Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

COD: BC-03
REVIZIA: 1
EDITIA :2
Data 02.03.2009
EXECUTAREA LUCRRILOR DE
COFRARE SI SUSTINERI A
STRUCTURILOR DE BETON ARMAT
PAG: 1 DIN 6
EXEMPLAR NR.
1.1.SCOP
Instructiunea are ca scop prezentarea operatiilor si asurilor necesare a se realiza in !e"erea
con#ectionarii si ontarii co#ra$elor la structuri "e %eton si %eton arat.
1.2. DO&E'I( DE AP)ICA*E
Instructiunea se utilizeaza la realizarea structurilor "e %eton e+ecutate "e SC TCI, SA C*AIO-A.
1.3.DE,I'ITII SI A.*E-IE*I
Speci#ice nu sunt.
1./. DOC(&E'TE DE *E,E*I'TA
)a intocirea instructiunii se #ac re#eriri la: norati! C1/00162 preiect "e e+ecutie si caiete "e
sarcini.
1.3. I'ST*(CTI('EA
1.5.1. Co!"#"" $%&'(')"(&
Pentru e+ecutia lucrarilor sunt necesare uratoarele:
0asi4urarea "ocuentatie "e e+ecutie5
0!eri#icarea calitatii pri!in" trasarea si natura terenului #un"are5
0instruirea personalului ce e+ecuta lucrarile5
0"otarea ateriala pentru lucrari "e co#rare5
0"otarea cu scule si "ispoziti!e necesare realizarii lucrarilor5
0racor"uri "e ener4ie2 apa 2 si alte utilitati5
0 trasarea lucrarilor5
0e+istenta inre4istrarilor "e calitate pentru onta$ aratura si piese etalice in4lo%ate2 con#or
planurilor "e e+ecutie5
1.5.*. D&+,%"&%&' "+#%-,#"-""
Co#ra$ele si sustinerile tre%uie sa asi4ure o%tinerea #orei2 "iensiunilor si 4ra"ului "e #inisare pre!azute in
proiect pentru eleente ce ureaza a #i e+ecutate .
Co#ra$ele si sustinerile tre%uie sa reziste la toate actiunile ce pot apare in tipul e+ecutiei. Ele tre%uie sa
raina sta%ile pina cin" %etonul atin4e o rezistenta su#icienta pentru a suporta e#orturile la care !a #i supus la
"eco#rare2 cu o liita accecta%ila "e si4uranta.
Co#ra$ele si sustinerile tre%uie sa #ie su#icient "e ri4i"e pentru a asi4ura satis#acerea tolerantelor pentru
structura si a nu a#ecta capacitatea lor portanta.
Coera$ele !or #i "ispuse ast#el incit sa #ie posi%ila aplasarea corecta a aaraturii cit si realizarea
copactarii corecte a %etonului.
Co#ra$ele se pot con#ectiona "in "in len2 etal2 pro"use pe %aza "e polieri2 cu con"itia ca ele sa
corespun"a re4leentarilor speci#ice. Este necesar ca aceste co#ra$e sa asi4ure supra#ete "e %eton2
corespunzatoare tipului "e #inisa$ a"optat.
Con#ectionarea co#ra$elor se #ace pe %aza unui proiect te6nolo4ic "e e+ecutie.2 care tre%uie sa cuprin"a
"etalii pri!in" co#ra$ul propriu zis si eleente "e sustinere.
&anipularea2 transportul si "epozitarea co#ra$elor se !a #ace ast#el incat sa se e!ite "e#orarea lor2
ur"arirea2 ru4inirea2 putrezirea. Este interzisa "epozitarea "irect pe paant sau "epozitarea altor ateriale
pe sti!e "e co#ra$e.
Depozitarea co#ra$elor se #ace pe 4rinzi "e %eton sau pe pro#ile etalice.
Se !or #olosi o%li4atoriu ateriale pentru un4erea co#ra$elor pentru re"ucerea a"erentei intre %eton si co#ra$e.
Co#ra$ele !or #i curatite in preala%il
SC TCIF SA
Craiova
Or"inea "e ontare si "eontare a co#ra$elor tre%uie sta%ilita ast#el incit sa nu pro"uca "e4ra"area
eleentelor "e %eton co#rate .
Co#ra$ele !or #i proiectate si ontate ast#el incit sa perita "eco#rarea #ara "eteriorarea sau lo!irea
%etonului.
I%inarile "intre panourile co#ra$ului tre%uie sa #ie etanse
Supra#ata interioara a co#ra$ului tre%uie sa #ie curata Su%stantele "e un4ere a co#ra$ului tre%uie aplicate in
straturi uni#ore pe supra#ata interioara a +o#ra$ului iar %etonul tre%uie turnat cit acesti a4enti sunt e#icienti.
Distantierii co#ra$ului 2 lasati in %eton 2 nu tre%uie sa a#ecteze "ura%ilitatea sau aspectul %etonului.Co#ra$ul
tre%uie e+ecutat si #inisat ast#el incit sa nu e+iste pier"eri "e parti #ine sau sa pro"uca pete pe supra#ata
%etonului.
Montarea cofrajelor
Inainte "e inceperea operatiei "e ontare a co#ra$elor2 se !or curati si pre4ati supra#etele care !or !eni in
contact cu %etonul ce ureaza a se turna si a se !eri#ica si corecta pozitie a araturilor. &ontarea
co#ra$elor !a cuprin"e uratoarele operatii:
trasarea pozitiei co#ra$elor
asa%larea si sustinerea pro!izorie a panourilor
!eri#icarea si corectarea pozitiei panoului
inc6eierea2 le4area si spri$inirea "e#initi!a a co#ra$elor
In cazul in care eleentele "e sustinere a co#ra$elor reazea pe teren se !a asi4ura repartizarea
solicitarilor tinin" seaa "e 4ra"ul "e copactare si "e posi%ilitatile "e inuiere 2 ast#el incit sa se e!ite
pro"ucerea tasarilor.
Conditii privind cofrarea diferitelor elemente de constructie
Co#rarea #un"atiilor 7 continue sau izolate cu inaltie ica 2 panourile se "ispun cu latura lun4a orizontal
iar pentru cele cu inaltie ai are cu latura ai lun4a !erticala. Pentru soli"arizarea si spri$inirea
panourilor se #olosesc ontanti 2 clesti2 "istantieri2 tarusi2 "ulapi "e aliniere2 proptele "upa ce in preala%il
s0a !eri#icat pozitia co#ra$elor in raport cu pre!e"erile proiectului.
)a #un"atiile continue se traseaza ai intii a+ul lon4itu"inal pe #un"ul sapaturii#ata "e care apoi se !a
trasa pozitia #etelor interioareale panourilor "e co#ra$.
)a #un"atiile izolate 2 pe #un"ul sapaturii se traseaza cele "oua a+e perpen"iculare ale #iecarei #un"atii in
partein raport cu care se traseaza apoi pozitia #etelor interioare ale panoului "e co#ra$.
Co#rarea peretilor 7 panourile pot #i "ispuse cu latura lun4a #ie orizontal2 in cazul cin" panourile sunt
sustinute "e ontanti !erticali2 aliniati pe orizontala cu ri4le2 #ie !ertical in care caz sunt sustinute si
aliniate prin oaze orizontale "ispuse la in. 2 ni!eluri
Co#rarea se e+ecuta in uratoarea or"ine:
- se traseaza a+ele peretilor si conturul
- se #i+eaza talpile "e rezeare si aliniere se onteaza panourile "e co#ra$ pentru una "in #etele
peretelui incepin" cu panoul "e la intersectie si pe 2asura ce se e+ecuta ontarea 2 #iecare panou
"e co#ra$ se asa%leaza "e cel ontat anterior cu a$utorul unor clee "e otel %eton2 se intro"uc si
piesele ce asi4ura coplaneitatea panourilor si se spri$ina pro!izoriu cu proptele
- se onteaza aratura peretelui
- se #i+eaza cutiile si raele pentru 4oluri
- se onteaza panourile pentru co#ra$ pe cea "e a "oua #ata a peretelui.
- se onteaza "istantierii prin care se intro"uc tirantii
- se onteaza sc6eletul "e sustinere si se #i+eaza cu tiranti
- se !eri#ica !erticalitatea co#ra$elor cu a$utorul #irului cu plu% si se #ace proptirea in pozitie "e#initi!a
Panotarea !a tre%ui sa inceapa la intersectiile peretilor spre i$loc. Pentru a se putea prelua a%aterile
inerente atit la trasarea peretelui cit si la "iensiunile e#ecti!eale panourilor rezultate la con#ectionarea
sau in ura repetatelor #olosiri2 panotarea !a tre%ui sa pre!a"a in tip un interspatiu "e in. 3 c
latie. Acoperirea acestui interspatiu se !a putea #ace #ie cu o #urura "in len2 #ie cu o piesa "in ta%la.
Pentru o%tinerea unei supra#ete plane2 panourile se !or alinia ri4uros . )a partea in#erioara alinierea se
!a realiza cu a$utorul unor talpi"e rezeare si se !or entine #etele la "istanta corespunzatoare 4rosiii
pereteluicu a$utorul unor "istantieri.
&entinerea alinierii panourilor asa%late se o%tine cu a$utorul antantilor si al ri4lelor "e aliniere
respecti! a oazelor si cu a$utorul tirantilor trecuti prin "istantieri. Asi4urarea !erticalitatii se #ace prin
proptele2 "e pre#erinta re4la%ile.
Co#rarea stilpilor0 se alcatuieste in 4eneral "in panouri "ispuse !ertical. Panourile !or putea #i
asezate in plan:
- #ie sietric in care caz o latura a stilpului "e re4ula se co#reaza cu un panou special "e latiea
stilpului2 calotarea #acin"u0se cu caloti "repti pe "oua laturi paralele le4ati cu tiranti "in %uloane
sau "in otel %eton
- #ie "ecalate in orisca in care caz calotarea 2 "e re4ula se/ #ace cu caloti triun46iulari2 strinsi
prin piese speciale cu pana.Pentru tesirea uc6iilor stilpului se #olosesc eleente triun46iulare
"in sipci "e len sau p!c. Trasarea %azei se #ace printr0o raa "e scin"ura.
&ontarea co#ra$elor "in panouri pentru stilpi se e+ecuta in uratoarea or"ine
- se traseaza a+ele perpen"iculare si conturul stilpului #i+in"u0se raa "e trasa$
- se onteaza aratura
- se curata %aza stilpului
- se onteaza co#ra$ul 4ata asa%lat si pre!azut cu sipci triun46iulare "e tesire a colturilor
- se spri$ina pro!izoriu co#ra$ul
- "upa !eri#icarea pozitiei si !erticalitatii se strin4 "e#initi! calotii si se #i+eaza "e#initi! proptelele.In
cazul pre!e"erii #erestrelor "e !izitare se curata %aza stilpului.
- In cazul asa%larii la #ata locului a co#ra$ului2 3 laturi ale acestuia se onteaza inaintea
araturii.
Co#rarea 4rinzilor si ner!urilor 7 pentru #etele laterale oanourile se "ispun cu latura lun4a pe
orizontala.Panoul pentru #un"ul 4rinzii tre%uie sa #ie cuprins intre panourile "e co#ra$ ale #etelor
laterale si sa #ie sustinut aparte pentru a perite "eco#rarea ai tipurie a lateralelor. Calotarea
panourilor laterale "e co#ra$ ale 4rinzilor se #ace cu a$utorul unor $u4uri le4ate la partea superioara
prin tiranti "e otel %eton trecin" prin "istantieri tu%ulari "in P-C
&ontarea se #ace in uratoarea or"ine:
- pe esa#o"a$ul sta%ilit "e proiectant si e+ecutat se #i+eaza pe tra!erse co#ra$ul pentru #un"ul
4rinzii sau ner!uri !eri#icin"u0se cota2rectiliniaritatea 2 orizontalitatea
- se onteaza panourile #etelor laterale
- in cazul unor 4rinzi inalte"upa co#rarea unei #ete se onteaza aratura
- se consoli"eaza co#ra$ul 4rinzii prin ontarea $u4urilor care au la partea superioara tiranti "e
strin4ere
Co#rarea placilor0 panotarea !a urari o rationala "ispunere a eleentelor "e sustinere : popi2
4rinzi2 esa#o"a$e precu si acoperirea unei supra#ete a+ie cu panouri. Pentru usurarea
"eco#rarii este necesar sa se pre!a"a pe a%ele "irectii cite o #isie "e copensare "e 3010 c
latie.
&ontarea co#ra$elor "in panouri pentru placi se #ace in uratoarea or"ine:
- se onteaza panourile si e!entualele panouri "e copletare pe esa#o"a$ul pre4atit
corespunzator planului "e panota$ luin" asuri se nu se pro"uca "eplasarea orizontala in tipul
turnarii %etonului
- se !eri#ica cotele intra"osulu8i placii si orizontalitatea acestuia
In cazul co#rarii concoitent a eleentelor !erticale cu cele orizontale in scopul turnarii %etonului
intr0o sin4ura #aza 2 i%inarea co#ra$elor se !a #ace in asa #el incit panourile "e co#ra$ pt. eleentele
orizontale sa se suprapuna pe cele !erticale2 pentru a perite "eco#rarea peretilor si a stilpilor
inaintea 4rinzilor si a placilor
Sustinerea cofrajelor
Esa#o"a$ele "e sustinere a co#ra$elor "e planseesunt #orate "in 4rinzi e+tensi%ile rezeate pe popi
contra!intuiti. . Eleentele esa#o"a$ului tre%uie sa prezinte su#icienta rezistenta si sta%ilitate pentru a putea
prelua toate sarcinile pro!enite "in 4reutatea co#ra$ului2 a %etonului proaspat2 a sculelor si "ispoziti!elor "e
lucru si ec6ipaentelor. Contra!intuirile "e pe cele "oua "irectii perpen"iculare tre%uie sa #oreze triun46iuri
ne"e#ora%ile2 iar prin"erile sa nu "ea e+centricitati iportante in no"uri.Pot #i #olosite ca eleente
orizontale "e contra!intuire talpile continue "e rezeare si 4rinzile "+e sustinere2 cu con"itia ca prin
"etaliile "e prin"ere a"optate sa #ie ipie"icata "eplasarea relati!a intre popi si aceste talpi respecti! ri4le.
Decofrarea elementelor de constructie
)a "eco#rarea eleentelor !erticale or"inea operatiilor este:
- "es#acerea za!oarelor si scoaterea tirantilor
- scoaterea eleentelor "e sustinere
- scoaterea #ururilor "e copensare la pereti
- scoaterea panourilor
- "eontarea scin"urilor "e aliniere
)a "eco#rarea eleentelor orizontale
- sla%irea contra!inturilor
- co%orirea eleentelor "e sustinere !erticalecu in.10 c
- scoaterea la placi a #ururilor "e copensare si a panourilor "e co#ra$
- "eontarea esa#o"a$ului
P& #".$ /%"0-%o+
)a e+ecutie co#ra$ele tre%uie sa #ie curatate "e zapa"a si 46iata prin i$loace ecanice si in #inal "aca este
posi%il prin intere"iul unui $et "e aer cal".
Co#ra$ul tre%uie sa ai%a rosturile "intre panouri etanse iar #ata lor interioara sa #ie #ie unsa cu su%stante care
usureaza "eco#rarea aplicate nuai "upa curatarea si uscarea supra#etei.
Se !a acor"a o "eose%ita atentie rezearii eleentelor "e sustinere a co#ra$elor luin"u9se asuri
corespunzatoare in #unctie "e coportarea la in46et a terenului si anue0
0 pentru painturile sta%ile la in46et rezearea se !a #ace pe talpi asezate pe terenul ni!elat si
curatat in preala%il "e zapa"a2 46eata si "e stratul !e4etal.
- pentru painturile nesta%ile la in46et precu si incazul upluturilor 2 popii se !or aseza pe
4rinzi cu supra#ata are "e rezeare in4ropate su% a"inciea "e in46et 2 pe #un"atii e+istente
sau pe piloti.
A%ateri ale co#ra$elor si eleentelor "e %eton si %eton arat:
Ele0
en
tul
Di
"e
re#.
Co#ra$ : Eleente "upa "eco#rare
A%ateri in pentru:
"ie
n0
siuni
incli
nar
e
#ata
"e
pro
0
iect
"ien0
siuni
Inclinarea supra#etei #ata "e: ,ora
uc6iei sau
supra#.
Pozitia
ele.
!erticala orizontala poz o%lica
"in proiect
pe
1
sau
1
p
total
lun4
sau
supr
a+
e
in
pla
n
ori
z
cote
"e
ni!el 1

p
To0
tala
1
1p
To0
tala
1
1p
To0
tala
1 2 3 / 3 6 ; 1 9 10 11 12 13 1/ 13
,un
"atii
lun4
ie
9:013 3

:
9:020
3 16 3
20
3
16
)<3
9:0 10
3<l<9
9:012
9<l<11
9:016
)<11
9:0 20
lati0
e
9:06
10
inalt
ie
9:010 13

tota
l
<2.9:0
20
=29:0
30
16 10
Stilpi inalt
ie
9:010 <3.9:0
16
306 9:0
20
=69:0
23
16 20 / <6
9:0
10
"i.
sect
iune
9:03 <30.
9:03
=309:0
1
=6
9:0
10
Pere
ti
lun4 9:010 <3.9:0
16
3069:020
=69:0
23
inalt
ie 16
4ros
ie
9:03 < 10 c
9:03
=10c
9:03
4rinz
i
lun4 9:010 2

:
<3.9:0
16
306 9:0
20
=69:0
23
3 10 10 9:03
"i.
sect
iune
9:03 <30.
9:03
=309:0
1
Placi lun4
sau
lati

9:010 10

tota
l
<3.9:0
16
306 9:0
20
=69:0
23
10 10
4ros 9:03 < 10 c
9:03
=10c
9:03
1.3.3. Controlul calitatii si receptia lucrarilor
In !e"erea asi4urarii unei e+ecutii corecte a co#ra$elor2 se !or e#ectua !eri#icari etapizate ast#el:
- preliinar2 controlin"u0se lucrarile pre4atitoare si eleentele sau su%ansa%lurile "e co#ra$ si
sustineri
- in cursul e+ecutiei 2 !eri#icin"u0se pozitionarea in raport cu trasarea si o"ul "e #i+are a
eleentelor
- #inal 2 receptia co#ra$elor si consenarea constatarilor intr0un re4istru "e p!. pentru !eri#icarea
calitatii lucrarilor ce "e!in ascunse
-eri#icarea "iensu
)a terinarea e+ecutarii co#ra$elor se !a consena in procesul !er%al constatarile cu pri!ire la :
alcatuirea eleentelor "e sustinere si spri$inire
inc6eierea corecta a eleentelor co#ra$elor si asi4urarea etanseitatii necesare
"iensiunile in plan si ale sectiunilor trans!ersale
pozitia co#ra$elor in raport cu cea a eleentelor corespunzatoare situate la ni!elele
in#erioare
pozitia 4olurilor
1.6. AT*I.(TII SI *ESPO'SA.I)ITATI
*esponsa%ilitatea e#ectuarii operatiei re!ine se#ului "e santier si se#ului punctului "e lucru. Acestia
!or noti#ica in scris alte responsa%ilitati 2 "aca sunt necesare #unctie "e cople+itatea si "urata operatiei.
1.;. I'*E>IST*A*I
Inre4istrarile cerute "e le4islatia in !i4oare sunt con#or norelor:
0proces !er%al "e lucrari ascunse
0#isa "e %etonare
0proces !er%al "e !eri#icare a aspectului %etonului "upa "eco#rare
1.1. DOC(&E'TE ASOCIATE
. 0Controlul "ocuentelor si al "atelor
0I"enti#icarea si trasa%ilitatea pro"usului
.0Controlul proceselor
0Inspectii si incercari
0Sta"iul inspectiilor si incercarilor
0Controlul pro"usului necon#or
0Actiuni pre!enti!e si corecti!e
0 &anipulare2 "epozitare2 a%alare2 conser!are si li!rare
0Controlul inre4istrarilor calitatii
0Au"ituri interne ale calitatii
1.9. A'E?E
Speci#ice nu sunt.
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
'ue si prenue In4. Daniela Dane In4. Ste#an Dane In4. Dece%al *a"ulescu
,('CTIA *esponsa%il A@ Director Te6nic Director >eneral
SE&'AT(*A