Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

Data :
Clasa : a-VII-a
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Profesor : Ioni Radu
Obiectul: Biologie-Anatomie
Unitatea de nvaare: Caractere generale, morfofunctionale, comporta
ment, adaptari si importanta unor grupe de vietuitoare
Subiectul:Functiile sistemului nervos
Tipul lectiei: transmitere si insusire de noi cunostinte
Competene specifice:
Identificarea si observarea alctuiriii funciilor organelor i sistemelor de organe ale
corpului uman !"!#
$tili%area metodelor i a mi&loacelor adecvate studierii organismului uman'"!#
Repre%entarea structurii i funciilor sistemelor biologice pe ba%a modelelor("!#
$tili%area corect a terminologiei specifice biologiei )n diferite situaii de comunicare
*"!#
Pre%entarea informaiilor folosind diverse metode de comunicare *"'#
+biective operationale:
,a recunoasca pe materialul didactic partile sistemului nervos "
,a reali%e%e sc-ema generala a unui ac rele./
,a enumere refle.ele conditionate si cele neconditionate/
,a compare cele doua tipuri de refle.e"
Demersul didactic:
a. esurse procedurale: observatia0conversaia euristic/descoperirea/
demonstratia0 modelarea0 e.perimentul
b. esurse materiale: manual/0 atlasul de anatomie0 planse
c. Forma de activitate: frontal0
!etode de evaluare: formativa prin c-estionare orala
"ocul desfasurarii: sala de clasa
#iblio$rafie:
!" Mi-aela Marcu 1apadat0 2lorica Macovei0 2loarea 3obran - Biologie" Manual
pentru clasa a VII a0 4ditura 5eora 0 Bucuresti !666/
'"Viorel 1a%ar0 Mariana 7icolae-1ectia forma de baa a organi%arii procesului de
predare-invatare-evaluare la disciplina biologie0 4ditura Arves0 '889/
("Viorel 1a%ar " :Metode utili%ate in predarea biologiei0 4ditura Arvens0 '886
Desf%&urarea leciei
'tapele leciei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Moment organi%atoric Pregtete materialul didactic"
7otea% )n catalog elevii
abseni i verifica dac sunt
condiii optime pentru
desfurarea orei"
;i pregtesc crile i caietele"
Verificare cunostintelor Prin c-estionare orala
-<are sunt componentele
sistemului nervos"=
- <are sunt partile
componente ale ,7<=
- <are sunt paticularitatile
structurii e.terna a maduvii
spinarii= 3ar a encefalului=
- <are sunt sistemele de
protectie ale ,7<=
-<are sunt particularitatile
alcatuirii interne intalnite la
componentele ,7<-ului =
- 3in ce este alcatuita
substanta alba0 dar cea
cenusie=
Verifica e.ecutarea corecta
a temei pentru acasa
reali%area de mula&e ale
neuronului0 retele de
neuroni sau elementele
,7<-ului din plastilina# "
Raspund la intrebarile
profesorului"
Pre%inta mula&ele reali%ate
pe tema data/ cele mai
fidele mula&e sunt e.puse"
<aptarea ateniei -,olicit unui elev s se
pre%inte in fata clasei si sa
stea picior peste picior0 pe
un scaun"Profesorul il
loveste usor sub rotula "
Invita elevii sa e.plice
estensia gambei colegului
din fata clasei
,e g>ndesc i identifica
raspunsul organismului la
actiunea unui stimul e.tern"
Anunarea temei &i a
obuectivelor
Anun i scrie pe tabl tema
leciei i pre%int obiectivele
pe care elevii trebuie s le
cunoasc la terminarea leciei"
7otea% )n caiete titlul leciei i
urmresc obiectivele"
3iri&area )nvrii Pre%inta elevilor imaginea
din manual cu sc-ema
refle.ului rotulian0
clasificand functiile
maduvii in :
- functia refle.a
- functia de
conducere"
,olicita elevilor sa-si
reaminteasca si sa pre%inte
alcatuirea interna a maduvii
spinarii"
Plecand de la informatiile
elevilor0 profesorul
preci%ea%a:
,ubst" <enusie?centru de
comanda
,ubst" Alba ?cai de
conducere ascendente si
descendente
Preci%ea%a partile
componente ale arcului
refle.0 substrat anatomic al
actului refle.:
R-<","-<"7"-<"M"- 4
$nde/
R? receptor
<","? cale sen%itiva
<"7"? centru nervos
<"M"? cale motorie
4? efector"
<lasifica refle.ele in:
refle.e conditionate si
neconditionate"
<ompletea%a sc-ema lectiei
cu detalii privind
comparatia dintre cele doua
tipuri de relfe.e"
7otea% titlul leciei
$rmaresc e.plicatiile
profesorului s notea%a
datele in caiete"
Raspund la intrebarile
profesorului"
<ompletea%a lectia in caiete"
$rmaresc e.plicatiile
profesorului si completea%a
sc-ema in caiete"
Reali%ea%a desenul de la
tabla"
@"Obinerea performanei
elevilor
Inventaria%a principalele
informatii si solicita elevilor
sa dea raspunsuri clare pentru
a vedea in ce masura au fost
atinse obiectivele"
Raspund la intrebarile
profesorului
9" 'valuarea Prin c-estionare orala pe tot
parcursul lectiei"
Re%olvarea fisei de activitate
de la pagina 98"
<a tema0 elevii au de reali%at
o mac-eta din plastilina ce va
repre%enta un neuron0 scoarta
cerebrala sau maduva spinarii
la alegere#0 pe care o vor nota
corespun%ator"
,e gandesc si raspund la
intrebari"
Re%olva fisa de activitate"
Isi notea%a tema"