Sunteți pe pagina 1din 7

coala tehnic postliceal Henri Coand TIMISOARA

PROFESOR: r ISAC RA!"CA


MO"!"!: "RO!O#IE
PRO#RAMA: nr$ %&'($('$)'(*
A+"! II AS$ RAIO!O#IE
PLANIFICARE CALENDARISTIC
An ,colar )'(* - )'(.
+r
$
Cr
t
"nitatea de
/n01are
Co2peten1e Con1in3t3ri
+r
$
ore
Spt-
24na
O5
s
($
"RO!O#IE
C($ Identi6carea
co2ponentelor
aparat3l3i reno-3rinar
Recapitulare anatomia si fziologia
aparatului urinar. Notiuni generale espre
!ormarea urinii.
LT" #$tinerea unei pro$e e urina corect
recoltate
%
%
&
C)$ Identi6ca
si2pto2atolo7ia
speci6ca a8ecti3nilor
3rolo7ice
C3le7erea de date" anamnez'(
o$ser)atie clinic'( cercetare ocumente
meicale meicale *F.#. clinica( $ilete e
iesire in spital( $ilete e trimitere(
scrisori meicale( retete( etc.+( iscutii cu
ec,ipa e ingri-ire( !amilia si apartin'torii(
e.amen fzic *inspectie( palpare( percutie(
auscultatie+.
LT" anamneza unui pacient cu a!ectiune
%
%
%
1
urologica
Se2ne 7enerale" alterarea aparent
ne-ustifcat' a st'rii generale/ astenie
fzic' progresi)'( tul$ur'ri igesti)e cu
inapetent'( great'( ,alen' amoniacal'(
,ematemeza( melena( )'rs'turi(
alternanta iaree constipatie( accese
!e$rile( transpiratii pro!uze( epista.is(
somnolent' sau c,iar tul$ur'ri psi,ice.
LT" e.amenul clinic al $olna)ului cu
a!ectiune urologica
%
%
0
Se2ne clinice speci6ce" urere
lom$ar' uni sau $ilaterala *caracteristici+(
tul$ur'ri calitati)e ale urinei *culoare(
aspect( miros+( tul$ur'ri e mictiune(
pola1iuria( isuria( cistalgia( isc,iuria(
poliuria( oliguria( oligoanuria( anuria(
piuria(
LT" 2ane)ra 3iorano
%
%
4
C*$ Rec3noaste
a8ecti3nile 3rolo7ice$
Etiolo7ia 5olilor renale:
5 Leziuni( traumatisme( in!ectii( o$structii(
tul$ur'ri meta$olice( ia$et za,arat(
,ipertensiune arterial'( into.icatii( tumori(
mal!ormatii( stres( an.ietate( sc,im$area
moului e )iat' etc.
% 6
2
A8ecti3ni renale:
5 Defnitie( etiopatogenie(
simptomatologie(
in)estigatii( principii e tratament(
complicatii
9 Afectiuni nefrologice:
glomerulone!rita acut' si
cronic'( sinromul ne!rotic( insufcienta
renal'
acut' si cronic'
Infectii: in!ectia urinar'( pielone!rita
acut' si
cronic'( tu$erculoz' renal'.
LT" Profla.ia in!ectiilor urinare
%
Afectiuni urogenitale: litiaza
renal'( aenomule prostat'(
cancerul e prostat'( )aricocelul(
,irocelul( tumorile renale( stricturile
uretrale( ,ipospaias( epispaias
Malformatiilecongenitale renale:
ectopia renal'( rinic,iulpolic,istic(
ectopia testicular'( parafmoza(
fmoza.
Traumatismele renale.
LT" regim igieno7ietetic al pacientului cu
%
%
8
3
litiza reno7urinara
Recapit3lare E)aluarea cunostiintelor acumulate
Boli chirurgicale ale vezicii urinare
LT" Imagistica )ezicii urinare.
%
%
9
C.$ Aplica inter0entiile
speci6ce ser0ici3l3i
3rolo7ic in corelatie c3
ser0ici3l radiolo7ic
Pre7tirea 2aterialelor si
instr32entelor:
9 Instr32ente: sone )ezicale sone
Coo1( seringi( trus' c,irurgical' pentru
ingri-irea pl'gilor( truse c,irurgicale
pentru crearea s,untlui( fstulei arterio7
)enoase( cistoscop( rezectoscop( seringi
3u:on.
LT" E.emplifcarea instrumentelor" sone
)ezicale sone Coo1( seringi( trus'
c,irurgical' pentru ingri-irea pl'gilor(
truse c,irurgicale pentru crearea
s,untlui( fstulei arterio7)enoase(
cistoscop( rezectoscop( seringi 3u:on.
%
%
;
9 Materiale: comprese( !esi e ti!on(
solutii antiseptice( solutii per!uza$ile(
trus' e per!uzat( meicamente( solutii
pentru sp'l'tura )ezical'( ializoare(
catetere TENC<=#FF( pungi cu solutia e
ializ'( pungi pentru rena-.
Pre7tirea pacient3l3i:
% >
4
5 Preg'tirea psi,ic'" asigurarea
con!ortului( in!ormare( e.plicatie(
o$tinerea consimt'mantului.
5 Preg'tirea fzic'" pozitie aec)at'(
igiena( crearea campului operator(
preg'tirea pentru ializ' peritoneal' si
pentru ,emoializ'
LT" E.emplifcarea materialelor" comprese(
!esi e ti!on( solutii antiseptice( solutii
per!uza$ile( trus' e per!uzat(
meicamente( solutii pentru sp'l'tura
)ezical'( ializoare( catetere TENC<=#FF(
pungi cu solutia e ializ'( pungi pentru
rena-.
%
Metode de in0esti7are radiolo7ic
speci6c
a8ecti3nilor 3rolo7ice: raioscopia si
raiografa
renal' simpl'( urografa intra)enoas'(
pielografa
ascenent'(
LT" 2etoe e aministrare a su$stantei
e contrast
%
%
&?
Metode de in0esti7are radiolo7ic
speci6c
a8ecti3nilor 3rolo7ice: cistografa(
% &&
5
ureterografa( uretrografa(
uroc,imografa( retropneumoperitoneul(
arteriografa renal'.
LT" @rografa A principii e e!ectuare
%
5 Inter0entii speci6ce" sona-ul si
sp'l'tura )ezical'( punerea unei sone a
emeure(
LT" montarea unei sone urinare
%
%
&%
E)aluarea cunostiintelor acumulate
Litotritia e.tracorporeal'.
LT" Computer Tomogra!
%
%
&0
C:$ Rec3noaste
co2plicatiile a8ecti3nilor
3rolo7ice
Co2plicatiile renale:
Insufcienta renala acuta
Insufcienta renala cronica
<ematurie
Proteinurie
In!ectiile urinare
Calcifcari renale
2oifcari e )olum renale
Ateroscleroza renala
LT" e.amenul e urina cu $aneleta
%
%
&4
Recapitulare
% &6
6
LT" Recapitularea a$ilitatilor practice
%

Te2atica pentr3 la5oratoarele tehnolo7ice
($ #$tinerea unei pro$e e urina corect recoltate
)$ Anamneza unui pacient cu a!ectiune urologica
*$ E.amenul clinic al $olna)ului cu a!ectiune urologica
.$ 2ane)ra 3iorano
:$ Profla.ia in!ectiilor urinare
;$ Regimul igieno7ietetic al pacientului cu litiza reno7urinara
<$ E)aluarea cunostiintelor
%$ E.emplifcarea instrumentelor" sone )ezicale sone Coo1( seringi( trus' c,irurgical' pentru
ingri-irea pl'gilor( truse c,irurgicale pentru crearea s,untlui( fstulei arterio7)enoase( cistoscop(
rezectoscop( seringi 3u:on.
=$ E.emplifcarea materialelor" comprese( !esi e ti!on( solutii antiseptice( solutii per!uza$ile( trus'
e per!uzat( meicamente( solutii pentru sp'l'tura )ezical'( ializoare( catetere TENC<=#FF(
pungi cu solutia e ializ'( pungi pentru rena-.
('$ 2etoe e aministrare a su$stantei e contrast
(($ @rografa A principii e e!ectuare
()$ 2ontarea unei sone urinare.
(*$ E.amenul e urina cu $aneleta
(.$ E)aluare cunostiintelor acumulate
(:$ Recapitulare
7