Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SPECIFICA LUCRRILOR DE INSTALATII


SANITARE
COD: SAN 02
REVIZIA: 2
EDITIA: 2
MONTAREA CONDUCTELOR
PAG: 1 DIN 3
Data martie 2009
1. SCOP
Descrierea metodei de execuie pentru montarea conductelor
2. DOMENIU DE P!IC"E
Procedura se aplic# de c#tre personalul de execuie cali$icat %n domeniu
3. DE&INI'II
Con$orm M(
). DOCUMEN*E DE "E&E"IN'+
Normati, I-.-) .C/012222 C10.3) 45 263.-) S*S 1)63 S*S 16-/ S*S
633/.3 S*S 3/3-
/. P"OCEDU"
1./.1.Conditii preala7ile
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele8
1 asi9urarea documentelor de executie8
1 ,eri$icarea calitatii materialelor puse in opera8
1 ,eri$icarea conditiilor speciale:
1 instruirea personalului in executarea lucrarilor
1 dotarea cu scule si dispo;iti,e necesare reali;arii lucrarii
1 trasarea lucrarilor8
1./.2. Descrierea instructiunii
Conductele ,or $i montate dup# ce %n preala7il s1a $#cut trasarea lor.
!a trasare se ,or respecta cu strictee pantele pre,#;ute %n proiect: ast$el ca s# $i
asi9urat# aerisirea <i 9olirea complet# a conductelor.
!a deri,aiile spre o7iecte: 9olirea conductelor se ,a $ace $ie la o7iectele sanitare:
$ie la coloane.
Pe traseul conductelor se ,a e,ita $ormarea sacilor sau pun9ilor de aer sau de ap#
%n ca; de 9olire. colo unde nu este posi7il# e,itarea sacilor: se ,a pre,edea un ro7inet de
9olire.
Conducte din oel <i P=C
Susinerea conductelor montate pe perei se $ace prin 7r##ri sau prin console.
!a susinerea conductelor pe ta,an se $olosesc rea;eme 9lisante %n ca;ul mont#rilor %n
9rup sau rea;eme suspendate pentru monta>ul separat al $iec#rei conducte.
'e,ile sudate lon9itudinal se ,or monta ast$el %nc#t sudura s# $ie ,i;i7il# pe toat#
lun9imea ei.
Coloanele de oel ;incat se $ixea;# pe elemente de construcie prin 7r##ri:
montate: de re9ul# c?te una pe eta>: %ns# nu la mai mult de 3:/2 m: una de alta.
Conducte din $ont# scur9ere
1
SC *CI& S Craio,a
Susinerea conductelor montate ori;ontale se ,a $ace cu 7r##ri ancoate de
plan<eu sau cu console din oel lat sau rotund %n ca;ul mont#rii lor %n lun9ul ;idurilor.
Distana maxim# %ntre dou# puncte de susinere este de 2m.
Susinerea coloanelor se ,a reali;a cu 7r##ri din oel rotund sau lat: $ixate su7
mu$ele tu7urilor la distane de 2:/2 m 1 3 m: una de alta.
Se utili;ea;# etan<area cu plum7 <i $r?n9@ei 9udronat# pentru traseele ori;ontale
ale colectoarelor de canali;are: indi$erent de natura apelor transportoare.
Pe coloane se etan<ea;# cu ciment <i $r?n9@ie al7#.
Se admite $olosirea pentru etan<area %m7in#rilor a masticului 7ituminos cu
$r?n9@ie 9udronat#.
Deasemenea: se admite $olosirea %n acela<i scop a 9arniturilor de etan<are din
cauciuc.
Montarea tu7urilor <i a pieselor din $ont# pentru scur9ere: se $ace cu mu$ele:
contra sensului de cur9ere a apei.
Se admite in,ersarea dispunerii mu$elor numai pe coloane:sau le9#turi de
,entilaie.
Capacele pieselor de cur#ire din $ont# se ,or $ixa cu <uru7uri: asi9ur?ndu1se
etan<area cu 9arnituri din carton sau cauciuc.
Conducte din $ont#
Montarea conductelor %n 9alerii su7terane: %n lun9ul pereilor sau su7 ta,ane: se
$ace cu piese de susinere care s# amplase;e l?n9# mu$e sau l?n9# $lan<ele conductei.
Am7inarea tu7urilor din $ont# de presiune se poate $ace prin mu$e sau prin $lan<e
Im7inarile prin $lanse se ,or $olosi numai in camine : statii sau incaperi unde conductele
se montea;a apparent.
Pentru im7inarile e$ectuate pe tronsoanele de conducte in9ropate in sol se ,or $olosi
numai tu7uri cu mu$a.
Pentru conductele $unctionind la presiune ridicata /B0 7arise recomanda sa se asi9ure
im7inarile cu coliere de sustinere pentru e,itarea smul9erii materialului de etansare.
Executarea i!"atii"!r
!ucrarile de i;olare a conductelor ,or $i incepute numai daca in preala7il : s1au e$ectuat
pro7ele de presiune.
I;olatiile termice ale conductelor si aparatelor se ,a aplica numai dupa curatirea si
prote>area supra$etelor cu straturi anticoro;i,e.
Iolatiile termice aplicate pe conducte ,or $i intrerupte in dreptul or9anelor de inc@idere si
mane,ra a elementelor de sustinere si la im7inari cu $lanse : precum si la mansoanele de
trecere prin elemente de constructii
Pe tim# $ri%ur!& la montarea conductelor din otel se ,a respecta un re9im termic de
2 9rade C pe toata durata de montare.
A'ateri nu tre7uie sa existe la im7inarile te,ilor din otel deoarece nu se admit pierderi
de apa la im7inari.
!a executarea lucrarilor se ,or respecta pre,ederile CNormele de protectia muncii in
acti,itatea de constructii monta>D =ol 23.-0 art. 0/ la art.33 CNormele 9enerale de protectie
impotri,a incendiilor la proiectarea si reali;area constructiilor si instalatiilorD1,ol 23.-0
art. 10 la art. 23
2
1./.3.Controlul si receptia lucrarilor
se ,a ,eri$ica daca in timpul montarii nu au ramas corpuri straine in conducte si
daca im7inarile sunt correct executate
se ,a ,eri$ica distantele min. intre conductele de apa si elementele de constructie
se ,a ,eri$ica modul de $ixare: sta7ilitate si distantele de sustinere ale conductelor
$ixate pe pereti : ta,ane: canale ;idite : paralelismul conductelor si distantele intre
i;olatia conductelor : tinind seama de natura materialelor si de pre,ederile
prescriptiilor respecti,e.
se ,a ,eri$ica pantele de monta> ast$el incit sa se asi9ure de;aerisirea si 9olirea
se ,a ,eri$ica corecta amplasare si executare apunctelor $ixe : a pieselor de
dilatare si a mansoanelor de protectie ast$el incit sa se asi9ure dilatarea li7era a
conductelor.
se ,eri$ica modul in care au $ost tratate trecerile prin planseu si daca este
posi7ilitatea de lucru li7er al conductelor.
1./.). "esurse alocate
&orta de muncaE instalatori: sudori
Ec@ipamente8 metru: ruleta: 7om$aier: cleste: 7ur9@iu: aparat de sudura:

0. *"IFU*II SI "ESPONSFI!I**I
Se$ul punctului de lucru si responsa7ilul te@nic cu executia raspunde
de respectarea $a;elor de executie .
"aspunde de calitatea materialelor introduse in opera .
"aspunde de receptiile calitati,e :inc@eiate in pre;enta dele9atiilor 7ene$iciarului
si dupa ca; a proiectantului si repre;entantilor IC .
6.IN"E5IS*""I
P=C de predare primire
P=C de lucrari ascunse
Fuletine pri,ind calitatea materialelor
3. DOCUMEN*E SOCI*E
1 controlul documentelor si al datelor
1 identi$icare si trasa7ilitate produs
1 controlul proceselor
1 inspectii si incercari
1 controlul produsului necon$orm
1 actiuni corecti,e si pre,enti,e
1manipulare :depo;itare:conser,are :li,rare
1 controlul inre9istrarilor calitatii

- .NEGE Speci$ice nu sunt
NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA
ELABORAT Dane Daniela Gerona Resp. MMI Martie 2009
ERIFICAT Dane Ste!an Dir. Te"ni# Martie 2009
A$ROBAT Ra%&les#& De#e'al Ga'riel Dir. (eneral Martie 2009
3
)