Sunteți pe pagina 1din 35

Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca

Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca


PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
III. CAIETE DE SARCINI
III.1. CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA
NOTA DE PREZENTARE
GENERALITATI - ap!"a#$ #%#%&'& "a!$#$'& ($ )a&"!*!
Preentele caiete !e sarcini "ac parte integranta !in !ocu#entele proiectului
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE,
PRECUM SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI IN ZONELE
GUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
"aa PT - DE si precieaa pe capitole o serie !e !ate tehnice$ ga%arite$ tolerante$
stan!ar!e$ nor#ati&e si instruc'iuni speciale pri&in! e(ecu'ia$ &eri"icarea calitatii e(ecu'iei
si recep'ia "iec)rui o%iect$ precu# si a o%iecti&ului in ansa#%lu*
P&$z$*#$$ "a!$#$ ($ )a&"!*! )%*# '+!,a#'&!! "'*-'&. $,!)a#!$! !* /!,'a&$ )! )$
/'& )#%(!a '+!,a#'&!% !*a!*#$ ($ !*"$p$&$a $0$"%#!$!.
Proiectantul isi reer&a !reptul co#pletarii si #o!i"icarii preentelor caiete !e sarcini
in con!itiile o"eririi unor solutii alternati&e !in partea E(ecutantului$ propuse spre apro%are
si insusite$ precu# si in caul i#ple#entarii in ti#p util a altor solutii noi e"iciente econo#ic
sau "unctionale* +chi#%arile !e solutii se pot "ace nu#ai cu acor!ul Proiectantului$ acor!
!at inaintea #o!i"icarii solutiei*
Proiectantul poate o"eri la cerere caiete !e sarcini sau !etalii supli#entare pentru
aspecte ale realiarii proiectului care nu sunt intelese corect$ nu pot "i realiate practic sau
pot "i realiate cu !i"icultate$ care nu au "ost !etaliate su"icient !upa parerea E(ecutantului$
nu sunt in concor!anta cu situatia !e pe teren$ nu sunt actualiate con"or# nor#elor in
&igoare sau con"or# #aterialelor gasite pe piata$ etc*
Responsa%ilitatea realiarii unei solutii care nu "ace parte !in preentul proiect sau
!in preentele caiete !e sarcini este a celui care o realieaa$ Proiectantul "iin! scutit !e
orice responsa%ilitate pri&in! solutia aceea sau orice alte consecinte care !ecurg !in acea
solutie*
Caietul !e sarcini !e"ineste stan!ar!ele #ini#e$ !ar se poate #o!i"ica sau
co#pleta cu acor!ul Proiectantului si al ,ene"iciarului -sau al !irigintelui !e santier.* La
e(ecutarea lucr)rilor se &or utilia nu#ai #aterialele cu speci"icatiile conse#nate /n
proiect* Orice propunere !e /nlocuire tre%uie #oti&at) !e Constructor 0i apro%at) !e c)tre
Proiectant 0i ,ene"iciar*
Greselile o%ser&ate !e E(ecutant in proiect sau neconcor!antele intre proiect si
situatia e(istenta la #o#entul e(ecutiei &or "i o%ligatoriu anuntate Proiectantului in ti#p util
pentru a putea "i re#e!iate* Greselile !e tipar sau i#posi%ilitatea citirii unor one !in
planse nu pot "i i#putate proiectantului !aca se poate !e!uce !in alta parte situatia
corecta*
,ene"iciarul$ repreentat !e !irigintele !e santier autoriat$ are o%ligatia sa anunte
!ata inceperii e(ecutiei lucrarilor !e construire la Inspectia !e +tat in Constructii si sa
preinte preentul progra# !e ur#arire a calitatii lucrarilor e(ecutate spre luare la
cunostina si apro%are* Dupa ca Inspectia in Constructii &a precia la inceperea lucrarilor
"aele !eter#inante la care &a "i repreentata !e catre un inspector*
1
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Daca e(ecutantul consi!era oportuna preenta proiectantului la o alta "aa
!eter#inanta !ecat cele preciate in PROGRA12L DE CONTROL PE 3AZE
DETER1INANTE AL CALITATII L2CRARILOR E4EC2TATE 5 AR6ITECT2RA$ 3INI+A7E
- acesta &a anunta proiectantul*
Orice co#unicare spre Proiectant se "ace in scris sau se conse#neaa in scris
!upa luarea unei !eciii* Orice !eciie se #entioneaa in scris in #ini#u# 8 copii pentru
,ene"iciar$ E(ecutant$ Diriginte !e santier si Proiectant*
P&$/$($&! $,a$:
Rolul !i"eritelor parti i#plicate in proiect este !e"init !e Legea nr* 9:;9<<=* Aceasta
!e"ineste rolul Proiectantului can! stipuleaa ca orice #o!i"icare a proiectului original
tre%uie apro%ata si inregistrata !e el*
Ca parte a cerintelor !e calitate in constructii$ Constructorul$ Proiectantul General si
,ene"iciarul &or ur#ari per"or#anta lucrarilor "inaliate*
2r#arirea co#porta#entului lucrarilor construite si inter&entiile in ti#p repreinta o
e&aluare a con!itiilor tehnice ale constructiei si preser&area capacitatii !e "unctionare pe
intreaga !urata !e "unctionare*
2r#arirea regulata se "ace prin e(a#inare &iuala !irecta si cu #ijloace si#ple !e
#asurare$ con"or# pre&iiunilor !in 1anualul !e Constructii si nor#elor tehnice speci"ice
care gu&erneaa lucrarile preente si categoria !e constructii*
N'&.$, S#a*(a&($ )! R$,%!:
3olosirea nor#elor si stan!ar!elor ro#anesti &a pre&ala in Contractul pentru lucrari*
In a%senta stan!ar!elor ro#anesti pentru lucrarile speci"ice$ se &or "olosi stan!ar!e pentru
lucrari si#ilare sau stan!ar!e europene rele&ante*
Contractorul tre%uie sa respecte nor#ele in &igoare !e securitate si sanatate in
#unca* De ase#enea$ tre%uie sa respecte nor#ele !e incen!iu$ #ai ales can! se "olosesc
su%stante periculoase* 1asurile particulare care se &or lua si reco#an!arile pentru
transportul si !epoitarea a!ec&ata a #aterialelor !e constructie se &or gasi in !i&erse
capitole ale acestor Caiete !e +arcini*
Lista nor#ati&elor care apare la "iecare caiet !e sarcini este enuntiati&a nu
e(hausti&a* Orice nor#ati& cone( unei acti&itati !escrise in caietul !e sarcini tre%uie
respectat in!i"erent !aca el a "ost #entionat sau nu la lista !e stan!ar!e !e re"erinta*
U*!#a#! ($ .a)%&a:
Toate unitatile !e #asura &or "i in con"or#itate cu +tan!ar!ele I+O$ e(ceptan! te&ile
pentru apa si gae$ un!e se "oloseste siste#ul i#perial*
1A+2RI NT+ +I P+I
Inaintea !e#ararii lucrarilor !e e(ecutie se &or a&ea in &e!ere ur#atoarele acte
nor#ati&e ce regle#enteaa aceste cerinte:
-a.Nor#e repu%licane !e protectia #uncii$ apro%ate !e 1inisterul 1uncii si 1inisterul
+anatatii cu Or!inele nr* >8;?= si @:;?=
-%.Regula#entul pri&in! protectia si igiena #uncii in constructii 5 or!inul 1LPAT
<;N;9=*:>*9<<>
-c.Nor#e tehnice !e proiectare si realiarea constructiilor pri&in! protectia la actiunea
"ocului$ P99A-<<
-!.Nor#e generale !e pre&enire si stingere a incen!iilor apro%ate cu !ecretul nr*B<:;??
co#pletate cu or!inele 1I>A9;<>$ 1LPAT ?;N<>
2
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
-e.Nor#e generale !e pre&enire si stingere a incen!iilor pe !urata e(ecutarii lucrarilor
!e constructii si instalatii$ C>::-<8
-".orice alt protocol care regle#enteaa si sta%ileste #asuri NT+ si P+I sta%ilit intre
antreprenor si in&estitor pentru lucrarile ce se e(ecuta in incinta !e "olosinta co#una*
III.1.1. CAIET DE SARCINI NR.1 : LUCR1RI DE TRASARE, LUCR1RI PREGATITOARE
I LUCR1RI DE TERASAMENTE
DATE GENERALE
Toate con!itiile cuprinse in preentul caiet !e sarcini sunt o%ligatorii$ !ar nu e(clu!
respectarea !e c)tre constructor a stan!ar!elor$ nor#ati&elor repu%licane 0i
!eparta#entale$ pri&itoare la lucr)ri !e terasa#ente$ a"late in &igoare la !ata e(ecutiei*
Ter#inologie$ con"or# +TA+ 8:>B;9-<:*
L2CRARI DE TRA+ARE$ L2CRARI PREGATITOARE
1ATERIALIZAREA REPERELOR +I L2CRARILE PREGATITOARE :
1aterialiarea pe teren a lucr)rilor se "ace prin 0a%lonare*
Pichetii 0i 0a%loanele tre%uie s) #aterialiee: a(a aleilor pietonale$ in)li#ea u#pluturii
sau a!Cnci#ea s)p)turii*
In caul /n care pe traseul unei alei se /ntClnesc ar%ori se &a se#nala "aptul e"ului !e
proiect care &a !eci!e asupra #o!ului !e reol&are a situaiei 5 corecia traseului sau
/nl)turarea acestora - prin !ispoiie !e antier*
L2CRARI PREGATITOARE :
Inaintea /nceperii lucr)rilor !e terasa#ente se e(ecut) ur#)toarele lucr)ri preg)titoare:
-!e"ri)ri ale ele#entelor !e &egetaie #e!ie$ !ac) e caul
-cur)irea terenului !e "rune$ crengi$ iar%) i %uruieni
-!ecaparea i !epoitarea p)#Cntului &egetal
-asanarea onei !ru#ului prin /n!ep)rtarea apelor !e supra"a) sau su%terane
-recuperarea$ in&entarierea i !epoitarea pCn) la re"olosire a %or!urilor !in piatr) natural)
i a pietrei -!aca acestea e(ista pe a#plasa#ent*
LUCRARI DE TERASAMENTE
L2CRARI DE IN3RA+TR2CT2RA:
Aceste lucr)ri &or cuprin!e ur#)toarele operatii:
In "uncie !e reperii$ )ru0ii a#plasai$ se !ecapea) terenul$ se a!un) gr)#ei regulate$
se /ncarc) /n auto 0i se transport) /n !epoitul no#inaliat !e %ene"iciar*
Dup) !ecaparea 0i !egajarea plat"or#ei$ l)i#ea plat"or#elor precu# 0i celelalte
!i#ensiuni se sta%ilesc con"or# +TA+ 9:988;>-<9 potri&it !atelor pre&)ute /n proiectul !e
e(ecuie*
CERCETAREA TEREN2L2I DE 32NDATIE:
Terenul !e "un!aie 0i #aterialele co#ponente se stu!ia) 0i se cercetea) !in punct !e
&e!ere geologic$ geotehnic /n con"or#itate cu prescripiile cuprinse in +TA+ 9B8B;9-A<D
+TA+ 9B8B;B-A>D +TA+ 9B8B;>-A?D +TA+ 9B8B;8-A=D +TA+ 9B8B;=-AAD +TA+ 9B8B;@$<-?@D
+TA+ 9B8B;?-A8D+TA+ 9B8B;A-?= 0i +TA+ 9?:<;9$B$>-<:*
En situaia /n care pentru realiarea cotelor proiectului /n ur#a !ecap)rii u#pluturilor$ /n
3
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
patul lucr)rilor apare un strat !e argil) pr)"oas)$ se cur)) pe a!Cnci#ea !e #ini#u# 9=
c# 0i se inlocuie0te argila !e %a) cu #aterial !e u#plutur) recuperat !in !ecapare*
+T2DII DE LA,ORATOR:
Pentru sta%ilirea propriet)tilor "iico-#ecanice ale p)#Cnturilor se !eter#in):
-co#poitia granulo#etric) con"or# +TA+ 9<9>;=-A=D
-coe"icientul !e neuni"or#itate con"or# +TA+ 9B8>-AAD
-li#itele !e plasticitate con"or# +TA+ 9<9>;8-A@D
-sensi%ilitatea la inghet-!eghet con"or# +TA+ 9?:<;>-<:D
-unghiul taluului natural al #aterialului in stare uscat) 0i la u#i!itate in stare natural)D
-coe"icientul !e u#"lare li%er) con"or# +TA+ 9<9>;9B-AAD
-&olu#ul initial al pro%ei la u#i!itatea !e saturatie !e la inceputul incerc)riiD
-&olu#ul "inal al pro%ei la li#ita !e contractie*
+ta%ilirea caracteristicilor !e co#pactare se !eter#in) prin #eto!a Proctor nor#al +TA+
9<9>;9>-A>
-!ensitatea aparent) #a(i#) /n stare uscat) in -g;c#
>
.D
-u#i!itatea opti#) !e co#pactare /n -F.*
1ATERIALE PENTR2 TERA+A1ENTE:
1aterialele "olosite la e(ecutarea terasa#entelor sunt in!icate con"or# clasi"ic)rii +TA+
9B8>-AA*
-p)#Cnturi pietroase -"raciune #ai #are !e B ## repreentCn! #ai #ult !e =:F.D
%locuri$ grohoti0$ pietri0$ prun!i0*
-p)#Cnturi nisipoase -"raciune #ai #ic) !e B ## repreentCn! #ai #ult !e =:F.D
nisip cu pietri0$ nisip #are$ #ijlociu sau "in*
+TA,ILITATEA TERA+A1ENTELOR:
+ta%ilitatea terasa#entelor se asigur) prin gra!ul !e co#pactare 0i !e caracteristicile
"iico-#ecanice ale #aterialelor co#ponente o%inute in la%orator prin #eto!a Proctor
nor#al con"or# +TA+ 9<9>;9>-A>*
Pentru atingerea gra!ului !e co#pactare !e <? F$ sta%ilesc la e(ecuie prin /ncerc)ri
#ijoacele !e realiare a acestuia$ /n "uncie !e natura #aterialului !in terasa#ente$ !e
#ijloacele !e co#pactare a&ute /n !otare$ inCn! cont !e pre&e!erile +TA+ ?=AB-<9*
PRE+CRIPTII DE E4EC2TIE:
Dup) !ecaparea 0i !egajarea supra"eei se &a cur)ta co#plet "rontul !e lucru*
Lucr)rile !e terasa#ente se &or ataca ast"el /ncCt "aele procesului tehnologic s) se
succea!) cCt #ai repe!e ")r) !ecalaje /ntre !i"eritele "ae !e lucru$ care ar putea !uce la
/n#uierea !e c)tre e&entualele apele #eteorice a p)#Cntului !in s)p)tur)*
+traturile !e p)#Cnt coei& /#%i%ate cu ape #eteorice /n ti#pul e(ecuiei nu se &or
acoperi cu un alt strat$ ")r) luarea unor #)suri pentru re!ucerea u#i!it)ii 0i asigurarea
posi%ili)tilor !e co#pactare corespun)toare*
P)#Cnturile se &or pune /n oper) pe cCt posi%il la u#i!itatea opti#) !e co#pactare
corespun)toare !o#eniului u#e! al cur%ei lui Proctor* In caul cCn! u#i!itatea
p)#Cntului pus /n oper) !i"er) !e cea opti#)$ se &or lua #)suri corespun)toare pentru
asigurarea gra!ului !e co#pactare prescris*
Pantapro"ilul trans&ersal al aleii;siste#ului rutier proiectat$ se &a !a !in patul !ru#ului*
4
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Reguli pentru &eri"icarea calit)ii terasa#entelor
Pe ti#pul e(ecutiei lucr)rilor !e terasa#ente se &eri"ic):
-trasarea a#priei$ /n con"or#itate cu oiectul
-calitatea p)#Cntului "a) !e cea reultat) !in !ocu#entaie;stu!iul geotehnic$ &eri"icarea
")cCn!u-se pe %a) !e pro%e !e la%orator
-grosi#ile straturilor a0ternute /n "uncie !e tipul utilajului "olosit la co#pactare*
Geri"icarea gra!ului !e co#pactare realiat se "ace prin e(tragerea !e pro%e !in stratul
co#pactat$ se co#par) !ensitatea /n stare uscat) a acestor pro%e cu !ensitatea /n stare
uscat) #a(i#) sta%ilit) prin /ncercarea Proctor nor#al)$ +TA+ 9<9>;9>-A>
Geri"icarea co#pact)rii patului se "ace prin recoltarea !e pro%e !intr-un son!aj cu
a!Cnci#ea !e >: c#* Distana !intre son!aje nu &a !ep)0i B=: #*
Geri"ic)rile pri&in! gra!ul !e co#pactare realiat se "ac /n #ini#u# trei puncte repartiate
stCnga-!reapta "at) !e a($ /n seciuni !i"erite pentru "iecare sector !e B=: # !e lungi#e
!e strat*
RECEPTIA L2CRARILOR:
Lucr)rile !e terasa#ente &or "i supuse recepiei la ter#inarea acestora*
La atingerea sta!iului "iic se &eri"ic):
-concor!ana lucr)rilor cu pre&e!erile stan!ar!ului 0i ale proiectului !e e(ecuie
-natura p)#Cnturilor !in corpul lucr)rilor
-concor!ana gra!ului !e co#pactare realiat cu pre&e!erile enu#erate la &eri"icarea
calit)ii terasa#entelor
-&eri"icarea se "ace pe %aa actelor constatatoare la recepia pe "ae 0i a pro%elor luate la
recepia parial) pentru lucr)rile care pe ti#pul e(ecuiei !e&in ascunse
-se &or e(ecuta #)sur)tori !e"le(o#etrice la ter#inarea patului
-la recepia !e"initi&) se &a che#a proiectantul pentru a e(a#ina co#portarea lucr)rilor /n
cursul ter#enului !e garanie - !ac) au "ost /ntreinute corespun)tor$ ocaie cu care se
/ntoc#e0te un proces &er%al !e constatare
De"eciunile se &or conse#na i se &a sta%ili #o!ul i ter#enul !e re#e!iere*
Pentru atingerea gra!ului !e co#pactare !e <? F se sta%ilesc la e(ecu'ie$ /n "unc'ie !e
natura #aterialului !in terasa#ente$ pe %a) !e /ncerc)ri$ 'inCn! cont !e pre&e!erile +TA+
?=AB-<9 /n "unc'ie !e #ijloacele !e co#pactare a&ute /n !otare*
A%aterile li#it) la gra!ul !e co#pactare &or "i !e 8F i se accept) /n #a(i# 9:F !in
nu#)rul punctelor !e &eri"icare*
Controlul calit)ii lucr)rilor se &a "ace con"or# pre&e!erilor +TA+ @8::-A<*
Geri"icarea co#pact)rii terasa#entelor se "ace con"or# +TA+ <A=:-A<$ +TA+ B<98-
A<*
RECEPTIA 3INALA:
La recepia "inal) a lucr)rii se &a conse#na #o!ul /n care s-au co#portat terasa#entele
/n perioa!a !e garanie i !ac) acestea au "ost /ntreinute corespun)tor*
5
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
III.1.2.CAIET DE SARCINI NR.2:
ALEI PIETONALE
1. PARDOSEALA DIN ELEMENTE DE LEMN DE DENSITATE MARE
Par!oseala !in ele#ente !e le#n !e !ensitate #are
Di#ensiuni la#ele: 98= ( B= ##* Lungi#ea la#elelor - #o!ul !e =: c#
+ta%ilitate !i#ensionala: %una
Cu supra"ata !e pro"ilata cu canale antialunecare*
Duritate: inalta
Dura%ilitate: inaltaD clasa %iologica 8-=
Reistenta la co#presie: #ini# @= N;##H
Reistenta la "le(iune statica: #ini# 99@ N;##H
Tratat i#potri&a ciupercilor si insectelor
2#i!itate 9:-98 F ID
1ontajul se "ace cu interspatiu !e 8-= ## intre ele
1ontajul se "ace !ecalat la =: c# !istanta
+e &or "i(a !e riglele suport -poitionate la =: c# intera( !istanta intre ele. cu holtsuru%uri
ino($ cu cap ingropat
3inisaj: uleiuri speciale !e e(terior$ in #ini# B straturi$ pentru protectie* 2leiul se aplica
!upa ce le#nul a "ost curatat in prala%il !e i#puritati si spalat cu jet !e apa !in a%un!enta$
pentru a scoate !in "i%ra taninul si pentru a e&ita aparitia petelor ulterioare* Trata#entul
tre%uie re"acut ulterior con"* "urniorului !e #aterial*
+ipcile !e #ontaj 8= ( B= ## &or "i !in aceeasi esenta;!ensitate cu la#elele !e
par!oseala si &or "i #ontate pe pat !e piatra sparta 9B c# grosi#e$ care are rolul !e strat
!e !renaj*
Preentul caiet !e sarcini &a "i con"runtat si cu cartea tehnica a pro!usului ce &a "i
achiitionat in e(ecutie*
Geri"icarea la receptie consta !in:
9*&eri"icarea pri&in! trasarea si corespon!enta cu proiectul
B*aspectul si starea generala$ planeitatea$ alinierea
>*pre!area !e catre constructor a caietului !e sarcini pri&in! #asuri !e intretinere in
e(ploatare
2. BORDURI PREFABRICATE DIN BETON VIBROPRESAT
,or!urile &or "i !in %eton &i%ropresat si &or in!eplini con!itiile tehnice !in +TA+
99><;9<A?*
Di#ensiuni %or!uri: B:: ( B=: ( =::
Culoare: gri !eschis
+ageata "etelor &aute: #a(i# >J
De"or#ari ale "etelor &aute: #a(i# B ##
De&ieri !e la unghiul !e <:K: #a(i# >
Nu se a!#it stir%ituri
Nu se a!#it crapaturi
Reistenta la rupere #e!ie la inco&oiere 5 #ini# 8: Lg";c#p
Reistenta la rupere la inco&oiere a unei singure epru&ete !e pro%a: #ini# >: Lg";c#p
Reistenta la uura: #a(i# 9> ##
Reistenta la inghet-!eghet: la B: !e cicluri inghet-!eghet "ara sa apara "isuri sau
stir%ituri
6
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Geri"icari
9*Geri"icarea !eni&elarii si culorii 5 &iual
B*+tir%ituri$ crapaturi 5 #asuratori cu ruleta
>*Reistenta la inco&oiere si inghet 5 con"* +TA+ 99><;<? pe > %or!uri !e pro%a
8*Reistenta la uura 5 con"* +TA+ ==:9
1ontarea se "ace pe o "un!atie !in %eton !e ci#ent CA;9: !e B: c# grosi#e
Rosturile !intre %or!uri &or "i !e #a(i# B c# si se &or rostui cu #ortar 1=:
Tolerantele a!#isi%ile in plan -la trasare. &or "i !e #a(i# = ##*
3. PERGOLA LEMN
Realiata !in le#n rasinoase -%ra! sau #oli!.
Tratat cu pro!use ecologice pentru e(terior i#potri&a insectelor si ciupercilor
2#i!itate 98 F M B
Tratate cu ulei pentru e(terior
8* Lucrari !e pa&aje 5 piatra naturala$ piatra arti"iciala*
Pa&ajele se e(ecuta !in ele#ente pre"a%ricate !in %eton care pot a&ea !i"erite "or#e$
!i#ensiuni$ culori$ acestea "iin! sta%ilite !e catre %ene"iciarul lucrarii* Dupa !estinatia lor$
pa&ajele pot "i pietonale sau carosa%ile$ in "unctie !e !estinatia lor$ !alele se e(ecuta in
grosi#i !e @ - ? c# pentru onele pietonale si A -9: c# in onele carosa%ile* Dalele
pre"a%ricate se e(ecuta !e pro!ucatori specialiati in ele#ente pre"a%ricate* Coloratura se
o%tine prin a!aos !e coloranti*
Pa&ajele !in piatra naturala pot a&ea !i"erite "or#e si !i#ensiuni si culori* Pentru pa&ajele
pietonale !alele se e(ecuta cu grosi#i !e @-? c#*
8*9 E(ecutia straturilor !e "un!atie
In "unctie !e caracterul lor - pietonal sau carosa%il . !alele !in %eton se aseaa pe o
"un!atie !in %alast si %eton sau %alast sta%iliat cu @ Fci#ent * 3un!atia se e(ecuta cu
asigurarea pantelor !e scurgere a apelor in pro"il trans&ersal si longitu!inal*
8*B E(ecutia lucrarilor !e pa&are
+upra"etele !in !ale se inca!reaa cu %or!uri !in %eton sau piatra naturala* La racor!ul cu
alt siste# rutier - i#%raca#inte %itu#inoasa sau %eton . !eli#itarea se &a "ace printr-o
%or!ura #ontata la ni&elul carosa%ilului$ %or!ura aseata pe o "un!atie !in %eton*
Racor!ul pa&ajului cu %or!urile !e inca!rare$ !alele !in %eton$ "unctie !e "or#a lor$ se &or
taia cu #asina cu !iscuri !ia#antate pentru a se realia linia !e racor!*
Dalele se aseaa pe "un!atie prin inter#e!iul unui strat !e nisip in grosi#e !e B 5 > c#
!upa pilonare* Dalele se &or asea cu interspatii !e cca* > ##* In ti#pul poarii !alelor nu
se &a !eranja stratul !e poa*
Dupa asternerea !alelor si %aterea lor se &eri"ica supra"ata corectan!u-se e&entualele
!eni&elari*
2#plerea rosturilor !intre !ale se realieaa cu un nisip !i"erit !e cel utiliat pentru
stratul !e poa*
7
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
III.1.3.CAIET DE SARCINI NR.3
MOBILIER URBAN 4 CARACTERISTICI GENERALE
C'*(!5!!$ #$6*!"$ ($ "a!#a#$ p$ "a&$ #&$+%!$ )7 $ 8*($p!*$a)"7 p&'(%)$$:
Toate pro!usele o"ertate &or a&ea un gra! !e reisten) ri!icat$ pentru a reista !e
o #anier) reona%il) &an!alis#ului*
Con!i'iile tehnice !e calitate pentru reperele !in le#n$ #etal$ alte #ateriale utiliate$
&or "i cele pre&)ute !e c)tre stan!ar!ele naionale speci"ice$ iar /n situaiile /n care
acestea nu sunt /nc) corelate cu cele europene$ se &or lua /n consi!erare acestea !in
ur#)$ a&Cn!u-se /n &e!ere:
- supra"e'ele #etalice s) "ie plane 0i curate$ s) nu preinte gCrieturi$ on!ul)ri$ lips) !e
#aterial$ "isuriD s) reiste la ac'iunea agen'ilor coroi&i$ "ie prin structura lor$ "ie prin
protejare anticoroi&) corespun)toareD
- toate ele#entele !in le#n &or "i tratate transparent si #at cu %ai'uri ecologice pe %a)
!e ap) pentru e(terior
- supra"e'ele !in le#n - s) nu preinte "isuri$ g)uri$ pungi !e r)0in)$ coaj) in"un!at)$
no!uri concrescute$ #ucegai$ putregai sau alte !e"ecte care ar periclita reisten'a
aparatelorD
- prelucr)rile #etalice tre%uie ast"el e(ecutate$ /ncCt reperele &ii%ile prelucrate s) nu
preinte asperit)'iD su!urile &ii%ile tre%uie s) "ie nete!e 0i ")r) rugoit)'iD
- accesoriile #etalice 0i 0uru%urile tre%uie s) "ie protejate anticoroi&$ iar la "i(area
acestora pe supra"e'ele &ii%ile tre%uie s) "ie acoperite sau /ngropate$ atCt pentru siguran'a
utiliatorului cCt 0i /n scop !ecorati&*
- toate ele#entele #etalice &or "i incate la cal!$ &opsite /n cC#p electrostatic$ cu &opsea
pul%ere -pe %a) !e poliesteri.$ #at)*
- toate ele#entele #etalice &or "i t)iate$ g)urite i su!ate /naintea trat)rilor enu#erate #ai
sus
- toate co#ponentele #etalice &or "i "inisate 0i garantate /#potri&a coroiunii$ con"or#
nor#elor #ai sus #enionate*
+e &a o"erta o linie !e #o%ilier ur%an conte#poran)$ #o!ern)$ si#pl)$ ")r)
orna#ente* +e e(clu! pasti0e 0i ele#ente cu caracter istoriciant -e(* tip neo-clasic$ neo-
%aroc$ etc*.
1aterialele$ trat)rile 0i culorile constituie "actorii unei a#enaj)ri coerente$ unitare /n
rela'ia cu pa&ajele 0i corpurile !e ilu#inat*
Pentru !ot)rile ur%ane !in le#n -inclusi& cele !in le#n natur.$ acesta &a "i tratat
corespun)tor$ iar u#i!itatea le#nului /n #o%ilierul "init$ /n #o#entul li&r)rii$ nu tre%uie s)
!ep)0easc) 9BF*
- ele#entele !in le#n care &in /n contact cu utiliatorii tre%uie rin!eluite 0i 0le"uite pe toate
"e'ele 0i #uchiile
- "inisarea - supra"e'ele &ii%ile ale #o%ilierului ur%an tre%uie s) "ie uni"or#e$ ")r) a "i
acoperite cu pelicule !e lac sau alte pro!use ase#)n)toare 5 le#nul &a "i i#pregnat /n
#as) su% presiune
- poate "i /n culoare natural) sau colorat) -%)iuit.$ culoarea "olosit) &a "i sta%ilit) /#preun)
cu proiectantul 0i %ene"iciarul*
8
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Con!i'iile tehnice !e calitate pentru coloran'i$ &opsele$ a!ei&i sunt cele pre&)ute !e
stan!ar!ele !e pro!usD alegerea a!ei&ilor se &a "ace 'inCn! cont !e !estina'ia #o%ilierului
0i #e!iul /n care tre%uie s) "ie utiliat 5 #e!iu e(ternD
La o"ertare$ pentru "iecare ele#ent &a "i preentat) o !ocu#enta'ie tehnic) care &a
cuprin!e$ /n te(t 0i plan0e$ toate caracteristicile tehnice ale pro!uselor$ #aterialele "olosite$
"inisajele$ in"or#a'ii re"eritoare la capacitate$ !i#ensiuni$ /#%in)ri$ #aterialul !in care este
con"ec'ionat* In"or#a'iile &or "i co#plete$ corecte$ precise 0i e(plicite 0i &or cuprin!e pe
lCng) principalele caracteristici tehnice$ calitati&e 0i ter#en !e garan'ie$ !urata #e!ie !e
utiliare$ e&entuale riscuri pre&ii%ile*
De ase#enea &or "i preentate pentru "iecare pro!us plan0e tehnice !e !etaliu cu
cartu0 /n partea !e jos a plan0ei !in care s) se !esprin!) toate ele#entele co#ponente cu
toate !atele necesare pentru e&aluarea o"ertelor -!escrierea tehnic) co#plet) 0i e(act) a
acestora$ !i#ensiuni pentru toate ele#entele co#ponente$ proiectant 0i "ir#a care a
/ntoc#it !ocu#enta'ia$ etc*.$ /nso'ite !e #ostre* Detaliile tehnice &or inclu!e siste#ele !e
#ontare in situ 5 inclusi& "un!aiile*
1o!elele o"ertate 0i a!ju!ecate$ cu caracteristicile preciate /n o"erta tehnic)$ &or
"ace parte !in contract 0i &or r)#Cne neschi#%ate pe toat) perioa!a !e &ala%ilitate a
acestuia*
Nu se &or accepta i#agini "oto !e calitate /n!oielnic)$ !esene artistice sau
preentare gra"ic) care nu este !e ni&el tehnic*
V$&!-!"a&$a "a!#75!! 9! a "'*-'&.!#75!! "% '-$&#a #$6*!"7
+e &a "ace pentru lotul li&rat$ &eri"icCn! %ucat) cu %ucat) pro!usul ce ur#ea) s)
"ie recep'ionat* +e &or recep'iona nu#ai pro!usele corespun)toare !in punct !e &e!ere
calitati&$ care respect) atCt cerin'ele e(pri#ate$ cCt si cele i#plicite pentru un pro!us !e
calitate*
A&Cn! /n &e!ere !estina'ia pro!uselor 0i categoria utiliatorilor !ot)rilor ur%ane$
cerin'a o%ligatorie este preentarea actelor !o&e!itoare !e certi"icare a calit)'ii -sau !e
asigurare a siste#ului calit)'ii. "ie prin eli%erarea !e certi"icate constatatoare !e c)tre
organis#ele a%ilitate$ "ie prin !o&a!a e"ectu)rii au!itului calit)'ii pro!usului sau inspec'ii
pentru asigurarea /n!eplinirii con!i'iilor !e calitate cu reultatul constat)rilor*
De ase#enea$ pro!usele &or "i /nso'ite !e certi"icat !e garan'ie$ se#nat 0i 0ta#pilat
!e pro!uc)torD certi"icatul !e garan'ie &a precia 0i !urata #e!ie !e utiliare a pro!usului
0i #o!alit)'ile !e asigurare a garan'iei*
Con"or# pre&e!erilor legale$ "urniorul este o%ligat "a') !e %ene"iciar$ pentru
pro!usele recla#ate /n ca!rul ter#enului !e garan'ie$ s) asigure 0i s) suporte toate
cheltuielile pentru repararea sau /nlocuirea acestora$ precu# 0i cheltuielile !e #anipulare$
e(pertiare$ #ontare$ a#%alare 0i transport a"erente*
De ase#enea$ "urniorul este o%ligat s) asigure repararea sau /nlocuirea gratuit) a
pro!uselor !up) e(pirarea ter#enului !e garan'ie$ /n caul /n care !e"ec'iunea se
!atorea) unor &icii ascunse constatate pe !urata #e!ie !e utiliare si care nu per#it
"olosirea pro!usului !e c)tre consu#ator*
Nu se &or recep'iona pro!use care sunt inco#plete$ ")r) accesorii$ !eteriorate ori
!egra!ate*
A.+aa&$, !/&a&$, #&a*)p'&#, ($p'z!#a&$
Transportul se &a "ace cu #ijloace !e transport curate 0i acoperite$ "olosin!u-se
solu'ii a!ec&ate !e "i(are 0i protejare a #o%ilierului$ pentru a e&ita !eteriorarea acestuia /n
ti#pul transportului 0i #anipul)rii*
9
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Depoitarea pro!uselor pCn) la instalarea lor la locul !e"initi& se &a "ace nu#ai cu
acceptul %ene"iciarului pri&in! con!i'iile !e !epoitare* +ti&uirea pro!uselor -!ac) nu poate
"i e&itat). se &a "ace /n or!inea greut)'ii$ pentru a se pre&eni !eterior)rile prin sti&uire sau
r)sturnare*
R)spun!erea juri!ic) pentru preju!iciile generate !e calitatea necorespunatoare a
pro!uselor - pe perioa!a e(ploat)rii pro!usului - care pot a"ecta s)n)tatea sau securitatea
utiliatorului$ re&ine "urniorului*
Nu se a!#it a%ateri !e la proiectul tehnic* -!oar #ici opti#iari reultate !in procesul !e
e(ecutie.*
Nu se a!#it crapaturi$ e("olieri$ !ecolorari$ ur#e !e a!ei&$etc*
Toate ele#entele &or "i acre!itate !in punct !e &e!ere al sigurantei in e(ploatare* Nu se
a!#it in%inari cu cuie$ nu se a!#it "inisari cu lacuri si &opsele to(ice* Toate scarile si
plat"or#ele &or "i pre&aute cu %alustrai*
10
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
III.1.: .CAIET DE SARCINI NR. :
PENTRU LUCR1RILE NECESARE AMENAJARII VEGETATIEI DIN PARC
S"'a#$&$a "!'a#$'& 9! *!/$a&$a #$&$*%&!'&:
-9.se re"er) la cioatele reultate !in !o%orCrea ar%orilor #ai &echi -poi%il e(istenti in
supra"ata stu!iata.D
-B.opera'iunea se &a e(ecuta #anual sau #ecaniat$ !up) ca$ /n "unc'ie !e !ia#etrul
acestora 0i !e accesi%ilitateD
->.i#plic) /nl)turarea total) a cioatelor iar pe o a!Cnci#e !e #ini# >: c# 0i a principalelor
r)!)ciniD
-8.#aterialul le#nos reultat &a "i transportat la locul in!icat !e c)tre %ene"iciarD
-=.gropile reultate se &or u#ple cu p)#Cnt &egetal iar terenul se &a ni&ela$ "iin! apt !e
se#)nat sau plantatD
-@.se &or respecta regulile pri&in! protec'ia 0i securitatea #uncii*
T'a$#a&$a a&+'&!'&:
3ac o%iectul toalet)rii e(e#plarele !e ar%ori care preint) ra#uri uscate sau care
!eranjea) e(e#plarele !in apropiere sau unele o%iecti&e !in parc$ i!enti"icate 0i in!icate$
ca atare$ !e c)tre proiectantD
-a.opera'iunea se &a "ace #anual sau #ecaniat$ "olosin! sc)ri sau !ispoiti&e hi!raulice$
telescopiceD
-%.se &or /nl)tura toate ra#urile uscate sau /n curs !e uscare$ ce preint) un real pericol
pentru oa#eni$ prin c)!erea lor acci!ental)D
-c.t)ierea$ /n special a ra#urile s)n)toase$ care !eranjea) ar%orii &ecini sau puie'ii /n
Cre0terea 0i !e&oltarea lor$ se &a "ace utiliCn! "er)straie #anuale sau #ecaniceD
-!.sec'iunile sau r)nile pro&ocate acci!ental ar%orilor &or "i tratate cu "ungici!e 0i protejate
prin aplicarea unui strat !e #astic$ cear) sau cleiuri speciale pentru a i#pie!ica accesul
"itopatogenilorD
-e.#aterialul le#nos reultat &a "i transportat la locul in!icat !e c)tre %ene"iciarD
-".se &or respecta nor#ele !e protec'ia #uncii speci"ice opera'iunilor !e !o%orCt 0i
sec'ionat$ ca 0i a celor pri&in! lucrul la /n)l'i#e*
Pa*#a&$a
Plantele se &or achiiiona su% 8 "or#e :
- A in ghi&ece
- B cu %alot !e p)#Cnt:
Plantele la care nu este speci"icat containerul$ se achitioneaa la %alot si se
planteaa in gropi !e 8: ( 8: ( 8= c# $ cu #entiunea ca nu se scot plasele cu care
este legat %alotul$ nu#ai pungile !e nailon*
- C cu r)!)cinile nu!a*
- D .plante in container:
- se sapa groapa D
- se scoate planta !in container $ se aseaa in groapa cu %alotul !e pa#int - atentie
nu se &a pier!e !in pa#int . D
11
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
- se aseaa in groapa $ se co#plecteaa locul ra#as li%er si se taseaa D
- se u!a atit cit este necesar ptr* a se #entine u#i!itatea *
Containere - litri . Di#ensiuni groapa - c# .
C > l B: ( B: ( B: c#
C < l B: ( B: ( B= c#
C B: l >: ( >: ( >: c#
C B= l >: ( >: ( >= c#
C >= l 8: ( 8: ( 8= c#
C =: l 8= ( 8= ( 8= c#
C ?: l 8= ( 8= ( =: c#
C B:: l A: ( A: ( A: c#
Pentru containere tip N P N se sapa gropi !e B: ( B: B= c# $ tehnologia !e
plantare ra#ine aceeasi ca si la celelalte containere *
Plantarea se &a "ace in "uncie !e tipul "iec)rei plante
S7pa#% ,&'p!'&
+)patul gropilor se "ace cu cCte&a ile /nainte !e plantarea propriu-isa$ cu scopul !e a
crea con!iii !e aerare a p)#Cntului si !e a acti&a !e&oltarea #icro"lorei !in sol*
P)#Cntul reultat !e la s)patul gropilor se aea) !e o parte si !e alta a rCn!ului su%
"or#a !e #uuroaie -se are grija ca pereii gropii sa "ie &erticali.*
+tratul !e la supra"aa ->:->= c#. se aea) in aceeai parte a rCn!ului la toate gropile
-!e e(e#plu spre est.$ iar stratul in"erior in cealalt) parte -spre &est.* De aceasta aeare
a straturilor !e p)#Cnt in #uuroaie se &a tine cont la u#plerea pariala a gropilor /nainte
!e plantare*

GROPILE A-,-C : se &or sapa ast"el
12
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
se &a sapa o groapa !e cel puin trei ori #ai larga !ecCt ghi&eciul$ %alotul !e p)#Cnt sau
r)!)cina copacului$ si la "el !e a!Cnca ca si acestea* +e &a a&ea in &e!ere ca "un!ul gropii
sa "ie ne-tasa%il $ pentru a constitui un suport sta%il pentru susinerea copacului*
2#plerea pariala a gropilor se e(ecuta cu B-> s)pt)#Cni /nainte !e plantare* La "un!ul
gropii se arunca 9=-B: c# p)#Cnt !in stratul in"erior$ apoi se co#pletea) pana la
ju#)tate sau !oua trei#i cu p)#Cnt !in stratul !e la supra"aa* +e ur#)rete ca p)#Cntul
cel #ai "ertil sa se g)seasc) in ona r)!)cinilor po#ului*

C:plante cu r)!)cina nu!a
in centrul gropii se &a realiai o pira#i!a !e p)#Cnt peste care se &a aea copacul

Preg)tirea copacului
A: Plantele !in ghi&ece se &or scoate cu atenie $ pentru a nu rupe r)!)cinile sau scutura
solul !in jurul acestora*

B: plantele cu %alot legat se &or planta cu plasa legata ")r) a se !es"ace pentru a e&ita
c)!erea solului !e pe r)!)cini
C: Copacii cu r)!)cina nu!a se &or l)sa intr-o g)leata cu apa cCte&a ore*

* A;B;C : +e &or e(a#ina r)!)cinile$ sal&Cn! cat #ai #ult posi%il !in acestea* R)!)cinile
prea lungi se &or t)ia !ar a&Cn! grija sa nu se eli#ine prea #ult pentru a nu !eteriora si
!istruge plantele

13
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Pa*#a&$a p&'p&!%;z!)a
A;B: +e aea) copacul in #ijlocul gropii$ apucCn!u-l nu !e tulpina ci !e p)#Cntul care
/nconjoar) r)!)cina$ %aa tulpinii sa "ie cu 9-B c# !easupra ni&elului solului
OATENTIE Nu se &or planta copacii prea a!Cnc$ caci ast"el r)!)cinile nu &or a&ea
su"icient o(igen$ estin! riscul !e a se as"i(ia

B:+e &a solicita la li&rarea plantelor cu %alot #aterialul in care sunt /n&elite r)!)cinile sa "ie
%io!egra!a%il$ acesta putCn! "i l)sat in groapa$ *
C: pentru plantele r)!)cina nu!a r)!)cinile se &or aea r)s"irate peste pira#i!a !e
p)#Cnt realiata in groapa
+e aea) /napoi in groapa p)#Cntul$ in straturi succesi&e$ ap)sCn!u-l cu grija pentru a
eli#ina golurile !e aer$ ")r) a-l co#pacta /nsa prea tare* Daca solul este argilos si "oarte
co#pactat se a!)uga tur%a sau se &a stropi cu apa peste "iecare strat*
+e &a realiata un #ic %araj te#porar in jurul copacului$ pentru a p)stra apa$ apoi se u!a
!in a%un!enta*

In "uncie !e #)ri#ea si starea copacului se pot "olosi )rui !e susinere pana cCn!
copacul /i &a "i(a r)!)cinile* Atenie )ruii si "irele !e leg)tura se &or /n!ep)rta !up)
"i(area copacilor in p)#Cnt pentru ca acestea sa nu /ncorsetee trunchiul copacului o!at)
cu creterea acestuiaO
Dup) plantare se &or u!a regulat si !e ase#eni in perioa!ele e(cesi& !e cal!e si uscate*
I*)#aa&$a ,az'*%%! *a#%&a:
1. INFIINTARE GAZON
; se pregateste terenul D
14
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
- se curata !e resturi &egetale $ piatra si resturi !e #ateriale !e constructii D
- se "reeaa D
- se ni&eleaa D
- se ta&alugeste D
- se #onteaa gaonul si se ta&alugeste !in nou D
- se u!a la plantare $ apoi se u!a !in nou atit cit este necesar $ pentru a se o%tine
u#i!itatea opti#a*
Gaonare supra"etelor prin #ontare !e rulouri !e gaon
Rulourile !e gaon repreinta &arianta cea #ai rapi!a !e inier%are a unei one
!e!icate spatiului &er!e* Rulourile le o%tine# prin !ecopertarea gaonului #atur$ co#pact$
insa#antat si controlat circa > ani*
Gaonarea cu rulouri poate "i "acuta tot ti#pul anului$ !aca terenul nu este
acoperit cu apa!a -spre !eose%ire !e gaonarea cu sa#anta.
Aspectul "inal este al unei pelue #ature$ cu co&or &er!e co#pact$ in care nu se
&e!e pa#antul su%strat$ "irele "iin! !ese$ uni"or#e$ !e culoare &er!e inchis* I#pactul este
#a(i#$ in con!itiile "olosirii gaonului !in rulouri*
+e inier%eaa la "el !e %ine$ uni"or#$ supra"ete plane$ ca si pantele$ cur%ele si
colturile$ intr-un #o! uni"or#$ #ult #ai %ine !ecat &arianta gaonarii cu sa#anta$ in ur#a
careia sunt inerente golurile ce tre%uie reinsa#antate$ Gaonul poate "i !ecupat in jurul
plante
I*a!*#$ ($ a !*"$p$ .'*#a&$a &%'%&!'& ($ ,az'* #$&$*% )$ "%&a#a ($ "&$*,!
p!$&!) )! )#$ !.p%&!#a#! .
-pe supra"e'ele in!icate /n proiect se &a proce!a$ ini'ial$ la ni&elarea terenuluiD
-se &a a!)uga p)#Cnt &egetal$ !ac) reultatele analielor reco#an!) aceasta 0i se &a
trata cu "ungici!eD
-pe cca B:c# solul se &a s)pa 0i #)run'i$ !up) care se &a ni&ela u0orD
-se &a proce!a la se#)narea se#in'elor !e gaon 0i la /ncorporarea acestora /n sol prin
t)&)lugire u0oar)D
-se &or "olosi se#in'e !e gaon reistent la u#%r) sau la soare$ !up) caD
-se &or "ace stropiri "ine$ iar !up) r)s)rire$ /n apa !e irigare se &or intro!uce 0i "ertilian'iD
-se &or "ace 0i pri#ele !ou) opera'iuni !e tun!ere ale gaonului$ cCn! /n)l'i#ea acestuia o
i#pune*
R$-a"$&$a ,az'*%%! $0!)#$*# a-a# 8* -az7 a/a*)a#7 ($ ($,&a(a&$:
-i#plic) s)parea solului 0i a!)ugarea !e p)#Cnt &egetal "ertil$ care s) co#pensee lipsa
!e su%stan'e nutriti&e !in solD
-solul &a "i #)run'it u0or pe cca B: c# 0i ni&elatD
-se &a proce!a la se#)narea se#in'elor !e gaon 0i la /ncorporarea acestora /n sol prin
t)&)lugire u0oar)D
-se &or "olosi se#in'e !e gaon reistent la u#%r) sau la soare$ !up) caD
-se &or "ace stropiri "ine$ iar !up) r)s)rire$ /n apa !e irigare se &or intro!uce 0i "ertilian'iD
-se &or "ace 0i pri#ele !ou) opera'iuni !e tun!ere ale gaonului$ cCn! /n)l'i#ea acestuia o
i#pune*
<*($p7&#a&$a .%9"6!%%! 9! -$&#!!za&$a &$)#%%! )%p&a-$5$! ,az'*a#$:
- pe toat) supra"a'a gaonat) care nu "ace o%iectul instal)rii sau reinstal)rii gaonului
natural se &a proce!a la /nl)turarea #u0chiului instalat !atorit) u#i!it)'ii ri!icate 0i
#ai ales a u#%ririi puterniceD
- opera'ia se &a e(ecuta "olosin! utilaje speciale pentru ast"el !e inter&en'iiD
- !up) /nl)turarea #u0chiului$ !ac) este caul se &or "ace supra/ns)#Cn')riD
15
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
- terenul se &a u!a$ intro!ucCn!u-se /n apa !e irigare "ertilian'i*
E(ecutarea tuturor lucr)rilor i#plic) personal cali"icat 0i autoriat /n acest sens* La "el$ se
&or respecta nor#ele pri&in! protec'ia 0i securitatea #uncii pentru a eli#ina pericolul !e
acci!entare atCt a personalului care lucrea) e"ecti& cCt 0i celorlal'i i#plica'i /n ast"el !e
lucr)ri* Inter&en'iile &or "i ast"el !irijate /ncCt i#pactul asupra #e!iului s) "ie #ini#$ iar
reultatele s) "ie /n concor!an') cu o%iecti&ele sta%ilite*
16
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
III.2. CAIET DE SARCINI REZISTENTA
III.2.1 LUCR1RI DE CONSTRUC=II 4 GENERALIT1=I
1.1. P&',&a.% ($ $0$"%5!$
Lucr)rile se &or e(ecuta /n con"or#itate cu gra"icul apro%at !e in&estitor$ gra"ic care
"ace parte integrant) !in con!i'iunile speciale !e e(ecu'ie$ !in ca!rul contractului*
O"ertantul -antreprenorul. !up) ce a pri#it co#unicarea !e acceptare !in partea
in&estitorului$ /n #a(i#u# >: ile$ &a supune apro%)rii acestuia gra"ic !e e(ecutare a
lucr)rilor$ /n care acestea sunt e0alonate /n or!inea tehnologic) a e(ecu'iei$ pentru "iecare
o%iect /n parte$ co#ponent al /ntregii lucr)ri o"ertate*
1.2. M'(!-!"7&! ($ p&'!$"#
9*B*9* Orice #o!i"icare !e proiect se &a "ace /n con"or#itate cu pre&e!erile
PCon!i'iunilor speciale !e e(ecu'ieP$ !in contract$ #o!i"ic)ri care tre%uie s) o%'in) acor!ul
consultantului 0i al in&estitorului$ cu toate consecin'ele care !ecurg !in aceast) situa'ie*
9*B*B* Dac) in&estitorul cere o lucrare care nu este pre&)ut) /n contract$ atunci
antreprenorul are !reptul la o plat) supli#entar)$ cu #en'iunea c) acesta tre%uie s)
con&in) in&estitorului asupra pre'ului /nainte !e /nceperea lucr)rii respecti&e*
1.3. B'&*$ 9! "'#$ ($ *!/$
9*>*9* In&estitorul are o%liga'ia !e a pre!a /n scris %orne !e ni&el#ent /n i#e!iata
apropiere a 0antierului$ poi'ia acestora 0i &aloarea cotelor !e ni&el*
9*>*B* Antreprenorul are o%liga'ia s) &eri"ice &aloarea cotelor !e ni&el 0i s) "ac)
cunoscut in&estitorului$ /n scris$ /n caul c) se constat) erori*
1.:. <.p&$>.%!&$a 9a*#!$&%%!
9*8*9* In&estitorul are o%liga'ia !e a pune la !ispoi'ia antreprenorului supra"a'a !e
teren$ li%er) !e orice o%liga'ii$ necesar) acti&it)'ii !e 0antier$ a&Cn! o%liga'ia !e a "i(a pe
teren li#itele acestuia*
9*8*B* Antreprenorul are o%liga'ia !e a /#prej#ui pro&ioriu$ pe !urata !erul)rii
contractului$ teritoriul 0antierului$ pentru a-l proteja !e accesul pu%licului$ !e circula'ia
rutier)$ sau !e &aga%on!ajul ani#alelor*
+e pre"er) /#prej#uirea realiat) cu panouri pline*
9*8*>* E#prej#uirea &a a&ea !e regul) o singur) poart) !e acces /n incint)$ /n scopul
asigur)rii unui control e"icient asupra circula'iei /n 0antier*
En cauri %ine justi"icate se a!#ite 0i e(isten'a unei a !oua intr)ri*
9*8*8* Antreprenorul este o%ligat s) a#enajee parape'i /n jurul tuturor tran0eelor 0i
e(ca&a'iilor !eschise$ s) construiasc) po!e'e pro&iorii$ acolo un!e se i&e0te necesitatea$
pentru a e&ita acci!entele !e #unc) 0i pentru a per#ite accesul personalului !e lucru 0i al
&ehiculelor !e "iecare parte a 0an'urilor*
9*8*=* En caul c) antreprenorul are ne&oie !e spa'iu supli#entar !e lucru sau pentru
!epoitarea #aterialelor$ /n scopul a!ucerii la /n!eplinire a contractului$ &a /ntreprin!e
!e#ersuri proprii$ !e co#un acor! cu in&estitorul$ acesta !in ur#) suportCn! toate
cheltuielile 0i ta(ele pentru "olosirea te#porar) a acestor terenuri*
9*8*@* Dac) antreprenorul constat) /ntCrierea$ /n preluarea terenului 0i suport)
cheltuieli supli#entare !in caua in&estitorului$ la cerere$ in&estitorul /i &a acor!a o
prelungire a !uratei !e e(ecu'ie a lucr)rilor 0i &a acoperi cheltuielile supli#entare*
9*8*?* Nu se a!#ite atacarea lucr)rilor !in contract ")r) realiarea /#prej#uirii
0antierului*
9*8*A* Antreprenorul este o%ligat la plata !aunelor pentru /nc)lcarea sau !eteriorarea
!ru#urilor !e acces sau a re'elelor !e utilit)'i a terenurilor li#itro"e prin !epoitarea !e
17
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
p)#Cnt$ #ateriale sau alte o%iecte$ precu# 0i ca ur#are a unor /ngr)!iri sau li#it)ri !in
&in) proprie*
1.?. T&a)a&$a %"&7&!'&
9*=*9* In&estitorul are o%liga'ia !e a #aterialia pe 0antier a(ele principale ale %aei
!e trasare a o%iectelor*
9*=*B* Antreprenorul are sarcina !e a trasa li#itele o%iectelor$ /n "unc'ie !e a(ele
principale ale %aei !e trasare*
9*=*>* Antreprenorul este r)spun)tor !e trasarea corect) a lucr)rilor "a') !e reperele
!ate !e in&estitor*
9*=*8* Trasarea lucr)rilor &a "i &eri"icat) !e consultant /n care scop antreprenorul este
o%ligat s) protejee 0i s) p)stree cu grij) toate reperele$ %ornele sau alte o%iecte "olosite
la trasarea lucr)rilor*
9*=*=* Dup) &eri"icarea tras)rii lucr)rilor !e c)tre consultant$ antreprenorul &a preg)ti
un !esen /n > e(e#plare pentru a "i apro%at !e in&estitor*
2n e(e#plar$ apro%at &a "i returnat antreprenorului$ celelalte !ou) "iin! /#p)r'ite /ntre
in&estitor 0i consultant*
9*=*@* Orice #o!i"icare a planului !e trasare apro%at$ cerut) !e in&estitor$ &a "i ")cut)
!e antreprenor 0i tri#is) la apro%are !up) aceea0i proce!ur)*
9*=*?* Antreprenorul &a p)stra la !osar atCt planurile !e trasare$ apro%ate$ cCt 0i
planurile ulterioare$ #o!i"icate 0i apro%ate !e in&estitor$ /n &e!erea inclu!erii lor /n cartea
c*-'iei*
1.@. A"#$ *'&.a#!/$ '+!,a#'&!!
9*@*9* In ane(a nr* 9 sunt ar)tate actele nor#ati&e$ alc)tuite !in +TA+-uri$ nor#ati&e
0i instruc'iuni$ cu in!ica'ia un!e sunt pu%licate*
Actele nor#ati&e citate acoper) aspectele pri&in! calitatea #aterialelor$ punerea /n
oper) a acestora 0i con!i'iile !e calitate care se cer pentru realiarea lucr)rilor*
9*@*B* En caul c) "urniorul poate o"eri #ateriale$ articole 0i pro!use !e calitate
apro(i#ati& egal) cu cele pre&)ute /n actele nor#ati&e #en'ionate la punctul 9*@*B*$
atunci antreprenorul &a tre%ui s) o%'in) apro%area in&estitorului sau a consultantului*
In aceast) situa'ie anteprenorul &a /nainta in&estitorului spre apro%are$ o!at) cu
cererea respecti&)$ o copie !e pe stan!ar!ul str)in pri&in! calit)'ile #aterialului respecti&
sau un act e#is !e "urnior$ /n care s) ateste calit)'ile acestui #aterial /n paralel cu
pre&e!erile +TA+ pentru #aterialul in!igen*
Apro%area sau re"uul in&estitorului &a "i co#unicat) antreprenorului /n #a(i#u# 98
ile !e la pri#irea cererii*
1.A. M')#&$ ($ .a#$&!a$
9*?*9* 1aterialele tre%uie s) "ie !e calitate prescris) !e !ocu#enta'iile !e e(ecu'ie 0i
/n con"or#itate cu pre&e!erile actelor nor#ati&e$ ur#Cn! s) "ie supuse la !i&erse pro%e
atunci cCn! in&estitorul sau consultantul le solicit)*
9*?*B* Dac) in&estitorul sau consultantul co#an!) test)ri !e #ostre nepre&)ute /n
!ocu#enta'ie$ atunci costul acestora &a "i suportat !e in&estitor*
9*?*>* Cheltuielile pentru prele&area 0i /ncercarea pro%elor !in #ateriale$ poate /n
oper) care se !o&e!esc necorespun)toare calitati&$ &or "i suportate !e antreprenor* En ca
contrar$ cheltuielile &or "i suportate !e in&estitor*
9*?*8* En caul /n care loturile !e #ateriale -o'el %eton$ ca%luri$ ci#ent$ agregate$
a!iti&i$ ele#ente pre"a%ricate$ etc.$ nu /n!eplinesc con!i'iile !e calitate garantate !e
18
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
certi"icatele !e calitate sau actele nor#ati&e$ se &a interice sau sista i#e!iat utiliarea lor
0i se &or sesia !e urgen'): in&estitorul$ "urniorul 0i organele pentru controlul calit)'ii
pro!uselor*
Encuno0tiin'area nu &a !ep)0iu 8A ore !e la constatare*
9*?*=* Testarea calitati&) a #ostrelor este o acti&itate ce este organiat) !e
antreprenor$ "ie /n la%oratoare proprii$ !otate corespun)tor$ "ie /n la%oratoare specialiate$
pe %a) !e plat)*
9*?*@* Testarea #aterialelor &a "i ast"el organiat) !e antreprenor /ncCt s) se e&ite
/ntCrierile /n progra#ul !e lucru*
1.B. R$5$a%a ($ %#!!#75! p%+!"$
9*A*9* Antreprenorul are o%liga'ia !e a o%'ine toate in"or#a'iile !e la ser&iciile
utilit)'ilor pu%lice$ pri&in! poi'ia re'elelor 0i le &a "ace i#e!iat cunoscut in&estitorului*
9*A*B* Orice !eteriorare pro!us) !in caua !erul)rii progra#ului !e lucr)ri contractate
la re'elele !e utilitate pu%lic) &a "i suportat) !e antreprenor /n ceea ce pri&esc cheltuielile
pentru re#e!ierea situa'iei*
9*A*>* Orice !e&iere sau #o!i"icare per#anent) sau te#porar) a re'elelor pu%lice &a
"i per#is) nu#ai !up) o%'inerea apro%)rii !e la "iecare !e'in)tor a utilit)'ii respecti&e*
9*A*8* De&ierile !e"initi&e ale re'elelor$ care prin poi'ia lor /#pie!ic) co#plet
construc'ia o%iecti&ului !in ca!rul contractului &or "i pl)tite !e c)tre in&estitor*
1.C. A!.$*#a&$a "% ap7 9! $*$&,!$ $$"#&!"7
9*<*9* Antreprenorul are o%liga'ia !e a asigura ali#entarea cu ap) 0i energie electric)
0i &a pl)ti toate costurile 0i cheltuielile care !ecurg !in "olosirea apei 0i a energiei electrice*
9*<*B* Acolo un!e apa nu poate "i asigurat) !in re'eaua pu%lic)$ antreprenorul se &a
/ngriji pentru o%'inerea !e ap) !intr-o alt) surs)*
9*<*>* Antreprenorul general are o%liga'ia !e a asigura accesul la sursa !e ap) 0i !e
energie electric) a su%antreprenorilor s)i sau a antreprenorilor angaja'i !e in&estitor*
9*<*8* Plata consu#ului !e ap) 0i !e energie electric) pri&e0te pe "iecare antreprenor
sau su%antreprenor /n parte*
1.1D. R$a5!!$ "% a5! a*#&$p&$*'&!
9*9:*9* Antreprenorul general este o%ligat s) asigure toate con!i'iile pentru acti&itatea
celorlal'i antreprenori$ "ie a su%antreprenorilor$ "ie a antreprenorilor angaja'i !irect !e
in&estitor$ pentru realiarea lucr)rilor !in incinta 0antierului sau pentru lucr)ri a!iacente
acestuia*
9*9:*B* Antreprenorul general &a asigura acces a!ec&at 0i spa'iu !e lucru$ /n
con"or#itate cu !irecti&ele consultantului*
9*9:*>* Antreprenorul general &a 'ine sea#a /n !e&iul o"ert) c) lucr)rile #en'ionate
la punctele 9*9:*9* 0i 9*9:*B* s) "ie incluse su% "or#) !e costuri supli#entare*
9*9:*8* Antreprenorul general sau antreprenorul este r)spun)tor "a') !e in&estitor
pentru respectarea !e c)tre su%antreprenorii s)i a pre&e!erilor legale 0i pro"esionale*
Partererii !e contract r)spun! "iecare pentru gre0elile proprii*
9*9:*=* Dac) /n cursul !erul)rii contractului se pro!uce o !aun) altei p)r'i ter'e$
atunci p)r'ile contractuale r)spun! soli!ar$ !up) gra!ul !e &ino&)'ie al "iec)rui partener$
!ac) /n clauele contractului nu s-a pre&)ut alt"el*
9*9:*@* Litigiile !intre p)r'ile contractului sunt !e co#peten'a instan'ei jui!ec)tore0ti
/n raa c)reia se situia) lucrarea respecti&)*
19
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
9*9:*?* Litigiile n)scute !in raporturile contractuale pot "i solu'ionate 0i prin ar%itraj$
!ac) p)r'ile /n litigiu con&in ast"el$ ar%itrii tre%uin! s) "ie ale0i !e p)r'i !e co#un acor!*
1.11. C7(!&!$ p&'/!z'&!! ($ 9a*#!$&
9*99*9* Deoarece supra"a'a !estinat) e(ecu'iei reer&orului este "oarte restrCns)$
cl)!irile pro&iorii !e 0antier:%irouri$ #agaii$ !epoite$ se &or a#enaja cu apro%area
in&estitorului*
9*99*B* Toate aceste construc'ii &or "i &or "i /ntre'inute pe cheltuiala e(clusi&) a
antreprenorului*
Qantierul &a organia spa'ii pentru !epoitarea #aterialelor$ organiate pe antreprie
!e lucru*
9*99*>* En caul /n care antreprenorul nu poate contracta opera'iile !e testare a
#aterialelor ce ur#ea) s) "ie puse /n lucru cu la%oratoare !e specialitate /0i &a construi
aceste la%oratoare pe care le &a echipa cu aparatura necesar) 0i &a angaja personal !e
specialitate atestat care &a e#ite acte o"iciale cu pri&ire la test)rile e"ectuate*
1.12. P')#% ($ p&!. a>%#'&
9*9B*9* Antreprenorul &a organia$ "urnia 0i /ntre'ine /n locuri accesi%ile posturi
sanitare !e pri# ajutor$ pe toat) !urata contractului*
9*9B*B* Dotarea 0i /nca!rarea cu personal sanitar a acestor posturi &a "i con"or#) cu
speci"icul lucr)rilor 0i cu pre&e!erile sanitare pentru 0antierele !e construc'ii*
1.13. S$.*a!za&$a, !%.!*a&$a 9! paza
9*9>*9* Qantierul 0i lucr)rile &or "i ilu#inate /n /ntregi#e pCn) la 9;B ore !up) r)s)ritul
soarelui sau ori !e cCte ori &ii%ilitatea este sla%) /n scopul !e a e&ita acci!entele !e
circula'ie ale personalului !e 0antier sau ale pu%licului care au acces /n incint)*
9*9>*B* L)#pile &or "i a#plasate ast"el /ncCt a0earea lor s) "ie apro%at) !e organele
!e protec'ie ale #uncii 0i &or "i #en'inute tot ti#pul /ntr-o stare !e cur)'enie
corespun)toare*
9*9>*>* O%iectele &or "i se#naliate cu pancarte$ care &or ar)ta !enu#irea 0i
caracteristicile geo#etrice 0i "unc'ionale ale acestora*
De ase#enea antreprenorul$ #ai este o%ligat s) plantee pancarte a&ertioare cu
#)suri !e pre&enire /#potri&a acci!entelor !e #unc)$ la "iecare o%iect /n parte$ /n "unc'ie
!e caracteristicile constructi&e ale acestuia*
9*9>*8* Qantierul &a "i /nestrat cu panici !e noapte 0i !e s"Cr0it !e s)pt)#Cn)$
nu#)rul acestora "iin! sta%ilit !e antreprenor /n "unc'ie !e #)ri#ea 0i con"igura'ia
teritoriului /#prej#uit$ /ncCt acesta s) "ie asigurat /#potri&a "urtunilor sau al actelor
negati&e*
1.1:. C%&75$*!a 9a*#!$&%%!
9*98*9* Pe toat) !urata 0antierului$ incinta acestuia$ construc'iile !e organiare$ cCt 0i
acelea care "ac parte !in contract$ &or "i 'inute /n #o! per#anent /n stare !e cur)'enie*
9*98*B* Antreprenorul este o%ligat s) respecte toate regle#ent)rile /n &igoare ale
organelor sanitare$ ale poli'iei 0i ale pri#)riei$ /n scopul asigur)rii unui cli#at !e or!ine /n
!es")0urarea lucr)rilor*
1.1?. Ma#$&!a$ &$z%#a#$ (!* $0"a/a5!! 9! ($.'7&!
9*9=*9* Antreprenorul nu are &oie s) &Cn!) nici un #aterial reultat !in e(ca&a'ii$
!e#ol)ri sau alte lucr)ri ase#enea$ e(ecutate pe 0antierul s)u !ecCt cu autoria'ia scris)
a in&estitorului*
20
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
9*9=*B* Re"olosirea oric)rui ast"el !e #aterial arheologic /n lucr)rile contractate
tre%uie s) ai%) apro%area preala%il) a consultantului*
1.1@. I*)p$"5!a "'*)%#a*#%%! 9! a !*/$)#!#'&%%!
9*9@*9* Antreprenorul este o%ligat s) asigure accesul 0i toate "acilit)'ile pentru a
a%ilita pe consultant 0i pe in&estitor$ sau pe repreentan'ii acestora$ pentru ca ei s)-0i
/n!eplineasc) /n #o! corespun)tor inspec'ia pe 0antier$ ori !e cCte ori ace0tia le solicit)
pe ti#pul !erul)rii contractului*
9*9@*B* Consultantul 0i in&estitorul &or noti"ica antreprenorul$ iua 0i ora cCn!
inten'ionea) s) e"ectuee inspec'ia lucr)rilor /n perioa!a !e garan'ie*
Antreprenorul este o%ligat s) "ie repreentat la inspec'ie$ la !ata 0i ora noti"icat)$ !e
un repreentant autoriat cu r)spun!ere pentru #)surile care ur#ea) s) "ie luate*
9*9@*>* Orice noti"icare se consi!er) c) este ")cut) /n #o#entul /n care
repreentantul in&estitorului sau al consultantului !epune pe %iroul responsa%ilului tehnic
nota scris)$ pe care acesta se#nea) !e pri#ire$ #arcCn! inclusi& !ata$ pe copia notei*
1.1A. S#&%"#%&a ($ '&,a*!za&$ a 9a*#!$&%%!
9*9?*9* Antreprenorul este o%ligat s) asigure o structur) !e organiare care cuprin!e
personal cali"icat calitati&$ cu e(perien') 0i %ine !oat !in punct !e &e!ere nu#eric$ pentru
a asigura respectarea riguroas) a progra#ului !e construc'ii 0i pre&e!erile contractului*
9*9?*B* Antreprenorul$ /n organiarea !e 0antier propus)$ &a ar)ta structura
personalului$ cu toate !etaliile pro"esionale ale "iec)rui post ca: &Crst)$ cali"icare$
e(perien')$ specialiare$ etc*
9*9?*>* Antreprenorul tre%uie s) co#unice in&estitorului nu#ele responsa%ilului
tehnic$ care tre%uie s) "ie atestat tehnico-pro"esional$ care &a &eri"ica lucr)rile !in partea
antreprenorului*
9*9?*8* Antreprenorul &a inclu!e /n organiarea !e 0antier 0i o grup) !e #anage#ent
pentru realiarea contractului /n cCt #ai %une con!i'iuni*
9*9?*=* Grupa !e #anage#ent &a "i con!us) !e responsa%ilul tehnic$ care &a "i un
inginer cu e(perien') !e cel pu'in 9: ani acti&itate /n realiarea !e proiecte si#ilare*
9*9?*@* Personalul ajut)tor care alc)tuie0te grupa !e #anage#ent$ &a "i nu#eric
!i#ensionat /n "unc'ie !e a#plasarea 0i co#ple(itatea lucr)rii$ a&Cn! e(perien'a 0i
cuno0tin'ele necesare*
1.1B. R$.$(!$&$a ($-$"#$'& 9! "%&75$*!a p$ 9a*#!$&
9*9A*9* Antreprenorul este o%ligat s) re"ac) sau s) re#e!iee$ pe parcursul lucr)rilor$
orice lucrare sau parte !e lucrare necorespun)toare !in punct !e &e!ere calitati&*
9*9A*B* I!e#$ s) /n!ep)rtee 0i s) /nlocuiasc) #aterialele care sunt calitati&
necorespun)toare*
9*9A*>* Lucr)rile &or "i #en'inute curat /n per#anen')$ eli%erate !e #olo$ sau !e alte
resturi !e #ateriale*
9*9A*8* Nu se &a pl)ti nici o lucrare pCn) cCn! aceasta nu este ter#inat)$ /n stare
curat)$ iar lucr)rile !e re#e!iere e"ectuate /n #o! co#plet*
9*9A*=* Enainte !e a se cere recep'ia preli#inar) sau "inal) a lucr)rilor sau a unei p)r'i
!in acestea$ antreprenorul tre%uie s) le inspectee el /nsu0i$ /n preala%il$ ca s) se
con&ing) c) ele sunt /ntr-o con!i'ie corespun)toare$ !in punct !e &e!ere calitati&$ pentru
recep'ie*
9*9A*@* En caul /n care antreprenorul$ la !ispoi'ia scris) a consultantului$ nu e(ecut)
pre&e!erile !e la art* 9*9A*9*D 9*9A*B*D 9*9A*>*$ in&estitorul are !reptul s) angajee 0i s)
pl)teasc) altor antreprenori realiarea acestor lucr)ri$ cheltuielile a"erente ur#Cn! a "i
recuperate !e c)tre in&estitor !e la antreprenorul contractant*
1.1C. C%&75$*!a -!*a7 a 9a*#!$&%%!
21
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
9*9<*9* La ter#inarea lucr)rilor antreprenorul &a e&acua !e pe 0antier toate utilajele
!e construc'ii$ surplusul !e #ateriale$ a#%alajele$ !e0eurile 0i lucr)rile pro&iorii*
III.2.2 TERASAMENTE
2.1. S7p7#%&!
Toate e(ca&a'iile &or "i e(ecutate cCt #ai aproape !e !i#ensiunile 0i "or#a e(act) a
o%iectelor$ ast"el /ncCt$ !up) aceea$ s) necesite un #ini#u# !e &olu# !e u#plutur)*
En caul /n care o%iectele sunt relati& aproape unele !e altele$ iar a#priele !e
s)p)tur) ale acestora se intersectea)$ planurile !e s)p)tur) ca 0i s)p)turile propriu-ise
&or "i concepute$ respecti& e(ecutate ca pentru un singur o%iect*
En caul /n care !ou) o%iecte al)turate au cote !e "un!are !i"erite$ s)p)turile se &or
concepe 0i e(ecuta ast"el /ncCt realiarea o%iectului care are cota !e "un!are cea #ai
/ngropat) /n teren s) nu !ea na0tere la #)suri speciale constructi&e$ pentru o%iectul cu
cota !e "un!are superioar)*
+)p)turile pentru lucr)rile !e construc'ii pot "i:
B*9*9* - s)p)tur) la talu &ertical$ ")r) sprijiniri$ /n caul s)p)turilor !e #ic) a!Cnci#e$
cCn! terenul are o coeiune con&ena%il)*
B*9*B* - s)p)tura la talu &ertical$ cu pere'ii propti'i cu sprijiniri !e le#n sau #etalice$
Rprai'uite*
B*9*>* - s)p)tura cu talue /nclinate 0i cu %er#e !in B$: # /n B$: # /n)l'i#e$ &aloarea
/nclin)rii 0i l)'i#ea %er#elor "iin! /n "unc'ie !e caracteristicile "iico - #ecanice ale
terenului !e "un!are*
B*9*8* - s)p)tura cu pere'i &erticali$ realiat) cu pere'i !e palplan0e$ pere'i #ula'i$
chesoane !eschise sau chesoane cu aer co#pri#at*
Pentru asecarea apelor !in s)p)tur) se &a "olosi unul !in proce!eele ur#)toare$ /n
"unc'ie !e caracteristicile terenului:
- !renuri cu po#pare !in pu'uri colectoareD
- po#pare !irect) !in incinta s)p)turiiD
- po#pare !in pu'uri "orate 0i echipate cu "iltreD
- po#pare !in siste#e !e "iltre aciculare*
3olosirea unuia !in siste#ele !e #ai sus este preciat) prin proiect$ /n "unc'ie !e
caracteristicile terenului !e "un!a'ie$ caracteristici ce sunt preciate /n stu!iul geotehnic*
B*9*=* - s)p)turi cu pere'i &erticali nesprijini'i*
Acestea se e(ecut) !easupra ni&elului apelor su%terane /n con!i'iile C 9@< - AA -
paragra"ele: 8*9@D 8*9? 0i 8*9A$ gra!ul !e coeiune "iin! in!icat !e stu!iul geotehnic -,C nr*
=;9<AA.*
B*9*@* - s)p)turi cu pere'i &erticali nesprijini'i
Acestea se e(ecut) !easupra ni&elului apelor su%terane$ cCn! a!Cnci#ea s)p)turii
!ep)0e0te pre&e!erile C 9@< - AA - paragra" 8*9@ 0i con!i'iile paragra"elor 8*9< - 8*9A !in
acela0i nor#ati&*
B*9*?* - s)p)turi cu pere'i /n talu
Aceste s)p)turi se pot e(ecuta /n con!i'iile C 9@< - AA - paragra"ele 8*B< 0i 8*>: cCn!
"un!ul s)p)turii se a"l) !easupra ni&elului apei su%terane*
Ele se e(ecut) 0i /n caul /n care ni&elul apelor su%terane se a"l) peste cota "un!ului
s)p)turii$ /n care ca proiectul tre%uie s) preciee:
a. siste#ul !e asecare al apelor !in s)p)tur)D
%. %er#ele 0i &aloarea taluelor s)p)turiiD
c. !urata "unc'ion)rii siste#ului !e asecare$ /n "unc'ie !e procesul tehnologic !e
e(ecu'ie al o%iectului*
22
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
B*9*A* - s)p)turile cu pere'i &erticali$ realia'i cu palplan0e$ pere'i #ula'i sau
chesoane$ se realiea) !up) proiecte speciale$ care se /ntoc#esc /n #o! o%ligatoriu !e
la ca la ca*
B*9*<* +e #en'ionea) /n #o! special ur#)toarele:
a. La s)p)turile e(ecutate pe terenurile /n pant)$ este interis a se creea !epoite !e
p)#Cnt /n a#onte sau /n a&al !e acestea$ !eoarece se pot !eclan0a "eno#ene !e
alunec)ri* Depoitele !e p)#Cnt$ care &or ser&i ulterior la u#pluturi$ se &or a#enaja /n
a"ara onei !e a#plasare a construc'iei$ /n apropiere !e aceasta$ la !istan'a #e!ie !e
pCn) la 9 L#*
%. Dac) ni&elul cotei !e "un!are a "ost$ !in eroare$ s)pat #ai a!Cnc !ecCt este
necesar$ a!Cnci#ea supli#entar) &a "i u#plut) cu %eton si#plu pe cheltuiala
antreprenorului*
c. Procentul !e s)p)turi #anuale la e(ecutarea e(ca&a'iilor$ pentru construc'ii$ /n
a"ar) !e con!ucte$ e(ceptCn! caurile !e terenuri stCncoase$ se &a sta%ili !e la ca la ca
cu in&estitorul$ !ar nu #ai #are !e 9:F !in /ntregul &olu#* E(cep'ie "ac caurile !e gropi
pentru "un!a'ii in!i&i!uale$ cu supra"a'a /n plan pCn) la B$: ( B$: #$ un!e s)p)turile
#anuale nu &or !ep)0i =:F !in &olu#ul total*
2.2. U.p%#%&!
Di"eren'a /ntre &olu#ul total al e(ca&a'iei pentru un o%iect 0i &olu#ul e(terior al
acestuia$ consi!erat pCn) la ni&elul terenului$ se &a u#ple cu #aterialul reultat !in
s)p)tur)$ /n caul /n care acesta este corespun)tor$ con"or# pre&e!erilor proiectului*
B*B*9* Nu se accept) u#pluturi e(ecutate cu:
- p)#Cnturi cu u#"l)turi 0i contrac'ii #ariD
- #Cluri 0i argile #oiD
- #ateriale cu con'inut !e teren &egetal sau su%stan'e organiceD
- #ateriale eterogene reultate !in !e#ol)ri$ cu resturi !e le#nD
- #ateriale cu %ulg)ri$ etc*
B*B*B* 2#pluturile pentru construc'iile ci&ile 0i in!ustriale se &or e(ecuta /n
con"or#itate cu pre&e!erile C 9@< - AA cap* = - paragra"ele =*9* M =*9? PNor#ati& pri&in!
e(ecutarea lucr)rilor !e terasa#ente$ pentru realiarea "un!a'iilor construc'iilor ci&ile 0i
in!ustriale -,C nr* =;9<AA.*
Gra!ul !e co#pactare al u#pluturilor &a "i con"or# pre&e!erilor C =@ - A= - caietul II -
cap* 9 - paragra"ele 9*9* M 9*?* inclusi& pre&e!erile proiectului*
B*B*>* Antreprenorul este o%ligat s) organiee pe 0antier un la%orator$ echipat 0i
/nca!rat cu personal instruit$ cu atestare !e cali"icare$ pentru a /n!eplini toate testele
necesar$ pentru controlul !up) instruc'iunile actelor nor#ati&e /n &igoare 0i ale
consultantului$ e#i'Cn! %uletine !e anali) pe tot parcursul e(ecut)rii u#pluturilor*
Copiile %uletinelor$ certi"icate !e la%orator$ &or "i re#ise consultantului*
2#pluturile care nu /n!eplinesc gra!ul !e co#pactare cerut &or "i /nlocuite sau
reco#pactate*
Pentru orice tasare a u#pluturii$ constructorul este responsa%il 0i &a e(ca&a /n
consecin') lungi#ea tasat) pCn) la a!Cnci#ea !eter#inat) !e proiectant 0i &a re"ace
u#plutura /n straturi con"or# cerin'elor actelor nor#ati&e*
2.3. I*-'&.a5!! a)%p&a *a#%&!! #$&$*%%!
In&estigarea geotehnic) 0i hi!rogeotehnic) -!ac) este necesar. tre%uie pus) la
!ispoi'ia antreprenorului$ atunci cCn! in&estitorul !ispune !e aceste stu!ii*
23
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
+tu!iul geotehnic tre%uie s) cuprin!) strati"ica'ia a#plasa#entului lucr)rii$ cu
caracteristicile "iico-#ecanice ale strati"ica'iei$ inclusi& sta%ilitatea a#plasa#entului*
+tu!iul hi!rogeologic tre%uie s) "urniee regi#ul apelor su%terane$ cu caracteristica
chi#ic) a acestora$ inclusi& coe"icientul !e per#ea%ilitate al solului*
Antreprenorul pe %aa !ocu#enta'iei tehnice !e #ai sus$ &a !i#ensiona e&alu)rile
sale cu care particip) la o"ert)*
2.:. D$-&!97&!
Nu se &or !o%or/ copaci$ ar%u0ti sau tu"e$ inclusi& t)ierea r)!)cinilor$ ")r) apro%area
autorit)'ilor locale*
Tot #aterialul reultat !in !o%orCri &a r)#Cne /n proprietatea in&estitorului*
III.2.3 BETON, BETON ARMAT EI BETON PRECOMPRIMAT
3.1. G$*$&a!#75!
>*9*9* Calitatea #aterialelor 0i ni&elul !e e(ecu'ie &a "i /n con"or#itate cu:
- +TA+ 9:9:?;:-<:D
- C 98: - A@ -,C 9B;9<A@.
- P ?> - ?A -,C 9B;9<?A.
- C =@ - A= - Caietul G - cap*9*B* 0i > -,C 9-B;9<A@. precu# 0i a stan!ar!elor 0i
nor#ati&elor care pre&)! /n leg)tur) cone()$ con!i'ii !e realiare a unei calit)'i con"or#e
cu aceste acte nor#ati&e*
>*9*B* Toate #aterialele care intr) /n co#ponen'a %etonului tre%uie s) corespun!)
e(igen'elor cerute !e actele nor#ati&e preciate /n preentul caiet !e sarcini$ ne"iin!
a!#is) nici o !erogare ")r) apro%are scris) a consultantului*
>*9*>* Actele care certi"ic) calitatea #aterialelor 0i care ur#ea) s) intre /n alc)tuirea
%etonului tre%uie s) "ie preentate$ /n preala%il$ consultantului*
>*9*8* Antreprenorul este o%ligat s) pl)teasc) con"ec'ionarea$ transportul 0i pro%ele
!e la%orator pentru &eri"icarea calit)'ilor #ostrelor*
>*9*=* Pe !urata lucr)rilor antreprenorul este o%ligat s) ia pro%e #artor 0i s) le
supun) /ncerc)rilor la la%oratorul !e specialitate$ pe cheltuiala proprie$ 0i s) re#it) /n scris$
consultantului reultatul acestor pro%e*
3.2. S#a+!!&$a &$5$#$!
>*B*9* Clasa %etonului$ !e"init con"or# +TA+ 9:9:?;:-<: art*B*9*9*9* se sta%ile0te prin
proiect$ pentru "iecare ele#ent !e construc'ie*
>*B*B* Clasele #ini#e !e %etoane pentru ele#entele !e construc'ii sunt preciate /n
+TA+ 9:9:?;:-<:$ art* B*9*9*>* - ta%elul B$ cu e(cep'iile care sunt pre&)ute /n acela0i
articol*
>*B*>* Pentru sta%ilirea re'etelor !e %eton$ pentru "iecare clas) pre&)ut) /n proiect$
antreprenorul are o%liga'ia$ !e a "ace /ncerc)ri preli#inare /n &e!erea re!ucerii la #ini#u#
a !oajelor !e ci#ent$ 'inCn! sea#a !e calitatea solicitat) pentru %una "unc'ionare /n ti#p
a o%iectului /n cau)*
Reultatul "inal al acestor /ncerc)ri preli#inare &a "i re#is /n scris consultantului /n
&e!erea apro%)rii lui$ /nainte !e a se trece la con"ec'ionarea %etonului pe 0antier*
>*B*8* Nu se a!#ite #o!i"icarea re'etelor !e %eton apro%ate pe parcursul e(ecu'iei
lucr)rii*
>*B*=* En caul %etonului ar#at$ !oajul !e ci#ent nu &a "i #ai #ic !e B8: Lg;#c*
>*B*@* La %etoanele prescrise cu gra! !e i#per#ea%ilitate$ nu se a!#ite ca raportul
A;C s) !ep)0easc) &alorile:
24
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
- :$@ pentru gra!ul !e i#per#ea%ilitate P
9:
8D
- :$== pentru P
9:
8 /n caul %etoanelor si#ple e(puse la agresi&itate intens)D
- :$=: pentru gra!ul !e i#per#ea%ilitate P
9:
AD
- :$8= pentru gra!ul !e i#per#ea%ilitate P
9:
9BD
3.3. Ma#$&!a$ p$*#&% +$#'a*$
3.3.1. Cimenturi
Ci#entul este co#ponentul principal al %etonului*
+orti#entele utuale !e ci#ent$ /n "unc'ie !e !o#eniul 0i !e con!i'iile !e utiliare$ sunt
pre&)ute /n nor#ati&ul C 98: - ane(a IG*9*
3olosirea ci#enturilor se &a "ace !up) cu# ur#ea):
>*>*9*9* Nu se poate /nlocui tipul !e ci#ent pre&)ut /n proiect$ ")r) acor!ul scris al
consultantuluiD
>*>*9*B* Con!i'iile !e li&rare$ transport$ !epoitare 0i control al calit)'ii ci#entului sunt
pre&)ute !e C 98: - A@$ la art* 8*B* M 8*9B$ ane(a 4*9* - art* A*9* 0i ,*9* ca 0i /n +TA+ BB?-
A@*
>*>*9*>* Pentru prepararea %etoanelor se &a utilia ci#entul speci"icat pe plan0ele !e
e(ecu'ie*
>*>*9*8* Ci#entul r)#as la !epoit$ ti#p #ai /n!elungat !e @: ile nu &a putea "i
"olosit la lucr)ri !e %eton 0i %eton ar#at !ecCt nu#ai !up) &eri"icarea st)rii !e conser&are$
/n strict) con"or#itate cu C 98: - A@; Ane(a IG*B*
>*>*9*=* +orti#entele !e ci#enturi$ caracteriarea acestora$ !o#eniul 0i con!i'iile !e
utiliare ale acestora sunt preciate /n C 98: - A@ - Ane(a IG*9*
>*>*9*@* Li&rarea$ !epoitarea 0i controlul calit)'ii ci#entului se &or realia con"or#
pre&e!erilor:
- C 98: - A@$ art* 8*B* M 8*=* - Li&rare 0i transportD
- C 98: - A@$ art* 8*@* M 8*99* - DepoitareD
- C 98: - A@$ ane(a 4*9*;A*9* - Geri"icarea calit)'ii la apro&iionareD Ane(a 4*9*;,*9* -
Geri"icarea calit)'ii /nainte !e utiliare*
1eto!ele !e &eri"icare sunt regle#entate !e +TA+ BB?;9$B$>$8$=$@$ - A@ 0i C 98: - A@
- Ane(a IG*B*
3.3.2. Agregate
La prepararea %etonului cu !ensitatea aparent) cuprins) /ntre BB:9 0i B=:: Lg;#c se
"olosesc agregate grele pro&enin! "ie !in s")rC#area natural) sau concasarea rocilor*
Con!i'iile !e "olosire ale agregatelor pentru con"ec'ionarea %etonului sunt preciate
!e:
a. Con!i'iile tehnice ale agregatelor$ preciate /n +TA+ 9@@?-?@ -C 98:-A@ - Ane(a
IG*>.D
%. 1o!alitatea !e !epoitare - con"or# C 98: - A@$ art*8*9@ 0i ane(a 4*9 - punct A*B*
c. Controlul calit)'ii agregatelor$ la apro&iionare -con"* C 98: - A@$ Ane(a 4*9* -
pct*A*B*. 0i /nainte !e utiliare -con"or# Ane(a 4*9* - pct*,*B*.D
!. Nu este a!#is !erogarea !e la pre&e!erile preciate la puctlele -a.$ -%. 0i -c.D
e. O!at) ce a "ost apro%at) !e consultant sursa !e apro&iionare cu agregate$
schi#%area ei pe parcurs nu este a!#is) !ecCt cu a&iul scris al acestuiaD
". 2#i!itatea agregatelor &a "i !eter#inat) ilnic$ pentru a se corecta /n "unc'ie !e
aceasta "actorul ap)-ci#ent*
1eto!ele !e &eri"icare a calit)'ii agregatelor sunt preciate /n C 98: - A@ - Ane(a IG*8*
25
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
3.3.3. Apa
Apa utiliat) la con"ec'io%area %etonului poate "i !e pro&enien'):
- re'eaua pu%lic) !e ap) pota%il)D
- alte surse$ cCn! apa tre%uie s) /n!eplineasc) con!i'iile !in +TA+ ?<: - A8*
Dac) pe parcursul e(ecu'iei se constat) c) apa pro&enit) !in re'eaua pu%lic) /0i
schi#%) culoarea sau gustul$ se &a sista prepararea %etonului 0i se &a &eri"ica operati&
calitatea apei$ care tre%uie s) "ie con"or# cu +TA+ ?<:-A8*
3.3.4. Aditivi
a. A!iti&ii sunt su%stan'e care a!)ugate la prepararea %etonului au !rept scop
/#%un)t)'irea calit)'ilor acestuia pentru lucra%ilitate$ i#per#ea%ilitate$ reisten'e
superioare$ /ntCrierea sau accelerarea procesului !e /nt)rire$ /#%un)t)'irea gra!ului !e
geli&itate$ etc*
%. 3olosirea a!iti&ilor 0i !oajul acestora sunt pre&)ute /n proiect$ /n "unc'ie !e
caracteristica constructi&) 0i "unc'ional) a o%iectului 0i !e tehnologia !e turnare a acestuia*
c. En caul !e "olosire conco#itent) a !oi a!iti&i sunt o%ligatorii /ncerc)ri preli#inare
0i a&iul unui la%orator !e specialitate*
!. Tipurile uuale !e a!iti&i$ ca 0i #o!ul !e "olosire al acestora$ este pre&)ut /n
nor#ati&ul C 98:-A@:
- Ane(a G*>*9* - A!iti&ul Disan A - pentru /#%un)t)'irea lucraS%ilit)'ii$ a ten!in'ei !e
segregare$ cre0terea gra!ului !e i#per#ea%ilitate 0i a reisten'ei la /nghe'-!eghe'D
- Ane(a G*>*B* - A!iti&ul 3lu%et este un superplasti"iant cu e"ect intens re!uctor !e
ap) 0i se "olose0te /n caul %etoanelor !e clas) #ini#u# ,c 9: -, B::. - 2tiliarea lui se
reco#an!) la caurile ur#)toare:
- %etoane pentru ele#ente su%'iri 0i cu ar#)turi !eseD
- %etoane puse /n lucrare cu po#paD
- %etoane !e reisten'e superioare*
- Ane(a G*>*>* - A!iti&ul /ntCrietor !e pri) REPLA+T cu care se poate o%'ine o
/ntCriere a ti#pului !e pri) !e #a(*9A ore*
- Ane(a G*>*8* - A!iti&i accelerator !e pri) - CLOR2RA DE CALCI2
- Ane(a G*>*=* - A!iti& i#per#ea%iliator pentru #ortare APA+TOP - Nu se "olose0te
la %etoane*
3.3.5. Prepararea betonului
>*>*=*9* ,etonul se &a prepara !e regul) /n sta'ii centraliate$ cu personal cali"icat ale
c)rui sarcini sunt preciate /n C 98: - A@$ ane(a G*9* care tre%uie atestat /n con!i'iile art*
=*B* -:- =*<*
>*>*=*B* ,etonul se caracteriea) prin:
- clasa %etonului$ con"or# ta%el 9*9*D
- lucra%ilitate$ con"or# ta%el 9*B*B* - ane(a 9*B*D
- tipul !e ci#ent$ con"or# ane(a IG*9*D
- #)ri#ea agregatelor - con"or# ane(a IG*>*D
- gra!ul !e i#per#ea%ilitate - ane(a 9*B*;ta%el 9*B*8*
- gra!ul !e geli&itate - ane(a 9*B*;ta%el 9*B*=*
Caracteristica %etonului se preciea) prin proiect*
>*>*=*>* Re'eta %etonului se preciea) prin /ncerc)ri preli#inare$ /n "unc'ie !e
caracteristicile cerute prin proiect$ ast"el /ncCt s) se o%'in) cu un consu# cCt #ai #ic !e
ci#ent*
26
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Reultatele /ncerc)rilor preli#inare$ atestate !e un la%orator !e specialitate autoriat$
&or "i supuse apro%)rii proiectantului*
>*>*=*8* +ta'ia !e %etoane &a li&ra %eton !e calitatea preciat) /n re'eta apro%at) !e
proiectant a&Cn! o%liga'ia !e a !eter#ina ilnic gra!ul !e u#i!itate al agregatelor /n
&e!erea corect)rii "actotrului ap)-ci#ent*
Aceast) corec'ie este singura a!#is) a se a!uce re'etei !e %eton ")r) apro%area
consultantului*
>*>*=*=* Controlul calit)'ii %etonului preparat se &a "ace prin prele&are !e pro%e /n
con!i'iile C 98:-A@;ane(a 4*9* Transporturile 0i /ncercarea pro%elor la la%orator se "ac pe
cheltuiala antreprenorului*
>*>*=*@* A#estecarea 0i /nc)rcarea %etonului /n #ijlocul !e transport se &a "ace /n
con!i'iile art*=*B> la =*B?$ !in nor#ati&ul sus citat*
3.3.. Tran!portul betonului
,etonul gata preparat$ tre%uie s) e&ite /n #o!ul cel #ai riguros ur#)toarele situa'ii:
- pier!erea laptelui !e ci#entD
- e&aporarea sau aportul supli#entar !e ap) !atorit) inte#periilorD
- /nceputul !e pri)$ !atorit) ti#pului prea /n!elungat !e transportD
- segregarea*
Din aceste #oti&e se &or respecta pre&e!erile art* =*$B: - =*>9 0i ta%elul =*9* !in
nor#ati&ul C 98:-A@*
3.:. O5$% p$*#&% a&.7#%&!
>*8*9* O'elul tre%uie s) /n!eplineasc) con!i'iile tehnice pre&)ute /n +TA+ 8>A;9 0i >-
A<$ 8>A;B-A: 0i C 98:-A@ -Ane(a 4I - punctul A*=*.*
>*8*B* Tipurile !e o'el %eton sunt preciate /n ta%elul >*9*;C 98:-A@*
>*8*>* 3olosirea altor tipuri !e o'eluri nu este posi%il) !ecCt cu apro%area
proiectantului care se "ace nu#ai pe %aa certi"icatului !e calitate e#is !e pro!uc)tor*
En lipsa certi"icatului utiliarea o'elului respecti& se &a "ace pe %aa /ncerc)rilor !e
la%orator$ pentru &eri"icarea caracteristicilor #ecanice prin /ncercarea la trac'iune 0i !e
su!a%ilitate*
>*8*8* 3asonarea ar#)turilor se &a "ace con"or# proiectului 0i nor#ati&ului C 98:-A@$
art* >*?* - >*9=*
3.?. C'-&a>$$ 9! )%)5!*$&!$ '&
>*=*9* Co"rajele 0i sus'inerile lor tre%uie s) asigure "or#a$ !i#ensiunile 0i gra!ul !e
"inisare al construc'iei con"or# proiectului*
Calit)'ile pe care tre%uie s) le /n!eplineasc) co"rajele sunt preciate /n C 98:-A@
-art*B*9* - B*?*. Ane(a 4*>* precu# 0i /n P ?> - ?A -art*8*A****8*9B.*
>*=*B* 1ontarea co"rajelor se &a "ace ast"el /ncCt s) asigure "or#a 0i !i#ensiunile
construc'iei$ s) "ie rigi!e 0i "oarte %ine sprijinite pe ele#entele !e sus'inere$ care se
reae#) pe teren$ ast"el /ncCt$ pe ti#pul turn)rii %etonului$ s) nu se pro!uc) !e"or#)ri
laterale sau tas)ri pe &ertical)$ situa'ii care nu sunt a!#ise*
>*=*>* Geri"icarea calitati&) a lucr)rilor !e co"raje 0i !e sprijinire este preciat) /n
nor#ati&ul C =@ - A= - caietul GII - cap*9 art*9*9*$ B*9* -:- B*B****>$ 0i cap* B art* 9*9* -:- >$@$
act nor#ati& a c)rui respectare este o%ligatorie*
>*=*8* Nerespectarea celor !e #ai sus !e c)tre antreprenor poate con!uce la
!e"or#)ri ale co"rajelor /n ti#pul turn)rii$ lucru care &a "i re#e!iat /n #a(i#u# 9 or) !e la
27
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
apari'ie$ prin /nl)turarea 0arjei !e %eton respecti&e$ reco"rarea 0i asigurarea
corespun)toare*
Aceste re#e!ieri se &or suporta pe cheltuiala antreprenorului*
3.@. T%&*a&$a +$#'*%%!
Cuprin!e ur#)toarele acti&it)'i:
>*@*9* 1ontarea ar#)turilorD
>*@*B* Turnarea %etonuluiD
>*@*>* Tratarea %etonului !up) turnareD
>*@*8* Deco"rarea 0i !escintrareaD
>*@*=* Geri"icarea calit)'ii %etonului*
3..1. "ontarea arm#turilor
1ontarea ar#)turilor /n co"raje /ncepe nu#ai !up):
a. recep'ionarea calitati&) a co"rajelor 0i a sprijinirilor acestoraD
%. corespon!en'a cu proiectul a ansa#%lului !e co"raje care ur#ea) s) participe la
procesul !e %etonare$ inclusi& poi'ia golurilorD
c. apro%area !e c)tre consultant a "i0ei tehnologice !e %etonare*
>*@*9*9* Ar#)turi !in o'el #oale
Prin ar#)turi !e o'el #oale se /n'eleg o'elurile %eton O, >?$ PC @:$ +TN, 0i +TP,
sau alte si#ilare care au "ost preciate la punctul >*>*@*;punct c*
a. 1ontarea ar#)turilor !in o'el #oale &a respecta pre&e!erile proiectului 0i
nor#ati&ul C 98:-A@ -art*>*9? -:- >*>8$ ane(a III*B.D
%. +e preciea) c) /nn)!irea %arelor !e ar#)tur) tre%uie s) respecte pre&e!erile
+TA+ 9:9:?;:-<:;@*>*
c. Enlocuirea ar#)turilor pre&)ute /n proiect se "ace nu#ai cu apro%area
consultantului /n con!i'iile C 98:;A@$ art*>*>8*
!. Toleran'ele a!#ise la "asonarea 0i #ontarea ar#)turilor sunt cele pre&)ute C
98:-A@; Ane(a 4*>* - ta%elul 4*>*B*
e. Conco#itent sau !up) ter#inarea #ont)rii ar#)turilor /n co"raje se poea) 0i se
"i(ea) co"rajele golurilor 0i piesele #etalice !e /ncastrare prin ha"tuire !e ar#)turi*
". Geri"icarea calit)'ii 0i recep'ia ar#)turilor$ care sunt lucr)ri care !e&in ascunse$ se
#aterialiea) prin proces &er%al$ /n con"or#itate cu pre&e!erile C =@ - A= - caietul G -
pct*B*8*
3..2. Turnarea betonului
>*@*B*9* Turnarea %etonului la construc'iile !e %eton$ %eton ar#at 0i %eton
preco#pri#at se &a "ace$ /n #o! o%ligatoriu$ /n con"or#itate cu "i0a tehnologic)$ /ntoc#it)
/n preala%il !e antreprenor 0i apro%at) !e consultant*
>*@*B*B* 3i0a tehnologic) !e turnare &a 'ine sea#) !e regulile generale !e %etonare
preciate /n C 98:-A@ -art*@*@D @*A*.$ !e respectarea c)rora &a !epin!e apro%area
consultantului$ #en'ionat) #ai sus*
>*@*B*>* ,etonarea !i"eritelor ele#ente 0i p)r'i !e construc'ie se &a "ace !up) cu#
ur#ea):
a. 3un!a'iile$ ele#entele &erticale$ grinile 0i pl)cile$ ca!rele 0i ele#entele #asi&e
&or respecta C 98:-A@ -art*@*<* M @*9<.*
28
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
%. Nu se a!#it rosturi !e turnare /n a"ara celor care sunt pre&)ute /n proiect 0i /n
"i0a tehnologic)$ apro%at) !e consultant -rostul !e turnare se creea) la /ntreruperea
procesului !e %etonare !e cel pu'in 9 or).* En acest conte(t se preciea) c) ti#pul !e
/ncepere a priei &a "i preciat /n re'eta %etonului$ atunci cCn! se "ac /ncerc)rile
preli#inare*
c. La recipien'ii care /n#againea) lichi!e$ rosturile !e turnare &or "i pre&)ute prin
proiect 0i echipate cu pro"ile !e etaSn0are #etalice sau PGC* Nu se a!#it alte rosturi !e
turnare*
!. En #o! o%ligatoriu$ turnarea %etonului se &a "ace /n straturi oriontale$ !e cel #ult
=: c# grosi#e$ /n caul &i%r)rii cu per&i%ratorul*
e. Co#pactarea %etonului prin &i%rare &a respecta pre&e!erile C 98:-A@; art*@*9< -:-
@*>=D C B9 - A=$ art*@*9* - @*=*$ !Cn!u-se o !eose%it) aten'ie la ona pro"ilelor !e etan0are
0i ona pieselor !e ancoraj$ /n scopul o%'inerii unui corect gra! !e u#plere 0i !e
co#pactare*
". Zonele /n care se constat) c) %etonul este segregat sau /n care co"rajele au ce!at$
&ei punctul >*=*8*$ se &or /nl)tura i#e!iat /nainte !e /nt)rirea %etonului$ aceste one
ur#Cn! a "i re")cute co#plet$ /n #o! corect$ atCt /n ce pri&e0te ar#)tura cCt 0i %etonul* En
caul c) o%iectul /n cau) este recipient care /n#againea) apa$ onele !e contact
a"ectate !e re"acere se &or #arca cu &opsea ro0ie$ atCt la interior cCt 0i la e(terior$ pentru
a se &eri"ica /n #o! special la pro%a !e etan0eitate*
Cheltuielile a"erente /nlocuirii %etonului 0i a ar#)turii$ ca 0i acelea pri&in! resta%ilirea
etan0eit)'ii pri&esc integral pe antreprenor*
3..3. Tratarea betonului dup# turnare
Este ogli%atorie tratarea %etonului !up) turnare$ con"or# C 98:-A@ -art*@*8:-@*8=.*
O aten'ie special) se &a acor!a recipien'ilor pentru lichi!e$ pre&e!erile respecti&e
tre%uin! s) "ie incluse /n proiect*
3..4. $e%o&rarea 'i de!%intrarea
Deco"rarea se &a "ace con"or# pre&e!erilor C 98:-A@ -art*@*8= -:- @*==*.
La recep'ia lucr)rilor !e %eton$ !up) !eco"rare$ se &or respecta pre&e!erile
nor#ati&ului C =@-A= -art*B*?. cu preci)rile !in ane(a 4> 0i 48 !in nor#ati&ul C 98:-A@$
cu pri&ire la toleran'ele 0i la !e"ectele a!#ise*
3..5. (eri&i%area %alit#)ii betonului
a. Controlul calit)'ii %etonului la locul !e punere /n oper) se &a realia con"or#
nor#ati&ului C 98:-A@ -Ane(a 4*9* - cap*D.D pro%ele tri#ise la la%orator con"or# Ane(ei
4*@*$ la%orator care &a e#ite un %uletin unic$ /n %aa c)ruia se &a puteaS "ace aprecierea
calit)'ii %etonului pus /n lucrare$ con"or# pre&e!erilor nor#ati&ului C =@-A= -Caietul G -
art*B*99 - B*9=.*
%. Pro%ele #en'ionate #ai sus &or "i con"ec'ionate$ prele&ate$ p)strate$ notate 0i
/ncercate con"or# pre&e!erilor +TA+ 99?=-AA*
c. De"ectele a!#isi%ile pri&in! aspectul 0i integritatea ele#entelor turnate !in %eton 0i
%eton ar#at sunt ar)tate /n C 98:-A@ -Ane(a 4*8*.*
!. Nu sunt a!#ise !e"ectele care a"ectea) reisten'a ele#entelor !in %eton ar#at
sau care a"ectea) etan0eitatea recipien'ilor care /n#againea) lichi!e*
29
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Aceste !e"ecte se /nl)tur) /nc) !in ti#pul procesului !e %etonare*
Dac) /nl)turarea !e"ectelor nu este posi%il)$ atunci toate cheltuielile necesare pentru
re"acerea structurii !e reisten') sau a etSn0eit)'ii$ ca 0i a acelora preciate la aliniatul
prece!ent$ pri&esc /n #o! e(clusi& pe antreprenor -&ei 0i paragra" >*@*B* - aliniatul ".*
e. Nu este a!#is) acoperirea ele#entelor structurii cu alte lucr)ri -i!uri$ tencuieli$
protec'ii$ "inisaje$ etc. ")r) recep'ia calitati&) a acesteia !e c)tre in&estitor 0i consultant$ cu
care prilej se &a /ncheia un proces &er%al !e lucr)ri care !e&in ascunse*
III.2.: ALTE LUCR1RI DE CONSTRUC=II
:.1. L%"&7&! ($ !z'a5!!
Lucr)rile !e iola'ii incluse /n acest capitol se re"er) la:
- iola'ii ter#ice la acoperiR$ pere'i 0i ra!iere*
- hi!roiola'ii la terase 0i acoperi0uriD
- hi!roiola'ii la construc'ii suprateran) 0i su%teran)$ /#potri&a u#i!it)'ii p)#Cntului
sau /#potri&a apelor "reatice*
4.1.1. Prevederi generale
E(ecutarea lucr)rilor !e iola'ii$ #en'ionate #ai sus se &or "ace cu respectarea
o%ligatorie a ur#)toarelor #)suri:
- #aterialele intro!use /n lucrare &or corespun!e calitati& pre&e!erilor proiectului 0i
ale actelor nor#ati&e preciate /n !ocu#enta'ie$ atestate !e certi"icatele li&rate !e
pro!uc)tor*
- nu se a!#it /nlocuiri !e #ateriale "a') !e pre&e!erile proiectului !ecCt nu#ai cu
acor!ul scris al in&estitoruluiD
- nu se a!#ite poarea #aterialelor !e iola'ii !ecCt nu#ai !up) recep'ia suportului
pe care se aplic) !in punct !e &e!ere calitati&$ /n con"or#itate cu pre&e!erile nor#ati&ului
C =@ - A= - Caietul 4IG$ cu care prilej se &a /ncheia proces &er%al !e lucr)ri care !e&in
ascunseD
- nu se a!#ite poarea /n lucrare a #aterialelor care au "ost !eteriorate !in caua
#anipul)rilor sau a !epoit)rii necorespun)toare*
4.1.2. "ateriale
- calitatea #aterialelor pentru iola'ii ter#ice este regle#entat) !e ur#)toarele acte
nor#ati&e:
+TA+ A:>@ - A9 - %eton celular autocla&iat
+TA+ ?>8> - A: - agregate #inerale u0oare gur) e(pan!at)
C 9:? - AB - nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecutarea lucr)rilor !e iola'ii
ter#ice la cl)!iri* ,*C* nr* 9;9<A> 0i >;9<A@*
- calitatea #aterialelor pentru hi!roiola'ii este regle#entat) prin ur#)toarele acte
nor#ati&e:
+TA+ B>==;B-A? - hi!roiola'ii !in #ateriale %itu#inoase la ele#ente !e
construc'ie
+TA+ B>==;>-A? - hi!roiola'ii !in #ateriale %itu#inoase la terase 0i
acoperi0uri*
30
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
C 99B - A@ - nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecutarea hi!roiola'iilor !in
#ateriale %itu#inoase la lucr)ri !e construc'ii$ cap*B - paragra"e B*9*9* - B*9*>* #ateriale*
,C nr* <;9<A?*
4.1.3. E*e%u)ia i+ola)iilor
8*9*>*9* Iola'ii ter#ice
Iola'iile ter#ice se &or e(ecuta /n con"or#itate cu pre&e!erile proiectului precu# 0i
/n concor!an') cu ur#)toarele acte nor#ati&e:
C 9:? - AB - nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecu'ia lucr)rilor !e iola'ii
ter#ice$ #en'ionat #ai sus*
8*9*>*B* 6i!roiola'ii
Aceste lucr)ri se &or e(ecuta con"or# pre&e!erilor proiectului 0i /n concor!an') cu
ur#)toarele acte nor#ati&e:
C 99B - A@ - nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecutarea hi!roiola'iilor !in
#ateriale %itu#inoase la lucr)ri !e c-'ii - cap*> - la terase 0i acoperi0uriD cap*8 - la c-'ii
su%terane paragra"e 8*9*D 8*B*D 8*>*D 8*8*D 8*=*D 8*@*D 8*? 0i 8*A*D ,*C* nr* <;9<A@*
4.1.4. ,e%ep)ia lu%r#rilor de i+ola)ii
+e &a "ace /n con!i'iile prescrise !e nor#ati&ul C =@ - A= -caietul 4IG - Iola'ii - cap*9D
BD > 0i 8. cu care prilej se preciea) c) lucr)rile necorespun)toare ur#ea) s) "ie
re")cute pe cheltuiala integral) a antreprenorului*
:.2. M'&#a&$
8*B*9* 1ortarul pentru i!)rii 0i tencuieli$ /n a"ar) !e acela "olosit la i!)ria !in %eton
celular autocla&iat se prepar) con"or# Instruc'iunilor tehnice C 9? - AB$ pu%licat /n ,*C*
nr* 9;9<A> 0i 8;9<A=*
Calitatea$ co#poi'ia$ prepararea 0i transportul #ortarelor sunt pre&)ute /n actul
nor#ati& #en'ionat #ai sus*
Este strict o%ligatoriu respectarea pre&e!erilor proiectului corelate cu con!i'iile
preciate /n nor#ati&ul C 9? - AB*
8*B*B* 1ortarul pentru tencuieli hi!ro"uge se prepar) cu ci#ent$ ")r) a!aos !e &ar*
8*B*B*9* Pentru tencuielile !e protec'ie hi!ro"ug) o%i0nuite$ care se aplic) la c)#ine 0i
%aine !e #ic) capacitate$ se &a "olosi #ortarul #arca 1 9:: T$ ")r) a!aos !e &ar$ cu
!oaj !e >?: - ><: Lg ci#ent;#c*
8*B*B*B* Pentru tencuielile speciale$ care se aplic) la recipien'i care /n#againea)
ap) !e #are capacitate$ se &a "olosi o tencuial) special)$ aplicat) /n #ai #ulte straturi -
")r) a!aos !e &ar*
8*B*>* Nisipul care se "olose0te la #ortare &a a&ea ur#)toarea granuloitate$
raportat) la 9 #c !e #ortar:
- nisip :-9 ##***:$:A #c
- nisip :-> ##***:$9B #c
- nisip :-? ##***:$<@ #c
Con!i'iile tehnice pe care tre%uie s) le /n!eplineasc) agregatele sunt ar)tate /n
+TA+ 9@@?-?@*
31
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
Nu este a!#is) !epoitarea nisipului pentru tencuieli !irect pe p)#Cnt sau pe
plat"or#e %alastate*
Pentru aplicarea tencuielilor speciale hi!ro"uge se &a consulta nor#ati&ul C 98:-A@$
ane(a G*>*=*
Prepararea #ortarului pentru protec'ia hi!ro"ug) o%i0nuit) se poate utilia co#poi'ia
!at) /n ta%elul G*>*=*B*!in Ane(a G*>*=* iar pentru cele speciale cea !in ta%elul G*>*=*>*
Pentru tencuielile speciale hi!ro"uge se poate aplica 0i co#poi'ia 0i strati"ica'ia !e la
articolul C3 9B A9 !in In!icatorul !e nor#e !e !e&i PCP seria 9<A9*
Tencuielile la recipien'i se &or e(ecuta nu#ai !up) e"ectuarea pro%elor !e
etan0eitate*
+upra"e'ele !e aplicare se &or /n)spri prin 0a%lare #ai ales !ac) sunt nete!e*
8*B*8* Apa utiliat) la prepararea #ortarelor tre%uie s) pro&in):
- "ie !in re'eaua pu%lic)
- "ie !in alte surse$ /n care ca tre%uie s) /n!eplineasc) con!i'iile tehnice pre&)ute
/n +TA+ ?<:-A8*
4.3.5. Cimentul
Ci#entul care se "olose0te pentru #ortare este in!icat /n nor#ati&ul C 98:-A@ -
ane(a IG*9* - ta%elul IG*9*=*D nor#ati& pu%licat /n ,C nr* 9B;9<A@*
+e #en'ionea) c) pentru a e&ita !i"icult)'i !e apro&iionare 0i !epoitare atunci
cCn! este posi%il se &a "olosi ci#entul Pa >=$ care ca se &or re!uce !oajele !e ci#ent cu
=F*
Con!i'iile !e li&rare$ transport$ !epoitare 0i control al calit)'ii ci#entului sunt
preciate /n nor#ati&ul C 98:-A@ la paragra"ele 8*9*9* - 8*9*B*
8*>*@* Calitatea e(ecut)rii tencuielilor este preciat) /n nor#ati&ul C =@ - A= - caietul
I4 - paragra"ele @*9* - @*9< 0i ane(a I4*9* -re"eritoare la a%aterile a!#ise la recep'ia
calitati&) a tencuielilor.*
III.2.? SUMARUL ACTELOR NORMATIVE
1. STAS;%&!
9*9* +TA+ BB?-A@;9$B$>$8$= 0i @
- Ci#enturi* Propriet)'i 0i !eter#in)ri
9*B* +TA+ ?<:-A8 - Apa pentru %eton 0i #ortar
9*>* +TA+ 9:9:?;:-<: - Calculul 0i alc)tuirea ele#entelor structurale !in %eton$ %eton
ar#at 0i
%eton preco#pri#at
9*8* +TA+ 9@@?-?@ - Agregate naturale grele pentru %eton 0i #ortar$ cu lian'i #inerali
9*=* +TA+ 8>A;9 0i >-A< - O'el la#inatD plase su!ate
9*@* +TA+ 8>A;B-A: - +Cr#) tras) pentru %eton ar#at
9*?* +TA+ @8AB;B-A: - +Cr#) nete!) pentru %eton preco#pri#at*
9*A* +TA+ @8AB;>-A: - +Cr#) a#prentat) pentru %eton preco#pri#at*
9*<* +TA+ @8AB;8-A: - Toroane pentru %eton preco#pri#at
9*9:* +TA+ @@=?;A< - Ele#ente pre"a%ricate !in %eton ar#at 0i %eton preco#pri#at*
Con!i'ii tehnice generale !e calitate*
9*99* +TA+ @@=?;B-A< - Pre"a%ricate !in %eton$ %eton ar#at 0i %eton preco#pri#at
9*9B* +TA+ @@=?;>-A< - Pre"a%ricate !in %eton$ %eton ar#at 0i %eton preco#pri#at*
Proce!ee !e &eri"icare a caracteristicilor generale*
32
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
9*9>* +TA+ 9B?= - A: - Encerc)ri !e %etoane* Deter#inarea reisten'elor #ecanice
9*98* +TA+ ??B9 - <: - Tipare #etalice pentru ele#ente pre"a%ricate* Con!i'ii tehnice !e
calit*
9*9=* +TA+ @:B< - A< - ,locuri #ici !in %eton cu agregate u0oare
9*9@* +TA+ 9:A>> - A: - ,eton celular autocla&iat* Ele#ente rear#ate
9*9?* +TA+ 8=? - A@ - C)r)#ii cera#ice pline
9*9A* +TA+ =9?=;9DB-A@- C)r)#ii 0i %locuri cera#ice cu goluri &erticale* Con!i'ii !e
calitate 0i
"or#e 0i !i#ensiuni*
9*9<* +TA+ A=@: - A: - ,locuri cera#ice cu goluri oriontale
9*B:* +TA+ 8=@ - ?> - C)r)#ii !e construc'ie !in argil) ars)* Reguli 0i #eto!e !e
&eri"*calit*
9*B9* +TA+ 9:9:<;9-AB - Lucr)ri !e i!)rie* Calculul 0i alc)tuirea ele#entelor
9*BB* +TA+ 9:>:-A= - 1ortare o%i0nuite pentru i!)rie 0i tencuieliD
9*B>* +TA+ A:>@-A9 - ,eton celular autocla&iat* Ga %eton
9*B8* +TA+ ?>8>-A: - Agregate #inerale u0oare* Granulit*
9*B=* +TA+ B>==;B-A? - 6i!roiola'ii !in #at*%itu#inoase la ele#* !e c-'ii
9*B@* +TA+ B>==;>-A? - 6i!roiola'ii !in #at*%it* la terase 0i acoperi0uri
9*B?* +TA+ B=@:;9-A> - Par!oseli !in piatr) natural) sau arti"icial)* Ele#ente geo#etrice
9*BA* +TA+ B=@:;>-A8 - Par!oseli !in piatr) natural) sau arti"icial)* Reguli 0i #eto!e !e
&eri"*
9*B<* +TA+ ?<9=-?9 - Co&or !in policlorur) !e &inil pe sup*te(til*
9*>:* +TA+ BBA;9-A? - Parchet !in le#n #asi& ptr* par!oseli
9*>9* +TA+ A=>-A: - Gea#uri trase
T9*>B* +TA+ <8<-A@ - Gea#uri ar#ate
9*>>* +TA+ BB?8-AA - Lucr)ri !e tinichigerie* ,urlane$ jghea%uri 0i accesorii !e /#%inare
9*>8* +TA+ 8=@-A: - 3erestre 0i u0i !e %alcon !in le#n$ ptr* construc'ii
9*>=* +TA+ ?<<-A: - 3erestre 0i u0i !in le#n* Con!i'ii tehnice generale
9*>@* +TA+ =>=>-A: - 3erestre 0i u0i !e %alcon 0i u0i interioare !in le#n* 3or#are 0i
alc)t*
9*>?* +TA+ ?=@? - <: - Te&i !e o'el su!ate longitu!inal ptr* c-'ii
9*>A* +TA+ 89@=-A: - Reer&oare !in %eton ar#at 0i %eton preco#pr*Prescrip'ii
generale*
9*><* +TA+ B<98-A8 - Lucr)ri !e !ru#uri* Terasa#ente* Con!*tehnice !e calitate
9*8:* +TA+ 9A>-A@ - Lucr)ri !e !ru#uri* +traturi !e %a) 0i /#%r)c)#in'i %itu#inoase
!in
#aca!a# penetrat 0i se#ipenetrat*
9*89*+TA+ @8::-A8 - Lucr)ri !e !ru#uri* +tructuri !e %a) 0i !e "un!a'ie*
Con!*tehn*!e cal*
9*8B* +TA+ @@B-A< - Lucr)ri !e !ru#uri* Agregate naturale !e %alastier)*
9*8>* +TA+ ?<:-A8 - Ap) pentru %etoane
2. NORMATIVE SI INSTRUC=IUNI
B*9* C 9@< - AA - Nor#ati& pentru e(ecutarea lucr)rilor !e terasa#ente$ pentru
realiarea "un!a'iilor la c-'ii ci&ile 0i in!* -,C nr* =;9<AA.
B*B* C =@ - A= - Nor#ati& pentru &eri"icarea calit)'ii 0i recep'ia lucr)rilor !e c-'ii
-,C 9-B;9<A@.
B*>* C 98: - A@ - Nor#ati& pentru e(ecutarea lucr)rilor !in %eton 0i %eton ar#at
-,C 9B;9<A@.
33
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
B*8* P ?> - ?A - Instruc'iuni tehnice pentru proiectarea 0i e(ecutarea recipien'ilor !in
%eton ar#at 0i %eton preco#pri#at ptr* lichi!e -,C 9B;?A.
B*=* C B9-A= - Nor#ati& ptr* e(ecutarea lucr)rilor !in %eton preco#pri#at -,C 8;A@.
B*@* P*B*-A=- Nor#ati& pri&in! calculul 0i e(ecutarea structurilor !e i!*-,C 99;A=.
B*?* C 9:?-AB - Nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecutarea lucr)rilor !e iol*ter#ice la
cl)!iri -,C 9;9<A> 0i >;A@.
B*A* C 99B - A@ - Nor#ati& pentru proiectarea 0i e(ecutarea hi!roi* la lucr)ri !e c-'ii
-,C nr* <;9<A@.
B*<* C 9? - AB - Instruc'iuni tehnice ptr* prepararea #ortarului -,C 9;9<A> 0i 8;9<A=.
B*9:* C > - ?@ - Nor#ati& pentru e(ecutarea ugr)&elilor 0i &opselelor -,C =;9<?@.
B*99* C >= - AB - Nor#ati& pentru alc)tuirea 0i e(ecutarea par!oselilor -,C 99;9<AB.
B*9B* C 8? - A@ - Instruc'iuni tehnice ptr* "olosirea 0i #ontarea gea#urilor 0i a altor
pro!use !e sticl) /n c-'ii -,C =;9<A@.
B*9>* C 9<< - ?< - Instruc'iuni tehnice pri&in! li&rarea$ !epoitarea$ transportul 0i #ontarea
/n c-'ii a tC#pl)riei !e le#n -,C 9;9<A: 0i B;9<A?.
B*98* C =@ - A= - Nor#ati& pentru &eri"icarea calit)'ii 0i recep'ia lucr)rilor !e c-'ii
0i instala'ii a"erente -,C 9-B;9<A@.
B*9=*P 9: - A@ - Nor#ati& pri&in! proiectarea 0i e(ecutarea lucr)rilor !e "un!a'ii !irecte
la c-'ii
B*9@* C B< - A= - Nor#ati& pri&in! /#%un)t)'irea terenurilor !e "un!are sla%e prin
proce!ee #ecanice
B*9?* C 99 - ?8 - Instruc'iuni tehnice pri&in! alc)tuirea 0i "olosirea /n c-'ii a panourilor
!in placaj$ pentru co"raje*
B*9A* C >? - AA - Nor#ati& pentru alc)tuirea 0i e(ecutarea /n&elitorilor la c-'ii*B*9<*
C 9@> - A? - Instruc'iuni tehnice pentru "olosirea pro"ilelor /ncastrate !in PGC
plasti"iat la etan0area rosturilor ele#entelor !e c-'ii*
VI. M1SURI DE PROTEC=IA MUNCII
La ela%orarea preentului proiect s-au a&ut /n &e!ere ur#)toarele nor#ati&e 0i prescrip'ii
pri&in! protec'ia #uncii 0i pre&enirea 0i stingerea incen!iilor :
- Legea <:;9<<@ Legea protec'iei #unciiD
- NGP1-<@ Nor#e generale !e protec'ia #uncii*
Pe tot parcursul e(ecu'iei lucr)rilor$ precu# 0i /n acti&itatea !e e(ploatare 0i /ntre'inere a
instala'iilor proiectate se &a ur#)rii respectarea cu stricte'e a pre&e!erilor actelor
nor#ati&e #en'ionate* Lista !e #ai sus nu este li#itati&) 0i &a "i co#pletat) cu restul
pre&e!erilor legale /n !o#eniu$ a"late /n &igoare la #o#entul respecti&*
R)spun!erea pri&itoare la respectarea legislaiei n &igoare re&ine n /ntregi#e
e(ecutantului lucr)rii n perioa!a !e realiare a in&estiiei i %ene"iciarului pe perioa!a !e
e(ploatare nor#al$ /ntre'inere curent i reparaii -!up recep'ionarea lucr)rilor i a punerii
n "unc'iune.*
Pe tot parcursul e(ecu'iei lucr)rilor$ precu# 0i /n acti&itatea !e e(ploatare 0i /ntre'inere a
instala'iilor proiectate se &a ur#)rii respectarea cu stricte'e a pre&e!erilor actelor
nor#ati&e #en'ionate* Lista !e #ai sus nu este li#itati&) 0i &a "i co#pletat) cu restul
pre&e!erilor legale /n !o#eniu$ a"late /n &igoare la #o#entul respecti&*
34
Proiectant general: ARHIDOM, Cluj Napoca
Proiectant arhitectura: WESTPLAN, Cluj Napoca
PRO ATRIUM, Cluj Napoca
Proiectant structura: TOP PROIECT, Cluj-Napoca
REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI, ACCESE CAROSABILE
SI PIETONALE SI AMENAJARE SPATII VERZI IN ORAS BAIA SPRIE
AMENAJARE ALEI PIETONALE SI SPATII VERZI
IN ZONELEGUTIN, PLEVNEI A SI PLEVNEI B
Faza: DTAC + DTOE
R)spun!erea pri&itoare la respectarea legislaiei n &igoare re&ine n /ntregi#e
e(ecutantului lucr)rii n perioa!a !e realiare a in&estiiei i %ene"iciarului pe perioa!a !e
e(ploatare nor#al$ /ntre'inere curent i reparaii -!up recep'ionarea lucr)rilor i a punerii
n "unc'iune.*
35