Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data:15.05.2007
Clasa:a- x-a Profilul:Resurse naturale si protectia mediului,specializare ndustrie
alimentara.
Propunator:Prof.Cio!oata "urelia
Disciplina:#iolo$ie
%u!iectul lectiei :%istemul ner&os central la mamifere.
%copul lectiei :nsusirea corecta de catre ele&i a notiunilor predate pri&ind sistemul
ner&os la mamifere in &ederea intele$erii relatiei or$anism-structura-functie-mediu.
Competente specifice:
-cule$erea de date din surse &ariate de informare in scopul asimilarii de cunostinte despre
structura si functiile or$anismelor animale'
-identificarea principalelor componente ale sistemului ner&os central la mamifere'
-recunoasterea or$anelor si sistemelor de or$ane animale in scopul compararii lor'
-reprezentarea structurii si functiilor or$anismelor pe !aza modelelor'
-utilizarea corecta a terminolo$iei specifice !iolo$iei in diferite situatii de comunicare'
-prezentarea informatiilor folosind di&erse metode de comunicare'
-explicarea si aplicarea unor re$uli si procedee de prote(are a sanatatii proprii si a
mediului '
)!iecti&ele operationale :Pe parcurs si la sfarsitul lectiei ele&ii tre!uie sa :
-identifice or$anele ner&oase care alcatuiesc sistemul ner&os central la mamifere'
-descrie localizarea,structura,componentele si rolul madu&ei spinarii,trunc*iului
cere!ral,cere!elului,diencefalului,emisferelor cere!rale '
- realizeze sc*ema unui arc reflex somatic si alcatuirea unui ner& spinal '
-descrie reflexele somatice sau &e$etati&e pe care le coordoneaza madu&a
spinarii,trunc*iul cere!ral,cere!elul,diencefalul'
-explice functiile emisferelor cere!rale.
+ipul lectiei:mixta
%trate$ii didactice:
-metode si procedee:pro!lematizarea,con&ersatia euristica,o!ser&atia,explicatia.
-mi(loace de in&atamant:manualul scolar,retroproiector,desene pe folie,,%ectiune prin
madu&a spinarii,, ,,-er&ul spinal-alcatuire,, ,,.ncefalul la mamifere,,planse:,,+runc*iul
cere!ral la om,, ,,Cere!elul la om,, ,,.misferele cere!rale la om,, mula(-,,.ncefalul la
om,,sc*eme la ta!la'
-modalitati de realizare:frontal si indi&idual.
#i!lio$rafie :%telica .ne,/*eor$*ita %andu,/*eor$*e /amaneci,#iolo$ia-0anual pentru
clasa a-x-a,.d.1.2.% Crepuscul 'ordac*e on,3lpia 0aria 1eu,Constantin on-0etodica
predarii-in&atarii !iolo$iei '.d.%olaris asi-2004.

Desfasurarea lectiei

1.0omentul
or$anizatoric

2.Reactualizarea
cunostintelor
anterioare

5.Captarea atentiei
4.Prezentarea
noului
su!iect,scopului si
o!iecti&elor
operationale
5.Diri(area in&atarii
6.)!tinerea
performantei
-a!sente
-pre$atirea ele&ilor pentru lectie
Profesorul &erifica ,,Caracterele $enerale ale
sistemului ner&os la mamifere77.
-.xplicati in cate&a cu&inte :
a.rolul sistemului ner&os la mamifere
!.actul si arcul reflex.
c.clasificarea sistemului ner&os la mamifere.
Profesorul solicita ele&ilor sa raspunda la
urmatoarea intre!are :
-Care sunt partile componente ale sistemului
ner&os central la om 8
Profesorul noteaza pe ta!la titlul lectiei :
,,%istemul ner&os central la mamifere77 si
prezinta o!iecti&ele operationale.
%e lucreaza frontal,urmarindu-se ca ele&ii sa
fie participanti acti&i.%e porneste de la
lucruri de(a cunoscute din anii precedenti si
ele&ii sunt in&itati sa redescopere cu a(utorul
materialelor didactice puse la dispozitie :
-localizarea,structura sistemului ner&os
central.
.le&ii sunt atenti si cola!oreaza pentru a
scoate in e&identa structura si functiile
madu&ei spinarii si reflexele medulare.
Profesorul reprezinta sc*ematic :
-alcatuirea ner&ilor spinali
-sc*ema reflexului rotulian
%olicita ele&ilor pe !aza materialelor
didactice puse la dispozitie se descrie :
-localizarea,componentele si structura
trunc*iului
cere!ral,cere!elului,diencefalului,emisferelor
cere!rale la mamifere.
.le&ii :
-identifica partile encefalului '
-descopera structura trunc*iului '
cere!ral,cere!elului,diencefalului si
emisferelor cere!rale
-explica rolul si functiile fiecarui or$an
ner&os ce formeaza encefalul '
-reprezinta prin desene sc*ematice
emisferele cere!rale la om .
.le&ii sunt solicitati sa o!ser&e ,sa
compare,sa descopere,sa formuleze concluzii
Profesorul solicita ele&ilor sa identifice
partile componente ale encefalului la om '
%olicit ele&ilor o!tinerea performantei pe
!aza urmatoarelor intre!ari :
- dentificati partile componente ale
encefalului la om'
- Descrieti structura encefalului si
madu&ei spinarii '
- Definiti reflexele medulare si
Cole$iul "$ricol ,,Dimitrie Petrescu 97Caracal
Disciplina :#iolo$ie
Cls a-x-a
Prof Cio!oata "urelia
+est de e&aluare
%istemul ner&os central la mamifere
"."le$eti un sin$ur raspuns corect :
1.0adu&a spinarii :
a.prezinta su!stanta cenusie la exterior.
!.prezinta 50 de perec*i de ner&i spinali la maifere
c.functioneaza prin reflexe medulare somatice si &e$etati&e.
d.nu are le$atura cu encefalul.
e.nu este conectata cu receptorii si cu efectorii.

2.+runc*iul cere!ral este alcatuit din :
a.diencefalul
!.emisferele cere!eloase
c.*ipotalamus
d.!ul!ul ra*idian,puntea lui 2arolio,mezencefalul.
e.scoarta cere!rala.
5.Cere!elul la mamifere :
a.asi$ura mentinerea ec*ili!rului
!.re$leaza temperatura corpului
c.este sediul acti&itatilor ner&oase superioare
d.are su!stanta al!a dispusa la exterior
e.este situat &entral fata de trunc*iul cere!ral.
4.1eziunile diencefalului nu pot afecta simtul :
a.$ustati&
!.olfacti&
c.&izual
d.tactil
e.termic.
#."le$eti raspunsurile corecte:
5.1eziunile la ni&elul cere!elului pot pro&oca:
a.paralizie
!.pierderea ec*ili!rului
c.tul!urari in mers
d.respiratie $reoaie
e.o!oseala musculara rapid
6.%coarta cere!rala la mamiferele e&oluate :
a.prezinta arii senziti&e,motoare si de asociatie'
!.este sediul acti&itatilor ner&oase superioare
c.este pliata prin formarea unor santuri
d.este putin dez&oltata
e.este alcatuita la om din paleocortex si neocortex
C. Corelati cele doua coloane :
7.%ta!iliti pozitia su!stantei cenusii in urmatoarele structuri :
a.madu&a spinarii 1.la interior su! forma de nuclei
!.trunc*iul cere!ral 2.la exterior si la interior
c.diencefal 5.la exterior
d.cere!el 4.la interior in forma literei ,,:77
e.creierul mic
D.Copletati propozitiile
;.Cel mai rapid reflex somatic este ......................................................................
.xcitatia produsa de intepatura unui tantar pe piciorul stan$ a(un$e prin caile
ner&oase.........................in emisfera cere!rala...........................................................
..Comparati :
<."rcul reflex somatic cu cel &e$etati&.
-ota.1-punct pentru fiecare intre!are
-1-punct din oficiu.