Sunteți pe pagina 1din 6

Forumul Democrat al Germanilor din Romnia (F.D.G.R.

),
condus de Klaus Johannis,
se declar oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea
Rzboi Mondial
Posted by justitiarulon 12 iulie 2010
GestprovocatorfrprecedentnUniuneaEuropean
ndatade27februarie2007,HansKlein(preotevangheliciconsilier
local),ncalitateasadepreedintealorganizaieimunicipiuluiSibiua
ForumuluiDemocratalGermanilordinRomnia(F.D.G.R.),adepusla
JudectoriaSibiuoCereredechemarenjudecatmpotrivamunicipiului
SibiureprezentatdeprimarulKlausIohannis(efulluiKleinnF.D.G.R.,
Iohannisfiindpreedinteleorganizaieilanivelnaional!)iConsiliului
LocalSibiu,undeF.D.G.R.aveamajoritateabsolutlaaceadat,16
consilieri(printrecareipetentulHansKlein)dintotalulde23.Iatce
cereaHansKleinnaciuneacivildepuslaJudectoriaSibiu:Vrugm
sconstataicalitateadesuccesorndrepturialorganizaieinoastrefade
GrupulEtnicGerman(DeutscheVolksgruppe),adic,spriceaptoat
lumea,recunoatereanmodoficial,frechivoc,acontinuriidoctrinei
nazistepecareopromovaGrupulEtnicGermanpentregulcontinent
european,nainteaipeparcursuldesfurriiceluidealDoileaRzboi
Mondial(facsimil1:aciuneacivildepuslaJudectoriaSibiun27
februarie2007).>Shareonfacebook_like

Degeabancearc,ceicareauformulatCerereadechemarenjudecat,s
salvezeaparenelecusintagmasuccesorndrepturi,deoarecenupois
soliciicalitateademotenitoralcuiva,indiferentcetipersoanfizic
saujuridicisncercissuccezidoarlucrurilebune,iardecelenegative
sfaciabstracie!DinmomentceF.D.G.R.sadeclaratsuccesorn
drepturi,atunciautomatapreluatidoctrinadecedatuluiGrupEtnic
Germanlaalecruibunurirvnete!Cnuestevorbadoardeimobilele
pecarenestulaconducereaF.D.G.R.vreaspunminile,ciide
doctrinanazist,carecunoateorecrudescenpericuloasnEuropa,os
nelegeidoardupceveilecturaacestmaterialnntregime.HansKlein,
careestepreotevanghelicitotodatcelmaivechiconsilierlocaldin
municipiulSibiu,afostinformatoralSecuritii,conformsentinei
pronunatedeCurteadeApelBucuretindatade2decembrie2009,n
dosarulnr.3241/2/2009,careaadmisaciuneadeconstatareacalitiide
colaboratoralSecuritii,nurmaprocesuluideclanatdeC.N.S.A.S.,la
solicitareaS.S.P.R.(SecretariatuldeStatpentruProblemele
Revoluionarilor),preotulfiindrnitlarevoluiadindecembrie1989,dei
nusetiepreaclardecareparteabaricadeiseaflaelatunci.
Sevede,dinnou,cistoriaestecicliciserepetlaanumiteperioadede
timp,deoarecebisericapecareoreprezintHansKleiniamaidatmna
cupartidulnazistindatade11august1942.Atuncisasemnat
ConveniaGeneralprivindReglementareaRelaieidintreBiserica
EvanghelicdeConfesiuneAugsburgianiEtniciiGermanidinRomnia,
princaresahotrttrecereaaveriifosteiUniversitisseti(desfiinat
deCurteaRegalaRomniein1iunie1937pentrucfuncionaabuzivca
unstatnstat)laGrupulEtnicGerman.Conveniaestesemnatde
episcopulBisericiiEvangheliceC.A.,WilhelmStedeliAndreasSchmidt
liderulGrupuluiEtnicGerman(Volksgruppenfuhrer)dinBraov.Iatce
cuvntauceidoicamarazihitleritin31martie1941,laBraov:
Germaniidinpatrianoastr,caresuburiaainfluenamicriinaional
socialistealuiAdolfHitleraspirlaonouiputernicunitate,sunt
divizaidinpunctuldevederealcredineireligioasencelpuindoumari
grupuriContiinanaionalagermaniloricredinareligioasnuse
maisuprapun.DeaceeaconduceriiGrupuluiEtnicGermanirevineazio
maimareimportanncomparaiecutrecutul.[...]Acumns,dupce
GrupulnostruEtnicGermanesterecunoscutnRomniaprindecretul
legedindatade20noiembrie1940capersonalitatejuridicieste
nzestratcucertecompetenencadrulcomunitii,misiuneaBisericii
noastre,deconducerepoliticapoporului,necesarntrecutsesfrete,
iarconducereapopularrevineiarindrepturilesale.[...]
Volksgruppenfhrer(Notatraducerii:Volksgruppenfhrer=Conductor
alGrupuluiEtnicGerman.
MinoritileetnicegermanedinriledinEuropacentralideSudEst
(Cehia,Polonia,Romnia)aufostorganizatenaanumiteVolksgruppen
(GrupuriEntice).SaiidinTransilvanialaveauconductorpeAndreas
Schmidt,fostObergruppenfhrerSS),vinastziladvs.cauncamarad
maivechi,care,cumaremndrieibucuriei,ssperamfrafineles
greit,poatesaratedeschisaicifaptulcaaparticipatactivncalitatede
lideralunuiimportantsectoralfrontului(Notatraducerii:nmodfigurat.
Propagandanazistserefereadeseorilapopulaiacivilcafcndparte
dinFrontuldeacas),nsdeseoriincalitatedesoldatpoliticla
ntrerupereamicriidennoirenaionalistaicinar[...]Vinladvs.ntr
unmomentistoricimportant,ccilachemareamreaadestinului,
poporulnostrusubconducerealuiAdolfHitleraredetrecutoprobade
triefregalisubforaevenimenteloractuale,contradiciilevechitrec
napoiintregulpoporgermanvafiunitarcantrocontinucamaraderie
delupta(WilhelmStaedel,episcop).Iatireplica:StimateDomnule
Episcopidragcamarade,vmulumescdumneavoastrcareaiintratn
rndurilemicriinaionalsocialistecaunuldintreceimaibunipentru
disponibilitateadumneavoastrlacolaborareipentrunelegerea
dumneavoastrpentrunoilevremuriinoilesarcinialGrupuluinostru
Etnic(VolksgruppenfhrerAndreasSchmidtliderulGrupuluiEtnic
German).Amcitatfragmentedincuvntrilecelordoinaziti,reproduse
npublicaiaSdostdeutscheTageszeitung,nr.15din2aprilie1941,pag.
3.
GrupulEtnicGermandinRomnia
GrupulEtnicGermanafostnfiinatimediatdupDictatuldelaViena.El
existainaltericuminoritategerman:Frana(Alsacia),Polonia
(Silezia),Cehoslovacia(Sudei).ScopurileacestorGrupuriEtniceGermane
(celebraColoanaaVaaluiHitler)erau:propagandanazist,sabotajele
economice,aciunilediversionistenspatelefrontului,intoxicareai
dezinformareapopulaieimajoritaredinrilerespective.Conform
dicionarelor:NAZISMs.n.Doctrinpoliticafascismuluigermanfundat
deHitler,profundantiuman,care,susinndsuperioritatearaseiariene,
alcreireprezentantpurarfipoporulgerman,ncercasjustifice
violena,rasismul,genocidul,rzboaieledecotropire;naionalsocialism.
V.fascism.[<fr.nazisme,germ.Nazismus].Cuvntulnazismprovine
delaprescurtareanumeluinaionalsocialism(Nationalsozialismus,
prescurtatpenemeteNazi).n1921HitleradevenitliderulPartidului
MuncitorescGermanNaionalSocialist(NationalsozialistischeDeutsche
ArbeiterparteiNSDAP).
ndatade30august1940,lapalatulBelvederedincapitalaAustriei,
RomniaafostobligatscedezeUngariei43.492km.Ptrai,locuiide
2.609.000locuitori(Maramureul,Criana,NordulTransilvaniei).Acest
aazistratatafostimpusriinoastrecaurmareaPactului
RibbentropMolotov.n5septembriearmataungaraintratpeteritoriul
Romnieiiacomismasacreinimaginabile,croraleauczutvictime
ceteniiromni.CrimelehorthistedelaMoisei,Trsnea,Ipialte
localititransilvneneauconstituitunadevratgenocidndreptat
mpotrivapoporuluiromn.Guvernulromn,cruiaiafostimpus
DictatuldelaViena,aczutimediatdupacestactsamavolnic,ndatade
6septembrie1940,fiindinstaurataltul,condusdegeneralulIon
Antonescu.SubpresiuneaGermanieinaziste,la21noiembrie1940,n
RomniaafostemisDecretulLegenr.830pentruconstituireaGrupului
EtnicGermandinRomnia.Acestgrupetnicafostoorganizaiecustatut
depersoanjuridic,subordonatdirectcapitaleiceluidealtreileaReich.
Ceteniigermaniairii(Romnian.n.),nmnuncheainGrupul
EtnicGerman,constituiauocorporaiededreptpublic,pussub
proteciaGermanieidecareeradirectinprimulrnddependent(c.f.
MichaelKroner,HorstGbel,Vor50Jahren.FluchtDeportation
EnteignuugEntrechtung,pag.54,Nrnberg,1994).
Dup21noiembrie1940,GrupulEtnicGerman(DeutscheVolksgruppe)
acptatunstatutdesemiautonomiencadrulstatuluiromn,iaro
organizaieasaiaschimbatnumelenN.S.D.A.P.derDeutchen
VolksgruppenRumaniein(PartidulNaionalSocialistalGrupuluiEtnic
GermandinRomniei).Acestaiacreatioorganizaiedetineret,
DeutscheJungendinRomanien(TineretulgermandinRomnia)(c.f.
Armataromn19411945,CornelScates,Horiaerbnescu,Cap.
CeteniromninarmatestrineiMagazinistoricnr.5/2001,dr.M.
TejchuneanVoluntariromninWaffenSS).Conformaceloraisurse:
aufostnfiinate,deasemenea,oseriedeorganizaiiparamilitare(n
Romnian.n.)dupmodelulcelordejaexistentenReich:Einsatz
StaffleniDeutscheMannschaft,careerauechivalentulgermano
romnalluiAllgemeineSSiSAicuprindeau31.000depersoane.n
iarna19401941,prinoperaiunea1000MannAktion,realizatnbiroul
ReichsfhreruluiHeinrichHimmlericondusnRomniadectre
AndreasSchmidt,afostncorporatprimullotdeetnicigermanide
cetenieromn(saiivabi)nunitiWaffenSS,aflatetoatesub
comandadirectaReichsfhreruluiSSHeinrichHimmler.SS
(Schutzstaffelescadrildeprotecie)afostiniialgnditcaomic
unitateparamilitaracetrebuiasiasigureluiHitlerprotecia,adic
mnaarmatapartiduluidevenitunicnGermaniahitlerist.
MembriiSSaufostiniialarienifrexcepie,fiindeducaisconsidere
cfacpartedintrorassuperioar,pur,iarHitlerareuitsfacdinei
susintorifanatici.Maitrziu,sapermisaccesulnWaffenSSisoldailor
dealtenaionaliti,trupeleacesteadevenindoreplicaLegiuniistrine
dinFrana,doarmotivaiasoldailorfiinddiferit.nLegiunestrin
mercenariisenrolaupentrusoldeleconsistente,ntimpcenWaffenSSse
nscriauvoluntariadepiiideologieinaziste.Astfel,pnlasfritul
rzboiului,nacestetrupeconsideratedeelit,aveausluptesoldaidin
peste30deri,iarsprefinalunitileWaffenSSajunsesersfieformate
dinmaipuinde40%etnicigermaninscuinVaterland.Primacompanie
adivizionuluiSSLeibstandarteAdolfHitlereraformatn
exclusivitatedintinerifanatizaidepropagandanazist,etnicigermani
dinRomania.Dupaceea,majoritateavoluntarilorsaiivabi,din
TransilvaniaiBanat,aufostnrolainDivizia2tancuriSSDasReich.
DupocupareaIugoslavieidearmatelegermane(aprilie1941)aciuneade
recrutaresaaxatnspecialpeetniciigermanidinBanat(nprimulrnd
Banatulsrbesc,trecutsubadministraiegerman,darnsecundarsidin
Banatulromnesc),pentruacetiacrendusenmodspecialDivizia7
VntorideMunteSS,,PrinzEugen,subcomandaluiArthurPhleps,fost
generaldevntoridemuntenarmataaustroungardinPrimulRzboi
Mondial(cf.,,nrolareaetnicilorgermaninunitiSS,19391943,dr.
DanGrecu).Aufostrecrutaiatuncicirca3.000oameni,toilaWaffenSS.
CivadintreacetivoluntariauajunsilaOrganizaia,,Todt,
responsabilcuprogrameledeconstruireaechipamentelordeaprare,ct
icutoateconstruciileistructuriledecarearmatagermanaveanevoie.
Aproximativ70.000detinerigermanidinRomniasaunrolatn
trupeleWaffenSS,careerauformateexclusivdinvoluntarinaziti
fanatizai.AcesteaauservitalturideWehrmacht,armataregulat,darnu
afcutniciodatpartedinea.
Duprzboi,laproceseledelaNrnberg,WaffenSSafostcondamnat
caorganizaiecriminaldincauzaaparteneneilaPartidulNazist
(NSDAP)iimplicareasancrimederzboi.VeteranilordinWaffenSSle
aufostrefuzatedrepturileacordateveteranilorcareauservitn
Wehrmacht.
IatcespuneWilliamTotok,scriitordeoriginegerman(vab)din
BanatulromnescnlucrareasaGermaniidinRomniantrenazismi
stalinism:Pe27septembrie1940,nfrunteaGrupuluiEtnicGermaneste
numitcandidatulBerlinului,AndreasSchmidt.Lascurtavremedup
instalareanfrunteacomunitii,Schmidticeilalinazitiradicali
nfiineaz,pedatade9noiembrie1940,PartidulNaionalSocialist
MuncitorescGermanalGrupuluiEtnicGermandinRomania(NSDAPder
DVGR).Printrundecretdelegepublicatpe20noiembrie1940,statul
naionallegionarromnalluiAntonescuacordGrupuluiEtnicolarg
autonomie,devenindpersonalitatejuridicdesinestttoare.Astfel,
GrupulEtnicGermandevineunsoidestatnstat,culargidrepturi
privindorganizareanvmntului,apreseiiavieiibisericeti.Schmidt
practicopoliticdesupuneretotalfadeGermaniahitlerist,
transformndpartidulnazistautohtonninstrumentulprincipalde
conducerealGrupuluiEtnic.ntregulmaterialalscriitoruluigerman
WilliamTotokafostprezentatncadrulseminaruluiinternaional
Minoriti,moteniriculturale,civilizaieromneascacontemporan
(Bucureti,2122octombrie2003)ipublicatnObservatorculturalnr.
197.
PuterileAliateauimpusRomniei,prinarticolul15alConvenieide
Armistiiudin12septembrie1944,dizolvareaorganizaiilorpro
hitleristedepeteritoriulromnesc.Astfel,GrupulEtnicGermanafost
desfiinatprinDecretulLegenr.485din7octombrie1944,semnatde
regeleMihaialRomniei.