Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE

EXECUTIE
COD: INC 09
REVIZIA: 2
EDITIA: 1
PROTECTIA IMPOTRIVA
COROZIUNII EXTERIOARE
PAG: 1 DIN 4
EXEMPLAR NR.
1. SCOP
Descrierea metodei de protecie mpotriva coroziunii
exterioare
2. DOMENI DE !P"IC!#E
Procedura se ap$ic% de c%tre persona$u$ de execuie ca$i&cat n
domeniu.
'. DE(INI)II
Con*orm M+
,. DOCMEN-E DE #E(E#IN-!
Normativ I 1'./20 C 1232///
1. P#OCED#!
1.1.1.Conditii prea$a4i$e
Pentru executia $ucrari$or sunt necesare urmatoare$e5
. asi6urarea documente$or de executie5
. veri&carea ca$itatii materia$e$or puse in opera5
. veri&carea conditii$or specia$e0
. instruirea persona$u$ui in executarea $ucrari$or
. dotarea cu scu$e si dispozitive necesare rea$izarii $ucrarii
. trasarea $ucrari$or5
1.1.2. Descrierea instructiunii
-oate conducte$e insta$aii$or de nc%$zire0 indi*erent de $ocu$ de
monta7 8i de caracteristici$e a6entu$ui termic0 precum 8i
sc9im4%toare$e de c%$dur% 8i rezervoare$e de condensat 8i expansiune0
se vor prote7a mpotriva coroziunii printr.un strat de 4az% anticoroziv0
ap$icat pe supra*aa evi$or 8i aparate$or.
Stratu$ de 4az% pentru protecia anticoroziv% se va executa din
miniu de p$um40 ap$icat dup% cur%irea de ru6in% a supra*ee$or
prote7ate.
"a conducte$e montate aparent0 neizo$ate termic0 n spaiu cu
cerine estetice 8i i6enico.sanitare : de ex. c$%diri de $ocuit socia$.
cu$tura$e etc.; se vor ap$ica peste stratu$ anticoroziv de 4az% dou%
straturi de vopsea de u$ei 8i unu$ de $ac rezistent $a temperatur%.
"a pozarea *%r% cana$ a reete$or termice se va studia
necesitatea prevederii unei protecii e$ectrice a conducte$or mpotriva
SC TCIF SA Craiova
coroziunii0 provocate de a6resivitatea so$u$ui 8i a ape$or *reatice0
precum 8i de curenii va6a4onzi.
Sta4i$irea necesit%ii prevederii proteciei e$ectrice0 proiectarea
8i executarea acestei protecii0 se va *ace potrivit indicaii$or din
<Normativu$ pentru protecia contra coroziunii a construcii$or
meta$ice n6ropate <indicativ I.1,.0 S-!S 1/12=0 S-!S 1/122310 S-!S
1/>/231.20 S-!S >''13'...>0 re*eritoare $a protecia mpotriva
coroziunii a construcii$or meta$ice 8ia conducte$or0 su4terane 8i
supraterane.
Pre6atirea stratu$ui suport pt. protectia impotriva coroziunii se *ace $a
o temperature de / 6rade C
Executarea stratu$ui anticoroziv ? $a temperature min.. 1/ 6rade C
"a executarea $ucrari$or se vor respecta prevederi$e @Norme$e
repu4$icane de protectia muncii@0 ANorme$e de protectia muncii in
activitatea de constructii monta7@ si ANorme$e 6enera$e de protectie
impotriva incendii$or $a proiectarea si rea$izarea constructii$or si
insta$atii$or@. Bo$ 2=3C2 N-SM pentru $ucrari de insta$atii te9nico
sanitare si inca$zire art 21.='0 art 12.2= speci&ce PSI
Abaterile admisi4i$e sunt de 1/D pentru 6rosimea stratu$ui.
1.1.'.Contro$u$ ca$itatii si receptia $ucrarii
Contro$u$ ca$itatii se *ace vizua$0 urmarindu.se rea$izarea unei protectii
continue si uni*orme.
"a vopsiri$e anticorosive se va *o$osi metoda de determinare a
aderentei prin taiere ec9idistanta in *orma de 6ri$a con*orm S-!S
'221.!derenta este *oarte 4una daca nici un patrat din cadri$a7 nu este
desprins
Se veri&ca aspectu$ stratu$ui de protectie urmarindu.se o4tinerea unui
sistem de protectie continuu0 uni*orm0$ipsit de 4asici si incretituri.
Se veri&ca 6rosimea sistemu$ui de protectie con*orm C1'C si numaru$
de straturi ap$icat.
1.1.,.#esurse a$ocateE
(orta de munca ?.vopsitor
Ec9ipamente ? pensu$a0
Materia$e ? vopsea0 6rund
2 . !-#IF-II SI #ESPONS!FI"I-!-I
Se*u$ punctu$ui de $ucru si responsa4i$u$ te9nic cu executia raspunde
de respectarea *aze$or de executie.
#aspunde de ca$itatea materia$e$or introduse in opera .
#aspunde de receptii$e ca$itative inc9eiate in prezenta de$e6atii$or
4ene&ciaru$ui si dupa caz proiectantu$ui si reprezentantu$ui IC .
> . IN#EGIS-#!#I
PB de predare primire
PBde$ucrari asccunse
Fu$etine privind ca$itatea materia$e$or .
= .DOCMEN-E !SOCI!-E
.contro$u$ documente$or si a$ date$or
.identi&care si trasa4i$itate produs
.contro$u$ procese$or
.inspectii si incercari
.contro$u$ produsu$ui necon*orm
.contro$u$ produsu$ui necon*orm
.actiuni corective si preventive
.manipu$are 0depozitare 0conservare si $ivrare
.contro$u$ inre6istrari$or ca$itatii
C . !NEHE
Speci&ce nu sunt .
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
Nume s !"e#ume Ing. Dane Daniela Gerona Ing. Dane Stefan Ing. Radulescu Decebal
FUNCTIA Responsabil AQ Director tenic Director General
$EMNATURA