Sunteți pe pagina 1din 3

1.Noiune de existen.

Ontologie, formele existenei i specificul existenei


umane.

1.
Ce este ontologia? Numi i problemele principale ale ontologiei.
Ontologia este o parte componenta a filosofiei, care are drept obiect existenta,
trasaturile si principiileoricarei existente. Termenul ontologie provine de la ontos-
fiinta si logos-stiinta, introdus in 1613 deGoclenius. Mai apoi, acest termen este
popularizat de Christian Wolff in 1729 in lucrarea Ontologiaca prima filosofie.
Idea acestei discipline filosofice exista inca de la Aristotel, care o numea
filosofie prima. In central atentiei ontologiei se afla notiunea de existenta, dar
si notiunea de non-existenta.Existenta semnifica tot ce este indiferent de
forma, reprezinta faptul de a fi , de a avea o realitateobiectiva pe cind
non-existenta-indica capacitatea de a nu fi, de a nu exista. Ontologia
studiazaf undament el e exi st ent ei , ni vel ur i l e, modur i l e si f or mel e es
ent i al e de mani f est ar e al e acest ei a. Ont ol ogi a moder na, mai al es c
ea cont empor ana, se r ef er a i n speci al l a soci et at e. Obi ect i vul i l co
nstituie definirea statutului existential al omului.2.
Ce este existen a? Numii tipurile principale ale existenei.
Ex i s t e n t a
c a t e g o r i e f i l o s o f i c a c a r e d e s e mn e a z a l u me a o b i e c t i v a , ma t
e r i a , n a t u r a c e e x i s t a independent de constiinta. Existenta este tot ce exista,
tot ce este indifferent de forma pe care o are,
fiemat er i al a, f i e i deal a si i ndi f f er ent de f apt ul car e sau ci ne ar f i
pur t at or ul acest ei a. Domeni i l efundamentale ale existentei sunt:
Natura ce cuprinde universal fizico-chimic;
domeniul biologic
viata; universul socio-uman, om-societate. Atributele de baza a existentei sunt:
spatial, timpul, energia,informatia, materia. Lumea ca totalitatea a tot ce exista se
deosebeste din punct de vedere a existenteinumai prin modurile, sau tipurile de a
fi. Se deosebesc urmatoarele tipuri de existenta:

Existenta naturii si lucrurilor in natura.
Natura ca totalitate este vesnica si netrecatoare.

Existenta omului.
El este ca organism viu, ca reprezentant a specie Homo sapiens, ca
fiintacugetatoare, ca fiinta social-istorica. Specificul existentei umane este ca prin
munca omul se formeazasi se manifesta.

Existenta spiritualului.
Cupr i nde di f er i t e pr ocese psi hi ce si const i ent e a act i vi t at i i umane
, cunostintele materializate in limba si sistemele simbolice.

Existent sociala este procesul real al activitatii vitale a oamenilor, procesul de
reproducere avietii materiale a oamenilor.

3. Numii nivelurile de organizare ale materiei din perspectiva tiinei
contemporane.
Materia-
un t er men gener al pent r u t oat e el ement el e car e ne i nconj oar a si
di n car e si nt emalcatuiti.Materia este obiectiv, universal, necreabil i
indiscutabil, se gsete n micare, timp i spaiu. Ea exist ca substan i
cmp. Materia ca substan este realitatea obiectiv corporal, totce are mas de
repaos. Cmpul este o varietate a materiei, care n-are mas de repaos i depindede
diferite interaciuni i relaii a corpurilor materiale. Materia ca substan
exist ca
diferitet i pur i de si st eme mat er i al e cu anumi t e ni vel ur i st r uct ur al e:
par t i cul el e el ement ar e, at omi i , moleculele, corpurile macroscopice,
organismele vii, biocenozele, societatea uman, sistemelegeologice, Pmntul i
alte planete, atrii, galaxia, sistemul de galaxii, metagalaxia .a. Materiaca
r eal i t at e obi ect i v est e car act er i zat pr i n di f er i t e f or me de
exi st en , nsui ri i l egt ur i universale: timp, spaiu, micare, cauzalitate,
legitate, structuralitate .a
15.Aportul medicinei privitor la dezvoltarea concepiilor filosofice
despre formele micrii, spaiului i timpului.
Spaiul i timpul biologic caracterizeaz lumea vie. Spaiul biologic este
totalitatea biocenozelor i biogeocenozelor, reflect o anumit structuralitate i
densitate a relaiilor organismelor vii. Timpul biologic este intensivitatea
proceselor i ritmurilor biologice, durata schimbrilor biologice a organismelor
vii. Orice organism viu are ceasul su, ritmurile sale care depind de
intensivitatea proceselor fizico-chimice i biologice. Spaiul uman (social i
individual) este spaiul real cu care interacionaez oamenii i societatea, este
asimilarea spaiului nconjurtor i includerea lui n sfera activitii umane. El
presupune raportul dintre natural i artificial i influena lor asupra spaiului
biologic. Timpul uman deasemenea poate fi divizat n timpul social i
individual, psihologic. Timpul social caracterizeaz durata, succesiunea,
devenirea activitii umane i relaiilor sociale n dezvoltarea proceselor sociale.
Timpul social este diferit de la o epoc la alta, el are diferit intensivitate.
Timpul psihologic este intensivitatea, durata i ritmicitatea proceselor
psihofiziologice ale omului. Exist nu numai percepia subiectiv a timpului,
dar i existena timpului individual. Fiecare individ are ritmurile sale temporale,
care se schimb cu vrsta. n organismul uman exist aproape la 300 de ritmuri
de diferit amplitudine i intensivitate (ritmuri de o zi, o sptmn, o lun, 3
luni, 6 luni, un an, 6, 12, 60, 100 i 1000 de ani). Ritmurile biologice i dau
posibilitate organismului de a se acomoda optimal la ritmurile fizice, ritmurile
naturii, de a coordona optimal procesele fiziologice pentru activitatea vital
normal. La copii timpul curge mai rapid (fiindc sunt mai intensive procesele
fizico chimice), iar la btrni timpul se desfoar mai incet. ns psihologic
aceste procese se retriesc invers: la copii timpul curge ncet, iar la oamenii n
vrst timpul zboar. O or trit la vrsta de 5 ani este echivalent cu 5 ore
trite la 50 de ani. Prinii i copiii se gsesc n diferite dimensiuni temporale.
tiina contemporan afirm, c materia, micarea, spaiul i timpul se gsesc n
interaciune i interconexiune, formeaz o unitate. Despre aceaste ne vorbete
teoria relativitii i alte concepii tiinifice.