Sunteți pe pagina 1din 2

Deschiderea, inregistrarea si plata prin acreditive.

Monografii contabile
Vom trata subiectul acreditivelor prin intermediului unui studiu de caz care priveste o societate comerciala care
are ca obiect principal de activitate livrarea de marfuri la export. Din punct de vedere comercial, societatea
incaseaza avansuri de la clienti pentru lansarea comenzilor in executie.

Pentru garantarea avansului, clientii societatii doresc deschiderea de acreditive. La randul ei, societatea
doreste deschiderea de acreditive de catre clienti pentru garantarea restului de plata. Aprovizionarea cu materie
prima se face prin achizitia intracomunitara, iar furnizorul doreste garantarea platii printr-un acreditiv transferabil,
cu scadenta la 60 de zile dupa livrarea marfii. De asemenea, pentru plata unui furnizor din tara, cu decontare in
lei, se emite un acreditiv.

Acreditivele pentru garantarea avansurilor incasate de la clienti sunt garantate printr-un plafon de linie de credit
ipotecar, iar cele pentru plata furnizorilor sunt garantate cu cash colateral. Monografie contabila: cand societatea
primeste o comanda de 100.000 euro de la o societate din Brazilia, de la care incaseaza in avans suma de
10.000 euro.

Incasare avans:

5124 "Conturi la banci in valuta" = 419 "Clienti creditori" cu suma de 10.000 euro

Societatea deschide un acreditiv garantat prin linie de credit, ce are scadenta la 15 zile dupa termenul maximal
de livrare a marfii. Deoarece scadenta acreditivului este ulterioara livrarii, si se va produce executia acreditivului
numai in cazul nelivrarii marfii, din punct de vedere contabil, suma de 10.000 euro se va inregistra in contul
extrabilantier 8011 "Giruri si garantii acordate".

Prin mesaj letric, cu 10 zile inainte de livrare, banca comerciala la care isi are deschis contul anunta ca acest
client din Brazilia a deschis un acreditiv in favoarea societatii ce se va deconta contra documentelor de livrare.

Acreditivele reprezinta cel mai sigur mod de incasare a unei marfi livrate in conditiile agreate de ambele parti
cand acestea nu se cunosc sau nu au incredere reciproca. Subliniem aspectul foarte important ca documentele
trebuie sa fie foarte corect intocmite, iar lipsa unor elemente din acestea poate sa conduca la refuzul platii chiar
daca livrarea a fost facuta.

Acest lucru este posibil deoarece decontarea acreditivului se efectueaza de banca ce nu solicita acordul
clientului decat in cazul discrepantelor. Daca documentele sunt conforme, plata sumelor se face contra
documente; banca nu verifica realitatea tranzactiei. Si aceasta suma de 90.000 euro se va contabiliza la data
deschiderii acreditivului in contul 8021 "Giruri si garantii primite".

Livrare marfa catre clientul din Brazilia:

4111 "Clienti" = 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" cu suma de 100.000 euro

Incasarea marfurilor din avans:

419 "Clienti creditori" = 4111 "Clienti" cu suma de 10.000 euro

5124 "Conturi la banci in valuta" = 4111 "Clienti" cu suma de 90.000 euro

Din punct de vedere fiscal, aceasta livrare la export este scutita de TVA cu drept de deducere, conform art. 143
alin. (1) din Codul fiscal. O.M.F.P. nr. 2.222/2006 stabileste ca scutirea de TVA se realizeaza prin prezentarea
urmatoarelor documente:
- factura corect intocmita, conform art. 155 din Codul fiscal;
- declaratia vamala de export, certificata pe verso de autoritatile vamale;
- documentul de transport din care sa rezulte ca transportul este in sarcina societatii si/sau contractul/comanda,
alte documente cum ar fi asigurarea de transport extern, cand transportul este in sarcina clientului.

Observam ca, in aceste situatii, sumele in contul de acreditive atat acordate, cat si primite au fost evidentiate in
conturi extrabilantiere ce se vor inchide prin finalizarea livrarilor. In ceea ce priveste situatia cu plata unui acreditiv
catre societatea furnizoare de marfuri, monografia contabila este urmatoarea:

Societatea furnizoare este din Italia si livreaza marfurile ce sunt exportate in suma de 50.000 euro, garantate
printr-un acreditiv cu plata la 60 de zile dupa livrare.

Deschiderea acreditivului:

5412 "Acreditive in valuta" = 581 "Viramente interne" cu suma de 50.000 euro

581 "Viramente interne" = 5124 " Conturi la banci in valuta" cu suma de 50.000 euro

Acest acreditiv reprezinta o creanta in valuta si se supune reevaluarii la cursul comunicat de BNR la finele lunii,
conform pct. 186 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea.

Inregistrare diferente nefavorabile de curs:

665 "Cheltuieli cu diferente de curs valutar" = 5412 "Acreditive in valuta"

Inregistrare diferente favorabile de curs:

5412 " Acreditive in valuta" = 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

Inregistrare diferente favorabile de curs:

371 "Marfuri" = 401 "Furnizori" cu suma de 50.000 euro

Din punct de vedere fiscal, societatea are urmatoarele obligatii:

- se inregistreaz inainte de efectuarea operatiei in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 1582 din
Codul fiscal;
- efectueaza plata TVA prin operatia de taxare inversa, articol contabil

4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata" conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

- declara achizitia in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390.

La deschiderea acreditivului, catre furnizorul din Romania, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

581 "Viramente interne" = 5121 "Conturi la banci in lei" la plata furnizorului

5411 "Acreditive in lei" = 581 "Viramente interne"

401 "Furnizori" = 5411 "Acreditive in lei"

S-ar putea să vă placă și