Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA CRUE

BIBLIOTECA COMUNAL CRUE"'


LICEUL TEHNOLOGIC MELINETI,com.MELINETI,jud.DOLJ
I..J.GORJ
C.C.D.GORJ
DOM!NIUL" cu#$u%&#'&%$()$(c
PERIOADA DERULRII" MARTIE'IUI*IE +,-.
COP"
Afirmarea, cunoasterea i stimularea potentialului artistic al copiilor din nvtmntul
primar
OBIECT-/E"
- dezvoltarea i stimularea expresivittii i creativittii copiilor;
- cultivarea sensibilittii artistice a copiilor colari ;
- descoperirea si dezvoltarea aptitudinilor plastice;
- valorificarea experienei pozitive a cadrelor didactice In abordarea educatiei artistico-
plastice.
REURE UMANE"
elevi;
cadre didactice;
- printi.
REURE MATERIALE"
'0&1ou%(2
'd(0om32
'&0&%&$ 4o$o.
PONOR'"
'PRIMARIA CRUE
GRUP TINT"
copii si cadre didactice din nvtmntul primar din lard.
ECTIUNI"
Arta plastic compozitii de picturi
-cola!e
MEDIATI5ARE"
P%3631$&%3& 0%o(3c$u#u(2
"ostarea proiectului educational pe site-ul# $$$. didactic.ro;
%ealizarea unui biblioraft ce va cuprinde lucrrile participante la concurs.
REGULAMENT DE 7NCRIERE, PARTICIPARE, DE!8URARE I E/ALUARE
&e pot Inscrie la concurs elevi ai cl I-I'din toat tara.
(ormularul de nscriere pentru fiecare cadru didactic ) anexa * + si acordul de
parteneriat ), exemplare+ vor fi completate si trimise impreun cu lucrrile copiilor. In fi se
va specifica adresa pentru trimiterea diplomelor.