Sunteți pe pagina 1din 5

Reglementari PSI pentru industria lemnului

n cadrul proiectului 013-C1/EC din Programul Naional de C..I.-IN!R"S Institutul Naional al


#emnului $n parteneriat cu !acultatea de Pompieri a ela%orat urm&toarele acte normati'e $n domeniul
pre'enirii (i stingerii incendiilor)
Norme de pre'enire (i stingere a incendiilor speci*ice acti'it & ilor din sectoarele industriei lemnului
+re'i,uirea (i actuali,area normelor de pre'enire (i stingere a incendiilor apro%ate cu -rdinul .I#.C
nr.010//00.00.11//2.
Normativ pentru proiectarea i executarea construc iilor, instala iilor i dot rilor
tehnologice industriale din punct de vedere al siguran ei la foc specific sectoarelor din industria
lemnului ( nlocuie te normele de echipare i dotare aprobate cu O r dinul MILMC
nr.0108/02.02.1988 ).
"ctele normati'e menionate au *ost a'i,ate de c&tre ..I. - Inspectoratul 3eneral al Corpului Pompierilor
.ilitari4 de ..#.P.5.#. (i au *ost apro%ate prin -rdinele ministrului Industriei (i Resurselor nr.67 respecti'
68/09.01.034 pu%licate $n .onitorul -*icial al Rom:niei - Partea I- a nr.103/11.00.03 respecti' nr.19/19.00.03.
Actele normatie pot !i procurate de la I.".L. #ucureti$ %cop n care trebuie %& ne tran%mite'i o
comand& n care %e a men'iona num&rul de e(emplare %olicitate din !iecare act normati precum i modul cum
dori'i %& a)un*e'i n po%e%ia lor.
Comanda a !i n%o'it& de un ordin de plat& n contul num&rul 2+110090990,008 de%chi% de I.".L. la
#-./0M# repre1ent2nd un aan% de +03 din aloare$ urm2nd ca re%tul de +03 %& !ie pl&tit prin rambur% la
ridicarea coletului de la po%t& %au la ridicarea normelor de la I.".L. #ucureti prin dele*at.
Cuprinsul pentru *iecare din cele dou& acte normati'e este urm&torul)
Norme de pre'enire (i stingere a incendiilor speci*ice acti'it&ilor din sectoarele industriei lemnului.
Capitolul I - Pre'ederi generale sta%ilite pe %a,a strategiei pri'itoare la ap&rarea $mpotri'a incendiilor $n
acti'it&ile din sectoarele industriei lemnului
1.1. -%iect (i domeniul de aplicare
1.0. -%ligaii (i r&spunderi
1.0.1. .inisterul Industriei (i Resurselor
1.0.0. Consilii de administraie
1.0.3. Patronul4 proprietarul4 %ene*iciarul4 administratorul
1.0.6. Salariaii
1.3. -rgani,area (i des*asurarea acti'itatii de aparare impotri'a incendiilor
Capitolul II - Reguli (i masuri speci*ice de pre'enire (i stingere a incendiilor la constructii4 instalatii (i alte
amena;ari4 precum (i pentru acti'itatea din sectoarele industriei lemnului
0.1. Reguli (i masuri comune mai multor sectoare de acti'itate
0.1.1. Reguli (i masuri generale pentru incinte4 constructii4 instalatii4 ec<ipamente4 utila;e (i amena;ari
0.1.0. Reguli pri'ind *umatul
0.1.3. Reguli pri'ind *ocul desc<is
0.1.6. "teliere
0.1.6.1. "teliere de sudare (i taiere a metalelor
0.1.6.0. "scutitorii de scule pentru prelucrarea lemnului
0.1.6.3. "teliere de 'ulcani,are
0.1.6.6. "teliere mecanice
0.1.6.7. "teliere electrice (i pentru %o%ina;
0.1.6.8. "teliere prelucrat metale prin electroero,iune
0.1.7. Sectii pentru prelucrarea lemnului (i a produselor pe %a,a de lemn
0.1.8. Sectii de 'opsitorie4 lacuire (i prelucrare a peliculelor de lac pentru produsele din lemn (i pe %a,a de lemn
0.1.9. Spatii de depo,itare
0.1.9.1. Reguli (i masuri generale pentru toate spatiile de depo,itare a materialelor com%usti%ile
0.1.9.0. Spatii de depo,itare a materialului lemnos
0.1.9.3. Spatii de depo,itare pentru lic<ide com%usti%ile
0.1./ otari te<nologice industriale
0.1.1. Instalatii utilitare +a*erente constructiei (i te<nologice2
0.1.1.1. Instalatii electrice
0.1.1.0. Sisteme de incal,ire
0.1.1.3. Instalatii pentru incal,ire centrala
0.1.1.6. Instalatii pentru incal,ire te<nologica
0.1.1.7. Incal,irea locala
0.1.1.8. Instalatii de 'entilare (i climati,are
0.1.1.9. Instalatii de transport pneumatic
0.1.1./. Instalatii de ga,e
0.1.1./.1. Instalatii de ga,e naturale
0.1.1./.0. Instalatii de 3.P.#.
0.1.1.1. Instalatii de aer comprimat
0.1.1.10. Instalatii termoenergetice
0.1.10. Statii de transport lic<ide (i ga,e com%usti%ile
0.1.10.1 Statii de pompe
0.1.10.0 Statii de reglare ga,e naturale
0.1.10.3 Rampe de incarcare - descarcare
0.1.10.6 Conducte de transport lic<ide com%usti%ile
0.1.11. Statii de compresoare pentru aer
0.1.10. 3ospodarii de com%usti%il lemnos
0.1.13. 3ara;e4 auto'e<icule (i utila;e. Incaperi pentru incarcat acumulatori
0.1.13.1. 3ara;e4 parca;e (i plat*orme pentru parcare
0.1.13.0. Circulatia auto'e<iculelor
0.1.13.3. "utosti'uitoare4 autocare (i electrosti'uitoare
0.1.13.6. Incaperi pentru incarcat acumulatoare
0.1.16. Cai de e'acuare4 acces (i inter'entii
0.1.17. Sisteme (i instalatii de protectie impotri'a incendiilor
- "larmarea (i alertarea $n ca, de incendiu
- Instalatii de semnali,are a incendiilor
- Instalatii de stingerea incendiilor
0.1.18. .arcarea cu indicatoare de siguranta
0.1.19. #ucrari de constructii - monta; $n timpul e=ploatarii
0.1.1/. 5ratarea cu produse termoprotectoare
0.1.11. Colectarea deseurilor4 re,iduurilor com%usti%ile (i am%ala;elor (i distrugerea lor. Reguli pentru se,onul
rece. Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase
0.1.00. Reguli pri'ind reducerea riscurilor de incendii generate de incarcari electrostatice
0.0 Reguli (i masuri pentru sectorul de e=ploatari4 transporturi (i constructii *orestiere
0.0.1. Reguli (i masuri cu caracter general
0.0.0. E=ploatarea lemnului
0.0.0.0. -rgani,area parc<etelor (i a plat*ormelor primare
0.0.0.3. Parc<ete (i plat*orme primare
0.0.0.6. .angani,area lemnului
0.0.0.7. Centre de sortare (i preindustriali,are a lemnului
0.0.3. 5ransporturi *orestiere
0.0.3.0. 5ransporturi auto
0.0.3.3. 5ransporturi pe caile *erate *orestiere
0.0.3.6. 5ransportul lemnului cu na'e *lu'iale
0.0.6. Constructii *orestiere
0.0.6.0. E=ploatarea utila;elor de constructii
0.0.6.3. #ucrari de constructii *orestiere (i de reparatii ale acestora
0.3 Reguli (i masuri pentru sectorul de prelucrare a lemnului
0.3.1. Reguli (i masuri cu caracter general
0.3.0. >scatorii pentru c<erestea (i semi*a%ricate din lemn masi'
0.3.3. !a%rici de c<erestea (i semi*a%ricate din lemn
0.3.6. !a%rici de *urnir4 placa;4 panel
0.3.7. !a%rici de placi din asc<ii (i din *i%re de lemn +P"#4 P!# dur4 .! sau P"!2
0.3.8. !a%rici pentru inno%ilarea placilor pe %a,a de lemn +te=turare4 caserare4 melaminare2 (i pentru productia
de inlocuitori de *urnire4 *ilme melaminice (i *enolice
0.3.9. !a%rici de mo%ila4 usi4 *erestre4 instrumente mu,icale4 articole pentru sport (i agrement4 casete pentru
aparatura audio-'ideo4 creioane4 rec<i,ite scolare (i de %irou4 ;ucarii4 elemente pentru constructii din lemn4 panouri
din lemn masi'4 alte produse din lemn prelucrat
0.3./. !a%rici +sectii2 de componente pentru mo%ila tapitata
0.3.1. !a%rici de c<i%rituri
0.3.10. !a%rici de *aina de lemn
0.3.11. Instalatii pentru *a%ricarea produselor poliuretanice
0.3.10. "lte ateliere (i sectii ane=e *a%ricilor de prelucrare a lemnului
0.3.10.1. Spatii pentru prepararea 'opselelor (i lacurilor
0.3.10.0. Spatii pentru depo,itarea (i prepararea ade,i'ilor
Capitolul III - .etode (i proceduri pentru identi*icarea (i e'aluarea riscului de incendiu4 speci*ice acti'itatilor din
sectoarele industriei lemnului
3.1. 3eneralitati
3.0. Identi*icarea riscului de incendiu
3.3. E'aluarea riscului de incendiu
Capitolul I? - Criterii de ec<ipare (i dotare cu mi;loace te<nice de pre'enire (i stingere a incendiilor speci*ice
constructiilor4 instalatiilor4 utila;elor4 ec<ipamentelor (i acti'itatilor din sectoarele industriei lemnului
6.1. Criterii generale pri'ind ec<iparea (i dotarea cu mi;loace te<nice de pre'enire (i stingerea incendiilor4 ser'iciul
pri'at de pompieri ci'ili
6.0 Cerinte (i conditii de dotare (i ec<ipare
6.3. Pre'ederi speci*ice pri'ind ec<iparea (i dotarea cu mi;loace te<nice de pre'enire (i stingere a incendiilor a
constructiilor4 instalatiilor te<nologice (i plat*ormelor amena;ate
6.6. Intretinerea (i 'eri*icarea mi;loacelor de pre'enire (i de stingere a incendiilor
6.6.1 Pre'ederi generale
6.6.0. Intretinerea mi;loacelor de pre'enire (i stingere a incendiilor
- Stingatoare4 unelte (i alte mi;loace de inter'entie
- @idranti de incendiu4 retele e=terioare4 conducte e=terioare de apa pentru incendiu4 sisteme de colectare (i
scurgere a apelor $n ca, de incendiu
- Instalatii de sprinAlere
- Instalatii de drencere
- Re,er'oare de apa (i pneumatice +<idro*oare2
- Statii de pompe pentru alimentarea cu apa $n ca, de incendiu +pompe de incendiu2
- Pompe cu motor cu com%ustie interna
- Instalatii de stingere a incendiilor cu dio=id de car%on - Instalatii de stingere a incendiilor cu spuma
- Instalatii de stingere cu apa pul'eri,ata
- Instalatii de stingere a incendiilor cu a%ur
- Instalatii de semnali,are (i a'erti,are
6.6.3. ?eri*icarea mi;loacelor te<nice de pre'enire (i de stingere a incendiilor4 incercari pro*ilactice (i controale
periodice
Capitolul ? - Pre'ederi *inale
Capitolul ?I - "ne=e.
"NEB" 1 - Nomenclatorul incercarilor (i controalelor ce tre%uie e*ectuate la instalatiile (i mi;loacele de pre'enire
(i stingere a incendiilor
"NEB" 0.1 in*ormati' - Caracteristicile generale ale principalelor materii prime (i materiale ce pot *i utili,ate $n
industria lemnului
"NEB" 0.0 - Proprietatile su%stantelor com%usti%ile u,uale ce pot *i utili,ate $n industria lemnului
"NEB" 3 in*ormati' - Identi*icarea4 e'aluarea (i controlul riscurilor de incendiu +3<id (i structura cadru speci*ice
industriei lemnului2
"NEB" 6 in*ormati' - EN 1070 - "ne=a C - Siguranta dotarilor te<nologice Principii de e'aluare a riscului
+traducere apro=imati'a2
"NEB" 7 - 3<idul pentru sta%ilirea criteriilor minime de per*ormanta pri'ind organi,area (i *unctionarea
ser'iciilor pri'ate de pompieri ci'ili4 +ela%orat de I.3.C.P... (i apro%at cu -CCP. nr.39606/111/2
Normati' pentru proiectarea (i e=ecutarea constructiilor4 instalatiilor (i dotarilor te<nologice industriale din punct
de 'edere al sigurantei la *oc speci*ic sectoarelor din industria lemnului
Capitolul I - 3eneralitati
1.1. Scop4 domeniul de aplicare
1.0. 5erminologie
1.3. -%ligatii
Capitolul II - Constructii de productie (i depo,itare4 instalatii te<nologice- Conditii de per*ormanta
0.1. Risc categorie de pericol de incendiu
0.0. Pre'ederi speci*ice pe sectoare de acti'itate
0.0.1. epo,ite desc<ise de material lemnos
0.0.0. Constructii inc<ise pentru depo,itare - depo,ite inc<ise
0.0.3. epo,ite de materiale in*lama%ile4 %utelii de o=igen4 acetilena4 dio=id de car%on4 (i %utoaie de car%id
0.0.6. Sectii de productie
0.3 istante de siguranta intre depo,ite desc<ise de material lemnos (i constructii4 instalatii4 cai *erate
0.3.1. istante de siguranta intre depo,ite desc<ise de material lemnos (i constructii
0.3.0. istante de siguranta intre depo,ite desc<ise de material lemnos (i instalatii-uscatoare de asc<ii
0.3.3. istante de siguranta intre depo,ite desc<ise de material lemnos (i liniile de cale *erata
0.3.6. istante de siguranta intre <ale de prelucrare a lemnului (i liniile de cale *erata
0.3.7. istante de siguranta la depo,ite inc<ise de lic<ide com%usti%ile
0.3.8. istante de siguranta intre <ale de prelucrare a lemnului (i uscatoarele de asc<ii
0.3.9. istante de siguranta la depo,ite desc<ise de materiale incom%usti%ile
0.3./. istante de siguranta intre constructii (i depo,itele desc<ise (i liniile electrice cu tensiune peste 1 D?
0.3.1. istante de siguranta intre constructii (i depo,ite desc<ise (i caile rutiere
0.6. "lcatuiri constructi'e
0.7. Instalatii utilitare +a*erente constructiei (i te<nologiei2
0.7.1. Instalatii electrice de distri%utie
0.7.0. Instalatii electroenergetice
0.7.3. Instalatii de 'entilatie4 instalatii de transport pneumatic
0.7.6. Instalatii de incal,ire
0.7.7. Instalatii termoenergetice
0.7.8. Instalatii sanitare4 de alimentare cu apa (i canali,are
0.7.9. Instalatii de aer comprimat
0.8. Protectia impotri'a electricitatii statice (i a descarcarilor electrice atmos*erice
Capitolul III - Cai de comunicatie
Capitolul I? - Ec<iparea (i dotarea cu mi;loace te<nice de pre'enire (i stingere a incendiilor. Ser'icii de pompieri
ci'ili
6.1. 3eneralitati
6.0. Pre'ederi speci*ice
6.0.1. Ec<iparea (i dotarea cu sisteme4 aparate (i dispo,iti'e4 instalatii de semnali,are4 alarmare4 a'erti,are (i
alertare $n ca, de incendiu
6.0.0. Ec<iparea (i dotarea cu sisteme4 instalatii (i dispo,iti'e de limitare (i stingere a incendiilor
6.0.0.1. Instalatii de stins incendii4 de protectie (i racire cu apa
6.0.0.0. Instalatii de stins incendii cu su%stante speciale
6.0.0.3. Instalatii speciale de stingere a incendiilor pe utila;e4 ec<ipamente (i instalatii te<nologice
6.0.0.6. ispo,iti'e (i sisteme de actionare a usilor (i o%loanelor
6.0.0.7. Instalatii4 aparate (i dispo,iti'e pentru limitarea (i pre'enirea incendiilor pe utila;e4 ec<ipamente (i linii
te<nologice
6.3. ispo,iti'e (i sisteme de e'acuare a *umului (i ga,elor *ier%inti
6.6. Instalatii de protectie impotri'a trasnetului
6.7. otarea (i ec<iparea cu stingatoare (i alte aparate de stins incendii
6.7.1. Pre'ederi comune
6.7.0. 5ipuri de stingatoare
6.8. Ec<iparea (i dotarea cu utila;e4 unelte (i alte mi;loace de inter'entie
6.9. "sigurarea cu apa (i su%stante pentru limitarea4 intreruperea procesului de ardere sau pentru protectia celor din
apropierea *ocului
6./. otarea cu ec<ipament de protectie la locurile de munca (i a personalului de inter'entie
6.1. Constituirea4 organi,area4 *unctionarea (i dotarea ser'iciilor pri'ate de pompieri ci'ili
6.1.1. Constituirea ser'iciului pri'at de pompieri ci'ili
6.1.0. otarea ser'iciului de pompieri cu autospeciale4 motopompe mo%ile (i alte utila;e de stingere (i
inter'entie4 ec<iparea cu aparatura
6.1.0.1. otarea cu autospeciale4 motopompe mo%ile (i alte utila;e de stingere (i inter'entie
6.1.0.0. Ec<iparea cu aparatura
6.1.3. Re,er'e pentru mi;loacele de pre'enire (i stingere a incendiilor
6.1.6. Ser'iciul de pompieri ci'ili - sediul (i spatiile pentru ser'iciul de pompieri ci'ili
Capitolul ? - "ne=e
"NEB" 1 in*ormati' - Incadrarea orientati'a $n categoriile de pericol de incendiu a principalelor ,one4 spatii4
incaperi4 cladiri (i instalatii te<nologice din industria lemnului
"NEB" 0 in*ormati' - #ista orientati'a a principalelor ,one4 spatii4 incaperi4 cladiri (i instalatii te<nologice din
industria lemnului 'ulnera%ile la incendiu
"NEB" 3 - Sc<emele de organi,are a depo,itelor de material lemnos
"NEB" 6 - Supra*ete ma=ime admise (i distante de siguranta impotri'a incendiilor
"NEB" 7.1 in*ormati' - Caracteristicile generale ale principalelor materii prime (i materiale ce pot *i utili,ate $n
industria lemnului
"NEB" 7.0 - Proprietatile su%stantelor com%usti%ile u,uale ce pot *i utili,ate $n industria lemnului
"NEB" 8 in*ormati' - Procese *undamentale pri'ind incendiile4 limitarea (i stingerea acestora
"NEB" 9 - omeniul (i e*icienta produselor de stingere a incendiilor
"NEB" / - otarea u,uala a <idrantilor de incendiu
"NEB" 1 - 5ipuri de instalatii de stingere cu spuma4 clase de in*lama%ilitate a lic<idelor com%usti%ile
"NEB" 10 - In'entarul instalatiilor de stingere cu spuma a incendiilor "NEB" 11 - Norme de dotare cu
stingatoare4 unelte (i alte mi;loace pentru stingerea incendiilor
"NEB" 10 - Stingatoare - clasi*icare (i identi*icare
"NEB" 13 - >tila;ele4 uneltele (i alte mi;loace de inter'entie care compun posturile de incendiu din incinta4
pic<etele de incendiu din parc<etele de e=ploatare *orestiera (i grupuri de actionare a *unicularelor pasagere din
e=ploatari *orestiere
"NEB" 16 in*ormati' - Ec<iparea (i dotarea orientati'a a constructiilor4 instalatiilor te<nologice (i a plat*ormelor
amena;ate din industria lemnului cu mi;loace te<nice de pre'enire (i stingere a incendiilor
"NEB" 17 in*ormati' - Sc<ema %loc tip +de principiu2 a *lu=ului te<nologic de *a%ricatie P"# / .! (i indicarea
posi%ilitatilor de ec<ipare cu mi;loace speciale de siguranta la *oc
"NEB" 18 - Principalele acte normati'e (i reglementari te<nice din domeniul apararii impotri'a incendiilor (i
cone=e cu acestea
--------------------------------------------------------------------------------
Pentru lamuriri suplimentare puteti lua legatura cu)
ing. !ilip Constantin4 tel.) 01-0331778 / 067
ing. Ionescu .ircea4 tel.) 01-0331778 / 067
ing. Iordac<e Eugenia4 tel.) 01-0331778 / 08/
ing. Popescu "drian4 tel.) 01-0331778 / 0714080
ing. 3<incioiu Niculae4 tel.) 01-0331778 / 1/34068
--------------------------------------------------------------------------------
INS5I5>5># N"5I-N"# "# #E.N>#>I
Cod *iscal) R0399360
"dresa) Str. !-ca de 3luco,a nr.94 Cucure(ti4 Sector 0
5el.) 01-0331778
!a=) 01-0331716
Cont) S? 01/67666100 CR-3S3 Suc."cademiei
si/sau
Cont) 70810399360 5REE-RERI" SEC5-R 0 Cucuresti
.ICR-PR->C5IE
Cont) S? 01/70076100 CR-3S3 Suc."cademiei

S-ar putea să vă placă și