Sunteți pe pagina 1din 3

Release by MedTorrents.

com
SUBIECTELE PENTRU EXAMENUL DE PROMOARE
LA DISCIPLINA BOLI IN!EC"IOASE
#entr$ st$den%&& 'ac$lt(%&& med&c&n( )eneral(
1. Rspndirea i importana bolilor infecioase. Clasificarea bolilor infecioase. Metodele
diagnosticului de laborator n clinica bolilor infecioase. Curbele termice.
2. Noiune de infecie, bacteriemie, sepsis i sindrom de rspuns inflamator sistemic !R"!#.
Manifestri i interrelaii n cadrul bolilor infecioase.
$. "nfecii nosocomiale. Clasificare. %tiologie. &rupurile de risc. 'ablou clinic, diagnostic i
tratament n pneumonia nosocomial.
(. )rincipiile antibioticoterapiei raionale n bolile infecioase.
*. %fectele inde+irabile ale antibioticelor. Mecanisme. 'ablou clinic. Re+istena la antibiotice i
modaliti de pre,enire.
-. 'ratamentul i profila.ia specific a bolilor infecioase cu seruri, imunoglobuline i
,accinuri. Metoda de desensibili+are fracionat.
/. !epticemiile. %tiologie. )atogenie. Clasificri. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
1. 2ocul septic. %tiologie. )atogenie. Clasificare. 'ablou clinic. "nsuficiena multipl
poliorganic M30!#. 0iagnostic. 'ratament.
4. 2ocul 5ipo,olemic n patologia infec ioas. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. )rincipiile
terapiei intensi,e.
16. &ripa. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
11. Complica iile gripei. 0etresa respiratorie acut. )rincipii de diagnostic i tratament.
12. "nfeciile entero,irale cu ,irusurile Co.ac7ie i %C83# la aduli. %tiologia. )atogenia.
9ormele clinice. 0iagnosticul. 'ratament.
1$. Le#tos#&ro*a. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
1(. Monon$cleo*a &n'ec%&oas(. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
1*. Br$celo*a. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
1-. Antra+$l. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
1/. T$larem&a. Et&o#ato)en&e. C(&le de contam&nare. Pato)en&e. !ormele cl&n&ce.
D&a)nost&c$l. Tratament.
11. Pesta. Et&olo)&e. C(&le de contam&nare. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
14. :otulismul. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
26. 0i+enteria. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic al formelor tipice i atipice. 0iagnostic.
'ratament.
21. !almonelo+ele. 9orma locali+at. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
22. 9ormele generali+ate de salmonelo+. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic.
'ratament.
2$. 9ebrele paratifoide ; i :. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 0iagnosticul
diferen iat cu febra tifoid. 'ratament.
2(. 9ebra tifoid. %tiologia. )atogenia. 'ablou clinic. 0iagnosticul de laborator. Complicaiile.
'ratament.
2*. <ersinio+a intestinal. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
2-. )seudotuberculo+a. %tiologia. )atogenia. 'abloul clinic. 0iagnosticul. 'ratament.
2/. %ri+ipelul. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
21. :orelio+a boala =>me#. Cile de contaminare. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic.
0iagnostic. 'ratament.
24. Tetanos$l. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Tratament.
$6. Rab&a. Et&olo)&e. Pato)en&e. Tablo$ cl&n&c. D&a)nost&c. Pr&nc&#&&le #ro'&la+&e& de $r)en%(.
$1. 8epatita ,iral ;. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
$2. 8epatita ,iral acut :. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. %,oluia. 'ratament.
$$. 8epatita ,iral acut C. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. %,oluia. 'ratament.
1
Release by MedTorrents.com
$(. 8epatita ,iral acut 0 coinfecie. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic.. 0iagnostic. %,oluie.
'ratament.
$*. 8epatita ,iral acut 0 suprainfecie. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic.
%,oluie. 'ratament.
$-. 8epatita ,iral %. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
$/. 8epatitele ,irale cronice. Clasificarea. %tiologia. )atogenia. 'abloul clinic. 0iagnosticul.
'ratament.
$1. 9ormele atipice ale 5epatitelor ,irale. Caracteristica clinic, bioc5imic i serologic.
$4. 0iagnosticul bioc5imic al 5epatitelor ,irale acute i cronice.
(6. 0iagnosticul specific al 5epatitelor ,irale acute i cronice.
(1. Necro+a 5epatic acut. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
(2. )rincipiile de tratament a 5epatitelor ,irale acute. "ndicaiile i contraindicaiile tratamentului
anti,iral i cu corticosteroi+i.
($. "nfecia 8"?@!"0;. %tiologie. )atogenie. )rincipiile clasificrii clinicoAimunologice.
((. "nfecia 8"?@!"0;. )rincipiile tratamentului antiretro,iral. ;deren a la tratament.
(*. !indromul acut retro,iral primoinfecia# n infecia cu 8"?. 'ablou clinic. 0iagnostic.
)rincipii de tratament.
(-. )articularitile infeciei 8"?@!"0; la copii. 0iagnosticul infeciei 8"? la copii.
(/. "nfecia 8"?@!"0;. ;fectarea mucocutanat n cadrul infeciei cu 8"?. 'ablou clinic.
0iagnostic. 'ratament.
(1. "nfecia 8"?@!"0;. ;fectarea pulmonar n cadrul infeciei cu 8"?. 'ablou clinic.
0iagnostic. 'ratament.
(4. "nfecia 8"?@!"0;. ;fectarea !NC n cadrul infeciei cu 8"?. 'ablou clinic. 0iagnostic.
'ratament.
*6. "nfecia cu 8"?, stadiul terminal A !"0;. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
*1. 0iagnosticul diferenial al 5epatitei ,irale : acute cu icterul mecanic.
*2. 0iagnosticul diferenial al leptospiro+ei cu gripa.
*$. 0iagnosticul diferenial al leptospiro+ei cu 5epatita ,iral ;.
*(. 0iagnosticul diferenial al mononucleo+ei infecioase cu 5epatita ,iral ;.
**. 0iagnosticul diferenial al formelor bubonice n pest i tularemie.
*-. 0iagnosticul diferenial al pseudotuberculo+ei cu scarlatina.
*/. 0iagnosticul diferenial al salmonelo+ei cu 5olera.
*1. 0iagnosticul diferenial al salmonelo+ei formei locali+ate cu di+enteria bacterian.
*4. 0iagnosticul diferenial al meningitei entero,irale cu meningita tuberculoas. )rincipii de
tratament ale meningitelor ,irale.
-6. 0iagnosticul diferenial al meningitei entero,irale cu meningita meningococic. )rincipii de
tratament ale meningitelor bacteriene.
-1. 0iagnosticul diferenial al botulismului cu into.icaia cu ciuperci.
-2. 0iagnosticul diferenial al botulismului cu to.iinfecii alimentare de alt etiologie.
-$. 0iagnosticul diferenial al 5epatitei ,irale acute C cu 5epatita ,iral cronic C.
-(. 0iagnosticul diferenial al 5epatitei ,irale acute ; cu 5epatita ,iral acut :.
-*. 0iagnosticul diferen ial al infec iilor erupti,eB ,aricela, ,ariola i 5erpes +oster cu diseminare
franc. %tiologie. )articularit i clinice i e,oluti,e. )rincipiile diagnosticului diferen iat.
--. ;fectarea !NC n patologia infecioas. %tiologie. )atogenie. )rincipiile de clasificare a
meningitelor. 'abloul clinic.
-/. 0iagnosticul diferenial al infeciilor ce e,oluea+ cu sindrom meningianB infecia
meningococic i pneumococic.
-1. 0iagnosticul diferenial al infeciilor ce e,oluea+ cu sindrom meningianB infecia
meningococic i 5erpetic.
-4. ;migdalitele n patologia infecioas. %tiologie. )atogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic.
'ratament.
2
Release by MedTorrents.com
/6. 0iagnosticul diferenial al infeciilor ce e,oluea+ cu sindrom meningianB infecia
meningococic i tuberculoas.
/1. Clasificarea etioApatogenetic a to.iinfec iilor alimentare bacteriene.
/2. 'o.iinfec ia alimentar de etiologie stafilococic. %tiopatogenie. %,olu ie clinic. 0iagnostic
de laborator. 'ratament.
/$. 0iagnosticul diferenial al 5epatitei ,irale acute ; cu 5epatita ,iral acut %.
/(. 0iagnosticul diferen ial al tetanosului cu rabia.
/*.0iagnosticul diferen ial al gripei i pneumocisto+ei n !"0;.
/-. 0iagnosticul diferen ial al meningitei entero,irale i meningitei 5erpetice.
//. 0iagnosticul diferen ial al encefalopatiei 8"? cu to.oplasmo+a cerebral.
/1. )articularit ile clinice ale infec iei 5erpetice la pacien ii cu 8"?@!"0;. .
/4. 'o.iinfecia alimentar cu clostridium perfringens. %tiopatogenie. )articualiti clinice.
0iagnostic. 'ratament.
16. )aragripa. %tioatogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
11. "nfecia rino,iral. %tiopatogenie. 'ablou clinic. 0iagnostic. 'ratament.
12. )rincipiile de tratament ale 5epatitelor ,irale cronice. "ndicaiile i contraindicaiile
tratamentului anti,iral n 5epatitele ,irale : i 0.
1$. )rincipiile de tratament ale 5epatitelor ,irale cronice. "ndicaiile i contraindicaiile
tratamentului anti,iral n 5epatitela ,iral C.
1(. 0iagnosticul diferen ial al gripei cu infec ia rino,iral.
1*. 0iagnosticul diferen ial al gripei cu 5epatita ,iral ;.
1-. 0iagnosticul diferen ial al gripei cu paragripa.
1/. 0iagnosticul diferen ial al borelio+ei cu eri+ipelul.
11. 0iagnosticul diferen ial al mononucleo+ei infec ioase cu sindromul acut retro,iral.
14. 0iagnosticul diferen ial al mononucleo+ei infec ioase cu gripa.
46. 0iagnosticul diferen ial al >ersinio+ei intestinale cu s5igelo+a.
$