Sunteți pe pagina 1din 12

FUZIUNEA A DOUA SOCIETATI

COMERCIALE CAND ACESTEA


DETIN PARTICIPATII RECIPROCE
FUZIUNEA A DOUA SOCIETATI COMERCIALE
CAND ACESTEA DETIN PARTICIPATII RECIPROCE
I. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERATIUNEA DE FUZIUNE A SOCIETATILOR
COMERCIALE
Pentru a face fata concurentei, societatile comerciale sunt obligate sa-si largeasca
activitatea. Cresterea este un factor esential al reusitei si vitalitatii societatilor comerciale[1].
Cresterea interna consta in achizitionarea unor active finantate din profiturile
nedistribuite actionarilor sau asociatilor si din resurse externe, nu duce la modificari ale
capitalului social.
Cresterea externa presupune achizitionarea unei noi societati si se realizeaza in contextul
restructurarilor de intreprinderi, Restructurarea este o reorganizare uridica interna ce nu
modifica esential organizarea intregului[!].
"peratiunile de restructurare pot viza continuarea activitatii sau reducerea activitatii.
#uziunile si divizarile fac parte din operatiunea de restructurare care vizeaza continuarea
activitatii. $e apreciaza ca fuziunea este calea clasica a restructurarii.
Restructurarea unei entitati este determinata de influenta unor factori printre care[%]&
- concentrarea economica'
- dezvoltarea economica in tarile industrializate, globalizarea pietelor'
- dezvoltarea pietelor financiare'
- conditiile de acces la piata internationala'
Concentrarea economica se refera la situatia in care un numar redus de agenti economici
detine o pondere ridicata a activitatii economice, exprimata prin totalul vanzarilor, activelor sau
fortei de munca utilizate pe o anumita piata[(].
)n tarile occidentale, fuziunile au reprezentat principala forma de concentrare a
capitalului in faza de dezvoltare economica a anilor 1*+,.
Cazul cel mai intalnit este fuziunea prin absorbtie pentru ca ea se preteaza mai bine unor
marimi inegale ale societatilor care participa la operatie si mai ales ca ofera o serie de avantae
fiscale.
)n Romania fuziunea a fost utilizata pentru reorganizarea societatilor cu capital de stat,
inainte de 1**, economia romaneasca prezenta un grad inalt de concentrare si centralizare
realizate pe baze administrative.
Pentru a trece la o economie de tranzitie este necesara parcurgerea a doua etape&
- atomizarea economiei, prin operatiuni de divizare a fostilor giganti economici'
- gruparea pe baze economice, comerciale si financiare a societatilor prin operatiuni de
fuziune.
" dezvoltare strategica a unei intreprinderi impune in mod frecvent revederea
modului sau de organizare, fie ca e vorba de masuri interne, fie de masuri profunde care
afecteaza structura intreprinderii. -ceste modalitati de dezvoltare fac parte din strategia generica
aleasa de management in crearea avantaului competitiv necesar obtinerii unei rentabilitati cel
putin la nivelul mediei industriei din care afacerea respectiva face parte. .na dintre aceste masuri
profunde este fuziunea intre doua sau mai multe societati.
/otivatia principala a operatiunii de fuziune este de a creste valoarea entitatii rezultate
prin valorificarea oportunitatilor in noul mediu de afaceri, cu scopul cresterii competitivitatii si a
performantelor economice. Cand fondurile necesare dezvoltarii sunt insuficiente printr-o fuziune
se poate rezolva acest lucru.
Companiile cu surplus de lichiditati dar cu perspective slabe de investire pot opta pentru
o fuziune.
Prin operatiunile de restructurare se pot obtine economii din reducerea impozitelor.
Pierderile operationale si deductibile din punct de vedere fiscal ale companiei absorbite pot fi
folosite de firma absorbanta in reducerea impozitelor pe care le plateste in mod curent, in
conditiile fuziunii.
0e asemenea din punct de vedere al taxelor si impozitelor, in momentul in care firma
dispune de un exces de numerar acest numerar poate fi folosit mai eficient prin achizitia unei alte
firme decat distribuirea de dividende sau rascumpararea propriilor actiuni.
- diversificarea activitatilor - diversificarea ca modalitate de stabilizare a castigurilor si
diminuare a riscurilor operationale, este frecvent folosita si este cu atat mai eficienta cu cat mai
exista corelare intre veniturile obtinute de diferitele segmente de afaceri ale companiei'
- cresterea consolidarea pozitiei pe piata - societatea poate decide sa absoarba unul sau
mai multi concurenti sau sa se uneasca cu unii dintre acestia'
- integrarea pe verticala a intreprinderii - in perspectivele unei bune gestionari a
riscurilor, intreprinderea adopta o strategie de integrare prin absorbirea unui furnizor principal
sau a unui client principal'
- supravietuirea intreprinderii - o intreprindere in dificultate va fi absorbita de o alta
fiind astfel salvata de la o eventuala lichidare.
/obilul operatiunilor de fuziune prin contopire poate fi si[1]&
- dezvoltarea economica pentru specializarea intr-un anumit gen de
activitate, pentru dezvoltarea activitatilor desfasurate'
- o mai buna adaptare la conditiile pietei'
- redresarea unei societati aflate in criza datorita unor factori'
- atingerea rapida a unei marimi necesare introducerii pe piata de capital
- evitarea unei concurente sterile si daunatoare.
2rupurile de societati se pot restructura prin fuziune fie pentru a reduce numarul de
societati componente, fie pentru a lichida societatile ramase fara obiect de activitate, fie pentru a
compensa la nivelul grupului rezultatele negative cu cele pozitive. Premisele acestui tip de
fuziune pot fi&
- existenta unei conduceri unice, permanente a agentilor economici respectivi'
- compensarea interna a profiturilor si pierderilor intre agentii economici respectivi'
- raspunderea comuna a agentilor economici respectivi fata de terti'
- detinerea incrucisata de actiuni intre agentii economici respectivi.
-stfel piata restructurarilor de intreprinderi este in continua dezvoltare deoarece tot
mai multi investitori straini apar pe piata romaneasca iar companiile romanesti incearca sa
castige tot mai mult prin fuziunea cu societati mai mici care pot sa le asigure diversificarea
activitatii sau castigarea unei anumite cote de piata.
II. CONCEPTELE, NOTIUNILE SI CATEGORIILE UTILIZATE IN OPERATIUNILE
DE FUZIUNE
0e regula orice societate comerciala cauta sa-si sporeasca cota de piata in raport cu
concurenta sau cel putin sa si-o mentina. -ceasta presupune strategii adecvate de concentrare sau
reducere a afacerilor sau chiar de spargere a lor in mai multe unitati[3].
-stfel fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale decid
transmiterea patrimoniului la o alta societate si desfasurarea in comun a activitatii reprezentand
una din formele concentrarii capitalurilor[+].
#uziunea este combinarea a doi sau mai multi agenti economici intru-nul singur, cu
scopul de a creste eficienta economica si uneori de a evita concurenta[4].
-lti factori definesc fuziunea ca fiind unul din procedeele tehnico-uridice prin care se
realizeaza restructurarea societatilor comerciale[*].
)n plan economic fuziunile exprima de fapt vointa unei concentrari si regrupari, ele
insemnand inainte de toate o unire de miloace si competente iar divizarile exprima dimpotriva
scindarea intreprinderii in alte entitati distincte in functie de criterii diferite[1,].
5egea %161**, republicata si modificata prin 5egea ((16!,,3 defineste notiunile de
fuziune si divizare prin modalitatea de realizare a acestora.
-stfel fuziunea este operatia prin care&
a7 una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si
transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte
societati, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si eventual al
unei parti in numerar de maximum 1,8 din valoarea nominala a actiunilor repartizate
.
b7 mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei societati pe care o constituie in schimbul repartizarii de actiuni
la societatile beneficiare.
#uziunea poate fi&
- prin absorbtie - operatiunea prin care una sau mai multe societati transfera, ca urmare
a dizolvarii si lichidarii altei societati, ansamblul patrimoniului lor de activ si pasiv,
contra atribuirii catre actionarii societatilor absorbite ale societatii absorbante si
eventual a unor sume de bani care nu depasesc 1,8 din valoarea nominala a
actiunilor atribuite.
- prin constituirea unei noi societati - 9fuziune prin contopire7, operatiune prin care mai
multe societati transfera unei alte societati, pe care acestea o constituie, ca urmare a
dizolvarii si lichidarii ansamblul patrimoniului lor de activ si pasiv, contra atribuirii
catre actionarii societatilor care dispar, de actiuni ale noii societati, eventual a unei
sume de bani care nu depaseste 1,8 din valoarea nominala a actiunilor atribuite.
-stfel din punct de vedere economic se disting trei tipuri de fuziuni[11].
- fuziuni anexari - se caracterizeaza prin suprematia unei societati asupra alteia si
constau intr-o veritabila achizitie, un transfer de putere si de control prin mutatii
patrimoniale'
- fuziuni combinari - sunt caracterizate prin reducerea la unitate a doua sau mai multe
entitati distincte, alianta care conduce la crearea unei noi entitati'
- restructurarile interne - au ca obiect remodelarea uridica a puterii in cadrul unui grup
fara a schimba controlul dominant.
)n functie de structura unitatilor fuziunea poate fi&
- fuziune orizontala - entitatile care fuzioneaza sunt concurente, produc acelasi tip de
produse sau evolueaza in acelasi sector de activitate'
- fuziune verticala - entitatile care fuzioneaza sunt parteneri comerciali, unii sunt
clientii celorlalti, sau produsele lor sunt complementare si se urmareste o strategie de
filiera prin obtinerea controlului asupra intregului ciclu de productie fie prin
dominarea aprovizionarilor fie prin dominarea consumatorilor'
- fuziunea congenerica - entitatile care fuzioneaza actioneaza in aceeasi ramura de
activitate prin obiectul lor de activitate sunt complementare dar nu au relatii
comerciale intre ele'
- fuziunea conglomerat - entitatile economice care fuzioneaza sunt din ramuri de
activitate diferite, prin fuziune se urmareste diversificarea activitatii.
0upa motivatiile care stau la baza fuziunilor se pot distinge&
- fuziune dezvoltare - realizata pe ratiuni economice'
- fuziune salvare - bazata pe motive uridice sau financiare'
- fuziune realizata din motive cu caracter social realizata din motive uridice cu
caracter social.
III. CADRUL JURIDIC PRIVIND FUZIUNEA
SOCIETATILOR COMERCIALE
Primul document care reglementeaza fuziunea societatilor comerciale a fost Codul
Comercial din 144+ care in art.1*1-1*4 erau cateva prevederi referitoare la fuziunea societatilor.
- urmat apoi 0ecretul nr.%1 din %, ianuarie 1*1( privitor la persoanele fizice si uridice unde in
capitolul referitor la persoanele uridice existau referiri la fuziune. 0ecretul prevedea in art.(, ca
persoana uridica inceteaza de a avea fiinta prin comasare, divizare sau dizolvare[1!].
Comasarea se face prin absorbirea unei persoane uridice de catre o alta persoana uridica
sau prin fuziunea mai multor persoane uridice pentru a alcatui o persoana uridica noua.
#uziunea era denumita comasare si avea doua forme absorbirea si fuziunea. 0ecretul mai
continea si cateva forme reglementari referitoare la modul de realizare a acestora.
-poi a urmat 5egea %161**, care a abrogat art.1*1-1*4 din Codul Comercial.
-stfel art.!%4 precizeaza ca fuziunea este operatia prin care&
- una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera
totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii de actiuni la
societatile beneficiare si eventual al unei plati de maximum 1,8 din valoarea
nominala a actiunilor astfel repartizate'
- mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea
patrimoniului lor unei societati pe care o constituie in schimbul repartizarii de actiuni
la societatile beneficiare si eventual al unei plati in numerar de maximum 1,8 din
valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatilor divizate.
Pentru armonizarea legislatiei tarilor europene in ceea ce priveste fuziunile, C::
a emis la ,*.1,.1*+4 0irectiva a %-a privind fuziunile. -ceasta directiva reglementeaza in detaliu
aspectele legate de fuziunea societatilor. Potrivit art.% si ( din 0irectiva fuziunea poate fi&
- prin absorbtie - operatiunea numita fuziune prin absorbtie'
- prin constituirea unei noi societati - operatiune numita fuziune prin contopire.
0irectiva a %-a reglementeaza in capitolul ); si situatiile in care o societate detine
*,8 sau mai mult din actiunile societatii absorbite.
0in punct de vedere financiar contabil fuziunea si divizarea sunt reglementate de
"./.#.P. 1%+36!,,( pentru aprobarea <ormelor metodologice privind reflectarea in contabilitate
a principalelor operatiuni de fuziune, divizare dizolvare si lichidare a societatilor comerciale,
precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatii comerciale, publicat in
/.".1,1!6!,,(.
0in punct de vedere fiscal aceste operatiuni sunt reglementate de Codul fiscal aprobat
prin 5egea nr.1+16 de "./.#.P. 1%+3-!,,(.
)n viziunea $tandardelor )nternationale de Raportare #inanciara, fuziunea poate fi
abordata prin prisma )#R$ %, Combinari de intreprinderi, adica in contextul combinarilor de
intreprinderi care inseamna fuzionarea unor entitati individuale intr-o singura entitate raportoare.
IV. STUDIU DE CAZ
Pentru exemplificarea unui caz de fuziune prin a!"r#ie $an% a!"ran#a !i a!"ri#a %e#in
par#i$ipa#ii re$ipr"$e am ales doua societati comerciale 9societati cu raspundere limitata7, care
au decis si efectuat aceasta operatiune folosind metoda rezultatului, fiind vorba despre&
$C C)=> =R-#)C $R5, cu sediul in =argu /ures, ?-dul Pandurilor, nr. 1,%61, C.)& R"
!(1,*,(*, cu un capital social subscris si varsat in valoare de !,.,,, lei 9!.,,, actiuni x 1, lei 6
actiune7.
$C C""5 $:R;)C: $R5, cu sediul in =argu /ures, str. Cutezantei, nr. 1163, C.)& R"
1+,+,!**, cu un capital social subscris si varsat in valoare de !(.,,, lei 94,, actiuni x %, lei 6
actiune7.
$C C)=> =R-#)C $R5 - societate absorbanta - detine 1,, actiuni a cate 11 lei 6 actiune la
societatea $C C""5 $:R;)C: $R5, iar
$C C""5 $:R;)C: $R5 - societate absorbita - detine %,, actiuni a cate !, lei 6 actiune la
societatea $C C)=> =R-#)C $R5.
Pasul )& $e face inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor
comerciale care fuzioneaza.
Pasul ))& $ituatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati
comerciale care fuzioneaza in baza datelor din contabilitate, se prezinta astfel&
SC CIT& TRAFIC SRL
'ILANT PRESCURTAT
- lei -
C"n#uri S"(%
)mobilizari corporale !1! %,.,,,
)mobilizari financiare 91,, actiuni x 11 lei7 !3% +.1,,
-ctive imobilizate - =otal %+.1,,
$tocuri %+1 11.,,,
Creante (11 !1.,,,
Casa 1%1 1.,,,
-ctive circulante - =otal (1.,,,
0atorii ce trebuie platite pana la un an (,1 %!.1,,
=otal active - 0atorii curente 1,.,,,
Capital subscris si varsat 9!.,,, actiuni x 1, lei7 1,1! !,.,,,
Rezerve din reevaluare 1,1 1.,,,
Rezerve legale 1,31 1(.(,,
Rezultatul reportat 11+ 1,.3,,
Capitaluri proprii 1,.,,,
SC COOL SERVICE SRL
'ILANT PRESCURTAT
- lei -
C"n#uri S"(%
)mobilizari corporale !1% 1,.,,,
)mobilizari financiare 9%,,
actiuni x !, lei7
!3% 3.,,,
-ctive imobilizate - =otal 13.,,,
$tocuri %,1 1.,,,
Creante (11 !,.,,,
Casa 1%1 11.,,,
-ctive circulante - =otal (,.,,,
0atorii ce trebuie platite pana
la un an
(,1@11* +%.!,,
=otal active - 0atorii curente !!.4,,
Capital subscris si varsat 94,,
actiuni x %, lei7
1,1! !(.,,,
Rezerve din reevaluare 1,1 1.,,,
Rezerve legale 1,31 (.4,,
Rezultatul reportat 11+ -+.,,,
Capitaluri proprii !!.4,,
Pasul )))& :valuarea globala a societatilor.
;aloarea globala a $C C""5 $:R;)C: $R5 rezultata in urma evaluarii inregistreaza o crestere
de 1,.,,, lei asupra fondului comercial.
S#ai(irea )a("rii a$#iuni("r !"$ie#a#ii COOL SERVICE SRL !i CIT& TRAFIC SRL.
<r.
crt.
:lemente C)=> =R-#)C $R5 C""5 $:R;)C: $R5
1 Capital social !,.,,, !(.,,,
! Rezerve din reevaluare 1.,,, 1.,,,
% Rezerve (.,,, (.4,,
( Rezultatul reportat 1,.3,, -+.,,,
1 Plusvaloare asupra fondului comercial - 1,.,,,
3 Plusvaloare asupra titlurilor 1,, x > - +.1,, %,, x A - 3.,,,
+ ;aloarea globala a societatii %!.1,, @ 1,, x > !3.4,, @%,, x A
4 <umar de actiuni !.,,, 4,,
unde&
A - valoarea contabila pe actiune la societatea C)=> =R-#)C $R5
> - valoarea contabila pe actiune la societatea C""5 $:R;)C: $R5
$istemul de ecuatii este&
!.,,, x A B 1,, x > @ %!.1,, 9pentru C)=> =R-#)C $R57
4,, x > B %,, x A @ !3.4,, 9pentru C""5 $:R;)C: $R57
Rezolvand sistemul de ecuatii obtinem urmatoarele valori&
> B 9%,, x A @ !3.4,,7 6 4,,
!.,,, x A B 1,, x 9%,, x A @!3.4,,7 6 4,, @ %!.1,,
!.,,, x A B 1 x 9%,, x A @ !3.4,,7 6 4 @%!.1,,
13.,,, x A B 1.1,, x A @ 1%(.,,, @ !13.4,,
13.,,, x A - 1.1,, x A B %*,.4,,
A B %*,.4,, 6 1(.1,,
A B !+
1,, x > B !.,,, x A - %!.1,,
> B 9!+ x !.,,, - %!.1,,7 6 1,,
> B (%,4
;aloarea societatii C)=> =R-#)C $R5 B !.,,, actiuni x !+ B 1(.,,, lei
;aloarea societatii C""5 $:R;)C: $R5 B 4,, actiuni x (%,4 B %1.,(, lei
Pasul );& 0eterminarea raportului de schimb al actiunilor pentru a acoperi aportul societatii
absorbite&
R$ B (%,4 lei 6 !+ lei B 1,3!
Pasul ;& 0eterminarea numarului de actiuni emis de C)=> =R-#)C $R5 prin inmultirea
numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb.
4,, actiuni x 1,3! B 1.!*3 actiuni
)n principiu, cele 4,, actiuni ale societatii C""5 $:R;)C: $R5 vor trebui schimbate cu 1.!*3
actiuni ale societatii C)=> =R-#)C $R5.
Pasul ;). :videntierea in contabilitate societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii&
5a societatea C""5 $:R;)C: $R5
a. :videntierea valorii activului net transferat
(31 B +14% C 1,4.1,, 9total activ B *3.,,, @ 1,.,,, @ %,, x !+ - 3.,,,7
b. $caderea din patrimoniu a elementelor de activ transferate
314% B 8 C *3.,,,
!1% C 1,.,,,
!3% C 3.,,,
%,1 C 1.,,,
(11 C !,.,,,
1%1 C 11.,,,
c. )nchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
1!1 B 314% C *3.,,,
+14% B 1!1 C 1,4.1,,
d. =ransmiterea elementelor de pasiv
8 B (31 C +%.!,,
(,1 C 1,.,,,
11* C !%.!,,
8 B (13 C (1.*,,
1,1! C !(.,,,
1,1 C 1.,,,
1,3 C (.4,,
1!1 C 1!.1,,
(13 B 11+ C +.,,,
e. Regularizarea conturilor (13 si (31
(13 B (31 C %(.*,,
5a societatea C)=> =R-#)C $R5
-portul total al societatii C""5 $:R;)C: $R5 este de %(.*,, lei si apartine&
a. altor actionari decat cei ai societatii CITY TRAFIC SRL
%,, actiuni 94,, - 1,,7 x (%,4 B 1%.1,, lei, din care&
- crestere de capital social
(43 actiuni 9%,, x 1,3!7 x 1, B (.43, lei
- prima propriu-zisa de fuziune calculata ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si
valoarea nominala a acestora
1%.1,, - (.43, B 4.!(, lei
b. drepturile societatii CITY TRAFIC SRL
1,, actiuni x (%,( lei B !1.*,, lei
-cest raport determina&
- anularea titlurilor de participare 9actiuni7 detinute la societatea C""5 $:R;)C:
$R5, la valoarea contabila de +.1,, lei
- o diferenta pozitiva din evaluare
!1.*,, - +.1,, B 1(.(,, lei
Concomitent se primesc ca aport %,, actiuni a caror valoare este %,, x !+ B 4.1,, lei.
-nularea acestor actiuni determina&
- reducerea capitalului social
%,, actiuni x 1, B %.,,, lei
- determinarea primei de fuziune
4.!(, lei - %.,,, lei B 1.!(, lei
)nregistrari contabile&
a. inregistrarea aportului rezultat din fuziune
(13 B 8 C !+.1,,
1,1! C (.43,
1,(! C !!.3(,
b. anularea titlurilor din participare
1,3 B !3% C +.1,,
c. preluarea elementelor de activ si de pasiv a societatii COOL SR!IC
SRL
8 B (13 C 1,4.!,,
!,+ C 1,.,,,
!1% C 1,.,,,
%,1 C 1.,,,
(11 C !,.,,,
1,! C 4.!,,
1%1 C 11.,,,
(13 B 8 C 4,.+,,
11+ C +.1,,
(,1 C 1,.,,,
11* C !%.!,,
d. anularea actiunilor proprii
8 B 1,! C 4.!,,
1,34 C %.,,,
1,(! C 1.!,,
Prima de fuziune este formata din prima de fuziune la care se adauga diferenta pozitiva din
evaluarea titlurilor de participare
1(.1,, B 4.1,, @ 3.,,,
e. dupa inregistrarea fuziunii la Registrul Comertului se efectueaza
inregistrarea contabila pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se
doreste mentinerea lor in contabilitatea societatii absorbante
1,(! B 1,31 C (.4,,
Pasul ;))& )ntocmirea ?ilantului prescurtat de societatea C)=> =R-#)C $R5 dupa fuziunea
cu C""5 $:R;)C: $R5
SC CIT& TRAFIC SRL
'ILANT PRESCURTAT
- lei -
C"n#uri S"(%
)mobilizari necorporale !,+ 1,.,,,
)mobilizari corporale !1! @ !1% 4,.,,,
-ctive imobilizate - =otal *,.,,,
$tocuri %,1@%+1 !,.,,,
Creante (11 (1.,,,
Casa 1%1 !,.,,,
-ctive circulante - =otal 41.,,,
0atorii ce trebuie platite pana la un an (,1@11* 1,1.+,,
=otal active - 0atorii curente 3*.%,,
Capital subscris si varsat 9!.,,,@(437 actiuni x 1,
lei7
1,1! !(.43,
Prime de capital 1,(! 1+.((,
Rezerve din reevaluare 1,1 1.,,,
Rezerve legale 1,31 %.*,,
Rezultatul reportat 11+ 14.1,,
Capitaluri proprii 3*.%,,
V. CONCLUZII
;eniturile provenite din transferul valorii de 1,4,1,, lei din contul +14% sunt venituri
neimpozabile.
)n mod similar, cheltuielile privind activele cedate si alte operatii de capital in valoare de
*3,,,, lei sunt cheltuieli nedeductibile.
-vand in vedere ca rezerva legala a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil
9contul 1,317, ea a fost preluata in acelasi cont la societatea absorbanta aceasta nu se supune
impunerii.
$ocietatea C""5 $:R;)C: $R5 are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa
plateasca impozitul pe profit inainte de data inregistrarii incetarii la
"ficiul RegistruluiComertului.
$ocietatea C)=> =R-#)C $R5 va amortiza echipamentul tehnologic folosind regulile
prevazute la art.!( din Codul #iscal. #ondul comercial in valoare de 1,,,,, lei nu se va
amortiza conform acestui articol. 0iferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale nu sunt
luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare.
'I'LIOGRAFIE
#eleaga, <., )onascu, )., =ratat de Contabilitate financiara, vol. )), :ditura :conomica, ?ucuresti,
1**4
Obert" R." #rept si Contabilitate" ditura conomica" $ucuresti" %&&%
Tiron" T. A." Consolidarea Conturilor" ditura Tribuna conomica" $ucuresti"
%&&&
'antea" I. '." (anagementul Contabilitatii Romanesti" vol. II" ditura
Intelcredo" #eva" )**+
Carcei" ." Functionarea si Incetarea Societatilor Comerciale pe Actiuni"
ditura conomica" $ucuresti" )**,
#umbrava" '." (odificari 'atrimoniale" ditura 'resa -niversitara Clu.eana"
Clu. /apoca" %&&0
Regulamentul Consiliului Concurentei aprobat prin Ordinul ,1 2 %&&0"
publicat in (.O. nr. %+& 2 %&&0
$acanu" I." /oua Reglementare a Fuziunii si #ivizarii Societatilor Comerciale"
Revista de #rept Comercial" nr. 3 2 )***
Toma" (." Reorganizarea Intreprinderilor prin Fuziune si #ivizare" ditura
CCCAR" $ucuresti" %&&1
#ecretul 1) 2 )*30" privitor la persoanele fizice si persoanele .uridice" emis
de (area Adunare /ationala" aparut in $uletinul Oficial nr. + din
1&.&).)*30
[1] Feleaga" /." Ionascu" I." Tratat de Contabilitate financiara" vol. II" ditura conomica" $ucuresti" )**+" p. ,&4
[!] Obert" R." #rept si Contabilitate" ditura conomica" $ucuresti" %&&%" p. %,*
[%] Tiron" T. A." Consolidarea Conturilor" ditura Tribuna conomica" $ucuresti" %&&&" p. ))
[(] Regulamentul Consiliului Concurentei" aprobat prin Ordinul ,1 2 %&&0" publicat in (.O. nr. %+& 2 %&&0
[1] 'antea" I. '." (anagementul Contabilitatii Romanesti" vol. II" ditura Intelcredo" #eva" )**+" p.,*&
[3] Carcei" ." Functionarea si Incetarea Societatilor Comerciale pe Actiuni" ditura conomica" $ucuresti" )**,"
p.)1+
[+] #umbrava" '." (odificari 'atrimoniale" ditura 'resa -niversitara Clu.eana" Clu. /apoca" %&&0" p. %,
[4] Regulamentul Consiliului Concurentei aprobat prin Ordinul ,1 2 %&&0" publicat in (.O. nr. %+& 2 %&&0
[*] $acanu" I." /oua Reglementare a Fuziunii si #ivizarii Societatilor Comerciale" Revista de #rept Comercial" nr. 3 2
)***" p.)4
[1,] Toma" (." Reorganizarea Intreprinderilor prin Fuziune si #ivizare" ditura CCCAR" $ucuresti" %&&1" p. )35),
[11] Toma" (." Reorganizarea Intreprinderilor prin Fuziune si #ivizare" ditura CCCAR" $ucuresti" %&&1" p. )%
[1!] #ecretul 1) 2 )*30" privitor la persoanele fizice si persoanele .uridice" emis de (area Adunare /ationala"
aparut in $uletinul Oficial nr. + din 1&.&).)*30

S-ar putea să vă placă și