Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

I. Date generale
Clasa: a VII- a
Disciplina : Matematica
Specialitatea: Geometrie
Tema: Rombul
Tipul lectiei : Lectie pentru dobandirea de noi cunostinte
Profesor :Ciolica Cornelia
II. O!iectie ca"ru :
1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor , a terminologiei si a procedurilor de calcul specifce matematicii.
2. Dezvoltarea capacitatilor de exploatare/ investigare si rezolvare de probleme.
3. Dezvoltarea capacitatii de munca utilizand limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate
III. O!iectie "e referinta :
1.7. sa utilizeze proprietati calitative si metrice ale figurilor geometrice in rezolvarea unor probleme ;
1.. sa determine! folosind metode adecvate " masurare si # sau calcul$ ! lungimi de segmente! masuri de ung%iuri si arii! sa estimeze lungimi!
masuri de ung%iuri si arii ;
&.& sa formuleze cat mai multe consecinte posibile! care decurg dintr-un set de ipoteze date ; sa construiasca generalizari si sa investig%eze
valoarea de adevar a unor enunturi ;
&.'. sa selecteze! in multimea datelor de care dispune ! informatii relevante unei probleme ;
(.1. sa identifice si sa diferentieze etapele unui rationament matematic! prezentat in diverse forme ;
'.1. sa manmifeste interes si perseverenta pentru gasirea de solutii noi in rezolvarea unei probleme ;
IV. O!iectie operationale :
a# Cognitie
O$ :sa recunoasca deosebirile dintre un paralelogram ! dreptung%i si un romb
O% :sa "o!an"easca cunostinte si proprietati legate de patrulaterele studiate
O& :sa "etermine si sa "emonstre'e daca un patrulater este romb
O( :sa argumente'e si sa "istinga proprietatile patrulaterelor studiate
!# Afectie
O$ :sa manifeste interes legat de activitate
1
O% : sa a"mita importanta notiunilor studiate
O& :sa solicite sa participe la lectie
O( :sa reflecte asupra informatiilor primite
c# Psi)omotorii
O$ :sa e*ecute desene
O% : sa "escrie paralelogramul dreptung%iul si rombul
O& :sa grupe'e patrulaterele dupa caracteristicile lor
O( :sa caute+ sa gaseasca si sa aplice cel mai bun rationament in demonstrarea problemelor
, Resurse :
$# Temporale : "urata unei ore "e curs - ./ min
%# 0ateriale :
0anual
Culegere
1isa PARALELOGRA02L
Ta!la+ creta
Trusa "e geometrie pentru ta!la
1isa "e lucru
,I3 4i!liografie :
$# 0anual "e matematica + E"itura Ra"ical autori: NIC2LAE GHICI2
%# Culegere "e e*ercitii ALGE4RA GEO0ETRIE+ E"itura paralela (.+ clasa a ,II5a+ autori: Dan 4ran'ei+ Anton negrila+
0aria Negrila
,II3 SCENARI2 DIDACTIC
&
Etapele lectiei O!3 Continutul lectiei Strategii "i"actice Ealuar
e
Timp
Actiitatea profesorului
Actiitatea
eleului
0eto"e si
proce"ee
1orme "e
actiitate
1 & ( ' ) * 7 +
I30oment
organi'atoric
,)
,7
-aluta clasa.
Verificarea prezentei elevilor.
.rearea conditiilor organizatorice si psi%ologice pentru
desfasurarea eficienta a lectiei
/levul de servici
prezinta lista
persoanelor care
lipsesc.
0regatesc
caietele de teme
si de clasa.
.onversatia 1rontal & min.
II3Captarea
atentiei
,*
,7
Verifica frontal tema! calitativ si cantitativ prin sonda2
Rezolva la tabla e3ercitiile la care copii au intampinat dificultati
cu a2utorul acestora.
/levii prezinta
caietele de tema
pentru
verificare.
4aca este cazul
elevul care a
avut dificultati
la rezolvarea
temei o rezolva
la tabla sub
indrumarea
profesorului si
cu a2utorul
colegilor
.onversatia
/3plicatia
demonstratia
Individual
frontal
'
min.
III3Anuntarea
temei si a
o!iectielor
,)
,*
5stazi vom studia patrulaterul particular 6
R,M78L
-crie titlul pe tabla! prezinta obiectivele operationale ale lectiei
/levii noteaza
titlul pe caiete si
asculta cu
atentie
obiectivele
/3punerea
.onversatia
frontal & min
I,3Reactuali
'area
cunostintelor
,1
,'
,)
,19
/levii sunt evaluate cu privire la cunostintele dobandite anterior
despre paralelogram si dreptung%i.
.e este paralelogramul :
.e proprietati are :
.e este dreptung%iul :
.e proprietati particulare are :
Realizeaza diagrama 6

/levii raspund
/levii noteaza in
caiete
observatiile
profesorului
.onversatia
/vocarea
frontal orala )min.
(
05R5L/L,GR5M/
,3Do!an"irea "e
cunostinte noi
,1
,&
,7
,
,11
,1&
4/1I;I<I/ 6 Paralelogramul cu doua laturi consecutive
congruente se numeste romb.
=57> =7.>
57.4 paralelogram 57.4 romb
Modalitati de construire si desen ale rombului.

5
4 7
,
.
TEORE0E DIRECTE 6 DE CARACTERI7ARE#
Teorema $ :
Rombul are toate laturile congruente
Ipoteza 6
57.4 romb
.oncluzie6
=57> =7.> =.4> =54>
4emonstratie6
57.4 romb?@ 57.4 paralelogram ?@
=57> =4.> "1$
=54> =7.> "&$
=57> =7.> " definitie$ "($
4in 1! & si ( =57> =7. =.4> =54>
Teorema % :
/levii noteaza in
caiete
.
4eseneaza la
indicatiile
profesorului
0articipa activ
cu idei de
demonstrare a
relatiei de
congruenta
.onversatia
/3plicatia
.onstructia
e3plicatia
frontal
practica
1'min
4R/
0<8
;GA
I8RI
'
ntrun romb diagonalele sunt perpendiculare.
Ipoteza 6
57.4 romb
.oncluzie6
5.BBD.
4emonstratie6
57.4 romb 57.4-paralelogram
=5,> =,.> Ci =4,> =,7>
57.4 romb=57> =7.>
57. este tr. isoscel cu baza =54>
=5,> =,.> =7,>-mediana
7, B 5.
=4,> =,7> 5.BBD.
TEORE0E RECIPROCE
Teorema reciproca $:
Patrulaterul convex cu toate laturile congruente este romb.
IpotezD 657.4 patrulater conve3
=57> =7.> =.4> =54>
.oncluzia6 57.4- romb
4emostraEia6
5 7
.

4
ACD
ACB
;oteaza pe
caiete
informatiile
scrise si
e3plicate de
profesor la tabla
;oteaza pe
caiete
informatiile
scrise si
e3plicate de
profesor la tabla
0articipa activ
cu idei de
demonstrare a
relatiei de
congruenta
)

$ 1 " ##
> = > =
> = > =
> = > =
. .
BC AB
ACD BAC ACB ACB
BC DC
AB AD
AC AC
l L LL

BC AD CAD BCA ## < < "&$


4in "1$ Ci "&$ 57.4 paralelogram
57.4 paralelogram
57> =7.> 57.4 romb
Teorema reciproca %:
Paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este romb.
Ipoteza6
57.4 paralelogram
5.74
.oncluzie6
57.4 romb
4emonstratie6
5
4 7
,


.
57.4 paralelogram =5,> =,.> ; =7,> =,4>
"diagonalele se intersecteaza in 2umatati egale$
5. 74 ?@ 5,7! 5,4 F dreptung%ice
*
.ompar 5,7 cu 5,4 F dreptung%ice
- =7,> =,4>
- 5, latura comuna
conform cazului de congruenta .. .. cele doua triung%iuri sunt
congruente ?@
=57> =54> 57.4 -romb
57.4 paralelogram
Teorema reciproca &:
Paralelogramul cu o diagonala bisectoare unghiului de la varf
este romb.
57.4 paralelogram
=74 -bis 57. 57.4 romb
,I3Intensi
ficarea
retentiei si
asigurarea
transferului
,1
,&
,7
,
,11
,1&
0ropune spre rezolvare6
1. -e considerD rombul 57.4 Ci punctele M
( ) $ " $! " $! " ! AD Q DC P BC N AB astfel GncHt
[ ] >. = > = > = DQ CP BN AM
&. In paralelodramul 57.4 cu 74 54 se noteazD cu M! ;
mi2loacele laturilor 57 Ci respectiv 4.. -D se arate cD 7M4; este
romb.
Rezolva la tabla
problemele
propuse.
8rmareste cu
atentie
e3plicatiile
profesorului.
5plica notiunile
invatate in
rezolvarea
problemelor
/3ercitiul
/3plicatia
4emonstratia
frontal orala 7min
,II3Asigurarea
fee"5!ac8u5lui
,1
,&
,(
,7
1.4aca masura ung%iului 5 este de trei ori mai mare decat masura
ung%iului 7. .alculati masurile ung%iurilor rombului 57.4.
&. 1ie rombul 57.4 cu 57 ? ' cm . .alculati perimetrul
rombului.
Rezolva
individual
e3ercitiile
propuse de catre
professor
/3ercitiul
demonstratia
individual <est
sumativ
+min
,III3Tema si
aprecierea
.ulegere 0aralela ') pag. 7+ /3. (!'!)!*
Manual pag.197 p.7! ! 19.
0rofesorul ofera indicatii ! daca este nevoie cu privire la rezolvarea
temei
-e fac aprecieri cu privire la activitatea depusa de elevi pe
parcursul orei.
/levii noteaza
pe caiete tema
conversatia frontal &min
7