Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDUR PRIVIND DERULAREA STAGIULUI DE PRACTIC

specializarea: Contabilitate i informatic de gestiune
Pas 1. Alegerea centrului de practic
Fiecare student identific un centru de practic dispus s ofere sprijin pentru efectuarea stagiului de
practic. Centru de practic poate fi doar o societate comercial, NU instituie public, banc, persoan
fizic autorizat, ONG etc.


Pas 2. ncheierea conveniei de practic
Cnd exist acordul centrului de practic pentru efectuarea stagiului de practic se ncheie convenia de
practic (vezi fiier ataat). Se completeaz n format electronic cu datele de identificare ale centrului de
practic i ale studentului, precum i cu datele de identificare ale tutorelui (articolul 8 din convenie). Se
listeaz n 3 exemplare, se semneaz i se stampileaz de ctre reprezentantul legal al centrului de
practic i se semneaz de ctre student. Convenia de practic se dateaz ulterior, dup semnarea de
ctre toate cele 3 prile implicate. Cele 3 exemplare ale conveniei completate i semnate se predau
coordonatorului de practic pentru centralizare i semnare de ctre Decanul FEAA. Dou exemplare se
restituie apoi studentului unul pentru centrul de practic, altul pentru student.

Coordonatori de practic:
- seria 1: grupa 1 - Alman Alina
grupa 2 Dumitrescu Alin
grupa 3 Dumitrescu Alin
- seria 2: grupa 1 Alman Alina
grupa 2 Circa Cristina
grupa 3 Circa Cristina


Pas 3. Derularea stagiului de practic
Durata minim a stagiului de practic este de 90 de ore i necesit parcurgerea temelor prevzute n fia
disciplinei (vezi fiier ataat), n condiiile oferite de centrul de practic. Pe parcursul stagiului studentul
ntocmete jurnalul de practic pentru fiecare zi de practic (vezi fiier ataat), detaliind activitile pe
care le efectueaz. Fiecare fil din jurnalul de practic se semneaz de ctre tutorele de practic pentru
confirmarea activitilor.


Pas 4. Evaluarea stagiului de practic
Evaluarea stagiului, prin colocviu, are loc la o dat anunat n luna septembrie 2014. La colocviu
studentul va prezenta:
- jurnalul de practic (vezi fiier ataat) acesta va fi pstrat la FEAA
- un dosar coninnd copii ale documentelor utilizate/prelucrate/studiate n cadrul stagiului cu
scopul de a justifica activitile descrise n jurnalul de practic - acest dosar se va returna
studentului
- o adeverin emis de ctre centrul de practic, semnat i tampilat de ctre reprezentantul
legal, din care s rezulte perioada de derulare i efectuarea celor 90 de ore de stagiu
adeverina se ataeaz la jurnalul de practic