Sunteți pe pagina 1din 3

1. Cati radicali C5H11 si cati alcooli pentilici optici activi deriva de la ei : A.

7 si 3
B.9 si 3 C.5 si 1 D.6 si 2 E.8 si 3 Raspuns : E
Radicalii
Alcoolii

are izomeri optici pentru ca are C


asimetric

are izomeri optici pentru ca are C asimetric

are izomeri optici pentru ca are C


asimetric

2. Numarul de eteri izomeri ce dau la analiza elementara 68,18 % C si 13,6 % H si care prezinta
activitate optica etse : Raspuns : 1.
Se determina formula moleculara a compusului
- se determina procentul de O
100-68,18-13,6 = 18,22%O
- Se imparte procentul din fiecare element la masa atomica a elementului
C: 68,18/12 = 5,68
H: 13,6/1 = 13,6
O: 18,22/16 = 1,13
- Se impart rezultatele obtinute la cel mai mic
C: 5,68/1,13 = 5
H: 13,6/1,13 = 12
O: 1,13/1,13 = 1
Formula bruta: C5H12O
Formula moleculara: (C5H12O)n sau C5nH12nOn
dar fiind eter are un singur atom de O deci n=1
Formula moleculara a eterilor C5H12O

CH3-O-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3-O- CH2- CH(CH3)-CH3
CH3-O-CH(CH3)-CH2-CH3 - prezinta activitate optica deoarece are C asimetric
CH3-O-C(CH3)2- CH3
CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-O-CH(CH3) 2
3. Numarul maxim de atomi de carbon corespunzatori alcoolilor alifatici ce contin mai mult de 25 %
oxigen in molecula este : Raspuns : 3
Formula unui alcool alifatic: CnH2n+2O
1 mol CnH2n+2O = 14n + 18 g
14n + 18 g alcool..16 g O
100 g alcoolx
x=1600/(14n+18) % O
1600/(14n+18) > 25
1600 > 25(14n+18)
1600 > 350n + 450
3,28 > n
Rezulta ca n < 3,28
Numarul maxim de atomi de C este 3
4. Ce volum de solutie de dicromat de potasiu (H2SO4) este necesar pt oxidarea a 0,1 moli din
substanta 3 hidroxid 2 pentena . Raspuns : 0.4 litri 2,5 N
Formula compusului CH3-CH=C(OH)-CH2-CH3
Se determina numarul de moli de [O] consumati la oxidare
Ecuatia reactiei chimice:
1 mol3 moli
CH3-CH=C(OH)-CH2-CH3 + 3[O] CH3-COOH + CH3- CH2-COOH
0,1 moli..x
x=0,3 moli [O]
Se determina masa de dicromat de potasiu care formeaza 0,3 moli [O]
1 mol K2Cr2O7 = 294g
294g 3 moli
K2Cr2O7 + 4H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O+ 3[O]
x g0,3 moli
x = 29,4 g K2Cr2O7
Se determina numarul de echivalenti gram, Eg, de dicromat de potasiu
1 Eg K2Cr2O7 = 294/6 = 49g
1 Eg.49g
x Eg29,4 g
x = 0,6 Eg
Se determina masa de solutie de dicromat de potasiu
1 L solutie K2Cr2O7 2,5 Eg
x L solutie K2Cr2O7 0,6 Eg

x = 0,24 L solutie
5. Se trateaza la cald cu un exces de acid sulfuric 200 cm3 de etanol cu densit 0,788 g / cm3. Daca
randament reactie este 60 % atunci vol de etena obtinut este : Raspuns : 46.04 L
Se determina masa solutiei de etanol
=m/V
m=V = 0,788200 = 157,6 g etanol
Se determina masa de etanol transformata
= masa transformata100/masa introdusa
masa transformata = masa introdusa /100 = 157,660/100 = 94,56 g alcool transformat
Se determina masa de etena obtinuta
1 mol CH3-CH2-OH = 46 g
Ecuatia reactiei este
46g22,4 L
CH3-CH2-OH CH2=CH2 + H2O
94,56g..x
x = 46,04 L etena
6. 270 g propanol se oxideaza bland . Stiind ca produsul obtinut formeaza prin tratarea cu
reactiv Fehling 500.5 g de precipitat rosu , cantitatea de alcool neoxidat este : Raspuns : 60 grame
Daca produsul obtinut la oxidarea propanolului reactioneaza cu reactivul Fehling, inseamna ca produsul
oxidarii este aldehida propanoica
Ecuatiile reactiilor care au loc sunt:
CH3-CH2-CH2-OH + [O] CH3-CH2-CHO + H2O
CH3-CH2-CHO + 2Cu(OH)2 CH3-CH2-COOH + Cu2O + 2H2O
Se determina numarul de moli de aldehida care formeaza 500,5 g Cu2O ( precipitat rosu)
1 mol Cu2O = 144g
1 mol...........................................................................144g
CH3-CH2-CHO + 2Cu(OH)2 CH3-CH2-COOH + Cu2O + 2H2O
x moli..........................................................................500,5g
x= 3,5 moli CH3-CH2-CHO
Se determina masa de propanol transformata in 3,47 moli aldehida
1 mol CH3-CH2-CH2-OH = 60g
60g.........................................1 mol
CH3-CH2-CH2-OH + [O] CH3-CH2-CHO + H2O
x g.........................................3,5 moli
x= 210 g propanol oxidat
masa de propanol ramasa neoxidata = 270 210 = 60 g

S-ar putea să vă placă și