Sunteți pe pagina 1din 2

CECCAR FILIALA PRAHOVA

AN III SEM II
BURTEA DANIEL COSTIN

Studii de fezabilitate
16;19
16. Cum poate fi definit o investiie n sens general?
INVESTITIA in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobiliare,
corporale sau necorporale intreprinsa in vederea obtinerii de fluxuri ulterioare de lichiditati
ptr.cresterea bogatiei celor care angajeaza resurse, in particular financiare, in acest scop.
Dintre caracteristicile fundamentale simultane si complementare ale investitiilor, retinem:
- sunt optiuni sau succesiuni de optiuni ale investitorului-posesor de capital lichid sau in
natura,posesor de know-how, detinator sau creator de idei de proiect; prima optiune este
aceea intre consum si investitie,urmatorele referindu-se la :procurarea resurselor
(identificarea si apelarea lor), destinatia investitiilor (construirea portofoliului), definirea si
alegerea variantelor tehnice, comerciale, financiare, etc, stabilirea parteneriatelor,
aliantelor strategice, contractelor etc.
Sub aspect financiar, investitia reprezinta plasamente pe pietele financiare ale
excedentelor de renta neconsumate de posesorul de capital financiar (acesta fiind mai
degraba un sens restrictiv).In general orice investitie poate fi privita sub aspect financiar ca o
cheltuiala sau resursa avansata care genereaza prin exploatare, venituri, economii,castiguri.
Inchirierea ca si leasingul(credit-bail), din pct.de vedere financiar, apar ca modalitati
de finantare a investitiilor, iar in sens contabil nu sunt investitii.Capitalul, in acceptiune
financiara, este privit ca suma de bani care nu a fost consumata de proprietar si, care,
plasata pe piata financiara, poate produce o renta. Sub aspect economic, investitiile apar ca
sume alocate ptr.achizitionarea de elemente productive (cresterea activelor de productie) :
terenuri,cladiri, echipamente, patente etc, adica elem.care formeaza activul fix al
intreprinderii.
Sunt investitii in sens economic:
- cheltuieli pentru cumpararea de echipamente si alte bunuri productive (ce vor
produce efecte fizice : de ex. bunuri si servicii );
- refacerea capacitatii de autofinantare:
- rambursarea datoriilor pe termen mediu si lung:
- crearea de surplus la venituri;
- chelt.de promovare, programe de inovare si perfectionare tehnica si tehnologica
- chelt.de formare si conversie profesionala, cercetare-dezvoltare, creare si lansare de
noi produse;

La modul general sunt investitii in sens economic resursele (financiare, tehnice,
comerciale, materiale etc) avansate intr-o perioada viitoare cu scopul obtinerii unor efecte
sperate intr-o perioada viitoare, efecte superioare platilor efectuate sub forma de investitii,
chelt.de exploatare si remunerarea capitalurilor corespondente. Sensul economic acorda
prioritate legaturii dintre investitii si modificarea stocului de capital ca factor de productie.
Cumpararea de actiuni pe piata financiara este o investitie financiara, dar nu si economica,
ptr.ca asfel nu se transfera decat dreptul de proprietate asupra unor bunuri productive
existente, stocul de capital economic ramanand acelasi.In cazul in care cumpararea de
CECCAR FILIALA PRAHOVA
AN III SEM II
BURTEA DANIEL COSTIN

actiuni precede o crestere a capitalului avem de-a face cu o investitie financiara si economica
in acelasi timp.(ca si cumpararea de obligatiuni)

19. Ce presupune o investiie de modernizare?
O investitie de modernizare are n vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau
fara modificarea volumului produs. De aici, rezultatul este de a obtine o economie la
costurile de productie si mbunatatirea rentabilitatii activelor ntreprinderii.
ntr-o alta acceptiune, investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de nlocuire:
acestea viznd nlocuirea si revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic
si moral.
Inventiile de modernizare prezinta o serie de avantaje, cum ar fi:
-

pornesc de la o baza tehnica-materiala existenta;
-

durata realizarii investitiei este mica;
-

creste gradul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de
viata a utilajului;
-

efortul investitional este orientat spre echipamentul de productie si mai putin spre
alte investitii conexe si laterale.
Decizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare.
Cheltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii
sunt cunoscute pot fi estimate de catre ntreprindere.

Se fac, in principal, la utilajele si echipamentele de productie, mai rar la hale, constructii
principale, mijloace de transport.
Au rolul de a inlocui imobilizarile corporale invechite, uzate din punct de vedere fizic si
moral.