Sunteți pe pagina 1din 52

MATERIALE I TEHNICI DE MATERIALE I TEHNICI DE MATERIALE I TEHNICI DE MATERIALE I TEHNICI DE

SUTUR SUTUR SU U SU U
LA CE FOLOSESC ? LA CE FOLOSESC ? LA CE FOLOSESC ? LA CE FOLOSESC ?
Pentru Pentru a a apropia apropia i i a a menine menine n n contact contact
marginile marginile esuturilor esuturilor n n cazul cazul unei unei soluii soluii de de
continuitate continuitate i i pentru pentru a a grbi grbi astfel astfel
vindecarea vindecarea (= (=apoziie apoziie tisular tisular) )
Ligatura Ligatura vaselor vaselor de de snge snge i i a a altor altor esuturi esuturi
In In ortopedie ortopedie pentru pentru stabilizarea stabilizarea In In ortopedie ortopedie, , pentru pentru stabilizarea stabilizarea
articulaiilor articulaiilor
FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL
AA t b i t b i tt tt tt Ar Ar trebui trebui s s se se preteze preteze pentru pentru sutura sutura
oricrui oricrui tip de tip de esut esut
Ar Ar trebui trebui s s fie fie flexibil flexibil, , ductil ductil
S S se se poat poat nnoda nnoda cu cu uurin uurin cu cu noduri noduri pp
sigure sigure, care nu se , care nu se desfac desfac
S S produc produc reacie reacie tisular tisular minim minim ((bine bine S S produc produc reacie reacie tisular tisular minim minim ((bine bine
tolerat tolerat))
FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL FIRUL DE SUTUR IDEAL
S S nu nu absoarb absoarb lichide lichide
S S mpiedice mpiedice dezvoltarea dezvoltarea bacteriilor bacteriilor
Subire Subire i i rezistent rezistent Subire Subire i i rezistent rezistent
Fr Fr s s secioneze secioneze esuturile esuturile
IEFTIN IEFTIN
LA CAPTUL FIECRUI FIR DE LA CAPTUL FIECRUI FIR DE
SUTUR SE AFL UN AC SUTUR SE AFL UN AC
ACELE SE ALEG ACELE SE ALEG ACELE SE ALEG ACELE SE ALEG
Dup form Dup form
Dup vrf Dup vrf
Dup URECHE Dup URECHE pp
FORMA FORMA FORMA FORMA
1/2 1/2 cerc cerc
3/8 3/8 cerc cerc
Drepte Drepte
Speciale Speciale
VRF VRF VRF VRF
ATRAUMATICE ATRAUMATICE
Organe Organe interne interne gg
SIMPLU TROCAR SIMPLU TROCAR
VRF VRF VRF VRF
TRAUMATICE TRAUMATICE
CONVENTIONALE CONVENTIONALE CONVENTIONALE CONVENTIONALE
Partea Partea traumatic traumatic
spre spre interior interior
Piele Piele
Penetrant Penetrant
VRF VRF VRF VRF
INVERS TRAUMATICE INVERS TRAUMATICE
Partea Partea traumatic traumatic spre spre exterior exterior Partea Partea traumatic traumatic spre spre exterior exterior
Mai Mai puin puin traumatic/ traumatic/mai mai puin puin
penetrant penetrant penetrant penetrant
Piele Piele
EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE
Perforat Perforat Perforat Perforat
Fire de Fire de sutur sutur n n
casete casete casete casete
Ieftine Ieftine
Mai Mai traumatice traumatice Mai Mai traumatice traumatice
Firul Firul iese iese din din
perforaie perforaie cu cu perforaie perforaie cu cu
usurin usurin
Nesterile Nesterile Nesterile Nesterile SIMPL CU RESORT
EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE EXTREMITATEA DE ATAARE
Sudat Sudat Sudat Sudat
Mai Mai puin puin traumatice traumatice
St il St il Sterile Sterile
Firul Firul de de sutur sutur devine devine
scump scump scump scump
CLASIFICAREA ACELOR DE SUTUR CLASIFICAREA ACELOR DE SUTUR
Acele Acele de de sutur sutur sunt sunt clasificate clasificate i i denumite denumite
prin prin atribuirea atribuirea de de combinaii combinaii de de litere litere i i cifre cifre. .
Literele Literele definesc definesc forma forma acului acului i i sunt sunt diferite diferite Literele Literele definesc definesc forma forma acului acului i i sunt sunt diferite diferite
in in funcie funcie de de utilizarea utilizarea acelor acelor. . Astfel Astfel, , pentru pentru
muchi muchi i i piele piele acele acele traumatice traumatice semicrculare semicrculare muchi muchi i i piele piele acele acele traumatice traumatice semicrculare semicrculare
(1/2) (1/2) sunt sunt notate cu G notate cu G iar iar cele cele 3/8 cu B. 3/8 cu B.
Pentru Pentru cele cele atraumatice atraumatice se se adaug adaug litera litera RR Pentru Pentru cele cele atraumatice atraumatice se se adaug adaug litera litera R R
(round) , (round) , respectiv respectiv GR GR i i BR, BR, iar iar pentru pentru
cele cele invers invers traumatice traumatice T, T, respectiv respectiv GT GT i i BT BT cele cele invers invers traumatice traumatice T, T, respectiv respectiv GT GT i i BT BT
CLASIFICAREA ACELOR DE SUTUR
PENTRU MUCHI SI PIELE 3/8 TIP B BR I BT PENTRU MUCHI SI PIELE 3/8 TIP B BR I BT
L (mm) 100 92 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 36 32 28 25 22 20 18
D (mm) 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Fig nr 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fig. nr. 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CLASIFICAREA ACELOR DE SUTUR
PENTRU MUCHI SI PIELE 1/2 TIP G GR I GT
L (mm) 100 92 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 36 32 28 25 22 20 18
D (mm) 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Fig. nr. 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 g
CLASIFICAREA ACELOR DE SUTUR
Ace Gerlach
Ace Deschamp
CARACTERISTICILE FIRELOR DE CARACTERISTICILE FIRELOR DE
SUTUR SUTUR
Resorbabile Resorbabile sau sau Neresorbabile Neresorbabile Resorbabile Resorbabile sau sau Neresorbabile Neresorbabile
Monofilament Monofilament sau sau Multifilament Multifilament Monofilament Monofilament sau sau Multifilament Multifilament
Naturale Naturale sau sau Sintetice Sintetice
FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE
Organe Organe i i esuturi esuturi interne interne
Intradermice Intradermice//subcuticulare subcuticulare Intradermice Intradermice//subcuticulare subcuticulare
Mai Mai rar rar piele piele
FIRE NERESORBABILE FIRE NERESORBABILE FIRE NERESORBABILE FIRE NERESORBABILE
n n principal principal pentru pentru piele piele
Este Este nevoie nevoie s s fie fie ndepartate ndepartate ulterior ulterior pp
Oel Oel = exceptional = exceptional Oel Oel exceptional exceptional
Ligaturi Ligaturi
Ortopedie Ortopedie pp
Pot Pot fi fi pstrate pstrate pe pe perioade perioade lungi lungi de de timp timp
MONOFILAMENT vs MULTIFILAMENT MONOFILAMENT vs MULTIFILAMENT MONOFILAMENT vs. MULTIFILAMENT MONOFILAMENT vs. MULTIFILAMENT
memorie memorie, rigid , rigid suplu suplu
Puin Puin traumatice traumatice mai mai traumatice traumatice
Nu Nu absoarbe absoarbe lichide lichide absoarbe absoarbe / / bacterii bacterii //
Noduri Noduri slabe slabe noduri noduri sigure sigure
reacie reacie tisular tisular ++ reacie reacie tisular tisular -- reacie reacie tisular tisular + + reacie reacie tisular tisular
MONOFILAMENT MONOFILAMENT vs vs MULTIFILAMENT MULTIFILAMENT MONOFILAMENT MONOFILAMENT vs vs MULTIFILAMENT MULTIFILAMENT
Monofilament rigid Monofilament rigid
Multifilament Multifilament glazurat glazurat Multifilament Multifilament glazurat glazurat
((pseudomonofilament pseudomonofilament) )
Multifilament Multifilament mpletit mpletit Multifilament Multifilament mpletit mpletit
Multifilamet Multifilamet rsucit rsucit
Multifilament Multifilament mpletit mpletit
glazurat glazurat
NATURALE vs SINTETICE NATURALE vs SINTETICE NATURALE vs. SINTETICE NATURALE vs. SINTETICE
Naturale Naturale::
Catgut Catgut
Catgut Chromic Catgut Chromic
Mtase Mtase Mtase Mtase
Colagen Colagen
Toate Toate sunt sunt resorbabile resorbabile Toate Toate sunt sunt resorbabile resorbabile
INFORMAII DESPRE FIRELE INFORMAII DESPRE FIRELE
DE SUTUR DE SUTUR
MRIME
DENUMIRE FILAMENT
COD COMERCIAL
DENUMIRE
COMERCIALA
FILAMENT
COMPOZITIE
AC
COD COMERCIAL
AC:
mrime i simbol
VALABILITATE
Compania Compania
ALTE INFORMATII
Culoare
Compania Compania
productoare productoare
Resorbabil sau Nu
Steril sau Nu
LUNGIME
Cantitate/ambalaj
ALEGEREA FIRELOR DE SUTUR ALEGEREA FIRELOR DE SUTUR
DUP GROSIME DUP GROSIME
MRIME #5 MRIME #5- -44- -33- -22- -11- -00- -00 00- -000 000--0000 0000
GROS >>>>>>>>>>>>>>>> SUBIRE GROS >>>>>>>>>>>>>>>> SUBIRE
00 = 2 00 = 2- -0, 2/0 two ought 0, 2/0 two ought
USP (UNITED STATES PHARMACOPOEIA) USP (UNITED STATES PHARMACOPOEIA) ( ) ( )
dup dup fora fora de de traciune traciune asupra asupra acului acului
EP (EUROPEAN PHARMACOPOEIA) EP (EUROPEAN PHARMACOPOEIA) sistem sistem EP (EUROPEAN PHARMACOPOEIA) EP (EUROPEAN PHARMACOPOEIA) sistem sistem
metric metric zecimal zecimal de de msur msur a a diametrului diametrului ca ca
multiplu multiplu de 0 1 mm de 0 1 mm multiplu multiplu de 0,1 mm de 0,1 mm
USP USP // ESP ESP
Average Individual
Sintetic Neresorbabil
U.S.P.
Average
Minimum
(kgf)
Individual
Minimum
(kgf)
11-0 0.007 0.005
U.S.
P.
Sintetic
resorbabil
(metric mm)
Neresorbabil
(metric mm)
11-0 ESP 0.01 0,1
10-0 0.02 0,2 0.02 0,2
10-0 0.014 0.010
9-0 0.021 0.015
8-0 0.050 0.025
10 0 0.02 0,2 0.02 0,2
9-0 0.03 0,3 0.03 0,3
8-0 0.04 0,4 0.04 0,4
7-0 0.05 0,5 0.05 0,5
7-0 0.080 0.040
6-0 0.170 0.080
5-0 0.230 0.110
6-0 0.07 0,7 0.07 0,7
5-0 0.1 1 0.1 1
4-0 0.15 1,5 0.15 1,5
3-0 0 2 2 0 2 2
4-0 0.450 0.230
3-0 0.680 0.340
2-0 1.100 0.450
3-0 0.2 2 0.2 2
2-0 0.3 3 0.3 3
0 0.35 3,5 0.35 3,5
1 0.4 4 0.4 4
0 1.500 0.450
1 1.800 0.600
2+ 1.800 0.700
2 0.5 5 0.5 5
3 0.6 6 0.6 6
4 0.6 6 0.6 6
5 0 7 7 0 7 7 5 0.7 7 0.7 7
6 0.8 8
7
ALEGEREA FIRELOR DE SUTUR ALEGEREA FIRELOR DE SUTUR
RESORBABIL Vs. NERESORBABIL RESORBABIL Vs. NERESORBABIL
Ct Ct timp timp dorim dorim s s
acioneze acioneze
Dac Dac dorim dorim s s
revedem revedem animalul animalul
tt d t d t pentru pentru ndeprtarea ndeprtarea
firelor firelor de de sutur sutur
FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE FIRE DE SUTUR RESORBABILE
SINTETICE NATURALE
MONOFILAMENT MONOFILAMENT MULTIFILAMENT MULTFIILAMENT
PGA PDS CATGUT
CATGUT CROMAT CATGUT CROMAT
PGA PGA sau sau DEXON DEXON PGA PGA sau sau DEXON DEXON
Polimeri Polimeri ai ai acidului acidului glicolic glicolic Polimeri Polimeri ai ai acidului acidului glicolic glicolic
Polifilament Polifilament mpletit mpletit, violet , violet
sintetic sintetic resorbabil resorbabil sintetic sintetic, , resorbabil resorbabil
Hidrolizat Hidrolizat de de enzimele enzimele
tisulare tisulare tisulare tisulare
Maxim Maxim traciune traciune tisular tisular, ,
i i i i maxim maxim siguran siguran a a
nodurilor nodurilor
Mai Mai rezistent rezistent dect dect catgutul catgutul
PDS (POLIDIOXINA) PDS (POLIDIOXINA) PDS (POLIDIOXINA) PDS (POLIDIOXINA)
M fil t ( M fil t ( i i t ti t ti ii l b l b Monofilament ( Monofilament (puin puin traumatic, traumatic, mai mai slab slab
siguran siguran a a nodurilor nodurilor memorie memorie) )
Sintetic Sintetic, , resorbabil resorbabil, , colorat colorat (violet) (violet)
Foarte Foarte bun bun rezisten rezisten la la traciune traciune ((mai mai ((
bun bun ca ca i i catgutul catgutul, PGA) care , PGA) care dureaz dureaz
mai mai multe multe luni luni
Se Se resoarbe resoarbe complet complet dup dup 182 182 zile zile
Rezistena Rezistena se se pstreaz pstreaz 28 28--42 42 zile zile Rezistena Rezistena se se pstreaz pstreaz 28 28--42 42 zile zile
CATGUT CATGUT // CATGUT CROMAT CATGUT CROMAT CATGUT CATGUT / / CATGUT CROMAT CATGUT CROMAT
Fabricat Fabricat din din submucoasa submucoasa
intestinelor intestinelor
Multifilament Multifilament
Se Se resoarbe resoarbe prin prin
fagocitoz fagocitoz: produce de : produce de fagocitoz fagocitoz: produce de : produce de
obicei obicei reacii reacii inflamatorii inflamatorii
puternice puternice
CATGUT CATGUT // CATGUT CROMAT CATGUT CROMAT CATGUT CATGUT / / CATGUT CROMAT CATGUT CROMAT
Chromic: Chromic: colorat colorat, , rezist rezist
un un timp timp mai mai ndelungat ndelungat, ,
reacie reacie tisular tisular mai mai redus redus reacie reacie tisular tisular mai mai redus redus
Flexibil Flexibil, , uor uor de de manipulat manipulat
Pl i Pl i ii 33 66 il il Plain: Plain: numai numai 33--6 6 zile zile
Chromic: 10 Chromic: 10- -15 15 zile zile
Bacteriile Bacteriile ador ador acest acest
substrat substrat!!
FIRE DE SUTUR NERESORBABILE FIRE DE SUTUR NERESORBABILE FIRE DE SUTUR NERESORBABILE FIRE DE SUTUR NERESORBABILE
SINTETICE NATURALE
MONOFILAMENT MULTIFILAMENT MONOFILAMENT MULTIFILAMENT
PA (NYLON),PP PA (SUPRAMID), PET
MTASE
NYLON NYLON NYLON NYLON
Sintetic Sintetic
Monofilament rigid Monofilament rigid Monofilament rigid Monofilament rigid
Memorie Memorie
Putere Putere de de traciune traciune mare mare Putere Putere de de traciune traciune mare mare
chiar chiar la la diametre diametre mici mici, , ductil ductil
Reacie Reacie tisular tisular redus redus
Slab Slab securitate securitate a a nodurilor nodurilor
POLIPROPILEN POLIPROPILEN POLIPROPILEN POLIPROPILEN
Serapren Serapren
Monofilament, Monofilament, sintetic sintetic Monofilament, Monofilament, sintetic sintetic
Nu Nu i i pierde pierde rezistena rezistena n n timp timp
Foarte Foarte bun bun securitate securitate aa nodurilor nodurilor Foarte Foarte bun bun securitate securitate a a nodurilor nodurilor
Foarte Foarte bine bine tolerat tolerat, , reacie reacie tisular tisular redus redus
Scump Scump, se , se foloseste foloseste doar doar n n chirurgia chirurgia
cardiovacular cardiovacular
SUPRAMID SUPRAMID SUPRAMID SUPRAMID
P li i P li i ii l t i l t i Polimeri Polimeri ai ai caprolactonei caprolactonei
Poliamid Poliamid pseudomonofilament pseudomonofilament
Sintetic Sintetic
Foarte Foarte bun bun securitate securitate aa Foarte Foarte bun bun securitate securitate a a
nodurilor nodurilor, , suplu suplu, , uor uor de de folosit folosit
Nu Nu foarte foarte reactiv reactiv Nu Nu foarte foarte reactiv reactiv
Nu se Nu se poate poate utiliza utiliza n n rni rni
t i t t i t contaminate contaminate
POLIAMID POLIAMID POLIAMID POLIAMID
Polimeri Polimeri ai ai caprolactonei caprolactonei Polimeri Polimeri ai ai caprolactonei caprolactonei
Multifilament Multifilament sintetic sintetic
Foarte Foarte bun bun manevrabilitate manevrabilitate
Excelent Excelent suplee suplee, , traciune traciune i i p p ,,
rezisten rezisten
Foarte Foarte bun bun securitate securitate aa Foarte Foarte bun bun securitate securitate a a
nodurilor nodurilor
Bine Bine tolerat tolerat Bine Bine tolerat tolerat
POLIESTER POLIESTER POLIESTER POLIESTER
Sulene Sulene, , Terylene Terylene
Multifilament Multifilament sintetic sintetic, , verde verde
Material de Material de sutur sutur universal universal
Suplu Suplu, , rezistent rezistent
Bun Bun securitate securitate aa nodurilor nodurilor Bun Bun securitate securitate a a nodurilor nodurilor
MTASE MTASE MTASE MTASE
Fir natural Fir natural
FOARTE FOARTE reactiv reactiv, ,
resorbabil resorbabil
Numai Numai in in oftalmologie oftalmologie
OEL OEL OEL OEL
Monofilament Monofilament
Cel Cel mai mai puternic puternic i i rezistent rezistent !! Cel Cel mai mai puternic puternic i i rezistent rezistent !!
Maxim Maxim securiate securiate a a nodurilor nodurilor
Greu Greu de de manevrat manevrat Greu Greu de de manevrat manevrat
Sectioneaz Sectioneaz esuturile esuturile cu cu usurin usurin
Reacie Reacie tisular tisular foarte foarte redus redus, nu se , nu se
mbib mbib cu cu lichide lichide i i nu nu adpostete adpostete bacterii bacterii
MODELE DE SUTUR MODELE DE SUTUR MODELE DE SUTUR MODELE DE SUTUR
Simpl Simpl ntrerupt ntrerupt Simpl Simpl ntrerupt ntrerupt
NODURI NODURI NODURI NODURI
NODURI NODURI NODURI NODURI
n n general 4 general 4 ochiuri ochiuri sunt sunt de de ajuns ajuns pentru pentru
>90% >90% siguran siguran (la nylon (la nylon ar ar putea putea fi fi
nevoie nevoie de 5) de 5)
Mai Mai puine puine ochiuri ochiuri = = anse anse mai mai mari mari s s se se p p
dezlege dezlege
Firele Firele din din oel oel= = exceptie exceptie din din nou nou
2 2 ochiuri ochiuri = 99% = 99% securitate securitate aa nodurilor nodurilor 2 2 ochiuri ochiuri 99% 99% securitate securitate a a nodurilor nodurilor
SUTURI SUTURI
Pentru a preveni afectarea
acului acesta trebuie prins
din punctele indicate.
Prinderea lui de vrf sau de Prinderea lui de vrf sau de
extremitatea de ataare
poate afecta capacitatea lui poate afecta capacitatea lui
de penetrare - se rupe
Firul de sutur trebuie prins
numai de capt. La fiecare
i d t f t t i prindere este afectat, mai
ales dac este monofilament
Simpl Simpl continu continu Simpl Simpl continu continu
n n U U nterupt nterupt sau sau continu continu n n U U nterupt nterupt sau sau continu continu
Ford Interlocking Ford Interlocking Ford Interlocking Ford Interlocking
Intradermic Intradermic ((subcuticular subcuticular)) Intradermic Intradermic ((subcuticular subcuticular))
ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI
CIANOACRILAI: CIANOACRILAI: Epiglu Epiglu CIANOACRILAI: CIANOACRILAI: Epiglu Epiglu, ,
Nexaband Nexaband, , Vetbond Vetbond, , butil butil- -
cianoacrilai cianoacrilai etil etil--cianoacrilai cianoacrilai cianoacrilai cianoacrilai, , etil etil cianoacrilai cianoacrilai
metil metil- -22- -, etil , etil- -22- -cianoacrilat: cianoacrilat:
Superglue, Superglue, Crazyglue Crazyglue Superglue, Superglue, Crazyglue Crazyglue
Se Se aplic aplic n n straturi straturi succesive succesive
Reduce Reduce riscul riscul de de infecie infecie i i Reduce Reduce riscul riscul de de infecie infecie i i
durerea durerea = = esuturile esuturile rmn rmn n n
contact contact pe pe toat toat lungimea lungimea pp gg
Slab Slab aderen aderen, + , + sutur sutur s.c s.c..
ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI ADEZIVI TISULARI
Se Se desface desface setul setul de de aplicare aplicare steril steril Se Se desface desface setul setul de de aplicare aplicare steril steril
Se Se toarn toarn din tub din tub n n depresiunea depresiunea de de
pe pe palet palet
Se Se mbib mbib pipeta pipeta de de dispersie dispersie
Cantitatea Cantitatea de de produs produs se se poate poate
aplica aplica economic (3g =20 economic (3g =20 plgi plgi) ) i i
cu cu precizie precizie.. Primul Primul strat strat se se usuc usuc n n cu cu precizie precizie. . Primul Primul strat strat se se usuc usuc n n
10 sec., 10 sec., restul restul n n 2 2- -3 min 3 min
SUTURA CU AGRAFE SUTURA CU AGRAFE SUTURA CU AGRAFE SUTURA CU AGRAFE
Frecvent Frecvent n n medicina medicina uman uman
Mai Mai scump scump
Uor Uor de de executat executat Uor Uor de de executat executat
Foarte Foarte sigur sigur
R i R i ti l ti l i i t t i i t t Reacie Reacie tisular tisular inexistent inexistent
Numai Numai pentru pentru piele piele
www.vetexpert.ro