Sunteți pe pagina 1din 10

E O LO G I E PAS T O R AL

ANUL I
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

5
6
7
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
Lb. Englez (seminar pe grupe): lect.dr. Monica Oanc sala 14; asist. Maria Bncil sala 10
Lb. Francez (seminar pe grupe): prof. Dr. Lucreia Vasilescu sala 1
Lb. Francez (seminar pe grupe): Asist. dr. Mdlina Toader sala 6

10

Lb. Francez (seminar pe grupe): Asist. dr. Mdlina Toader sala 6;


ISTORIA I SPIRITUALITATEA BIZANULUI curs, Amf. D. Stniloae,
Lect. Dr. Adrian Carab
Bizan Amf. D. Popescu
NT 5

Latin
Lupu - 17
Latin
Lupu 17

MUZIC BISERICEASC curs, Sala Ene Branite (Sala 2); Pr. lector dr. Stelian Ionacu
ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL curs, Amf. D. Stniloae
Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor
VT - 9
Latin
Bughiric - 4
VT - 9
Latin
Bughiric - 4
Greac
Latin
Bughiric- 12 Lupu - 17

Practic liturgic - Biseric


Latin
Lupu - 17

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMNE curs, Amf. D. Stniloae


Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT curs, Amf. I. G. Coman
Protos. Conf. Dr. Justinian Crstoiu
SPIRITUALITATE ORTODOX ASCETIC I MISTIC curs; Amf. D. Stniloae; pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea
PATROLOGIE curs, Amf. D. Stniloae; Pr. prof. Dr. Constantin Ptuleanu
Greac - Amf. I. G. Coman
Georgescu

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
STUDIUL NOULUI TESTAMENT - curs, Amf. D. Stniloae
Pr. Prof. Dr. Constantin Coman
Practic liturgic Biseric
Greac
IBU 14
Gordon - 4
VT 13
Practic liturgic - Biseric
Muzic nceptori 12
IBU - 14
IBU -14
Muzic nceptori 12
Practic liturgic - Biseric
IBOR - 11
VT 13
Muzic nceptori 12
Practic liturgic - Biseric
IBOR -11
Greac
IBU 14
IBOR - 1
Muzic avansai 12
Greac
Bughiric 4
Georgescu 5
IBOR - 1
IBU - 14
IBOR 5
Latin
Greac
Georgescu 17
Pop - 4
A N S A M B L U C O R A L Amf. I. G. Coman
Pr. lect. dr. Stelian Ionacu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
Bizan 6
NT 14
Muzic nceptori - 11
Muzic avansai 11
NT 14
Bizan 6
NT
Bizan Amf. I. G. Coman
Muzic avansai - 11
Bizan Amf. I. G. Coman
Muzic avansai - 11
NT
Patrologie 16
Muzic avansai - 11
Englez - Amf. I. G. Coman; Patrologie 16
VT 1
Latin
Oanc i Bncil
Bughiric - 4
Muzic nceptori 11
Patrologie - 16
Patrologie - 16
VT - 1
Patrologie - 16

Patrologie Drd. Marius Portaru


Bizan lect. Dr. Adrian Carab
IBU Asist. Dr. Sebastian Nazru
IBOR Pr. Asist. Dr. Petre Sperlea
NT - Diac. Asist. Dr. Cosmin Pricop
VT Asist. dr. Grigore Mazilescu (gr. 3-9); Asist. Dr. Cristinel Iatan (gr. 1, 2, 10)
Muzic bis. pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu
Practic liturgic Pr. Asist. Dr. Tnsache Costea

T E O LO G I E PAS T O R AL
ANUL II
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

1
2
3
4
5
Lb. Francez (seminar pe grupe): prof. Dr. Lucreia Vasilescu sala 1

10

STUDIUL NOULUI TESTAMENT curs, Amf. I. G. Coman


Pr. Prof. Dr. Constantin Preda
ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE curs, Amf. I. G. Coman
Pr. Conf. Dr. Mihai Ssujan
Latin - 17
Lupu
Lb. Englez: asist. Anca Popescu sala 14, Maria Bncil 11
Lb. Englez: asist. Anca Popescu sala 14
Lb. Englez: asist. Anca Popescu sala 14

Patrologie 5
Latin
Lupu 17

ART CRETIN ECLEZIAL curs, Amf. I. G. Coman


Lect. Dr. tefan Ionescu-Berechet
ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL curs, Amf. D. Popescu
Pr. Prof. Dr. Daniel Benga
ISTORIA I SPIRITUALITATEA BIZANULUI curs, Amf. D. Stniloae
Pr. Prof. Dr. Emanoil Bbu

PEDAGOGIE (curs) Amf. D. Stniloae


Victoria Trif
PEDAGOGIE (seminar) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
MUZIC BISERICEASC - curs nceptori - Sala Ene Branite (Sala 2)
Pr. Lect. Dr. Matei Zaharia
MUZIC BISERICEASC - curs avansai - Sala Ene Branite (Sala 2)
Pr. Lect. Dr. Matei Zaharia
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT curs, Amf. D. Stniloae
Lect. Dr. Alexandru Mihil
Latin Georgescu 11
Greac Georgescu 11
VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
Muzic avansai 1
Bizan 6
Greac Gordon - 5
Greac Gordon - 5
Muzic avansai 1
Bizan 6
Bizan 6
NT 5
Muzic avansai - 1
Lat. L. - 17
NT - 5
Bizan 6
Lat. Lupu 17
Muzic avansai 1
Greac Gordon - 5
Muzic avansai 4
NT - 15
Latin Lupu 17
VT 11
Lat. Lupu 17 NT - 15
Bizan - 4
Patrologie - 9
Greac - 17
VT 11
Pop
VT 11
Patrologie - 9
Patrologie - 16
Lat. B. I. - 11
VT 11
Lat. B. I. - 11
VT 11
Patrologie - 16
A N S A M B L U C O R A L Amf. I. G. Coman
Pr. lect. dr. Stelian Ionacu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
n paralel cu Ansamblul coral, Muzic bisericeasc NCEPTORI, Sala Ene Branite (Sala 2)
PATROLOGIE curs, Amf. D. Stniloae
Pr. Prof. Dr. Constantin Ptuleanu
IBU 14
IBOR - 12
Muzic nceptori 1
Pract. Lit. Biseric
IBOR - 12
IBU 14
Practic liturgic - Biseric
IBU 17
Muzica nceptori - 15
Practic liturgic - Biseric
Muzica nceptori - 15
IBU 14
IBOR - Amf. I. G. Coman
NT - 10
Muzica nceptori - 15
IBOR Amf. I. G. Coman
Pract. Lit. - Biserica
IBU 14
Pract. Lit. - Biseric
Muzic nceptori - 15
NT - 10
IBOR - 11

Muzic Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu


NT - Lect. Dr. Sabin Preda (gr. 1-4); Pr. Lect. Dr. Marian Vild (gr. 5-10)
VT asist. Dr. Cristinel Iatan
IBR Pr. Asist. Dr. Petre Sperlea
Patrologie Dr. Alexandru Barna
Bizan Asist. Dr. Adrian Carab
Practic liturgic arhim. Asist. Dr. Chiril Lovin
IBU Asist. Dr. Sebastian Nazru
Art cretin Asist. Drd. tefan Ionescu-Berechet

T E O LO G I E PAS T O R AL
ANUL III
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U

J
O
I

V
I
N
E
R
I

Ora
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

4
5
6
7
TEOLOGIE LITURGIC curs, Amf. D. Stniloae
Pr. Lect. Dr. Mihai Marian
TEOLOGIE DOGMATIC curs, Amf. Dumitru Popescu
Pr. Prof. Dr. tefan Buchiu

10

IR 2
IR 2
Instruire asistat pe calculator (IAC) curs, Amf. D. Popescu
Dr. Petre Botnariuc

TEOLOGIE FUNDAMENTAL curs, Amf. D. Stniloae


Conf. Dr. Adrian Lemeni
MORAL CRETIN curs, Amf. I.G. Coman
Pr. Prof. Dr. Vasile Rduc
Liturgic - 11
Moral 15
SOCIOLOGIA RELIGIEI curs, Amf. I. G. Coman
Lect. Dr. Laureniu Tnase

Moral 15
Liturgic - 11

DREPT BISERICESC curs, Amf. I.G. Coman


Lect. Dr. George Grigori
ISTORIA I FILOSOFIA RELIGIILOR curs, Amf. D. Popescu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu

Liturgic 1
Moral 13

Moral 4
Liturgic 1
Moral - 12

Liturgic 1

SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
TEOLOGIE PASTORAL curs, Amf. Stniloae
PF. Prof. Dr. DANIEL
CATEHETIC curs, Amf. I. G. Coman
Pr. Lect. Dr. Vasile Creu
MISIOLOGIE I ECUMENISM curs, Amf. D. Stniloae
Pr. conf. dr. David Pestroiu

A N S A M B L U C O R A L Amf. I. G. Coman
Pr. lect. dr. Stelian Ionacu, Pr. lect. dr. Zaharia Matei, Pr. asist. dr. Nicolae Giolu, Pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
Misiologie 5
Catehetic-Amf.D.Popescu Dogmatic 10
Drept 2
Catehetic -Amf.D.Popescu
Misiologie - 5
Drept 2
Dogmatic - 10
IR 12
Dogmatic - 10
Catehetic-Amf.D.Popescu
Misiologie -5
Drept 2
IR 1
Drept 2
Misiologie 5
Catehetic - Amf.D.Popescu Dogmatic - 10
Drept 2
Dogmatic D. Popescu
IR 12
Misiologie 5
Catehetic - Amf.D.Popescu

Drept: Arhim. Lect. Dr. Veniamin Goreanu


Liturgic: Pr. Asist. Dr. Silviu Tudose
Moral: Pr. Asist. Drd. Georgian Punoiu
IR: Pr. Asist. Dr. Valentin Ilie, pr. lect. Dr. Aurel Mihai
Misiologie: Pr. conf. Dr. David Pestroiu
Catehetic: Asist. Drd. Victor Marola
Dogmatic: Pr. Lect. Dr. Sorin elaru, pr. asist. dr. Mihai Burlacu

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

T E O LO G I E PAS T O R AL
ANUL IV
Ora
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

MISIOLOGIE I ECUMENISM curs, Amf. I. G. Coman


Pr. Lector univ. Dr. Radu Petre Murean
TEOLOGIE MORAL I BIOETIC curs, Amf. I. G. Coman
Pr. Prof. Dr. Vasile Rduc
TEOLOGIE DOGMATIC curs, Amf. D. Popescu
Pr. Prof. Dr. tefan Buchiu
Misiologie 10

OMILETIC curs, Amf. D. Popescu


Pr.Lect. Dr. Nicuor Beldiman
ISTORIA RELIGIILOR curs, Sala Ene Branite (Sala 2)
Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu
TEOLOGIE LITURGIC curs, Amf. D. Popescu
Pr. prof. Dr. Sava Viorel

Omiletic - 1
Omiletic - 1
Omiletic - 1
Liturgic Biseric
Misiologie 1
Drept 15
Moral - 5

Misiologie 1
Liturgic Biseric
Moral 5
Drept 15

Drept 15
Moral 5
Liturgic Biseric
Misiologie 1
Dogmatic 9

Moral 5
Drept 15
Misiologie 1
Liturgic Biseric
Moral 1
Dogmatic 9

Dogmatic 9
Liturgic Biseric
Drept 1

Dogmatic 9
Dogmatic 9

DREPT BISERICESC curs, Amf. I. G. Coman


Lect. Dr. George Grigori
DOGM I SPIRITUALITATE curs, Amf. D. Popescu
Pr. Lector dr. Gheorghe Holbea
TEOLOGIE PASTORAL curs, Amf. Stniloae
PF. Prof. Dr. DANIEL
IR Amf. D. Popescu
IR - 13
IR - 14
Omiletic 2
VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
IR - 15

Drept: Lect. Dr. George Grigori


Omiletic: Pr. Asist. Dr. Nicuor Beldiman
Dogmatic: Pr. Asist. Dr. M. Burlacu
Moral: Pr. Asist. Drd. Jean Nedelea
IR: Pr. Asist. Dr. Valentin Ilie
Misiologie: Pr. Lect. Dr. Radu Murean
Practica liturgic: pr. lect. Dr. Gheorghe Ispas

Omiletic - 2
IR - 14

10

T E O LO G I E D I DAC TI C
Ora
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE DIDACTIC
ANUL I

TEOLOGIE DIDACTIC
ANUL II

LIMBA ENGLEZ Sala 14


Lect. Dr. Monica Oanc
Muzic Bisericeasc Pr. Lect. Dr. Stelian Ionacu, 11
Noul Testament - 6

LIMBA FRANCEZ asist. Dr. Mdlina Toader sala 6

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
TEOLOGIE FUNDAMENTAL Amf. D. Stniloae
Conf. Dr. Adrian Lemeni
ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL Amf. D. Stniloae
Pr. prof. Dr. Adrian Gabor
IBU 9

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
TEOLOGIE FUNDAMENTAL Sala 15
Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea
Limba francez prof. Dr. Lucreia Vasilescu sala 1
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT Sala 9
Lect. Dr. Alexandru Mihil
PEDAGOGIE (curs) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif
PEDAGOGIE (seminar) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMNE Amf. D. Stniloae


Pr. Conf. Dr. Ionu Moldoveanu
ASCETIC I MISTIC Amf. D. Popescu
Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT 13
Lect. Dr. Alexandru Mihil
VT - 13

STUDIUL NOULUI TESTAMENT - Amf. D. Stniloae


Pr. Prof. Dr. Constantin Coman
Muzic 13
IBOR 13
PATROLOGIE curs i seminar, Sala 13
Pr. lect. Dr. Valer Ulican

Muzic bisericeasc 12
VT 12
IBOR - 10
ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMNE Sala 10
pr. conf. dr. Mihai Ssujan
PATROLOGIE Amf. D. Popescu
Pr. Dr. Valer Ulican
Patrologie - 1

ISTORIA BISERCEASC UNIVERSAL Sala 10


Lect. Dr. Ionu Alexandru Tudorie
IBU 10 (I. Tudorie)
Teologie Fundamental - 10

A N S A M B L U C O R A L Amf. I. G. Coman
Pr. Lect. Dr. Stelian Ionacu, Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei, Pr. Asist. Dr. Nicolae Giolu, Pr. Asist. Dr. Alexandru Dumitrescu
SFNTA LITURGHIE
LIMBA ENGLEZ Sala 1
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
Asist. Dr. Maria Bncil
NOUL TESTAMENT Sala 6
Pr. Lect. Dr. Marian Vild
Noul Testament Vild, 6

Ora
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE DIDACTIC
ANUL III
TEOLOGIE DOGMATIC I SIMBOLIC Amf. D. Popescu
Pr. Prof. Dr. Sterea Tache
MISIOLOGIE I ECUMENISM Sala 13
Pr. Lector dr. Radu Petre Murean
Misiologie 13

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
ISTORIA I FILOSOFIA RELIGIILOR Sala Ene Branite (Sala 2)
Prof. Dr. Remus Rus
TEOLOGIE MORAL Sala 12
Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea
Moral 6
Sociologia religiei seminar, lect. Dr. Laureniu Tnase
SOCIOLOGIA RELIGIEI curs facultativ, Amf. I. G. Coman;
lect. Dr. Laureniu Tnase

Teologie Dogmatic 15
Liturgic 4
TEOLOGIE LITURGIC Sala 6
Pr. lect. Dr. Mihai Marian

Istoria i filosofia religiilor 10

A N S A M B L U C O R A L Amf. I. G. Coman
Pr. Lect. Dr. S. Ionacu, Pr. Lect. Dr. Z. Matei, Pr. Asist. Dr. N. Giolu, Pr. Asist. Dr. A. Dumitrescu

T E O LO G I E S O C I AL
Ora
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE ASISTEN SOCIAL


ANUL I
SOCIOLOGIA N ASISTENA SOCIAL (c + s) Sala 9
Lect. Dr. Laureniu Tnase
STUDIUL NOULUI TESTAMENT - Amf. D. Stniloae
Lect. Dr. Sabin Preda

TEOLOGIE ASISTEN SOCIAL


ANUL II
TEOLOGIE DOGMATIC Amf. D. Popescu
Pr. prof. Dr. Sterea Tache
ETIC I VALORI N ASISTENA SOCIAL sala 4
Conf. Dr. Mircea Botescu
Etic i valori n asistena aocial - 4
MANAGEMENT DE CAZ Sala 9
Conf. Dr. Ana Rdulescu

LIMBA FRANCEZ asist. Dr. Mdlina Toader sala 6

SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
ASISTENA SOCIAL BAZAT PE EVIDENE Sala 13
Lect. Dr. Monica Alexandru
ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL Sala 5
Pr. prof. dr. Daniel Benga

PSIHOLOGIE N ASISTENA SOCIAL (c. + s.) - Sala 16


Lect. Dr. Ionu Mavrichi
TEORII CLASICE I MODERNE N ASISTENA SOCIAL
Lect. Dr. Ionu Mavrichi Sala 16
Teorii clasice i moderne n asistena social - 16

METODE I TEHNICI N ASISTENA SOCIAL sala 13


Pr. lect. Dr. Tudor Gheorghe
INFORMATIC, STATISTIC SOCIAL I ANALIZA DATELOR
Pr. lect. Dr. Tudor Gheorghe Sala 16
Limba Francez L. Vasilescu, sala 1
Informatic, statistic social i analiza datelor
Metode i tehnici n asistena social 16
PEDAGOGIE (curs) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif
PEDAGOGIE (seminar) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
PRACTICA DE SPECIALITATE
Asist. Drd. Victor Marola
PRACTICA DE SPECIALITATE
Asist. Drd. Victor Marola

VECHIUL TESTAMENT Sala 5


Lect. Dr. Alexandru Mihil
VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

COMPORTAMENT I MEDIU SOCIAL - Sala 6


Andreea Bndoiu
Asistena social bazat pe evidene - 9

INTRODUCERI N POLITICI SOCIALE - Sala Ene Branite (Sala 2)


lect. dr. Monica Alexandru
DOCTRIN SOCIAL A BISERICII Amf. D. Popescu
Pr. Prof. Dr. tefan Buchiu

Comportament i mediu social - 3


Intr. n As. soc. - 3

A N S . C O R A L Amf. Coman; Pr. Lect. Dr. S. Ionacu, Pr. Lect. Dr. Z. Matei,
Pr. Asist. Dr. N. Giolu, Pr. Asist. Dr. A. Dumitrescu
PRACTIC DE SPECIALITATE
Lect. Dr. Ionu Mavrichi
LIMBA ENGLEZ Amf. D. Stniloae
Asist. Dr. Maria Bncil
ASISTENA SOCIAL BAZAT PE EVIDENE Sala 9
lect. dr. Monica Alexandru
INTRODUCERE N ASISTENA SOCIAL - Sala 3
Lect. Dr. Andreea Bndoiu

Introducere n politici sociale - 15


Management de caz - 10
A N S. C O R A L Amf. Coman; Pr. Lect. Dr. S. Ionacu, Pr. Lect. Dr. Z.
Matei, Pr. Asist. Dr. N. Giolu, Pr. Asist. Dr. A. Dumitrescu
LIMBA ENGLEZ Sala 1
Asist. Dr. Maria Bncil

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

Ora
L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE ASISTEN SOCIAL


ANUL III
BUNSTAREA I DEZVOLTAREA COPILULUI
Bunstarea i dezvoltarea copilului -

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
TEOLOGIE FUNDAMENTAL (opional 1) - Sala 15
Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea
ASISTENA SOCIAL A PERSOANELOR TRAFICATE Sala 13
Lect. Dr. Monica Alexandru
ABUZ I VIOLEN DOMESTIC Sala 12
Conf. Dr. Ana Rdulescu
Consiliere i terapii familiale CONSILIERE I TERAPII FAMILIALE

CONSILIERE N ASISTENA SOCIAL Sala 17


Pr. lect. Dr. Tudor Gheorghe

Consiliere n asistena social 16


As. Soc. a persoanelor traficate 16

Abuz i violen domestic 13

T E O LO G I E AR T S AC R
Ora

L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE ART SCAR


ANUL I

TEOLOGIE ART SCAR


ANUL II

ARTE PLASTICE
CONSERVARE
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

ARTE PLASTICE
CONSERVARE
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
Art cretin - 11

STUDIUL NOULUI TESTAMENT Amf. D. Stniloae


Lect. Dr. Sabin Preda

ART CRETIN Sala 11


Lect. Dr. tefan Ionescu-Berechet
Fizic Leahu

LIMBA FRANCEZ asist. Dr. Mdlina Toader sala 6

ATELIER

ATELIER

ATELIER
ATELIER
ISTORIA BISERICEASC UNIVERSAL Sala 5
Pr. prof. dr. Daniel Benga

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER
ISTORIA ARTEI Sala 10
Prof. Dr. Mihaela Palade

Istoria Artei 10
Fizic - Curs - Dogan
TEORIA RESTAURRII
Lect. Dr. Coteiu - Demisol
Teoria restaurrii

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT 5


Lect. Dr. Alexandru Mihil
VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon
ATELIER

PEDAGOGIE (curs) Amf. D. Stniloae


Victoria Trif
PEDAGOGIE (seminar) Amf. D. Stniloae
Victoria Trif
ATELIER

ATELIER

ATELIER
ATELIER
Anatomie artistic(c.)Vasile -Atelier
Biologie - c. - Dogan
Anatomie artistic(s.)Vasile -Atelier
Biologie - s. Dogan
Etiopatogenie - curs Dogan - 16
Etiopatogenie - s. - Leahu - 16

VECERNIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

ATELIER

ATELIER

ATELIER
ATELIER
Anatomie artistic(c.)Vasile -Atelier
Chimie - curs - Dogan
Anatomie artistic (s)Vasile -Atelie
Chimie - s. - Leahu
ISTORIA ARTEI 10
Prof. Dr. Mihaela Palade

ATELIER

ATELIER

ATELIER
Biodeteriorare - curs- Dogan
Biodeteriorare - s.- Dogan
INTRODUCERE N TEOLOGIA DOGMATIC Sala 6
Introducere n teologia dogmatic Sala 6

ATELIER
ATELIER
LIMBA ENGLEZ Amf. D. Stniloae
asist. Maria Bncil

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Ora

L
U
N
I

M
A
R

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

TEOLOGIE ART SCAR


ANUL III
ARTE PLASTICE
CONSERVARE
SFNTA LITURGHIE
Practic liturgic obligatorie Biserica Sfntul Spiridon

TERMINOLOGIE BIBLIC N LIMBA FRANCEZ Sala Ene


Branite (Sala 2)
MORAL CRETIN- Sala 5
Pr. Lect. Dr. Dumitru Pintea
Instruire asistat pe Calculator (IAC) Amf. D. Popescu
Dr. Petre Botnariuc

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

DOGMATIC - Pintea - 13
Biodeteriorare (restaurare) - Dogan - 11

ATELIER

ATELIER

ATELIER
ATELIER
TEOLOGIE LITURGIC Sala 6
Pr. Lector dr. Gheorghe Ispas

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER
ESTETIC Sala 9
Prof. Dr. Mihaela Palade

TEOLOGIE DOGMATIC Sala 1


Pr. Lect. Dr. Sorin elaru
VECERNIE
Practic liturgic obligatorie - Biserica Sfntul Spiridon
ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Desen proiectiv i perspectiv -Vasile Atelier


Arta scrisului Vasile - Atelier
Liturgic - 13