Sunteți pe pagina 1din 8

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

FAZA PE COALA
Decembrie 2011-2012
I . ALEGERE SIMPL 1 punct pentru fiecare rspuns corect
Selectai rspunsul corect :
1. Neuronul este :
a. celul ne!eciali"a#
b. celula ce $rne%#e &eu#ul ner'(
c. uni#a#ea #ruc#ural %i )unc&i(nal a i#emului ner'(
*. celulcare e *i'i*e
. Reacia !e rspuns a or"anis#ului la aciunea unui ecitant se nu#e$te :
a. e+ci#abili#a#e
b. arc re)le+
c. #ere(#i! *inamic
*. ac# re)le+
%. Retina :
a. e#e alc#ui# *in )ibre muculare
b. e#e enibil la lumin
c. e#e un me*iu #ran!aren#
*. e#e !u#ernic 'aculari"a#
&. 'elulele fotosensi(ile se "sesc )n :
a. c(n,unc#i'
b. re#in
c. cler(#ic
*. c(r(i*
*. +en!ritele sunt :
a. !relun-iri cur#e . rami)icare . mul#i!le
b. !relun-iri cur#e %i nerami)ica#e
c. !relun-iri nerami)ica#e cu bu#(ni #erminali
*. !relun-iri unice ale neur(nil(r
,. Receptorii pentru au- se "sesc )n :
a. u#ricul
b. canale emicirculare
c. melc membran(
*. acul
.. I#pulsul ner/os se tras#ite )n sensul :
a. *en*ri# / c(r! celular / a+(n
b. a+(n / *en*ri#- c(r! celular
c. c(r! celular / a+(n / *en*ri#
*. celul rece!#(are / a+(n / c(r! celular / *en*ri#
0. 1i#panul :
a. c(n&ine celule au*i#i'e
b. e !ri%in !e cri&
c. e#e ( membran ela#ic
*. e c(n#inu cu )erea#ra ('al
2. Refle3ul rotulian :
a. e#e un re)le+ me*ular
b. e#e un re)le+ '(lun#ar
c. e#e *(b0n*i# !e !arcurul 'ie&ii
*. e 1nc$i*e la ni'elul c(ar&ei cerebrale
14. Nu caracteri-ea- refle3ele necon!iionate :
a. un# 1nncu#e
b. e m(&#enec
c. e 1nc$i* la ni'elul c(ar&ei cerebrale
*. un# c(n#an#e
11. Receptorii tactili5 ter#ici 5 !urero$i se "sesc )n :
a. cler(#ic.
b. $i!(*erm
c. canale emicirculare
*. *erm
1. 6eroftal#ia este pro/ocat !e :
a. rnirea c(rneei
b. rnirea c(n,unc#i'ei
c. li!a 'i#aminei A
*. le"area ner'ului (!#ic
1%. 7rec8ea intern are :
a. 1n melcul membran( rece!#(ri !en#ru ec$ilibru
b. labirin#ul membran( !lin cu !erilim)
c. u#ricula la ba"a cel(r #rei canale emicirculare
*. 1n u#ricul %i acul rec!#(ri au*i#i'i
1&. Retina este for#at !in :
a. celule cu c(nuri %i ba#(na%e
b. celulele #ra#ului c(rn(
c. #ra#ul celulel(r -liale
*. )ibre muculare circulare %i ra*iare
1*. 9ul(ul ra8i!ian face parte !in :
a. m*u'a !inrii
b. #runc$iul cerebral
c. cerebel
*. c(ar&a cerebral
1,. Instinctele :
a. un# re)le+e c(n*i&i(na#e
b. e 1n'a&
c. e mani)e# #(# #im!ul 'ie&ii
*. un# #em!(rare
1.. Sta(ilii or!inea #e#(ranelor "lo(ului ocular :
a. re#in. cler(#ic . c(r(i*
b. cler(#ic . c(r(i*. re#in
c. c(r(i*a . cler(#ica . re#ina
*. c(r(i*a . re#ina . cler(#ica
10. Pielea 1n*e!line%#e urm#(arele )unc&ii2
a. 3in#e" *e ub#an&e $rni#(are
b. *e!("i#are *e -a"e
c. !ermeabili#a#e elec#i'
*. re-larea #eme!ra#urii c(r!ului
12. 'ristalinul :
a. e#e ( len#il bic(n'e+
b. e#e i#ua# 1n )a&a iriului
c. e#e ( len#il bic(nca'
*. e#e le-a# *e re#in
4. 'ere(elul are:
a. *(u emi)ere cerebrale
b. celule neur(ecre#(are
c. ub#an& cenu%ie la e+#eri(r
*. c(ar& cerebral
1. Siste#ul ner/os periferic este :
a. l(cali"a# 1n cu#ia cranian
b. )(rma# *in -an-li(ni %i ner'i
c. re!(nabil *e anali"a in)(rma&iil(r
*. )(rma# *in ence)al %i m*u'a !inrii
. Nutriia oc8ilui este asi"urat !e :
a. cri#alin
b. c(r(i*
c. re#in
*. !r(cee ciliare
%. M!u/a spinrii este co#ponent a siste#ului ner/os:
a. cen#ral
b. !inal
c. !eri)eric
*. cranian
&. Glan!a lacri#al :
a. e#e i#ua# 1n un-$iul e+#ern %i in#ern a -l(bului (cular
b. une(ri !r(*uce lacrimi
c. nu ume"e%#e (c$iul
*. e#e ( ane+ m(#(rie a -l(bului (cular
*. Se(u#ul este pro!us !e :
a. -lan*ele u*(ri!are
b. -lan*ele mamare
c. -lan*ele ebacee
*. -lan*ele lacrimale
,. Pi"#entul care colorea- pielea este secretat !e celulele !in 2
a. e!i*erm.
b. *erm
c. $i!(*erm
*. r*cina )irului *e !r
.. :#ul percepe patru "usturi :
a. *ulce . !i!era# . ara# . acru
b. *ulce . ra#. acru . amar
c. ara# . acru . amar . u#ur(ia#
*. *ulea- . !i!era#. ra# amar
0. Receptorii "ustati/i se "sesc )n :
a. !a!ilele *ermice
b. mu-urele -u#a#i'
c. c(rne#e
*. neur(ni
2. Pre-(itis#ul :
a. ima-inea e )(rmea" !e !a#a (arba
b. !ier*erea 'e*erii
c. a!are la c(!iii
*. !ier*erea ela#ici#&ii cri#alinului
%4. Me#oria $i )n/area :
a. !eci)ice (mului
(. e men&in #(a# 'ia&
c. *e!in* una *e al#a
!. un# )unc&ii ale ma*u'ei !inrii
II. ALEGERE GR7PA1 ;1 punct pentru fiecare rspuns corect
Se rspun!e cu:
A !ac 155%5 sunt corecte
9 !ac 1 $i % sunt corecte
' !ac $i & sunt corecte
+ !ac & este corect
E !ac toate /ariantele sunt caorecte sau toate /ariantele sunt "re$ite
%1. Ale"ei enunurile corecte referitoare la !efectele oc8iului 2
1. $i!erme#r(!ia a!are a#unci c0n* ima-inea e )(rmea" 1nani#ea re#inei
2. !re"bi#imul e#e cau"a# *e c*erea ela#ici#&ii cri#alinului
4. *al#(nimul !ermi#e *i#in-erea cul(ril(r . 1n*e(ebi r(%u *e 'er*e
5. mi(!ia a!are a#unci c0n* ima-inea e )(rmea" 1nain#ea re#inei
%. Pre-(itis#ul :
1. e#e un ca" *e mi(!ie a b#r0nil(r
2. e c(rec#ea" cu len#ile *i'er-en#e
4. a!are *in cau"a accen#urii curburii cri#alinului
5. ima-inea e )(rmea" 1nain#ea re#inei
%%. Su(stana cenu$ie )n a3ul cere(ro spinal 2
1. are )(rma li#erei 6 1n m*u'
2. e#e *i!u la e+#eri(r 1n bulbul ra$i*ian
4. )(rmea" c(ar&a cerebel(a 1n cerebel
5. )(rmea" nuclei 1n m*u'a !inrii
%&. Receptorii olfacti/i :
1. i#ua&i 1n muc(aa c(rne#ului na"al in)eri(r
2. un# celule ner'(ae
4. un# e+i#a&i *e ub#an&e -u#(ae
5. un# i#ua&i 1n muc(aa c(rne#ului na"al u!eri(r
%*. Gusturile pri#are sunt acru 5 !ulce 5 a#ar 5 srat 5 percepute !iferit pe
suprafaa li#(ii 5 astfel :
1. *ulce / la#urile limbii
2. amar / '0r)ul limbii
4. acru / ba"a limbii
5. *ulce / '0r)ul limbii
%,. Refle3ele necon!iionate 2
1. e 1nc$i* la ni'elul c(ar&ei cerebrale
2. un# !ermane#e
4. e )(rmea" !e !arcurul 'ie&ii
5. un# 1nncu#e
%.. Lacri#ele :
1. un# ecre#a#e *e -lan*ele lacrimale
2. c(n&in ( ub#an& care *i#ru-e micr(bii a,un%i 1n -l(bul (cular
4. cur& (c$iul *e im!uri#&i
5. un# ecre#a#e *e c(n,unc#i'i#
%0. Refle3ele con!iionate :
1. e *(b0n*ec !e !arcurul 'ie&ii
2. un# r!unuri im!le
4. ai-ur in#e-rarea 1n me*iu
5. ai-ur u!ra'ie&uirea in*i'i*ului
%2. M!u/a spinrii :
1. e -e%#e 1n canalul 'er#ebral
2. a!ar&ine i#emului ner'( cen#ral
4. !(rnec *e la ea 41 *e !erec$i *e ner'i !inali
5. c(n&in *(ar celule -liale
&4. Aco#o!area )n ca-ul /e!ereii apropiate presupune :
1. *ila#area !u!ilei
2. a!la#i"area cri#alinului
4. a!la#i"area c(rneei
5. b(mbarea cri#alinului
&1. Me!iile trasparente ale oc8iului sunt :
1. iriul . um(area a!(a. cri#alinul
2. iriul. cri#alinul . c(r(i*a . re#ina
4. cler(#ica . um(area a!(a. re#ina
5. c(rneea. cri#alinul. um(area a!(a. um(area #icl(a
&. Enunurile corecte 2
1. c(numul *e alc((l *uce . 1n #im! . la lbirea )unc&iil(r !i$ice
2. !rimul emnal *e emnali"are e#e re!re"en#a# *e cu'0n#
4. calea ner'(a en"i#i' e#e ( c(m!(nen# a arcului re)le+
5. re)le+ul c(n*i&i(na# e#e #em!(ra# %i 1nncu#
&%. 'oroi!a se continu )n partea posterioar cu :
1. re#ina
2. !u!ila
4. c(rneea #ra!aren#
5. iri
&&. 1ro#pa lui Eustac8io face le"tura )ntre :
1. )arin-e %i urec$ea me*ie
2. urec$ea in#ern %i )arin-e
4. urec$ea mi,l(cie %i )arin-e
5. #im!an %i acul
&*. Menin"ele prote<ea- :
1. neur(nii
2. ence)alul
4. -an-li(nii
5. m*u'a !inrii
&,. Neuronii pre-int ur#toarele caracteristici 2
1. un# celule cu *ura# mare *e 'ia&
2. nu au ca!aci#a#e *e *i'i"iune
4. c(num mari can#i#&i *e (+i-en
5. au un -ra* mare *e e+ci#abili#a#e
&.. Glan!ele se(acee se caracteri-ea- prin :
1. un# l(cali"a#e 1n $i!(*erm
2. un# a(cia#e )irului *e !r
4. 1n c(!ilrie ac#i'i#a#ea l(r e#e mai in#en
5. ecre# ebumul
&0. Le-area cere(elului !eter#in 2
1. #ulburri 1n l(c(m(&ie
2. #ulburri *e 'e*ere
4. #ulburri *e ec$ilibru
5. m(ar#e
&2. =irul !e pr 2
1. are r*cina )(rma# *in celule 'ii
2. !re"in# r*cina 1n)i!# 1n e!i*erm
4. e#e ( ane+ c(rn(a a !ielii
5. e#e )(rma# numai *in celule 'ii
*4. 7n"8iile :
1. e -ec !e a *(ua )alan- a *e-e#el(r
2. re!re"in# an+e m(i ale !ieliii
4. !re"in# ra*cina inenibil
5. au r(l *e !r(#ec&ie
*1. 'elulele care conin pi"#eni sunt 2
1. celulele *in e!i*erm
2. celulele cu c(n
4. celulele iriului
5. celulel -u#a#i'e
*. >n pata "al(en :
1. e )(rmea" ( ima-ine clar
2. e -ec celule -u#a#i'e
4. e -ec celule cu c(nuri
5. nu un# celule )(#(enibile
*%. Neuronul :
1. !re"in# rami)ica&ii mul#i!le numi#e a+(ni
2. #rami#e in)lu+ul ner'( uni*irec&i(nal
4. e *i'i*e
5. e#e )(rma# *in c(r! celular . *en*ri#e . a+(n
*&. Epilepsia se caracteri-ea- prin .
1. #are *e eu)(rie
2. r0
4. bun *i!("i&ie
5. !ier*erea cun(%#in&ei
**. Sc8i-ofrenia 2
1. la a*(lecen%i %i #ineri
2. #are *e le%in
4. !ier*erea c(n#ac#ului cu reali#a#ea
5. li! *e mem(rie
*,. >n seciune prin ca/itatea na-al :
1. 4 c(rne#e na"ale
2. muc(a (l)ac#i'
4. bulb (l)ac#i'
5. celule -u#a#i'e
*.. Sur!itatea se !atorea- 2
1. !ar-erea #im!anului
2. a)ec&iuni ale urec$ii in#erne
4. le"area ner'ului au*i#i'
5. le"area cen#rului ner'(
*0. Pielea are rol :
1. *e 1n'eli%
2. an#i#(+ic
4. *e re-lare a #em!era#urii c(r!ului
5. r(l 1n au"
*2. Pentru a pre/eni o(oseala siste#ului ner/os tre(uie s:
1. al#ernm e)(r#ul in#elec#ual cu !au"e
2. (rele *e (mn )ie re!ec#a#e
4. a e'i#am i#ua&iile #rean#e
5. a ne !limb1m 1n aer cura#
,4. Isteria se !eose(e$te !e epilepsie prin :
1. c(m
2. '(m
4. li!a !()#ei *e m0ncare
5. in*i'i*ul nu 1%i !ier*e cun(%#in&a
III. PR:9LEME * puncte pentru fiecare rspuns

,1. 7n#r-( lun )irul *e !r cre%#e 1.28 cm . Calcula&i c0# cre&#e 1n#r-un an 9
a. 10 cm
b. 28 cm
c. 40 cm
*. 58 cm
,. #iin* c un (c$i c(n&ie a!r(+ima#i' 140mili(ame *e celule cu ba#(na% . calcula&i
c0#e celule cu ba#(na%e au *(u !er(ane 2
a. 820 mili(ane
b. 1050 mili(ane
c. &2:0 mili(ane
*. 140 mili(nae
,%. C0&i a+(ni au 10.000 *e neur(ni 2
a. 1.000.000
b. 10.000
c. 800.000
*. 2
,&. C0&i ner'i !inali au ; (ameni 2
a. 21;
b. <5
c. 545
*. 540
,*. Dac !ielea c0#re%#e 5 =- c0# 'a c0#ri la 18 (ameni 2
a. 120 =-
b. ;2 =-
c. :0=-
*. 12 =-
,,. >n !acien# a,un-e la !i#al 1n urma unui acci*en# ru#ier *e(arece a #ra'era# #ra*a
!e cul(area r(%ie a ema)(rului . Preci"a&i numele *e)ec#ului *e 'eere 2
a. #rabim
b. *al#(nim
c. a#i-ma#im
*. mi(!ie