii
publice'
E "o-petenta de +oluionare a cauzelor aparine tribunalului
4n a c<rui arie de co-petenta teritorial< +e a5la +ediul
autorit<ii contractante'
E #ot<r6rea pronunat< de tribunal e+te +upu+< recur+ului la
curtea de apel'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7i+poziiile ordonanei +e co-pleteaz< cu di+poziiile
Le:ii J
Jcontencio+ului ad-ini+trati? nr' 22*A,..*3 cu -odi5ic<rile
ulterioare3 J
J4n -<+ura 4n care nu +unt contrare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Orice docu-entaie de atribuire trebuie +a conin<
in5or-aii de+pre J
J+oluionarea conte+taiilor3 precu- >i datele de contact ale
"on+iliului' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' Ce-narea contractului +au 4ncheierea acordului0cadru
Procedura de atribuire a contractului +e 5inalizeaz< prin
+e-narea contractului de achiziie publica +au prin 4ncheierea
acordului0cadru'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "lauzele coninute 4n o5erta pri?itoare laD
J
J E propunerea tehnica >i propunerea 5inanciar<F
J
J E :ra5icul de 4ndeplinire a contractuluiF
J
J E :ra5icul de platiF
J
J E :arania bancar< de buna e9ecuie3 dac< e+te cazul3
J
Jde?in parte inte:rant< a contractului3 4n -<+ura 4n care nu
a5ecteaz< clauzeleJ
Jobli:atorii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul 4n care3 pe parcur+ul 4ndeplinirii
contractului3 +e con+tataJ
J5aptul ca anu-ite ele-ente ale propunerii tehnice +unt
in5erioare cerinelor J
Jpre?<zute 4n caietul de +arcini3 pre?aleaz< pre?ederile
caietului de +arcini' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7ac< p<ri din contractul de achiziie publica ur-eaz< +a
+e indepli0 J
Jnea+ca de unul +au -ai -uli +ubcontractani3 atunci autoritatea
contractant< J
Jtrebuie +a +olicite la 4ncheierea contractului prezentarea
contractelor J
J4ncheiate 4ntre ?iitorul contractant >i +ubcontractantii
no-inalizai 4n J
Jo5erta'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractele de +ubcontractare trebuie +a 5ie 4n
concordanta cu o5ertaJ
J>i +e ?or con+titui 4n ane9e la contractul de achiziie publica'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
"6nd +e publica anunul de atribuireW
Anunul de atribuire +e publica 4n cel -ult *( de zile3 dup<
ceD
E +0a 5inalizat procedura deD
0 licitaie de+chi+<F
0 licitaie re+tr6n+<F
0 dialo: co-petiti?F
0 ne:ociere3
prin atribuirea contractului de achiziie publica +au prin
4ncheierea acordului0cadruF
E +0a 5inalizat un concur+ de +oluii prin +tabilirea
concurentului c6>ti:<torF
E +0a atribuit un contract de achiziie publica printr0un
+i+te- dina-ic de achiziii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Pentru +er?iciile inclu+e 4n ane9a nr' ,% la ordonanta3
obli:aia J
Je+te aplicabil< nu-ai contractelor a c<ror ?aloare e+ti-at< e+te
-ai -are J
Jdec6t pra:ul pentru publicarea 4n MOUE'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"oninutul anunului de atribuire
Anunul de atribuire trebuie +a conin< cel puin
in5or-aiile pre?<zute de ane9a nr' 1 la hot<r6re3 dar3 de
re:ula3 nu -ai -ult de /2. de cu?inte'
7ac< ?aloarea e+ti-at< a contractului de achiziie publica ce
ur-eaz< a 5i atribuit dep<>e>te pra:urile pentru care e+te
obli:atorie publicarea anunului de atribuire 4n Murnalul O5icial
al Uniunii Europene3 atunci ace+ta trebuie +a conin< cel puin
in5or-aiile cuprin+e 4n ane9a nr' @A la ordonanta3 prin
utilizarea 5or-ularelor +tandard adoptate de "o-i+ia European<'
Unde +e publica anunul de atribuireW
Anunul de atribuire +e publica 4nD
0 CEAP
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Obli:aia public<rii 4n CEAP apare 4ncep6nd cu 1 ianuarie
,..B' J
JCe realizeaz< nu-ai prin -i;loace electronice3 5olo+indu0+e
aplicatia dedi0 J
Jc6t<3 di+ponibil< la adre+a de internet \\\'e0licitaie'ro
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea a QI0a 0 Achiziii
publice
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Publicarea nu-ai 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea
a QI0a3 e+te J
Jobli:atorie pana la @1 dece-brie ,../'
J
J8ncep6nd cu 1 ianuarie ,..B3 publicarea 4n Monitorul O5icial al
Ro-6niei3 J
JPartea a QI0a3 +e 5ace 4n cel -ult o zi de la publicarea 4n
CEAP' J
JCe realizeaz< prin tran+-iterea unei +olicit<ri +cri+e'
J
JPublicarea 4n Monitorul O5icial al Ro-6niei3 Partea a QI0a3 +e
realizeaz< J
Jcontra co+t'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 Murnalul O5icial al Uniunii Europene3 dac< e+te cazul
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Obli:ati?itatea public<rii 4n MOUE apare 4ncep6nd cu 1
ianuarie ,..B3 4nJ
Jtoate +ituaiile 4n careD
J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de 5urnizare +au de
+er?icii e+te -ai J
J-are dec6t echi?alentul 4n lei a 1,2'... euro 0 pentru +i+te-ul
cla+icF J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de 5urnizare +au de
+er?icii e+te -ai J
J-are dec6t echi?alentul 4n lei a *,.'... euro 0 pentru +i+te-ul
de utilit<iF J
J E ?aloarea e+ti-at< a contractului de lucr<ri e+te -ai -are
dec6t echi?a0 J
Jlentul 4n lei a 2'...'... euro
J
J Ce realizeaz< pana la 1 ianuarie ,..B direct de c<tre
autoritatea J
Jcontractant<3 utiliz6ndu0+e adre+a de internet
httpDAA+i-ap'Europa'eu' J
J 7e la 1 ianuarie ,..B +e realizeaz< prin +i+te-ul CEAP'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ETAPA /
7e5initi?area do+arului de achiziie publica
E 7o+arul achiziiei publice cuprinde toate acti?it<ile
de+5<>urate 4n cadrul unei proceduri de atribuire3 re+pecti?
toate docu-entele nece+are pentru derularea procedurii'
7o+arul de achiziie publicaD
E +e 4ntoc-e>te >i +e p<+treaz< de c<tre autoritatea
contractant< prin co-parti-entul intern +pecializat de achiziii
publiceF
E +e 4ntoc-e>te pentru 5iecareD
0 contract de achiziie publica atribuitF
0 acord0cadru 4ncheiatF
0 contract de conce+iune atribuitF
0 lan+are a unui +i+te- de achiziie dina-icF
E +e p<+treaz< at6t ti-p cat contractul de achiziie publica
+au acordul0cadru produce e5ecte ;uridice3 cel puin 2 ani de la
data 5inalizarii ace+tuiaF
E dac< e+te +olicitat3 poate 5i pu+ la di+poziiaD
0 oric<rei autorit<i publice intere+ate +pre con+ultare3 cu
condiia ca nicio in5or-aie +a nu 5ie dez?aluita dac<
dez?aluirea ei ar 5i contrar< le:ii3 ar i-piedica aplicarea
le:ii3 ar a5ecta intere+ul public3 ar pre;udicia intere+ul
co-ercial le:iti- al p<rilor +au ar a5ecta libera concurentaF
0 or:anelor abilitate de a ridica docu-ente care pot +er?i la
do?edirea 5raudelor3 contra?eniilor +au in5raciunilorF
Reco-andareD Nu uitati opi+ul docu-entelor coninute de
do+arul de achiziie publica'
Reco-andareD Ori de c6te ori do+arul de achiziie publica
e+te +olicitat3 +e 4n-6neaz< o copie a ace+tuia3 iar ori:inalul
r<-6ne la autoritatea contractant<'
8n cazul 4n care e+te +olicitat ori:inalul do+arului de
achiziie publica3 autoritatea contractant< realizeaz< o copie a
ace+tuia'
7o+arul de achiziie publica +e pune la di+poziia celor
intere+ai pe baza de proce+0?erbal de predare0pri-ire3 care
trebuie +a cuprind< li+ta docu-entelor coninute3 precu- >i
nu-<rul de 5ile al 5iec<rui docu-ent'
E are caracter de docu-ent public'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Acce+ul per+oanelor la ace+te in5or-aii +e realizeaz< cu
re+pectarea J
Jter-enelor >i procedurilor pre?<zute de re:le-ent<rile le:ale
pri?ind liberul J
Jacce+ la in5or-aiile de intere+ public'
J
JAcce+ul nu poate 5i re+trictionat dec6t 4n -<+ura 4n care ace+te
in5or-aii J
J+unt cla+i5icate +au prote;ate de un drept de proprietate
intelectual<3 J
Jpotri?it le:ii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 7o+arul achiziiei publice trebuie +a cuprind<D
0 opi+ al docu-entelorF
0 copia 5ilei de bu:et +au orice alt docu-ent care do?ede>te
e9i+tenta 5ondurilorF
0 nota pri?ind deter-inarea ?alorii e+ti-ate3 5<r< TQAF
0 4nre:i+tr<rile care do?ede+c tran+-iterea anunului de
intenie >i anunul de intenie3 dac< e+te cazulF
0 4nre:i+tr<rile care do?ede+c tran+-iterea anunului de
participare >i anunul de participare >iA+au in?itaia de
participare3 dup< cazF
0 docu-entaia de atribuireF
0 nota ;u+ti5icati?< pri?ind ale:erea criteriilor de
+elecieF
0 nota ;u+ti5icati?< pri?ind ale:erea criteriului de
atribuireF
0 nota ;u+ti5icati?< pri?ind ale:erea procedurii de
atribuire3 4n cazul 4n care procedura de atribuire a 5o+t alta
dec6t licitaia de+chi+< +au licitaia re+tr6n+<F
0 nota ;u+ti5icati?< pri?ind accelerarea procedurii de
atribuire3 dac< e+te cazulF
0 proce+ul0?erbal de de+chidere a o5ertelorF
0 raportul procedurii de atribuireF
0 o5erta c6>ti:<toare 4n ori:inalF
0 contractul de achiziie publicaAacordul0cadru3 +e-nateF
0 4nre:i+tr<rile care do?ede+c tran+-iterea anunului de
atribuire >i anunul de atribuireF
0 4nre:i+tr<rile ce do?ede+c p<+trarea :araniei de buna
e9ecuie >i :arania de buna e9ecuieF
0 docu-entele con+tatatoare pri?ind 4ndeplinirea obli:aiilor
contractuale'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "opiile o5ertelor nu +e p<+treaz<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
J7e reinutN Pe parcur+ul derul<rii contractului3 do+arul
achiziiei publice +eJ
Jpoate co-pleta cuD
J
J 0 do?ada 4ndeplinirii obiectului contractului3 proce+e0
?erbale de recepie J
Jpreli-inare >i 5inaleF
J
J 0 do?ada e5ectu<rii pl<ilorF
J
J 0 do?ada 4nre:i+tr<rii 4n contabilitate a rezultatului
derul<rii J
Jcontractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Qeri5icai +ucce+iunea acti?it<ilor din derularea
procedurii3 a+a J
Jcu- +unt ace+tea prezentate 4n do+arul achiziiei publice3 >i
e?itati J
J4nre:i+trarea cu =bi+='
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ETAPA B
7erularea contractuluiAacordului0cadru
1' "on+tituirea :araniei de buna e9ecuie3 dac< e+te cazul
E Garania de buna e9ecuie a contractului a+i:ura
autoritatea contractant< de 4ndeplinirea cantitati?<3 calitati?<
>i 4n perioada con?enit< a contractului'
E Garania de buna e9ecuie a contractului +e poate con+titui
4n -ai -ulte 5or-e'
E Autoritatea contractant< are dreptul de a nu +olicita
o5ertanilor con+tituirea :araniei de buna e9ecuieD
0 4n cazul atribuirii unui contract de 5urnizare +au de
+er?icii3 cu e9cepia +er?iciilor de proiectare3 a c<rui ?aloare
e+ti-at< e+te -ai -ica dec6t ?aloarea de *.'... euroF
0 precu- >i pentru contractul atribuit 4n ur-a aplic<rii
procedurii de ne:ociere 5<r< publicarea prealabil< a unui anun
de participare'
E Pentru acordul0cadru :arania de buna e9ecuie +e
con+tituie pentru 5iecare contract +ub+ec?ent'
E Garania de buna e9ecuie +e con+tituie 4n perioada
pre-er:<toare +e-n<rii contractului +au ulterior +e-n<rii
ace+tuia3 4ntr0un ter-en li-ita con?enit de c<tre p<ri >i
4n+cri+ 4n contract'
E 7ata con+tituirii :araniei de buna e9ecuie reprezint<
data la care contractul de achiziie publica intra 4n ?i:oare3
re+pecti? ordinul de 4ncepere a derul<rii contractului'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "on+tituirea :araniei de buna e9ecuie e+te o
obli:aie a J
Jcontractantului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"uantu-ul :araniei de buna e9ecuie
E "uantu-ul :araniei de buna e9ecuie nu ?a dep<>i 1.O din
preul contractului3 e9clu+i? TQA'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cazul o5ertanilor care +e re:<+e+c 4n cate:oria
4ntreprinderilor J
J-ici >i -i;locii P5<c6nd do?ada 4n ace+t +en+ prin prezentarea
docu-entelor J
Jpre?<zute 4n Le:ea nr' @*/A,..* pri?ind +ti-ularea in5iintarii
>i dez?olt<rii J
J4ntreprinderilor -ici >i -i;locii3 cu -odi5ic<rile >i
co-plet<rile ulterioa0 J
Jre)3 :arania de buna e9ecuie +e con+tituie 4n procent de 2.O
din cuantu-ul J
Jprecizat 4n docu-entaia de atribuire'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Qalabilitatea :araniei de buna e9ecuie
E Perioada de ?alabilitate a :araniei de buna e9ecuie a
contractului e+te cel puin e:ala cu durata contractului'
Modalit<i de con+tituire
E Garania de buna e9ecuie +e con+tituie prin una dintre
ur-<toarele 5or-eD
0 prin +cri+oare de :aranie bancar<3 acea+ta con+tituindu0+e
4n ane9a la contractF
0 prin depunere la ca+ierie a unei +u-e de bani pentru
:araniile de e9ecuie redu+e ca ?aloareF
0 prin reineri +ucce+i?e din +u-ele datorate pentru 5acturi
pariale Pdoar cu acordul p<rilor)'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 8n ace+t caz3 contractantul are obli:aia de a de+chide un
cont la J
Jdi+poziia autorit<ii contractante3 la o banca a:reat< de
a-bele p<ri3 iar J
J+u-a iniial< care +e depune nu trebuie +a 5ie -ai -ica de .32O
din preul J
Jcontractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Qeri5icai pentru con5or-itate ele-entele cuprin+e 4n
+cri+oarea de J
J:aranie bancar< de buna e9ecuie a contractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Nu uitaN Ccri+oarea de :aranie de buna e9ecuie trebuieD
E prezentat< 4n ori:inalF
E +a conin< 4n clar denu-irea autorit<ii contractante 4n
5a?oarea c<reia +0a con+tituitF
E +a aib< 4n+cri+< ?alabilitatea pentru care a 5o+t
con+tituit<3 care trebuie +a core+pund< cu cea 4n+cri+< 4n
docu-entaieF
E +a conin< para5a lizibila a b<ncii e-itente >iA+au
+e-natura autorizata'
Modelul +cri+orii de :aranie de buna e9ecuie e+te pre?<zut
4n 5or-ularul nr' 1) =Ccri+oare de :aranie bancar< de buna
e9ecuie=
,' Intrarea 4n e5ecti?itate a contractului
"ontractul intra 4n e5ecti?itateD
0 5ie dup< con+tituirea :araniei de buna e9ecuie3 dac< a
5o+t +olicitat<F
0 5ie la ter-enul con?enit de p<ri'
7ac< pe parcur+ul 4ndeplinirii contractului +e con+tata
5aptul ca anu-ite ele-ente ale propunerii tehnice +unt in5erioare
+au nu core+pund cerinelor pre?<zute 4n caietul de +arcini3 +e
?a +olicita rezilierea contractului >i an:a;area r<+punderii
contractuale'
Pe parcur+ul derul<rii contractului3 contractantul nu are
dreptul de a 4nlocui +ubcontractantii no-inalizai 4n o5erta 5<r<
acceptul autorit<ii contractante'
E?entuala 4nlocuire a ace+tora nu trebuie +a conduc< la
-odi5icarea propunerii tehnice +au 5inanciare iniiale'
@' 7erularea acordului0cadru
8n baza acordului0cadru +e pot 4ncheia contracte +ub+ec?ente
cu operatorulAoperatorii econo-icAecono-ici +e-natarA+e-natari
alAai re+pecti?ului acord0cadru nu-ai pe baza re:ulilor >i
condiiilor pre?<zute 4n acord'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu +e pot atribui contracte +ub+ec?ente care au ca
obiect pre+taii J
Jde alta natura dec6t cele +tabilite prin acordul0cadru +au de
tipuri ori J
Jnatura di5erite unele 5ata de altele'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Acordul0cadru trebuie +a pre?ad<3 pentru contractele
+ub+ec?ente care ur-eaz< +a 5ie atribuite3 ele-enteleAcondiiile
con+iderate e+eniale3 care +e re5er< laD
0 obli:aiile pe care operatorulAoperatorii
econo-icAecono-ici >i le0aAle0au a+u-at prin propunerea tehnica
prezentat< 4n cur+ul procedurii de atribuire3 4n +pecial 4n ceea
ce pri?e>te caracteri+ticile tehnice 0 5unctionale >i de
per5or-anta 0 ale produ+elor care ur-eaz< +a 5ie 5urnizate3
de+crierea +er?iciilor care ur-eaz< +a 5ie pre+tate >i ni?elul
calitati? al ace+tora3 de+crierea lucr<rilor care ur-eaz< +a 5ie
e9ecutate >i ni?elul calitati? al ace+tora3 durateleAter-enele de
li?rare3 de pre+tare +au de e9ecuie 4ncep6nd din -o-entul
4ncheierii contractului3 :araniile acordate >i orice alte
ele-ente care au 5o+t luate 4n con+iderare 4n proce+ul de analiza
>i e?aluare a propunerilor tehniceF
0 preulAtari5ul unitar +au preurileAtari5ele unitare3 alte
an:a;a-ente 5inanciare +au co-erciale3 pe care
operatorulAoperatorii econo-icAecono-ici le0aAle0au pre?<zut 4n
propunerea 5inanciar<F
0 condiii +peci5ice >i 5or-ule de a;u+tare a preurilor3
dup< cazF
0 orice alte ele-enteAclauze pe care autoritatea contractant<
le con+idera nece+are'
7ac< acordul0cadru e+te 4ncheiat cu -ai -uli operatori
econo-ici3 iar contractele +ub+ec?ente ur-eaz< +a 5ie atribuite
prin reluarea co-petitiei3 acordul0cadru trebuie +a pre?ad<D
0 ele-enteleAcondiiile care r<-6n ne+chi-babile pe intrea:a
durata a re+pecti?ului acordF
0 ele-enteleAcondiiile care ?or 5ace obiectul reluarii
co-petitiei pentru atribuirea contractelor +ub+ec?ente'
8n cazul 4n care acordul0cadru e+te 4ncheiat cu -ai -uli
operatori econo-ici3 iar contractele +ub+ec?ente ur-eaz< +a 5ie
atribuite prin reluarea co-petitiei3 autoritatea contractant< are
obli:aia3 ori de c6te ori decide achiziionarea
produ+elorA+er?iciilorAlucr<rilor care 5ac obiectul acordului
re+pecti?3 +a tran+-it<3 conco-itent3 o in?itaie de participare
la reo5ertare c<tre toi operatorii econo-ici +e-natari ai
acordului0cadru'
In?itaia la reo5ertare trebuie +a conin< cel puin
ur-<toareleD
0 in5or-aii cu pri?ire la cantit<ile >i ele-entele
+peci5ice care ?or 5ace obiectul contractului ce ur-eaz< +a 5ie
atribuitF
0 in5or-aii cu pri?ire la ele-enteleAcondiiile care 5ac
obiectul reluarii co-petitiei >i criteriul de atribuireA5actorii
de e?aluare care ur-eaz< +a 5ie aplicati pentru +tabilirea
operatorului econo-ic c<ruia 4i ?a 5i atribuit contractul3 a+t5el
cu- +0a pre?<zut 4n docu-entaia de atribuire elaborata pentru
4ncheierea acordului0cadruF
0 in5or-aii cu pri?ire la -odul 4n care +e depuneAtran+-ite
noua o5erta >i data li-ita pana la care operatorii econo-ici au
dreptul de a depuneAtran+-ite noua o5erta'
Ele-entele care pot 5ace obiectul reo5ertarii +e pot re5eri
laD
0 preF
0 ter-ene de li?rareApre+tareAe9ecuieF
0 caracteri+tici tehnice3 ni?el calitati? >i de per5or-antaF
0 orice alte a+e-enea date3 4n -<+ura 4n care au 5o+t
pre?<zute'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ata li-ita pana la care operatorii econo-ici au
dreptul +a depun<A J
Jtran+-it< noua o5erta +e +tabile>te de c<tre autoritatea
contractant<' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
La +tabilirea datei li-ita trebuie +a +e aib< 4n ?edereD
0 co-ple9itatea obiectului ?iitorului contractF
0 a+i:urarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii
o5erte >i tran+-iterea ace+teia'
Operatorii econo-ici pot 5i con+ultai cu pri?ire la
po+ibilitatea ace+tora de a elabora noile o5erte 4ntr0o perioada
cat -ai +curta de ti-p'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Operatorii econo-ici au dreptul ca 4n proce+ul de
reo5ertare +a J
J-odi5ice ele-enteleAcondiiile care 5ac obiectul reluarii
co-petitiei nu-ai 4nJ
J+en+ul 4-bun<t<irii ace+tora >i 5<r< +a a5ecteze
ele-enteleAcondiiile J
J+tabilite ca 5iind ne+chi-babile'
J
J7ac< 4n ur-a reo5ertarii autoritatea contractant< nu obine
4-bun<t<iri ale J
Jele-entelorAcondiiilor care 5ac obiectul reluarii co-petitiei3
acea+ta are J
Jobli:aia de a atribui contractul o5ertantului cla+at pe pri-ul
loc 4n cadrul J
Jprocedurii aplicate pentru 4ncheierea acordului0cadru3 prin
luarea 4n J
Jcon+iderare a condiiilor >i ele-entelor pre?<zute 4n o5erta
iniial< a J
Jace+tuia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< operatorul econo-ic c<ruia autoritatea
contractant< 4i tran+-iteJ
Jo +olicitare pentru 4ncheierea unui contract +ub+ec?ent nu are
capacitatea de J
Ja r<+punde ace+tei +olicit<ri deoarece cantitatea care 5ace
obiectul contrac0 J
Jtului dep<>e>te e+ti-area3 atunci +e poate iniia o noua
procedura de J
Jatribuire pentru achiziionarea di5erenei care nu poate 5i
acoperit< dac<D J
J 0 acordul0cadru e+te 4ncheiat doar cu operatorul econo-ic
re+pecti?F +au J
J 0 de>i acordul0cadru e+te 4ncheiat >i cu ali operatori
econo-ici3 nici J
Jace>tia la r6ndul lor nu au capacitatea de a acoperi di5erena
re+pecti?a' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< operatorul econo-ic c<ruia autoritatea
contractant< 4i tran+-iteJ
Jo +olicitare pentru 4ncheierea unui contract +ub+ec?ent nu are
capacitatea de J
Ja r<+punde ace+tei +olicit<ri din propria +a culpa3 autoritatea
contractant< J
Jare dreptul de a iniia o noua procedura de atribuire pentru
achiziionarea J
J4ntre:ii cantit<i nece+are'
J
JOperatorul econo-ic 4n culpa ?a +u5eri con+ecinele pre?<zute 4n
acordul0cadruJ
Jpentru ne4ndeplinirea obli:aiilor a5late 4n +arcina +a'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' 8ndeplinirea obli:aiilor a+u-ate prin contract
P<rile trebuie +a0>i 4ndeplinea+c<3 cu buna0credina3
obli:aiile a+u-ate at6t din punct de ?edere cantitati?3 cat >i
calitati?3 la ter-enul +tabilit 4n contract'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n principiu3 nu e+te per-i+< ce+ionarea contractului'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
ETAPA (
&inalizarea contractului
1' Recepia 5inala
Recepia 5inala reprezint< operaiunea prin care autoritatea
contractant< i+i e9pri-a acceptarea cu pri?ire la
produ+eleA+er?iciileAlucr<rile rezultate 4n ur-a unui contract de
achiziie publica >i pe baza c<ruia e5ectueaz< plata 5inala'
8n cazul contractelor de lucr<ri
E9ecutantul :aranteaz< ca la data recepiei lucrarea
e9ecutat<D
E ?a a?ea calit<ile declarate de c<tre ace+ta 4n contractF
E ?a core+punde re:le-ent<rilor tehnice 4n ?i:oareF >i
E nu ?a 5i a5ectat< de ?icii care ar di-inua +au ar anula
?aloarea ori po+ibilitatea de utilizare3 con5or- condiiilor
nor-ale de 5olo+ire +au celor +peci5icate 4n contract'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD La lucr<rile la care +e 5ac 4ncerc<ri3 calitatea probei +e
con+idera J
Jrealizat< dac< rezultatele +e 4n+criu 4n toleranele ad-i+e prin
J
Jre:le-ent<rile tehnice 4n ?i:oare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN E9ecutantul e+te re+pon+abil pentru -eninerea 4n buna
+tare a J
Jlucr<rilor3 -aterialelor3 echipa-entelor >i in+talaiilor care
ur-eaz< +a 5ie J
Jpu+e 4n opera3 de la data pri-irii ordinului de 4ncepere a
lucr<rii pana la J
Jdata +e-n<rii proce+ului0?erbal de recepie a ace+teia'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E9ecutantul r<+punde3 potri?it obli:aiilor care 4i re?in3
pentru ?iciile a+cun+e ale con+truciei3 i?ite 4ntr0un inter?al
de ti-p +tabilit prin contract de la recepia lucr<rii >i dup<
4-plinirea ace+tui ter-en3 pe toat< durata de e9i+tenta a
con+truciei3 pentru ?iciile +tructurii de rezi+tenta3 ca ur-are
a nere+pect<rii proiectelor >i detaliilor de e9ecuie a5erente
e9ecuiei lucr<rii'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Materialele trebuie +a 5ie de calitatea pre?<zut< 4n
docu-entaia de J
Je9ecuie'
J
JQeri5ic<rile >i te+tarile -aterialelor 5olo+ite la e9ecuia
lucr<rilor3 precu-J
J>i condiiile de trecere a recepiei pro?izorii >i a recepiei
5inale J
JPcalitati?e) ?or 5i de+cri+e 4n ane9aAane9ele la contract'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E La 5inalizarea lucr<rilor e9ecutantul are obli:aia de a
noti5ica 4n +cri+ achizitorului ca +unt 4ndeplinite condiiile de
recepie3 +olicit6nd ace+tuia con?ocarea co-i+iei de recepie'
E Pe baza +ituaiilor de lucr<ri e9ecutate >i con5ir-ate >i a
con+tat<rilor e5ectuate pe teren achizitorul ?a aprecia dac< +unt
4ntrunite condiiile pentru a con?oca co-i+ia de recepie'
E 8n cazul 4n care +e con+tata ca +unt lip+uri +au
de5iciente3 ace+tea ?or 5i noti5icate e9ecutantului3 +tabilindu0
+e >i ter-enele pentru re-ediere >i 5inalizare'
E 7up< con+tatarea re-edierii tuturor lip+urilor >i
de5icienelor3 la o noua +olicitare a e9ecutantului3 achizitorul
?a con?oca co-i+ia de recepie'
"o-i+ia de recepie are obli:aia de a con+tata +tadiul
4ndeplinirii contractului prin corelarea pre?ederilor ace+tuia cu
docu-entaia de e9ecuie >i cu re:le-ent<rile 4n ?i:oare'
E 8n 5uncie de con+tat<rile 5<cute3 achizitorul are dreptul
de a aproba +au de a re+pin:e recepia'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD Recepia +e poate 5ace >i pentru p<ri din lucrare3
di+tincte din punct J
Jde ?edere 5izic >i 5uncional'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Perioada de :aranie acordat< lucr<rilor
E Perioada de :aranie decur:e de la data recepiei la
ter-inarea lucr<rilor3 pe an+a-blu +au pe p<ri din lucrare
di+tincte din punct de ?edere 5izic >i 5uncional3 pana la
recepia 5inala'
E 8n perioada de :aranie e9ecutantul are obli:aia3 4n ur-a
di+poziiei date de achizitor3 de a e9ecuta toate lucr<rile de
-odi5icare3 recon+trucie >i re-ediere a ?iciilor3 contractiilor
>i altor de5ecte a c<ror cauza e+te nere+pectarea clauzelor
contractuale'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "ontractul nu ?a 5i con+iderat ter-inat pana c6nd
proce+ul0?erbal de J
Jrecepie 5inala nu ?a 5i +e-nat de co-i+ia de recepie'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Proce+ele0?erbale de recepie 5inala pot 5i 4ntoc-ite >i
pentru p<ri din lucrare3 dac< ace+tea +unt di+tincte din punct
de ?edere 5izic >i 5uncional'
E Recepia 5inala ?a 5i e5ectuat<3 con5or- pre?ederilor
le:ale3 dup< e9pirarea perioadei de :aranie'
E Plata ulti-elor +u-e datorate e9ecutantului pentru
lucr<rile e9ecutate nu ?a 5i condiionat< de eliberarea
certi5icatului de recepie 5inala'
CERQI"II 0 Recepie >i ?eri5ic<ri
E Achizitorul are dreptul de a ?eri5ica -odul de pre+tare a
+er?iciilor pentru a +tabili con5or-itatea lor cu pre?ederile din
propunerea tehnica >i din caietul de +arcini'
E Qeri5ic<rile ?or 5i e5ectuate 4n con5or-itate cu
pre?ederile din contract'
E Achizitorul are obli:aia de a noti5ica 4n +cri+
pre+tatorului identitatea reprezentanilor +<i 4-puternicii
pentru ace+t +cop'
PRO7UCE 0 Recepie3 in+pecii >i te+te
E Achizitorul +au reprezentantul +au are dreptul de a
in+pecta >iA+au de a te+ta produ+ele pentru a ?eri5ica
con5or-itatea lor cu +peci5icaiile din ane9aAane9ele la
contract'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD In+pectiile >i te+tarile la care ?or 5i +upu+e produ+ele3
precu- >i J
Jcondiiile de trecere a recepiei pro?izorii >i a recepiei
5inale Pcalita0 J
Jti?e) ?or 5i de+cri+e 4n ane9aAane9ele la contract'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E Achizitorul are obli:aia de a noti5ica 4n +cri+
5urnizorului identitatea reprezentanilor +<i 4-puternicii
pentru e5ectuarea recepiei3 te+telor >i in+pectiilor'
E In+pectiile >i te+tele din cadrul recepiei pro?izorii >i
recepiei 5inale Pcalitati?e) +e ?or 5ace la de+tinaia 5inala a
produ+elor'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< ?reunul dintre produ+ele in+pectate +au te+tate nu
core+punde J
J+peci5icatiilor3 achizitorul are dreptul +a 4l re+pin:<3 iar
5urnizorul are J
Jobli:aia3 5<r< a -odi5ica preul contractuluiD
J
J E de a 4nlocui produ+ele re5uzateF +au
J
J E de a 5ace toate -odi5ic<rile nece+are pentru ca produ+ele
+a core+pund< J
J+peci5icatiilor lor tehnice'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JNotaD 7reptul achizitorului de a in+pecta3 de a te+ta >i3 dac<
e+te nece+ar3 J
Jde a re+pin:e nu ?a 5i li-itat +au a-6nat datorit< 5aptului ca
produ+ele au J
J5o+t in+pectate >i te+tate de 5urnizor3 cu +au 5<r< participarea
unui J
Jreprezentant al achizitorului3 anterior li?r<rii ace+tora la
de+tinaia 5inalaJ
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E "erti5icarea de c<tre achizitor a 5aptului ca produ+ele au
5o+t li?rate parial +au total +e 5ace dup< in+talare >i dup<
recepie3 prin +e-narea de pri-ire de c<tre reprezentantul
autorizat al ace+tuia3 pe docu-entele e-i+e de 5urnizor pentru
li?rare'
,' Eliberarea :araniei de buna e9ecuie
Eliberarea :araniei de buna e9ecuie +e e5ectueaz< potri?it
clauzelor contractuale >i dac< nu +0au ridicat pretenii a+upra
ei'
E 8n cazul contractului de 5urnizareD
0 4n cel -ult 1* zile de la data 4ntoc-irii proce+ului0?erbal
de recepie a produ+elor care 5ac obiectul contractului >iA+au de
la plata 5acturii 5inale'
E 8n cazul contractului de 5urnizare pe baza de lea+in:D
0 4n cel -ult 1* zile de la data 4ntoc-irii proce+ului0?erbal
de recepie a produ+elor care 5ac obiectul contractului >iA+au de
la plata 5acturii 5inale'
E 8n cazul contractului de +er?iciiD
0 4n cel -ult 1* zile de la data 4ndeplinirii de c<tre
contractant a obli:aiilor a+u-ate prin contract'
E 8n cazul contractelor de +er?icii de proiectareD
0 4n ter-en de 1* zile de la data aprob<rii docu-entaiei
a5erente +tudiilor de pre5ezabilitate >iA+au 5ezabilitateF
0 4n ter-en de 1* zile de la data 4ncheierii proce+ului0
?erbal de recepie la ter-inarea lucr<rilor e9ecutate 4n baza
proiectului tehnic >iA+au detaliilor de e9ecuie'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< din culpa autorit<ii contractante proiectul
tehnic nu e+te pu+ J
J4n opera3 atunci :arania de buna e9ecuie +e elibereaz< 4n
ter-en de 1* zile J
Jde la data 4ncheierii proce+ului0?erbal prin care +e renuna la
e9ecuia J
Jlucr<rilor re+pecti?e'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
E 8n cazul contractelor de lucr<riD
0 B.O din ?aloarea :araniei3 4n ter-en de 1* zile de la data
4ncheierii proce+ului0?erbal de recepie la ter-inarea
lucr<rilor3 iar ri+cul pentru ?icii a+cun+e e+te -ini-F
0 re+tul de @.O din ?aloarea :araniei3 la e9pirarea
perioadei de :aranie a lucr<rilor e9ecutate3 pe baza proce+ului0
?erbal de recepie 5inala'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN La 4ncheierea contractelor care +0au derulat
core+punz<tor3 4n J
J-o-entul returnarii +cri+orii ori:inale de :aranie bancar< de
buna e9ecuie3 J
Ja+i:urai0?a ca ai oprit o copie a +cri+orii de :aranie pentru
a putea 5ace J
Jdo?ada e9i+tenei ace+teia3 5iind ane9a la contract'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
"6nd +e retine :arania de buna e9ecuieW
E Autoritatea contractant< are dreptul de a e-ite pretenii
a+upra :araniei de buna e9ecuie3 4n li-ita pre;udiciului creat3
dac< contractantul nu i+i 4ndepline>te obli:aiile a+u-ate prin
contract3 cu obli:aia de a noti5ica pretenia3 preciz6nd
obli:aiile ce nu au 5o+t re+pectate'
E-iterea docu-entului con+tatator pri?ind 4ndeplinirea
obli:aiilor contractuale
Autoritatea contractant< are obli:aia de a elibera
contractantului docu-ente con+tatatoare care conin in5or-aii
re5eritoare la 4ndeplinirea obli:aiilor contractuale >i la
e?entualele pre;udicii ap<rute pe parcur+ul derul<rii
contractului'
7ocu-entele con+tatatoare +untD
0 docu-ent con+tatator pri-arF
0 docu-ent con+tatator 5inal'
7ocu-entul con+tatator pri-ar +e elibereaz< 4n ter-en de 1*
zile de la dataD
E recepiei produ+elor care 5ac obiectul pentru contracte de
5urnizareF
E ter-in<rii pre+taiilor care 5ac obiectul contractului de
+er?iciiF
E ter-in<rii pre+taiilor care 5ac obiectul contractului de
+er?icii de proiectareF
E 4ncheierii proce+ului0?erbal de recepie la ter-inarea
lucr<rilor'
7ocu-entul con+tatator 5inal +e elibereaz< 4n ter-en de 1*
zile de la dataD
E e9pir<rii perioadei de :aranie a produ+elorF
E 4ncheierii proce+ului0?erbal de recepie la ter-inarea
lucr<rilor proiectateF
E 4ncheierii proce+ului0?erbal de recepie 5inala a
lucr<rilor3 4ntoc-it la e9pirarea perioadei de :aranie a
lucr<rilor 4n cauza'
7ocu-entele con+tatatoare +e 4ntoc-e+c 4n @ e9e-plare3 dintre
careD
E un e9e-plar +e ata>eaz< la do+arul achiziiei publiceF
E un e9e-plar +e tran+-ite ANRMAP 4n cel -ult @ zile
lucr<toare de la data e-iteriiF >i
E un e9e-plar +e elibereaz< contractantului'
ETAPA )
Analiza proce+ului
Per+oana re+pon+abil< pentru realizarea unei achiziii
publice analizeaz< -odul 4n care a 5o+t 4ndeplinit contractul
re+pecti?3 -<+ura 4n care au 5o+t +ati+5acute ne?oile autorit<ii
contractante3 punctele tari >i punctele +labe ale procedurii de
atribuire a contractului de achiziie publica >i propune -<+uri
de i-bunatatire a proce+ului de achiziie publica pentru ?iitor'
&or-ular nr' 1A
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 LI"ITA$IE 7EC"#IC` 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
Jcrt'J
Jpre?izionataJ
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J 1' J7ac< e+te cazul3 tran+-iterea +pre publicare a anunului de
intenie J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J ,' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J J a) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publice J J
J J b) 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuire
J J
J J c) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractului J J
J J d) +olicitarea de ob+er?ator pe l6n:< co-i+ia de
e?aluare la Mini+terul J J
J J&inanelor Publice3 dac< e+te cazul
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J @' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J *' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J 2' JPri-irea de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia de atribuire
>i r<+pun+ul la J J
J Jace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J /' JNu-irea co-i+iei de e?aluare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J B' JPri-irea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J (' J7e+chiderea o5ertelor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J )' JQeri5icarea cerinelor -ini-e de cali5icare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea clari5icarilor la docu-entele prezentate de
o5ertani J J
J JPri-irea ra+pun+urilor la +olicitarile de clari5ic<ri3
precu- >i a J J
J Jdocu-entelor +olicitate
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J11' JCtabilirea operatorilor econo-ici cali5icai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1,' JQeri5icarea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1@' JCtabilirea clari5icarilor cu pri?ire la o5ertele
prezentate3 precu- >i J J
J Jpri-irea ra+pun+urilor la ace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1*' JCtabilirea o5ertelor inacceptabile3 necon5or-e3 precu- >i a
celor J J
J Jad-i+ibile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J12' J7ac< e+te cazul3 derularea etapei +upli-entare de licitaie
electronica J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1/' JCtabilirea o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare +au3 dup< caz3
anularea J J
J Jprocedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1B' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1(' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J1)' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J,.' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular Nr' 1%
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 LI"ITA$IE RECTRaNC` 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
J"rt'J
J pre?izionata J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 1' J7ac< e+te cazul3 tran+-iterea +pre publicare a anunului de
intenie J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J ,' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J Ja) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publiceF J J
J Jb) 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuireF
J J
J Jc) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractuluiF J J
J Jd) +olicitarea de ob+er?ator pe l6n:< co-i+ia de e?aluare
la Mini+terul J J
J J&inanelor Publice3 dac< e+te cazul
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J I' JETAPA I
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J @' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J *' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 2' JPri-irea de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia de atribuire
>i r<+pun+ul laJ J
J Jace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J /' JNu-irea co-i+iei de e?aluare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J B' JPri-irea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J (' JE9a-inarea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J )' JCtabilirea clari5icarilor la docu-entele prezentate de
o5ertani J J
J JPri-irea ra+pun+urilor la +olicitarile de clari5ic<ri3
precu- >i a J J
J Jdocu-entelor +olicitate a 5i co-pletate
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea operatorilor econo-ici +electai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J11' JIn5or-area candidailor cu pri?ire la rezultatul pri-ei
etape J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
JII' JETAPA II
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1,' JTran+-iterea in?itatiei de participare candidailor
+electai J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1@' JPri-irea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1*' J7e+chiderea o5ertelor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J12' JQeri5icarea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1/' JCtabilirea clari5icarilor cu pri?ire la o5ertele
prezentate3 precu- >i J J
J Jpri-irea ra+pun+urilor la ace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1B' JCtabilirea o5ertelor inacceptabile3 necon5or-e3 precu- >i a
celor J J
J Jad-i+ibile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1(' J7ac< e+te cazul3 derularea etapei +upli-entare de licitaie
electronica J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1)' JCtabilirea o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare +au3 dup< caz3
anularea J J
J Jprocedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,.' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,1' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,,' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,@' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1"
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 7IALOGUL "OMPETITIQ 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
Jcrt'J
J pre?izionata J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 1' J7ac< e+te cazul3 tran+-iterea +pre publicare a anunului de
intenie J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J ,' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J Ja) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publice J J
J Jb) 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuire
J J
J Jc) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractului J J
J Jd) +olicitarea de ob+er?ator pe l6n:< co-i+ia de e?aluare
la Mini+terul J J
J J&inanelor Publice3 dac< e+te cazul
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J I' JETAPA I 0 Pri-irea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J @' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J *' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei de+cripti?e
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 2' JPri-irea de +olicit<ri de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia
de+cripti?< >iJ J
J Jr<+pun+ul la ace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J /' JNu-irea co-i+iei de e?aluare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J B' JPri-irea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J (' JE9a-inarea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J )' JCtabilirea clari5icarilor la docu-entele prezentate de
o5ertani J J
J JPri-irea ra+pun+urilor la +olicitarile de clari5ic<ri3
precu- >i a J J
J Jdocu-entelor +olicitate a 5i co-pletate
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea operatorilor econo-ici +electai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J11' JIn5or-area candidailor cu pri?ire la rezultatul pri-ei
etape J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
JII' JETAPA II 0 7ialo:ul
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1,' JTran+-iterea in?itatiei de participare >i a docu-entaiei
de atribuire J J
J Jcandidailor +electai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1@' JPri-irea de +oluii din partea operatorilor econo-ici
in?itai J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1*' J7erularea rundelor de di+cuii cu 5iecare candidat 4n parte
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J12' JIdenti5icarea +oluiei +au +oluiilor ?iabile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1/' J8nchiderea perioadei de dialo:
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
JIII'JETAPA III 0 7epunerea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1B' JAnunarea participanilor cu pri?ire la rezultatul etapei
de dialo:3 J J
J J4n+oit< de in?itaia de participare la etapa de e?aluare a
o5ertelor J J
J J5inale
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1(' J7e+chiderea o5ertelor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1)' JQeri5icarea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,.' JCtabilirea o5ertelor inacceptabile3 necon5or-e3 precu- >i a
celor J J
J Jad-i+ibile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,1' JCtabilirea o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare +au3 dup< caz3
anularea J J
J Jprocedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,,' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,@' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,*' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,2' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 17
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 "EREREA 7E O&ERTE 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
Jcrt'J
J pre?izionata J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 1' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J Ja) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publice J J
J Jb) 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuire
J J
J Jc) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractului J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J ,' JTran+-iterea in?itatiei de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J @' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J *' JPri-irea de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia de atribuire
>i r<+pun+ul laJ J
J Jace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 2' JNu-irea co-i+iei de e?aluare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J /' JPri-irea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J B' J7e+chiderea o5ertelor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J (' JQeri5icarea cerinelor -ini-e de cali5icare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J )' JCtabilirea clari5icarilor la docu-entele prezentate de
o5ertani J J
J JPri-irea ra+pun+urilor la +olicitarile de clari5ic<ri3
precu- >i a J J
J Jdocu-entelor +olicitate a 5i co-pletate
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea operatorilor econo-ici cali5icai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J11' JQeri5icarea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1,' JCtabilirea clari5icarilor cu pri?ire la o5ertele
prezentate3 precu- >i J J
J Jpri-irea ra+pun+urilor la ace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1@' JCtabilirea o5ertelor inacceptabile3 necon5or-e3 precu- >i a
celor J J
J Jad-i+ibile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1*' J7ac< e+te cazul3 derularea etapei +upli-entare de licitaie
electronica J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J12' JCtabilirea o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare +au3 dup< caz3
anularea J J
J Jprocedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1/' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1B' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1(' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1E
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 NEGO"IEREA "U PU%LI"AREA PREALA%IL` A UNUI ANUN$ 7E
PARTI"IPARE 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
Jcrt'J
J pre?izionata J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 1' J7ac< e+te cazul3 tran+-iterea +pre publicare a anunului de
intenie J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J ,' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J Ja) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publiceF J J
J Jb) 4ntoc-irea docu-entaiei de atribuireF
J J
J Jc) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractuluiF J J
J Jd) +olicitarea de ob+er?ator pe l6n:< co-i+ia de e?aluare
la Mini+terul J J
J J&inanelor Publice3 dac< e+te cazul'
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J I' JETAPA I 0 Pri-irea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J @' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J *' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei 4n ?ederea +elect<rii
J J
J Jcandidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 2' JPri-irea de +olicit<ri de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J /' JNu-irea co-i+iei de e?aluare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J B' JPri-irea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J (' JE9a-inarea candidaturilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J )' JCtabilirea clari5icarilor la docu-entele prezentate de
o5ertani J J
J JPri-irea ra+pun+urilor la +olicitarile de clari5ic<ri3
precu- >i a J J
J Jdocu-entelor +olicitate a 5i co-pletate
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea candidailor +electai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J11' JIn5or-area candidailor cu pri?ire la rezultatul pri-ei
etape J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
JII' JETAPA II 0 Ne:ocierea >i +tabilirea o5ertei c6>ti:<toare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1,' JTran+-iterea in?itatiei de participare >i a docu-entaiei
de atribuire J J
J Jcandidailor +electai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1@' JPri-irea de o5erte preli-inare din partea operatorilor
econo-ici J J
J Jin?itai
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1*' J7erularea rundelor de ne:ociere cu 5iecare candidat 4n
parte pana c6nd J J
J Jace+ta declara +au autoritatea contractant< con+tata ca
o5erta nu -ai J J
J Jpoate 5i i-bunatatita +ub+tanial
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J12' JCtabilirea intalnirii 5inale >i depunerea o5ertelor 5inale
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1/' J7e+chiderea o5ertelor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1B' JQeri5icarea o5ertelor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1(' JCtabilirea o5ertelor inacceptabile3 necon5or-e3 precu- >i a
celor J J
J Jad-i+ibile
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1)' J7ac< e+te cazul3 derularea etapei +upli-entare de licitaie
electronica J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,.' JCtabilirea o5erteiAo5ertelor c6>ti:<toare +au3 dup< caz3
anularea J J
J Jprocedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,1' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,,' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,@' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J,*' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1&
"ALEN7ARUL PRO"E7URII 7E ATRI%UIRE
0 "ON"URC 7E COLU$II 0
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHI
JNr' J Pa+i de ur-at
J 7ata J
Jcrt'J
J pre?izionata J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 1' J7ac< e+te cazul3 tran+-iterea +pre publicare a anunului de
intenie J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J ,' J8ndeplinirea condiiilor de lan+are a proceduriiD
J J
J Ja) identi5icarea procedurii 4n pro:ra-ul anual al
achiziiilor publiceF J J
J Jb) 4ntoc-irea docu-entaiei de concur+F
J J
J Jc) identi5icarea 5ondurilor nece+are de+5<>ur<rii
contractului J J
J Jd) +olicitarea de ob+er?ator pe l6n:< co-i+ia de e?aluare
la Mini+terul J J
J J&inanelor Publice3 dac< e+te cazul
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J @' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J *' JPunerea la di+poziie a docu-entaiei de concur+
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J 2' JPri-irea de clari5ic<ri pri?ind docu-entaia de concur+ >i
r<+pun+ul la J J
J Jace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J /' JNu-irea ;uriului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J B' JPri-irea +oluiilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J (' J7e+chiderea +oluiilor >i 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de
de+chidere J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J )' JQeri5icarea +oluiilor
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1.' JCtabilirea clari5icarilor cu pri?ire la +oluiile
prezentate3 precu- >i J J
J Jpri-irea ra+pun+urilor la ace+tea
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J11' JCtabilirea cla+a-entului cu +oluiile +au3 dup< caz3
anularea procedurii J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1,' JNoti5icarea pri?ind rezultatul aplic<rii procedurii
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1@' JCe-narea contractului
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J1*' JTran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHU
J12' J8ntoc-irea do+arului de achiziie publica
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' ,
Autoritatea contractant<
APRO%
''''''''''''''''''''''''''''''''
00000
"onduc<torul
autorit<ii contractante
PROGRAMUL ANUAL AL A"#I!I$IILOR
PU%LI"E
*T*
*&ont (*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHRHHHRHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHRHHHHHH
HHHHRHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHI
J J J J Qaloarea JAnun deJ J
7ata J 7ata J Per+oana J
JNr' J Obiectul J"odJe+ti-at< 5<r<JintenieJProceduraJ
e+ti-at< J e+ti-at< Jre+pon+abil<J
J"rt'J contractuluiA J"PQJ TQA J Pdac< Japlicat< J
pentru J pentru J de J
J Jacordului0cadruJ JPlei >i euro)J e+te J
J4nceperea J5inalizareaJ procedura J
J J J J J cazul) J
JproceduriiJprocedurii J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHTHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHTHHHHHH
HHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J J J J J
J J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHTHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHTHHHHHH
HHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J J J J J
J J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHTHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHTHHHHHH
HHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J''''J J J J J J
J J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHTHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHTHHHHHH
HHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHU
J J J J J J J
J J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHVHHHVHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHHVHHHHHH
HHHHVHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHL
*CT*
A?izat
8ntoc-it3
"o-parti-entul 5inanciar0contabil
"o-parti-entul +pecializat 4n

do-eniul achiziiilor publice
&or-ular nr' @
"ONTRA"T 7E &URNI!ARE
nr' bbbbbbbbbbbbb data bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3 +0a 4ncheiat prezentul contract de
5urnizare de produ+e3
4ntre
'''''''''''''''''''Pdenu-irea autorit<ii contractante)3
adre+a ''''''''''''''''''''''3 tele5onA5a9 ''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''''''3 cod 5i+cal '''''''''3 cont
trezorerie ''''''''''''''''''''''3 reprezentat<
prin ''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea conducatorului)3
5uncia '''''''''''''''' 4n calitate de achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''''''''''' Pdenu-irea operatorului econo-ic)3
adre+a ''''''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 ''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare '''''''''''''3 cod 5i+cal '''''''''''3 cont
Ptrezorerie3 banca) '''''''''''''''''''''3 reprezentat<
prin '''''''''''''''''''''' Pdenu-irea conducatorului)3
5uncia '''''''''''''''3 4n calitate de 5urnizor3 pe de alta
parte'
,' 7e5iniii
,'1' 0 8n prezentul contract ur-<torii ter-eni ?or 5i
interpretati a+t5elD
a' contract 0 prezentul contract >i toate ane9ele +aleF
b' achizitor >i 5urnizor 0 p<rile contractante3 a+a cu- +unt
ace+tea nu-ite 4n prezentul contractF
c' preul contractului 0 preul pl<tibil 5urnizorului de
c<tre achizitor3 4n baza contractului3 pentru 4ndeplinirea
inte:rala >i core+punz<toare a tuturor obli:aiilor a+u-ate prin
contractF
d' produ+e 0 echipa-entele3 -a>inile3 utila;ele3 orice alte
bunuri3 cuprin+e 4n ane9aAane9ele la prezentul contract3 pe care
5urnizorul +e obli:a3 prin contract3 +a le 5urnizeze
achizitoruluiF
e' +er?icii 0 +er?iciile a5erente li?r<rii produ+elor3
re+pecti? acti?it<ile le:ate de 5urnizarea produ+elor3 cu- ar 5i
tran+portul3 a+i:urarea3 in+talarea3 punerea 4n 5unciune3
a+i+tenta tehnica 4n perioada de :aranie >i orice alte a+e-enea
obli:aii care re?in 5urnizorului prin contractF
5' ori:ine 0 locul unde produ+ele au 5o+t realizate3
5abricate' Produ+ele +unt 5abricate atunci c6nd prin proce+ul de
5abricare3 prelucrare +au a+a-blare -a;or< >i e+enial< a
co-ponentelor rezulta un produ+ nou3 recuno+cut co-ercial3 care
e+te di5erit3 prin caracteri+ticile +ale de baza3 prin +cop +au
prin utilitate3 de co-ponentele +ale' Ori:inea produ+elor >i
+er?iciilor poate 5i di+tinct< de naionalitatea 5urnizoruluiF
:' de+tinaie 5inala 0 locul unde 5urnizorul are obli:aia de
a 5urniza produ+eleF
h' ter-enii co-erciali de li?rare ?or 5i interpretati con5or-
IN"OTERMC ,... 0 "a-era Internationala de "o-er P"I")F
i' 5orta -a;or< 0 un e?eni-ent -ai pre+u+ de controlul
p<rilor3 care nu +e datoreaz< :re+elii +au ?inei ace+tora3 care
nu putea 5i pre?<zut la -o-entul 4ncheierii contractului >i care
5ace i-po+ibila e9ecutarea >i3 re+pecti?3 4ndeplinirea
contractuluiF +unt con+iderate a+e-enea e?eni-enteD razboaie3
re?oluii3 incendii3 inundatii +au orice alte cata+tro5e
naturale3 re+trictii ap<rute ca ur-are a unei carantine3
e-bar:ou3 enu-erarea ne5iind e9hau+ti?a3 ci enuntiati?a' Nu e+te
con+iderat 5orta -a;or< un e?eni-ent a+e-enea celor de -ai +u+
care3 5<r< a crea o i-po+ibilitate de e9ecutare3 5ace e9tre- de
co+ti+itoare e9ecutarea obli:aiilor uneia dintre p<riF
;' zi 0 zi calendari+tic<F an 0 @/2 de zile'
PCe adau:a orice ali ter-eni pe care p<rile 4nele: +a 4i
de5inea+c< pentru contract')
@' Interpretare
@'1' 0 8n prezentul contract3 cu e9cepia unei pre?ederi
contrare3 cu?intele la 5or-a +in:ular ?or include 5or-a de plural
>i ?ice?er+a3 acolo unde ace+t lucru e+te per-i+ de conte9t'
@',' 0 Ter-enul =zi= ori =zile= +au orice re5erire la zile
reprezint< zile calendari+tice dac< nu +e +peci5ica 4n -od
di5erit'
"lauze obli:atorii
*' Obiectul principal al contractului
*'1' 0 &urnizorul +e obli:a +a 5urnizeze3 re+pecti? +a ?6nd<3
+a li?reze >i3 dup< caz3 +a in+taleze >i +a
4ntrein< '''''''''''' Pdenu-irea produ+elor >i cantitatea)3 4n
perioadaAperioadele con?enite3 produ+ele de5inite 4n prezentul
contract'
*',' 0 Achizitorul +e obli:a +a achizitioneze3 re+pecti? +a
cu-pere >i +a pl<tea+c< preul con?enit 4n prezentul contract'
2' Preul contractului
2'1' 0 Preul contractului3 re+pecti? preul produ+elor
li?rate >i al +er?iciilor acce+orii pre+tate3 e+te de '''''' lei
+au3 dup< caz '''''''' euro3 la care +e adau:a ''''''''' TQA'
/' 7urata contractului
/'1' 0 7urata prezentului contract e+te de ''''' luni3
4ncep6nd de la data de '''''''''
PCe 4n+criu perioada >i data)'
/',' 0 Prezentul contract 4nceteaz< +a produc< e5ecte la data
de ''''''''''''
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< contractul)
B' E9ecutarea contractului
B'1' 0 E9ecutarea contractului 4ncepe dup< con+tituirea
:araniei de buna e9ecuie3 la data de ''''''
PCe precizeaz< data la care intra 4n e5ecti?itate
contractul')
(' 7ocu-entele contractului
('1' 0 7ocu-entele contractului +untD
PCe enu-era docu-entele pe care p<rile le 4nele: ca 5iind
ale contractului')
)' Obli:aiile principale ale 5urnizorului
)'1' 0 &urnizorul +e obli:a +a 5urnizeze produ+ele la
+tandardele >iA+au per5or-anele prezentate 4n propunerea
tehnica'
)',' 0 &urnizorul +e obli:a +a 5urnizeze produ+ele 4n
:ra5icul de li?rare prezentat 4n propunerea tehnica3 ane9a la
contract'
)'@' 0 &urnizorul +e obli:a +a de+p<:ubea+c< achizitorul
i-potri?a oric<rorD
i) recla-aii >i aciuni 4n ;u+tiie3 ce rezulta din
4nc<lcarea unor drepturi de proprietate intelectual< Pbre?ete3
nu-e3 -<rci 4nre:i+trate etc')3 le:ate de echipa-entele3
-aterialele3 in+talaiile +au utila;ele 5olo+ite pentru +au 4n
le:atura cu produ+ele achiziionateF >i
ii) daune0intere+e3 co+turi3 ta9e >i cheltuieli de orice
natura3 a5erente3 cu e9cepia +ituaiei 4n care o a+t5el de
4nc<lcare rezulta din re+pectarea caietului de +arcini 4ntoc-it
de c<tre achizitor'
1.' Obli:aiile principale ale achizitorului
1.'1' 0 Achizitorul +e obli:a +a receptioneze produ+ele 4n
ter-enul con?enit'
1.',' 0 Achizitorul +e obli:a +a pl<tea+c< preul produ+elor
c<tre 5urnizor 4n ter-enul con?enit de la e-iterea 5acturii de
c<tre ace+ta' Pl<ile 4n ?aluta +e ?or e5ectua prin re+pectarea
pre?ederilor le:ale'
PCe precizeaz< ter-enul de plata de la e-iterea 5acturii >i3
dup< caz3 :ra5icul de plata')
1.'@' 0 7ac< achizitorul nu onoreaz< 5acturile 4n ter-en de
1* zile de la e9pirarea perioadei con?enite3 atunci 5urnizorul
are dreptul de a +i+ta li?rarea produ+elor >i de a bene5icia de
reactualizarea +u-ei de plata la ni?elul core+punz<tor zilei de
e5ectuare a pl<ii' I-ediat dup< ce achizitorul i+i onoreaz<
obli:aiile3 5urnizorul ?a relua li?rarea produ+elor 4n cel -ai
+curt ti-p po+ibil'
11' Canciuni pentru ne4ndeplinirea culpabil< a obli:aiilor
11'1' 0 8n cazul 4n care3 din ?ina +a e9clu+i?a3 5urnizorul
nu reu>e>te +a0>i 4ndeplinea+c< obli:aiile a+u-ate3 atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului3 ca
penalit<i3 o +u-a echi?alenta cu o cota procentual< din preul
contractului'
PCe precizeaz< cota procentual< pentru 5iecare ziA+apta-ana
de 4nt6rziere3 pana la 4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
11',' 0 8n cazul 4n care achizitorul i+i onoreaz< obli:aiile
4n ter-en de ,( de zile de la e9pirarea perioadei con?enite3
atunci ace+tuia 4i re?ine obli:aia de a plati3 ca penalit<i3 o
+u-a echi?alenta cu o cota procentual< din plata nee5ectuata'
PCe precizeaz< aceea>i cota procentual< pre?<zut< la pct'
11'1 pentru 5iecare ziA+apta-ana de 4nt6rziere3 pana la
4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
11'@' 0 Nere+pectarea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul
contract de c<tre una dintre p<ri3 4n -od culpabil >i repetat3
da dreptul partii lezate de a con+idera contractul de drept
reziliat >i de a pretinde plata de daune0intere+e'
11'*' 0 Achizitorul i+i rezer?a dreptul de a renuna la
contract3 printr0o noti5icare +cri+< adre+at< 5urnizorului3 5<r<
nici o co-pen+aie3 dac< ace+ta din ur-a da 5ali-ent3 cu condiia
ca acea+ta anulare +a nu pre;udicieze +au +a a5ecteze dreptul la
aciune +au de+p<:ubire pentru 5urnizor' 8n ace+t caz3 5urnizorul
are dreptul de a pretinde nu-ai plata core+punz<toare pentru
partea din contract 4ndeplinit< pana la data denun<rii
unilaterale a contractului'
"lauze +peci5ice
1,' Garania de buna e9ecuie a contractului
1,'1' 0 &urnizorul +e obli:a +a con+tituie :arania de buna
e9ecuie a contractului3 4n cuantu- de ''''''''3 pentru
perioada ''''''' >i3 oricu-3 pana la intrarea 4n e5ecti?itate a
contractului'
PCe precizeaz< -odul de con+tituire3 cuantu-ul >i perioada de
con+tituire a :araniei de buna e9ecuie')
1,',' 0 Achizitorul +e obli:a +a elibereze :arania pentru
participare >i +a e-ita ordinul de 4ncepere a contractului nu-ai
dup< ce 5urnizorul a 5<cut do?ada con+tituirii :araniei de buna
e9ecuie'
1,'@' 0 Achizitorul are dreptul de a e-ite pretenii a+upra
:araniei de buna e9ecuie3 4n li-ita pre;udiciului creat3 dac<
5urnizorul nu i+i 4ndepline>te3 nu i+i e9ecuta3 e9ecuta cu
4nt6rziere +au e9ecuta necore+punz<tor obli:aiile a+u-ate prin
prezentul contract' Anterior e-iterii unei pretenii a+upra
:araniei de buna e9ecuie3 achizitorul are obli:aia de a
noti5ica ace+t lucru 5urnizorului3 preciz6nd totodat< obli:aiile
care nu au 5o+t re+pectate'
1,'*' 0 Achizitorul +e obli:a +a re+tituie :arania de buna
e9ecuie ''''' 4n ter-en de ''''''''' de la 4ndeplinirea
obli:aiilor a+u-ate'
PCe precizeaz< -odul de re+tituire >i ter-enul')
1,'2' 0 Garania produ+elor e+te di+tinct< de :arania de
buna e9ecuie a contractului'
1@' Recepie3 in+pecii >i te+te
1@'1' 0 Achizitorul +au reprezentantul +au are dreptul de a
in+pecta >iA+au de a te+ta produ+ele pentru a ?eri5ica
con5or-itatea lor cu +peci5icaiile din ane9aAane9ele la
contract'
1@',' 0 P1) In+pectiile >i te+tarile la care ?or 5i +upu+e
produ+ele3 cat >i condiiile de 4ndeplinire a recepiei
pro?izorii >i a recepiei 5inale Pcalitati?e) +unt de+cri+e 4n
ane9aAane9ele la prezentul contract'
P,) Achizitorul are obli:aia de a noti5ica3 4n +cri+3
5urnizorului identitatea reprezentanilor +<i 4-puternicii
pentru e5ectuarea recepiei3 te+telor >i in+pectiilor'
1@'@' 0 In+pectiile >i te+tele din cadrul recepiei
pro?izorii >i recepiei 5inale Pcalitati?e) +e ?or 5ace la
de+tinaia 5inala a produ+elor'
PCe precizeaz< de+tinaia 5inala a produ+elor')
1@'*' 0 7ac< ?reunul din produ+ele in+pectate +au te+tate nu
core+punde +peci5icatiilor3 achizitorul are dreptul +a 4l
re+pin:<3 iar 5urnizorul are obli:aia3 5<r< a -odi5ica preul
contractuluiD
a) de a 4nlocui produ+ele re5uzateF +au
b) de a 5ace toate -odi5ic<rile nece+are pentru ca produ+ele
+a core+pund< +peci5icatiilor lor tehnice'
1@'2' 0 7reptul achizitorului de a in+pecta3 te+ta >i3 dac<
e+te nece+ar3 de a re+pin:e nu ?a 5i li-itat +au a-6nat datorit<
5aptului ca produ+ele au 5o+t in+pectate >i te+tate de 5urnizor3
cu +au 5<r< participarea unui reprezentant al achizitorului3
anterior li?r<rii ace+tora la de+tinaia 5inala'
1@'/' 0 Pre?ederile clauzelor 1@'101@'* nu 4l ?or ab+ol?i pe
5urnizor de obli:aia a+u-arii :araniilor +au altor obli:aii
pre?<zute 4n contract'
1*' A-balare >i -arcare
1*'1' 0 P1) &urnizorul are obli:aia de a a-bala produ+ele
pentru ca ace+tea +a 5ac< 5ata3 5<r< li-itare3 la -anipularea
dura din ti-pul tran+portului3 tranzitului >i e9punerii la
te-peraturi e9tre-e3 la +oare >i la precipitatiile care ar putea
+a apara 4n ti-pul tran+portului >i depozitarii 4n aer liber3 4n
a+a 5el 4nc6t +a a;un:< 4n buna +tare la de+tinaia 5inala'
P,) 8n cazul a-balarii :reutatilor >i ?olu-elor 4n cutii3
5urnizorul ?a lua 4n con+iderare3 unde e+te cazul3 di+tanta -are
pana la de+tinaia 5inala a produ+elor >i ab+enta 5acilit<ilor
de -anipulare :rea 4n toate punctele de tranzit'
1*',' 0 A-balarea3 -arcarea >i docu-entaia din interiorul
+au din a5ar< pachetelor ?or re+pecta +trict cerinele ce ?or 5i
+pecial pre?<zute 4n contract3 inclu+i? cerinele +upli-entare'
PCe precizeaz< ace+te cerine3 inclu+i? cele +upli-entare >i
orice alte in+truciuni ulterioare cerute de c<tre achizitor')
1*'@' 0 Toate -aterialele de a-balare a produ+elor3 precu- >i
toate -aterialele nece+are proteciei coletelor Ppaleti de le-n3
5oi de protecie etc') r<-6n 4n proprietatea achizitorului'
12' Li?rarea >i docu-entele care 4n+oe+c produ+ele
12'1' 0 &urnizorul are obli:aia de a li?ra produ+ele la
de+tinaia 5inala indicat< de achizitor3 re+pect6ndD
a) datele din :ra5icul de li?rareF >i
b) ter-enul co-ercial +tabilit3 dup< pri-irea ordinului de
4ncepere'
12',' 0 P1) La e9pedierea produ+elor3 5urnizorul are
obli:aia de a co-unica3 4n +cri+3 at6t achizitorului3 cat >i3
dup< caz3 +ociet<ii de a+i:ur<ri datele de e9pediere3 nu-<rul
contractului3 de+crierea produ+elor3 cantitatea3 locul de
4nc<rcare >i locul de de+c<rcare'
P,) &urnizorul ?a tran+-ite achizitorului docu-entele care
4n+oe+c produ+ele'
PCe precizeaz< docu-entele care ?or 4n+oi produ+ele')
12'@' 0 "erti5icarea de c<tre achizitor a 5aptului ca
produ+ele au 5o+t li?rate parial +au total +e 5ace dup<
in+talare >i dup< recepie3 prin +e-narea de pri-ire de c<tre
reprezentantul autorizat al ace+tuia pe docu-entele e-i+e de
5urnizor pentru li?rare'
12'*' 0 Li?rarea produ+elor +e con+idera 4ncheiat< 4n
-o-entul 4n care +unt 4ndeplinite pre?ederile clauzelor de
recepie a produ+elor'
1/' A+i:ur<ri
1/'1' 0 &urnizorul are obli:aia de a a+i:ura co-plet
produ+ele 5urnizate prin contract i-potri?a pierderii +au
deteriorarii nepre?<zute la 5abricare3 tran+port3 depozitare >i
li?rare3 4n 5uncie de ter-enul co-ercial de li?rare con?enit'
PCe precizeaz< ter-enul co-ercial de li?rare')
1B' Cer?icii
1B'1' 0 Pe l6n:< 5urnizarea e5ecti?< a produ+elor3 5urnizorul
are obli:aia de a pre+ta >i +er?iciile acce+orii 5urnizarii
produ+elor3 5<r< a -odi5ica preul contractului'
1B',' 0 &urnizorul are obli:aia de a pre+ta +er?iciile3
pentru perioada de ti-p con?enit<3 cu condiia ca ace+te +er?icii
+a nu elibereze 5urnizorul de nicio obli:aie de :aranie a+u-at<
prin contract'
PCe precizeaz< perioada de ti-p con?enit< pentru pre+tarea
+er?iciilor')
1(' Perioada de :aranie acordat< produ+elor
1('1' 0 &urnizorul are obli:aia de a :aranta ca produ+ele
5urnizate prin contract +unt noi3 ne5olo+ite3 de ulti-a :eneraie
>i incorporeaza toate 4-bun<t<irile recente 4n proiectare >i
+tructura -aterialelor' 7e a+e-enea3 5urnizorul are obli:aia de
a :aranta ca toate produ+ele 5urnizate prin contract nu ?or a?ea
niciun de5ect ca ur-are a proiectului3 -aterialelor +au -anoperei
Pcu e9cepia cazului c6nd proiectul >iA+au -aterialul +unt cerute
4n -od e9pre+ de c<tre achizitor) ori oric<rei alte aciuni +au
o-i+iuni a 5urnizorului >i ca ace+tea ?or 5unciona 4n condiii
nor-ale de 5uncionare'
1(',' 0 P1) Perioada de :aranie acordat< produ+elor de c<tre
5urnizor e+te cea declarata 4n propunerea tehnica'
PCe precizeaz< perioada de :aranie acordat< produ+elor')
P,) Perioada de :aranie a produ+elor 4ncepe cu data
recepiei e5ectuate dup< li?rarea >i in+talarea ace+tora la
de+tinaia 5inala'
1('@' 0 Achizitorul are dreptul de a noti5ica i-ediat
5urnizorului3 4n +cri+3 orice pl6n:ere +au recla-aie ce apare 4n
con5or-itate cu acea+ta :aranie'
1('*' 0 La pri-irea unei a+t5el de noti5ic<ri3 5urnizorul are
obli:aia de a re-edia de5ectiunea +au de a 4nlocui produ+ul 4n
perioada con?enit<3 5<r< co+turi +upli-entare pentru achizitor'
Produ+ele care3 4n ti-pul perioadei de :aranie3 le 4nlocuie+c pe
cele de5ecte bene5iciaz< de o noua perioada de :aranie care
cur:e de la data 4nlocuirii produ+ului'
PCe precizeaz< perioada de re-ediere a de5ectiunilor +au de
4nlocuire a produ+ului')
1('2' 0 7ac< 5urnizorul3 dup< ce a 5o+t 4n>tiinat3 nu
reu>e>te +a re-edieze de5ectul 4n perioada con?enit<3 achizitorul
are dreptul de a lua -<+uri de re-ediere pe ri+cul >i pe
cheltuiala 5urnizorului >i 5<r< a aduce niciun pre;udiciu
oric<ror alte drepturi pe care achizitorul le poate a?ea 5ata de
5urnizor prin contract'
1)' A;u+tarea preului contractului
1)'1' 0 Pentru produ+ele li?rate >i pentru +er?iciile
pre+tate3 pl<ile datorate de achizitor 5urnizorului +unt cele
declarate 4n propunerea 5inanciar<3 ane9a la contract'
1)',' 0 Preul contractului +e a;u+teaza utiliz6ndu0+e
5or-ula con?enit<'
PCe precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
,.' A-enda-ente
,.'1' 0 P<rile contractante au dreptul3 pe durata
4ndeplinirii contractului3 de a con?eni -odi5icarea clauzelor
contractului3 prin act adiional3 nu-ai 4n cazul apariiei unor
circu-+tane care lezeaza intere+ele co-erciale le:iti-e ale
ace+tora >i care nu au putut 5i pre?<zute la data 4ncheierii
contractului'
,1' Cubcontractani
,1'1' 0 &urnizorul are obli:aia3 4n cazul 4n care
+ubcontracteaza p<ri din contract3 de a 4ncheia contracte cu
+ubcontractantii de+e-nai3 4n acelea>i condiii 4n care el a
+e-nat contractul cu achizitorul'
,1',' 0 P1) &urnizorul are obli:aia de a prezenta la
4ncheierea contractului toate contractele 4ncheiate cu
+ubcontractantii de+e-nai'
P,) Li+ta +ubcontractanilor3 cu datele de recunoa>tere ale
ace+tora3 cat >i contractele 4ncheiate cu ace>tia +e con+tituie
4n ane9e la contract'
,1'@' 0 P1) &urnizorul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
achizitor de -odul 4n care 4ndepline>te contractul'
P,) Cubcontractantul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
5urnizor de -odul 4n care i+i 4ndepline>te partea +a din
contract'
P@) &urnizorul are dreptul de a pretinde daune0intere+e
+ubcontractanilor dac< ace>tia nu i+i 4ndepline+c partea lor din
contract'
,1'*' 0 &urnizorul poate +chi-ba oricare +ubcontractant nu-ai
dac< ace+ta nu >i0a 4ndeplinit partea +a din contract' Cchi-barea
+ubcontractantului nu ?a +chi-ba preul contractului >i ?a 5i
noti5icat< achizitorului'
,,' 8nt6rzieri 4n 4ndeplinirea contractului
,,'1' 0 &urnizorul are obli:aia de a 4ndeplini contractul de
5urnizare 4n perioadaAperioadele 4n+cri+e 4n :ra5icul de li?rare'
,,',' 0 7ac< pe parcur+ul 4ndeplinirii contractului
5urnizorul nu re+pecta :ra5icul de li?rare +au de pre+tare a
+er?iciilor3 ace+ta are obli:aia de a noti5ica3 4n ti-p util3
achizitoruluiF -odi5icarea dateiAperioadelor de 5urnizare a+u-ate
4n :ra5icul de li?rare +e 5ace cu acordul p<rilor3 prin act
adiional'
,,'@' 0 8n a5ar< cazului 4n care achizitorul e+te de acord cu
o prelun:ire a ter-enului de e9ecuie3 orice 4nt6rziere 4n
4ndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a +olicita
penalit<i 5urnizorului'
,@' "e+iunea
,@'1' 0 &urnizorul +e obli:a +a nu tran+5ere total +au
parial obli:aiile a+u-ate prin contract3 5<r< +a obin<3 4n
prealabil3 acordul +cri+ al achizitorului'
,@',' 0 "e+iunea nu ?a e9onera 5urnizorul de nicio
re+pon+abilitate pri?ind :arania +au orice alte obli:aii
a+u-ate prin contract'
,*' &orta -a;or<
,*'1' 0 &orta -a;or< e+te con+tatat< de o autoritate
co-petenta'
,*',' 0 &orta -a;or< e9onereaza p<rile contractante de
4ndeplinirea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul contract3 pe
toat< perioada 4n care acea+ta acioneaz<'
,*'@' 0 8ndeplinirea contractului ?a 5i +u+pendat< 4n
perioada de aciune a 5orei -a;ore3 dar 5<r< a pre;udicia
drepturile ce li +e cu?eneau p<rilor pana la apariia ace+teia'
,*'*' 0 Partea contractant< care in?oca 5orta -a;or< are
obli:aia de a noti5ica celeilalte p<ri3 i-ediat >i 4n -od
co-plet3 producerea ace+teia >i +a ia orice -<+uri care 4i +tau
la di+poziie 4n ?ederea li-it<rii con+ecinelor'
,*'2' 0 7ac< 5orta -a;or< acioneaz< +au +e e+ti-eaza ca ?a
aciona o perioada -ai -are de / luni3 5iecare parte ?a a?ea
dreptul +a noti5ice celeilalte p<ri 4ncetarea de plin drept a
prezentului contract3 5<r< ca ?reuna dintre p<ri +a poat<
pretinde celeilalte daune0intere+e'
,2' Coluionarea liti:iilor
,2'1' 0 Achizitorul >i 5urnizorul ?or depune toate e5orturile
pentru a rezol?a pe cale a-iabila3 prin tratati?e directe3 orice
ne4nele:ere +au di+puta care +e poate i?i 4ntre ei 4n cadrul +au
4n le:atura cu 4ndeplinirea contractului'
,2',' 0 7ac<3 dup< 12 de zile de la 4nceperea ace+tor
tratati?e3 achizitorul >i 5urnizorul nu reu>e+c +a rezol?e 4n -od
a-iabil o di?er:enta contractual<3 5iecare poate +olicita ca
di+puta +a +e +oluioneze 5ie prin arbitra; la "a-era de "o-er
>i Indu+trie a Ro-6niei3 5ie de c<tre in+tanele ;udec<tore>ti
din Ro-6nia'
PCe precizeaz< -odalitatea de +oluionare a liti:iilor')
,/' Li-ba care :u?erneaz< contractul
,/'1' 0 Li-ba care :u?erneaz< contractul e+te li-ba ro-ana'
,B' "o-unic<ri
,B'1' 0 P1) Orice co-unicare 4ntre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului contract3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
,B',' 0 "o-unic<rile dintre p<ri +e pot 5ace >i prin
tele5on3 tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia
con5ir-<rii 4n +cri+ a pri-irii co-unic<rii'
,(' Le:ea aplicabil< contractului
,('1' 0 "ontractul ?a 5i interpretat con5or- le:ilor din
Ro-6nia'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 ''''''''''''3 prezentul
contract 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru 5iecare parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri')
Achizitor3
&urnizor3
''''''''''''''''''''''''''' '''''''
'''''''''''''''''''
P+e-natura autorizata)
P+e-natura autorizata)
LC
LC
&or-ular nr' *
"ONTRA"T 7E CERQI"II
nr' bbbbbbbbbbbb data
bbbbbbbbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3 +0a 4ncheiat prezentul contract de
pre+tare de +er?icii3
intre
''''''''''''' Pdenu-irea autorit<ii contractante)3
adre+a ''''''''3 tele5onA5a9 ''''''''''''3 nu-<r de 4n-atriculare
'''''''3 cod 5i+cal ''''''''''3 cont trezorerie '''''''''''''3
reprezentat< prin '''''''''''''''' Pdenu-irea conducatorului)3
5uncia ''''''''''''3 4n calitate de achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''' Pdenu-irea operatorului econo-ic)3
adre+a ''''''''''''''''3 tele5onA5a9 '''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare '''''''''''3 cod 5i+cal '''''''''''3 cont
Ptrezorerie3 banca) '''''''''''3 reprezentat<
prin '''''''''''''''' Pdenu-irea conducatorului)3
5uncia ''''''''' 4n calitate de pre+tator3 pe de alta parte'
,' 7e5iniii
,'1' 0 8n prezentul contract ur-<torii ter-eni ?or 5i
interpretati a+t5elD
a' contract 0 prezentul contract >i toate ane9ele +aleF
b' achizitor >i pre+tator 0 p<rile contractante3 a+a cu-
+unt ace+tea nu-ite 4n prezentul contractF
c' preul contractului 0 preul pl<tibil pre+tatorului de
c<tre achizitor3 4n baza contractului3 pentru 4ndeplinirea
inte:rala >i core+punz<toare a tuturor obli:aiilor a+u-ate prin
contractF
d' +er?icii 0 acti?it<ile a c<ror pre+tare 5ace obiectul
contractuluiF
e' produ+e 0 echipa-entele3 -a>inile3 utila;ele3 pie+ele de
+chi-b >i orice alte bunuri cuprin+e 4n ane9aAane9ele la
prezentul contract >i pe care pre+tatorul are obli:aia de a le
5urniza 4n le:atura cu +er?iciile pre+tate con5or- contractuluiF
5' 5orta -a;or< 0 un e?eni-ent -ai pre+u+ de controlul
p<rilor3 care nu +e datoreaz< :re+elii +au ?inei ace+tora3 care
nu putea 5i pre?<zut la -o-entul 4ncheierii contractului >i care
5ace i-po+ibila e9ecutarea >i3 re+pecti?3 4ndeplinirea
contractuluiF +unt con+iderate a+e-enea e?eni-enteD razboaie3
re?oluii3 incendii3 inundatii +au orice alte cata+tro5e
naturale3 re+trictii ap<rute ca ur-are a unei carantine3
e-bar:ou3 enu-erarea ne5iind e9hau+ti?a3 ci enuntiati?a' Nu e+te
con+iderat 5orta -a;or< un e?eni-ent a+e-enea celor de -ai +u+
care3 5<r< a crea o i-po+ibilitate de e9ecutare3 5ace e9tre- de
co+ti+itoare e9ecutarea obli:aiilor uneia din p<riF
:' zi 0 zi calendari+tic<F an 0 @/2 de zile'
PCe adau:a orice ali ter-eni pe care p<rile 4nele: +a 4i
de5inea+c< pentru contract')
@' Interpretare
@'1' 0 8n prezentul contract3 cu e9cepia unei pre?ederi
contrare3 cu?intele la 5or-a +in:ular ?or include 5or-a de plural
>i ?ice?er+a3 acolo unde ace+t lucru e+te per-i+ de conte9t'
@',' 0 Ter-enul =zi= ori =zile= +au orice re5erire la zile
reprezint< zile calendari+tice dac< nu +e +peci5ica 4n -od
di5erit'
"lauze obli:atorii
*' Obiectul principal al contractului
*'1' 0 Pre+tatorul +e obli:a +a pre+teze ''''''''''''
Pdenu-irea +er?iciilor)3 4n perioadaAperioadele con?enite >i 4n
con5or-itate cu obli:aiile a+u-ate prin prezentul contract'
*',' 0 Achizitorul +e obli:a +a pl<tea+c< preul con?enit 4n
prezentul contract pentru +er?iciile pre+tate'
2' Preul contractului
2'1' 0 Preul con?enit pentru 4ndeplinirea contractului3
pl<tibil pre+tatorului de c<tre achizitor3 con5or- :ra5icului de
plati3 e+te de '''' lei3 +au3 dup< caz3 '''''''' euro3 la care +e
adau:a ''''''''' TQA'
/' 7urata contractului
/'1' 0 7urata prezentului contract e+te de '''''' luni3
4ncep6nd de la data de ''''''''''''''''''' '
PCe 4n+criu perioada >i data')
/',' 0 Prezentul contract 4nceteaz< +a produc< e5ecte la data
de '''''''''' '
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< contractul')
B' E9ecutarea contractului
B'1' 0 E9ecutarea contractului 4ncepe dup< con+tituirea
:araniei de buna e9ecuie3 la data de '''''' '
PCe precizeaz< data la care intra 4n e5ecti?itate
contractul')
(' 7ocu-entele contractului
('1' 0 7ocu-entele contractului +untD
PCe enu-era docu-entele pe care p<rile le 4nele: ca 5iind
ale contractului')
)' Obli:aiile principale ale pre+tatorului
)'1' 0 Pre+tatorul +e obli:a +a pre+teze +er?iciile la
+tandardele >i +au per5or-anele prezentate 4n propunerea
tehnica3 ane9a la contract'
)',' 0 Pre+tatorul +e obli:a +a pre+teze +er?iciile 4n
con5or-itate cu :ra5icul de pre+tare prezentat 4n propunerea
tehnica'
)'@' 0 Pre+tatorul +e obli:a +a de+p<:ubea+c< achizitorul
i-potri?a oric<rorD
i) recla-aii >i aciuni 4n ;u+tiie3 ce rezulta din
4nc<lcarea unor drepturi de proprietate intelectual< Pbre?ete3
nu-e3 -<rci 4nre:i+trate etc')3 le:ate de echipa-entele3
-aterialele3 in+talaiile +au utila;ele 5olo+ite pentru +au 4n
le:atura cu produ+ele achiziionateF >i
ii) daune0intere+e3 co+turi3 ta9e >i cheltuieli de orice
natura3 a5erente3 cu e9cepia +ituaiei 4n care o a+t5el de
4nc<lcare rezulta din re+pectarea caietului de +arcini 4ntoc-it
de c<tre achizitor'
1.' Obli:aiile principale ale achizitorului
1.'1' 0 Achizitorul +e obli:a +a receptioneze3 potri?it
clauzei 1@3 +er?iciile pre+tate 4n ter-enul con?enit'
1.',' 0 Achizitorul +e obli:a +a pl<tea+c< preul c<tre
pre+tator 4n ter-enul con?enit de la e-iterea 5acturii de c<tre
ace+ta' Pl<ile 4n ?aluta +e ?or e5ectua prin re+pectarea
pre?ederilor le:ale'
PCe precizeaz< ter-enul de plata de la e-iterea 5acturii >i3
dup< caz3 :ra5icul de plata')
1.'@' 0 7ac< achizitorul nu onoreaz< 5acturile 4n ter-en de
1* zile de la e9pirarea perioadei pre?<zute con?enite3
pre+tatorul are dreptul de a +i+ta pre+tarea +er?iciilor >i de a
bene5icia de reactualizarea +u-ei de plata la ni?elul
core+punz<tor zilei de e5ectuare a pl<ii' I-ediat ce achizitorul
onoreaz< 5actura3 pre+tatorul ?a relua pre+tarea +er?iciilor 4n
cel -ai +curt ti-p po+ibil'
11' Canciuni pentru ne4ndeplinirea culpabil< a obli:aiilor
11'1' 0 8n cazul 4n care3 din ?ina +a e9clu+i?a3 pre+tatorul
nu reu>e>te +a0>i e9ecute obli:aiile a+u-ate prin contract3
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul
contractului3 ca penalit<i3 o +u-a echi?alenta cu o cota
procentual< din preul contractului'
PCe precizeaz< cota procentual< pentru 5iecare ziA+apta-ana
de 4nt6rziere3 pana la 4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
11',' 0 8n cazul 4n care achizitorul nu onoreaz< 5acturile 4n
ter-en de ,( de zile de la e9pirarea perioadei con?enite3 atunci
ace+ta are obli:aia de a plati ca penalit<i o +u-a echi?alenta
cu o cota procentual< din plata nee5ectuata'
PCe precizeaz< aceea>i cota procentual<3 pre?<zut< pentru
clauza 11'13 pentru 5iecare ziA+apta-ana de 4nt6rziere3 pana la
4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
11'@' 0 Nere+pectarea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul
contract de c<tre una dintre p<ri3 4n -od culpabil >i repetat3
da dreptul partii lezate de a con+idera contractul de drept
reziliat >i de a pretinde plata de daune0intere+e'
11'*' 0 Achizitorul i+i rezer?a dreptul de a renuna oric6nd
la contract3 printr0o noti5icare +cri+<3 adre+at< pre+tatorului3
5<r< nicio co-pen+aie3 dac< ace+ta din ur-a da 5ali-ent3 cu
condiia ca acea+ta anulare +a nu pre;udicieze +au +a a5ecteze
dreptul la aciune +au de+p<:ubire pentru pre+tator' 8n ace+t
caz3 pre+tatorul are dreptul de a pretinde nu-ai plata
core+punz<toare pentru partea din contract 4ndeplinit< pana la
data denun<rii unilaterale a contractului'
"lauze +peci5ice
1,' Garania de buna e9ecuie a contractului
1,'1' 0 Pre+tatorul +e obli:a +a con+tituie :arania de buna
e9ecuie a contractului3 4n cuantu- de '''''''3 pentru perioada
de '''''' >i3 oricu-3 pana la intrarea 4n e5ecti?itate a
contractului'
PCe precizeaz< -odul de con+tituire3 cuantu-ul >i perioada de
con+tituire a :araniei de buna e9ecuie')
1,',' 0 Achizitorul +e obli:a +a elibereze :arania pentru
participare >i +a e-ita ordinul de 4ncepere a contractului nu-ai
dup< ce pre+tatorul a 5<cut do?ada con+tituirii :araniei de buna
e9ecuie'
1,'@' 0 Achizitorul are dreptul de a e-ite pretenii a+upra
:araniei de buna e9ecuie3 4n li-ita pre;udiciului creat3 dac<
pre+tatorul nu i+i e9ecuta3 e9ecuta cu 4nt6rziere +au e9ecuta
necore+punz<tor obli:aiile a+u-ate prin prezentul contract'
Anterior e-iterii unei pretenii a+upra :araniei de buna
e9ecuie3 achizitorul are obli:aia de a noti5ica ace+t lucru
pre+tatorului3 preciz6nd totodat< obli:aiile care nu au 5o+t
re+pectate'
1,'*' 0 Achizitorul +e obli:a +a re+tituie :arania de buna
e9ecuie 4n ter-en de ''''' de la 4ndeplinirea obli:aiilor
a+u-ate'
PCe precizeaz< -odul de re+tituire >i ter-enul')
1,'2' 0 Garania tehnica e+te di+tinct< de :arania de buna
e9ecuie a contractului'
1@' Alte re+pon+abilit<i ale pre+tatorului
1@'1' 0 P1) Pre+tatorul are obli:aia de a e9ecuta +er?iciile
pre?<zute 4n contract cu pro5e+ionali+-ul >i pro-ptitudinea
cu?enite an:a;a-entului a+u-at >i 4n con5or-itate cu propunerea
+a tehnica'
P,) Pre+tatorul +e obli:a +a +upra?e:heze pre+tarea
+er?iciilor3 +a a+i:ure re+ur+ele u-ane3 -aterialele3
in+talaiile3 echipa-entele >i orice alte a+e-enea3 5ie de natura
pro?izorie3 5ie de5initi?a3 cerute de >i pentru contract3 4n
-<+ura 4n care nece+itatea a+i:ur<rii ace+tora e+te pre?<zut< 4n
contract +au +e poate deduce 4n -od rezonabil din contract'
1@',' 0 Pre+tatorul e+te pe deplin re+pon+abil pentru
e9ecuia +er?iciilor 4n con5or-itate cu :ra5icul de pre+tare
con?enit' Totodat<3 e+te r<+punz<tor at6t de +i:uranta tuturor
operaiunilor >i -etodelor de pre+tare utilizate3 cat >i de
cali5icarea per+onalului 5olo+it pe toat< durata contractului'
PCe precizeaz< ane9a care conine :ra5icul de pre+tare')
1*' Alte re+pon+abilit<i ale achizitorului
1*'1' 0 Achizitorul +e obli:a +a pun< la di+poziia
pre+tatorului orice 5acilit<i >iA+au in5or-aii pe care ace+ta
le0a cerut 4n propunerea tehnica >i pe care le con+idera nece+are
4ndeplinirii contractului'
12' Recepie >i ?eri5ic<ri
12'1' 0 Achizitorul are dreptul de a ?eri5ica -odul de
pre+tare a +er?iciilor pentru a +tabili con5or-itatea lor cu
pre?ederile din propunerea tehnica >i din caietul de +arcini'
12',' 0 Qeri5ic<rile ?or 5i e5ectuate 4n con5or-itate cu
pre?ederile din prezentul contract' Achizitorul are obli:aia de
a noti5ica3 4n +cri+3 pre+tatorului identitatea reprezentanilor
+<i 4-puternicii pentru ace+t +cop'
PCe precizeaz< ane9a care conine -odul de ?eri5icare >i
recepie a +er?iciilor')
1/' 8ncepere3 5inalizare3 4nt6rzieri3 +i+tare
1/'1' 0 P1) Pre+tatorul are obli:aia de a 4ncepe pre+tarea
+er?iciilor 4n ti-pul cel -ai +curt po+ibil de la pri-irea
ordinului de 4ncepere a contractului'
PCe precizeaz< data -a9i-a de e-itere a ordinului de 4ncepere
a contractului')
P,) 8n cazul 4n care pre+tatorul +u5er< 4nt6rzieri >iA+au
+uporta co+turi +upli-entare3 datorate 4n e9clu+i?itate
achizitorului3 p<rile ?or +tabili de co-un acordD
a) prelun:irea perioadei de pre+tare a +er?iciuluiF >i
b) totalul cheltuielilor a5erente3 dac< e+te cazul3 care
+e ?or adau:a la preul contractului'
1/',' 0 P1) Cer?iciile pre+tate 4n baza contractului +au3
dac< e+te cazul3 oricare 5aza a ace+tora pre?<zut< a 5i ter-inat<
4ntr0o perioada +tabilit< 4n :ra5icul de pre+tare trebuie
5inalizate 4n ter-enul con?enit de p<ri3 ter-en care +e
calculeaz< de la data 4nceperii pre+t<rii +er?iciilor'
P,) 8n cazul 4n careD
i) orice -oti?e de 4nt6rziere3 ce nu +e datoreaz<
pre+tatoruluiF +au
ii) alte circu-+tane neobi+nuite3 +u+ceptibile de a
+ur?eni alt5el dec6t prin 4nc<lcarea contractului de c<tre
pre+tator3
indreptate+c pre+tatorul de a +olicita prelun:irea perioadei
de pre+tare a +er?iciilor +au a oric<rei 5aze a ace+tora3 atunci
p<rile ?or re?izui3 de co-un acord3 perioada de pre+tare >i ?or
+e-na un act adiional'
1/'@' 0 7ac< pe parcur+ul 4ndeplinirii contractului
pre+tatorul nu re+pecta :ra5icul de pre+tare3 ace+ta are
obli:aia de a noti5ica ace+t lucru3 4n ti-p util3 achizitorului'
Modi5icarea dateiAperioadelor de pre+tare a+u-ate 4n :ra5icul
de pre+tare +e 5ace cu acordul p<rilor3 prin act adiional'
1/'*' 0 8n a5ar< cazului 4n care achizitorul e+te de acord cu
o prelun:ire a ter-enului de e9ecuie3 orice 4nt6rziere 4n
4ndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a +olicita
penalit<i pre+tatorului'
1B' A;u+tarea preului contractului
1B'1' 0 Pentru +er?iciile pre+tate3 pl<ile datorate de
achizitor pre+tatorului +unt tari5ele declarate 4n propunerea
5inanciar<3 ane9a la contract'
1B',' 0 Preul contractului +e a;u+teaza utiliz6ndu0+e
5or-ula con?enit<'
PCe precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
1(' A-enda-ente
1('1' 0 P<rile contractante au dreptul3 pe durata
4ndeplinirii contractului3 de a con?eni -odi5icarea clauzelor
contractului3 prin act adiional3 nu-ai 4n cazul apariiei unor
circu-+tane care lezeaza intere+ele co-erciale le:iti-e ale
ace+tora >i care nu au putut 5i pre?<zute la data 4ncheierii
contractului'
1)' Cubcontractani
1)'1' 0 Pre+tatorul are obli:aia3 4n cazul 4n care
+ubcontracteaza p<ri din contract3 de a 4ncheia contracte cu
+ubcontractantii de+e-nai3 4n acelea>i condiii 4n care el a
+e-nat contractul cu achizitorul'
1)',' 0 P1) Pre+tatorul are obli:aia de a prezenta la
4ncheierea contractului toate contractele 4ncheiate cu
+ubcontractantii de+e-nai'
P,) Li+ta +ubcontractanilor3 cu datele de recunoa>tere ale
ace+tora3 precu- >i contractele 4ncheiate cu ace>tia +e
con+tituie 4n ane9e la contract'
1)'@' 0 P1) Pre+tatorul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
achizitor de -odul 4n care 4ndepline>te contractul'
P,) Cubcontractantul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
pre+tator de -odul 4n care i+i 4ndepline>te partea +a din
contract'
P@) Pre+tatorul are dreptul de a pretinde daune0intere+e
+ubcontractanilor dac< ace>tia nu i+i 4ndepline+c partea lor din
contract'
1)'*' 0 Pre+tatorul poate +chi-ba oricare +ub contractant
nu-ai dac< ace+ta nu >i0a 4ndeplinit partea +a din contract'
Cchi-barea +ubcontractantului nu ?a +chi-ba preul contractului
>i ?a 5i noti5icat< achizitorului'
,.' "e+iunea
,.'1' 0 Pre+tatorul are obli:aia de a nu tran+5era total +au
parial obli:aiile +ale a+u-ate prin contract3 5<r< +a obin<3
4n prealabil3 acordul +cri+ al achizitorului'
,.',' 0 "e+iunea nu ?a e9onera pre+tatorul de nicio
re+pon+abilitate pri?ind :arania +au orice alte obli:aii
a+u-ate prin contract'
,1' &orta -a;or<
,1'1' 0 &orta -a;or< e+te con+tatat< de o autoritate
co-petenta'
,1',' 0 &orta -a;or< e9onereaza p<rile contractante de
4ndeplinirea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul contract3 pe
toat< perioada 4n care acea+ta acioneaz<'
,1'@' 0 8ndeplinirea contractului ?a 5i +u+pendat< 4n
perioada de aciune a 5orei -a;ore3 dar 5<r< a pre;udicia
drepturile ce li +e cu?eneau p<rilor pana la apariia ace+teia'
,1'*' 0 Partea contractant< care in?oca 5orta -a;or< are
obli:aia de a noti5ica celeilalte p<ri3 i-ediat >i 4n -od
co-plet3 producerea ace+teia >i +a ia orice -<+uri care 4i +tau
la di+poziie 4n ?ederea li-it<rii con+ecinelor'
,1'2' 0 7ac< 5orta -a;or< acioneaz< +au +e e+ti-eaza ca ?a
aciona o perioada -ai -are de / luni3 5iecare parte ?a a?ea
dreptul +a noti5ice celeilalte p<ri 4ncetarea de plin drept a
prezentului contract3 5<r< ca ?reuna dintre p<ri +a poat<
pretind< celeilalte daune0intere+e'
,,' Coluionarea liti:iilor
,,'1' 0 Achizitorul >i pre+tatorul ?or depune toate
e5orturile pentru a rezol?a pe cale a-iabila3 prin tratati?e
directe3 orice ne4nele:ere +au di+puta care +e poate i?i 4ntre
ei 4n cadrul +au 4n le:atura cu 4ndeplinirea contractului'
,,',' 0 7ac<3 dup< 12 zile de la 4nceperea ace+tor tratati?e3
achizitorul >i pre+tatorul nu reu>e+c +a rezol?e 4n -od a-iabil o
di?er:enta contractual<3 5iecare poate +olicita ca di+puta +a +e
+oluioneze 5ie prin arbitra; la "a-era de "o-er >i Indu+trie a
Ro-6niei3 5ie de c<tre in+tanele ;udec<tore>ti din Ro-6nia'
PCe precizeaz< -odalitatea de +oluionare a liti:iilor')
,@' Li-ba care :u?erneaz< contractul
,@'1' 0 Li-ba care :u?erneaz< contractul e+te li-ba ro-ana'
,*' "o-unic<ri
,*'1' 0 P1) Orice co-unicare dintre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului contract3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
,*',' 0 "o-unic<rile 4ntre p<ri +e pot 5ace >i prin tele5on3
tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia con5ir-<rii 4n
+cri+ a pri-irii co-unic<rii'
,2' Le:ea aplicabil< contractului
,2'1' 0 "ontractul ?a 5i interpretat con5or- le:ilor din
Ro-6nia'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 '''''''''3 prezentul
contract 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru 5iecare parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri')
Achizitor3
Pre+tator3
''''''''''''''''''''''''' ''''
'''''''''''''''''''
P+e-natura autorizata)
P+e-natura autorizata)
LC
LC
&or-ular nr' 2
"ONTRA"T 7E LU"R`RI
nr' bbbbbbbbbb data bbbbbbbbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3 +0a 4ncheiat prezentul contract de
lucr<ri3
4ntre
''''''''''''''' Pdenu-irea autorit<ii contractante)3
adre+a '''''''''''''''''''3 tele5onA5a9 '''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''3 cod 5i+cal '''''''''''3 cont trezorerie
''''''''3 reprezentat< prin '''''''''' Pdenu-irea
conducatorului)3 5uncia ''''''''''''''3 4n calitate de
achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''' Pdenu-irea operatorului econo-ic)3
adre+a '''''''''3 tele5onA5a9 '''''''''''3 nu-<r de 4n-atriculare
''''''''''3 cod 5i+cal '''''''''3 cont Ptrezorerie3
banca) '''''''''''3 reprezentat< prin '''''''''' Pdenu-irea
conducatorului)3 5uncia ''''''''3 4n calitate de e9ecutant3 pe
de alta parte'
,' 7e5iniii
,'1' 0 8n prezentul contract ur-<torii ter-eni ?or 5i
interpretati a+t5elD
a' contract 0 prezentul contract >i toate ane9ele +aleF
b' achizitor >i e9ecutant 0 p<rile contractante3 a+a cu-
+unt ace+tea nu-ite 4n prezentul contractF
c' preul contractului 0 preul pl<tibil e9ecutantului de
c<tre achizitor3 4n baza contractului3 pentru 4ndeplinirea
inte:rala >i core+punz<toare a tuturor obli:aiilor +ale3 a+u-ate
prin contractF
d' a-pla+a-entul lucr<rii 0 locul unde e9ecutantul e9ecuta
lucrareaF
e' 5orta -a;or< 0 un e?eni-ent -ai pre+u+ de controlul
p<rilor3 care nu +e datoreaz< :re+elii +au ?inei ace+tora3 care
nu putea 5i pre?<zut la -o-entul 4ncheierii contractului >i care
5ace i-po+ibila e9ecutarea >i3 re+pecti?3 4ndeplinirea
contractuluiF +unt con+iderate a+e-enea e?eni-enteD razboaie3
re?oluii3 incendii3 inundatii +au orice alte cata+tro5e
naturale3 re+trictii ap<rute ca ur-are a unei carantine3
e-bar:ou3 enu-erarea ne5iind e9hau+ti?a3 ci enuntiati?a' Nu e+te
con+iderat 5orta -a;or< un e?eni-ent a+e-enea celor de -ai +u+
care3 5<r< a crea o i-po+ibilitate de e9ecutare3 5ace e9tre- de
co+ti+itoare e9ecutarea obli:aiilor uneia din p<riF
5' zi 0 zi calendari+tic<F an 0 @/2 de zile'
PCe adau:a orice ce ali ter-eni pe care p<rile 4nele: +a
4i de5inea+c< pentru contract')
@' Interpretare
@'1' 0 8n prezentul contract3 cu e9cepia unei pre?ederi
contrare3 cu?intele la 5or-a de +in:ular ?or include 5or-a de
plural >i ?ice?er+a3 acolo unde ace+t lucru e+te per-i+ de
conte9t'
@',' 0 Ter-enul =zi= ori =zile= +au orice re5erire la zile
reprezint< zile calendari+tice3 dac< nu +e +peci5ica 4n -od
di5erit'
"lauze obli:atorii
*' Obiectul principal al contractului
*'1' 0 E9ecutantul +e obli:a +a e9ecute3 +a 5inalizeze >i +a
4ntrein< ''''''''''''''' Pdenu-irea lucr<rii)3 4n con5or-itate
cu obli:aiile a+u-ate prin prezentul contract'
*',' 0 Achizitorul +e obli:a +a pl<tea+c< e9ecutantului
preul de '''''''''' -ii lei3 pentru e9ecuia3 5inalizarea >i
4ntreinerea ''''''''''''' Pdenu-irea lucr<rii)'
2' Preul contractului
2'1' 0 Preul con?enit pentru 4ndeplinirea contractului3
pl<tibil e9ecutantului de c<tre achizitor3 con5or- :ra5icului de
plati3 e+te de '''''''' -ii lei3 dup< caz3 '''''''''' euro3 la
care +e adau:a TQA ''''''''' -ii lei'
/' 7urata contractului
/'1' 0 7urata prezentului contract e+te de ''''' luni3
4ncep6nd de la data de '''''''
PCe 4n+criu perioada >i data')
/',' 0 Prezentul contract 4nceteaz< +a produc< e5ecte la data
de '''''''
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< contractul')
B' E9ecutarea contractului
B'1' 0 E9ecutarea contractului 4ncepe dup< con+tituirea
:araniei de buna e9ecuie >i predarea a-pla+a-entului3 la data
de ''''''''
PCe precizeaz< data la care intra 4n e5ecti?itate
contractul')
(' 7ocu-entele contractului
('1' 0 7ocu-entele contractului +untD
PCe enu-era docu-entele pe care p<rile le 4nele: ca 5iind
ale contractului')
)' Protecia patri-oniului cultural naional
)'1' 0 Toate 5o+ilele3 -onedele3 obiectele de ?aloare +au
orice alte ?e+ti:ii +au obiecte de intere+ arheolo:ic de+coperite
pe a-pla+a-entul lucr<rii +unt con+iderate3 4n relaiile dintre
p<ri3 ca 5iind proprietatea ab+olut< a achizitorului'
)',' 0 E9ecutantul are obli:aia de a lua toate precautiile
nece+are pentru ca -uncitorii +<i +au oricare alte per+oane +a nu
4ndep<rteze +au +a deterioreze obiectele pre?<zute la clauza )'13
iar i-ediat dup< de+coperirea >i 4nainte de 4ndep<rtarea lor3 de
a 4n>tiina achizitorul de+pre acea+ta de+coperire >i de a
4ndeplini di+poziiile pri-ite de la achizitor pri?ind
4ndep<rtarea ace+tora' 7ac< din cauza unor a+t5el de di+poziii
e9ecutantul +u5er< 4nt6rzieri >iA+au cheltuieli +upli-entare3
atunci3 prin con+ultare3 p<rile ?or +tabiliD
a) orice prelun:ire a duratei de e9ecuie la care
e9ecutantul are dreptulF
b) totalul cheltuielilor +upli-entare3 care +e ?a adau:a
la preul contractului'
)'@' 0 Achizitorul are obli:aia3 de 4ndat< ce a luat la
cuno+tinta de+pre de+coperirea obiectelor pre?<zute la clauza
)'13 de a 4n>tiina 4n ace+t +en+ or:anele de poliie >i co-i+ia
-onu-entelor i+torice'
1.' Obli:aiile principale ale e9ecutantului
1.'1' 0 P1) E9ecutantul are obli:aia de a e9ecuta >i
5inaliza lucr<rile3 precu- >i de a re-edia ?iciile a+cun+e3 cu
atenia >i pro-ptitudinea cu?enit<3 4n concordanta cu obli:aiile
a+u-ate prin contract3 inclu+i? de a proiecta3 4n li-itele
pre?<zute de prezentul contract'
P,) E9ecutantul are obli:aia de a +upra?e:hea lucr<rile3 de
a a+i:ura 5orta de -unca3 -aterialele3 in+talaiile3
echipa-entele >i toate celelalte obiecte3 5ie de natura
pro?izorie3 5ie de5initi?e3 cerute de >i pentru contract3 4n
-<+ura 4n care nece+itatea a+i:ur<rii ace+tora e+te pre?<zut< 4n
contract +au +e poate deduce 4n -od rezonabil din contract'
1.',' 0 E9ecutantul are obli:aia de a prezenta
achizitorului3 4nainte de 4nceperea e9ecuiei lucr<rii3 +pre
aprobare3 :ra5icul de plati nece+ar e9ecuiei lucr<rilor3 4n
ordinea tehnolo:ic< de e9ecuie'
1.'@' 0 P1) E9ecutantul e+te pe deplin re+pon+abil pentru
con5or-itatea3 +tabilitatea >i +i:uranta tuturor operaiunilor
e9ecutate pe >antier3 precu- >i pentru procedeele de e9ecuie
utilizate3 cu re+pectarea pre?ederilor >i a re:le-ent<rilor Le:ii
nr' 1.A1))2 pri?ind calitatea 4n con+trucii3 cu -odi5ic<rile
ulterioare'
P,) Un e9e-plar din docu-entaia predat< de c<tre achizitor
e9ecutantului ?a 5i inut de ace+ta 4n ?ederea con+ult<rii de
c<tre In+pecia de Ctat 4n "on+trucii3 Lucr<ri Publice3 Urbani+-
>i A-ena;area Teritoriului3 precu- >i de c<tre per+oane
autorizate de achizitor3 la cererea ace+tora'
P@) E9ecutantul nu ?a 5i r<+punz<tor pentru proiectul >i
caietele de +arcini care nu au 5o+t 4ntoc-ite de el' 7ac< totu>i
contractul pre?ede e9plicit ca o parte a lucr<rilor per-anente +a
5ie proiectata de c<tre e9ecutant3 ace+ta ?a 5i pe deplin
re+pon+abil pentru acea parte a lucr<rilor'
P*) E9ecutantul are obli:aia de a pune la di+poziia
achizitorului3 la ter-enele precizate 4n ane9ele contractului3
caietele de -<+ur<tori Pata>a-entele) >i3 dup< caz3 4n +ituaiile
con?enite3 de+enele3 calculele3 ?eri5ic<rile calculelor >i orice
alte docu-ente pe care e9ecutantul trebuie +a le 4ntoc-ea+c< +au
care +unt cerute de achizitor'
1.'*' 0 P1) E9ecutantul are obli:aia de a re+pecta >i
e9ecuta di+poziiile achizitorului 4n orice proble-a3 -enionat<
+au nu 4n contract3 re5eritoare la lucrare' 8n cazul 4n care
e9ecutantul con+idera ca di+poziiile achizitorului +unt
ne;u+ti5icate +au inoportune3 ace+ta are dreptul de a ridica
obiecii3 4n +cri+3 5<r< ca obieciile re+pecti?e +a 4l ab+ol?e
de obli:aia de a e9ecuta di+poziiile pri-ite3 cu e9cepia
cazului 4n care ace+tea contra?in pre?ederilor le:ale'
P,) 8n cazul 4n care re+pectarea >i e9ecutarea di+poziiilor
pre?<zute la alin' P1) deter-ina di5icult<i 4n e9ecuie care
:enereaz< co+turi +upli-entare3 atunci ace+te co+turi ?or 5i
acoperite pe cheltuiala achizitorului'
1.'2' 0 P1) E9ecutantul e+te re+pon+abil de tra+area corecta
a lucr<rilor 5ata de reperele date de achizitor3 precu- >i de
5urnizarea tuturor echipa-entelor3 in+tru-entelor3 di+poziti?elor
>i re+ur+elor u-ane nece+are 4ndeplinirii re+pon+abilit<ii
re+pecti?e'
P,) 8n cazul 4n care3 pe parcur+ul e9ecuiei lucr<rilor3
+ur?ine o eroare 4n poziia3 cotele3 di-en+iunile +au
alinia-entul oric<rei p<ri a lucr<rilor3 e9ecutantul are
obli:aia de a recti5ica eroarea con+tatat<3 pe cheltuiala +a3 cu
e9cepia +ituaiei 4n care eroarea re+pecti?a e+te rezultatul
datelor incorecte 5urnizate3 4n +cri+3 de c<tre proiectant'
Pentru ?eri5icarea tra+<rii de c<tre proiectant3 e9ecutantul are
obli:aia de a prote;a >i p<+tra cu :ri;a toate reperele3 bornele
+au alte obiecte 5olo+ite la tra+area lucr<rilor'
1.'/' 0 Pe parcur+ul e9ecuiei lucr<rilor >i re-edierii
?iciilor a+cun+e3 e9ecutantul are obli:aiaD
i) de a lua toate -<+urile pentru a+i:urarea tuturor
per+oanelor a c<ror prezenta pe >antier e+te autorizata >i de a
-enine >antierul Pat6t ti-p cat ace+ta e+te +ub controlul +au)
>i lucr<rile Pat6t ti-p cat ace+tea nu +unt 5inalizate >i ocupate
de c<tre achizitor) 4n +tarea de ordine nece+ar< e?it<rii
oric<rui pericol pentru re+pecti?ele per+oaneF
ii) de a procura >i de a 4ntreine pe cheltuiala +a toate
di+poziti?ele de ilu-inare3 protecie3 in:radire3 alar-a >i paza3
c6nd >i unde +unt nece+are +au au 5o+t +olicitate de c<tre
achizitor +au de c<tre alte autorit<i co-petente3 4n +copul
prote;<rii lucr<rilor +au al a+i:ur<rii con5ortului ri?eranilorF
iii) de a lua toate -<+urile rezonabil nece+are pentru a
prote;a -ediul pe >i 4n a5ar< >antierului >i pentru a e?ita orice
pa:uba +au nea;un+ pro?ocate per+oanelor3 propriet<ilor publice
+au altora3 rezultate din poluare3 z:o-ot +au ali 5actori
:enerati de -etodele +ale de lucru'
1.'B' 0 E9ecutantul e+te re+pon+abil pentru -eninerea 4n
buna +tare a lucr<rilor3 -aterialelor3 echipa-entelor >i
in+talaiilor care ur-eaz< a 5i pu+e 4n opera3 de la data
pri-irii ordinului de 4ncepere a lucr<rii pana la data +e-n<rii
proce+ului0?erbal de recepie a lucr<rii'
1.'(' 0 P1) Pe parcur+ul e9ecuiei lucr<rilor >i al
re-edierii ?iciilor a+cun+e3 e9ecutantul are obli:aia3 4n -<+ura
per-i+< de re+pectarea pre?ederilor contractului3 de a nu
+tan;eni inutil +au 4n -od abuzi?D
a) con5ortul ri?eranilorF +au
b) c<ile de acce+3 prin 5olo+irea >i ocuparea dru-urilor >i
c<ilor publice +au pri?ate care de+er?e+c propriet<ile a5late 4n
po+e+ia achizitorului +au a oric<rei alte per+oane'
P,) E9ecutantul ?a de+p<:ubi achizitorul i-potri?a tuturor
recla-atiilor3 aciunilor 4n ;u+tiie3 daunelor0intere+e3
co+turilor3 ta9elor >i cheltuielilor3 indi5erent de natura lor3
rezult6nd din +au 4n le:atura cu obli:aia pre?<zut< la alin'
P1)3 pentru care re+pon+abilitatea re?ine e9ecutantului'
1.')' 0 P1) E9ecutantul are obli:aia de a utiliza 4n -od
rezonabil dru-urile +au podurile ce co-unica cu +au +unt pe
tra+eul >antierului >i de a pre?eni deteriorarea +au di+tru:erea
ace+tora de c<tre tra5icul propriu +au al oric<ruia dintre
+ubcontractantii +<iF e9ecutantul ?a +electa tra+eele3 ?a ale:e
>i ?a 5olo+i ?ehiculele3 ?a li-ita >i repartiza incarcaturile3 4n
a+a 5el 4nc6t tra5icul +upli-entar ce ?a rezulta 4n -od
ine?itabil din depla+area -aterialelor3 echipa-entelor3
in+talaiilor +au altora a+e-enea3 de pe >i pe >antier3 +a 5ie
li-itat3 4n -<+ura 4n care e+te po+ibil3 a+t5el 4nc6t +a nu
produc< deterior<ri +au di+tru:eri ale dru-urilor >i podurilor
re+pecti?e'
P,) 8n cazul 4n care natura lucr<rilor i-pune utilizarea de
c<tre e9ecutant a tran+portului pe apa3 atunci pre?ederile de la
alin' P1) ?or 5i interpretate 4n -aniera 4n care prin =dru-= +e
4nele:e inclu+i? ecluza3 doc3 di: +au orice alta +tructura
a5erent< caii na?i:abile >i prin =?ehicul= +e 4nele:e orice
a-barcatiune3 iar pre?ederile re+pecti?e +e ?or aplica 4n
con+ecinta'
P@) 8n cazul 4n care +e produc deterior<ri +au di+tru:eri ale
oric<rui pod +au dru- care co-unica cu +au care +e a5la pe
tra+eul >antierului3 datorit< tran+portului -aterialelor3
echipa-entelor3 in+talaiilor +au altora a+e-enea3 e9ecutantul
are obli:aia de a de+p<:ubi achizitorul i-potri?a tuturor
recla-atiilor pri?ind a?arierea re+pecti?elor poduri +au dru-uri'
P*) "u e9cepia unor clauze contrare pre?<zute 4n contract3
e9ecutantul e+te re+pon+abil >i ?a plati con+olidarea3
-odi5icarea +au 4-bun<t<irea3 4n +copul 5acilit<rii
tran+portului -aterialelor3 echipa-entelor3 in+talaiilor +au
altora a+e-enea3 a oric<ror dru-uri +au poduri care co-unica cu
+au care +e a5la pe tra+eul >antierului'
1.'1.' 0 P1) Pe parcur+ul e9ecuiei lucr<rii3 e9ecutantul are
obli:aiaD
i) de a e?ita3 pe cat po+ibil3 acu-ularea de ob+tacole
inutile pe >antierF
ii) de a depozita +au retra:e orice utila;e3 echipa-ente3
in+talaii3 +urplu+ de -aterialeF
iii) de a aduna >i 4ndep<rta de pe >antier dara-aturile3
-olozul +au lucr<rile pro?izorii de orice 5el3 care nu -ai +unt
nece+are'
P,) E9ecutantul are dreptul de a retine pe >antier3 pana la
+56r>itul perioadei de :aranie3 nu-ai acele -ateriale3
echipa-ente3 in+talaii +au lucr<ri pro?izorii3 care 4i +unt
nece+are 4n +copul 4ndeplinirii obli:aiilor +ale 4n perioada de
:aranie'
1.'11' 0 E9ecutantul r<+punde3 potri?it obli:aiilor care 4i
re?in3 pentru ?iciile a+cun+e ale con+truciei3 i?ite 4ntr0un
inter?al de ''''' PCe precizeaz< nu-<rul de ani) de la recepia
lucr<rii >i3 dup< 4-plinirea ace+tui ter-en3 pe toat< durata de
e9i+tenta a con+truciei3 pentru ?iciile +tructurii de
rezi+tenta3 ca ur-are a nere+pect<rii proiectelor >i detaliilor
de e9ecuie a5erente e9ecuiei lucr<rii'
1.'1,' 0 E9ecutantul +e obli:a de a de+p<:ubi achizitorul
i-potri?a oric<rorD
i) recla-aii >i aciuni 4n ;u+tiie3 ce rezulta din
4nc<lcarea unor drepturi de proprietate intelectual< Pbre?ete3
nu-e3 -<rci 4nre:i+trate etc')3 le:ate de echipa-entele3
-aterialele3 in+talaiile +au utila;ele 5olo+ite pentru +au 4n
le:atura cu e9ecuia lucr<rilor +au 4ncorporate 4n ace+teaF >i
ii) daune0intere+e3 co+turi3 ta9e >i cheltuieli de orice
natura3 a5erente3 cu e9cepia +ituaiei 4n care o a+t5el de
4nc<lcare rezulta din re+pectarea proiectului +au caietului de
+arcini 4ntoc-it de c<tre achizitor'
11' Obli:aiile achizitorului
11'1' 0 La 4nceperea lucr<rilor achizitorul are obli:aia de
a obine toate autorizaiile >i a?izele nece+are e9ecuiei
lucr<rilor'
11',' 0 P1) Achizitorul are obli:aia de a pune la di+poziia
e9ecutantului3 5<r< plata3 dac< nu +0a con?enit alt5el3
ur-<toareleD
a) a-pla+a-entul lucr<rii3 liber de orice +arcinaF
b) +upra5eele de teren nece+are pentru depozitare >i pentru
or:anizarea de >antierF
c) c<ile de acce+ rutier >i racordurile de cale 5erat<F
d) racordurile pentru utilit<i Papa3 :az3 ener:ie3
canalizare etc')3 pana la li-ita a-pla+a-entului >antierului'
P,) "o+turile pentru con+u-ul de utilit<i3 precu- >i cel al
contoarelor +au al altor aparate de -<+urat +e +uporta de c<tre
e9ecutant'
11'@' 0 Achizitorul are obli:aia de a pune la di+poziia
e9ecutantului intrea:a docu-entaie nece+ar< pentru e9ecuia
lucr<rilor contractate3 5<r< plata3 4n patru e9e-plare3 la
ter-enele +tabilite prin :ra5icul de e9ecuie a lucr<rii'
11'*' 0 Achizitorul e+te re+pon+abil pentru tra+area a9elor
principale3 bornelor de re5erinta3 c<ilor de circulaie >i a
li-itelor terenului pu+ la di+poziia e9ecutantului3 precu- >i
pentru -aterializarea cotelor de ni?el 4n i-ediata apropiere a
terenului'
11'2' 0 Achizitorul are obli:aia de a e9a-ina >i -<+ura
lucr<rile care de?in a+cun+e 4n cel -ult 2 zile de la noti5icarea
e9ecutantului'
11'/' 0 Achizitorul e+te pe deplin re+pon+abil de e9actitatea
docu-entelor >i a oric<ror alte in5or-aii 5urnizate
e9ecutantului3 precu- >i pentru di+poziiile >i li?r<rile +ale'
1,' Canciuni pentru ne4ndeplinirea culpabil< a obli:aiilor
1,'1' 0 8n cazul 4n care3 din ?ina +a e9clu+i?a3 e9ecutantul
nu reu>e>te +a0>i 4ndeplinea+c< obli:aiile a+u-ate prin
contract3 atunci achizitorul e+te 4ndrept<it de a deduce din
preul contractului3 ca penalit<i3 o +u-a echi?alenta cu o cota
procentual< din preul contractului'
PCe precizeaz< cota procentual< pentru 5iecare ziA+apta-ana
de 4nt6rziere3 pana la 4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
1,',' 0 8n cazul 4n care achizitorul nu onoreaz< 5acturile 4n
ter-en de ,( de zile de la e9pirarea perioadei con?enite3 atunci
ace+ta are obli:aia de a plati3 ca penalit<i3 o +u-a
echi?alenta cu o cota procentual< din plata nee5ectuata'
PCe precizeaz< aceea>i cota procentual< pre?<zut< pentru
clauza 1,'1 pentru 5iecare ziA+apta-ana de 4nt6rziere3 pana la
4ndeplinirea e5ecti?< a obli:aiilor')
1,'@' 0 Nere+pectarea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul
contract de c<tre una dintre p<ri3 4n -od culpabil >i repetat3
da dreptul partii lezate de a con+idera contractul de drept
reziliat >i de a pretinde plata de daune0intere+e'
1,'*' 0 Achizitorul i+i rezer?a dreptul de a renuna oric6nd
la contract3 printr0o noti5icare +cri+< adre+at< e9ecutantului3
5<r< nicio co-pen+aie3 dac< ace+ta din ur-a da 5ali-ent3 cu
condiia ca acea+ta renunare +a nu pre;udicieze +au +a a5ecteze
dreptul la aciune +au de+p<:ubire pentru e9ecutant' 8n ace+t
caz3 e9ecutantul are dreptul de a pretinde nu-ai plata
core+punz<toare pentru partea din contract e9ecutat< pana la data
denun<rii unilaterale a contractului'
"lauze +peci5ice
1@' Garania de buna e9ecuie a contractului
1@'1' 0 E9ecutantul +e obli:a +a con+tituie :arania de buna
e9ecuie a contractului 4n cuantu- de ''''''''''3 pentru perioada
de '''''''''' >i3 oricu-3 pana la intrarea 4n e5ecti?itate a
contractului'
PCe precizeaz< -odul de con+tituire3 cuantu-ul >i perioada de
con+tituire a :araniei de buna e9ecuie')
1@',' 0 Achizitorul +e obli:a +a elibereze :arania pentru
participare >i +a e-ita ordinul de 4ncepere a contractului nu-ai
dup< ce e9ecutantul a 5<cut do?ada con+tituirii :araniei de buna
e9ecuie'
1@'@' 0 Achizitorul are dreptul de a e-ite pretenii a+upra
:araniei de buna e9ecuie3 4n li-ita pre;udiciului creat3 dac<
e9ecutantul nu i+i e9ecuta3 e9ecuta cu 4nt6rziere +au e9ecuta
necore+punz<tor obli:aiile a+u-ate prin prezentul contract'
Anterior e-iterii unei pretenii a+upra :araniei de buna
e9ecuie3 achizitorul are obli:aia de a noti5ica ace+t lucru
e9ecutantului3 preciz6nd totodat< obli:aiile care nu au 5o+t
re+pectate'
1@'*' 0 Achizitorul +e obli:a +a re+tituie :arania de buna
e9ecuie 4n ter-en de ''''''''''''''''''''''''''''''' de la
e9ecutarea obli:aiilor a+u-ate'
PCe precizeaz< -odul de re+tituire >i ter-enul')
1@'2' 0 Garania tehnica e+te di+tinct< de :arania de buna
e9ecuie a contractului'
1*' 8nceperea >i e9ecuia lucr<rilor
1*'1' 0 P1 E9e cutantul are obli:aia de a 4ncepe lucr<rile
4n ti-pul cel -ai +curt po+ibil de la pri-irea ordinului 4n ace+t
+en+ din partea achizitorului'
PCe precizeaz< data li-ita de e-itere a ordinului de 4ncepere
a e9ecuiei')
P,) E9ecutantul trebuie +a noti5ice achizitorului >i
In+peciei de Ctat 4n "on+trucii3 Lucr<ri Publice3 Urbani+- >i
A-ena;area Teritoriului data 4nceperii e5ecti?e a lucr<rilor'
1*',' 0 P1) Lucr<rile trebuie +a +e deruleze con5or-
:ra5icului :eneral de e9ecuie >i +a 5ie ter-inate la data
+tabilit<' 7atele inter-ediare3 pre?<zute 4n :ra5icele de
e9ecuie3 +e con+idera date contractuale'
PCe precizeaz< datele inter-ediare3 dac< e+te cazul')
P,) E9ecutantul ?a prezenta3 la cererea achizitorului3 dup<
+e-narea contractului3 :ra5icul de e9ecuie de detaliu3 alc<tuit
4n ordinea tehnolo:ic< de e9ecuie' 8n cazul 4n care3 dup< opinia
achizitorului3 pe parcur+3 de+5<>urarea lucr<rilor nu concorda cu
:ra5icul :eneral de e9ecuie a lucr<rilor3 la cererea
achizitorului3 e9ecutantul ?a prezenta un :ra5ic re?izuit3 4n
?ederea ter-in<rii lucr<rilor la data pre?<zut< 4n contract'
Gra5icul re?izuit nu 4l ?a +cuti pe e9ecutant de niciuna dintre
4ndatoririle a+u-ate prin contract'
P@) 8n cazul 4n care e9ecutantul 4nt6rzie 4nceperea
lucr<rilor3 ter-inarea pre:<tirilor +au dac< nu i+i 4ndepline>te
4ndatoririle pre?<zute la pct' 11'1 alin' P,)3 achizitorul e+te
4ndrept<it +a0i 5i9eze e9ecutantului un ter-en pana la care
acti?itatea +a 4ntre 4n nor-al >i +a 4l a?ertizeze ca3 4n cazul
necon5or-arii3 la e9pirarea ter-enului +tabilit 4i ?a rezilia
contractul'
1*'@' 0 P1) Achizitorul are dreptul de a +upra?e:hea
de+5<>urarea e9ecuiei lucr<rilor >i de a +tabili con5or-itatea
lor cu +peci5icaiile din ane9ele la contract' P<rile
contractante au obli:aia de a noti5ica3 4n +cri+3 una
celeilalte3 identitatea reprezentanilor lor ate+tai pro5e+ional
pentru ace+t +cop3 >i anu-e re+pon+abilul tehnic cu e9ecuia din
partea e9ecutantului >i diri:intele de >antier +au3 dac< e+te
cazul3 alta per+oana 5izica +au ;uridic< ate+tata potri?it le:ii3
din partea achizitorului'
P,) E9ecutantul are obli:aia de a a+i:ura acce+ul
reprezentantului achizitorului la locul de -unca3 4n ateliere3
depozite >i oriunde i+i de+5<>oar< acti?it<ile le:ate de
4ndeplinirea obli:aiilor a+u-ate prin contract3 inclu+i? pentru
?eri5icarea lucr<rilor a+cun+e'
1*'*' 0 P1) Materialele trebuie +a 5ie de calitatea pre?<zut<
4n docu-entaia de e9ecuieF ?eri5ic<rile >i te+tarile
-aterialelor 5olo+ite la e9ecuia lucr<rilor3 precu- >i
condiiile de trecere a recepiei pro?izorii >i a recepiei
5inale Pcalitati?e) +unt de+cri+e 4n ane9aAane9ele la contract'
P,) E9ecutantul are obli:aia de a a+i:ura in+tru-entele3
utila;ele >i -aterialele nece+are pentru ?eri5icarea3 -<+urarea
>i te+tarea lucr<rilor' "o+tul probelor >i 4ncerc<rilor3 inclu+i?
-anopera a5erent< ace+tora3 re?in e9ecutantului'
P@) Probele nepre?<zute >i co-andate de achizitor pentru
?eri5icarea unor lucr<ri +au -ateriale pu+e 4n opera ?or 5i
+uportate de e9ecutant dac< +e do?ede>te ca -aterialele nu +unt
core+punz<toare calitati? +au ca -anopera nu e+te 4n con5or-itate
cu pre?ederile contractului' 8n caz contrar3 achizitorul ?a
+uporta ace+te cheltuieli'
1*'2' 0 P1) E9ecutantul are obli:aia de a nu acoperi
lucr<rile care de?in a+cun+e3 5<r< aprobarea achizitorului'
P,) E9ecutantul are obli:aia de a noti5ica achizitorului3
ori de c6te ori a+t5el de lucr<ri3 inclu+i? 5undaiile3 +unt
5inalizate3 pentru a 5i e9a-inate >i -<+urate'
P@) E9ecutantul are obli:aia de a dez?eli orice parte +au
p<ri de lucrare3 la di+poziia achizitorului3 >i de a re5ace
acea+ta parte +au p<ri de lucrare3 dac< e+te cazul'
P*) 8n cazul 4n care +e con+tata ca lucr<rile +unt de
calitate core+punz<toare >i au 5o+t e9ecutate con5or-
docu-entaiei de e9ecuie3 atunci cheltuielile pri?ind dez?elirea
>i re5acerea ?or 5i +uportate de c<tre achizitor3 iar 4n caz
contrar3 de c<tre e9ecutant'
12' 8nt6rzierea >i +i+tarea lucr<rilor
12'1' 0 8n cazul 4n careD
i) ?olu-ul +au natura lucr<rilor nepre?<zuteF +au
ii) condiiile cli-aterice e9cepional de ne5a?orabileF +au
iii) oricare alt -oti? de 4nt6rziere care nu +e datoreaz<
e9ecutantului >i nu a +ur?enit prin 4nc<lcarea contractului de
c<tre ace+ta
Indreptate+c e9ecutantul de a +olicita prelun:irea ter-enului
de e9ecuie a lucr<rilor +au a oric<rei p<ri a ace+tora3 atunci3
prin con+ultare3 p<rile ?or +tabiliD
P1) orice prelun:ire a duratei de e9ecuie la care
e9ecutantul are dreptulF
P,) totalul cheltuielilor +upli-entare3 care +e ?a adau:a la
preul contractului'
12',' 0 &<r< a pre;udicia dreptul e9ecutantului pre?<zut 4n
clauza 1,',3 ace+ta are dreptul de a +i+ta lucr<rile +au de a
di-inua rit-ul e9ecuiei dac< achizitorul nu pl<te>te 4n ter-en
de ,( de zile de la e9pirarea ter-enului pre?<zut la clauza 1(',F
4n ace+t caz3 ?a noti5ica3 4n +cri+3 ace+t 5apt achizitorului'
1/' &inalizarea lucr<rilor
1/'1' 0 An+a-blul lucr<rilor +au3 dac< e+te cazul3 oricare
parte a lor3 pre?<zut a 5i 5inalizat 4ntr0un ter-en +tabilit prin
:ra5icul de e9ecuie3 trebuie 5inalizat 4n ter-enul con?enit3
ter-en care +e calculeaz< de la data 4nceperii lucr<rilor'
1/',' 0 P1 La 5inalizarea lucr<rilor3 e9ecutantul are
obli:aia de a noti5ica3 4n +cri+3 achizitorului ca +unt
4ndeplinite condiiile de recepie3 +olicit6nd ace+tuia
con?ocarea co-i+iei de recepie'
P,) Pe baza +ituaiilor de lucr<ri e9ecutate con5ir-ate >i a
con+tat<rilor e5ectuate pe teren3 achizitorul ?a aprecia dac<
+unt 4ntrunite condiiile pentru a con?oca co-i+ia de recepie'
8n cazul 4n care +e con+tata ca +unt lip+uri +au de5iciente3
ace+tea ?or 5i noti5icate e9ecutantului3 +tabilindu0+e >i
ter-enele pentru re-ediere >i 5inalizare' 7up< con+tatarea
re-edierii tuturor lip+urilor >i de5icienelor3 la o noua
+olicitare a e9ecutantului3 achizitorul ?a con?oca co-i+ia de
recepie'
1/'@' 0 "o-i+ia de recepie are obli:aia de a con+tata
+tadiul 4ndeplinirii contractului prin corelarea pre?ederilor
ace+tuia cu docu-entaia de e9ecuie >i cu re:le-ent<rile 4n
?i:oare' 8n 5uncie de con+tat<rile 5<cute3 achizitorul are
dreptul de a aproba +au de a re+pin:e recepia'
1/'*' 0 Recepia +e poate 5ace >i pentru p<ri ale lucr<rii3
di+tincte din punct de ?edere 5izic >i 5uncional'
1B' Perioada de :aranie acordat< lucr<rilor
1B'1' 0 Perioada de :aranie decur:e de la data recepiei la
ter-inarea lucr<rilor >i pana la recepia 5inala'
1B',' 0 P1) 8n perioada de :aranie3 e9ecutantul are
obli:aia3 4n ur-a di+poziiei date de achizitor3 de a e9ecuta
toate lucr<rile de -odi5icare3 recon+trucie >i re-ediere a
?iciilor >i a altor de5ecte a c<ror cauza e+te nere+pectarea
clauzelor contractuale'
P,) E9ecutantul are obli:aia de a e9ecuta toate acti?it<ile
pre?<zute la alin' P1)3 pe cheltuiala proprie3 4n cazul 4n care
ele +unt nece+are datorit<D
i) utiliz<rii de -ateriale3 de in+talaii +au a unei -anopere
necon5or-e cu pre?ederile contractuluiF +au
ii) unui ?iciu de conceptie3 acolo unde e9ecutantul e+te
re+pon+abil de proiectarea unei p<ri a lucr<rilorF +au
iii) ne:li;entei +au ne4ndeplinirii de c<tre e9ecutant a
oric<reia dintre obli:aiile e9plicite +au i-plicite care 4i
re?in 4n baza contractului'
P@) 8n cazul 4n care de5eciunile nu +e datoreaz<
e9ecutantului3 lucr<rile 5iind e9ecutate de c<tre ace+ta con5or-
pre?ederilor contractului3 co+tul re-edierilor ?a 5i e?aluat >i
pl<tit ca lucr<ri +upli-entare'
1B'@' 0 8n cazul 4n care e9ecutantul nu e9ecuta lucr<rile
pre?<zute la clauza 1/', alin' P,)3 achizitorul e+te 4ndrept<it
+a an:a;eze >i +a pl<tea+c< alte per+oane care +a le e9ecute'
"heltuielile a5erente ace+tor lucr<ri ?or 5i recuperate de c<tre
achizitor de la e9ecutant +au reinute din +u-ele cu?enite
ace+tuia'
1(' Modalit<i de plata
1('1' 0 Achizitorul are obli:aia de a e5ectua plata c<tre
e9ecutant 4n ter-enul con?enit de la e-iterea 5acturii de c<tre
ace+ta' Pl<ile 4n ?aluta +e ?or e5ectua prin re+pectarea
pre?ederilor le:ale'
PCe precizeaz< ter-enul de plata de la e-iterea 5acturii >i3
dup< caz3 :ra5icul de plata')
1(',' 0 7ac< achizitorul nu onoreaz< 5acturile 4n ter-en de
1* zile de la e9pirarea perioadei con?enite3 atunci e9ecutantul
are dreptul de a +i+ta e9ecutarea lucr<rilor +au de a di-inua
rit-ul e9ecuiei >i de a bene5icia de reactualizarea +u-ei de
plata la ni?elul core+punz<tor zilei de e5ectuare a pl<ii'
I-ediat ce achizitorul i+i onoreaz< re+tanta3 e9ecutantul ?a
relua e9ecutarea lucr<rilor 4n cel -ai +curt ti-p po+ibil'
1('@' 0 Achizitorul are dreptul de a acorda a?an+
e9ecutantului3 dac< ace+ta +olicita3 nu-ai contra unei +cri+ori
de returnare a a?an+ului >i nu-ai 4n li-ita ?aloric< pre?<zut< de
le:e'
PCe precizeaz< cuantu-ul a?an+ului')
1('*' 0 P1) Pl<ile pariale trebuie +a 5ie 5<cute3 la
cererea e9ecutantului Pantreprenorului)3 la ?aloarea lucr<rilor
e9ecutate con5or- contractului >i 4n cel -ai +curt ti-p po+ibil'
Lucr<rile e9ecutate trebuie +a 5ie do?edite ca atare printr0o
+ituaie de lucr<ri pro?izorii3 4ntoc-it< a+t5el 4nc6t +a a+i:ure
o rapida >i +i:ura ?eri5icare a lor' 7in +ituaiile de lucr<ri
pro?izorii achizitorul ?a putea 5ace +c<z<-inte pentru +er?icii
5<cute e9ecutantului >i con?enite cu ace+ta' Alte +c<z<-inte nu
+e pot 5ace dec6t 4n cazurile 4n care ele +unt pre?<zute 4n
contract +au ca ur-are a unor pre?ederi le:ale' P,) Cituaiile
de plata pro?izorii +e con5ir-a 4n ter-enul +tabilit'
PCe precizeaz< ter-enul')
P@) Pl<ile pariale +e e5ectueaz<3 de re:ula3 la inter?ale
lunare3 dar nu in5lueneaz< re+pon+abilitatea >i :arania de buna
e9ecuie a e9ecutantuluiF ele nu +e con+idera3 de c<tre
achizitor3 ca recepie a lucr<rilor e9ecutate'
1('2' 0 Plata 5acturii 5inale +e ?a 5ace i-ediat dup<
?eri5icarea >i acceptarea +ituaiei de plata de5initi?e de c<tre
achizitor' 7ac< ?eri5icarea +e prelun:e>te din di5erite -oti?e3
dar3 4n +pecial3 datorit< unor e?entuale liti:ii3 contra?aloarea
lucr<rilor care nu +unt 4n liti:iu ?a 5i pl<tit< i-ediat'
1('/' 0 "ontractul nu ?a 5i con+iderat ter-inat pana c6nd
proce+ul0?erbal de recepie 5inala nu ?a 5i +e-nat de co-i+ia de
recepie3 care con5ir-a ca lucr<rile au 5o+t e9ecutate con5or-
contractului' Recepia 5inala ?a 5i e5ectuat< con5or-
pre?ederilor le:ale3 dup< e9pirarea perioadei de :aranie' Plata
ulti-elor +u-e datorate e9ecutantului pentru lucr<rile e9ecutate
nu ?a 5i condiionat< de eliberarea certi5icatului de recepie
5inala'
1)' A;u+tarea preului contractului
1)'1' 0 Pentru lucr<rile e9ecutate3 pl<ile datorate de
achizitor e9ecutantului +unt cele declarate 4n propunerea
5inanciar<3 ane9a la contract'
1)',' 0 Preul contractului +e a;u+teaza utiliz6nd 5or-ula
con?enit<'
PCe precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
,.' A+i:ur<ri
,.'1' 0 P1 E9e cutantul are obli:aia de a 4ncheia3 4nainte
de 4nceperea lucr<rilor3 o a+i:urare ce ?a cuprinde toate
ri+curile ce ar putea aparea pri?ind lucr<rile e9ecutate3
utila;ele3 in+talaiile de lucru3 echipa-entele3 -aterialele pe
+toc3 per+onalul propriu >i reprezentanii 4-puternicii +a
?eri5ice3 +a te+teze +au +a receptioneze lucr<rile3 precu- >i
daunele +au pre;udiciile adu+e c<tre tere per+oane 5izice +au
;uridice'
P,) A+i:urarea +e ?a 4ncheia cu o a:enie de a+i:urare'
"ontra?aloarea pri-elor de a+i:urare ?a 5i +uportat< de c<tre
e9ecutant din capitolul ="heltuieli indirecte='
P@) E9ecutantul are obli:aia de a prezenta achizitorului3
ori de c6te ori i +e ?a cere3 polita +au poliele de a+i:urare >i
recipi+ele pentru plata pri-elor curente Pactualizate)'
P*) E9ecutantul are obli:aia de a +e a+i:ura ca
+ubantreprenorii au 4ncheiat a+i:ur<ri pentru toate per+oanele
an:a;ate de ei' El ?a +olicita +ubantreprenorilor +a prezinte
achizitorului3 la cerere3 poliele de a+i:urare >i recipi+ele
pentru plata pri-elor curente Pactualizate)'
,.', 0 Achizitorul nu ?a 5i re+pon+abil pentru niciun 5el de
daune0intere+e3 co-pen+aii pl<tibile prin le:e3 4n pri?inta +au
ca ur-are a unui accident +au pre;udiciu adu+ unui -uncitor +au
altei per+oane an:a;ate de e9ecutant3 cu e9cepia unui accident
+au pre;udiciu rezult6nd din ?ina achizitorului3 a a:enilor +au
a an:a;ailor ace+tuia'
,1' A-enda-ente
,1'1' 0 P<rile contractante au dreptul3 pe durata
4ndeplinirii contractului3 de a con?eni -odi5icarea clauzelor
contractului3 prin act adiional3 nu-ai 4n cazul apariiei unor
circu-+tane care lezeaza intere+ele co-erciale le:iti-e ale
ace+tora >i care nu au putut 5i pre?<zute la data 4ncheierii
contractului'
,,' Cubcontractani
,,'1' 0 E9ecutantul are obli:aia de a 4ncheia contracte cu
+ubcontractantii de+e-nai3 4n acelea>i condiii 4n care el a
+e-nat contractul cu achizitorul'
,,',' 0 P1 E9e cutantul are obli:aia de a prezenta la
4ncheierea contractului toate contractele 4ncheiate cu
+ubcontractantii de+e-nai'
P,) Li+ta +ub contractanilor3 cu datele de recunoa>tere ale
ace+tora3 cat >i contractele 4ncheiate cu ace>tia +e con+tituie
4n ane9e la contract'
,,'@' 0 P1 E9e cutantul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
achizitor de -odul 4n care 4ndepline>te contractul'
P,) Cubcontractantul e+te pe deplin r<+punz<tor 5ata de
e9ecutant de -odul 4n care i+i 4ndepline>te partea +a din
contract'
P@) E9ecutantul are dreptul de a pretinde daune0intere+e
+ubcontractanilor3 dac< ace>tia nu i+i 4ndepline+c partea lor
din contract'
,,'*' 0 E9ecutantul poate +chi-ba oricare +ub contractant
nu-ai dac< ace+ta nu >i0a 4ndeplinit partea +a din contract'
Cchi-barea +ub contractantului nu ?a -odi5ica preul contractului
>i ?a 5i noti5icat< achizitorului'
,@' "e+iunea
,@'1' 0 E9ecutantul are obli:aia de a nu tran+5era total +au
parial obli:aiile +ale a+u-ate prin contract3 5<r< +a obin<3
4n prealabil3 acordul +cri+ al achizitorului'
,@',' 0 "e+iunea nu ?a e9onera e9ecutantul de nicio
re+pon+abilitate pri?ind :arania +au orice alte obli:aii
a+u-ate prin contract'
,*' &orta -a;or<
,*'1' 0 &orta -a;or< e+te con+tatat< de o autoritate
co-petenta'
,*',' 0 &orta -a;or< e9onereaza p<rile contractante de
4ndeplinirea obli:aiilor a+u-ate prin prezentul contract3 pe
toat< perioada 4n care acea+ta acioneaz<'
,*'@' 0 8ndeplinirea contractului ?a 5i +u+pendat< 4n
perioada de aciune a 5orei -a;ore3 dar 5<r< a pre;udicia
drepturile ce li +e cu?eneau p<rilor pana la apariia ace+teia'
,*'*' 0 Partea contractant< care in?oca 5orta -a;or< are
obli:aia de a noti5ica celeilalte p<ri3 i-ediat >i 4n -od
co-plet3 producerea ace+teia >i +a ia orice -<+uri care 4i +tau
la di+poziie 4n ?ederea li-it<rii con+ecinelor'
,*'2' 0 7ac< 5orta -a;or< acioneaz< +au +e e+ti-eaza ca ?a
aciona o perioada -ai -are de / luni3 5iecare parte ?a a?ea
dreptul +a noti5ice celeilalte p<ri 4ncetarea de plin drept a
prezentului contract3 5<r< ca ?reuna din p<ri +a poat< pretinde
celeilalte daune0intere+e'
,2' Coluionarea liti:iilor
,2'1' 0 Achizitorul >i e9ecutantul ?or depune toate
e5orturile pentru a rezol?a pe cale a-iabila3 prin tratati?e
directe3 orice ne4nele:ere +au di+puta care +e poate i?i 4ntre
ei 4n cadrul +au 4n le:atura cu 4ndeplinirea contractului'
,2',' 0 7ac<3 dup< 12 zile de la 4nceperea ace+tor tratati?e3
achizitorul >i e9ecutantul nu reu>e+c +a rezol?e 4n -od a-iabil o
di?er:enta contractual<3 5iecare poate +olicita ca di+puta +a +e
+oluioneze 5ie prin arbitra; la "a-era de "o-er >i Indu+trie a
Ro-6niei3 5ie de c<tre in+tanele ;udec<tore>ti din Ro-6nia'
PCe precizeaz< -odalitatea de +oluionare a liti:iilor')
,/' Li-ba care :u?erneaz< contractul
,/'1' 0 Li-ba care :u?erneaz< contractul e+te li-ba ro-ana'
,B' "o-unic<ri
,B'1' 0 P1 Ori ce co-unicare 4ntre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului contract3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
,B',' 0 "o-unic<rile 4ntre p<ri +e pot 5ace >i prin tele5on3
tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia con5ir-<rii 4n
+cri+ a pri-irii co-unic<rii'
,(' Le:ea aplicabil< contractului
,('1' 0 "ontractul ?a 5i interpretat con5or- le:ilor din
Ro-6nia'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 ''''''''''''''''3
prezentul contract 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru 5iecare
parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri')
Achizitor3 "ontractant3
'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''
P+e-natura autorizata) P+e-natura
autorizata)
LC
&or-ular nr' /
A"OR70"A7RU 7E &URNI!ARE
nr' bbbbbbbb data bbbbbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3
4ntre
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
autorit<ii contractante)3 adre+a '''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 '''''''''''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal '''''''''''''''''''''3 cont trezorerie '''''''''''''''''3
reprezentat< prin ''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
conducatorului)3 5uncia ''''''''''''''''''''''''''''3 4n
calitate de pro-itent0achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
operatorului econo-ic)3
adre+a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 ''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare '''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal ''''''''''''''''''''3 cont Ptrezorerie3
banca) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 reprezentat<
prin ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
conducatorului)3 5uncia ''''''''''''''''''''''''''''''3 4n
calitate de pro-itent05urnizor3 pe de alta parte'
a inter?enit prezentul acord0cadru3 4n condiiile 4n care
p<rile pro-itente r<-6n ne+chi-bate pe toat< durata de
de+5<>urare'
,' Obli:aiile pro-itentului05urnizor
,'1' 0 Pro-itentul05urnizor +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente 4ncheiate cu pro-itentul0achizitor3 +a
5urnizeze produ+ele '''''''''''''''''' 4n condiiile con?enite 4n
prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionale ale
produ+elor3 precu- >i codul "PQ')
,',' 0 Pro-itentul05urnizor +e obli:a ca produ+ele 5urnizate
+a re+pecte cel puin calitatea pre?<zut< 4n propunerea tehnica3
ane9a la prezentul acord0cadru'
,'@' 0 Pro-itentul05urnizor +e obli:a +a nu tran+5ere total
+au parial obli:aiile a+u-ate prin prezentul acord0cadru'
@' Obli:aiile pro-itentului0achizitor
@'1' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente atribuite pro-itentului05urnizor3 +a
achizitioneze produ+ele '''''''''''''' 4n condiiile con?enite 4n
prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionale ale
produ+elor3 precu- >i codul "PQ')
@',' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a +a nu initieze3 pe
durata prezentului acord0cadru3 o noua procedura de atribuire3
atunci c6nd intenioneaz< +a achizitioneze produ+e care 5ac
obiectul prezentului acord0cadru3 cu e9cepia cazului 4n care
pro-itentul 5urnizor declara ca nu -ai are capacitatea de a le
5urniza'
*' Preul unitar al produ+elor
*'1' 0 Preul unitar al produ+elor e+te
de '''''''''''''''''''' lei +au3 dup< caz3 '''''''''''''''''
euro3 la care +e adau:a ''''''''''''''''''''''''' TQA'
2' "antitatea pre?izionata
2'1' 0 "antitatea pre?izionata de produ+e ce ?or 5i 5urnizate
4n baza contractelor +ub+ec?ente e+te
de ''''''''''''''''''''''''''''
PCe precizeaz< cantitatea -ini-a pentru 5iecare contract
+ub+ec?ent')
/' 7urata acordului0cadru
/'1' 0 7urata prezentului acord0cadru e+te de ''''' luni3
4ncep6nd de la data de ''''''''''''
PCe 4n+criu perioada >i data')
/',' 0 Prezentul acord0cadru 4nceteaz< +a produc< e5ecte la
data de '''''''''
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< acordul0cadru')
B' A;u+tarea preului
B'1' 0 Preul +e a;u+teaza utiliz6nd 5or-ula de a;u+tare
con?enit<3 care ?a 5i introdu+< 4n contractul +ub+ec?ent'
P7ac< e+te cazul3 +e precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
(' "o-unic<ri
('1' 0 P1) Orice co-unicare 4ntre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului acord0cadru3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
(',' 0 "o-unic<rile 4ntre p<ri +e pot 5ace >i prin tele5on3
tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia con5ir-<rii 4n
+cri+ a pri-irii co-unic<rii'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 ''''''''''''''3
prezentul acord0cadru3 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru
5iecare parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri >i nu-<rul de
e9e-plare')
Pro-itent0achizitor3 Pro-itent0
5urnizor3
''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''
P+e-natura autorizata) P+e-natura
autorizata)
LC LC
&or-ular nr' B
A"OR70"A7RU 7E CERQI"II
nr' bbbbbbbb data bbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3
4ntre
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 Pdenu-irea
autorit<ii contractante)3 adre+a ''''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 ''''''''''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal '''''''''''''''''''3 cont
trezorerie '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
reprezentat<
prin ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea conducatorului)3 5uncia ''''''''''''''''''''3 4n
calitate de pro-itent0achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
operatorului econo-ic)3 adre+a ''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 ''''''''''''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal '''''''''''''''''''3 cont Ptrezorerie3
banca) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
reprezentat< prin '''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
conducatorului)3 5uncia '''''''''''''''''3 4n calitate de
pro-itent0pre+tator3 pe de alta parte3
a inter?enit prezentul acord0cadru 4n condiiile 4n care
p<rile pro-itente r<-6n ne+chi-bate pe toat< durata de
de+5<>urare'
,' Obli:aiile pro-itentului0pre+tator
,'1' 0 Pro-itentul0pre+tator +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente 4ncheiate cu pro-itentul0achizitor3 +a
pre+teze +er?iciile '''''''''''''''''' 4n condiiile con?enite 4n
prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionate ale
+er?iciilor3 precu- >i codul "PQ')
,',' 0 Pro-itentul0pre+tator +e obli:a ca +er?iciile pre+tate
+a re+pecte cel puin calitatea pre?<zut< 4n propunerea tehnica3
ane9a la prezentul acord0cadru'
,'@' 0 Pro-itentul0pre+tator +e obli:a +a nu tran+5ere total
+au parial obli:aiile a+u-ate prin prezentul acord0cadru'
@' Obli:aiile pro-itentului0achizitor
@'1' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente atribuite pro-itentului0pre+tator3 +a
achizitioneze +er?iciile '''''''''''''' 4n condiiile con?enite
4n prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionate ale
+er?iciilor3 precu- >i codul "PQ')
@',' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a +a nu initieze3 pe
durata prezentului acord0cadru3 o noua procedura de atribuire3
atunci c6nd intenioneaz< +a achizitioneze +er?icii care 5ac
obiectul prezentului acord0cadru3 cu e9cepia cazului 4n care
pro-itentul0pre+tator declara ca nu -ai are capacitatea de a le
pre+ta'
*' Preul unitar al +er?iciilor
*'1' 0 Tari5ul unitar al +er?iciilor3 e+te
de '''''''''''''''' lei3 +au3 dup< caz '''''''''''''''''''' euro3
la care +e adau:a '''''''''''''''''''''''''' TQA'
2' "antitatea pre?izionata
2'1' 0 "antitatea pre?izionata de +er?icii ce ?or 5i pre+tate
4n baza contractelor +ub+ec?ente
e+te ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PCe precizeaz< cantitatea -ini-a pentru 5iecare contract
+ub+ec?ent')
/' 7urata acordului0cadru
/'1' 0 7urata prezentului acord0cadru e+te de ''''' luni3
4ncep6nd de la data de '''''''''''
PCe 4n+criu perioada >i data')
/',' 0 Prezentul acord0cadru 4nceteaz< +a produc< e5ecte la
data de '''''''''
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< acordul0cadru')
B' A;u+tarea preului
B'1' 0 Preul +e a;u+teaza utiliz6nd 5or-ula de a;u+tare
con?enit<3 care ?a 5i introdu+< 4n contractul +ub+ec?ent'
P7ac< e+te cazul3 +e precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
(' "o-unic<ri
('1' 0 P1) Orice co-unicare 4ntre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului acord0cadru3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
(',' 0 "o-unic<rile 4ntre p<ri +e pot 5ace >i prin tele5on3
tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia con5ir-<rii 4n
+cri+ a pri-irii co-unic<rii'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 '''''''''''''''3
prezentul acord0cadru3 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru
5iecare parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri >i nu-<rul de
e9e-plare')
Pro-itent0achizitor3 Pro-itent0
5urnizor3
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''
P+e-natura autorizata) P+e-natura
autorizata)
LC
LC
&or-ular nr' (
A"OR70"A7RU 7E LU"R`RI
nr' bbbbbbbbb data bbbbbbbbbbbbbbb
1' 8n te-eiul Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor
de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri
prin Le:ea nr' @@BA,../3
4ntre
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
autorit<ii contractante)3
adre+a ''''''''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 ''''''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare ''''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal '''''''''''''''''''3 cont
trezorerie '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
reprezentat<
prin ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea conducatorului)3 5uncia ''''''''''''''''''''3 4n
calitate de pro-itent0achizitor3 pe de o parte3
>i
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea
operatorului econo-ic)3 adre+a '''''''''''''''''''''''''''''''3
tele5onA5a9 '''''''''''''''''''''''''''3 nu-<r de
4n-atriculare '''''''''''''''''''''''''3 cod
5i+cal ''''''''''''''''''3 cont Ptrezorerie3
banca) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 reprezentat<
prin ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea conducatorului)3 5uncia '''''''''''''''''3 4n
calitate de pro-itent0e9ecutant3 pe de alta parte3
a inter?enit prezentul acord0cadru 4n condiiile 4n care
p<rile pro-itente r<-6n ne+chi-bate pe toat< durata de
de+5<>urare'
,' Obli:aiile pro-itentului0e9ecutant
,'1' 0 Pro-itentul0e9ecutant +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente 4ncheiate cu pro-itentul0achizitor3 +a
e9ecute lucr<rile '''''''''''''''''''' 4n condiiile con?enite 4n
prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionale ale
lucr<rilor3 precu- >i codul "PQ')
,',' 0 Pro-itentul0e9ecutant +e obli:a ca lucr<rile e9ecutate
+a re+pecte cel puin calitatea pre?<zut< 4n propunerea tehnica3
ane9a la prezentul acord0cadru'
,'@' 0 Pro-itentul0e9ecutant +e obli:a +a nu tran+5ere total
+au parial obli:aiile a+u-ate prin prezentul acord0cadru'
@' Obli:aiile pro-itentului0achizitor
@'1' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a ca3 4n baza
contractelor +ub+ec?ente atribuite pro-itentului0e9ecutant3 +a
achizitioneze lucr<rile ''''''''''''''' 4n condiiile con?enite
4n prezentul acord0cadru'
PCe +peci5ica denu-irea >i cantit<ile pre?izionale ale
lucr<rilor3 precu- >i codul "PQ')
@',' 0 Pro-itentul0achizitor +e obli:a +a nu initieze3 pe
durata prezentului acord0cadru3 o noua procedura de atribuire3
atunci c6nd intenioneaz< +a achizitioneze lucr<ri care 5ac
obiectul prezentului acord0cadru3 cu e9cepia cazului 4n care
pro-itentul0e9ecutant declara ca nu -ai are capacitatea de a le
e9ecuta'
*' Preul unitar al lucr<rilor
*'1' 0 Preul lucr<rilor e+te de '''''''''' lei +au3 dup<
caz3 '''''''' euro3 la care +e adau:a ''''''''' TQA'
2' "antitatea pre?izionata
2'1' 0 "antitatea pre?izionata de lucr<ri ce ?or 5i e9ecutate
4n baza contractelor +ub+ec?ente e+te ''''''''''' '
PCe precizeaz< cantitatea -ini-a pentru 5iecare contract
+ub+ec?ent')
/' 7urata acordului0cadru
/'1' 0 7urata prezentului acord0cadru e+te de ''''' luni3
4ncep6nd de la data de '''''''''''
PCe 4n+criu perioada >i data')
/',' 0 Prezentul acord0cadru 4nceteaz< +a produc< e5ecte la
data de ''''''' '
PCe 4n+crie data la care 4nceteaz< acordul0cadru')
B' A;u+tarea preului
B'1' 0 Preul +e a;u+teaza utiliz6nd 5or-ula de a;u+tare
con?enit<3 care ?a 5i introdu+< 4n contractul +ub+ec?ent'
P7ac< e+te cazul3 +e precizeaz< 5or-ula de a;u+tare')
(' "o-unic<ri
('1' 0 P1) Orice co-unicare 4ntre p<ri3 re5eritoare la
4ndeplinirea prezentului acord0cadru3 trebuie +a 5ie tran+-i+< 4n
+cri+'
P,) Orice docu-ent +cri+ trebuie 4nre:i+trat at6t 4n -o-entul
tran+-iterii3 cat >i 4n -o-entul pri-irii'
(',' 0 "o-unic<rile 4ntre p<ri +e pot 5ace >i prin tele5on3
tele:ra-a3 tele93 5a9 +au e0-ail3 cu condiia con5ir-<rii 4n
+cri+ a pri-irii co-unic<rii'
P<rile au 4nele+ +a 4ncheie a+t<zi3 ''''''''''''''3
prezentul acord0cadru3 4n doua e9e-plare3 c6te unul pentru
5iecare parte'
PCe precizeaz< data +e-n<rii de c<tre p<ri >i nu-<rul de
e9e-plare')
Pro-itent0achizitor3 Pro-itent0
5urnizor3
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''
P+e-natura autorizata) P+e-natura
autorizata)
LC LC
&or-ular nr' )
&IA 7E 7ATE A A"#I!I$IEI
*T*
*&ont )*
I'a' Autoritatea contractant<
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J7enu-ireD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+aD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JLocalitateD J "od po>talD
J $araD J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPer+oana de contactD J Tele5onD
J
J J
J
J8n atenia ''''''' J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JE0-ailD J &a9D
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+aAele de internet Pdac< e+te cazul)D
J
JAdre+a autorit<ii contractanteD
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
I'b' Principala acti?itate +au acti?it<i ale autorit<ii
contractante
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
Jcd -ini+tere ori alte autorit<i publice Jcd +er?icii
publice centrale J
Jcentrale inclu+i? cele +ubordonate la ni?el Jcd ap<rare
J
Jre:ional +au local Jcd ordine
publicaA+i:uranta nationala J
Jcd a:enii naionale Jcd -ediu
J
Jcd autorit<i locale Jcd a5aceri
econo-ico05inanciare J
Jcd alte in+tituii :u?ernate de le:ea publica Jcd +<n<tate
J
Jcd in+tituie european<Aor:anizaie internationala Jcd
con+trucii >i a-ena;<ri teritoriale J
Jcd altele P+peci5icati) Jcd
protecie +ocial< J
J Jcd
recreere3 cultura >i reli:ie J
J Jcd educaie
J
J Jcd
acti?it<i rele?ante J
J J cd
ener:ie J
J J cd apa
J
J J cd
po+ta J
J J cd
tran+port J
J Jcd altele
P+peci5icati) J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAutoritatea contractant< achiziioneaz< 4n nu-ele altor
autorit<i contractante da cd J
J
nu cd J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAlte in5or-aii >iA+au clari5ic<ri pot 5i obinuteD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J J cd la
adre+a -ai +u+ -enionat< J
J J cd alteleD
Padre+aA5a9Ainter?al orar) J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J7ate li-ita de pri-ire a +olicit<rilor de clari5ic<ri
J
J7ata ''''''''''''''''''''''''Aora li-ita
'''''''''''''''''''''Aadre+aD J
J7ata li-ita de tran+-itere a r<+pun+ului la clari5ic<riD
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
I'c' "ai de atac
E?entualele conte+taii +e pot depuneD
0 5ie la "on+iliul Naional de Coluionare a "onte+taiilorF
0 5ie la autoritatea contractant< >i apoi la in+tanta
co-petenta'
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J7enu-ireD "on+iliul Naional de Coluionare a "onte+taiilor
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+aD J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JLocalitateD J "od po>talD
$araD J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JE0-ailD J Tele5onD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+a internetD J &a9D
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J7enu-irea in+tanei co-petente
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+aD J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JLocalitateD J "od po>talD
$araD J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JE0-ailD J Tele5onD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAdre+a internetD J &a9D
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
I'd' Cur+a de 5inanareD
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JCe +peci5ica +ur+ele de 5inanare ale J 7up< caz3
proiectApro:ra- 5inanat din J
Jcontractului ce ur-eaz< a 5i atribuit J 5onduri
co-unitare da cd nu cd J
J J 7ac< 7A3 5aceti
re5erire la proiectApro:ra- J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
II' O%IE"TUL "ONTRA"TULUI
II'1' 7e+criere
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JII'1'1) 7enu-ire contractD
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1',) 7enu-ire contract >i locaia lucr<rii3 locul de li?rare
+au pre+tare J
JPAle:e o +in:ura cate:orie 0 lucr<ri3 produ+e +au +er?icii 0
care core+punde 4n cea -ai J
J-are parte obiectului contractului +au achiziiei')
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPa) Lucr<ri cd JPb) Produ+e cd
JPc) Cer?icii cd J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JE9ecuie cd J"u-p<rare cd
J"ate:oria +er?iciului ,A cd J
JProiectare >i e9ecuie cd JLea+in: cd J
,% cd J
JRealizare prin orice J8nchiriere cd J
J
J-i;loace core+punz<toare J"u-p<rare 4n rate cd
JPCe +peci5ica din care J
Jcerinelor +peci5icate de J
Jcate:orie de +er?icii aparineJ
Jautoritatea contractant< cd J
Jobiectul contractuluiD 5ie dinJ
J J
JAne9a ,A3 5ie din Ane9a ,%') J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPrincipala locatie a lucr<rii JPrincipalul loc de
JPrincipalul loc de pre+tare J
J Jli?rare J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J"od "PQ J"od "PQ
J"od "PQ J
Jcdcdcdcdcdcdcdcd Jcdcdcdcdcdcdcdcd
Jcdcdcdcdcdcdcdcd J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1'@) Procedura +e 5inalizeaz< prinD "ontract de achiziie
publicaD cd J
J 8ncheierea unui acord0
cadruD cd J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1'*) 7urata contractului de achiziie publica
J
Jani cdcd luni cdcd zile cdcd de
la atribuirea contractului J
J+au 4ncep6nd cu cdcdAcdcdAcdcdcdcd PzzAllAaaaa)
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1'2) In5or-aii pri?ind acordul0cadru Pdac< e+te cazul)
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JAcordul0cadru cu -ai -uli operatori nr' cdcdcd +au3
JAcordul0cadru cu J
Jdac< e+te cazul3 nr' cdcdcd -a9i- al participanilor la
Jun +in:ur operator cd J
Jacordul0cadru ?izat J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J7urata acordului0cadruD
J
J7urata 4n ani cdcd +au luni cdcdcd
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPo+ibilitatea de a relua co-petiia cu +e-natarii acordului
cadru da cd nu cd J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1'/) 7i?izare pe loturi
da cd nu cd J
JO5ertele +e depun peD
J
Jun +in:ur lot cd unul +au -ai -ulte cd
toate loturile cd J
JAlte in5or-aii re5eritoare la loturiD
J
J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JII'1'B) O5ertele alternati?e +unt acceptate
da cd nu cd J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
II',' "antitatea +au +copul contractului
II','1) Total cantit<iApre+taii +er?iciiAlucr<ri PCe ?or
include e?entuale +upli-entari >i
optiuni3 dac< e9i+ta')
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
PCe +peci5ica ane9a care cuprinde in5or-aiile pri?ind
cantit<ile -in'0 -a9'A+copul
contractului')
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
II',',) Optiuni
da cd nu cd
7ac< e9i+ta3 de+crierea ace+tor optiuniD
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
III' "ondiii +peci5ice contractului
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JIII'1' Alte condiii particulare re5eritoare la contract Pdup<
caz)J da cd nu cd J
JIII'1'1' "ontract rezer?at Pdac< 7A3 +curta de+criere)
J da cd nu cd J
JIII'1',' Altele Pdac< 7A3 de+crieti)
J J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
IQ' PRO"E7URA
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JIQ'1) Procedura +electata J
J
JLicitaie de+chi+< cd JNe:ociere cu anun de
participare cd J
JLicitaie re+tr6n+< cd JNe:ociere 5<r< anun
de participare cd J
JLicitaie re+tr6n+< accelerata cd J"erere de o5erte
cd J
J7ialo: co-petiti? cd J"oncur+ de +oluii
cd J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
IQ',) Etapa 5inala de licitaie electronica
da cd nu cd
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
J7ac< 7A3 in5or-aii adiionale de+pre licitaia electronica
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JIQ'@) Le:i+laia aplicat< P+e co-pleteaz< cu le:i+laia 4n
?i:oare pri?ind achiziiile J
Jpublice 0 Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../3
#ot<r6rea Gu?ernului nr' ),2A,../3 J
Jdup< caz3 alte acte nor-ati?e P?ezi \\\'anr-ap'ro)
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
Q' "RITERII 7E "ALI&I"ARE IACAU CELE"$IE
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JQ'1) Cituaia per+onal< a candidatuluiAo5ertantului
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J7eclaraii pri?ind eli:ibilitatea J"erinta obli:atorieD
PCe +olicita 5or-ularele care J
J Jtrebuie prezentate')
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J7eclaraie pri?ind neincadrarea 4n J"erinta obli:atorieD
J
Jpre?ederile art' 1(1 din ordonanta JPCe ?a preciza dac< +e
?a +olicita con5ir-area J
J Jpri?ind plata ta9elor
>i i-pozitelor la bu:etul J
JColicitat cd Ne+olicitat cd J:eneral con+olidat')
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQ',) "apacitatea de e9ercitare a acti?it<ii pro5e+ionale
P4nre:i+trare) J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPer+oane ;uridiceA5izice ro-ane J"erinta obli:atorieD
certi5icat con+tatator e-i+ deJ
J Jo5iciul re:i+trului
co-eruluiAautorizaie de J
J J5uncionareAaltele
echi?alente J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JPer+oane ;uridiceA5izice +tr<ine J"erinta obli:atorieD
docu-ente care do?ede+c o J
J J5or-a de
4nre:i+trareAate+tare ori apartenena J
J Jdin punct de ?edere
pro5e+ional J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQ'@) Cituaia econo-ico05inanciar<
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JIn5or-aii pri?ind +ituaia J7ac< +e +olicita3 +e
?a preciza ce in5or-aii J
Jecono-ico05inanciar< Jtrebuie prezentate cu
pri?ire laD J
J J0 rezultatul
e9erciiilor 5inanciare pe ulti-ii @ J
JColicitat cd J ani
J
JNe+olicitat cd J0 declararea ci5rei de
a5aceri pe ulti-ii @ ani J
J J0 a+i:urarea ri+cului
pro5e+ional J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQ'*) "apacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JIn5or-aii pri?ind capacitatea J7ac< +e +olicita3 +e
?or preciza ce in5or-aii J
Jtehnica Jtrebuie prezentate cu
pri?ire laD J
J JE9e-pluD
J
JColicitat cd JLi+ta principalelor
li?r<riApre+taiiAlucr<ri 4n J
JNe+olicitat cd Julti-ii @ aniA2 ani 4n
cazul lucr<rilor J
J J
J
J JColicitat cd
Ne+olicitat cd J
J JPCe +olicita
5or-ularele care trebuie prezentate') J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JIn5or-aii pri?ind JCe +olicita3 dup< caz3
co-pletarea 5or-ularului 7 J
J+ubcontractantii Jcu +ubcontractantii >i
+pecializarea ace+tora J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQ'2) 7ac< e+te aplicabil3 -odul de J0 Ce ?a preciza clar
-odul de +electareA J
J+electareApre+electare J pre+electare'
J
J J0 Ce ?or detalia
criteriile de +electareA J
J J pre+electare'
J
J J
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' J
J J
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' J
J J
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
Ob+er?atieD bi5ati ca+utele din tabel adaptand criteriile de
cali5icare >iA+au +elecie 4n
corelatie cu +peci5iculAco-ple9itateaAri+curile i-plicite ce
decur: din obiectul contractului
ce ur-eaz< a 5i atribuit3 precu- >i 4n 5uncie de procedura
+electata'
QI' PRE!ENTAREA O&ERTEI
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JQI'1) Li-ba de redactare a o5ertei JCe precizeaz< li-ba ro-ana
>iA+au o alta li-ba de J
J Jcirculaie internationala'
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI',) Perioada de ?alabilitate a JCe precizeaz< o perioada de
?alabilitate e+ti-at< ca J
Jo5ertei J5iind +u5icienta pentru
5inalizarea 4ntr0o perioada J
J Jrezonabila nece+ar<
e?alu<rii >i +e-n<rii contractului' J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'@) Garania de participare J7ac< +e +olicita3 +e ?or
precizaD J
J J0 cuantu-ul :araniei de
participare 0 o +u-a 5i9a e:ala J
J Jcu -a9i-u- ,O din ?aloarea
e+ti-at< a contractului ce J
JColicitat< cd Ne+olicitata cd Jur-eaz< a 5i atribuitF
J
J J0 perioada de ?alabilitate a
:araniei pentru participareJ
J Jcare trebuie +a 5ie cel
puin e:ala cu perioada de J
J J?alabilitate a o5erteiF
J
J J0 5or-a de con+tituire a
:araniei de participare care ?aJ
J J5i acceptat<'
J
J J8n cazul +cri+orii de
:aranie bancar<3 +e precizeaz< J
J Jco-pletarea ace+teia con5or-
5or-ularului nr' 11' J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'*) Modul de prezentare a JCe ?or indica 5or-ularele ce
trebuie co-pletate 4n a+a J
Jpropunerii tehnice J5el 4nc6t in5or-aiile din
propunerea tehnica +a per-it< J
J Jidenti5icarea cu u+urinta a
core+pondentei cu J
J J+peci5icaiile tehnice
-ini-e din caietul de +arcini' J
J JNotaD 8n +ituaia 4n care
criteriul de atribuire e+te J
J J=o5erta cea -ai a?anta;oa+<
din punct de ?edere J
J Jecono-ic=3 ele-entele
propunerii tehnice +e ?or prezenta J
J Jdetaliat >i co-plet 4n
corelatie cu 5actorii de e?aluare J
J Jde+cri+i prin al:orit-ul de
calcul' J
J JCe poate +olicita
co-pletarea unui tabel cuprinz6nd J
J Jcaracteri+ticiA+peci5icaii
tehniceAalte cerine de J
J J4ndeplinit3 preciz6ndu0+e
5or-ularul a5erent' J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'2) Modul de prezentare a JCe ?or preciza ter-enele de
plata3 precu- >i orice alte J
Jpropunerii 5inanciare Jele-ente nece+are elabor<rii
propunerii 5inanciare' J
J JCe ?or indica 5or-ularele ce
trebuie co-pletate >iA+au J
J Jalte 5or-ulare ce conin
detalierea ele-entelor de co+t J
J Jce 5or-eaz< propunerea
5inanciar<' J
J J&or-ularele +e elaboreaz< 4n
a+a 5el 4nc6t +a per-it< J
J Jcalcularea core+punz<toare a
puncta;ului a5erent J
J Jpropunerii 5inanciare'
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'/) Modul de prezentare a JCe precizeaz< adre+a
autorit<ii contractante3 denu-irea J
Jo5ertei Jco-parti-entuluiA+er?iciului
care 4nre:i+treaz< Pca-era3 J
J Jper+oana re+pon+abil<)'
J
J JCe precizeaz< data li-ita
pentru depunerea o5ertei3 J
J Jre+pecti? ziuaAlunaAanul 0
ora li-ita' J
J JCe detaliaz< -odul de
prezentareA a-balareA+i:ilareA J
J J-arcare a plicurilor
conin6nd docu-ente3 precu- >i a J
J J-o+trelorA+chitelor3 dup<
caz' J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'B) 7ata li-ita de depunere a J!zAllAanAora
J
Jo5ertelor J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI'() Po+ibilitatea retra:erii +au JCe precizeaz< condiiile de
-odi5icare >i retra:ere a J
J-odi5ic<rii o5ertei Jo5ertei 4n corelatie cu data
de li-ita depunere a J
J Jo5ertei'
J
J JCe precizeaz< 4-pre;ur<rile
4n care o5ertele +unt J
J Jdeclarate 4nt6rziate
Pdepunere la alta adre+aAdepunere J
J Jdup< dataAora li-ita
4n+cri+< la pct' QI'B) J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQI')) 7e+chiderea o5ertelor J7ata3 ora >i locul
de+chiderii o5ertelor' J
J J"ondiii pentru
participanii la >edina de de+chidere' J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
QII' "RITERII 7E ATRI%UIRE
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JQII'1) Preul cel -ai +c<zut cd
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQII',) "ea -ai a?anta;oa+< o5erta econo-ic< cd
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
J &actor de e?aluare J Pondere J &actor de
e?aluare J Pondere J
J1 ''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J
/ ''''''''''''''''''''J''''''''''''''''''''''J
J, ''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J
B ''''''''''''''''''''J''''''''''''''''''''''J
J@ ''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J
( ''''''''''''''''''''J''''''''''''''''''''''J
J* ''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J
) ''''''''''''''''''''J''''''''''''''''''''''J
J2
''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J1. '''''''''''''''''
'''J''''''''''''''''''''''J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
7etalii pri?ind aplicarea al:orit-ului de calcul
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''
QIII' ATRI%UIREA "ONTRA"TULUIA8N"#EIEREA A"OR7ULUI0"A7RU
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
JQIII'1) A;u+tarea preului contractului J7ac< 7A3 +e ?a preciza
-odul de a;u+tare a J
J da cd nu cd Jpreului contractului
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU
JQIII',) Garania de buna e9ecuie a J7ac< 7A3 +e ?or
precizaD J
Jcontractului J0 cuantu-ul :araniei
de buna e9ecuie e9pri-at< J
J da cd nu cd Jprocentual >i nu -ai
-ult de 1.OF J
J J0 -odul de con+tituire
a :araniei de buna e9ecuie'J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1.A
Operator econo-ic
''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele)
&ORMULAR 7E O&ERTA
"<tre ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea autorit<ii contractante >i adre+a co-pleta)
7o-nilor3
1' E9a-in6nd docu-entaia de atribuire3 +ub+e-naii3
reprezentani ai o5ertantului ''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele
o5ertantului)3 ne o5eri- ca3 4n con5or-itate cu pre?ederile >i
cerinele cuprin+e 4n docu-entaia -ai +u+ -enionat<3 +a
5urniza-A+a inchirie-A+a 5urniza- 4n +i+te- lea+in: cu opiune de
cu-p<rareA+a 5urniza- 4n +i+te- lea+in: 5<r< opiune de cu-p<rare
P+e eli-ina opiunile neaplicabile) ''''''''''''''''' Pdenu-irea
produ+elor)3 pentru +u-a de ''''''''''''' P+u-a 4n litere >i 4n
ci5re3 precu- >i -oneda o5ertei)3 platibila dup< recepia
produ+elor3 4n rate lunare +au tri-e+triale P+e eli-ina opiunile
neaplicabile)3 la care +e adau:a ta9a pe ?aloarea ad<u:at< 4n
?aloare de ''''''''''' P+u-a 4n litere >i 4n ci5re')
,' Ne an:a;<- ca3 4n cazul 4n care o5erta noa+tr< e+te
+tabilit< c6>ti:<toare3 +a 5urniza- produ+ele 4n :ra5icul de ti-p
ane9at'
@' Ne an:a;<- +a -enine- acea+ta o5erta ?alabil< pentru o
durata de '''''''' zile3 Pdurata 4n litere >i ci5re)3 re+pecti?
pana la data de ''''''''''''''''''' PziuaAlunaAanul)3 >i ea ?a
r<-6ne obli:atorie pentru noi >i poate 5i acceptat< oric6nd
4nainte de e9pirarea perioadei de ?alabilitate'
*' Pana la 4ncheierea >i +e-narea contractului de achiziie
publica acea+ta o5erta3 4-preun< cu co-unicarea tran+-i+< de
du-nea?oa+tr<3 prin care o5erta noa+tr< e+te +tabilit<
c6>ti:<toare3 ?or con+titui un contract an:a;ant 4ntre noi'
2' Preciza- caD
JbJ depune- o5erta alternati?a3 ale carei detalii +unt
prezentate 4ntr0un 5or-ular de o5erta +eparat3 -arcat 4n -od clar
=alternati?a=F
JbJ nu depune- o5erta alternati?a'
PCe bi5eaza opiunea core+punz<toare')
/' A- 4nele+ >i con+i-ti- ca3 4n cazul 4n care o5erta
noa+tr< e+te +tabilit< ca 5iind c6>ti:<toare3 +a con+titui-
:arania de buna e9ecuie 4n con5or-itate cu pre?ederile din
docu-entaia de atribuire'
B' Intele:e- ca nu +untei obli:ai +a acceptai o5erta cu
cel -ai +c<zut pre +au orice alta o5erta pe care o puteti pri-i'
7ata '''A'''A'''
''''''''''''''''''3 P+e-natura)3 4n calitate de '''''''''''''
le:al autorizat +a +e-nez o5erta pentru >i 4n nu-ele ''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele operatorului econo-ic)
&or-ular nr' 1.%
Operator econo-ic
''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele)
&ORMULAR 7E O&ERTA

"<tre ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea autorit<ii contractante >i adre+a co-pleta)
7o-nilor3
1' E9a-in6nd docu-entaia de atribuire3 +ub+e-naii3
reprezentani ai o5ertantului ''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele
o5ertantului)3 ne o5eri- ca3 4n con5or-itate cu pre?ederile >i
cerinele cuprin+e 4n docu-entaia -ai +u+ -enionat<3 +a
pre+ta-A'''''''''''''''''''' Pdenu-irea +er?iciului)3 pentru +u-a
de ''''''''''''''''''''' P+u-a 4n litere >i 4n ci5re3 precu- >i
-oneda o5ertei)3 platibila dup< recepia +er?iciilor3 la care +e
adau:a ta9a pe ?aloarea ad<u:at< 4n ?aloare
de '''''''''''''''''''''' P+u-a 4n litere >i 4n ci5re)'
,' Ne an:a;<- ca3 4n cazul 4n care o5erta noa+tr< e+te
+tabilit< c6>ti:<toare3 +a pre+ta- +er?iciile 4n :ra5icul de ti-p
ane9at'
@' Ne an:a;<- +a -enine- acea+ta o5erta ?alabil< pentru o
durata de '''''''' zile3 Pdurata 4n litere >i ci5re)3 re+pecti?
pana la data de '''''''''''''''''' PziuaAlunaAanul)3 >i ea ?a
r<-6ne obli:atorie pentru noi >i poate 5i acceptat< oric6nd
4nainte de e9pirarea perioadei de ?alabilitate'
*' Pana la 4ncheierea >i +e-narea contractului de achiziie
publica acea+ta o5erta3 4-preun< cu co-unicarea tran+-i+< de
du-nea?oa+tr<3 prin care o5erta noa+tr< e+te +tabilit<
c6>ti:<toare3 ?or con+titui un contract an:a;ant 4ntre noi'
2' Preciza- caD
JbJ depune- o5erta alternati?a3 ale carei detalii +unt
prezentate 4ntr0un 5or-ular de o5erta +eparat3 -arcat 4n -od clar
=alternati?a=F
JbJ nu depune- o5erta alternati?a'
PCe bi5eaza opiunea core+punz<toare')
/' A- 4nele+ >i con+i-ti- ca3 4n cazul 4n care o5erta
noa+tr< e+te +tabilit< ca 5iind c6>ti:<toare3 +a con+titui-
:arania de buna e9ecuie 4n con5or-itate cu pre?ederile din
docu-entaia de atribuire'
B' Intele:e- ca nu +untei obli:ai +a acceptai o5erta cu
cel -ai +c<zut pre +au orice alta o5erta pe care o puteti pri-i'
7ata '''A'''A'''
' '''''''''''''''''''''3 P+e-natura)3 4n calitate
de ''''''''''''''''''''''''3 le:al autorizat +a +e-nez o5erta
pentru >i 4n nu-ele ''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele
operatorului econo-ic)
&or-ular nr' 1."
Operator econo-ic
'''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele)
&ORMULAR 7E O&ERTA

"<tre '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''
Pdenu-irea autorit<ii contractante >i adre+a
co-pleta)
7o-nilor3
1' E9a-in6nd docu-entaia de atribuire3 +ub+e-naii3
reprezentani ai o5ertantului ''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele
o5ertantului)3 ne o5eri- ca3 4n con5or-itate cu pre?ederile >i
cerinele cuprin+e 4n docu-entaia -ai +u+ -enionat<3 +a
e9ecut<- '''''''''''''''''''''' Pdenu-irea lucr<rii)3 pentru +u-a
de ''''''''''''''''''''' P+u-a 4n litere >i 4n ci5re3 precu- >i
-oneda o5ertei)3 platibila dup< recepia lucr<rilor3 la care +e
adau:a ta9a pe ?aloarea ad<u:at< 4n ?aloare de ''''''''''''''''
P+u-a 4n litere >i 4n ci5re)'
,' Ne an:a;<- ca3 4n cazul 4n care o5erta noa+tr< e+te
+tabilit< c6>ti:<toare3 +a 4ncepe- lucr<rile cat -ai cur6nd
po+ibil dup< pri-irea ordinului de 4ncepere >i +a ter-in<-
lucr<rile 4n con5or-itate cu :ra5icul de e9ecuie ane9at3
4n ''''''''''''''' Pperioada 4n litere >i 4n ci5re)'
@' Ne an:a;<- +a -enine- acea+ta o5erta ?alabil< pentru o
durata de '''''''' zile3 Pdurata 4n litere >i ci5re)3 re+pecti?
pana la data de ''''''''''''''''''' PziuaAlunaAanul)3 >i ea ?a
r<-6ne obli:atorie pentru noi >i poate 5i acceptat< oric6nd
4nainte de e9pirarea perioadei de ?alabilitate'
*' Pana la 4ncheierea >i +e-narea contractului de achiziie
publica acea+ta o5erta3 4-preun< cu co-unicarea tran+-i+< de
du-nea?oa+tr<3 prin care o5erta noa+tr< e+te +tabilit<
c6>ti:<toare3 ?or con+titui un contract an:a;ant 4ntre noi'
2' Preciza- caD
JbJ depune- o5erta alternati?a3 ale carei detalii +unt
prezentate 4ntr0un 5or-ular de o5erta +eparat3 -arcat 4n -od clar
=alternati?a=F
JbJ nu depune- o5erta alternati?a'
PCe bi5eaza opiunea core+punz<toare')
/' A- 4nele+ >i con+i-ti- ca3 4n cazul 4n care o5erta
noa+tr< e+te +tabilit< ca 5iind c6>ti:<toare3 +a con+titui-
:arania de buna e9ecuie 4n con5or-itate cu pre?ederile din
docu-entaia de atribuire'
B' Intele:e- ca nu +untei obli:ai +a acceptai o5erta cu
cel -ai +c<zut pre +au orice alta o5erta pe care o puteti pri-i'
7ata '''A'''A'''
'''''''''''''''''''''''''3 P+e-natura)3 4n calitate
de '''''''''''''''''''''3 le:al autorizat +a +e-nez o5erta pentru
>i 4n nu-ele ''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele
operatorului econo-ic)
&or-ular nr' 11
%AN"A
''''''''''''''''''
Pdenu-irea)
C"RICOARE 7E GARAN$IE %AN"AR`
pentru participare cu o5erta la procedura de
atribuire a
contractului de achiziie publica
"<tre '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea autorit<ii contractante >i adre+a co-pleta)
"u pri?ire la procedura pentru atribuirea
contractului '''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea contractului
de achiziie publica)3 noi '''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea b<ncii)3 a?6nd +ediul 4nre:i+trat
la '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Padre+a
b<ncii)3 ne obli:a- 5ata
de ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea autorit<ii
contractante) +a pl<ti- +u-a de ''''''''''''''''''''''' P4n
litere >i 4n ci5re)3 la pri-a +a cerere +cri+< >i 5<r< ca acea+ta
+a aib< obli:aia de a0>i -oti?a cererea re+pecti?a3 cu condiia
ca 4n cererea +a3 autoritatea contractant< +a +peci5ice ca +u-a
cerut< de ea >i datorat< ei e+te din cauza e9i+tenei uneia +au
-ai -ultora dintre +ituaiile ur-<toareD
a) o5ertantul ''''''''''''''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele)
>i0a retra+ o5erta 4n perioada de ?alabilitate a ace+teiaF
b) o5erta +a 5iind +tabilit< c6>ti:<toare3
o5ertantul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele) nu a con+tituit :arania de buna e9ecuie 4n
perioada de ?alabilitate a o5erteiF
c) o5erta +a 5iind +tabilit< c6>ti:<toare3
o5ertantul ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele) a re5uzat +a +e-neze contractul de achiziie
publica 4n perioada de ?alabilitate a o5ertei'
Prezenta :aranie e+te ?alabil< pana la data
de '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '
Para5at< de %anca '''''''''''''''' P+e-natura autorizata) 4n
ziua '''' luna '''' anul '''' '
&or-ular nr' 1,A
Operator econo-ic
''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE PRIQIN7 ELIGI%ILITATEA
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit
al ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a operatorului econo-ic)3 declar
pe propria r<+pundere3 +ub +anciunea e9cluderii din procedura >i
+ub +anciunile aplicate 5aptei de 5al+ 4n acte publice3 ca nu -a
a5lu 4n +ituaia pre?<zut< la art' 1(. din Ordonanta de ur:enta a
Gu?ernului nr' @*A,../ pri?ind atribuirea contractelor de
achiziie publica3 a contractelor de conce+iune de lucr<ri
publice >i a contractelor de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu
-odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr' @@BA,../3 re+pecti? 4n
ulti-ii 2 ani nu a- 5o+t conda-nat prin hot<r6re de5initi?a a
unei in+tane ;udec<tore>ti pentru participarea la acti?it<i ale
unei or:anizaii cri-inale3 pentru corupie3 5rauda >iA+au
+palare de bani'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 orice docu-ente do?editoare de care di+pun'
7ata co-plet<rii ''''''''''''' Operator
econo-ic3
''''''''''''''''''''
''''''''''''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1,%
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
pri?ind neincadrarea 4n +ituaiile pre?<zute la art' 1(1
din
Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../
Cub+e-natulPa) '''''''''''''''''''''''' Pdenu-irea3 nu-ele
operatorului econo-ic)3 4n calitate de
o5ertantAcandidatAconcurent la procedura de P+e -enioneaz<
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie publica
a?6nd ca obiect '''''''''''''''''''' Pdenu-irea produ+ului3
+er?iciului +au lucr<rii >i codul "PQ)3 la data
de '''''''''''''''''' PziAlunaAan)3 or:anizat<
de '''''''''''''''''''''' Pdenu-irea autorit<ii contractante)3
declar pe propria r<+pundere caD
a) nu +unt 4n +tare de 5ali-ent ori lichidare3 a5acerile -ele
nu +unt condu+e de un ad-ini+trator ;udiciar +au acti?it<ile
-ele co-erciale nu +unt +u+pendate >i nu 5ac obiectul unui
aran;a-ent cu creditorii' 7e a+e-enea3 nu +unt 4ntr0o +ituaie
+i-ilar< cu cele anterioare3 re:le-entat< prin le:eF
b) nu 5ac obiectul unei proceduri le:ale pentru declararea
-ea 4n una dintre +ituaiile pre?<zute la lit' a)F
c) -i0a- 4ndeplinit obli:aiile de plata a i-pozitelor3
ta9elor >i contribuiilor de a+i:ur<ri +ociale c<tre bu:etele
co-ponente ale bu:etului :eneral con+olidat3 4n con5or-itate cu
pre?ederile le:ale 4n ?i:oare 4n Ro-6nia +au 4n ara 4n care +unt
+tabilit pana la data +olicitat< '''''''''''''''''F
d) nu a- 5o+t conda-nat3 4n ulti-ii @ ani3 prin hot<r6rea
de5initi?a a unei in+tane ;udec<tore>ti3 pentru o 5apta care a
adu+ atin:ere eticii pro5e+ionale +au pentru co-iterea unei
:re>eli 4n -aterie pro5e+ional<'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 orice docu-ente do?editoare de care di+pun'
8nele: ca 4n cazul 4n care acea+ta declaraie nu e+te
con5or-< cu realitatea +unt pa+ibil de 4nc<lcarea pre?ederilor
le:i+laiei penale pri?ind 5al+ul 4n declaraii'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1,"
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 "ALITATEA 7E PARTI"IPANT LA PRO"E7URA
1' Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit
al '''''''''''''''''''''' Pdenu-irea operatorului econo-ic)3
declar pe propria r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de
5al+ 4n acte publice3 ca3 la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie publica ''''''''''''''' P+e -enioneaz<
procedura)3 a?6nd ca obiect ''''''''''''''''' Pdenu-irea
produ+ului3 +er?iciului +au lucr<rii >i codul "PQ)3 la data
de ''''''' PziAlunaAan)3 or:anizat< de '''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea autorit<ii contractante)3 particip >i depun o5ertaD
c d 4n nu-e propriuF
c d ca a+ociat 4n cadrul
a+ociaiei ''''''''''''''''''''''''''''''F
c d ca +ubcontractant
al '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''F
PCe bi5eaza opiunea core+punz<toare)
,' Cub+e-natul declar caD
c d nu +unt -e-bru al niciunui :rup +au reele de operatori
econo-iciF
c d +unt -e-bru 4n :rupul +au reeaua a carei li+ta cu date
de recunoa>tere o prezint 4n ane9a'
PCe bi5eaza opiunea core+punz<toare)
@' Cub+e-natul declar ca ?oi in5or-a i-ediat autoritatea
contractant< dac< ?or inter?eni -odi5ic<ri 4n prezenta declaraie
la orice punct pe parcur+ul derul<rii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie publica +au3 4n cazul 4n care ?o- 5i
de+e-nai ca+ti:atori3 pe parcur+ul derul<rii contractului de
achiziie publica'
*' 7e a+e-enea3 declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt
co-plete >i corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea
contractant< are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i
con5ir-<rii declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care
4n+oe+c o5erta3 orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul
?eri5ic<rii datelor din prezenta declaraie'
2' Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai ''''''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1,7
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 LICTA PRIN"IPALELOR LIQR`RI 7E PRO7UCE 8N
ULTIMII @ ANI
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit al ''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a candidatuluiAo5ertantului)3
declar pe propria r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de
5al+ 4n acte publice3 ca datele prezentate 4n tabelul ane9at +unt
reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
*T*
GHHHHRHHHHHHHHRHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHH
HHRHHHHHHHHHHI
J J J J7enu-ireaAJ J Preul J Procent J
J Perioada J
J JObiectulJ J nu-ele J "ali0 J total
J4ndeplinitJ"anti0J de J
JNr' Jcontrac0J"odulJ bene5i0 J tatea J al J de
Jtatea Jderulare aJ
Jcrt'J tului J "PQ JciaruluiA J5urnizo0Jcontrac0J 5urnizor
JPU'M')J contrac0 J
J J J JclientuluiJ rului*)J tului J PO) J
J tului**) J
J J J J Adre+a J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J 1 J , J @ J * J 2 J / J B
J ( J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J 1' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J ,' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J''' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J J J J J J J
J J
KHHHHVHHHHHHHHVHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHH
HHVHHHHHHHHHHL
*CT*
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
bbbbbbbbbbbbb
*) Ce precizeaz< calitatea 4n care a participat la
4ndeplinirea contractului3 care poate 5i deD contractant unic +au
contractant conduc<tor Plider de a+ociaie)F contractant a+ociatF
+ubcontractant'
**) Ce ?a preciza data de 4ncepere >i de 5inalizare a
contractului'
&or-ular nr' 1,E
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 LICTA PRIN"IPALELOR PRECT`RI 7E CERQI"II 8N
ULTIMII @ ANI
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit al '''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a candidatuluiAo5ertantului)3
declar pe propria r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de
5al+ 4n acte publice3 ca datele prezentate 4n tabelul ane9at +unt
reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
*T*
GHHHHRHHHHHHHHRHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHH
HHRHHHHHHHHHHI
J J J J7enu-ireaAJ J Preul J Procent J
J Perioada J
J JObiectulJ J nu-ele J "ali0 J total
J4ndeplinitJ"anti0J de J
JNr' Jcontrac0J"odulJ bene5i0 J tatea J al J de
Jtatea Jderulare aJ
Jcrt'J tului J "PQ JciaruluiA Jpre+ta0 Jcontrac0J
pre+tatorJPU'M')J contrac0 J
J J J JclientuluiJ toru0 J tului J PO) J
J tului**) J
J J J J Adre+a J lui*) J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J 1 J , J @ J * J 2 J / J B
J ( J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J 1' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J ,' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J''' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J J J J J J J
J J
KHHHHVHHHHHHHHVHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHH
HHVHHHHHHHHHHL
*CT*
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
bbbbbbbbbbbbb
*) Ce precizeaz< calitatea 4n care a participat la
4ndeplinirea contractului3 care poate 5i deD contractant unic +au
contractant conduc<tor Plider de a+ociaie)F contractant a+ociatF
+ubcontractant'
**) Ce ?a preciza data de 4ncepere >i de 5inalizare a
contractului'
&or-ular nr' 1,&
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 LICTA PRIN"IPALELOR LU"R`RI E]E"UTATE 8N
ULTIMII @ ANI
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit
al ''''''''''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a
candidatuluiAo5ertantului)3 declar pe propria r<+pundere3 +ub
+anciunile aplicate 5aptei de 5al+ 4n acte publice3 ca datele
prezentate 4n tabelul ane9at +unt reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
*T*
GHHHHRHHHHHHHHRHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHRHHHHHHHHHHRHHHH
HHRHHHHHHHHHHI
J J J J7enu-ireaAJ J Preul J J
J Perioada J
J JObiectulJ J nu-ele J "ali0 J total J Procent
J"anti0J de J
JNr' Jcontrac0J"odulJ bene5i0 J tatea J al J e9ecutat
Jtatea Jderulare aJ
Jcrt'J tului J "PQ JciaruluiA J e9ecu0 Jcontrac0J PO)
JPU'M')J contrac0 J
J J J JclientuluiJ tantu0 J tului J J
J tului**) J
J J J J Adre+a J lui*) J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J 1 J , J @ J * J 2 J / J B
J ( J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J 1' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J ,' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J''' J J J J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHTHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHTHHHHHHHHHHTHHHH
HHTHHHHHHHHHHU
J J J J J J J J
J J
KHHHHVHHHHHHHHVHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHVHHHHHHHHHHVHHHH
HHVHHHHHHHHHHL
*CT*
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
bbbbbbbbbbbbb
*) Ce precizeaz< calitatea 4n care a participat la
4ndeplinirea contractului3 care poate 5i deD contractant unic +au
contractant conduc<tor Plider de a+ociaie)F contractant a+ociatF
+ubcontractant'
**) Ce ?a preciza data de 4ncepere >i de 5inalizare a
contractului'
&or-ular nr' 1,G
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 PARTEAAP`R$ILE 7IN "ONTRA"T "ARE CUNT
8N7EPLINITE
7E CU%"ONTRA"TANT I CPE"IALI!AREA A"ECTORA
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit al ''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a candidatuluiAo5ertantului)3
declar pe propria r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de
5al+ 4n acte publice3 ca datele prezentate 4n tabelul ane9at +unt
reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
*T*
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-ire JParteaAp<rile din contract ceJ Acord
+ubcontractor cu J
Jcrt'J +ubcontractant J ur-eaz< a 5i +ubcontractate J +peci-en
de +e-natura J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1,#
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 UTILAMELE3 INCTALA$IILE3 E"#IPAMENTELE TE#NI"E 7E "ARE
7ICPUNE
OPERATORUL E"ONOMI" PENTRU 8N7EPLINIREA "ORECPUN!`TOARE
A "ONTRA"TULUI 7E LU"R`RI
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit al '''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele >i +ediulAadre+a candidatuluiAo5ertantului)3
declar pe propria r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de
5al+ 4n acte publice3 ca datele prezentate 4n tabelul ane9at +unt
reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
*T*
LICTA
cuprinz6nd cantit<ile de utila;e3 in+talaii >i echipa-ente
tehnice
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHRHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J J J J &or-a
de deinere J
Jcrt'J 7enu-ire utila;Aechipa-entA J U'M' J "antitate
SHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHU
J J in+talatie J J
JProprietateJ 8n chirie J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHH
HTHHHHHHHHHHHU
J 1' J J J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHTHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHH
HTHHHHHHHHHHHU
J ,' J J J J
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHVHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHH
HVHHHHHHHHHHHL
*CT*
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1,I
Operator econo-ic
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Pdenu-ireaAnu-ele)
7E"LARA$IE
PRIQIN7 E&E"TIQUL ME7IU ANUAL AL PERCONALULUI ANGAMAT
I
AL "A7RELOR 7E "ON7U"ERE
Cub+e-natul3 reprezentant 4-puternicit
al ''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pdenu-ireaAnu-ele >i
+ediulAadre+a candidatuluiAo5ertantului)3 declar pe propria
r<+pundere3 +ub +anciunile aplicate 5aptei de 5al+ 4n acte
publice3 ca datele prezentate 4n tabelul ane9at +unt reale'
Cub+e-natul declar ca in5or-aiile 5urnizate +unt co-plete >i
corecte 4n 5iecare detaliu >i 4nele: ca autoritatea contractant<
are dreptul de a +olicita3 4n +copul ?eri5ic<rii >i con5ir-<rii
declaraiilor3 +ituaiilor >i docu-entelor care 4n+oe+c o5erta3
orice in5or-aii +upli-entare 4n +copul ?eri5ic<rii datelor din
prezenta declaraie'
Cub+e-natul autorizez prin prezenta orice in+tituie3
+ocietate co-ercial<3 banca3 alte per+oane ;uridice +a 5urnizeze
in5or-aii reprezentanilor autorizai ai '''''''''''''''''''
Pdenu-irea >i adre+a autorit<ii contractante) cu pri?ire la
orice a+pect tehnic >i 5inanciar 4n le:atura cu acti?itatea
noa+tr<'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHR
HHHHHHHHHHHHHI
J J Anul 1 J Anul , J
Anul @ J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHT
HHHHHHHHHHHHHU
JPer+onal an:a;at J J J
J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHT
HHHHHHHHHHHHHU
J7in care per+onal de conducere J J J
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHV
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
P8n cazul +olicit<rii)
Ane9ez la declaraie "Q0urile per+onalului de conducere3
precu- >i ale per+onalului re+pon+abil pentru 4ndeplinirea
contractului de achiziie publica'
7ata co-plet<rii '''''''''''''''''''
Operator econo-ic3
'''''''''''''''''''''
'''
P+e-natura
autorizata)
&or-ular nr' 1@
7E"LARA$IE
de con5idenialitate >i i-partialitate
Cub+e-natulPa) '''''''''''''''''''''3 -e-bruAe9pert cooptat
4n co-i+ia de e?aluareA;uriul pentru achiziia de '''''''''''''''
Pnu-ele produ+ului3 +er?iciului +au lucr<rii >i codul
"PQ) '''''''''''''''''3 la procedura ''''''''''''''' Pdenu-irea
proceduriiA-odalitatii de atribuire a contractului de achiziie
publica)3 or:anizat< de ''''''''''''''' Pdenu-irea autorit<ii
contractante)3
4n te-eiul art' B2 din #ot<r6rea Gu?ernului nr' ),2A,../
pentru aprobarea nor-elor de aplicare a pre?ederilor re5eritoare
la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonanta de
ur:enta a Gu?ernului nr' @*A,../ pri?ind atribuirea contractelor
de achiziie publica3 a contractelor de conce+iune de lucr<ri
publice >i a contractelor de conce+iune de +er?icii3 aprobat< cu
-odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr' @@BA,../3 declar pe
propria r<+pundere3 +ub +anciunea 5al+ului 4n declaraii3
ur-<toareleD
a) nu dein p<ri +ociale3 p<ri de intere+3 aciuni din
capitalul +ub+cri+ al unuia dintre o5ertaniAconcureniAcandidai
+au +ubcontractaniF
b) nu 5ac parte din con+iliul de ad-ini+traieAor:anul de
conducere +au de +uper?izare al unuia dintre
o5ertaniAconcureniAcandidai +au +ubcontractaniF
c) nu a- calitatea de +oA+otie3 ruda +au a5in3 pana la
:radul al patrulea inclu+i?3 cu per+oane care 5ac parte din
con+iliul de ad-ini+traieAor:anul de conducere +au de
+uper?izare al unuia dintre o5ertaniAcandidaiF
d) nu a- niciun intere+ de natura +a a5ecteze i-parialitatea
pe parcur+ul proce+ului de ?eri5icareAe?aluare a
candidaturilorAo5ertelor'
Totodat<3 -a an:a;ez ca ?oi p<+tra con5idenialitatea a+upra
coninutului o5ertelorAcandidaturilor3 precu- >i a+upra altor
in5or-aii prezentate de c<tre operatorii econo-ici3 a c<ror
dez?aluire ar putea aduce atin:ere dreptului ace+tora de a0>i
prote;a proprietatea intelectual< +au +ecretele co-erciale3
precu- >i a+upra lucr<rilor co-i+iei de e?aluareA;uriului'
8nele: ca 4n cazul 4n care ?oi di?ul:a ace+te in5or-aii
+unt pa+ibil de 4nc<lcarea pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a
Gu?ernului nr' @*A,../3 aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri prin
Le:ea nr' @@BA,../3 a le:i+laiei ci?ile >i penale'
Me-bru al co-i+iei de
e?aluare3
'''''''''''''''''''''''''
'
P+e-natura autorizata)
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7eclaraia +e co-pleteaz< 4n ziua de+chiderii
o5ertelorA J
Jcandidaturilor de c<tre -e-brii co-i+iei'
J
J8n cazul 4n care un -e-bru al co-i+ieiA;uriului +e a5la 4n una
dintre J
J+ituaiile de inco-patibilitate pre?<zute la lit' a)0d)3 atunci
ace+ta +e ?a J
Jauto+e+iza 4n +cri+3 autoritatea contractant< a?6nd obli:aia +a
4l J
J4nlocuia+c< de 4ndat<'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1*
*T*
PRO"EC0QER%AL
al >edinei de de+chidere a o5ertelor
8ncheiat a+t<zi3 bbbbbbbbbbbb3 cu ocazia de+chiderii
o5ertelor depu+e 4n
?edereaD
atribuirii contractului de achiziie publica c d
4ncheierii acordului0cadru c d
P+e bi5eaza opiunea aplicabil<)
a?6nd ca obiect bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
cod "PQ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb '
"o-i+ia de e?aluare nu-ita prin ''''''''''''''' nr' ''''' din
data '''''''''''3 co-pu+a dinD
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3 pre>edinte
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3 -e-bru
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3 -e-bru
a procedat a+t<zi bbbbbbbbbbbbbbbbb3 ora bbbbbbbbb3 la +ediul
autorit<ii
contractante3 la de+chiderea o5ertelor depu+e'
Pre>edintele co-i+iei de e?aluare declara de+chi+< >edina de
de+chidere a
o5ertelor >i da citire co-ponentei co-i+iei'
Pre>edintele co-i+iei de e?aluare 5ace precizarea ca3 4n
con5or-itate cu
pre?ederile art' ''''' din Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr'
@*A,../
pri?ind atribuirea contractelor de achiziie publica3 a
contractelor de
conce+iune de lucr<ri publice >i a contractelor de conce+iune de
+er?icii3
aprobat< cu -odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr' @@BA,../3 a
5o+t alea+<
procedura de =bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb='
7enu-ireaAnu-ele candidailorAo5ertanilorD
1' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
,' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
@' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
Au depu+ o5erte alternati?e3 dac< a 5o+t per-i+ ace+t lucruD
1' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
,' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
@' C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''
7enu-irea operatorilor econo-ici a c<ror o5erta a 5o+t
re+pin+< la
de+chidereD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
J J J Moti?ul
re+pin:erii J
JNr' J 7enu-ire operator econo-ic
SHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHU
Jcrt'J J O5erta
JLip+a :aranieJ
J J J intarziata
Jde participareJ
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHL
Pre>edintele co-i+iei de e?aluare declara cur+ul de re5erinta
care ?a +ta
la baza co-par<rii preurilor la e?aluarea o5ertelor prezentate
4ntr0o alta
-oneda3 ca 5iind ''''''''''''''''''' '
Pre>edintele co-i+iei de e?aluare de+chide plicurile ce
coninD
0 docu-entele de cali5icare
0 propunerea tehnica
0 propunerea 5inanciar<
Preurile o5ertelor +untD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-ire o5ertant J Preul
o5ertei J
Jcrt'J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
7ocu-entele de cali5icare prezentate de c<tre o5ertaniD
GHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRHHHHRH
HHHRHHHHRHHHHI
J O&ERTAN$I J J J J J J J J J J
J J J
J
JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'JC'"'J
J 7ocu-ente J J J J J J J J J J
J J J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTH
HHHTHHHHTHHHHU
J J J J J J J J J J J
J J J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTH
HHHTHHHHTHHHHU
J J J J J J J J J J J
J J J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTH
HHHTHHHHTHHHHU
J J J J J J J J J J J
J J J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTH
HHHTHHHHTHHHHU
J J J J J J J J J J J
J J J
SHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTHHHHTH
HHHTHHHHTHHHHU
J J J J J J J J J J J
J J J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVHHHHVH
HHHVHHHHVHHHHL
Pre>edintele co-i+iei de e?aluare declara 4nchi+e lucr<rile
>edinei de
de+chidere a o5ertelor3 ur-6nd ca -e-brii co-i+iei +a analizeze
4n detaliu
o5ertele depu+e 4n con5or-itate cu pre?ederile docu-entaiei de
atribuire >i
+a +tabilea+c< o5erta c6>ti:<toare'
"OMICIA 7E EQALUARED
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb pre>edinte bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
P+e-natura)
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb -e-bru bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb -e-bru bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
REPRE!ENTAN$II O&ERTAN$ILOR
C'"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbb P+e-natura)
C'"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbb P+e-natura)
C'"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbb P+e-natura)
C'"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbb P+e-natura)
C'"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbb P+e-natura)
*CT*
&or-ular nr' 12
*T*
P7enu-irea >i +ediul autorit<ii contractante)
RAPORTUL PRO"E7URII
de atribuire a contractului de achiziie publica
c d
de 4ncheiere a acordului0cadru
c d
P+e bi5eaza opiunea
aplicabil<)
a?6nd ca obiect '''''''''''''''''
cod "PQ '''''''''''''''''''''''''
Cur+a de 5inanare ''''''''''''''''''''
A 5o+t publicat un anun de intenieD 7a c d
Nu c d
Anunul de participare a 5o+t publicat 4n data de '''''''''
4n '''''''''' '
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JIn?itaia de participare a 5o+t tran+-i+< la data
de ''''''''''''''''' c<tre J
Jur-<torii operatori econo-iciD
J
J1' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
J
J,' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
J
J@' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
"o-i+ia de e?aluare3 nu-ita
prin ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3
Pactul ad-ini+trati? de
nu-ire)
co-pu+a dinD
'''''''''''''''''''''''''''''''''''3 pre>edinte
'''''''''''''''''''''''''''''''''''3 -e-bru
'''''''''''''''''''''''''''''''''''3 -e-bru
a procedat 4n data de '''''''3 la ora '''''''3 la de+chiderea
candidaturilorAo5ertelor'
Au depu+D candidatura c d
o5erta c d
ur-<torii operatori econo-iciD
1' C'"' ''''''''''''''''''''''''
,' C'"' ''''''''''''''''''''''''
@' C'"' ''''''''''''''''''''''''
8n ur-a e?alu<rii candidaturilorD
7enu-ireaAnu-ele candidailor ne+electati Pdac< e+te
aplicabil)D
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-irea candidailor ne+electati J Moti?ul
ne+electarii J
Jcrt'J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
7enu-irea candidailor +electaiD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-irea candidailor +electai
J
Jcrt'J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
Au 5o+t pri-ite o5erte alternati?e de laD
1' C'"' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
,' C'"' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
@' C'"' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
Au 5o+t re+pin+i 4n cadrul >edinei de de+chidere a o5ertelor
ur-<torii
operatori econo-iciD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
J J J Moti?ul
re+pin:erii J
JNr' J 7enu-ire operator econo-ic
SHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHU
Jcrt'J JO5erta
intarziataJLip+a :aranieJ
J J J
Jde participareJ
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHVH
HHHHHHHHHHHHHL
"ur+ul de re5erinta care a +tat la baza co-par<rii preurilor
la e?aluarea
o5ertelor prezentate 4ntr0o alta -oneda a
5o+t '''''''''''''''''''''''''''' '
Preurile citite 4n cadrul >edinei de de+chidere a
o5ertelorD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-ire o5ertant J Preul
o5ertei J
Jcrt'J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
8n ur-a e9a-in<rii o5ertelor au reie+it ur-<toareleD
7enu-ireaAnu-ele o5ertanilor re+pin+i >i -oti?ele care au
+tat la baza
ace+tei deciziiD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J J
7ecizie J
Jcrt'J 7enu-irea o5ertanilor
SHHHHHHHRHHHHHHHHHU
J J J
Ad-i+ J Re+pin+ J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHH
HHHTHHHHHHHHHU
J 1' J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHH
HHHTHHHHHHHHHU
J ,' J J
J J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHH
HHHTHHHHHHHHHU
J @' J J
J J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHH
HHHVHHHHHHHHHL
Moti?ele concrete pentru care una +au -ai -ulte dintre o5erte
au 5o+t
re+pin+e ca ur-are a con+iderarii preurilor prezentate ca 5iind
neobi+nuit de
+c<zute Pdac< e+te aplicabil)'
8n ur-a e?alu<rii o5ertelor au reie+it ur-<toareleD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHRHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J J J
7ecizie J
Jcrt'J 7enu-ire o5erta
J"ali5icati?JP+e co-pleteaz<J
J J J
Jad-i+Are+pin+) J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHTHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' JO5erta depu+a de C'"' ''''''''''''''''''''''J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHTHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHTHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHHVHH
HHHHHHHHHHHHHL
PPentru =cali5icati?= +e -enioneaz<D o5erta
necon5or-aAinacceptabilaA
ad-i+ibil<)
8n ur-a aplic<rii criteriilor de atribuire au rezultat
ur-<toareleD
GHHHHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JNr' J 7enu-ire o5erta J
Ierarhie J
Jcrt'J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J 1' JO5erta depu+a de C'"' '''''''''''''''''''''''''J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J ,' J J
J
SHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHU
J @' J J
J
KHHHHVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
Qazand cele de -ai +u+3 "o-i+ia de e?aluare
#OT`R`TE
8n con5or-itate cu Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr'
@*A,../ pri?ind
atribuirea contractelor de achiziie publica3 a contractelor de
conce+iune de
lucr<ri publice >i a contractelor de conce+iune de +er?icii3
aprobat< cu
-odi5ic<ri >i co-plet<ri prin Le:ea nr' @@BA,../3
o5ertantul c6>ti:<tor e+te '''''''''''''''''''''''''3 cu o
o5erta de
''''''''''''' lei3 re+pecti? '''''''''''' euro3 5<r< TQA3 >i cu o
durata de
''''''''' zile calendari+tice'
7ac< e+te aplicabil3 +e ?a -entiona partea din contract pe
care ace+taA
ace>tia aAau declarat ca o +ubcontracteaza 4-preun<
cu '''''''''''''''''''''''
Pdenu-ireaAnu-ele +ubcontractanilor)'
7rept care +0a 4ncheiat prezentul Raport al procedurii de
atribuire 4n
, Pdoua) e9e-plare a+t<zi3 ''''''''''''''3 la +ediul autorit<ii
contractante'
7ac< e+te aplicabil3 ;u+ti5icarea hot<r6rii de anulare a
procedurii de
atribuireD ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''' P-oti?e)
"OMICIA 7E EQALUARE3
''''''''''''''''''''''''''''''
pre>edinte ''''''''''''''''''''''
Pnu-e >i prenu-e) P+e-natura)
''''''''''''''''''''''''''''''
-e-bru ''''''''''''''''''''''''''
Pnu-e >i prenu-e) P+e-natura)
''''''''''''''''''''''''''''''
-e-bru '''''''''''''''''''''''''
Pnu-e >i prenu-e) P+e-natura)
*CT*
&or-ular Nr' 1/A
LI"ITA$IE 7EC"#IC`
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de licitaie de+chi+<
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
@' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*' Elaborarea docu-entaiei de atribuireD
0 elaborarea caietului de +arciniF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare re5eritoare la
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+ional< >i elaborarea notei ;u+ti5icati?eF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea cerinelor -ini-e de
cali5icare re5eritoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu uitati de +olicitarea adre+at< Unit<ii pentru
"oordonarea >i J
JQeri5icarea Achiziiilor Publice din cadrul Mini+terului
&inanelor Publice3 J
Jpotri?it pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr'
@.A,../N J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
/' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+ie de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
B' Punerea la di+poziia operatorilor econo-ici a
docu-entaiei de atribuire
(' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 elaborarea o5ertelorF
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea o5ertelorF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu o5ertanii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al o5ertelor3
data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati
)' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
1.' 7e+5<>urarea >edinei de de+chidereD
0 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de de+chidere a o5ertelor
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal de de+chidere a o5ertelor
11' E9a-inarea >i e?aluarea o5ertelorD
0 ?eri5icarea condiiilor deD
0 eli:ibilitateF
0 cali5icareF
0 core+pondenta tehnica >i 5inanciar<'
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind o5erta3 dac< e+te cazulF
0 aplicarea criteriului de atribuireF
0 +tabilirea o5ertei c6>ti:<toareF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 7ac< e+te cazul3 proce+ul0?erbal inter-ediar de e?aluare
0 Raportul de e?aluare a o5ertelor
1,' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de atribuire
c<tre J
Jo5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a -oti?ezeJ
Jacea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului c6>ti:<tor'
J
J8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
Jindice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre o5ertani
1@' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul'
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
1*' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
12' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante
ale realiz<rii 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale
do+arului de achiziie publica'
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n ordineaJ
Jcronolo:ic< a 4ntoc-irii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular Nr' 1/%
LI"ITA$IE RECTRaNC`
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de licitaie re+tr6n+<
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
@' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*' Elaborarea docu-entaiei de atribuire >i +tabilirea
criteriilor de +elecieD
0 +tabilirea criteriilor de +elecieF
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "riteriile de +elecie +e pot re5eri nu-ai la +ituaia
econo-ic< >iJ
J 5inanciar< >iA+au la capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 elaborarea caietului de +arciniF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare re5eritoare la
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+ional< >i elaborarea notei ;u+ti5icati?eF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea cerinelor -ini-e de
cali5icare re5eritoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu uitati de +olicitarea adre+at< Unit<ii pentru
"oordonarea >i J
JQeri5icarea Achiziiilor Publice din cadrul Mini+terului
&inanelor Publice3J
Jpotri?it pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr'
@.A,../N J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
care conine criteriile de +elecie a candidailor >i nu-<rul
-ini- al candidailor ce ?or 5i +electai
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu-<rul -ini- al candidailor +electai nu poate 5i
-ai -ic de 2' J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
/' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
B' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea candidaturilorF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu candidaii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al
candidaturilor3 data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e de c<tre -e-brii co-i+iei de e?aluare3
inclu+i? de c<tre e9perii cooptati'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati
(' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
)' E9a-inarea candidaturilorD
0 ?eri5icarea condiiilor deD
0 eli:ibilitateF
0 cali5icare'
0 aplicarea puncta;ului de +elecieF
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind candidaturile depu+eF
0 +electarea candidailorF
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Nu-<rul de candidai +electai trebuie +a 5ie cel
puin e:al cu J
J nu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN 7ac< nu-<rul -ini- al candidailor +electai e+te -ai
-ic dec6t J
J nu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare3 atunci
autoritatea J
J contractant< are dreptulD
J
J 0 5ie de a anula proceduraF
J
J 0 5ie de a continua procedura nu-ai cu candidaii
pre+electati3 dac< J
J nu-<rul ace+tora nu e+te -ai -ic de @'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 elaborarea raportului pri?ind +electarea candidailor de
c<tre co-i+ia de e?aluare >i 4naintarea +pre aprobare
conducatorului unit<ii'
Mi;loc probantD
0 7ac< e+te cazul3 proce+ul0?erbal inter-ediar de e?aluare
0 Raportul pri?ind +electarea candidailor aprobat
1.' In5or-area candidailor cu pri?ire la rezultatul pri-ei
etape
*T*
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN "andidailor ne+electati li +e co-unica >i -oti?ele
re+pin:erii J
Jcandidaturii'
J
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre candidai
11' Tran+-iterea in?itatiei de participare >i a docu-entaiei
de atribuire candidailor +electai
Mi;loc probantD
0 In?itaiile de participare c<tre candidaii +electai
1,' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 elaborarea o5ertelorF
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea o5ertelor'
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu o5ertanii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al o5ertelor3
data >i ora 4nre:i+tr<rii
1@' 7e+5<>urarea >edinei de de+chidereD
0 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de de+chidere a o5ertelor'
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal de de+chidere a o5ertelor
1*' E9a-inarea >i e?aluarea o5ertelor
0 ?eri5icarea core+pondentei tehnice >i 5inanciareF
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind o5erta3 dac< e+te cazulF
0 aplicarea criteriului de atribuireF
0 +tabilirea o5ertei c6>ti:<toareF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 7ac< e+te cazul3 proce+ul0?erbal inter-ediar de e?aluare
0 Raportul de e?aluare a o5ertelor
12' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de atribuire
c<tre J
Jo5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a J
J-oti?eze acea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului
c6>ti:<tor' J
J8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
Jindice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre o5ertani
1/' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul'
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
1B' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
1(' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante
ale realiz<rii 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale
do+arului de achiziie publica'
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
Jordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular Nr' 1/"
7IALOG "OMPETITIQ
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor ce pot 5i
di+ponibilizate
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de dialo: co-petiti?
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de dialo:
co-petiti?
0 obinerea aprob<rii de aplicare a procedurii prin dialo:
co-petiti?'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de dialo:
co-petiti? aprobat<
@' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*' Elaborarea docu-entaiei de atribuire care conine
docu-entaia de+cripti?<D
0 elaborarea docu-entaiei de+cripti?eF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare re5eritoare la
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+ional< >i elaborarea notei ;u+ti5icati?eF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea cerinelor -ini-e de
cali5icare re5eritoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu uitati de +olicitarea adre+at< Unit<ii pentru
"oordonarea >i J
JQeri5icarea Achiziiilor Publice din cadrul Mini+terului
&inanelor Publice3J
Jpotri?it pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr'
@.A,../N J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
care conine criteriile de pre+elecie a candidailor >i nu-<rul
-ini- al candidailor ce ?or 5i pre+electati
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Nu-<rul -ini- al candidailor ce ?or 5i pre+electati
nu poate 5i J
J -ai -ic de @'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
/' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
B' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea candidaturilorF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu candidaii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al
candidaturilor3 data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e de c<tre -e-brii co-i+iei de e?aluare3
inclu+i? de c<tre e9perii cooptati'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati
(' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
)' E9a-inarea candidaturilorD
0 ?eri5icarea condiiilor deD
0 eli:ibilitateF
0 cali5icare'
0 aplicarea puncta;ului de pre+elecieF
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind candidaturile depu+eF
0 pre+electarea candidailorF
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Nu-<rul de candidai pre+electati trebuie +a 5ie cel
puin e:al cuJ
J nu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< nu-<rul -ini- al candidailor pre+electati e+te
-ai -ic dec6t J
Jnu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare3 atunci
autoritatea J
Jcontractant< are dreptulD
J
J 0 5ie de a anula proceduraF
J
J 0 5ie de a continua procedura nu-ai cu candidaii
pre+electati3 dac< J
J nu-<rul ace+tora nu e+te -ai -ic de @'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 elaborarea raportului inter-ediar al pri-ei etape a
procedurii de atribuire de c<tre co-i+ia de e?aluare >i
4naintarea ace+tuia +pre aprobare conducatorului unit<ii'
Mi;loc probantD
0 Raportul pri?ind pre+electarea candidailor3 aprobat
1.' Anunarea tuturor candidailor cu pri?ire la rezultatul
pri-ei etape a procedurii
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "andidailor nepre+electati li +e co-unica >i -oti?ele
re+pin:erii J
Jcandidaturii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre candidai
11' Tran+-iterea in?itatiei de participare >i a docu-entaiei
de atribuire candidailor pre+electati
Mi;loc probantD
0 In?itaiile de participare c<tre candidaii pre+electati
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< docu-entaia de atribuire e+te publicat< 4n CEAP3
atunci J
Jin?itaia de participare trebuie +a cuprind< in5or-aii pri?ind
-odul de J
Jacce+are a docu-entaiei re+pecti?e'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
1,' Perioada de a+teptareD
0 elaborarea +oluiilorF
0 depunerea +oluiilor'
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu cei care depun +oluii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al
+oluiilor3 data >i ora 4nre:i+tr<rii
1@' 7erularea di+cuiilor cu 5iecare candidat 4n parteD
0 la +56r>itul 5iec<rei intalniri co-i+ia de e?aluare
con+e-neaz< proble-ele di+cutate >i a+pectele con?enite 4ntr0un
proce+0?erbal de >edinaF
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 8n cadrul docu-entaiei de+cripti?e +e poate pre?edea
po+ibilitateaJ
Jrealiz<rii dialo:ului 4n runde +ucce+i?e cu +copul de a reduce
nu-<rul de J
J+oluii di+cutate'
J
JReducerea +ucce+i?a a +oluiilor +e realizeaz< nu-ai pe baza
5actorilor de J
Je?aluare care au 5o+t +tabilii 4n docu-entaia de atribuire'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Ce pot or:aniza una +au -ai -ulte 5aze inter-ediare 4n
care J
Jparticipanii la dialo: ur-eaz< +a prezinte propuneri tehnice
+au 5inanciareJ
Jpariale'
J
JCe anunta toi participanii cu pri?ire laD
J
J 0 -odalitatea de de+5<>urare a 5azei inter-ediareF
J
J 0 5actorii de e?aluareF
J
J 0 -odul de aplicare a ace+tora'
J
J 7up< 5inalizarea unei 5aze inter-ediare co-i+ia de e?aluare
elaboreaz< un J
J raport >i 4l 4nainteaz< +pre aprobare conducatorului
autorit<ii' J
J Ce in5or-eaz< toi participanii cu pri?ire la rezultatul
5azei J
J inter-ediare'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 Proce+e0?erbale de >edina de la +56r>itul 5iec<rei
intalniri
0 Rapoartele aprobate pri?ind 5azele inter-ediare3 dac< e+te
cazul
0 "o-unic<rile c<tre participani pri?ind rezultatul 5iec<rei
5aze inter-ediare
0 identi5icarea +oluiei +au +oluiilor ?iabileF
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN 7ac< nu +e poate identi5ica o +oluie ?iabila3
procedura +e J
Jpoate anula'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 +e declara 4nchi+< etapa de dialo:'
Mi;loc probantD
0 Raportul pri?ind etapa de dialo:
1*' Anunarea participanilor cu pri?ire la rezultatul etapei
de dialo:3 4n+oit< de in?itaia de participare la etapa de
e?aluare a o5ertelor 5inale3 care cuprinde >i data li-ita de
depunere a ace+tora
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile pri?ind rezultatul etapei de dialo:
0 In?itaiile de participare la etapa de e?aluare a o5ertelor
12' 7e+5<>urarea >edinei de de+chidereD
0 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de de+chidere a o5ertelor'
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal de de+chidere a o5ertelor
1/' E9a-inarea >i e?aluarea o5ertelorD
0 ?eri5icarea core+pondentei tehnice >i 5inanciareF
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind o5erta3 dac< e+te cazulF
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Autoritatea contractant< are dreptul de a +olicita
clari5ic<ri3 J
J detalieri >i nuantari ale o5ertei 5inale'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 aplicarea criteriului de atribuireF
0 +tabilirea celei -ai a?anta;oa+e o5erte din punct de ?edere
econo-icF
0 +olicitarea recon5ir-arii unor ele-ente ale o5ertei +au
anu-itor an:a;a-ente a+u-ate o5ertantului identi5icat ca a depu+
cea -ai a?anta;oa+< o5erta din punct de ?edere econo-icF
Mi;loc probantD
0 Colicitarea de recon5ir-are a anu-itor ele-ente ale o5ertei
0 R<+pun+ul la +olicitare
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 7ac< e+te cazul3 proce+ul0?erbal inter-ediar de e?aluare
0 Raportul de e?aluare a o5ertelor
1B' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de atribuire
c<tre J
Jo5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a J
J-oti?eze acea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului
c6>ti:<tor' J
J8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
Jindice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile pri?ind rezultatul procedurii
1(' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul'
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
1)' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
,.' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JReco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante ale
realiz<rii J
J5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale do+arului de
achiziie J
Jpublica'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
Jordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1/7
NEGO"IEREA "U PU%LI"AREA PREALA%IL` A
UNUI ANUN$ 7E PARTI"IPARE
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de ne:ociere cu publicarea prealabil<
a unui anun de participareD
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de
ne:ociere cu publicarea prealabil< a unui anun de participare
0 obinerea aprob<rii de aplicare a procedurii de ne:ociere
cu publicarea prealabil< a unui anun de participare'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de
ne:ociere cu publicare prealabil< a unui anun de participare
aprobat<
@' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*' Elaborarea docu-entaiei de atribuire care cuprinde
docu-entaia de+cripti?<D
0 elaborarea docu-entaiei de+cripti?eF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare re5eritoare la
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+ional< >i elaborarea notei ;u+ti5icati?eF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea cerinelor -ini-e de
cali5icare re5eritoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu uitati de +olicitarea adre+at< Unit<ii pentru
"oordonarea J
J>i Qeri5icarea Achiziiilor Publice din cadrul Mini+terului
&inanelor J
JPublice3 potri?it pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a
Gu?ernului J
Jnr' @.A,../N
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
care cuprinde criteriile de pre+elecie3 precu- >i nu-<rul -ini-
al candidailor ce ?or 5i pre+electati
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Nu-<rul -ini- al candidailor ce ?or 5i pre+electati
nu poate J
J 5i -ai -ic de @'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
/' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
B' Punerea la di+poziia operatorilor econo-ici a
docu-entaiei de+cripti?e
(' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea candidaturilorF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu candidaii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al
candidaturilor3 data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e de c<tre -e-brii co-i+iei de e?aluare3
inclu+i? de c<tre e9perii cooptati'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati
)' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
1.' E9a-inarea candidaturilorD
0 ?eri5icarea condiiilor deD
0 eli:ibilitateF
0 cali5icare'
0 aplicarea puncta;ului de pre+elecieF
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind candidaturile depu+eF
0 pre+electarea candidailor'
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN Nu-<rul de candidai pre+electati trebuie +a 5ie cel
puin e:al cu J
Jnu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN 7ac< nu-<rul -ini- al candidailor pre+electati e+te
-ai -ic dec6tJ
J nu-<rul -ini- indicat 4n anunul de participare3 atunci
autoritatea J
J contractant< are dreptulD
J
J 0 5ie de a anula proceduraF
J
J 0 5ie de a continua procedura nu-ai cu candidaii
pre+electati3 dac< J
J nu-<rul ace+tora nu e+te -ai -ic de @'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
0 elaborarea raportului inter-ediar al pri-ei etape a
procedurii de atribuire de c<tre co-i+ia de e?aluare >i
4naintarea ace+tuia +pre aprobare conducatorului unit<ii'
Mi;loc probantD
0 Raportul pri?ind pre+electarea candidailor3 aprobat
11' Anunarea tuturor candidailor cu pri?ire la rezultatul
pri-ei etape a procedurii
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN "andidailor nepre+electati li +e co-unica >i
-oti?ele re+pin:eriiJ
J candidaturii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 Raportul pri?ind pre+electarea candidailor3 aprobat
1,' Tran+-iterea in?itatiei de participare candidailor
pre+electati
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN 7ac< docu-entaia de atribuire e+te publicat< 4n
CEAP3 atunci J
J in?itaia de participare trebuie +a cuprind< in5or-aii
pri?ind -odul de J
J acce+are a docu-entaiei re+pecti?e'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 In?itaiile de participare c<tre candidaii pre+electati
1@' Perioada de a+teptareD
0 elaborarea o5ertei preli-inareF
0 depunerea o5ertelor preli-inare'
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu candidaii pre+electati care au depu+ o5erte
preli-inare3 nu-<rul de 4nre:i+trare al o5ertelor preli-inare3
data >i ora 4nre:i+tr<rii
1*' 7erularea ne:ocierilor cu 5iecare candidat 4n parte pana
c6nd ace+ta declara +au autoritatea contractant< con+tata ca
o5erta nu -ai poate 5i i-bunatatita +ub+tanialD
0 la +56r>itul 5iec<rei intalniri co-i+ia de e?aluare
con+e-neaz< proble-ele di+cutate >i a+pectele con?enite 4ntr0un
proce+0?erbal de >edinaF
Mi;loc probantD
0 Proce+ele0?erbale ale >edinelor de ne:ociere'
0 +tabilirea intalnirii 5inale >i depunerea o5ertelor 5inale'
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal al intalnirii 5inale
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J Reco-andareD 8n ?ederea a+i:ur<rii tran+parenei procedurii de
ne:ociere cuJ
J publicare prealabil< a unui anun de participare3 reco-anda-
or:anizarea J
J unei >edine de de+chidere a o5ertelor 5inale'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
12' Aplicarea 5actorilor de e?aluare a o5ertelorD
0 ?eri5icarea core+pondentei tehnice >i 5inanciareF
0 aplicarea criteriului de atribuireF
0 +tabilirea o5ertei c6>ti:<toareF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 Raportul pri?ind e?aluarea o5ertelor
1/' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire c<tre J
J o5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a J
J -oti?eze acea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului
c6>ti:<tor' J
J 8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
J indice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J 5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile pri?ind rezultatul procedurii
1B' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
1(' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
1)' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante ale
realiz<rii J
J 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale do+arului de
J
J achiziie publica'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
J ordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1/E
NEGO"IEREA &`R` PU%LI"AREA PREALA%IL` A
ANUN$ULUI 7E PARTI"IPARE
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de ne:ociere 5<r< publicarea
prealabil< a unui anun de participareD
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de
ne:ociere 5<r< publicarea prealabil< a unui anun de participare
0 obinerea aprob<rii de aplicare a procedurii de ne:ociere
5<r< publicarea prealabil< a anunului de participare'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de
ne:ociere 5<r< publicarea prealabil< a unui anun de participare
aprobat<
@' Elaborarea docu-entaiei de atribuire care conine >i
docu-entaia de+cripti?<D
0 elaborarea docu-entaiei de+cripti?eF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Nu uitati de +olicitarea adre+at< Unit<ii pentru
"oordonarea >i J
JQeri5icarea Achiziiilor Publice din cadrul Mini+terului
&inanelor Publice3J
J potri?it pre?ederilor Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr'
@.A,../N J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
*' Tran+-iterea in?itatiei de participare c<tre unul +au -ai
-uli operatori econo-ici3 precu- >i a docu-entaiei de+cripti?e
Mi;loc probantD
0 In?itaiaAIn?itaiile de participare tran+-i+<Atran+-i+e
2' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
/' Perioada de a+teptareD
0 depunerea o5ertelor preli-inareF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu o5ertanii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al o5ertelor
preli-inare3 data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e de c<tre -e-brii co-i+iei de e?aluare3
inclu+i? de c<tre e9perii cooptati'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati'
B' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
(' E9a-inarea o5ertelor preli-inareD
0 ?eri5icarea core+pondentei cu docu-entaia de+cripti?<F
0 la +56r>itul 5iec<rei intalniri co-i+ia de e?aluare
con+e-neaz< proble-ele di+cutate >i a+pectele con?enite 4ntr0un
proce+0?erbal de >edina'
Mi;loc probantD
0 Proce+ele0?erbale ale >edinelor de ne:ociere
0 Ctabilirea intalnirii 5inale >i depunerea o5ertelor 5inale
7up< cazD
0 aplicarea 5actorilor de e?aluare a o5ertelorF
0 +tabilirea o5ertelorF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal pri?ind o5erta 5inala +au
0 Raportul de e?aluare a o5ertelor
)' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire c<tre J
J o5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a J
J -oti?eze acea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului
c6>ti:<tor' J
J 8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
J indice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J 5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre o5ertani3 dac< au 5o+t in?itai +a
participe -ai -uli
1.' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul'
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
11' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
1,' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante
ale realiz<rii 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale
do+arului de achiziie publica'
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
J ordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1/&
"EREREA 7E O&ERTE
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de cerere de o5erteD
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de cerere
de o5erte
0 obinerea aprob<rii de aplicare a procedurii de cerere de
o5erte'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de cerere
de o5erte
@' Elaborarea docu-entaiei de atribuireD
0 elaborarea caietului de +arciniF
0 elaborarea clauzelor contractualeF
0 +tabilirea cerinelor -ini-e de cali5icare re5eritoare la
+ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la capacitatea tehnica
>iA+au pro5e+ional< >i elaborarea notei ;u+ti5icati?eF
0 +tabilirea criteriului de atribuire >i elaborarea notei
;u+ti5icati?e cu pri?ire la ace+taF
0 5inalizarea 5i+ei de date a achiziiei'
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea cerinelor -ini-e de
cali5icare re5eritoare la +ituaia econo-ic< >i 5inanciar< +au la
capacitatea tehnica >iA+au pro5e+ional<
0 Nota ;u+ti5icati?< pentru +tabilirea criteriului de
atribuire
0 7ocu-entaia de atribuire aprobat<
*' Tran+-iterea in?itatiei de participare >i a docu-entaiei
de atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN Tran+-iterea in?itatiei de participare >i a
docu-entaiei de J
J atribuire +e 5ace c<tre cel puin @ operatori econo-ici3 iar
de la 1 J
J ianuarie ,..B3 c<tre CEAP'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 In?itaiile de participare
2' Nu-irea co-i+iei de e?aluare
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a co-i+ie de e?aluare
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
/' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 elaborarea o5ertelorF
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea o5ertelorF
Mi;loc probantD
0 Li+ta cu o5ertanii3 nu-<rul de 4nre:i+trare al o5ertelor3
data >i ora 4nre:i+tr<rii
0 co-pletarea declaraiilor pri?ind con5idenialitatea >i
con5lictul de intere+e'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare >i
de c<tre e9perii e9terni cooptati
B' 8n cazul apariiei con5lictului de intere+e3 +e ia decizia
-odi5ic<rii co-i+iei de e?aluare >i +e -odi5ica actul ;uridic de
nu-ire a ace+teia'
Mi;loc probantD
0 7eclaraiile co-pletate de -e-brii co-i+iei de e?aluare
0 Actul ;uridic -odi5icat de nu-ire a co-i+iei de e?aluare
(' 7e+5<>urarea >edinei de de+chidereD
0 4ntoc-irea proce+ului0?erbal de de+chidere a o5ertelor'
Mi;loc probantD
0 Proce+ul0?erbal de de+chidere a o5ertelor
)' E9a-inarea >i e?aluarea o5ertelorD
0 ?eri5icarea condiiilor deD
0 eli:ibilitateF
0 cali5icareF
0 core+pondenta tehnica >i 5inanciar<'
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind o5erta3 dac< e+te cazulF
0 aplicarea criteriului de atribuireF
0 +tabilirea o5ertei c6>ti:<toareF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 7ac< e+te cazul3 proce+ul0?erbal inter-ediar de e?aluare
0 Raportul de e?aluare a o5ertelor
1.' Tran+-iterea co-unic<rii pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
J AtentieN "o-unicarea pri?ind rezultatul procedurii de
atribuire c<tre J
J o5ertanii a c<ror o5erta a 5o+t declarata nec6>ti:<toare
trebuie +a J
J -oti?eze acea+ta decizie >i +a indice nu-ele o5ertantului
c6>ti:<tor' J
J 8n cazul o5ertelor declarate ad-i+ibile co-unicarea re+pecti?a
trebuie +a J
J indice >i caracteri+ticile >i a?anta;ele relati?e ale o5ertei
c6>ti:<toare J
J 5ata de o5erta re+pecti?ului o5ertant'
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
Mi;loc probantD
0 "o-unic<rile c<tre o5ertani3 dac< au 5o+t in?itai +a
participe -ai -uli
11' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul'
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
1,' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante
ale realiz<rii 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale
do+arului de achiziie publica'
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
Jordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1/G
"ON"URCUL 7E COLU$II
Pa+i de ur-at
1' Identi5icarea nece+it<ilor >i a 5ondurilor nece+are
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate
0 &ila de bu:etAaprobare obinere credit
,' Ale:erea procedurii de concur+ de +oluiiD
Mi;loc probantD
0 Re5erat de nece+itate care conine e+ti-area ?alorii
contractului
0 Poziie 4n pro:ra-ul anual al achiziiilor publice
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de concur+
de +oluii
0 obinerea aprob<rii de aplicare a procedurii de concur+ de
+oluii
Mi;loc probantD
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind aplicarea procedurii de concur+
de +oluii
@' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de intenie3 dac<
e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
*' Elaborarea docu-entaiei de concur+
Mi;loc probantD
0 7ocu-entaia de concur+ aprobat<
2' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de participare
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
/' Nu-irea ;uriului
Mi;loc probantD
0 Actul ad-ini+trati? de nu-ire a ;uriului
0 Nota ;u+ti5icati?< pri?ind cooptarea de e9peri e9terni3
dac< e+te cazul
B' Punerea la di+poziia operatorilor econo-ici a
docu-entaiei de concur+
(' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea +olicit<rilor de clari5ic<ri >i tran+-iterea
ra+pun+urilorF
Mi;loc probantD
0 Adre+ele pri?ind +olicitarile de clari5ic<ri 4nre:i+trate
0 Adre+ele pri?ind r<+pun+urile la +olicitarile de
clari5ic<ri
0 elaborarea proiectelorF
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazulF
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
0 depunerea proiectelor
Mi;loc probantD
0 Nu-<rul de 4nre:i+trare a proiectelor3 data >i ora
depunerii
)' E9a-inarea >i e?aluarea proiectelor depu+eD
0 +olicitarea de clari5ic<ri pri?ind proiectele3 dac< e+te
cazulF
0 +tabilirea proiectului c6>ti:<torF
0 elaborarea raportului >i aprobarea ace+tuia'
Mi;loc probantD
0 Raportul de e?aluare a proiectelor
1.' Perioada de a+teptareD
0 pri-irea conte+taiilor3 dac< e+te cazul
Mi;loc probantD
0 "onte+taia depu+a3 cu nu-<r de 4nre:i+trare
0 7ecizia "NC" +au3 dup< caz3 rezoluia -oti?at<
11' Ce-narea contractului
Mi;loc probantD
0 "ontractul +e-nat3 4n ori:inal
1,' Tran+-iterea +pre publicare a anunului de atribuire
Mi;loc probantD
0 "ererea de publicare a anunului
0 E9tra+ din Monitorul O5icialACEAPAMOUE cu anunul publicat
Reco-andareD 7ocu-entele care reprezint< -i;loace probante
ale realiz<rii 5iec<rui pa+ al procedurii con+tituie 5ile ale
do+arului de achiziie publica'
*T*

GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHI
JAtentieN &iecare docu-ent trebuie +a aib< un nu-<r de
4nre:i+trare 4n J
Jordinea cronolo:ic< a 4ntoc-irii
J

KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHL
*CT*
&or-ular nr' 1BA
Autoritatea contractant<
''''''''''''''''''''''
"OMUNI"AREA
A""EPT`RII O&ERTEI "aTIG`TOARE
"<tre

C'"' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
7o-nuluiA7oa-nei ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Prin prezenta ?a 5ace- cuno+cut ca 4n ur-a e?alu<rii
o5ertelor depu+e la procedura de atribuire a contractului de
achiziie publica ''''''''''''''''''''3 cod
"PQ ''''''''''''''''''''''''''3 o5erta du-nea?oa+tr< a 5o+t
acceptat<3 5iind con+iderat< c6>ti:<toare3 cu preul
de ''''''''''''''' lei' P7ac< e+te cazul3 +e +peci5ica >i
puncta;ul obinut)'
Qa in?it<- 4n data de ''''''''3 ora ''''''3 la
+ediul ''''''''''''''''''''''3 pentru +e-narea contractului de
achiziie publica'
Colicitati alte in5or-aii la ''''''''''''''''''''''''''''''3
per+oana de contactD ''''''''''''''''''' ' Pnu-e3 prenu-e3
tele5on)
"u con+ideraie3
''''''''''''''''''''''''''''''''
P+e-natura autorizata)
&or-ular nr' 1B%
Autoritatea contractant<
''''''''''''''''''''''
"OMUNI"AREA
RE!ULTATULUI PRO"E7URII
"<tre
C'"' '''''''''''''''''''''''''''''
C'"' '''''''''''''''''''''''''''''
Prin prezenta ?a 5ace- cuno+cut ca 4n ur-a e?alu<rii
o5ertelor depu+e la procedura de atribuire a contractului de
achiziie publica ''''''''''''''''''''3 cod "PQ ''''''''''''''''3
o5erta du-nea?oa+tr< nu a 5o+t declarata c6>ti:<toare3
deoarece ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' P-oti?e)
O5erta de+e-nat< c6>ti:<toare a 5o+t cea depu+a de
C'"' ''''''''''''''''''''3 core+punz<toare din punct de ?edere al
cerinelor docu-entaiei de atribuire >i al carei pre e+te
de ''''''''''''''' lei'
Qa -ultu-i- pentru participare >i +pera- 4ntr0o colaborare
?iitoare3
''''''''''''''''''''''''''''''
P+e-natura autorizata)
&or-ular nr' 1(A
&or-ular pentru per+oane ;uridice
AntetAconte+tator
'''''''''''''''''''''''
"ONTECTA$IE
Cub+cri+< '''''''''''''''''''''''3 cu +ediul
4n ''''''''''''''''''''''''''''3 cod unic de
4nre:i+trare '''''''''''''''''''''''''''''''''''3 reprezentat<
le:al prin '''''''''''''''''''''3 4n calitate de
o5ertantAcandidat la procedura de atribuire a contractului
de ''''''''''''''''''''''3 or:anizat< de autoritatea contractant<
''''''''''''''''''''''3 a?6nd +ediul 4n '''''''''''''''''''''3
conte+t decizia autorit<ii
contractante '''''''''''''''''''''''''''3 pe care o con+ider
nele:al<'
Moti?ele care +tau la baza conte+taiei +untD
0 4n
5apt ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''
0 4n
drept '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''
8n +pri;inul conte+taiei depun ur-<toarele -i;loace de
probaD
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''
Reprezentat le:al Pnu-eAprenu-e 4n clar)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
P+e-natura autorizata)
&or-ular nr' 1(%
&or-ular pentru per+oane 5izice
"ONTECTA$IE
Cub+e-natul ''''''''''''''''''''''3 cu do-iciliul
4n '''''''''''''''''''''''3 4n calitate de o5ertantAcandidat la
procedura de atribuire a contractului de '''''''''''''''3
or:anizat< de autoritatea contractant< ''''''''''''''''''''3
a?6nd +ediul 4n '''''''''''''''''''''3
conte+t decizia autorit<ii
contractante '''''''''''''''''''''''''''3 pe care o con+ider
nele:al<'
Moti?ele care +tau la baza conte+taiei +untD
0 4n 5apt '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0 4n drept '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8n +pri;inul conte+taiei depun ur-<toarele -i;loace de
probaD
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
Ce-natura autorizata ''''''''''''''''''''
&or-ular nr' 1)
%anca
''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea)
C"RICOARE 7E GARAN$IE %AN"AR` 7E %UNA E]E"U$IE

"<tre '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Pdenu-irea autorit<ii contractante >i adre+a
co-pleta)
"u pri?ire la contractul de achiziie
publica '''''''''''''''''''' Pdenu-irea contractului)3 4ncheiat
4ntre ''''''''''''''''''''''3 4n calitate de contractant3
>i ''''''''''''''''''''''''3 4n calitate de achizitor3 ne obli:a-
prin prezenta +a pl<ti- 4n 5a?oarea achizitorului3 pana la
concurenta +u-ei de '''''''''''''''''''3
reprezent6nd ''''''''''''''O din ?aloarea contractului re+pecti?3
orice +u-a cerut< de ace+ta la pri-a +a cerere 4n+oit< de o
declaraie cu pri?ire la ne4ndeplinirea obli:aiilor ce re?in
contractantului3 a+t5el cu- +unt ace+tea pre?<zute 4n contractul
de achiziie publica -ai +u+ -enionat'
Plata +e ?a 5ace 4n ter-enul -enionat 4n cerere3 5<r< nicio
alta 5or-alitate +upli-entar< din partea achizitorului +au a
contractantului'
Prezenta :aranie e+te ?alabil< pana la data
de ''''''''''''''''''''''''''''
8n cazul 4n care p<rile contractante +unt de acord +a
prelun:ea+c< perioada de ?alabilitate a :araniei +au +a -odi5ice
unele pre?ederi contractuale care au e5ecte a+upra an:a;a-entului
b<ncii3 +e ?a obine acordul no+tru prealabilF 4n caz contrar3
prezenta +cri+oare de :aranie i+i pierde ?alabilitatea'
Para5at< de %anca '''''''''''' 4n ziua ''''''''''
luna '''''''''' anul '''''''''
P+e-natura autorizata)
ALTE A"TE NORMATIQE "U RELEQANTA
8N A"#I!I$II PU%LI"E
0 Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr' @.A,../ pri?ind
5uncia de ?eri5icare a a+pectelor procedurale a5erente
proce+ului de atribuire a contractelor de achiziie publica
0 #ot<r6rea Gu?ernului nr' )*,A,../ pentru aprobarea Nor-elor
de aplicare a Ordonanei de ur:enta a Gu?ernului nr' @.A,../
pri?ind 5uncia de ?eri5icare a a+pectelor procedurale a5erente
proce+ului de atribuire a contractelor de achiziie publica
0 #ot<r6rea Gu?ernului nr' B(,A,../ pentru aprobarea
Re:ula-entului de or:anizare >i 5uncionare al "on+iliului
Naional de Coluionare a "onte+taiilor
0 Le:ea contencio+ului ad-ini+trati? nr' 22*A,..*3 cu
-odi5ic<rile ulterioare
0 Le:ea ad-ini+traiei publice locale nr' ,12A,..13 cu
-odi5ic<rile >i co-plet<rile ulterioare
0 Le:ea nr' 2..A,.., pri?ind 5inanele publice3 cu
-odi5ic<rile >i co-plet<rile ulterioare
0 Ordonanta de ur:enta a Gu?ernului nr' *2A,..@ pri?ind
5inanele publice locale3 aprobat< cu -odi5ic<ri prin Le:ea nr'
1.(A,..*3 cu -odi5ic<rile >i co-plet<rile ulterioare
0 Ordinul -ini+trului 5inanelor publice nr' 1'B),A,..,
pentru aprobarea Nor-elor -etodolo:ice pri?ind an:a;area3
lichidarea3 ordonanarea >i plata cheltuielilor in+tituiilor
publice3 precu- >i or:anizarea3 e?identa >i raportarea
an:a;a-entelor bu:etare >i le:ale
0 #ot<r6rea Gu?ernului nr' ,/*A,..@ pri?ind +tabilirea
aciunilor >i cate:oriilor de cheltuieli3 criteriilor3
procedurilor >i li-itelor pentru e5ectuarea de plati 4n a?an+ din
5onduri publice3 republicat<3 cu -odi5ic<rile >i co-plet<rile
ulterioare
00000000