Sunteți pe pagina 1din 2

SC TCIF SA

Craiova

PROCEDURA DE EXECUTIE
DESFACEREA TENCUIELILOR

COD: D. TENC .32


REVIZIA: 0
EDITIA :2
Data 02.03.2009
PAG: 1
DIN 2
EXEMPLAR NR.

1SCOP
Procedura prezinta principiile pentru executarea lucrarilor de desfacere a tencuielilor interioare
si exterioare la cladiri precum si responsabilitatile personalului de executie implicat in aceasta
activitate.
2. DOMENIU
Procedura se aplica la lucrarile de desfacere a tencuielilor la cladirile de locuit, social-culturale,
constructii industriale si agrozootehnice.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
a. Conform MQ.
b. Conform ISO 9001/2000.
c.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
MQ, Caietele de sarcini ale lucrarii.
5. RESPONSABILITATI
5.1. Responsabilul de lucrare
sa asigure buna organizare a procesului de lucru;
executarea lucrarilor , in conformitate cu prevederile proiectul
sa intocmeasca si sa tina la zi procesul verbal de receptie ;
organizeaza asigurarea cu unelte si scule specifice;
raspunde de receptia calitativa a lucrarilor .
5.2 Responsabilul CQ
efectueaza prin sondaj controlul lucrarilor de demolare;
verifica si confirma inregistrarile intocmite.

6. PROCEDURA
6.1 Scule si dispozitive
-ruleta, metru, galeata metalica, ciocan, rotopercutor de mica putere, lopata, matura, roaba.
6.2. Executarea lucrarilor de desfacere a tencuielilor.
- dezafectarea si desfacerea instalatiilor electrice acolo unde este cazul;
- protejarea sau desfacerea instalatiilor sanitare si termice acolo unde este cazul;
- verificarea prin ciocanire a rezistentei si aderentei tencuieli vechi la pereti si tavan;
- delimitarea zonelor cu tendinte de exfoliere si cadere ;
- directia de desfacere a tencuielilor este de sus in jos;
- cind inaltimea zidului care necesita desfacerea tencuielilor este mare se va folosi schele;
- cind exista mai multe straturi de tencuiala, se indeparteaza straturile cu rezistenta slaba . In
cazul in care si stratul din interior este slab se indeparteaza tot pina la zidaria suprafetei.
- indepartarea stratului de tencuiala se va face in asa fel incit sa nu se deterioreze structura din
zidarie sau beton a peretelui;
- in zonele cu fisuri se va proceda la curatirea acestora pe toata lungimea si se va adinci cu 1015 mm;

- in zonele cu igrasie, se va indeparta zonele umede pina la zidarie si se va trata suprafata


corespunzator;
- in zona golurilor pentru tocarie se va demola astfel incit sa nu se strice forma si muchiile;
- in zonele de perforare a zidariei de conducte se are in vedere protejarea acestora ;
- la strapungerile prin beton daca armatura este corodata aceasta se inlocuieste;
- desfacerea tencuielii pina la planseu necesita si scoaterea pervazurilor;
- pardoseala se va proteja dupa caz cu carton sau folie de plastic, precum si traseele pe unde
se evacueaza molozul rezultat;
- eliminarea molozului se va face dupa caz cu galeata metalica sau roaba.
6.3. Receptia.
- se va verifica daca lucrarile de desfacere a tencuielilor s-au efectuat conform proiectului;
- se va verifica daca in zonele golurilor, in dreptul strapungerilor zidurilor, de-a lungul fisurilor
existente si in zonele cu igrasie s-au executat corect demolarile;
- se va verifica daca molozul rezultat a fost bine curatit si depozitat in spatiu special amenajat.
7. INREGISTRARI
- procese verbale de receptie.

Nume si prenume
FUNCTIA
SEMNATURA

ELABORAT
Ing. Dane Daniela
Gerona
Responsabil AQ

VERIFICAT
Ing. Ionescu Cornel Florin

APROBAT
Ing. Tronea Constantin

Director tehnic

Director General