Sunteți pe pagina 1din 2

SC __________ SRL / FISA POSTULUI

I. DESCRIERE POST
1 Denumirea postului LUCRATOR BUCATARIE
2 Cod COR 941201
3 Titular
II. OBIECTIVUL POSTULUI
1 Igiena si
aspect
Mentine ordinea la locul de munca, si igiena mainilor prin spalare la un interval de 15-20 minute, si
imediat contactului cu produse, materiale sau echipamente cu risc de contaminare
2 Competente
generale
-Dispune materialele necesare in locatiile prestailite
-!estionea"a echipamentele si oiectele de inventar incredintate in con#ormitate cu procedurile
prestailite
-$a solicitarea superiorilor dearasarea meselor de vesela utili"ata, dupa ca", sticle goale, cesti goale,
ulterior golirii acestora
-%eriodic, inlocuiesc scrumierele care pre"inta o cantiatate vi"iila de resturi, ori de cate ori ospatarii
sau a&utor ospatarii sunt ocupati
-Depun resturile mena&ere selectiv in recipiente'
-(esela reutili"aila se va depo"ita in vederea curatarii ulterioare
-(eri#ica nivelul de curatenie a veselei, a tacamurilor, precum si a oricarui recipient #olosit in
prelucararea alimentelor -
-)sista ucatarii, la solicitarea acestora, prin actiuni simple ce tin de procurarea alimentelor din depo"it,
spalarea aimentelor unde este ca"ul, urmarire procese decongelare, pra&ire, coacere, dearasare,
#ramantare coca, amestecuri simple, tocare manuala legume, indepartae re"iduuri alimentare,
amalare produse destinate van"arii la pachet
3 !estiunea -*e re#era strict la evidenta si #olosirea materialelor igienico-sanitare necesare activitatii
4 Relatia cu
clientii
-Oca"ionala, in conte+tul dearasarii meselor
5 Relatia cu
superiorii si
colegii
-In#ormea"a conducatorii ierarhici in legatura cu orice suspiciune legata de calitatea produselor,
#unctionalitatea,dis#unctionalitatea echipamentelor din dotare,
-Indeplineste sarcinile date de se#ii ierarhici su re"erva legalitatii lor
-Mentine un spirit colegial de echipa, mani#estat prin amailitate si sustinere reciproca
6 )lte
competente
-*arcini periodice---
-*arcini oca"ionale- sa aduca imunatatiri in activitatea proprie si a societatii prin propuneri
organi"atorice stailite impreuna cu se#ul ierarhic
III. SPECIFICAREA POSTULUI
1 %regatirea
necesara pentru
ocuparea postului
-*tudii de a"a- .u este ca"ul
-*tudii de specialitate- .u este ca"ul
-Cursuri speciale- .u este ca"ul
-Cunostiinte si e+perienta solicitata- .u este ca"ul
- )ptitudini speciale- disciplina, spirit de orientare, vite"a de reactie, asumarea responsailitatilor
- Calitati #i"ice- conditie #i"ica normala
- Calitati psihice- autocontrol, re"istenta #i"ica moderata
- )lte cerinte- aptitudini generale de invatare
IV. INTEGRAREA POSTULUI IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII
1 .ivelul ierarhic in
cadrul #irmei
*e suordonea"a in ordine ierarhica dupa cum urmea"a in #unctie de organigrama- /ucatarilor-
Ospatarilor-*e#ului de sala- *e#ului departament organi"are evenimente-)dminstratorului
2 Relatii cu alte
posturi
- este inlocuit de- anga&at cu incadrare similara
-Inlocuieste pe- alt anga&at cu incadrare similara
3 )utonomia
postului si
autoritatea
acordata
)utonomie totala in reali"area sarcinilor cuprinse in #isa de post si a oricaror altor sarcini date de
se#ii ierarhici
)utoritatea sa solicite se#ilor
- orice in#ormatii de orice alta natura necesare indeplinirii sarcinilor
- orice a&utor 0uman, material1 necesar indeplinirii sarcinilor
V CONDITIILE DE MUNCA
1 %rogramul de lucru Con#orm Regulamentului de ordine interioara
2 *patiul in care isi des#asoara activitatea I.C2I*
3 Conditiile #i"ice-e#ort #i"ic M3DII
4 4actorii de risc R3D5*I
5 3chipamente de lucru si materiale alocate
postului
Tricou, tunica, sort, pantaloni, oneta, manusi de unica #olosinta, incalatari
cu talpa antiderapanta
6 Materiale igienico-sanitare 10 ucati sapun lunar
20 uc prosop hartie
3chipament de protectie .u e ca"ul
! )limente de protectie .u e ca"ul
VI REMUNERAREA SI RECOMPENSAREA
1 *alari"are Con#orm contractului de munca, si in #unctie de competentele acordate
2 Oiective de per#ormanta Cresterea numarului de clienti cu 56 pe o perioada de 7 luni
*caderea numarului de reclamatii cu un procent de 8 6 pe o perioada
de 8 luni
3 Data evaluarii 1 )n de la anga&are
VII MASURI DE SECURITATE A MUNCII APLICABILE SI OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
1 -sa-si des#asoare activitatea in asa #el incat sa nu e+iste posiilitatea e+punerii la pericole de accidentare sau
imolnavire pro#esionala
-sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile proprii de securitate a muncii si masurile de aplicare a acestora
-sa utili"e"e corect echipamentele de lucru, sustantele periculoase si celelalte mi&loace de productie
-sa inter"ica deconectarea, schimarea sau mutarea aritrara a dispo"itivelor de securitate ale echipamentelor de lucru
si ale cladirilor, precum si utili"area corecta a acestor dispo"itive
-sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca, orice de#ectiune tehnica sau alta situatie care constituie un
pericol de accidentare sau imolnavire pro#esionala9
-sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posiil accidentele de munca su#erite de
persoana proprie sau de alt anga&at
-sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident de munca si sa in#orme"e de indata pe
conducatorul locului de munca
-sa utili"e"e echipamentul individual de protectie corespun"ator scopului pentru care a #ost acordat
-sa utili"e"e echipamentul de lucru con#orm instructiunilor de e+ploatare a acestora
-sa coopere"e cu anga&atorul si,sau cu anga&atii cu atriutii speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii in munca atat
timp cat este necesar pentru a da anga&atorului posiilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt
corespun"atoare si nu pre"inta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
-sa e#ectue"e oligatoriu e+amenul medical la anga&area in munca, conrolul medical periodic, si e+amenul medical la
reluarea activitatii
-sa participe oligatoriu la instructa&ele privind securitatea si sanatatea in munca la anga&are, la locul de munca si
periodic'
VIII MASURILE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
1 - sa cunosca si respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor 0 generale, speci#ice societatii si locului de
munca1 si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor preva"ute in atriutiile de serviciu si in instructiunile de
#unctionare si utili"are a instalatiilor, aparatelor, dispo"itivelor si altor mi&loace de protectie impotriva incendiilor din
dotarea locurilor de munca precum si indeplinirea masurilor si sarcinilor ce i-au #ost incredintate
- sa participe la instructa&ele si actiunile instructiv-educative organi"ate in vederea prevenirii incendiilor si la e+ercitiile si
aplicatiile de stingere a incendiilor precum si de evacuare in ca" de incendiu si a unurilor materiale
- sa anunte imediat se#ii ierarhici despre e+istenta unori impre&urari de natura sa provoace incendii
- sa respecte regulile privind #umatul in locurile in care este inter"is acesta, #olosirea unor mi&loace ce pot provoca
incendii 0 sudura, #oc deschis, modi#icari neautori"ate, improvi"atii la instalatiile, aparatele sau utila&ele tehnologice,
electrice si de incal"ire, scule necorespun"atoare1
- sa indeplineasca sarcinile stailite atat in ceea ce priveste supravegherea permanenta a locului de munca unde
#unctionea"a instalatii si utila&e ce pot provoca incendii, e+plo"ii, avarii ori alte accidente tehnice, cat si a controlului
periodic al #unctionarii acestora
- sa veri#ice oligatoriu locurile de munca la inceperea si la terminare programului de lucru in vederea depistarii si
inlaturarii unor eventuale pericole si cau"e de incendii
- sa intretina in una stare de utili"re mi&loacele de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca
- sa respecte normele preva"ute in regulamentul intern al societatii
- sa anunte imediat se#ii ierarhici sau pompierii asupra incendiilor i"ucnite
- sa participe, potrivit organi"arii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca la stingerea acestora,
la evacuarea persoanelor si unurilor, precum si la urmarile cau"ate de calamitatile naturale, si sa coopere"e cu
lucratorii desemnati cu atriutiile de prevenire si stingere a incendiilor, atat cat ii permite cunostiintele si sarcinile sale, in
vederea reali"arii masurilor de aparare impotriva incendiilor
- sa acorde a&utorul atat cat este rational posiil, unui salariat a#lat intr-o situatie de pericol
)m luat la cunostiinta despre prevederile #isei de post si am primit un e+emplar asta"i
NUMELE ADMINISTRATOR
*3M.)T5R)