Sunteți pe pagina 1din 1

RECEPTIE LUCRARI Receptia lucrarilor se face in baza H.G. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

- CERERE pentru desemnarea persoanei care va participa la receptie si comunicare privind incheierea executiei
lucrarilor model formular F 15
Se vor prezenta urmatoarele acte :
- AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE+DOCUMENTATIA VIZATA SPRE NESCHIMBARE (1 exemplar copie )
- REFERATUL PROIECTANTULUI PRIVIND EXECUTIA CORESPUNZATOARE A LUCRARII CONFORM
DOCUMENTATIEI VIZATA SPRE NESCHIMBARE , ANEXA LA A.C.
- CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII
- RELEVEUL CONSTRUCIEI NTOCMIT DE PERSONAL DE SPECIALITATE
- Cartea tehnica a constructiei intocmita conform HG 273/1994

FOARTE IMPORTANT : Pentru constructiile de importanta redusa : locuinte P, P+1
E
cu inaltimea la cornisa de
max.8m, cu cel mult 4 apartamente,suprafata desfasurata max.150mp, pentru anexe gospodaresti , constructii provizorii , COMISIA
DE RECEPTIE VA FI ALCATUITA DIN 2 MEMBRI : INVESTITORUL SAU PROPRIETARUL SI DELEGATUL
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE.
Pentru toate celelalte categorii de constructii, ce nu se incadreaza in categoria constructiilor de importanta redusa, comisiile de
receptie se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Pentru constructiile de importanta exceptionala ,
comisiile de receptie vor fi alcatuite din 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5.
Dintre acestia,obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale, iar
ceilalti vor fi specialisti in domeniu.
Certificatul de performanta energetica a cladirii nu este necesar pentru urmatoarele constructii :
- cladiri utilizate ca lacasuri de cult, cladiri si monumente protejate, cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe o perioada de
max.2ani, cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni/an, cladiri independente cu o suprafata utila
mai mica de 50mp.