Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

FACULTATEA DE CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE I AGRICOLE

PARTEA A III A
MANAGEMENTUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII

BUCURESTI
2010
1

CUPRINS
CAPITOLUL 1
DOCUMENTIA TEHNICO-ECONOMICA DE DEVIZ
1.1)

Antemasuratoarea pentru doua stadii fizice

1.2)

Deviz oferta pentru un stadiu fizic


Lista cuprinzand cantitatile de lucrari C5

1.3)

Lista cuprinzand consumurile de resurse


1.3.1) Lista cuprinzand consumurile de resurse material C6
1.3.2) Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru C7
1.3.3) Lista cuprinzand consumurile de ore functionare utilaje - C8
1.3.4) Lista cuprinzand consumurile privind trasporturile C9

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA DE SANTIER PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
2.1)

Determinarea populatiei santierului si a structurii sale

2.2)

Stabilirea dotarilor social administrative

2.3)

Proiectul de organizare de santier

CAPITOLUL 3
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA

3.1)

Aspecte generale

3.2)

Norme de securitate si sanatate in munca

3.3)

Masurile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca

3.4)

Echipamentele de protectie pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca

CAPITOLUL 1
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA DE DEVIZ
1.1) Antemasuratoarea pentru doua stadii fizice
1.2) Deviz oferta pentru obiectivul de constructie
Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte de constructive C2
1.3) Deviz oferta pentru obiectul de constructive
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari C3

1.4) Deviz oferta pentru un stadiu fizic


Lista cuprinzand cantitatile de lucrari C5
1.5) Lista cuprinzand consumurile de resurse
1.3.1) Lista cuprinzand consumurile de resurse material C6
1.3.2) Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru C7
1.3.3) Lista cuprinzand consumurile de ore functionare utilaje - C8
1.3.4) Lista cuprinzand consumurile privind trasporturile C9

Antemasuratoare
Proiect: Bloc de locuinte S+P+4E
Stadii fizice:
1. Suprastructura
2. Inchideri si compartimentari (zidarii)

04 Realizare suprastructura

4.1

CB 13 L
Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv sustinerile, din
panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constrcutii avand
inaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, la stalpi si cadre
UM = mp
NT = 1.28 ore/mp
S04.01 = [(bsm x h1 x 2+bsm x h2 x2)x n1+ (bsi x h1 x 2+bsi x h2 x2)x n1] x
9niveluri = [(0.6 x 2.6 x 2+0.6 x 2.65x2) x 12+(0.7 x 2.6x2+0.7 x 2.65 x 2) x 4]
x 9 = 945 mp
Cantitate = 945 mp
Rotund = 945 mp

4.2

CC 02 C
Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, exclusiv cele
din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri, la constructii
executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm
inclusiv in placi (inclusiv scari si podeste)
UM = kg
NT = 0.033 ore/kg
M04.02 = V04.03 x 85 kg/mc = 146.952 x 85 = 12490.92 kg
Cantitate = 12490.92 kg
Rotund = 12500 kg

4.3

CA 02 J
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea
placii peste 10 cm
UM = mc
NT = 3.54 ore/mc
V04.03 = [hsm x bsm x lcl x n + hsi x bsi x lcl x n] x 9niveluri =
= (0.6 x 0.6 x 2.6 x 12 + 0.7 x 0.7 x 2.6 x 4) x 9 = 146.952 mc
Cantitate = 146.952 mc
Rotund = 147 mc

4.4

CB 13 K
Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv sustinerile, din
panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constrcutii avand
inaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, la placi si grinzi
UM = mp
NT = 0.88 ore/mp
S04.04 = (S03.05 + Sbalcoane + Spozitie balcoane) x 9niveluri =
= (327.382 + 40.059 + 5.3989) x 9 = 3355.5591 mp
S03.05 = Lcasa x lcasa + hsgr x Lgr x 2 fete + Pcasa x hplanseu = 17.1 x 14.1 +
0.42 x 58 x 2+0.32 x 46 x 2 + (17.1 x 2+14.1 x 2) x 0.13
= 327.382 mp
Sbalcoane = 14.2 x 1.13 + 11.3 x 1.18 + 1.18 x 9.05 = 40.059 mp
Spozitie = 14.2 x 0.13 + 1.13 x 0.13 x 2 + 11.3 x 0.13 + 1.18 x 0.13 x 4 + 9.05
x 0.13 = 5.3989 mp
Cantitate = 3355.5591 mp
Rotund = 3360 mp

4.5

CB 45 D
Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventa pentru turnarea grinzilor
monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu
sarcina totala asupra cofrajelor cu cel mult 500 daN/m2 (500 kg/m2) la
constructii avand inaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, grinzile rezemand pe
popi metalici extensibili ;
UM = buc
NT = 2.39 ore/buc
N04.05 = [N03.06 + 10grinzi] x 9niveluri = ( 31 + 10) x 9 = 369 buc.
Cantitate = 369 buc.
Rotund = 369 buc.

4.6

CB 44 A
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru montarea
placilor prefabricate cu si fara bucla, a pedalelor de planseu, la turnarea
planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate
cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R
UM = buc.
NT = 0.44 ore/buc.
N04.06 = N04.05 x 2 popi/grinda = 369 x 2 = 738 buc.
Cantitate = 738 buc.
Rotund = 738 buc.

4.7

CC 02 C
Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, exclusiv cele
din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri, la constructii
executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm
inclusiv in placi (inclusiv scari si podeste)
UM = kg
NT = 0.033 ore/kg
M04.07 = V04.08 x 85 kg/mc = 447.31773 x 85 = 38022.00705 kg
Cantitate = 38022.00705 kg
Rotund = 38100 kg

4.8

CA 02 J
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea
placii peste 10 cm
UM = mc
NT = 3.54 ore/mc
V04.08 = [V03.09 + Sbalcoane x 0.13] x 9niveluri =
= (44.4943 + 40.059 x 0.13) x 9 = 447.31773 mc
Cantitate = 447.31773 mc
Rotund = 448 mc
V03.09 = {Lcasa x lcasa x 0.13}placa + {0.55 x 0.25 x 4.85 x 8 buc + 0.55 x 0.25 x
4.8 x 4 buc + 0.45 x 0.25 x 3.85 x 8 buc + 0.45 x 0.25 x 3.8 x 4
buc}grinzi = 17.1 x 14.1 x 0.13 + 13.15 = 44.4943 mc

4.9

CZ 01 06 E
Prepararea betonului marca B200 cu agregate grele sortate cu granulatia
pana la 31 mm, pentru beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii
curente si diafragme, preparat cu ciment M30 in instalatii centralizate;
UM = mc
V04.09 = V04.03 x 1.008 + V04.08 x 1.008 = (146.952 + 447.31773) x 1.008 =
= 450.896 mc
consum specific

consum specific

Cantitate = 599.023 mc
Rotund = 600 mc

4.10 CZ 03 02 A
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in elemente de
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diagrame la constructii
obisnuite, in ateliere centralizate OB37
= 68 mm
UM = kg
M04.10 = M04.02 x 1,010 = 12490.92 x 1,010 = 12615.8292 kg
consum specific

Cantitate = 12615.8292 kg
Rotund = 12700 kg
4.11

CZ 03 02 M
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in elemente de
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii
obisnuite, in ateliere centralizate, OB37
= 68 mm
UM = kg
M04.11 = M04.07 x 1.010 = 38022.00705 x 1.010 = 38402.227 kg
consum specific

Cantitate = 38402.227 kg
Rotund = 38500 kg

4.12 TRA 06 A 15
Transportul betonului cu autospeciala de la 15 km
UM = tona
M04.12 = M04.09 x 2,4 t/mc = 599.023 x 2.4 = 1437.6552 tone
Cantitate = 1437.6552 tone
Rotund = 1440 tone
4.13 TRA 04 A 15
Transportul armaturilor cu autotrailerul de la 15 km
UM = tona
M04.13 = (M04.10 + M04.11)/1.010 x 1/1000 =
= (12615.8292 +38402.227)/ 1.010 x 1/1000= 50.512 tone
Cantitate = 50.512 tone
Rotund = 50.6 tone

05 Inchideri si compartimentari (zidarii)

5.1

CD 07 C
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat GBC 50/700 paletizat
in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la
35 m inaltime inclusiv, cu blocuri GBN zidari executata cu mortar marca
M25
UM = mc
NT = 3,20 ore/mc
Csi = 0,065 mcM25-z/mc zid
Csi = consum specific
V05.01 = [l x (Hnivel 0.45) x 0.25 + l x (Hnivel 0.55) x 0.25 + l x (Hnivel
0.13) x 0.25] x 9 = [4.85 x 2.6 x 0.25 + 0.86 x 2.7 x 0.25 + 4.5 x 3.02 x 0.25]
x 9 = 7.1305 x 9 = 64.1745 mc
Cantitate = 64.1745 mc
Rotund = 64.2 mc

5.2

CD 05 C
Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP, zidarie executata cu mortar
marca M25, la cnstructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu
caramizi format 290x240x138 mm ;
UM = mc
NT = 5,44 ore/mc
Csi = 0,065 mcM25-z/mc zid
Csi = consum specific
V05.02 = 2Lcasa x (Hnivel 0.55) x 0.29 x 9niveluri Vgoluri tamplarie +
+2 x lcasa x (Hnivel 0.45) x 0.29 x 9 niveluri + (2.15 x 2 + =
= 2 x 17.1 x (3.15 0.55) x 0.29 x 9 (14.2 x 0.29x 2.6 + 0.9x0.9x5 +
11.3 x 0.29 x 2.6 + 9.05 x 0.29 x 2.6 0.6 x 0.29 x 2.6 x 5) x 9 + 2 x 14.1 x
(3.15 0.45) x 0.29 x 9
= 180.25 mc
Cantitate = 180.25 mc
Rotund = 181 mc

5.3

CP 15 B
Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat: fasii de 60 cm
latime si 10 cm grosime.
UM = mp
NT = 1,15 ore/mp
Csi = 0,0015 mc M100-T/ mp perete
S05.03 = [li (Hnivel 0,45) + li (Hniveluri 0,13)] x 9 n = [8.45 x (3.15-0.45) +
44.82 x (3.15 - 0.13)] x 9 = 1423,5426 mp
Cantitate = 1423,5426 mp
Rotund = 1430 mp

5.4

CP 15 D
Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat: fasii de 60 cm
latime si 15 cm grosime
UM = mp
NT = 1,30 ore/mp
Csi = 0,0018 mc M100-T/ mp perete
S05.04 = li x 0.9x 9n = 54.538 x 0.9 x 9 = 441.7578 mp
Cantitate = 441.7578 mp
Rotund = 442 mp

5.5

CZ 02 02 A
Mortar de ciment-var pentru zidarie marca M25 preparat cu ciment F25 si
var pasta, ininstalatii centralizate
UM = mc
V05.05 = (V05.01 +V05.02 )x 0,065 = (64.175+180.25) x 0.065 = 15.88mc
Cantitate = 15.88 mc
Rotund = 15.9 mc

10

5.6

CZ 02.09 A
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30, in
instalatii centralizate fara adaos de var
UM = mc
V05.06 = V05.03 x 0,0015 + V05.04 x 0,0018 =
=1423,5426 x 0,0015 + 441.7578 x 0,0018=
= 2.9304 mc
Cantitate = 2.9304 mc
Rotund = 2.94 mc

5.7

TRA 06 A 15
Transportul mortarului cu autospeciala de la 15 km
UM = tona
M05.07 = V05.05 x 2,0 t/mc + V05.06 x 2,2 t/mc =
= 15.88 x 2,0 + 2.9304 x 2,2 = 38.206 tone
Cantitate = 38.206 tone
Rotund = 38.3 tone

11

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA DE SANTIER PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

A.

2.1)

Determinarea populatiei santierului si a structurii sale

2.2)

Stabilirea dotarilor social administrative

2.3)

Proiectul de organizare de santier

2.1)

DETERMINAREA POPULATIEI SANTIERULUI SI A


STUCTURII SALE

STRUCTURARE DUPA DOMENIUL DE ACTIVITATE

Ncm = personal muncitor ce isi desfasoara activitatea in constructii


Nim = personal muncitor ce isi desfasoara activitatea in instalatii
NMm = personal muncitor ce isi desfasoara activitatea in montaj utilaje si echipamente

N=25 muncitori (numarul maxim de muncitori din graficul fortei de munca)


Ncm = N*1.11= 25*1.11=27.75 persoane
=28 persoane
Nim = 0.3*N*1.22=9.15 persoane
=10 persoane
NMm = 0

A.

STRUCTURARE DIN PUNCT DE VEDERE AL CALIFICARII


PERSONALULUI

N1 = personal muncitor cu calificare superioara (categoria de incadrare >4)


N2 = personal muncitor cu calificare medie si necalificati (categotia de incadrare <4)
N3 = personal TESA
12

N1= 0.5*Nc+0.62*Ni+0.71 *NM


= 0.5*28+0.62*10+0
= 20.2 persoane
N 1 =21 persoane

N2 = 0.4*Nc+0.2*Ni+0.15*NM
= 0.4*28+0.2*10+0
= 13.2 persoane
N 2 =14 persoane
N3 = 0.1*Nc+0.18*Ni+0.14*NM
= 0.1*28+0.18*10+0 =
= 4.6 persoane

N3 = 5 persoane

NT0 = N1 + N2 + N3 = 21 + 14 + 5 = 40 persoane

B.

STRUCTURARE DUPA DOMICILIUL STABIL

Personal localnic (60%)

N11 = 0.5*N 1 =10.5


N21 = 0.5*N 2 = 7
N31 = 0.5*N3 = 2.5

N11 = 11 persoane
N21 = 7 persoane
N31 = 2 persoane

NT1 = N11 + N21 + N31 = 11 + 7 + 2 = 20 persoane

Navetisti (30%)

N12 = 0.3*N 1 = 6.3


N22 = 0.3*N 2 =4.2
N32 = 0.3*N 3 = 1.5

N12 = 7 persoane
N22 = 4 persoane
N32 = 1 persoane

NT2 = N12 + N22 + N32 = 7 + 4+ 1 = 12 persoane

Nefamilisti (10%)

N14 = 0.2*N 1 = 4.2


N24 = 0.2*N 2 = 2.8
N34 = 0.2*N 3 = 1

N14 = 4 persoane
N24 = 3 persoane
N34 =1 persoane

NT4 = N14 + N24 + N34 = 4 + 3 + 1 = 8 persoane


NT0 = NT1 + NT2 + NT3 + NT4 = 20 + 12 + 8 = 40 persoane
13

Tip de
personal
Personal cu calificare
superioara categorie > 4
Personal cu calificare
medie categorie 4 si
necalificat
Personal TESA
Total
Membri familie
Populatia santierului

Numar
persoane

Structura populatiei dupa domiciliul stabil


Din alte localitati
Localnici Navetisti
Familisti
Nefamilisti
(50%)
(40%)
(0%)
(10%)

N1 = 21

N11 = 11

N12 = 7

N13 = 0

N14 = 4

N2 = 14

N21 = 7

N22 = 4

N23 = 0

N24 = 3

N3 = 5
NT0 = 40
Nmf = 0
P = 40

N31 = 2
NT1 = 20
0
P1 = 20

N32 = 1
NT2 = 12
0
P2 = 12

N33 = 0
NT3 = 0
Nmf = 0
P3 = 0

N34 = 1
NT4 = 8
0
P4 = 8

PERSONAL NELOCALNIC

PERSONAL DIN IMPREJURIMI


R

>

60

KM

PERSONAL LOCALNIC
R

<

60

KM

SANTIER

14

2.2)

ALEGEREA DOTARILOR SOCIAL-ADMINISTRATIVE

Obiecte social administrative necesare


Nr.
crt.

Denumirea
obiectului

U.F.
(prs)

Indice de
suprafata

Numar
persoane
aferente

Suprafata
necesara

(m)
5 =3x4

m2/pers.)

0
1

1
Birouri

2
1

3
3

Obiecte social administrative adoptate

N3 = 5

15

Tip obiect
proiect

Unitate
de
folosinte

Numar
bucati

Suprafata
efectiva

Amplasament
santier

10

Container

4 6
1+1=2

2 x 14.77

2/1bloc

1+1=2

2 X 14.77

2/1bloc

1 x 14.77

1/1bloc

1+1=2

3 X 14.77

2/1bloc

2.435 x
6.065

birouri
20

Vestiar

Grup
sanitar

Dormitoare

0.65

N1 + N2 = 35

0.3

(N1 + N2 )/2 =
18

8.69

NT4 = 8

22.75

5.4

64

Container
2.435 x
6.065
Container
2.435 x
6.065
Container
2.435 x
6.065

15

persoane
40
persoane
3 8
paturi

2.3)

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER

Organizarea si conducerea executiei lucrarilor de constructie-montaj, in vederea


realizarii produsului de constructie, reprezinta o componenta a sistemului de management a
oricarui operator economic ce executa lucrari de constructii, constituind o cerinta esentiala
a desfasurarii normale si of ciente a intregului sistem productiv de construire.
Organizarea executiei lucrarilor si a santierului de constructii se materializeaza la nivel
conceptual in cadrul "proiectului de organizare a executiei si lucrarilor P.O.E. " (sau a
proiectului de organizare de santier P.O.S.).
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor-P.O.E. reprezinta o documentatie tehnicoeconomica ce se aliniaza principiilor generale de concepere si de realizare a proiectelor de
profil din domeniul constructiilor, cuprinzand un ansamblu de piese scrise si piese desenate ce
rezolva problemele tehnologice si organizatorice din cadrul santierului de constructii.
Proiectul de organizare de santier se elaboreaza de catre proiectant, la nivelul fazei de
studiu de fezabilitate si de proiectul tehnic. P.O.S., se completeaza apoi, in functie de
dotarile de care dispune ofertantul.
Organizarea executiei lucrarilor si implicit a santierelor de constructii trebuie astfel
conceputa, realizata si planificata astfel incat sa respecte termenele contractuale de predare si
punere in functiune a obiectivelor de investitii, sa asigure conditii adecvate de munca si
viata personalului, o calitate corespunzatoare a lucrarilor si o deplina securitate si sanatate in
munca.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor de constructii reprezinta principalul
"instrument de coordonare " a tuturor actiunilor implicate in realizarea obiectivului sau
obiectului de constructie.
0 organizare de santier de calitate creaza premisele pentru:

asigurarea conditiilor optime de muna pentru personal

reducerea duratelor de executie


utilizarea cu maximum de randament a resurselor disponibile

cresterea pmductivitatii munca

limitarea risipei in cadrul santierului


cresterea ca 'tatii executiei lucrarilor
limitarea riscurilor accidentelor de munca
reducerea costurilor de productie

16

Realizarea corespunzatoare a proiectului de organizare a executiei lucrarilor si


implicit a unei calitati adecvate organizarii de santier, creeaza premizele pentru:

reducerea duratelor de executie


utilizarea eficienta si cu maxim de randament a tuturor resurselor disponibile
asigurarea unor eonditii optime de munca si viata pentru personal
cresterea
productivitatii
muncii
imbunatatirea
calitatii executiei lucrarilor
limitarea riscurilor de producere a accidentelor de munca
diminuarea risipei de materiale in cadrul santierului
reducerea costurilor de productie
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor de constructii se
elaboreaza in doua etape independente:
I.

Proiectul de ansamblu al organizarii lucrarilor sub forma "proiectului de


organizare faza I", care se intocmeste de catre proiectantul lucrarilor de
baza.

II.

Proiectul de organizare al executiei lucrarilor, sub forma "proiectului de


organizare faza II", care se elaboreaza de catre operatorul economic
executant.

PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - faza I


Este un proiect ce trateaza conceptia de ansamblu a organizarii lucrarilor. Pornind de la
documentatia aferenta, proiectantul, in cadrul desrierii lucrarilor din capitolul 1 al
proiectului tehnic, face o serie de referiri asupra unor aspecte legate de organizarea de santier
axandu-se pe urmatoarele elemente:

descrierea sumara a organizarii de santier


descrierea amplasamentului si a termenelor de finalizare a executiei
curatenia in santier si serviciile sanitare
protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

In capitolul 2 se elaboreaza caietele de sarcini pentru executia lucrarilor, se face


descrierea scrisa a lucrarilor, ordinea de executie a acestora, descrierea solutiilor tehnice
si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative pretinse.
In capitolul 3 al `proiectului tehnic" sunt prezentate "listele cantitatilor de lucrari ",
necesare cuantificarii valorii si duratei estimative a executiei lucrarilor, iar in capitolul 4 se
reda "graficul general de realizare a lucrarilor".

17

"Devizul general", elaborat de proiectant in capitolul 5 (cheltuieli), subcapitolul 5.1


"Organizarea de santier", cuprinde cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in
vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj. Aceste
cheltuieli se estimeaza de catre proiectant in baza unui deviz ce tine seama de
tehnologia de executie si de graficul de lucre aferent lucrarilor de baza, de
amplasamentul obiectivului, de posibilitatile de bransare la utilitati, de caile de acces auto
si caile ferate, de spatiile, terenurile sau amenajarile existente ce pot fi utilizate de
constructor.
Cheltuielile estimate pentru organizarea de santier suet structurate in devizul
general in subcapitolele:
- 5.1.1 "Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
-

5.1.2 "Cheltuieli conexe organizarii de santier"

Organizarea de santier pentru executia lucrarilor de constructii-montaj


aferente achizitiilor publice este supusa procedurii de licitatie-ofertare atat sub
aspetul desfasurarii acesteia cat si sub aspectul costului lucrarilor de organizare.
In aceste conditii "Proiectul de organizare a executiei lucrarilor" si implicit
organizarea de santier, revin spre elaborare si detaliere operatorului economic executant de
lucrari de constructii caruia i s-a adjudecat contractul de lucrari.

PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - faze II


Organizarea de santier se materializeaza la nivel conceptual in cadrul proiectului de
organizare de santier. Acesta trateaza organizarea de santier in ansamblu, tinand seama de
specificul, volumul, natura, valoarea si durata lucrarilor de constructii montaj, aferente
obiectivului de investitie sau obiectului de constructie ce urmeaza a fi executat.
Proiectul de organizare de santier este o documentatie tehnico-economica ce
corespunde oricarui proiect de profil constructii, cuprinzand un ansamblu de piese scrise si
piese desenate ce rezolva problemele organizatorice din cadrul santierelor de constructii.

18

Proiectul de organizare de santier trateaza si cuprinde urmatoarele aspecte:


1) Aspecte generale

obiectele de constructie la nivelul obiectului


procedee tehnologice adecvate pentru executia lucrarilor in concordanta cu
proiectul tehnologic precum si dotarile si organizarea corespunzatoare a acestor
procedee

plant carea executiei lucrarilor in succesiunea logzca, tehnologica si


organizatorica a desfasurarii acestora
se pun in evidenta duratele optime de executie a lucrarilor, tinand seama de
termenele contractuale si de caracteristicile reale ale lucrarilor si santierului

2) Aspecte legate de forta de munca

necesar de forta de munca precum si asigurarea dotarilor social administrative

racolarea fortei de munca din zona de munca, posibilitatea asigurarii fortei de munca
cat
si posibilitatea cazarii personalului nelocalnic, transportul local pentru
muncitorii din imprejurimi

3) Resurse materiale

necesarul de materiale (extrasul de resurse) precum si amenajarile impuse de


depozitarea si conservarea materialului, eventual constructii pentru depozitare
(magazii, soproane)
sursele de aprovizionare si modalitatile in care se realizeaza aceasta conform
furnizorului declarat in oferta
grafice diferentiale si integrarea de aprovizionare-consum-stoc pentru
principalele materiale

4) Asigurarea mijloacelor mecanice

necesarul de utilaje precum si utilajele de transport, dar si amenajarile privind


parcarea, intretinerea si repararea lor

5) Alte necesitati
sursele de utilitati si retelele aferente acestora (apa, energie, canalizare, drumuri)
retelele de utilitati provizorii si definitive
L
caile de circulatie pentru transport intern si extern
unitatile de productie auxiliare, necesare desfasurarii lucrarilor
19

sistemul propriu de control in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de

constructii a trateaza probleme legate de protectia si igiena muncii


trebuie sa cuprinda si sa prevada masurile si dotarile pentru prevenirea si

stingerea incendiilor
salubritatea santierului
paza si siguranta santierului
lista obiectelor de organizare de santier (disponibile si necesare)
planificarea executiei lucrarilor de organizare de sander
documentatia de deviz privind supervizarea costurilor privind lucrarile de
organizare de santier.

Proiectul de organizare de santier se intocmeste pe baza:

proiectului tehnic si a caietelor de sarcini


autorizatiei de construire si a cerintelor certificatului de urbanism
avize, acorduri intre executant si autoritatile locale
autorizatiei de organizare de santier
caracteristicilor cadastrale ale amplasamentului
raportului de constatare pe teren in zona santierului
listei cu disponibilitati de obiecte pentru organizarea de santier
documentatiei legislative sau interne a firmei

Deschiderea lucrarilor de constructii trebuie anuntata Inspectoratului de Stat in


Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Organizarea de santier aferenta obiectului de constructie analizat Imobli


birouri S+P+8E este redata in planul de organizare de santier anexat
Plansa 1.

20

CAPITOLUL 3
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA
3.1)

Aspecte generale

3.2)

Norme de securitate si sanatate in munca

3.3)

Masurile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca

4.4)

Echipamentele de protectie pentru asigurarea securitatii si


sanatatii in munca

3.1)

Aspecte generale

Securitatea si sanatatea in munca constitute un ansamblu de activitati institutiona lizate


avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,
apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane
participante la procesul de munca.
Securitatea si sanatatea in munca este reglementata prin Legea nr. 319 din 14 iulie
2006. Legea securitatii si sanatatii in munca, transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE
privind introducerea de masuri pentru securitatea si sanatatea in munca.
Legea axe ca scop instituirea de masuri privind imbunatatirea securitatii si sanatatii in
munca a lucratorilor si se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor din
toate sectoarele de activitate publica si privata, deci si in sectorul de constructii (cu exceptia
fortelor armate, politiei, cazurile de dezastre, inundatii si protectiei civile).

Legea stabileste principiile generale referitoare la:


prevenirea riscurilor profesionale
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor
eliminarea factorilor de risc si accidentare
informarea, consultarea si participarea echilibrata potrivit legii
instruirea lucratorilor si a reprezentatilor Lor precum directiile generale pentru
indeplinirea acestor principii.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea


accidentelor de munca si bolilor profesionale, legea stabileste obligatii specifics atat pentru
angajatori cat si pentru lucratori.

21

3.2)

Norme de securitate si sanatate in munca

Normele, reglementarile si raspunderile stabilite prin. lege privind securitatea si


sanatatea in munca reprezinta un sistem unitar de masuri aplicabile tuturor participantilor la
procesul de munca.
Normele de prevenire a riscurilor, precum si de protectie a sanatate si securitatii
lucratorilor se axeaza atat pe aspectele referitoare la asigurarea securitate in munca cat si la
cele de sanatate in munca.
Normele de securitate si sanatate in munca au ca scop eliminarea sau diminuarea
factorilor de risc de accidente si/sau de imbolnavire profesionala, existenti in sistemul de
munca pentru fiecare din componentele acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediul de munca).
In domeniul securitate si sanatatei in munca se delimiteaza si se definesc urmatoarele
categorii de norme:
a)
b)
c)
d)

norme generale de securitate si sanatate in munca


norme specifice de securitate in munca
instructiuni proprii de securitate in munca
norme privind sanatatea si igiena muncii

a) Norme generale de securitate si sanatate in munca


Cuprind reguli, principii si masuri generale de prevenire a accidentelor in munca si a
bolilor profesionale aplicabile in toate sectoarele de activitate ale economiei rationale.
Normele generale de securitate si sanatate in munca se detaliaza pe activitati sau grupe de
activitati distincte in cadrul normelor specifice de securitate si sanatate a muncii si al
instructiunilor proprii de securitate a muncii.
b) Norme specifice de securitate si sanatate in munca
Cuprind reguli si masuri pentru fiecare sector de activitate din economia nationala
(inclusiv pentru sectorul de constructii).
Normele specifice de securitate a muncii se emit de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii
Sociale in baza unei metodologii distincte.
c) Instructiuni proprii de securitate in munca
Au ca scop detalierea si particularizarea prevederilor din normele generale, a celor
specifice, a standardelor si a altor acte normative in domeniu, in functie de caracteristicile
proceselor de munca. Instructiunile proprii de securitate in munca se elaboreaza, in mod
obligatoriu, de catre angajator (persoane fizice sau juridice, romane sau straine, ce isi
desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei).

22

d) Norme privind sanatatea lucratorilor in munca


Se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, avand caracter obligatoriu si
urmaresc asigurarea sanatatii salariatilor in procesul de munca.
Normele generale, normele specifice, standardele si instructiunile proprii de securitate
precum si normele de sanatate in munca se revizuiesc periodic, in concordanta cu modificarile
de natura legislativa sau a celor datorate procesului tehnic.
Clauze privind securitatea si sanatatea in munca, conform legii, trebuie prevazute
obligatoriu in toate documentele oficiale ce se refera la procesele de munca:

in contractele colective de munca incheiate la nivelul agentilor economici;


in contractele individuale de munca;

in conventiile civile;
in conventiile internationale;
in contractele bilaterale incheiate intre persoane juridice romane si parteneri straini.

3.3)

Masurile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca

Masurile de securitate si sanatate in munca se elaboreaza pe baza unui ghid ce


cuprinde nomenclatorul de masuri de securitate si sanatate in munca, specifice pentru fiecare
sector al economiei nationale si implicit pentru sectorul de constructii. Masurile de securitate
si.sanatate se grupeaza in trei categorii dupa cum urmeaza:
a. Masurile tehnice de securitate si sanatate in,munca;
Vizeaza ansamblul masurilor ce se refera la mijloacele de productie si la mediul de
munca. Ele integreaza prjncipiile de securitate cu cele de productivitate si fiabilitate in faza de
concepere si.realizare a sistemelor tehnice (aparate, dispozitive., echipamente, utilaje si
masini de constructii), Masuriie tehnice asigura protectia intrinseca a sistemelor mecanice
fiind structurate astfel:
sisteme aparate si dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice,
termice, biologice etc.
sisteme, aparate si dispozitive de imbunatatire a microclimatului (unde se impune);
sisteme si instalatii de ventilare industriala in echipamentele de productie auxiliare;
sisteme si dispozitive de combatere a zgomotelor si vibratiilor;
sisteme de imbunatatire a iluminatului;
sisteme si dispozitive pentru combaterea radiatiilor ionizante si eiectromagnetice;
aparate pentru combaterea electricitatii statice;
aparate de semnalizare si control pentru noxe;
-aparate si dispozitive pentru prevenirea exploziilbr, incendiilor si autoaprinderilor;
materiale si sisteme de semnalizare si avertizare;
masuri pentru imbunatatirea conditiiior de munca;
sisteme de protectie in subteran(diguri, usi de aeraj, baraje etc.)
proiectarea sau reproiectarea locurilor de munca sub ascpectul securitatii si sanatatii
in munca.

23

b. Masurile orqanizatorice de securitate si sanatate in munca.


Acestea se raporteaza la ansamblul masurilor de protectie referitoare la
executant si la sarcina de munca fiind grupate astfel:
instruirea, formarea si perfectionarea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
testarea medicala si psihologica a personalului;
autorizarea personalului in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
evaluarea riscurilor de accidente la locurile de munca;
certificarea echipamentelor tehnice si a echipamentelor individulale de protectie conf.
HGR. Nr.115/2004;
optimizarea procedeelor si metodelor de lucru, proiectarea si reproiectarea ergonomica
a locurilor de munca;
organizarea si amenajarea cabinetelor de securitate. si sanatate in munca;
materiale de instruire testare si informare;
organizarea de confennte, consfatuiri si a propagandei in domeniul s.s.m.;
elaborarea de norme specifice si instructiuni proprii de s.s.m;
publicatii in domeniul s.s.m.
c. Masurile sanitare.
Acestea se refera la ansamblul de masuri necesare asigurarii sanatatii lucratorilor in
procesele de munca si constau in:
alimentatie speciala pentru cresterea rezistentei organismului;
materiale igienico-sanitare si materiale pentru igiena personala a angajatiilor se acorda
gratuit si obligatoriu;
aparatura si substante pentru dezinsectie si deratizare;
unguente, alifii si alte substante pentru intretinerea si protectia pielii;
amenajarea de spatii fixe sau mobile pentru protejarea angajatiilor impotriva
conditiilor meteorologice necorespunzatoare;
gratare din lemn in incaperile de lucru in care pardoselile se umezesc in permanenta
sau sunt executate din materiale cu inertie termica;
amenajarea de hidranti, fnatani arteziene si rezervoare cu solutii neutralizante pentru
spalare, in locurile de munca unde exista pericol de arsuri cu substante chimice;
organizarea de posturi de prim ajutor;
amenajari de grupuri sanitare si vestiare pentru imbracamintea angajatilor cat si
pentru protectie.

24

5.4)

Echipamentele de protectie pentru asigurarea securitatii si


sanatatii in munca

Echipamentele de protectie in vederea prevenirii accidentelor de munca si a


imbolnavirilor profesionale, se struclureaza in doua categorii:
Echipamentele de munca sunt reprezentate prin masinile, utilajele, instalatiile,
aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare folosite la locul de munca.
Echipamentele de munca trebuie sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau viata lucratorilor
si sa corespunda prevederilor si reglementarilor cuprinse in HGR nr. 11461 din 30.08.2004
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de munca. Aceste echipamente trebuie verificate si certificate de organisme
recunoscute de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Famiiiei.
Echipamentul individual de protectie reprezinta orice echpament destinat sa fie tinut
sau purtat de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea
pune in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca. Echipamentul individual de
protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa functionare si o starede igiena
satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare. Angajatorul
asigura instruirea lucratorului si chiar antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului
individual de protectie.
Degradarea, respectiv pierderea calitatii de protectie a echipamentului impune
inlocuirea obligatorie a acestuia. Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte
prevederiie HGR nr.I 151 2004 privind stabilirea cerintelor esentiaie de securitate, cat si HGR
nr.I 048/2006 privind cerinteie minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
1. Sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc
marit;
2. Sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
3. Sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
4. Sa se potriveasca in mod corect, persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile
necesare.
Echipamentul individual de protectie este conceput pentru protejarea tuturor componentelor
organismului uman expuse riscului:
Protectia capului: casti de protectie, glugi, capisoane, basmale, cagule, bonete,
caschete etc.
Protectia ochilor si a fetei: ocheiari de protectie, viziere/ecrane de protectie, masti si
cagule pentru sudura, ochelari-masca;
Protectia urechiior impotriva zgomotelor: casti de protectie, antifoane de tip intern sau
extern;
Protectia cailor respiratorii: masti filtrante, aparate de protectie respiratorie.
Protectia mainilor si bratelor: manusi de protectie (solicitari mecanice, chimice,
termice, electrice sau a frigului), palmare, degetare, cotiere, manecute, mansete pentru
icheieturi;

25

Protectia picioarelor: bocanci, cizme, jambiere, genunchiere, glezniere detasabile,


crampoane, saboti;
Protectia pielii: creme, unguente, antiinflamatoare;
Protectia trunchiului si abdomenului: veste, jachete, sorturi, burtiere de
protectie, centuri lombo-abdominale;
Protectia integrala a corpului: salopete, combinezoane, centuri de sustinere si
de siguranta, dispozitive de protectie impotriva caderii de la inaitime,
imbracaminte impotriva frigului (pufoaice) si a intemperiilor(pelerine).

Echipamentul individual de protectie trebuie mentinut in stare normala de utilizare si


trebuie certificat si atestat de organisme coordonate si recunoscute de Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale.

26