Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA TEHNICA DE

EXECUTIE
COD: TC-9
REVIZIA: 1
EDITIA: 1
EXECUTAREA LUCRRILOR DE
TENCUIELI PENTRU
CONSTRUCII
PAG: 1 DIN 8
EXEMPLAR NR
1.1. SCOP
Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile
de tencuieli obisnuite (umede) si tencuieli groase si subtiri.
1.2. DOMENIU DE APLICARE
Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC TCIF SA.
1.3. DEFINITII SI ABREVIERI
Specifice nu sunt
1.4. DOCUMENTE DE REFERINTA
a intocmirea instructiunii se fac referiri la ! "ormati# ".$. %%1 &1''( alcatuirea si
executarea tencuielilor la constructii) C18*8+) C1(*8,
1.5. INSTRUCTIUNEA
1.5.1. C!"#$## %&'()(*#)':
-entru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele.
* asigurarea documentelor de executie.
*#erificarea conditiilor speciale.
*asigurarea resurselor.
* instruirea personalului in executarea lucrarilor
* dotarea cu scule si dispoziti#e necesare realizarii lucrarii.
* racorduri de energie ) apa si alte utilitati
1.5.2. D'+,&#'&'( #!+$&-,$#-!##
Tencuielilor de diferite tipuri interioare) exterioare aplicate manual sau mecanizat pe
suprafete de caramida) beton) beton celular autocala#izat ) se utilizeaza pentru constructii de
locuinte) social culturale si constructii agrozoote/nice)constructii pro#izorii) in functie de specificul
local) turistic) climatic) si in functie de posibilitatile de apro#izionare apropiate sau din sursele
locale.
T'!,-#')#)' -.'"' sunt finisa0e aplicate pe suprafetele interioare sau exterioare ale
incaperiolor pe peretii si ta#ane) realizate din mortar a#and grosimi #ariabile ) cu rol de protectie.
T'!,-#')#)' +-*$#&# sunt finisa0e din mortare plastice cu grosimi #ariabile.
T'!,-#')#)' /&(+' sunt finisa0e din mortare obisnuite cu grosimi #ariabile aplicate in +
straturi! sprit) grund) tinci.
T'!,-#')#)' '0$'&#(&' se aplica pe fatadele care acopera suprafetele exterioare ale peretilor.
SC TCIF SA
C&(#1(
Tencuielile se pot aplica pe suprafete de sipci si trestie in interiorul incaperilor pe peretii si
ta#ane. -e suprafete acoperite cu plasa rabit ( la ta#ane false ) tencuiala se executa in trei straturi 1
smir) grund si un strat #izibil.
Se #or folosi mortarele pentru tencuieli in conformitate cu pre#ederile te/nice in #igoare si
in concordanta cu detaliile din proiectul te/nic de executie
2i#ersele operatii necesare pentru realizarea cu di#erse materiale
(manipulare) prelucrare etc.) se executa cu scule si dispoziti#e speciale indicate in proiectul
te/nologic) in functie de operatia efectuata.
2epozitrea materialelor se #a face la obiect) in uscate special amena0ate) ferite de
umezeala ) pe suprafete plane.
-ersonalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor materialelor
folosite.
Tencuielile se #or executa dupa detaliile din proiectul te/nic de executie.
3osturile zidariei de caramida #or fi curatate cu a0utorul unui scoabe metalice) iar
suprafetele netede de beton #or fi aduse in stare rugoasa.
3osturile de dilatatie intre elementele de pe suprafetele constructiilor) care au coeficient de
dilatatie diferit) se #or acoperi cu fasii din plasa de rabit de circa 14cm latime.
2easemennea se #or acoperi cu rabit si suprafetele de lemn sau metal) existente pe
suprafetele de zidarie de caramida. -e suprafetele de lemn acoperite cu cu plase de rabit )sub palsa
de rabit se #a aplica fie carton asfaltat) fie alta solutie /idrofuga) pentru a se e#ita umflarea lemnului
in contact direct cu tencuiala.
Suprafetele de lemn ale ta#anelor) care urmeaza a fi tencuite) #or fi acoperite cu sipci de
lemn sau trestie)care se #or fixa pe grinzile de lemn a ta#anelor.
Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea tencuieli interioare si exterioare) trebuie
terminete urmatoareale lucrari!
*in#elitorile cladirii inclusi# terasele) logiile) balcoanele cu amena0area scurgerilor) astfel
incat sa nu fie afectate lucrarile de placa0.
* toate profilele) solbancurile) glafurile etc.
* montarea conductelor sanitare) electrice de incalzire de sub zugra#elile si #opsitoriile.
*executarea probelor de scurgere a si a probelor de presiune pentru conductele de alimentare
cu apa.
*montarea diblurilor si dispoziti#elor de fixare a obiectelor sanitare
*executarea pardoselilor.
Aplicarea tencuielilor se #a face numai pe suprafete uscate pregatite in preablabil!
* stratul suport #a fi riguros controlat in ceea ce pri#este! respectarea pantelor) planietatii si
a aliniamentului in conformitate cu proiectul te/nic.
* executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri) #entilatii) conducte) cable.
- indepartarea tuturor urec/ilor de monta0) mustati) resturi de materiale) moloz etc. de pe
fata stratului suport.
E0',-$(&'( $&(+(&## +-%&(2'$')& "' $'!,-#$:
2upa controlul si pregatirea stratului suportse #a executa trasarea suprafetelorceurmeaza a fi
tencuite.
a efectuarea trasarii prin diferite metode!
cu repere de mortar. scoabe metalice lungi) sipci de lemn)repere metalice de in#entar) se
#a #erifica modul de fixare a acestor repere) asa incit sa se obtina un strat de mortar cu
grosimea stabilita.
pe suprafetele exterioare ale peretilor trasarea se #a face in acelas mod ca si pe
suprafetele interioare ale peretilor. In mod obligatoriu se #or fixa repere de trasare la
toate colturile fatadei) precum sip e suprafetele dintre golurile ferestrelor.
in cazul folosirii reperelor de mortar acestia se #or executa din acelasi mortar din care se
executa grundul.
E0',-$($&'( (.&+'#: suprafetele de beton (ta#ane) si pereti) si ale zidariilor #or fi stropite
cu apa) apoi se face amorsarea prin stropirea cu un sprit care se aplica in grosime de +cm.
Amorsarea suprafetei ta#anelor din sipci si trestie se #a face prin stropire cu un sprit din
mortar de #ar*ipsos ) iar pe suporturile din plasa din rabit se #a aplica direct smirul) cu un mortar
din aceesi compozitie cu a mortarului pentru grund.
In timpul executarii amorsei suprafetelor se #a urmari cu spritul sa fie aplicat cat mai
uniform) fara discontinuitati prea mari) iar inainte de aplicarea grundului se #a #erifica daca spritul
este suficieent intarit)fara prelingeri pronuntate si daca suprafata amorsata este suficient de rugosa si
aspra la pipait cu mana.
E0',-$(&'( /&-!"-)-# ) este cel mai gros strat al tencuielilor de la aplica la 5, de ore de la
aplicarea spritului in cazul suprafetelor de beton si dupa 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. In
cazul spritului prea uscat sau pe timp calduros) suprafata se #a uda in prealabil cu apa) inainte de a
se aplica grundul.
Stratul de grund se #a aplica manual sau mecanizat intr*unl sau doua reprize) grosimea toatala fiind
de circa 14 mm pe suprafetele suport executate din sipci si trestie) pana la 5%mm) pentru restul
suprafetelor.
-e suprafetele de beton care sunt netede si au absortie de apa redusa stratul de finisare se #a
executa cu mortar cu adaus de aracet) dupa ce aceste suprafete au fost amorsate.
6uc/iile intrinde si iesinde se #or executa cu dreptarul de colt.
Aplicarea grundului pe timp de arsita se #a face luandu*se masuri contra uscarii rapide) prin
acoperirea suprafetelor respecti#e) cu materiale protectoare.
$ste interzis sa se aplice grundul pe suprafete ing/etate)sau daca exista pericolul sa ing/ete
inainte de intarire.
In timpul executarii grundului se #a urmari obtinerea unui strat cu o grosime care sa se
incadreze in limitele admise si se #a #erifica planeitatea si #erticalitatea suprafetelor executate care
sa ascunda si sa rectifice toate defectele stratului suport. Se #a #erifica ca suprafata grundului sa nu
prezinte asperitati pronuntate) zgrieturi) neregularitati ciupituri etc.
6ortarele pentru grund se intinde cu dreptarul.
Spritul si grundul se #or aplica pe fatadele cladirilor de sus in 0os. 2e pe sc/ele ) montate la
4% cm) fata de suprafata fatadelor.
Inainte de aplicarea stratului #izibil se #a controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu
aiba granule de #ar ne/idratat) care se poate stinge ulterior in contact cu umiditatea din stratul de
grund) si sa pro#oace impuscaturi pe suprafetele tencuite anterior.
E0',-$(&'( +$&($-)-# 1#3#*#) 4 $#!,#-)-#-
1. Tencuieli driscuite se #a face cu mortar denumit 7tinci7) de aceeasi compozitie cu a stratului de
grund ) e#entual cu o cantitate mai mare de #ar*pasta si cu nisip fin pana la 1mm) sau in cazuri
speciale numai cu ciment si praf de piatra.
Stratul #izibil se #a prelucra in functie de materialele utilizate) precum si in functie de
sculele utilizate) tencuielile respecti#e purtand urmatorele denumiri ! driscuite) gletuite) stropite)
scli#isite) decorati#e din materiale speciale etc.
2. Tencuielile gletuite se #or realiza fie prin inc/iderea porilor tinciului cu un strat subtire cca 1
mm de pasta de #ar cu adaos de ipsos) fie prin acoperirea tinciului cu un strat subtire cca 5 mm
de pasta de ipsos netezita fin.
-entru gletul de #ar se #a adauga cca 1%% 8g ipsos la 1 mc de #ar pasta) pentru a se accelera
intarirea gletului.
9letul de ipsos se #a aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate
pentru a se e#ita accelerarea prizei.
Aplicarea stratului de glet se face de 0os in sus ) prin miscari scurte ) cu fierul de glet inclinat
5%*54 grade fata de planul de lucru.
-entru realizarea driscuirii se efectueaza trecerea fierului de glet de max. 5*+ ori. 2upa
aplicarea uniforma a stratului de mortar pe o portiune mica de suprafata ) aceasta se prelucreaza
tinindu*se muc/ia fierului de glet aproape perpendicular pe suprafata de prelucrat.-relucrarea se
face prin miscarea fierului de glet de sus in 0os si de la dreapta la stinga.
-e suprafata de beton nu se #a aplica gletul ) fara straturi intermediare.
-entru a nu se produce diferente de culoare ) se #a urmari ca) in cimpuri mari ) tencuielile sa
fie realizate din acelasi mortar pregatit in prealabil.
2upa executarea tencuielilor se #or lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat
tencuite ) pana la intarirea mortarului) de urmatoarele actiuni!
umiditate mare care intirzie intarirea mortarului si*l altereaza
uscarea fortata care pro#oaca pierdera brusca a apei din mortarul de pe suprafata tencuita )
uscate care poate pro#eni din curent de aer) expunere indelungata la razele soarelui)
supraincalzirea incaperilor
lo#ituri) #ibratii
ing/etarea tencuielilor inainte de uscarea lor.
2upa terminarea prizei mortaruluise inlatura cu mistria neregularitatileaparute la racordurile intre
planuri.
3acordurile si deni#elarile se #or slefuiprin smilg/eluire prin eliminarea asperitatilor.
3. Tencuieli sclivisite 1 la tencuielile scli#isite grundul si tinciul #or fi executate cu murtar de
ciment. Stratul de tinci nu se #a driscui fin) pt. ca sa se realizeze o buna aderenta a stratului de
scli#isire.
2e regula nu se executa )-,&(&# %' $#.% 2&#/-&+ 1 la o temperatura mai mica de : 4 grade C.
"r.
crt.
-rocesul te/nologic si conditii de
executie
3egim termic critic
Temperatura 2urata
1 2epozitarea materialelor in spatii de
lucru sau in spatii #ecine
: 4 grade C 1 zi
5 $xecutarea tencuielilor : 4 grade C 2urata de executie
1.5.3.C!$&)-) ,()#$($## +# &','%$#( )-,&(&##
Calitatea din punct de #edere al aspectului poate fi #erificata c/iar dupa terminarea intregului
obiect. Toate materialele si semifabricatele #or fi introduse in lucrare dupa ce) s*a
#erificat ca au fost li#rate cu certificat de calitate.
R','%$#( %' 2(3' "' )-,&(&# se #a face pe baza urmatoarelor #erificari !
rezistenta mortarului
numarul de straturi aplicat si grosimile respecti#e
aderenta la suport si intre straturi
planeitatea suporturilor si liniaritatea muc/iilor
dimensiunile) calitatea si pozitiile elementelor decorati#esi anexe
Aceste #erificari se efectueaza inaintea zugra#irii sau #opsirii.
receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie ( tronson) scara) .
I! $#.%-) '0',-$(&## )-,&(&#)& se #erifica!
- utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect.
- aplicarea straturilor succesi#e in grosimile prescrise.
- aplicarea masurilor de protectie impotri#a uscarii fortate)spalarii prin ploaie sau
ing/etarii.
- planeitate suportului si liniaritatea muc/iilor.
- dimensiunile) calitatea si pozitiile elementelor decorati#e si anexe.
L( &','%$#' +' 1( 1'&#2#,( -&.($(&')':
* existenta si continutul proceselor #erbale de receptie calitati#a a suportului
* existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor)
* confirmarea prin procese #erbale a executarii corecte a masurilor de remedieri pre#azute.
* dimensiunile de ansamblu si cotele de ni#el.
* dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul et/nic.
- respectarea conditiilor te/nice speciale impuse prin proiect pri#ind materialele utilizate)
corectitudinea executiei.
- suprafetele tencuite sa fie uniforme ) sa nu aiba deni#elari) fisuri) impuscaturi) urme de
reparatii locale
- muc/iile de racordare trebuie sa fie #ii sau rotun0ite) drepte) #erticale sau orizontale.
- suprafetele nu trebuie sa prezinte crapaturi)goluri) portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu timplaria) in spatele radiatoarelor.
- solbancurile si diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior)precum si o
executie corecta a lacrimarului.
- planeitatea se #a #erifica cu un dreptar de 5 m lungime
- #erticalitatea) orizontalitatea) se #a #erifica cu dreptarul) bolobocul) si cu firul cu plumb.
- grosimea stratului de tencuiala se #a #erifica prin baterea unor cuie in zonele respecti#e.
- aderentastraturilor de tencuiala la stratul suportse #a #erifica prin ciocanire cu un ciocan
de lemn. 2aca sunetul e de gol arata desprinderea tencuielilor. Aderenta se #a #erifica si
prin extrageri de carote din tencuiala.
A*($'&# +# $)'&(!$'
2enumire defect Tencuieli
brute
Tencuieli
driscuite
Tencuieli
gletuite
Tencuieli de
fatada la
cladiri de
locuit si social
culturale
Tencuieli
la
constructii
industriale
Fete
#azute
la
lucrari
de arta
;mflaturi) ciupituri
crapaturi) fisuri)
lipsuri la glafurile
ferestrelor) la
per#azuri) plinte
obiecte te/nico
sanitare
max 1*
,cmp
nu se
admit
nu se
admit
nu se admit nu se
admit
nu se
admit
<grunturi mari)
basici si zgirieturi
adinci formate la
driscuirein stratul de
acoperire
max 5 la
mp
nu se
admit
nu se
admit
nu se admit nu se
admit
nu se
admit
"eregularitati ale
suprafetelor
nu se
#erifica
max 5
neregular
itati& mp)
a#ind
adincime
a sau
inaltimea
pina la
5mm
max 5
neregular
i*tati& mp)
a#ind
adincime
a sau
inaltimea
pina la
1mm
max 5
neregularitati&
mp) a#ind
adincimea sau
inaltimea pina
la 5mm
max +
neregulari
*tati& mp)
a#ind
adincimea
sau
inaltimea
pina la
,mm
nu se
admit
Abateri la #erticala a
tencuielilor peretilor
max cele
admise pt.
elementul
suport
la
tencuielil
e inter.
max 1
mm&m si
max
+mmpe
toata
inaltimea
incaperii.
pina la
1mm&m
si max
5mm pe
toata
inaltimea
incaperil
or
max 5mm&m
si max 5%mm
pe toata
inaltimea
cladirii
max cele
admise pt.
elementul
suport
nu se
admit
la
tencuieli
ext. max
5mm&m
si max.
5% mmpe
toata
inaltimea
cladirii
Abateri fata de
orizontala a
tencuielilor ta#anelor
nu se
#erifica
max
1mm&m
si max
+mm de
la o
latura la
alta
pina la
1mm&m
si max
5mm
intr*o
incapere
nu se #erifica nu se
#erifica
nu se
admit
Abateri fata de
#erticala sau
orizontala ba unor
elemente ca
intrinduri)
iesinduri)glafuri)pila
stri) coloane) muc/ii)
cornise)
solbancuri)ancadram
ente
max cele
admise pt.
elementul
suport
max
1mm&m
si max
+mm de
elemente
max
1mm&m
si max
5mm pe
toata
inaltimea
sau
lungimea
max 5mm&m
si max 4mm
pe inaltimea
unui eta0
pina la
+mm&m
nu se
admit
Abateri fata de raza
la suprafete curbe
nu se
#erifica
pina la
4mm
pina la
+mm
pina la 4mm pina la
(mm
nu se
admit
a executarea lucrarilor se #or respecta pre#ederile 7"ormele republicane de protectia
muncii7) ="ormele de protectia muncii in acti#itatea de constructii monta07 1 "SS6 >ol 5?&''
)6-T '&'+)si ="ormele generale de protectie impotri#a incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor7*#ol '5&5%%%)art.45*44) @rd. 14&8?)29 %%1*%%4) "9 -SI&'8)-$118.

1.5.4. R'+-&+' (),($': * Forta de munca! zidari
* $c/ipamente ! betoniera) cancioc) mistrie) dreptar) boloboc) sfoara cu
plumb

1.5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
3esponsabilitatea efectuarii inregistrilor re#ine responsabilului te/nic cu executia si a
sefului punctului de lucru. Acestia #or notifica in scris si alte responsabilitati) si daca sunt necesare
functie de complexitatea si durata executiei.
-entru ducerea la indeplinire a pre#ederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale
personalului te/nic de executie!sef de santier) sef punct de lucru) responsabil de lucrare.
1.6. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in #igoare conform normelor
* procese #erbale de lucrari ascunse
1.7. DOCUMENTE ASOCIATE
* Controlul documentelor si al datelor
- Identificarea si trasabilitatea produsului
*Controlul proceselor
*Inspectii si incercari
*Stadiul inspectiilor si incercarilor
*Controlul produsului neconform
*Actiuni pre#enti#e si corecti#e
* 6anipulare) depozitare) ambalare) conser#are si li#rare
*Controlul inregistrarilor calitatii
*Audituri interne ale calitatii
1.9. ANEXE
Specifice nu sunt
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
N-.' +# %&'!-.' Ing. 2ane 2aniela 9erona Ing. Ionescu Cornel Florin Ing. Tronea Constantin
FUNCTIA 3esponsabil AA 2irector te/nic 2irector 9eneral
SEMNATURA