Sunteți pe pagina 1din 40

coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu

Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa


!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
C*+!&T&%,& G&%&-$L&. /*CI$L& I CIVIC&
1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
. Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse
#. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite conte"te de realizare! cu
scopuri diverse
V$L*-I I $TIT0DI%I
$ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii
%timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr&o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural
C*%,I%0T0-I
Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a ())&a.
1. Lectura
1.1. $artea & obiect cultural. *ditura+. $olecia+. ,steriscul+. %ubsolul de pagin+.
1.2. -eoria literar
1.2.1. Structura operei literare. %tructuri n te"tele epice .procedee de le1are a sec2en3elor. timp! spaiu! modalit3i de caracterizare a persona4elor/ i lirice .concordana
dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta/.
1.2.2. Figurile de stil. -epeti3ia "onetic 5alitera3ia6' +eta"ora' 7iperbola'
1.2.. Versificaia. -ipuri de rim. -itmul' !iciorul metric 5bisilabic6' Tipuri de ritm 5iambic i tro8aic6'
1.2.#. Genuri i specii. 0enurile epic i liric. %pecii literare obligatorii1 nu2ela. imnul.
1.. Textul
1..1. Texte literare & populare i culte & aparinnd diverselor genuri i specii.
1..2. Texte nonliterare: mersul trenurilor! +programul de spectacol.
1
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
%e vor selecta 9: te;te literare de baz! destinate studiului aprofundat. 2ntre acestea vor fi incluse n
mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. *le pot fi nsoite de
scurte te"te au"iliare .literare sau nonliterare! inclusiv contemporane/. ,utorii de manuale sau profesorii au libertatea s aleag te"te&suport n msur s evidenieze noiunile
cuprinse la punctele 1.2.2 3 1.2.4 i 1..1. i 1..2. ,ceste te"te trebuie s respecte urmtoarele criterii1 valoric&estetic! ormativ! adecvare la vrst.
2. Practica raional i funcional a limbii
2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral. Textul dialogat i cel monologat. $dec2area elementelor non2erbale la mesa4' +odalit3i de e;primare a pre"erin3elor i a opiniilor'
2.1.2. Situaia de comunicare. %ituaia de comunicare dialogat i monologat .actualizare/.
Rezumatul oral .actualizare/.
Dialo1ul "ormal i dialo1ul in"ormal'
+%e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele acte de 2orbire1
& susinerea unei conversaii .direct sau telefonic/5
& prezentarea unor lucrri 6 materiale 6 activiti realizate individual sau n ec7ip5
& formularea de argumente sau contraargumente ntr&o discuie5
& stabilirea de comparaii sau de analogii5
& formularea unei opinii.
+ $oninuturile marcate cu asterisc sunt facultative.
2.2. Scrierea
2.2.1. Procesul scrierii. ,lctuirea planului unei lucrri pe o tem dat. *r1anizarea i reor1anizarea unui te;t propriu. Cererea'
2.2.2. Contexte i forme de realizare
<ia de lectur' =!rezentarea unui e2eniment cultural .lansare de carte! vernisaj al unei
e"poziii! premiera unui spectacol de teatru! festiviti de premiere etc./.
'escrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele i motivarea opiunilor.
$ompuneri narative! descriptive i informative5 inserarea dialogului n compuneri.
$omentarea unor secvene din te"tele studiate5 comentarea semni"ica3iilor titlului5 rezumatul scris .actualizare/! caracterizare de persona4.
2n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiional sau de alt natur! de ordonare! de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine e"clusiv de
opiunea autorului de manual i a profesorului. %e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul te"tului literar i nonliterar! inclusiv din punctul de vedere al
valorilor stilistice! e"igen absolut necesar! mai ales n cazul elementelor de le"ic. $oncepia pe care s&a ntemeiat prezentul curriculum este c! n coal! predarea&nvarea va
urmri 8limba n funciune9! n variantele ei oral i scris! normat i literar! iar nu 8limba ca sistem abstract9. )ntereseaz iziunea comunicati!pragmatic a prezentei
programe! nu predarea "n i pentru sine a unor 8cunotine gramaticale9! ci a#ordarea funcional i aplicati a acestora! n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea
unei comunicri corecte i eficiente. 2n acest sens! se recomand! n toate cazurile! e"erciii de tip analitic .de recunoatere! de grupare! de motivare! de descriere! de difereniere/ i
de tip sintetic .de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcie/. %e vor evidenia aspecte innd de ortografie! de punctuaie i de ortoepie! de e"primare corect n
toate situaiile care impun o asemenea abordare. %e sugereaz ca! n prezentarea roblemelor noi! profesorul s actualizeze cunotinele asimilate anterior de ctre elevi avnd ca
baz te"te lustrnd limba romn contemporan! pornind de la un te"t! de la o situaie concret de comunicare! i nu de la noiunile teoretice.
'imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului te"telor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai
eficient.
>ncepnd cu anul colar ?@@9?@@A se 2or respecta normele pre2zute de D**+. edi3ia a IIa'
2
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
B' Elemente de construcie a comunicrii
.1. $oiuni de sintax
Raporturile de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz.
%.&. 'exicul
/ensul cu2intelor Cn conte;t'
:ijloacele de mbogire a vocabularului..actualizare/
'erivarea .actualizare/. %erii derivative .aplicativ/.
$ompunerea .actualizare/.
%c7imbarea valorii gramaticale sau conversiunea .actualizare/.
>mprumuturile'
!leonasmul'
!aronimele'
$ategorii semantice .actualizare/. %inonime. ,ntonime. ;monime.
Cu2intele polisemantice' !olisemia i omonimia: asemnri i deosebiri.
=0nit3i "razeolo1ice'
.. $oiuni de fonetic .actualizare/.
<olosirea corect a accentului Cn limba romn' %ume proprii 1reit accentuate'
.#. (orfosintaxa
.#.1. Ver#ul .actualizare/. ,lte verbe copulative1 a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea.
Diatezele: acti2. pasi2 5complementul de a1ent6. re"le;i2 .pronumele re"le;i2/.
:odurile. -impurile. <ersoana. =umrul .actualizare/.
Valori e;presi2e ale 2erbului Cn di"erite conte;te 5aplicati26'
Verbele personale i 2erbele impersonale' !ropozi3ia "r subiect'
Locu3iunea 2erbal'
>unciile sintactice ale verbului i ale locuiunii verbale la moduri personale .predicat verbal! predicat nominal/! la moduri nepersonale 5subiect. nume predicati2. complement
direct. complement indirect. complemente circumstan3iale. atribut 2erbal6'
.#.2. Su#stantiul .actualizare/.
Locu3iunea substanti2al' >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale .subiect! complement direct! complement indirect! complemente circumstaniale de
de loc! de timp! de mod! atribut substanti2al 1eniti2al. prepozi3ional. apozi3ional/
.#.. Su#stitui ai su#stantiului.
.#..1. Pronumele .actualizare/
<ronumele personal! posesiv! demonstrativ. >orme i cazuri.
!ronumele i ad4ecti2ul pronominal ne8otrt' <orme. cazuri i "unc3ii sintactice'
!ronumele i ad4ecti2ul pronominal ne1ati2' <orme. cazuri i "unc3ii sintactice'
!ronumele i ad4ecti2ul pronominal intero1ati2' <orme. cazuri i "unc3ii sintactice.
!ronumele i ad4ecti2ul pronominal relati2' !ronumele relati2 compus ceea
ce. $cordul pronumelui relati2' <orme. cazuri i "unc3ii sintactice'

coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu


Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
$d4ecti2ul pronominal de Cntrire .e"erciii de acord/.
>uncii sintactice ale pronumelor .subiect! nume predicativ! complement direct! complement indirect! complement circumstanial de loc! de timp i de mod! atribut pronominal
1eniti2al i atribut pronominal prepozi3ional6'
.#..2. $umeralul .actualizare/. $lte tipuri de numerale' >unciile sintactice ale numeralului.
.#.#. )eterminanii su#stantiului
*d+ectiul .actualizare/.
=+i4loacele e;presi2e de redare a superlati2ului absolut Cn limba romn actual.
Locu3iunea ad4ecti2al' >unciile sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale .atribut adjectival! nume predicativ/.
.#.4. Prile de or#ire neflexi#ile.
.#.4.1. *der#ul .actualizare/.
$d2erbele intero1ati2e. relati2e. =ne8otrte'
Locu3iunea ad2erbial'
$d2erbele predicati2e i locu3iunile ad2erbiale predicati2e'
>unciile sintactice ale adverbului i ale locuiunii adverbiale .complement circumstanial de mod! de timp! de loc! atribut adverbial! predicat 2erbal. nume predicati26' $d2erbe
"r "unc3ie sintactic'
.#.4.2. Prepoziia .actualizare/.
Locu3iunea prepozi3ional' Regimul cazual.
.#.4.. Con+uncia .actualizare/. $onjunciile i locu3iunile con4unc3ionale coordonatoare i su#ordonatoare.
.#.4.#. ,nter+ecia .actualizare/
#
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
/tructura anului colar: 2?1262?1
$ursuri1 B9 de sptmni5 DE) de ore6an
/emestrul I: D) sptmni! ) ore6sptmn = 99 de ore .din care 1 'ecembrie 2?12 este zi liber/
/emestrul al IIlea: ?? de sptmni ) ore 6 sptmn = :: de ore .din care 1 mai 2?1! zilele de Rusalii sunt zile libere/
%ptmna D F E aprilie ?@D?1 ../ tii mai multe. s "ii mai bunG .activiti e"tracolare i e"tracurriculare! avnd orar specific/5
<entru clasele terminale din Cn23mntul liceal! anul colar are @ de sptmni! din care durata cursurilor este de de sptmni! #
sptmni fiind dedicate desfurrii e"amenului naional de bacalaureat. $ursurile claselor terminale se nc7eie la data de 1 mai 2?1.
<entru clasa a VIIIa! anul colar are A de sptmni! din care durata cursurilor este de 4 de sptmni! o sptmn fiind dedicat
desfurrii evalurii naionale. $ursurile claselor a ()))&a se nc7eie la data de 1# iunie 2?1.
Teze: sem. )! pn pe B@ noiembrie ?@D? .spt. DD/.5 sem. ))! pn pe ?E mai ?@DB .spt. DA/
Hile libere1 1 'ecembrie! 2?12! 1 :ai 2?1! zilele de Rusalii i 14 august 2?1.
4
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
!lani"icare calendaristic: ?@D??@DB
Clasa a VIIa
/emestrul I
0nitatea de
Cn23are
C/ Con3inuturi %r' de
ore
alocate
/ptmna *bser2a3ii
/ptmna D
.prezentarea
programei i a
manualului5
evaluare
predictiv5
actualizarea
cunotinelor/
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de
dialog sau monolog5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
<rezentarea i ndrumarea lecturii
*valuare predictiv
*valuarea competenelor de lectur i
de nelegere a unui te"t
literar6nonliterar
,ctualizarea cunotinelor
E III
0nitatea D 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
1.#. sesizarea abaterilor de la normele limbii literare ntr&un mesaj
ascultat5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2.2. valorificarea categoriilor semantice nvate n conte"te
diferite5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de
dialog sau monolog5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.2. utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin
specific5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii
te"tului5
D' $artea & obiect cultural
-e"t&suport1 Cu-nt de
-udor ,rg7ezi
?' %olicitarea opiniei
B' :odaliti de e"primare a
preferinelor i a opiniilor.
,rgumentarea unui punct de
vedere
)' Be"icul
E' >onetica
9' >ia de lectur
*(,BU,R*
?) II II
A
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
0nitatea ?
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare!
demonstrnd nelegerea acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului
epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin
specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul
scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.
1. %tructuri n te"tele epice ,apa
lui Vod de :i7ail %adoveanu
2. =oiuni elementare de sinta"a
propoziiei i a frazei
. (erbul
!. :onologul
*(,BU,R*
D: IIIIV
<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei B III
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur
o .x li#ris de -udor ,rg7ezi
o Testament de -udor ,rg7ezi
o Florin scrie un roman de :ircea $rtrescu
o ,nunuri! tiri
9 VIIJVIIIJII
IIII
T*T$L *-& !& /&+&/T-0L I E9
@
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
/emestrul al IIlea
0nitatea de
Cn23are
C/ Con3inuturi %r' de
ore
alocate
/pt
mna
*bser2
a3ii
0nitatea B
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a
procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i
le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.
D' %pecii ale genului epic 3 nuvela
)ou loturi de )on Buca $aragiale
?' %ubstantivul
B' ,rticolul
)' 'ialogul
*lemente nonverbale n
comunicarea oral
*(,BU,R*
D) IV
0nitatea )
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.# adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau
monolog5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a
procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i
le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
D' 0enul liric ,arna de (asile
,lecsandri
>iguri de stil. *lemente de
versificaie. $oncordana dintre forma
grafic a poeziei i ideea transmis de
aceasta
?' %ubstitui ai substantivului
.pronumele i numeralul/
B' =<rogramul de spectacol
*(,BU,R*
?A VII
C
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
#.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd
corect semnele ortografice i de punctuaie5
0nitatea E 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau
monolog5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a
procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i
le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea! n scris! a propriilor opinii i atitudini5
#.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris! utiliznd
corect semnele ortografice i de punctuaie5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii te"tului5
D' 'escrierea1 Clin /file din
poeste0 de :i7ai *minescu
?' 'eterminanii substantivului
.adjectivul/
B' <rile de vorbire nefle"ibile
.adverbul i locuiunea adverbial/
)' ;pera popular Pintea Viteazul5
proverbe i zictori
E' *r1anizarea i reor1anizarea
unui te;t propriu' Cererea
:ersul trenurilor
*(,BU,R*
D: IIIV
0nitatea 9 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic i a
procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor gramaticale i
le"icale nvate! ntr&un te"t citit
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii te"tului5
D' Imnul1 ,mn lui 1tefan cel (are
de (asile ,lecsandri
)mnul naional1 )eteapt!te2
rom-ne3 de ,ndrei :ureanu
?' <rile de vorbire nefle"ibile
.prepoziia i locuiunea prepoziional!
conjuncia i locuiunea conjuncional!
interjecia/
B' =!rezentarea unui e2eniment
cultural
*(,BU,R*
DD IVII
II

<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei ) IVI
-ecapitulare "inal ) III
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur 9 IIII
D
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
o *mintiri din copilrie de )on $reang
o Scrisoarea ,,, de :i7ai *minescu
o Paa 4assan de 0eorge $obuc
o Versul rii de )on <illat
o <roverbe. Eictori. %trigturi
o )eteapt!te2 rom-ne3 de ,ndrei :ureanu
Total ore pentru semestrul al IIlea :)
T*T$L *-&($% D)@
1?
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
!roiectul unit3ii de Cn23are
%r de ore alocate: E
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr.ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
<rezentarea manualului i a
programei
1.1
2.1
2.#
;bservarea manualului
%tabilirea de relaii ntre coninuturile
prevzute n program i parcurgerea lor
1 <rograma colar!
manual
,ctivitate
frontal
*valuare predictiv
+oment orto1ra"ic:
scrierea cu ma4uscul
1.4.
2.1.
Rezolvarea de e"erciii >i de evaluare ,ctivitate
individual
,precierea
fielor de
evaluare
(erificarea competenelor de
lectur i de nelegere a unui te"t
literar6nonliterar
+oment orto1ra"ic:
scrierea cu ma4uscul
.1.
2.1.
Bectura e"presiv a unor te"te!
demonstrarea nelegerii te"telor prin
participarea la discuii pe marginea lor i
prin rezolvarea unor cerine specifice
2 >ragmente de
te"te literare6
nonliterare
,ctivitate
individual
,ctivitate
frontal
,ctivitate n
grup
,precierea
rspunsurilor
,ctualizarea cunotinelor
+oment orto1ra"ic:
scrierea cu ma4uscul
1.1
2.1
*"erciii de actualizare a cunotinelor >i de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
11
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea D
%r de ore alocate: ?)
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare
Timp .nr.ore/ (ateriale
didactice
Forme de
organizare
11.$artea! obiect cultural .te"tul
literar aferent predrii noiunilor
generale! conform programei/
+oment orto1ra"ic:
alineatul( blancul
1.1
1.
1.4
*"erciii de e"plicare a sensului
cuvintelor n conte"t
*"erciii de identificare a cuvintelor c7eie
1 :anual
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2.$artea! obiect cultural
Cu-nt de -udor
,rg7ezi
+oment orto1ra"ic:
apostro"ul( bara oblic
1.1
1.
1.4
*"erciii de nelegere a te"tului literar 1 :anual
,u"iliare
didactice
,ctivitate
fronta
l i
indivi
dual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.$artea! obiect cultural .te"tul
suport/
+oment orto1ra"ic:
18ilimelele( semnele
citrii
1.1
1.
1.4
*"erciii de interpretare a te"tului literar 1 :anual
>ie de lucru
,ctivitate
fronta
l i
indivi
dual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
#.$artea! obiect cultural.
+*ditura.$olecia. +,steriscul.
+%ubsolul de pagin
+oment orto1ra"ic:
cratima( linia de pauz
1.1
1.
1.4
*"erciii de prezentare a unor cri
*"erciii de concepere a unor coperte de
carte
1 :anual
(olume diverse
*entura crii!
*ditura Rao!
).52 )66(&
,ctivitate
frontal i
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
12
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
4.%olicitarea opiniei
+oment orto1ra"ic:
punctul( punctul i
2ir1ula
1.1
1.
1.4
*"erciii de identificare a structurilor
specifice solicitrii opiniei ntr&un te"t
literar6nonliterar
*"erciii de iniiere a unor dialoguri n
care se solicit6se ofer opinii
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
,ctivitate
frontal i
pe grupe
,ctivitate
n perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A.:odaliti de e"primare a
preferinelor i a opiniilor.
,rgumentarea unui punct de
vedere
+oment orto1ra"ic:
diacriticele( punctele
de suspensie
1.1
2.#
2.4
*"erciii de identificare a structurilor
specifice de e"primare a preferinelor i a
opiniilor ntr&un te"t literar6nonliterar
*"erciii de argumentare a unui punct de
vedere
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal i
pe grupe
,ctivitate
n perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
@.:odaliti de e"primare a
preferinelor i a opiniilor.
,rgumentarea unui punct de
vedere
+oment orto1ra"ic:
parantezele( dou
puncte
1.1
2.#
2.4
*"erciii de argumentare a unui punct de
vedere
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7
,ctivitate
frontal i
pe grupe
,ctivitate
n perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
C.Be"icul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
dup "j# a,e,i"ea,,$
%&&'2
2.2
2.
2.4
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la structura vocabularului
limbii romne
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D.Be"icul
:ijloacele interne de
mbogire a vocabularului
+oment orto1ra"ic: e
i ieJ %&&'2
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a procedeelor de
mbogire a vocabularului
*"erciii de actualizare a noiunilor
teoretice referitoare la mijloacele interne
de mbogire a vocabularului
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
1?.Be"icul
'erivarea .actualizare/. %erii
derivative .aplicativ/
+oment orto1ra"ic:
su"i;e( pre"i;e i
cu2inte deri2ateJ
%&&'2
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
derivate din te"te date
*"erciii de creare i de integrare n
conte"t a cuvintelor derivate
*"erciii de creare a unor serii derivative
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
11.Be"icul
$ompunerea .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
cu2inte compuseJ
%&&'2
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
compuse din te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a
cuvintelor compuse
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
12.Be"icul
%c7imbarea valorii gramaticale
sau conversiunea .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
eai, eau i iai, iauJ
%&&'2
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
obinute prin conversiune n te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a
cuvintelor obinute prin conversiune
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1.Be"icul
,r7aisme. Regionalisme
.actualizare/
+oment orto1ra"ic:
semnul Cntrebrii
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a regionalismelor
i a ar7aismelor n te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a
regionalismelor i a ar7aismelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1#.Be"icul
>mprumuturile
+oment orto1ra"ic:
scriere i pronun3areJ
%&&'2
2.2
2.
2.4
.
*"erciii de identificare a unor cuvinte
mprumutate n te"te date
*"erciii de identificare a sensului unor
mprumuturi din te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a unor
mprumuturi
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1#
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
14.Be"icul
$ategorii semantice
.actualizare/. %inonime.
,ntonime
+oment orto1ra"ic:
semnul e;clamrii
2.2
2.
2.4
#.2
*"erciii de identificare n te"te date a
sinonimelor i antonimelor
*"erciii de integrare n conte"t a seriilor
sinonimice
*"erciii de integrare n conte"t a
antonimelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1A.Be"icul
$ategorii semantice.
;monimele. Cu2intele
polisemantice
+oment orto1ra"ic:
omo"oneleJ %&&'2
2.2
2.
2.4
#.2
*"erciii de difereniere a omografelor i
omofonelor
*"erciii de identificare n conte"t a
omonimelor
*"erciii de identificare a sensurilor
cuvintelor polisemantice
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1@.Be"icul
!olisemia i omonimia1
asemnri i deosebiri
+oment orto1ra"ic: ea
i iaJ %&&'2
2.2
2.4
#.2
*"erciii de difereniere a omonimelor i
a cuvintelor polisemantice
*"erciii de integrare n conte"t a
omonimelor i a cuvintelor polisemantice
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1C.Be"icul
=0nit3i "razeolo1ice
+oment orto1ra"ic:
2ocale i consoane
duble
2.2
2.4
#.2
#.4
*"erciii de identificare a sensului
unitilor frazeologice
*"erciii de utilizare a unitilor
frazeologice
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1D.Be"icul
!leonasmul' !aronimele
+oment orto1ra"ic:
corectarea unor
enun3uri
2.2
2.4
#.2
#.4
*"erciii de identificare a construciilor
pleonastice n diferite te"te
*"erciii de utilizare corect! n conte"te
diferite! a paronimelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2?.Be"icul
/ensul cu2intelor Cn conte;t
+oment orto1ra"ic:
eo, io i eoa, ioa
2.4
.
#.2
#.4
*"erciii de identificare a sensului unui
cuvnt n diferite conte"te
*"erciii de construire a unor conte"te
diferite pentru a ilustra sensul propriu i
figurat al cuvintelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
14
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
21.=oiuni de fonetic
.actualizare/
+oment orto1ra"ic: m
Cnainte de p"b$ %&&'2
#.2 *"erciii de identificare a diftongilor!
triftongilor i 7iatului.
*"erciii de desprire corect a
cuvintelor n silabe
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
??'<olosirea corect a
accentului Cn limba romn'
=%ume proprii 1reit
accentuate
#.2 *"erciii de ortoepie
*"erciii de pronunare corect a
neologismelor
1 :anual
>ie de lucru
'im#a rom-n!
*ditura =omina
)66(&
G66(
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2.>ia de lectur
+oment orto1ra"ic:
dictare
#. Realizarea unei fie de lectur! pornind
de la o oper citit
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,precierea
fielor de
lectur
.aluare 8nitatea 9 2.2! .! #.2!
#.4
Rezolvarea de e"erciii pe baza
noiunilor teoretice nsuite
1 >ie de evaluare ,ctivitate
independen
t
,precierea
fielor de
evaluare
%ecven de lectur1
.x li#ris: Testament de
-udor ,rg7ezi
+oment orto1ra"ic: ou
i ua
2.
2.#
2.4
.2
*"erciii de lectur e"presiv
*"erciii de lectur problematizat pentru
identificarea elementelor de prozodie
1 :anual
,u"iliare
didactice
<ortofoliu
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ecven de lectur1
.x li#ris: Testament de
-udor ,rg7ezi
+oment orto1ra"ic:
ai" a(i$ aadar" aa
dar
2.
2.#
2.4
.2
*"erciii de lectur e"presiv
*"erciii de lectur problematizat pentru
identificarea ideii poetice! a figurilor de
stil
1 :anual
,u"iliare
didactice
<ortofoliu
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1A
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea ?
%r de ore alocate: D:
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
1.%tructuri n te"tele epice
,apa lui Vod de :i7ail
%adoveanu
Bectura te"tului suport
+oment orto1ra"ic:
"orme re1ionale
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1 :anual
0rila de evaluare
a lecturii
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2.Bectura aprofundat a te"tului
suport .1/
0enul epic .actualizare/5 structura
te"tului epic
+oment orto1ra"ic:
bunstare" bun stare$
dea"de(a
.2 *"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul epic
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n te"tul studiat
*"erciii de delimitare a secvenelor
corespunztoare planurilor narative din
te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
>ia de lectur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.Bectura aprofundat a te"tului
suport .2/
$onstrucia subiectului5 aciune!
conflict! timp! spaiu
+oment orto1ra"ic:
despr3irea la capt de
rnd
.2
#.
*"erciii de identificare a indicilor de timp
i spaiu al aciunii
*"erciii de rezumare a subiectului
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1@
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
#.Bectura aprofundat a te"tului&
suport selectat ./
=!rocedee de le1are a
sec2en3elor
+oment orto1ra"ic: ai"
a(i
.2
#.
*"erciii de identificare a etapelor naraiunii
i a sintagmelor care asigura trecerea de la o
secven la alta
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
4.Bectura aprofundat a te"tului
suport selectat .#/
+oment orto1ra"ic: al"
a(l
1.4
#.1
#.
*"erciii de comentare a sensului global al
te"tului
*"erciii de e"primare a opiniei n legtur
cu semnificaiile te"tului studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A.=oiuni elementare de sinta"a
propoziiei i a frazei
+oment orto1ra"ic: linia
de dialo1
2. *"erciii de identificare a prepoziiilor i
conjunciilor i de e"plicare a rolului
acestora
*"erciii de identificare a tipurilor de
propoziii! de segmentare a frazelor
*"erciii de identificare a raporturilor
sintactice de coordonare i de subordonare
n propoziie i n fraz
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
@.(erbul
,ctualizare. ,lte verbe copulative
.a ajunge, a iei, a se face, a
rmne, a nsemna, a prea/
+oment orto1ra"ic: a fi$
%&&'2
.
#.#
*"erciii de utilizare corect a fle"iunii
verbale
*"erciii de identificare a rolului verbelor n
enun
*"erciii de identificare a verbelor
predicative i nepredicative n te"te date
*"erciii de identificare a verbelor
copulative n te"te date
*"erciii de construire a unor enunuri cu
diverse verbe copulative
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1C
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
C.(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odul! timpul!
persoana! numrul .actualizare/.
:odul indicativ i timpurile lui
+oment orto1ra"ic:
con4u1area a IVa: (
.
#.#
*"erciii de identificare a modului i
timpului verbelor n te"te date
*"erciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul indicativ i la timpurile
indicativului n te"te date
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D.(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odul conjunctiv!
modul condiional&optativ! modul
imperativ i timpurile lor. >uncii
sintactice ale verbelor la moduri
personale
+oment orto1ra"ic:
imperati2ul ne1ati2
.
#.#
*"erciii de identificare a modurilor
.conjunctiv! condiional&optativ! imperativ/
i a timpurilor acestora n te"te date
*"erciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul conjunctiv! condiional&
optativ! imperativ i la timpurile lor n te"te
date
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1?.(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odurile nepersonale.
>uncii sintactice ale verbelor la
moduri nepersonale .subiect.
nume predicati2. complement
direct. complement indirect.
complemente circumstan3iale.
atribut 2erbal/
+oment orto1ra"ic:
"orma ne1ati2 moduri
nepersonale
.
#.#
*"erciii de identificare a modurilor
nepersonale ale verbelor n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor la moduri
nepersonale i de stabilire a funciilor
sintactice
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1D
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
11.(erbul
Diatezele' Diateza acti2'
Diateza pasi2 5complamentul
de a1ent6
+oment orto1ra"ic: a
crea" a agrea
.
#.#
*"eriii de stabilire a raportului dintre
subiect i aciune n funcie de interesul
emitorului
*"erciii de stabilire a corespondenei ntre
aciune! subiectul gramatical i obiectul care
suport aciunea
*"erciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
*"erciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza pasiv
*"erciii de identificare a complementului
de agent
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
12.(erbul
Diateza re"le;i2 5pronumele
re"le;i26
+oment orto1ra"ic: a
continua$ %&&'2
.
#.#
*"erciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza refle"iv
*"erciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
*"erciii de identificare a pronumelor
refle"ive
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1.(erbul
Verbele personale i 2erbele
impersonale' !ropozi3ia "r
subiect
+oment orto1ra"ic: a
trebui$ ai" a(i
.
#.#
*"erciii de identificare a persoanei care
face aciunea n te"te date
*"erciii de identificare a verbelor personale
i a verbelor impersonale n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor personale i
impersonale
*"erciii de identificare a perticularitilor
proproiziiei fr subiect
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1#.(erbul
Locu3iunea 2erbal
+oment orto1ra"ic:
scrierea unor locu3iuni
%&&'2
.
#.#
*"erciii de identificare a sinonimelor unor
grupuri de cuvinte
*"erciii de identificare a locuiunilor
verbale n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor i locuiunilor
verbale din te"te date
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2?
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
14.(erbul
Valori e;presi2e ale 2erbului Cn
di"erite conte;te 5aplicati26
+oment orto1ra"ic: "
.
#.#
*"erciii de identificare a valorilor
e"presive ale verbului n diferite conte"te
*"erciii de construire a enunurilor din care
s rezulte valorile e"presive ale verbelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1A.:onologul
:onologul narativ
+oment orto1ra"ic:
altfel"alt fel$ altdat"alt
dat
1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
monologului
*"erciii de construire a unui monolog
narativ
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1@.:onologul
:onologul informativ. Gtirea
+oment orto1ra"ic:
dictare
1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
monologului informativ i a modului de
organizare a tirii .ca situaie de comunicare
monologat/
1 :anual
>ie de lucru
Eiare
Reviste
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.aluare 8nitatea & 2.! .! #.1!
#.#
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1 >i de evaluare ,ctivitate
independent

,precierea
fielor de
evaluare
%ecven de lectur1
Florin scrie un roman de
:ircea $rtrescu
+oment orto1ra"ic:
desear" de sear$
desigur" de sigur
1.1
1.
1.4
*"erciii de e"plicare a sensului cuvintelor
n conte"t
*"erciii de identificare a cuvintelor c7eie
e"erciii de sesizare a rolului utilizrii
categoriilor morfologice i sintactice ntr&un
te"t5 e"erciii de sesizare a sc7imbrii
semnificaiei unor cuvinte n funcie de
conte"tul n care apar5 e"erciii de stabilire a
relaiilor de sinonimie! antonimie!
omonimie i polisemie ntr&un te"t dat
2 :anual
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
21
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
%ecven de lectur1
Florin scrie un roman de
:ircea $rtrescu
+oment orto1ra"ic:
deplin"de plin$ dec)ut"
de c)ut
1.1
2.#
2.4
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul epic
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ecven de lectur1
,nunuri! tiri din diferite
publicaii
+oment orto1ra"ic:
deodat" de o dat" de,
odat
1.#.
2.1.
#.1.
*"erciii de lectur selectiv pentru
identificarea caracteristicilor tirilor
1 :anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
!re1tirea lucrrii scrise .#
#.
.1
.2
*"erciii pregtitoare pentru susinerea tezei 1 ;bservare
sistematic
.#&4 elevi/
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
<regtirea
lucrrii scrise
Lucrare scris semestrial .#
#.
.1
.2
*"erciii scrise de verificare i de
consolidare a noiunilor nsuite sau
e"ersate n semestrul )
1 <roba scris ,ctivitate
individual
Bucrare scris
semestrial
$naliza lucrrii scrise .#
#.
.1
.2
'iscutarea tezelor 1 ;bservare
sistematic
,ctivitate
frontal
,naliza
lucrrii scrise
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea B
%r de ore alocate: D)
22
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
1. %pecii ale genului epic5
nuvela
)ou loturi de
).B.$aragiale
Bectura te"tului&suport
+oment orto1ra"ic:
caco"onia
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1 0rila de evaluare
a lecturii
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2. %pecii ale genului epic5
nuvela
Bectura aprofundat a te"tului&
suport .1/. $onstrucia
subiectului. :oduri de e"punere
+oment orto1ra"ic:
cam"c(am$ ca"c(a
.1
.2
*"erciii de formulare a ideilor principale
*"erciii de relaionare a ideilor principale
cu ideile secundare
*"erciii de rezumare a te"tului&suport5
*"erciii de identificare a momentelor
subiectului
*"erciii de identificare a trsturilor
genului epic
1 :anual
>ie de lucru
>i de lectur
<ortofoliu
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
. %pecii ale genului epic5
nuvela
Bectura aprofundat a te"tului&
suport .2/. +odalit3i de
caracterizare a persona4elor
+oment orto1ra"ic:
car"c(ar$ care"c(are
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n te"tul studiat5
*"erciii de identificare a trsturilor
personajelor din te"tul studiat
*"erciii de caracterizare a personajelor din
te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
#. %pecii ale genului epic5
nuvela
Bectura aprofundat a te"tului&
suport ./. +odalit3i de
caracterizare a persona4elor
+oment orto1ra"ic:
cea"ce(a$ ceai" ce(ai
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n te"tul studiat5
*"erciii de identificare a trsturilor
personajelor din te"tul studiat
*"erciii de caracterizare a personajelor din
te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
4. %pecii ale genului epic5
nuvela
Bectura aprofundat a te"tului&
suport ./. $aracteristicile speciei
+oment orto1ra"ic:
cele"ce le$ ca"c(a
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a particularitilor
speciei avnd n vedere te"tul studiat
*"erciii de e"primare a opiniei asupra
semnificaiei globale a te"tului studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A. %ubstantivul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
1enul "ormeJ %&&'2
#.#
*"erciii de identificare a substantivelor! a
felului lor! a genului! numrului i cazului
acestora
*"erciii de construire a unor enunuri cu
substantive defective de singular6plural i cu
substantive colective
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
@. %ubstantivul
Locu3iunea substanti2al
+oment orto1ra"ic: cai"
c(ai$ cal" c(alJ %&&'2
#.#
#.4
*"erciii de identificare a sinonimelor unor
e"presii din te"te date
*"ercitii de identificare a locuiunilor
substantivale n te"te date
*"erciii de construire a unor enunuri cu
locuiuni substantivale
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
C. %ubstantivul
>unciile sintactice ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale .subiect!
complement direct! complement
indirect! complemente
circumstaniale de loc! de timp! de
mod/
+oment orto1ra"ic:
nominati2( acuzati2.
sin1ularJ %&&'2
#.#
#.4
*"erciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
*"erciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2#
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
D. %ubstantivul
>unciile sintactice ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale .atribut
substanti2al 1eniti2al.
prepozi3ional. apozi3ional/
+oment orto1ra"ic:
dati2( 1eniti2. sin1ularJ
%&&'2
#.#
#.4
*"erciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
*"erciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1?. ,rticolul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
scrierea unor
articole(acordJ %&&'2
#.#
#.4
*"erciii de identificare a articolelor
*"erciii de construire de enunuri cu
diferite tipuri de articol
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
11. 'ialogul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
pluralul unor
substanti2eJ %&&'2
1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
dialogului
*"erciii de construire a unui dialog
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
12. 'ialogul
%trategii de meninere i de
ntrerupere a dialogului
+oment orto1ra"ic:
cteodat" cte o dat$
cala" c(ale
1.4
2.1
*"erciii de construire a unui dialog
*"erciii de iniiere! meninere i de
ntrerupere a dialogului
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
24
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
1. *lemente nonverbale n
comunicarea oral
+oment orto1ra"ic:
deal"de(al"de(a(l
1.4
2.1
*"erciii de identificare a elementelor
nonverbale care apar n comunicarea oral
*"erciii de construire a situaiilor de
comunicare oral cu folosirea de elemente
nonverbale
1 :anual
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.aluare 8nitatea % 2.! .! #.1!
#.#
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1 >i de evaluare ,ctivitate
individual
,precierea
fielor de
evaluare
/ec2en3 de lectur:
*mintiri din colilrie de
)on $reang
+oment orto1ra"ic:
dictare
1.1
2.#
2.4
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul epic
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea )
%r' de ore alocate: ?A
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
D' %tructuri n te"tele lirice
Bectura te"tului suport!
,arna de (asile
,lecsandri
+oment orto1ra"ic:
dect" de ct$ defel"de fel
1.1
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1 0rila de evaluare
a lecturii
:anual
Humanitas& clasa
a ()&a
$.'.& -udor
07eorg7e
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2A
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
?' Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
0enul liric .actualizare/.
%tructura te"tului liric
+oment orto1ra"ic:
demult"de mult$ de*ale"
de *ale
1.1
.2
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul liric
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului liric n te"tul studiat
1 :anual
>ie de lucru
<lan
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
B' Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
*lemente de versificaie
-ipuri de rim. -itmul' !iciorul
metric 5bisilabic6' Tipuri de
ritm 5iambic i tro8aic6
+oment orto1ra"ic:
dune"du(ne
1.1
2.1
.2
*"erciii de identificare a elementelor de
versificaie
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)' Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
*lemente de versificaie
-ipuri de rim. -itmul' !iciorul
metric 5bisilabic6' Tipuri de
ritm 5iambic i tro8aic6
+oment orto1ra"ic:
deloc"de loc
1.1
.2
*"erciii de identificare a elementelor de
versificaie
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
E' >iguri de stil. -epeti3ia
"onetic 5alitera3ia6
Scrisoarea ,,, de :i7ai
*minescu
+oment orto1ra"ic:
deoparte"de o parte
1.1
.2
*"erciii de identificare a figurilor de stil
*"erciii de interpretare a e"presivitii
te"tului liric
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2@
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
9' >iguri de stil. +eta"ora'
7iperbola Scrisoarea ,,, de
:i7ai *minescu
+oment orto1ra"ic:
de*reme"de *reme
1.1
.2
*"erciii de identificare a figurilor de stil
*"erciii de interpretare a e"presivitii
te"tului liric
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A' Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
Paa 4assan de 0eorge
$obuc
+oment orto1ra"ic: ia"
i(a"ea
1.1
.1
.2
*"erciii de identificare i de comentare a
unor procedee de e"presivitate artistic
*"erciii de identificare i argumentare a
trsturilor operei lirice
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
:' Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
+oment orto1ra"ic:
iau"i(au
1.1
.1
.2
*"erciii de interpretare a unor procedee de
e"presivitate artistic
*"erciii de interpretare a mesajului operei
lirice
1 :anual
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
K' $oncordana dintre forma
grafic a poeziei i ideea
transmis de aceasta
+oment orto1ra"ic: iar"
i(ar
.2 *"erciii de observare a formei grafice a
poeziei
*"erciii de stabilire a relaiilor dintre forma
grafic a poeziei i ideea transmis
1 :anual
>ie de lucru
<lane
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D@' <ronumele personal
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia5
';;:2
#.#
.
2.
2.#
*"erciii de identificare a pronumelui
personal
*"erciii de utilizare corect a pronumelui
personal
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui personal
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2C
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
DD' <ronumele refle"iv
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia5
';;:2
#.#
.
2.
2.#
*"erciii de identificare a pronumelui
refle"iv
*"erciii de utilizare corect a pronumelui
refle"iv
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui refle"iv
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D?' <ronumele i adjectivul
pronominal posesiv
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuiaJ
%&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal posesiv
*"erciii de difereniere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal posesiv
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal posesiv
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
DB' <ronumele i adjectivul
pronominal demonstrativ
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
2.#
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal demonstrativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
demonstrativ de adjectivul pronominal
demonstrativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal demonstrativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2D
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
D)' <ronumele i adjectivul
pronominal ne7otrt
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuiaJ
care*a"care *a
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal ne7otrt
*"erciii de difereniere a pronumelui
ne7otrt de adjectivul pronominal
ne7otrt
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal ne7otrt
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
ne7otrt
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
DE' <ronumele i adjectivul
pronominal negativ
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuiaJ
niciun"nicio$ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal negativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
negativ de adjectivul pronominal negativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal negativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
negativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D9' !ronumele i ad4ecti2ul
pronominal intero1ati2
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal interogativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
interogativ de adjectivul pronominal
interogativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal interogativ5
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
interogativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
DA' !ronumele i ad4ecti2ul
pronominal relati2' !ronumele
relati2 compus ceea ce
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D:' !ronumele i ad4ecti2ul
pronominal relati2
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
DK' $cordul pronumelui
relati2' Cazuri i "unc3ii
sintactice
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?@' $d4ecti2ul pronominal de
Cntrire .e"erciii de acord/
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuiaJ
%&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului
pronominal de ntrire
*"erciii de utilizare corect a formelor
adjectivului pronominal de ntrire
*"erciii de integrare n enunuri a
adjectivului pronominal de ntrire
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
?D' >uncii sintactice ale
pronumelui .subiect! nume
predicativ! complement direct!
complement indirect! complement
circumstanial de loc! de timp i
de mod! atribut pronominal
1eniti2al. atribut pronominal
prepozi3ional/
+oment orto1ra"ic:
corectarea unor enun3uri
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale pronumelui
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui cu diferite funcii sintactice
*"erciii de analiz sintactic i morfologic
a pronumelui i adjectivului pronominal
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
??' =umeralul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuia
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?B' =umeralul. >uncii
sintactice
+oment orto1ra"ic:
"ormele acestuiaJ
%&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale numeralului
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?)' =$lte tipuri de numerale
5numeralul distributi2.
numeralul multiplicati2.
numeralul ad2erbial6
+oment orto1ra"ic:
ncontinuu" n continuu
#.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?E' <ronumele. =umeralul.
$onsolidare
+oment orto1ra"ic:
ntruna "ntr(una"
ntr(o"ntr(un
#.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1 :anual
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
?9' =!ro1ramul de spectacol 1.4
2.4
*"erciii de selectare a informaiilor
eseniale dintr&un program de spectacol
*"erciii de concepere a unui program de
spectacol
1 :anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.aluare 8nitatea ; #.#! .! 2.!
.1.! .2
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1 >i de evaluare ,ctivitate
indepeneden
t
,precierea
fiei de
evaluare
%ecven de lectur1
Versul rii de )on <illat
+oment orto1ra"ic:
$orectarea unor enunuri
2.
2.#
2.4
.2
*"erciii de lectur e"presiv
*"erciii de lectur problematizat pentru
identificarea elementelor de prozodie! a
ideii poetice! a figurilor de stil
1 :anual
,u"iliare
didactice
<ortofoliu
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea E
%r' de ore alocate: D:
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
1. 'escrierea subiectiv
Clin/file din poeste0 de
:i7ai *minescu
Bectura te"tului suport
+oment orto1ra"ic: la"
l(a"l(au
1.1
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
1 0rila de evaluare
a lecturii
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
2. Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
+oment orto1ra"ic: la"
l(a$ mai"m(ai
1.1
.1
.2
*"erciii de stabilire a sensului unui cuvnt
n conte"t
*"erciii de utilizare a ac7iziiilor le"icale
noi
1 :anualul
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor

coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu


Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
. Bectura aprofundat a
te"tului suport
<rocedee ale e"presivitii.
'escrierea subiectiv
.caracteristici/
+oment orto1ra"ic: lai"
l(ai$ mie"mi(e
.1
.2
#.4
*"erciii de identificare a procedeelor
artistice i de e"plicare a rolului lor
*"erciii de identificare a trsturilor
descrierii subiective din te"t
1 :anualul
>ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
#. 'escrierea obiectiv
.caracteristici/
+oment orto1ra"ic:
miau"mi(au$ mor"m(or
.1. *"erciii de identificare a trsturilor unei
descrieri obiective
1 :anualul
>ie de lucru
<liante! g7iduri
turistice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
4. 'escrierea subiectiv i
descrierea obiectiv
+oment orto1ra"ic: moi"
m(oi$ na"n(a
.1
2.1
#.1
#.4
*"erciii de identificare a trsturilor celor
dou tipuri de descriere i de comparare a
lor
*"erciii de construire a unor te"te de tip
descriptiv
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A. ,djectivul .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
alternan3a o"oa$ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivelor
*"erciii de utilizare corect a adjectivului
*"erciii de integrare a adjectivului n
enunuri
1 :anualul
>ie de lucru
<lane
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A' =+i4loace e;presi2e de
redare a superlati2ului absolut
+oment orto1ra"ic: drag
#.#
.
2.
#.4
*"erciii de identificare a adjectivelor la
diverse grade de comparaie
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
#
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
:' Locu3iunea ad4ecti2al
>unciile sintactice ale
adjectivului i ale locuiunii
adjectivale .atribut adjectival!
nume predicativ/
+oment orto1ra"ic:
pluralul unor ad4ecti2e
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului i a
locuiunii adjectivale
*"erciii de utilizare corect a adjectivului
i a locuiunii adjectivale
*"erciii de integrare n enunuri a
adjectivului i a locuiunii adjectivale
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale adjectivului i ale locuiunii
adjectivale
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D. ,dverbul .actualizare/
+oment orto1ra"ic: ca
i" ca
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adverbelor
*"erciii de utilizare corect a adverbelor
*"erciii de integrare a adverbelor n
enunuri
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D@' $d2erbe intero1ati2e'
$d2erbe relati2e
=$d2erbe ne8otrte
+oment orto1ra"ic: mii"
mi(i$ dect"de ct
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adverbelor
relative! interogative i +ne7otrte
*"erciii de utilizare corect a adverbelor
relative! interogative i +ne7otrte
*"erciii de integrare n enunuri a
adverbelor relative! interogative i
+ne7otrte
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
DD' Locu3iunea ad2erbial'
$d2erbele predicati2e'
Locu3iunea ad2erbial
predicati2
+oment orto1ra"ic:
*reodat" *reo dat
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adverbelor
predicative i a locuiunilor adverbiale
predicative
*"erciii de utilizare corect a adverbelor
predicative i a locuiunilor adverbiale
*"erciii de integrare n enunuri a
adverbelor predicative i a locuiunilor
adverbiale
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
4
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
12. >unciile sintactice ale
adverbului i ale locuiunii
adverbiale .complement
circumstanial de mod! de timp!
de loc! atribut adverbial! predicat
2erbal. nume predicati2/.
$d2erbe "r "unc3ie sintactic
+oment orto1ra"ic:
nicicum" nici cum
#.#
.
2.
*"ercii de identificare a funciilor
sintactice ale adverbelor
*"erciii de identificare a adverbelor fr
funcie sintactic
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1. ,djectivul i adverbul.
$onsolidare
+oment orto1ra"ic:
odat"o dat$ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului! a
adverbului i a locuiunilor adjectivale6
adverbiale
*"erciii de utilizare corect a
adjectivului6adverbului i a locuiunilor
adjectivale6 adverbiale
*"erciii de analiz a
adjectivului6adverbului i a locuiunilor
adjectivale6adverbiale
1 >ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1#. ;pera popular
Bectura te"tului suport!
Pintea Viteazul
+oment orto1ra"ic:
n(ai" na(i$ noi"n(oi
1.1
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1 0rila de evaluare
a lecturii
:anual
Humanitas& clasa
a ()&a
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
14. Bectura aprofundat a
te"tului suport selectat
+oment orto1ra"ic: nul"
nu(l$ numai"nu mai
.2 *"erciii de comentare a sensului global al
te"tului
*"erciii de e"primare a opiniei n legtur
cu semnificaiile te"tului studiat
1 >ie de lucru
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
D9' *r1anizarea i
reor1anizarea unui te;t
propriu' Cererea
+oment orto1ra"ic:
corectarea unor enun3uri
.1
.
#.1
#.2
#.#
*"erciii de redactare a unei cereri n
diverse scopuri
1 :anualul
>ie de lucru
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1@. :ersul trenurilor
+oment orto1ra"ic:
dictare
.1
2.
*"erciii de identificare a informaiilor ntr&
un g7id de transport
*"erciii de elaborare a unui traseu folosind
informaii din g7idul de transport
1 :anualul
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.aluare 8nitatea < .1! #.1! #.2!
#.#! .! .
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1 >ie de evaluare ,ctivitate
individual
,precierea
fiei de
evaluare
%ecven de lectur1
<roverbe. Eictori.
%trigturi
+oment orto1ra"ic:
$orectarea unor enunuri
1.#.
2.1.
#.1.
*"erciii de lectur selectiv pentru
identificarea caracteristicilor tirilor
1 :anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<regtirea lucrrii scrise .#
#.
.1
.2
*"erciii pregtitoare pentru susinerea tezei 1 ;bservare
sistematic
.#&4 elevi/
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate
pe grupe
<regtirea
lucrrii scrise
Bucrare scris semestrial .#
#.
.1
.2
*"erciii scrise de verificare i de
consolidare a noiunilor nsuite sau
e"ersate n semestrul ))
1 <roba scris
,ctivitate
individual
Bucrare scris
semestrial
@
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
.,naliza lucrrii scrise .#
#.
.1
.2
'iscutarea tezelor 1 ;bservare
sistematic
,ctivitate
frontal
,naliza
lucrrii scrise
!roiectul unit3ii de Cn23are
0nitatea de Cn23are: 0nitatea 9
%r' de ore alocate: DD
Con3inuturi 5detalieri6 Competen3e
speci"ice
$cti2it3i de Cn23are
-esurse
&2aluare Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
D' Imnul
+mn lui ,tefan cel 'are
de Vasile $lecsandri
Bectura te"tului suport
+oment orto1ra"ic: sa"
s(a$ *ii"*i(i
1.1
.1
.2
1.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
0rila de evaluare
a lecturii
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?' Bectura aprofundat a
te"tului suport
+oment orto1ra"ic:
si"s(i$ *oi"*(oi
.1
.2
*"erciii de identificare a cuvintelor&c7eie
*"erciii de identificare a structurii te"tului
1 :anualul
>ie de lucru
<ortofoliu
$.'.& C-ntece
patriotice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
B' Bectura aprofundat a
te"tului suport
<rocedee ale e"presivitii
+oment orto1ra"ic:
sar"s(ar$ )ile" )i(le
#.
.2
.
#.#
#.4
*"erciii de recunoatere a figurilor de stil
*"erciii de identificare a procedeelor
artistice i de e"plicare a rolului lor
*"erciii de formulare a unui punct de
vedere personal asupra semnificaiei
figurilor de stil
1 :anualul
>ie de lucru
<lane
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
C
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
)' Bectura aprofundat
)mnul. $aracteristicile speciei
+oment orto1ra"ic:
sau"s(au
#.
.2
#.4
*"erciii de motivare a apartenenei unui
te"t la genul i specia pe care o ilustreaz
1 :anualul
>ie de lucru
<lane
<ortofoliu
,driana Frbat&
6ra de literatur
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
E' <repoziia .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
corectarea unor
enun3uriJ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .prepoziia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
9' Locu3iunea
prepozi3ional. Regimul cazual
+oment orto1ra"ic:
totuna"tot unaJ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .prepoziia i locuiunea
prepoziional/
*"erciii de e"plicare a rolului utilizrii
categoriilor morfologice i sintactice ntr&un
te"t
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A' $onjuncia .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
scriereJ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .conjuncia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
:' Locu3iunea
con4unc3ional
+oment orto1ra"ic:
scriereJ %&&'2
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .conjuncia i locuiunea
conjuncional/
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire fle"ibile i nefle"ibile nvate
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D
coala: Gimnazial Ionel Teodoreanu
Disciplina: Limba i literatura romn Clasa a VIIa
!ro"esor:!atric# D$%IL&VICI
%r' de ore(sptmn: )
K' )nterjecia .actualizare/
+oment orto1ra"ic:
ie"i(e$ *a"*(a$*om"*(om
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .interjecia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
Caiet de acan
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
D@' +<rezentarea unui
eveniment cultural
+oment orto1ra"ic:
dictare
1.1
2.1
2.#
*"erciii de e"primare a opiniei
*"erciii de redactare a unei compuneri de
prezentare a unui eveniment cultural
1 :anualul
>ie de lucru
Caietul eleului
%ofia 'obra&
'im#a rom-n7.
.xerciii de
comunicare
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
.aluare 8nitatea = #.#! .! 2.!
.2! #.
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1 >i de evaluare ,ctivitate
individual
,precierea
fiei de eval.
%ecven de lectur1
)eteapt!te2 rom-ne3 de
,ndrei :ureanu
+oment orto1ra"ic:
'ictare
2.
2.#
2.4
.2
*"erciii de lectur e"presiv
*"erciii de lectur problematizat pentru
identificarea elementelor de prozodie! a
ideii poetice! a figurilor de stil
1 :anual
,u"iliare
didactice
<ortofoliu
$.'.
,ctivitate
frontal i
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
#?

S-ar putea să vă placă și