Sunteți pe pagina 1din 42

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr la OMEN nr..... din ...2013
CURRICULUM
pentru
Cl! "I#
NVMNT PROFESIONAL DE $ ANI
pentru %&'(n%)re *l)+)*,r)) pr&+e!)&nle %e n)-el $.
Lu*r,t&r /&tel)er
D&0en)ul %e pre1,t)re %e '2,. Tur)!0 3) l)0ent4)e
D&0en)ul %e pre1,t)re pr&+e!)&nl, 1enerl,. Tur)!0
Ar) *urr)*ulr, TEHNOLO5II
$678
1
AUTORI.
79 :ru0r C&n!tn4 Profesor, grad didactic I, Colegiul Econoic !"iilor# $ucure%ti
$9 C&!t*/e R&%)* Profesor, grad didactic I, &iceul 'e(nologic )"oie*odul +elu# ,al-u
89 5!pr H;nl Profesor, grad didactic I, &iceul 'e(nologic )"oie*odul +elu# ,al-u
<9 I!0)l Nel)% Profesor, grad didactic I, Colegiul Econoic Mangalia
COORDONARE C9N9D9I9P9T9.
M)/el te+,ne!*u = )n!pe*t&r %e !pe*)l)tte> C9N9D9I9P9T9
2
PLAN DE NVMNT
Cl! "I#
n-,4,0(nt pr&+e!)&nl %e $ n)
Ar) *urr)*ulr, te/n&l&1))
Cl)+)*re. Lucrtor hotelier
D&0en)ul %e pre1,t)re %e '2,. TURISM I ALIMENTAIE
D&0en)ul %e pre1,t)re pr&+e!)&nl, 1enerl,. TURISM
I9 Pre1,t)re pr*t)*,
M&%ulul I9 Pre1,t)re !p4))l&r %e *2re
T&tl &re. <??
din care &a.orator te(nologic 1/0
Instruire 1ractic- 220
M&%ulul II9 C&0un)*re pr&+e!)&nl, @n /&tel,r)e
T&tl &re. 7<6
din care &a.orator te(nologic /0
Instruire 1ractic- /0
M&%ulul III9 Ser-)re *entrt, pe tur)!t
T&tl &re. 7<6
din care &a.orator te(nologic /0
Instruire 1ractic- /0
T&tl &reAn B 8? !,pt,0(n) C $7 &reA!,pt,0(n, B D8? %e &reAn
II9 St1)) %e pre1,t)re pr*t)*, = CDL
M&%ulul IV9 A%0)n)!trre )n-entrulu) %e et;
T&tl &re3 7?6
din care Instruire 1ractic- 100
T&tl &reAn B ? !,pt,0(n) C 86 &reA!,pt,0(n, B 7?6 %e &reAn
TOTAL 5ENERAL. EE? &reAn
N&t,.
1. Orele de la.orator te(nologic %i orele de instruire 1ractic- se 1ot desf-%ura at4t 5n
la.oratoarele %i atelierele unit-6ii de 5n*-6-4nt, c4t %i la o1eratorul econoic7 institu6ia
1u.lic- 1artener- 1entru 1reg-tirea 1ractic-.
2. 8tagiul de 1reg-tire 1ractic- C9&
:
se reali;ea;- la o1eratorul econoic7 institu6ia 1u.lic-
1artener-< 1entru a r-s1unde ne*oilor anga=atorilor din sectorul IMM, stagiul de 1reg-tire
1ractic- 1oate fi organi;at %i 5n unitatea de 5n*-6-4nt, confor cadrului legal 5n *igoare.
3
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PRE5TIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE CHEIE
Pre1,t)re pentru )nte1rre l l&*ul %e 0un*,
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
ntre4)nere 3) *ur,4en) *0erel&r 3) !p4))l&r *&0une
P,!trre )nte1r)t,4)) 'unur)l&r tur)3t)l&r @n /&tel
A%0)n)!trre )n-entrulu) *&0prt)0entulu) %e et;
C&0un)*re pr&+e!)&nl, @n )n%u!tr) /&tel)er,
Ser-)re *entrt, pe tur)!t
>
M&%ulul I. Pre1,t)re !p4))l&r %e *2re
79 N&t, )ntr&%u*t)-,
Modulul FPre1,t)re !p4))l&r %e *2reG face 1arte din 1reg-tirea 1ractic- necesar-
do.4ndirii calific-rii 1rofesionale ,,&ucr-tor (otelier#, clasa a ?I@a, 5n*-6-4nt 1rofesional de 2 ani
%i are alocat un nu-r de <?? &re confor 1lanului de 5n*-6-4nt, din care3
o 7D? &re = la.orator te(nologic
o $E6 &re = instruire 1ractic-
Modulul nu este de1endent de celelalte odule din curriculu.
Modulul FPre1,t)re !p4))l&r %e *2reG *i;ea;- do.4ndirea de co1eten6e s1ecifice
calific-rii ,,Lucrtor hotelier, 5n 1ers1ecti*a folosirii tuturor ac(i;i6iilor 5n 1racticarea acestei
calific-rii %i7sau 5n continuarea 1reg-tirii 5ntr@o calificare de ni*el 3.
$9 Un)tteA un)t,4)le %e *&0peten4e l *re !e re+er, 0&%ulul
ntre4)nere 3) *ur,4en) *0erel&r 3) !p4))l&r *&0une
P,!trre )nte1r)t,4)) 'unur)l&r tur)3t)l&r @n /&tel
0
89 C&relre re2ulttel&r @n-,4,r)) 3) *r)ter))l&r %e e-lure
MODULUL. PRE5TIREA SPAIILOR DE CAZARE
Cun&3t)n4e Depr)n%er) Cr)ter)) %e e-lure H
Re2ulttul @n-,4,r)) 7. E+e*tue2, !er-)*)) %e *ur,4en)e @n *0ere
Ser-)*)) %e *ur,4en)e @n *0ere
ti1uri de caere3 single, du.le, garsoniere,
a1artaent
acti*it-6i de cur-6are3 as1irarea oc(etelor,
co*oarelor, %tergerea 1ardoselii, %tergerea 1rafului,
5ntre6inerea o.iectelor auxiliare, %tergerea
geaurilor
o.ilier %i o.iecte auxiliare3 ese, scaune,
dula1uri, no1tiere, fotolii, cana1ele, cuiere, oglin;i,
scruiere, 1a(are, c-ni de a1-, *a;e de flori,
ta.louri
ateriale %i ec(i1aente3 c-rucior de cur-6enie,
as1irator, g-le6i, o1uri, c4r1e, detergen6i 1entru
oc(ete %i co*oare, detergen6i 1entru geauri,
solu6ii 1entru cur-6at o.ilierul, detergen6i
uni*ersali
starea o.ilierului3 f-r- ;g4rieturi, cu u%i 5n stare
de func6ionare, lustruit, ta1i6erie intact-, 4nere
intacte
8electea;- aterialele %i ec(i1aentele
necesare cur-6eniei
Efectuea;- cur-6irea o.ilierului %i a
o.iectelor auxiliare
Execut- o1era6iile de *ur-6are a
oc(etelor, co*oarelor, 1ardoselii
"erific- starea o.ilierului
8electarea aterialelor %i ec(i1aentelor
necesare efectu-rii cur-6eniei, 5n diferite
ti1uri de s1a6ii (oteliere, 5n situa6ii date,
1rin =oc de rol, studii de ca;.
Efectuarea cur-6irii o.iectelor de o.ilier
%i a celor auxiliare 5n s1a6iile (oteliere, 5n
situa6ii date, 1rin siulare, =oc de rol,
studii de ca;, 1ro.leati;are, a1lica6ii
1ractice.
Cur-6area oc(etelor, co*oarelor,
1ardoselilor 5n situa6ii date, 1rin siulare,
a1lica6ii 1ractice.
Ele*ul *a deonstra c- este ca1a.il s-
caracteri;e;e starea o.ilierul 5nainte %i
du1- efectuarea cur-6eniei, 5n situa6ii date,
1rin a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) $. E+e*tue2, !er-)*)) %e *ur,4en)e @n 1rupur)le !n)tre
Cur,4en) @n 1rupur)le !n)tre
Materiale3 detergen6i, solu6ii de de;infectare,
c4r1e, la*ete
Ec(i1aente3 g-leat-, o1, 1erii
Acti*it-6i3 %tergerea 1ardoselii, s1-larea %i
de;infectarea o.iectelor sanitare, 5ntre6inerea
o.iectelor auxiliare
8electea;- aterialele %i ec(i1aentele
necesare cur-6eniei o.iectelor sanitare %i
1ardoselii
Execut- acti*it-6i de cur-6are a o.iectelor
sanitare %i auxiliare din gru1urile sanitare,
1recu %i a 1ardoselilor
Anlocuie%te %i co1letea;- consua.ilele
din gru1urile sanitare
8electarea aterialelor %i ec(i1aentelor
necesare efectu-rii cur-6eniei o.iectelor
sanitare %i 1ardoselii 5n situa6ii date, 1rin
siul-ri, =oc de rol, studii de ca;.
Efectuarea cur-6eniei 5n gru1urile sanitare,
5n situa6ii date, 1rin =oc de rol, studii de
ca;, a1lica6ii 1ractice.
Co1letarea consua.ilelor din gru1urile
B
Material textil3 1rosoa1e .aie, 1rosoa1e fa6-,
1rosoa1e 1icioare, (alate de .aie
O.iecte sanitare3 CC, cad-, c(iu*et-, ca.in- du%
O.iecte auxiliare3 co% de gunoi, eta=er-, 1erie
CC
Consua.ile3 s-1un de toalet-, %a1on, (4rtie
igienic-
Nore interne ale unit-6ii (oteliere
8c(i.- in*entarul textil
"erific- %i ra1ortea;- starea de func6ionare
a o.iectelor sanitare
sanitare, 5n situa6ii date, 1rin =oc de rol,
studii de ca;, a1lica6ii 1ractice.
8c(i.area in*entarului textil din
gru1urile sanitare, 5n situa6ii date, 1rin =oc
de rol, studii de ca;, a1lica6ii 1ractice.
Des1ectarea norelor interne ale unit-6ii
(oteliere 5n ceea ce 1ri*e%te efectuarea
cur-6eniei, 5n situa6ii date, 1rin studii de
ca;, acti*it-6i 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) 8. A0en;e2, *0erele 3) 1rupur)le !n)tre
A0en;re *0erel&r 3) 1rupur)l&r !n)tre
Materiale3 deodorant de caer-, len=erie 1entru
1at, 1rosoa1e, (alate de .aie, 1erdele, ta.louri,
*a;e cu flori
Acti*it-6i3 odori;area caerei, aran=aente
florale, aran=area o.iectelor turistului, aran=area
len=eriei de 1at, aran=area dra1eriilor %i a
1erdelelor, aran=area cu*erturilor de 1e 1at
Consua.ile3 trus- cu ac, a6- %i nasturi, cre- de
g(ete, ateriale 1u.licitare, s-1un, %a1on
Execut- acti*it-6i de 5ntre6inere a a.ian6ei
interioare a caerei %i gru1ului sanitar
utili;4nd diferite ateriale
Aran=ea;- 1atul
Pune 5n ordine o.iectele 1ersonale ale
clientului
Aran=ea;- consua.ilele din in*entar
Aena=area caerelor %i gru1urile
sanitare, 5n situa6ii date, 1rin studii de ca;,
=oc de rol, siulare, a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) <. E+e*tue2, !er-)*)) %e *ur,4en)e 3) 0en;e2, !p4))le *&0une
Cur,4en) 3) 0en;re !p4))l&r *&0une
81a6ii coune3 (oluri, sc-ri de acces, ascensoare
Acti*it-6i de cur-6are3 as1irarea oc(etelor,
co*oarelor, %tergerea 1ardoselii, %tergerea 1rafului,
5ntre6inerea o.iectelor auxiliare, %tergerea
geaurilor
Mo.ilier %i o.iecte auxiliare3 ese, fotolii,
cana1ele, oglin;i, scruiere, *a;e de flori, ta.louri
Materiale %i ec(i1aente3 c-rucior de cur-6enie,
as1irator, g-le6i, o1uri, c4r1e, detergen6i 1entru
oc(ete %i co*oare, detergen6i 1entru geauri,
solu6ii 1entru cur-6at o.ilierul, detergen6i
8electea;- aterialele %i ec(i1aentele
necesare cur-6eniei
Efectuea;- cur-6irea o.ilierului %i a
o.iectelor auxiliare
Execut- o1era6iile de cur-6are a
oc(etelor, co*oarelor, 1ardoselii
"erific- starea o.ilierului
8electarea aterialelor %i ec(i1aentelor
necesare efectu-rii cur-6eniei s1a6iilor
coune, 5n situa6ii date, 1rin siul-ri, =oc
de rol, studii de ca;.
Cur-6area %i aena=area s1a6iilor coune
ale (otelului, 5n situa6ii date, 1rin studii de
ca;, =oc de rol, siulare, a1lica6ii 1ractice.
/
uni*ersali
8tarea o.ilierului3 f-r- ;g4rieturi, cu u%i 5n
stare de func6ionare, lustruit, ta1i6erie intact-,
4nere intacte
Re2ulttul @n-,4,r)) ?. ECe*ut, *er)n4ele p&!tulu) %e *0er)!t, pr)-)n% p,!trre 'unur)l&r *l)en4)l&r
A*t)-)t,4) le1te %e !)1urre )nte1r)t,4))
'unur)l&r *l)en4)l&r
O.liga6iile caeristei3 confor norelor interne
ale unit-6ii (oteliere
Personal din (otel3 rece16ioner, instalator,
electrician, ecanic, *alet
Nore referitoare la integritatea .unurilor
turi%tilor
8electea;- din regulaentul structurii de
1riire norele cu referire la integritatea
.unurilor turi%tilor din (otel
A1lic- cerin6ele ce re*in caeristei cu
1ri*ire la integritatea .unurilor turi%tilor
8electea;- %i 5nso6e%te oricare 1ersoan- din
(otel care tre.uie s- intre 5n caera
turistului
Des1ectarea norelor interne ale unit-6ii
(oteliere 5n ceea ce 1ri*e%te integritatea
.unurilor turi%tilor, 5n situa6ii date, 1rin
studii de ca;, acti*it-6i 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) I. Pre%, l re*ep4)e &r)*e &')e*t u)tt %e *l)ent @n *0er,
5e!t)&nre &')e*tel&r u)tte
O.iecte uitate de turist3 docuente, (aine,
5nc-l6-inte, etc.
9ocuente3 lista o.iectelor uitate
Identific- o.iectele uitate de c-tre turi%ti 5n
caer- %i le 1red- la rece16ia (otelului
Antoce%te docuentul de e*iden6- !&ista
o.iectelor uitate#
Identificarea o.iectelor uitate de turist 5n
caer-, 5n situa6ii date, 1rin studii de ca;,
=oc de rol, 1ro.leati;are.
Co1letarea docuentului !&ista
o.iectelor uitate#, 5n situa6ii date, 1rin
siulare, 1ro.leati;are, a1lica6ii 1ractice
H Cr)ter))le %e e-lure !unt !t')l)te pe '2 *r)ter))l&r %e per+&r0n4, %)n !tn%r%ele %e pre1,t)re pr&+e!)&nl,
2
<9 C&n4)nutul +&r0,r))
8e recoand- ur-toarea ordine de 1arcurgere a odulului3
79 Ser-)*)) %e *ur,4en)e @n *0ere
1.1. 'i1uri de caere
1.2. Acti*it-6i de cur-6are
1.3. Mo.ilier %i o.iecte auxiliare
1.>. Materiale %i ec(i1aente
1.0. 8tarea o.ilierului
$9 Cur,4en) @n 1rupur)le !n)tre
2.1. Materiale %i ec(i1aente
2.2. Consua.ile
2.3. Acti*it-6i
2.>. O.iecte sanitare %i o.iecte auxiliare
2.0. Nore interne ale unit-6ii (oteliere
89 A0en;re *0erel&r 3) 1rupur)l&r !n)tre
3.1. Materiale
3.2. Acti*it-6i
3.3. Consua.ile
<9 Cur,4en) 3) 0en;re !p4))l&r *&0une
>.1. Categorii de s1a6ii coune
>.2. Acti*it-6i de cur-6are
>.3. Mo.ilier %i o.iecte auxiliare
>.>. Materiale %i ec(i1aente
>.0. 8tarea o.ilierului
?9 A*t)-)t,4) le1te %e !)1urre )nte1r)t,4)) 'unur)l&r *l)en4)l&r
0.1. O.liga6iile caeristei
0.2. Personal din (otel
0.3. Nore referitoare la integritatea .unurilor turi%tilor
I9 5e!t)&nre &')e*tel&r u)tte
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
?9 Re!ur!e 0ter)le 0)n)0e ne*e!re pr*ur1er)) 0&%ululu)

Pentru 1arcurgerea odulului se recoand- utili;area ur-toarelor resurse ateriale inie3
Mo.ilier %i o.iecte auxiliare3 ese, scaune, dula1uri, no1tiere, fotolii, cana1ele, cuiere,
oglin;i, scruiere, 1a(are, c-ni de a1-, *a;e de flori, ta.louri
Materiale %i ec(i1aente3 c-rucior de cur-6enie, as1irator, g-le6i, o1uri, c4r1e, detergen6i
1entru oc(ete %i co*oare, detergen6i 1entru geauri, solu6ii 1entru cur-6at o.ilierul,
detergen6i uni*ersali, solu6ii de de;infectare, la*ete, 1erii, deodorant de caer-
Material textil3 len=erie 1entru 1at, 1erdele, 1rosoa1e .aie, 1rosoa1e fa6-, 1rosoa1e 1icioare,
(alate de .aie
O.iecte sanitare %i auxiliare3 CC, cad-, c(iu*et-, ca.in- du%, co% de gunoi, eta=er-, 1erie
CC
Consua.ile3 s-1un de toalet-, %a1on, (4rtie igienic-, trus- cu ac, a6- %i nasturi, cre- de
g(ete, ateriale 1u.licitare
O.iecte uitate de turist3 docuente, (aine, 5nc-l6-inte, etc.
9ocuente3 lista o.iectelor uitate
E
Asigurarea acestor resurse ateriale inie se reali;ea;- at4t 5n la.oratoarele unit-6ii %colare,
c4t %i 5n s1a6iile 1use la dis1o;i6ie de agentul econoic 1artener, unde ele*ii desf-%oar- acti*itatea
de instruire 1ractic-.
I9 Su1e!t)) 0et&%&l&1)*e
Con6inuturile 1rograei odulului ,,Pregtirea spaiilor de caare! tre.uie s- fie a.ordate 5ntr@
o anier- "le#i$il, di"ere%iat, 6in4nd cont de particularitile colecti&ului cu care se lucrea;- %i
de %i&elul i%iial de pregtire.
Nu'rul de ore alocat "iecrei te'e r'(%e la latitudi%ea cadrelor didactice care predau
co%i%utul 'odulului> 5n func6ie de dificultatea teelor, de ni*elul de cuno%tin6e anterioare ale
colecti*ului cu care lucrea;-, de co1lexitatea aterialului didactic i1licat 5n strategia didactic-
%i de ritul de asiilare a cuno%tin6elor de c-tre colecti*ul instruit.
Modulul JPRE5TIREA SPAIILOR DE CAZAREG 1oate 5ncor1ora, 5n orice oent al
1rocesului educati*, noi i=loace sau resurse didactice. Orele se recoand- a se desf-%ura 5n
la.oratoare %i 5n ateliere din unitatea de 5n*-6-4nt sau de la agentul econoic, dotate confor
recoand-rilor 1reci;ate 5n unit-6ile de co1eten6e en6ionate ai sus.
8e recoand- a.ordarea instruirii centrate 1e ele* 1rin 1roiectarea unor acti*it-6i de 5n*-6are
*ariate, 1rin care s- fie luate 5n considerare stilurile indi*iduale de 5n*-6are ale fiec-rui ele*.
Acestea *i;ea;- ur-toarele as1ecte3
a1licarea etodelor centrate 1e ele*, a.ordarea tuturor ti1urilor de 5n*-6are Fauditi*, *i;ual,
1racticG 1entru transforarea ele*ului 5n co1artici1ant la 1ro1ria instruire %i educa6ie<
5.inarea %i o alternan6- sisteatic- a acti*it-6ilor .a;ate 1e efortul indi*idual al ele*ului
Fdocuentarea du1- di*erse surse de inforare, o.ser*a6ia 1ro1rie, exerci6iul 1ersonal,
instruirea 1rograat-, ex1erientul %i lucrul indi*idual, te(nica uncii cu fi%eG cu
acti*it-6ile ce solicit- efortul colecti* Fde ec(i1-, de gru1G de genul discu6iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor etode care s- fa*ori;e;e rela6ia nei=locit- a ele*ului cu o.iectele
cunoa%terii, 1rin recurgere la odele concrete, 1otri*ite co1eten6elor din odul<
5nsu%irea unor etode de inforare %i de docuentare inde1endent-, care ofer- desc(iderea
s1re autoinstruire, s1re 5n*-6are continu-.
Pentru atingerea o.iecti*elor %i de;*oltarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului, 1ot
fi derulate ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
Ela.orarea de referate interdisci1linare<
Exerci6ii de docuentare<
Na*igare 1e Internet 5n sco1ul docuent-rii<
"i;ion-ri de ateriale *ideo Fcasete *ideo, C9 H uriG<
"i;ite de docuentare la agen6ii econoici
9iscu6ii.
8e consider- c- %i&elul de pregtire este realiat corespu%tor, dac poate "i de'o%strat
"iecare di%tre reultatele )%&rii.
Pentru ac(i;i6ionarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului ,,Preg-tirea s1a6iilor de
ca;are#, se recoand- ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
10
A*t)-)tte 7
9enuirea acti*it-6ii3 Efectuarea cur-6eniei 5n caere
9enuirea odulului3 Preg-tirea s1a6iilor de ca;are
'i1ul alocat efectu-rii acti*it-6ii3 30 inute
O.iecti*ul acti*it-6ii3 Aceast- acti*itate *- *a a=uta s- 5n*-6a6i s- efectua6i cur-6enia 5n caere 5n
cadrul unui (otel
Nuele %i 1renuele ele*ului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
9ata IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pentru informaii suplimentare consultai fia de documentare
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte acti*it-6i ce se efectuea;- 1entru cur-6area geaurilor.
Dearan=a6i aceste acti*it-6i 5n ordinea corect- de efectuare a o1era6iilor.
8e s1al- fereastra Fcu solu6ie sau s1raJG
8e trag dra1eriile %i 1erdelele %i se leag- 1entru a 1utea fi 1rote=ate
8e %terge din nou 1er*a;ul
8e usuc- cu 1iele de c-1rioar- sau la*et-
8e cur-6- 1er*a;ul ferestrei
8e rearan=ea;- 1erdelele %i dra1eriile
8e %terge de 1raf raa ferestrei
8e gole%te %i se cur-6- g-leata, se s1al- %i se li1e;esc c4r1ele folosite
8e li1e;e%te fereastra, cu a1- curat-
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la alegerea ec(i1aentului 1entru cur-6enie.
....
...
..
...

3. Efectua6i cur-6enia 5ntr@o caer- ocu1at-, 5n cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i acti*itatea de
instruire 1ractic-. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere.
....
...
..
...

S&lu4)&nre *t)-)t,4)) 7
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte acti*it-6i ce se efectuea;- 1entru cur-6area geaurilor.
Dearan=a6i aceste acti*it-6i 5n ordinea corect- de efectuare a o1era6iilor.
a. 8e trag dra1eriile %i 1erdelele %i se leag- 1entru a 1utea fi 1rote=ate
.. 8e cur-6- 1er*a;ul ferestrei
c. 8e %terge de 1raf raa ferestrei
d. 8e s1al- fereastra Fcu solu6ie sau s1raJG
e. 8e li1e;e%te fereastra, cu a1- curat-
f. 8e usuc- cu 1iele de c-1rioar- sau la*et-
g. 8e %terge din nou 1er*a;ul
(. 8e rearan=ea;- 1erdelele %i dra1eriile
i. 8e gole%te %i se cur-6- g-leata, se s1al- %i se li1e;esc c4r1ele folosite
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la alegerea ec(i1aentului 1entru cur-6enie.
11
8ecuritatea 5n func6ionare
Modul de folosire %i de cur-6are s- fie si1le
De;ultatele finale o.6inute s- fie 1erforante
Prin folosirea lor s- se econoiseasc- ti1 %i for6- de unc-
8- fie dura.ile
8- ai.- designul, -riea %i fora cores1un;-toare
,gootul 1rodus s- se 5ncadre;e 5n liitele adise
Antre6inerea %i ser*ice@ul s- fie con*ena.ile
De1uta6ia firei 1roduc-toare H garan6ie 1entru calitate %i randaent
Costurile ini6iale %i costurile de o1erare s- fie acce1ta.ile
3. Efectua6i cur-6enia 5ntr@o caer- ocu1at-, 5n cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i acti*itatea de
instruire 1ractic-. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere.
As1ectele ce tre.uie a*ute 5n *edere sunt ur-toarele3 ti1ul %i clasificarea structurii de 1riire,
ordinea efectu-rii o1era6iilor, as1ectul caerei 5nainte %i du1- efectuarea cur-6eniei, ti1ul necesar
efectu-rii cur-6eniei
A*t)-)tte <
9enuirea acti*it-6ii3 Efectuarea cur-6eniei 5n s1a6iile coune
9enuirea odulului3 Preg-tirea s1a6iilor de ca;are
'i1ul alocat efectu-rii acti*it-6ii3 30 inute
O.iecti*ul acti*it-6ii3 Aceast- acti*itate *- *a a=uta s- 5n*-6a6i s- efectua6i cur-6enia 5n s1a6iile
coune dintr@un (otel
Nuele %i 1renuele ele*ului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
9ata IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pentru informaii suplimentare consultai fia de documentare
1. 9escrie6i odalitatea de efectuare a cur-6eniei 1e coridoare %i sc-ri.
....
...
..
...

2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la alegerea aterialelor de cur-6enie.


....
...
..
...

3. Efectua6i cur-6enia 5n lift, 5n cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i acti*itatea de instruire 1ractic-.
Preci;a6i eta1ele efectu-rii cur-6eniei.
....
...
..
...

S&lu4)&nre *t)-)t,4)) <


1. 9escrie6i odalitatea de efectuare a cur-6eniei 1e coridoare %i sc-ri.
12
Acestea tre.uie cur-6ate astfel 5nc4t s- nu 51iedice circula6ia turi%tilor %i 1ersonalului, 1e 1erioada
efectu-rii cur-6eniei. Pentru aceasta, coridoarele lungi se cur-6- 1e 1or6iuni, fiecare 1or6iune
51-r6indu@se 5n dou- su1rafe6e, 1e lungie, cur-6enia efectu4ndu@se 1e r4nd, astfel 5nc4t s- existe 5n
1eranen6- o =u-tate de coridor uscat-, 1entru circula6ie.
8c-rile se cur-6- 5ntotdeauna de sus 5n =os, 1e 1or6iuni. Ant4i se %terge 1raful de 1e .alustrad-, du1-
care se s1al- sau se as1ir- tre1tele F5n func6ie de 1rocedurile agreateG.
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la alegerea aterialelor de cur-6enie.
'i1ul de urd-rie ce tre.uie 5nde1-rtat-
K%urin6a 5n folosire
8u1rafe6ele ce tre.uie cur-6ate %i 1osi.ilitatea deterior-rii acestora
'oxicitatea F1entru 1ersonalG
Mirosul Fra1ortat la clientel-G
Modul de a.alare F1ractic sau nuG
Condi6ii de de1o;itare 1rescrise Fdac- unitatea dis1une sau nu de eleG
Costul Fra1ortul 1re6 @ calitateG
Consuurile estiate F5n func6ie de ca1acitatea structurii de 1riireG
3. Efectua6i cur-6enia 5n lift, 5n cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i acti*itatea de instruire 1ractic-.
Preci;a6i eta1ele efectu-rii cur-6eniei.
a. $locarea liftului
b. Afi%area la loc *i;i.il a senului ATEN!E" #e cur"
c. 8tr4ngerea car1etei de 1e =os Fc4nd exist-G %i 5nde1-rtarea e*entualelor gunoaie
d. Ltergerea de 1raf %i e*entuale 1ete a 1ere6ilor %i a ta*anului ca.inei
e. 8coaterea sau 5nlocuirea afi%elor inforati*e deteriorate sau ex1irate de 1e 1ere6ii ca.inei
f. Punerea unor afi%e noi
$. 81-larea 1odelei confor 1rocedurilor agreate Fc4nd exist- oc(et-, aceasta se as1ir-G
h. Anc(iderea u%ilor liftului %i cur-6area lor 1e interior F%terse de 1raf sau cur-6ate cu o solu6ie
s1ecial-, 5n func6ie de necesit-6iG
i. 9e.locarea liftului %i 5nde1-rtarea senului ATEN!E" #e cur"
D9 Su1e!t)) *u pr)-)re l e-lure
E*aluarea re1re;int- 1artea final- a deersului de 1roiectare didactic- 1rin care 1rofesorul
*a -sura eficien6a 5ntregului 1roces instructi*@educati*. E*aluarea ur-re%te -sura 5n care ele*ii
%i@au forat co1eten6ele 1ro1use 5n standardele de 1reg-tire 1rofesional-.
E*aluarea 1oate fi 3
a. %n timpul parcur$erii modulului prin forme de &erificare continu a re'ultatelor
%n&rii.
Instruentele de e*aluare 1ot fi di*erse, 5n func6ie de s1ecificul odulului %i de
etoda de e*aluare H 1ro.e orale, scrise, 1ractice.
Planificarea e*alu-rii tre.uie s- ai.- loc 5ntr@un ediu real, du1- un 1rogra sta.ilit,
e*it4ndu@se agloerarea e*alu-rilor 5n aceea%i 1erioad- de ti1.
"a fi reali;at- 1e .a;a unor 1ro.e care se refer- ex1licit la criteriile de 1erforan6- %i
la condi6iile de a1lica.ilitate ale acestora, corelate cu ti1ul de e*aluare s1ecificat 5n
8tandardul de Preg-tire Profesional- 1entru fiecare re;ultat al 5n*-6-rii.
b. (inal
Deali;at- 1rintr@o lucrare cu caracter a1licati* %i integrat la sf4r%itul 1rocesului de
1redare7 5n*-6are %i care inforea;- asu1ra 5nde1linirii criteriilor de reali;are a
cuno%tin6elor, a.ilit-6ilor %i atitudinilor.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure continu-3
Mi%e de o.ser*a6ie<
Mi%e test<
13
Mi%e de lucru<
Mi%e de autoe*aluare<
'este de *erificarea cuno%tin6elor cu itei cu alegere ulti1l-, itei alegere dual-,
itei de co1letare, itei de ti1 1erec(e, itei de ti1 5ntre.-ri structurate sau itei de
ti1 re;ol*are de 1ro.lee.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure final-3
Proiectul, 1rin care se e*aluea;- etodele de lucru, utili;area cores1un;-toare a
.i.liografiei, aterialelor %i ec(i1aentelor, acurate6ea te(nic-, odul de organi;are a
ideilor %i aterialelor 5ntr@un ra1ort. Poate fi a.ordat indi*idual sau de c-tre un gru1 de
ele*i.
8tudiul de ca;, care const- 5n descrierea unui 1rodus, a unei iagini sau a unei
5nregistr-ri electronice care se refer- la un anuit 1roces te(nologic.
Portofoliul, care ofer- infora6ii des1re re;ultatele %colare ale ele*ilor, acti*it-6ile
extra%colare etc.
An 1arcurgerea odulului se *a utili;a e*aluare de ti1 forati* %i la final de ti1 suati*
1entru *erificarea atingerii co1eten6elor. Ele*ii tre.uie e*alua6i nuai 5n ceea ce 1ri*e%te
do.4ndirea co1eten6elor s1ecificate 5n cadrul acestui odul. O co1eten6- se *a e*alua o singur-
dat-.
E*aluarea scoate 5n e*iden6- -sura 5n care se forea;- co1eten6ele c(eie %i co1eten6ele
te(nice din standardul de 1reg-tire 1rofesional-.
Pre;ent- 5n continuare un odel de fi - de o.ser*a ie.
F)3, %e &'!er-4)e
C 33 Aena=area caerelor %i a gru1urilor sanitare
A*t)-)tte $3 *eri"icarea strii 'o$ilierului, a 'aterialelor utiliate pe%tru )%trei%erea
a'$ia%ei i%terioare +i a co%su'a$ilelor di% i%&e%tar
1. O'!er-4) cu aten6ie dac- au fost reali;ate acti*it-6ile de 5ntre6inere a a.ian6ei interioare a caerei, a
aterialelor utili;ate 1entru 5ntre6inerea a.ian6ei anterioare a acesteia, 1recu %i a consua.ilelor din
in*entar.
2. 9u1- 5nc(eierea acti*it-6ii de o.ser*are, *&0plet4) +)3 %e 0) ;&!> consen4nd toate o.ser*a6iile
considerate de *oi ca fiind i1ortante3
Oper4)) e+e*tute
Re2ulttul &'!er-,r)) =
D !u KLMN Nu !u K"M
O'!er-4)) = )n+&r04)) *&n*rete
I9 A*t)-)t,4) %e @ntre4)nere 0')n4e)
)nter)&re *0ere)
@ odori;area caerei
@ aran=aente florale
@ aran=area o.iectelor turistului
@ aran=area len=eriei de 1at
@ aran=area dra1eriilor %i a 1erdelelor
@ aran=area cu*erturilor de 1e 1at
II9 Mter)le ut)l)2te pentru
@ntre4)nere 0')n4e) )nter)&re
@ deodorant de caer-
@ len=erie 1entru 1at
@ 1rosoa1e
@ (alate de .aie
@ 1erdele
@ ta.louri
@ *a;e cu flori
1>
III9 C&n!u0')lele %)n )n-entr
@ trus- cu ac, a6- %i nasturi
@ cre- de g(ete
@ ateriale 1u.licitare
@ s-1un
@ %a1on
3. Pe .a;a o.ser*a6iilor forulate a1recia6i ni*elul calitati* al acti*it-6ii de aena=are a caerelor, 5n ce
1ri*e%te acti*itatea de 5ntre6inere a a.ian6ei interioare a caerei, a aterialelor utili;ate 1entru 5ntre6inerea
a.ian6ei interioare %i a consua.ilelor din in*entar.
Apre*)ere 1enerl,. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
,$ser&aiile cadrului didactic sau tutorelui de practic- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
E9 :)'l)&1r+)e
). $aNer 8., $radleJ P., OuJton P. H Principiile operaiunilor de la recepia hotelului,
Editura All $ecN, $ucure%ti, 2002
*. Ene C. H Cartea ospitalitii, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
+. Ene C., Mi(ail A.+., Dondelli "., 8t-nciulescu 9.A., Co=ocaru 8., 'inc-@Ni6- C.,
&-scu6 D.'. H ,anualul directorului de hotel, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
-. &u1u N. H .otelul / economie i mana$ement, Editura All $ecN, $ucure%ti, 2000
0. Mi(ai L., Ca1ot- "., Costea M., +(inescu C., Iordac(e C., P4r=ol I., Po1escu C.,
"e6eanu C. H Tehnolo$ie hotelier, manual pentru clasa a 1!!2a, Editura Niculescu,
$ucure ti, 2003
3. Nicolescu D. H #er&iciile %n turism i alimentaie public, Editura 81ort@turis,
$ucure%ti, 1EE2
4. Mi(ail A.+., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5 .ouse6eepin$,
Editura +ea Print, $ucure%eti, 2002
7. Moraru ". H 8ntreinerea i curenia spaiilor de ca'are5 Au9iliar curricular,
Progra POADE, CN9IP', $ucure%ti, 200E
:. 8gander ., $ruar C. H A. ;.C.2ul tehnolo$iei hoteliere i al a$roturismului,
Editura 9iasfera, $ucure%ti, 2000
)<. 8ta*rositu 8. H Arta ser&iciilor %n restaurante, baruri, $astronomie, hoteluri,
pensiuni turistice, Munda6ia Arta ser*iciilor 5n turis, $ucure%ti, 200B
)). 8t-nciulescu 9.A., Cristea A.A., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5
(ront =ffice, Editura +ea Print, $ucure%ti, 2002
10
)*. ::: H .otr>rea ?u&ernului Nr. )+*7 @ *<<) republicat, 1ri*ind clasificarea
structurilor de 1riire turistice
)+. ::: H =rdinul ,inistrului pentru 8ntreprinderi ,ici i ,iAlocii, Comer, Turism i
Profesii Liberale 3+3 @ *<<7, Norele etodologice 1ri*ind clasificarea structurilor
de 1riire turistice
)-. ::: H QQQ.(oteluriroanesti.ro
)0. ::: H QQQ.1ensiuniroanesti.ro
1B
M&%ul II. C&0un)*re pr&+e!)&nl, @n /&tel,r)e
79 N&t, )ntr&%u*t)-,
Modulul FC&0un)*re pr&+e!)&nl, @n /&tel,r)eG face 1arte din 1reg-tirea 1ractic-
necesar- do.4ndirii calific-rii 1rofesionale ,,&ucr-tor (otelier#, clasa a ?I@a, 5n*-6-4nt 1rofesional
de 2 ani %i are alocat un nu-r de 7<6 &re confor 1lanului de 5n*-6-4nt, din care3
o D6 &re H la.orator te(nologic
o D6 &re H instruire 1ractic-
Modulul nu este de1endent de celelalte odule din curriculu.
Modulul FC&0un)*re pr&+e!)&nl, @n /&tel,r)eG *i;ea;- do.4ndirea de co1eten6e
s1ecifice calific-rii ,,Lucrtor hotelier, 5n 1ers1ecti*a folosirii tuturor ac(i;i6iilor 5n 1racticarea
acestei calific-rii %i7sau 5n continuarea 1reg-tirii 5ntr@o calificare de ni*el 3.
$9 Un)tteA un)t,4)le %e *&0peten4e l *re !e re+er, 0&%ulul
C&0un)*re pr&+e!)&nl, @n )n%u!tr) /&tel)er,
1/
89 C&relre re2ulttel&r @n-,4,r)) 3) *r)ter))l&r %e e-lure
MODULUL. COMUNICAREA PROFESIONAL N HOTELRIE
Cun&3t)n4e Depr)n%er) Cr)ter)) %e e-lure H
Re2ulttul @n-,4,r)) 7. C&0un)*, tur)3t)l&r> l *erere> )n+&r04)) pr)-)n% &+ert !tru*tur)) %e pr)0)re
O+ert !tru*tur)) %e pr)0)re
&i.a= utili;at3 clar, concis, 1oliticos, fluent,
coerent
Infora6ii3 corecte, clare, 1ertinente, suficiente
cu 1ri*ire la ti1urile de s1a6ii de ca;are, dotarea
s1a6iilor, ser*icii su1lientare oferite, 1ersonalul
s1eciali;at 5n 1restarea unor ser*icii
Ktili;ea;- un li.a= adec*at la
5nt41inarea turi%tilor
Murni;ea;- infora6ii cu 1ri*ire la oferta
structurii de 1riire
Ktili;area unui li.a= adec*at la
5nt41inarea turi%tilor, 5n situa6ii date,
1rin =oc de rol, studii de ca;.
Murni;area infora6iilor cu 1ri*ire la
oferta structurii de 1riire, 5n situa6ii date,
1rin siulare, =oc de rol, studii de ca;,
1ro.leati;are, a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) $. In+&r0e2, !uper)&r)) !upr ne-&)l&r tur)3t)l&r
C&0un)*re *er)n4el&r *l)en4)l&r
Ne*oi ale clien6ilor3 infora6ii,
5nc(irieri7co1let-ri o.iecte de in*entar, ser*icii
Eleente de notare3 .loc@notes, o.iect de scris,
nu-rul caerei, nuele clientului, ne*oile
clientul
More de counicare3 counicare *er.al-,
counicare telefonic-, note scrise, ra1ort
Identific- ne*oile clien6ilor %i inforea;-
su1eriorii cu 1ri*ire la acestea
Notea;- ne*oile clien6ilor 5n oentul
counic-rii de c-tre ace%tia
Alege forele de counicare c-tre
su1eriori a ne*oilor turi%tilor
Identificarea ne*oilor clien6ilor, 5n situa6ii
date, 1rin =oc de rol, studii de ca;.
Co1letarea docuentelor 1ri*ind
cerin6ele clien6ilor, 5n situa6ii date, 1rin
siul-ri, =oc de rol, studii de ca;.
Alegerea forei o1tie de counicare 5n
*ederea infor-rii su1eriorilor cu 1ri*ire
la cerin6ele clien6ilor, 5n situa6ii date, 1rin
=oc de rol, studii de ca;, a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) 8. Rp&rte2, !uper)&rulu) 0&%ul %e @n%epl)n)re !r*)n)l&r
C&0un)*re *u !uper)&r))
More de inforare3 inforare *er.al-,
inforare telefonic-, note scrise, ra1ort
Moentul infor-rii3 du1- executarea fiec-rei
sarcini, la sf4r%itul 1rograului de lucru
Da1ortare *er.al-3 li.a=, tonul *ocii, infora6ii
transise
Da1ortare scris-3 fora de 1re;entare, structura
infora6iilor
Alege forele de inforare a su1eriorului
cu 1ri*ire la 5nde1linirea sarcinilor
Alege oentul de inforare a
su1eriorului cu 1ri*ire la 5nde1linirea
sarcinilor
Da1ortea;- *er.al
Da1ortea;- 5n scris
Identificarea forelor %i oentului de
inforare a su1eriorului cu 1ri*ire la
5nde1linirea sarcinilor, 5n situa6ii date, 1rin
studii de ca;, =oc de rol, siulare.
Da1ortarea *er.al- %i 5n scris cu 1ri*ire la
5nde1linirea sarcinilor, 5n situa6ii date, 1rin
studii de ca;, 1ro.leati;are, a1lica6ii
1ractice, =oc de rol.
12
H Cr)ter))le %e e-lure !unt !t')l)te pe '2 *r)ter))l&r %e per+&r0n4, %)n !tn%r%ele %e pre1,t)re pr&+e!)&nl,
1E
<9 C&n4)nutul +&r0,r))
8e recoand- ur-toarea ordine de 1arcurgere a odulului3
79 O+ert !tru*tur)) %e pr)0)re
1.1. &i.a= utili;at
1.2. Infora6ii oferite
$9 C&0un)*re *er)n4el&r *l)en4)l&r
2.1. Ne*oi ale clien6ilor
2.2. Eleente de notare
2.3. More de counicare
89 C&0un)*re *u !uper)&r))
3.1. More de inforare
3.2. Moentul infor-rii
3.3. Da1ortare *er.al-
3.>. Da1ortare scris-
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
?9 Re!ur!e 0ter)le 0)n)0e ne*e!re pr*ur1er)) 0&%ululu)

Pentru 1arcurgerea odulului se recoand- utili;area ur-toarelor resurse ateriale inie3
More de counicare scris-3 note scrise, ra1ort
Da1oarte scrise3 ra1ortul caeristei, ra1ort eta= Fra1ortul gu*ernanteiG, list- de control
1ri*ind cur-6enia s1a6iilor de ca;are, cerere de re1ara6ie.
Asigurarea acestor resurse ateriale inie se reali;ea;- at4t 5n la.oratoarele unit-6ii %colare,
c4t %i 5n s1a6iile 1use la dis1o;i6ie de agentul econoic 1artener, unde ele*ii desf-%oar- acti*itatea
de instruire 1ractic-.
I9 Su1e!t)) 0et&%&l&1)*e
Con6inuturile 1rograei odulului ,,.o'u%icarea pro"esio%al )% hotelrie! tre.uie s- fie
a.ordate 5ntr@o anier- "le#i$il, di"ere%iat, 6in4nd cont de particularitile colecti&ului cu care
se lucrea;- %i de %i&elul i%iial de pregtire.
Nu'rul de ore alocat "iecrei te'e r'(%e la latitudi%ea cadrelor didactice care predau
co%i%utul 'odulului> 5n func6ie de dificultatea teelor, de ni*elul de cuno%tin6e anterioare ale
colecti*ului cu care lucrea;-, de co1lexitatea aterialului didactic i1licat 5n strategia didactic-
%i de ritul de asiilare a cuno%tin6elor de c-tre colecti*ul instruit.
Modulul JCOMUNICAREA PROFESIONAL N HOTELRIEG 1oate 5ncor1ora, 5n orice
oent al 1rocesului educati*, noi i=loace sau resurse didactice. Orele se recoand- a se
desf-%ura 5n la.oratoare %i 5n ateliere din unitatea de 5n*-6-4nt sau de la agentul econoic, dotate
confor recoand-rilor 1reci;ate 5n unit-6ile de co1eten6e en6ionate ai sus.
8e recoand- a.ordarea instruirii centrate 1e ele* 1rin 1roiectarea unor acti*it-6i de 5n*-6are
*ariate, 1rin care s- fie luate 5n considerare stilurile indi*iduale de 5n*-6are ale fiec-rui ele*.
Acestea *i;ea;- ur-toarele as1ecte3
a1licarea etodelor centrate 1e ele*, a.ordarea tuturor ti1urilor de 5n*-6are Fauditi*, *i;ual,
1racticG 1entru transforarea ele*ului 5n co1artici1ant la 1ro1ria instruire %i educa6ie<
5.inarea %i o alternan6- sisteatic- a acti*it-6ilor .a;ate 1e efortul indi*idual al ele*ului
Fdocuentarea du1- di*erse surse de inforare, o.ser*a6ia 1ro1rie, exerci6iul 1ersonal,
20
instruirea 1rograat-, ex1erientul %i lucrul indi*idual, te(nica uncii cu fi%eG cu
acti*it-6ile ce solicit- efortul colecti* Fde ec(i1-, de gru1G de genul discu6iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor etode care s- fa*ori;e;e rela6ia nei=locit- a ele*ului cu o.iectele
cunoa%terii, 1rin recurgere la odele concrete, 1otri*ite co1eten6elor din odul<
5nsu%irea unor etode de inforare %i de docuentare inde1endent-, care ofer- desc(iderea
s1re autoinstruire, s1re 5n*-6are continu-.
Pentru atingerea o.iecti*elor %i de;*oltarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului, 1ot
fi derulate ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
Ela.orarea de referate interdisci1linare<
Exerci6ii de docuentare<
Na*igare 1e Internet 5n sco1ul docuent-rii<
"i;ion-ri de ateriale *ideo Fcasete *ideo, C9 H uriG<
"i;ite de docuentare la agen6ii econoici
9iscu6ii.

8e consider- c- %i&elul de pregtire este realiat corespu%tor, dac poate "i de'o%strat
"iecare di%tre reultatele )%&rii.
Pentru ac(i;i6ionarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului ,,Counicarea
1rofesional- 5n (otel-rie#, se recoand- ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
A*t)-)tte 7
9enuirea acti*it-6ii3 Oferirea de infora6ii cu 1ri*ire la ser*iciile 1restate 5n structura de
1riire
9enuirea odulului3 Counicarea 1rofesional- 5n (otel-rie
'i1ul alocat efectu-rii acti*it-6ii3 30 inute
O.iecti*ul acti*it-6ii3 Aceast- acti*itate *- *a a=uta s- 5n*-6a6i s- selecta6i infora6iile oferite
clien6ilor 5n cadrul unei unit-6i (oteliere
Nuele %i 1renuele ele*ului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
9ata IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pentru informaii suplimentare consultai fia de documentare
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte categorii de infora6ii care 1ot fi oferite clien6ilor unui
(otel. 8electa6i@le 1e cele care 1ot fi oferite de caerist-.
Prograul de *i;itare a unui u;eu
9otarea caerei
Mersul trenurilor
'arifele de ca;are
8er*iciile su1lientare din (otel
'i1urile de s1a6ii de ca;are
Personalul s1eciali;at 5n 1restarea anuitor ser*icii
Cursul *alutar
Dent a car
Prograul eselor la restaurantul (otelului
O.iecti*ele turistice din 51re=urii
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere 5n cadrul counic-rii cu clientul, la 5nt41inarea acestuia.
....
...
..
21
...

3. Efectua6i cur-6enia 5n cadrul co1artientului de eta= al cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i


acti*itatea de instruire 1ractic-. Preci;a6i ce infora6ii 1ute6i oferi unui turist *enit cu failia Fso6ia
%i co1iii inoriG 1entru un se=ur de 10 ;ile.
S&lu4)&nre *t)-)t,4)) 7
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte categorii de infora6ii care 1ot fi oferite clien6ilor unui
(otel. 8electa6i@le 1e cele care 1ot fi oferite de caerist-.
9otarea caerei
8er*iciile su1lientare din (otel
'i1urile de s1a6ii de ca;are
Personalul s1eciali;at 5n 1restarea anuitor ser*icii
Prograul eselor la restaurantul (otelului
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere 5n cadrul counic-rii cu clientul, la 5nt41inarea acestuia.
@ &i.a= clar, concis, 1oliticos, fluent, coerent
3. Efectua6i cur-6enia 5n cadrul co1artientului de eta= al cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i
acti*itatea de instruire 1ractic-. Preci;a6i ce infora6ii 1ute6i oferi unui turist *enit cu failia Fso6ia
%i co1iii inoriG 1entru un se=ur de 10 ;ile.
8e *a a*ea 5n *edere structura infora6iilor oferite, 5n concordan6- cu 1rofilul turistului.
D9 Su1e!t)) *u pr)-)re l e-lure
E*aluarea re1re;int- 1artea final- a deersului de 1roiectare didactic- 1rin care 1rofesorul
*a -sura eficien6a 5ntregului 1roces instructi*@educati*. E*aluarea ur-re%te -sura 5n care ele*ii
%i@au forat co1eten6ele 1ro1use 5n standardele de 1reg-tire 1rofesional-.
E*aluarea 1oate fi 3
a. %n timpul parcur$erii modulului prin forme de &erificare continu a re'ultatelor
%n&rii.
Instruentele de e*aluare 1ot fi di*erse, 5n func6ie de s1ecificul odulului %i de
etoda de e*aluare H 1ro.e orale, scrise, 1ractice.
Planificarea e*alu-rii tre.uie s- ai.- loc 5ntr@un ediu real, du1- un 1rogra sta.ilit,
e*it4ndu@se agloerarea e*alu-rilor 5n aceea%i 1erioad- de ti1.
"a fi reali;at- 1e .a;a unor 1ro.e care se refer- ex1licit la criteriile de 1erforan6- %i
la condi6iile de a1lica.ilitate ale acestora, corelate cu ti1ul de e*aluare s1ecificat 5n
8tandardul de Preg-tire Profesional- 1entru fiecare re;ultat al 5n*-6-rii.
b. (inal
Deali;at- 1rintr@o lucrare cu caracter a1licati* %i integrat la sf4r%itul 1rocesului de
1redare7 5n*-6are %i care inforea;- asu1ra 5nde1linirii criteriilor de reali;are a
cuno%tin6elor, a.ilit-6ilor %i atitudinilor.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure continu-3
Mi%e de o.ser*a6ie<
Mi%e test<
Mi%e de lucru<
Mi%e de autoe*aluare<
22
'este de *erificarea cuno%tin6elor cu itei cu alegere ulti1l-, itei alegere dual-,
itei de co1letare, itei de ti1 1erec(e, itei de ti1 5ntre.-ri structurate sau itei de
ti1 re;ol*are de 1ro.lee.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure final-3
Proiectul, 1rin care se e*aluea;- etodele de lucru, utili;area cores1un;-toare a
.i.liografiei, aterialelor %i ec(i1aentelor, acurate6ea te(nic-, odul de organi;are a
ideilor %i aterialelor 5ntr@un ra1ort. Poate fi a.ordat indi*idual sau de c-tre un gru1 de
ele*i.
8tudiul de ca;, care const- 5n descrierea unui 1rodus, a unei iagini sau a unei
5nregistr-ri electronice care se refer- la un anuit 1roces te(nologic.
Portofoliul, care ofer- infora6ii des1re re;ultatele %colare ale ele*ilor, acti*it-6ile
extra%colare etc.
An 1arcurgerea odulului se *a utili;a e*aluare de ti1 forati* %i la final de ti1 suati*
1entru *erificarea atingerii co1eten6elor. Ele*ii tre.uie e*alua6i nuai 5n ceea ce 1ri*e%te
do.4ndirea co1eten6elor s1ecificate 5n cadrul acestui odul. O co1eten6- se *a e*alua o singur-
dat-.
E*aluarea scoate 5n e*iden6- -sura 5n care se forea;- co1eten6ele c(eie %i co1eten6ele
te(nice din standardul de 1reg-tire 1rofesional-.
Pre;ent- 5n continuare un odel de fi%- de lucru.
F)3, %e lu*ru 7
C 33 Da1ortea;- su1eriorului odul de 5nde1linire a sarcinilor
A*t)-)tte 83 .o'pletarea $o%ului de predare / preluare ctre spltorie +i de la spltorie
1. Pentru a *- failiari;a cu docuentele utili;ate la co1artientul eta=, co1leta6i, concoitent cu
caerista, Raportul ca'eristei du1- ur-torul odel, 1e fi%a de lucru.
23
OO'E&....
RAPORTUL CAMERISTEI
Eta= .. 9ata 7..7.
Nr. caer- 8tare caer- Nr. 1ersoane Nr. caer- 8tare caer- Nr. 1ersoane
101 201
102 202
103 203
10> 20>
100 200
10B 20B
10/ 20/
102 202
10E 20E
110 210
O.ser*a6ii ..

8tare caera3
"9 &i.er urdar O9 Ocu1at urdar O 9efect
"C &i.er curat OC Ocu1at curat "M An re1ara6ie
"D &i.er 1reg-tit- OD Ocu1at 1reg-tit- & $aga=e 5n
caer-
2. 8olicita6i unui coleg s- *- anali;e;e 0i+a de lucru Fodul 5n care a6i co1letat ra1ortulG, %i s- forule;e
5n scris, 1e *erso, o apreciere des1re felul 5n care *@a6i finali;at sarcina de lucru.
3. Morula6i o 1-rere 1ersonal- des1re regiul docuentelor Fco1letare, 1-strare, etc.G 5n unitatea 5n care
*- desf-%ura6i acti*itatea de instruire 1ractic-. Consena6i 1-rerea *oastr- 1e o foaie de (4rtie 1e care s- o
ata%a6i Mi%ei de lucru.
,$ser&aii ale 'aistrului sau tutorelui de practic5
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
E9 :)'l)&1r+)e
). $aNer 8., $radleJ P., OuJton P. H Principiile operaiunilor de la recepia hotelului,
Editura All $ecN, $ucure%ti, 2002
*. Ene C. H Cartea ospitalit ii, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
+. Ene C., Mi(ail A.+., Dondelli "., 8t-nciulescu 9.A., Co=ocaru 8., 'inc-@Ni6- C.,
&-scu6 D.'. H ,anualul directorului de hotel, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
-. &u1u N. H .otelul / economie i mana$ement, Editura All $ecN, $ucure%ti, 2000
0. Mi(ai ., Ca1ot- "., Costea M., +(inescu C., Iordac(e C., P4r=ol I., Po1escu C.,
"e6eanu C. H Tehnolo$ie hotelier, manual pentru clasa a 1!!2a, Editura Niculescu,
$ucure ti, 2003
3. Nicolescu D. H #er&iciile %n turism i alimentaie public, Editura 81ort@turis,
$ucure%ti, 1EE2
4. Mi(ail A.+., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5 .ouse6eepin$,
Editura +ea Print, $ucure%ti, 2002
7. 8gander ., $ruar C. H A. ;.C.2ul tehnolo$iei hoteliere i al a$roturismului,
Editura 9iasfera, $ucure%ti, 2000
:. 8ta*rositu 8. H Arta ser&iciilor %n restaurante, baruri, $astronomie, hoteluri,
pensiuni turistice, Munda6ia Arta ser*iciilor 5n turis, $ucure%ti, 200B
)<. ::: H .otr>rea ?u&ernului Nr. )+*7 @ *<<) republicat, 1ri*ind clasificarea
structurilor de 1riire turistice
)). ::: H =rdinul ,inistrului pentru 8ntreprinderi ,ici i ,iAlocii, Comer, Turism i
Profesii Liberale 3+3 @ *<<7, Norele etodologice 1ri*ind clasificarea structurilor
de 1riire turistice
)*. ::: H QQQ.(oteluriroanesti.ro
2>
M&%ul III. Ser-)re *entrt, pe tur)!t
79 N&t, )ntr&%u*t)-,
Modulul FSer-)re *entrt, pe tur)!tG face 1arte din 1reg-tirea 1ractic- necesar-
do.4ndirii calific-rii 1rofesionale ,,&ucr-tor (otelier#, clasa a ?I@a, 5n*-6-4nt 1rofesional de 2 ani
%i are alocat un nu-r de 7<6 &re confor 1lanului de 5n*-6-4nt, din care3
o D6 &re H la.orator te(nologic
o D6 &re H instruire 1ractic-
Modulul nu este de1endent de celelalte odule din curriculu.
Modulul FSer-)re *entrt, pe tur)!tG *i;ea;- do.4ndirea de co1eten6e s1ecifice
calific-rii ,,Lucrtor hotelier, 5n 1ers1ecti*a folosirii tuturor ac(i;i6iilor 5n 1racticarea acestei
calific-rii %i7sau 5n continuarea 1reg-tirii 5ntr@o calificare de ni*el 3.
$9 Un)tteA un)t,4)le %e *&0peten4e l *re !e re+er, 0&%ulul
Ser-)re *entrt, pe tur)!t
Pre1,t)re pentru )nte1rre l l&*ul %e 0un*,
20
89 C&relre re2ulttel&r @n-,4,r)) 3) *r)ter))l&r %e e-lure
MODULUL. SERVIREA CENTRAT PE TURIST
Cun&3t)n4e Depr)n%er) Cr)ter)) %e e-lure H
Re2ulttul @n-,4,r)) 7. I%ent)+)*, %)+er)tele 3tept,r) le tur)3t)l&r
I%ent)+)*re 3tept,r)l&r tur)3t)l&r
Deguli de 1olite6e fa6- de turist Fcounicare
*er.al- %i non*er.al-G3 ;4.et, salut, atitudine
1o;iti*-, li.a= non@*er.al
Modalit-6i de rece16ionare a esa=ului turistului
Acti*it-6i ale 1ersonalului ca urare a 5n6elegerii
esa=elor transise de turist3 re;er*are de .ilete
1entru s1ectacole, i=loace de trans1ort,
anifest-ri culturale, s1orti*e
Preg-te%te un dialog 1oliticos cu turistul
Dece16ionea;- fidel esa=ul transis de
c-tre turist
Confir- 5n6elegerea esa=ului
8enalea;- a1ari6ia unor situa6ii
nea%te1tate
Ktili;area unui li.a= adec*at la
5nt41inarea turi%tilor, 5n situa6ii date,
1rin =oc de rol, studii de ca;.
Dece16ionarea esa=ului transis de
client, 5n situa6ii date, 1rin siulare, =oc de
rol, studii de ca;, 1ro.leati;are, a1lica6ii
1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) $. St')le3te & rel4)e pr&+e!)&nl, *u tur)3t))
C&0un)*re *u tur)!tul
Condi6ii 1entru satisfacerea a%te1t-rilor turi%tilor3
infora6i, atitudine, ateriale consua.ile
Dela6ii cordiale cu turi%tii
Interedierea leg-turii turi%tilor cu alte 1ersoane
din unitate3 rece16ioner, os1-tar, caerist-
Preg-te%te condi6iile 1entru satisfacerea
a%te1t-rilor turi%tilor
Identific- sursele de inforare cu 1ri*ire la
cerin6ele locului de unc-
D-s1unde solicit-rilor 1entru acti*it-6i
su1lientare
Men6ine 5n 1eranen6- o rela6ie cordial- cu
turi%tii
Pune turi%tii 5n leg-tur- cu alte 1ersoane
care le 1ot satisface a%te1t-rile
Asigurarea condi6iilor 1entru satisfacerea
a%te1t-rilor turi%tilor, 5n situa6ii date, 1rin
siul-ri, =oc de rol, studii de ca;.
Men6inerea unei rela6ii cordiale cu turi%tii,
5n situa6ii date, 1rin siul-ri, =oc de rol,
studii de ca;.
8ta.ilirea de leg-turi 5ntre turi%ti %i alte
1ersoane, 5n situa6ii date, 1rin =oc de rol,
studii de ca;, a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) 8. Re*ep4)&ne2, +ee%#'*O#ul tur)3t)l&r
C&0un)*re *u tur)!tul
Modalit-6i de identificare a gradului de
ul6uire3 confirare *er.al-, confirare non@
*er.al-
'estarea inten6iei de re*enire sau fideli;are a
turistului
Identific- gradul de ul6uire al turistului
'estea;- inten6ia de re*enire sau fideli;are
a turistului
Identificarea gradului de ul6uire al
turistului, 5n situa6ii date, 1rin studii de
ca;, 1ro.leati;are, a1lica6ii 1ractice.
Identificarea inten6iei de re*enire sau
fideli;are, 5n situa6ii date, 1rin studii de
ca;, a1lica6ii 1ractice, =oc de rol.
2B
H Cr)ter))le %e e-lure !unt !t')l)te pe '2 *r)ter))l&r %e per+&r0n4, %)n !tn%r%ele %e pre1,t)re pr&+e!)&nl,
2/
<9 C&n4)nutul +&r0,r))
8e recoand- ur-toarea ordine de 1arcurgere a odulului3
79 I%ent)+)*re 3tept,r)l&r tur)3t)l&r
1.1. Deguli de 1olite6e fa6- de turist
1.2. Dece16ionarea esa=ului turistului
$9 C&0un)*re *u tur)!tul
2.1. Condi6ii 1entru satisfacerea a%te1t-rilor turi%tilor
2.2. Dela6ii cordiale cu turi%tii
2.3. Interedierea leg-turii turi%tilor cu alte 1ersoane din unitate
89 O'4)nere %e +ee%#'*O %)n prte tur)3t)l&r
3.1. Modalit-6i de identificare a gradului de ul6uire
3.2. 'estarea inten6iei de re*enire sau fideli;are a turi%tilor
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
?9 Re!ur!e 0ter)le 0)n)0e ne*e!re pr*ur1er)) 0&%ululu)

Pentru 1arcurgerea odulului se recoand- utili;area ur-toarelor resurse ateriale inie3
consua.ile3 (4rtie scris, (4rtie xerox, cd@uri, d*d@uri
5nregistr-ri audio@*ideo
odele de c(estionare 5n *ederea sta.ilirii gradului de ul6uire al turistului
Asigurarea acestor resurse ateriale inie se reali;ea;- at4t 5n la.oratoarele unit-6ii %colare,
c4t %i 5n s1a6iile 1use la dis1o;i6ie de agentul econoic 1artener, unde ele*ii desf-%oar- acti*itatea
de instruire 1ractic-.
I9 Su1e!t)) 0et&%&l&1)*e
Con6inuturile 1rograei odulului ,,Ser&irea ce%trat pe turist! tre.uie s- fie a.ordate 5ntr@o
anier- "le#i$il, di"ere%iat, 6in4nd cont de particularitile colecti&ului cu care se lucrea;- %i de
%i&elul i%iial de pregtire.
Nu'rul de ore alocat "iecrei te'e r'(%e la latitudi%ea cadrelor didactice care predau
co%i%utul 'odulului> 5n func6ie de dificultatea teelor, de ni*elul de cuno%tin6e anterioare ale
colecti*ului cu care lucrea;-, de co1lexitatea aterialului didactic i1licat 5n strategia didactic-
%i de ritul de asiilare a cuno%tin6elor de c-tre colecti*ul instruit.
Modulul JSERVIREA CENTRAT PE TURISTG 1oate 5ncor1ora, 5n orice oent al
1rocesului educati*, noi i=loace sau resurse didactice. Orele se recoand- a se desf-%ura 5n
la.oratoare %i 5n ateliere din unitatea de 5n*-6-4nt sau de la agentul econoic, dotate confor
recoand-rilor 1reci;ate 5n unit-6ile de co1eten6e en6ionate ai sus.
8e recoand- a.ordarea instruirii centrate 1e ele* 1rin 1roiectarea unor acti*it-6i de 5n*-6are
*ariate, 1rin care s- fie luate 5n considerare stilurile indi*iduale de 5n*-6are ale fiec-rui ele*.
Acestea *i;ea;- ur-toarele as1ecte3
a1licarea etodelor centrate 1e ele*, a.ordarea tuturor ti1urilor de 5n*-6are Fauditi*, *i;ual,
1racticG 1entru transforarea ele*ului 5n co1artici1ant la 1ro1ria instruire %i educa6ie<
5.inarea %i o alternan6- sisteatic- a acti*it-6ilor .a;ate 1e efortul indi*idual al ele*ului
Fdocuentarea du1- di*erse surse de inforare, o.ser*a6ia 1ro1rie, exerci6iul 1ersonal,
instruirea 1rograat-, ex1erientul %i lucrul indi*idual, te(nica uncii cu fi%eG cu
22
acti*it-6ile ce solicit- efortul colecti* Fde ec(i1-, de gru1G de genul discu6iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor etode care s- fa*ori;e;e rela6ia nei=locit- a ele*ului cu o.iectele
cunoa%terii, 1rin recurgere la odele concrete, 1otri*ite co1eten6elor din odul<
5nsu%irea unor etode de inforare %i de docuentare inde1endent-, care ofer- desc(iderea
s1re autoinstruire, s1re 5n*-6are continu-.
Pentru atingerea o.iecti*elor %i de;*oltarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului, 1ot
fi derulate ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
Ela.orarea de referate interdisci1linare<
Exerci6ii de docuentare<
Na*igare 1e Internet 5n sco1ul docuent-rii<
"i;ion-ri de ateriale *ideo Fcasete *ideo, C9 H uriG<
"i;ite de docuentare la agen6ii econoici
9iscu6ii.

8e consider- c- %i&elul de pregtire este realiat corespu%tor, dac poate "i de'o%strat
"iecare di%tre reultatele )%&rii.
Pentru ac(i;i6ionarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului ,,8er*irea centrat- 1e
turist#, se recoand- ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
A*t)-)tte 7
9enuirea acti*it-6ii3 Identificarea a%te1t-rilor turi%tilor
9enuirea odulului3 8er*irea centrat- 1e turist
'i1ul alocat efectu-rii acti*it-6ii3 30 inute
O.iecti*ul acti*it-6ii3 Aceast- acti*itate *- *a a=uta s- 5n*-6a6i s- identifica6i a%te1t-rile clien6ilor
unei unit-6i (oteliere
Nuele %i 1renuele ele*ului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
9ata IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pentru informaii suplimentare consultai fia de documentare
1. Preci;a6i o situa6ie 5n care a6i o.ser*at un ti1 de counicare 5ntre turist %i un anga=at al (otelului care
s@a terinat cu o reclaa6ie din 1artea turistului.
....
....
...
....
.
2. A1reun- cu colegul de .anc-, iagina6i un dialog 5ntre caerist- %i turist. 'uristul are ne*oie de
1-turi su1lientare, o 1ern- 5n 1lus, solicit- s-@i fie c-lcate ail ulte c--%i %i s- fie tre;it a doua
;i la orele B.00.
....
...
..
...

3. Exe1lifica6i cel 1u6in 3 odalit-6i de rece16ionare a esa=ului turistului.


....
...
2E
..
...
....
S&lu4)&nre *t)-)t,4)) 7
1. Preci;a6i o situa6ie 5n care a6i o.ser*at un ti1 de counicare 5ntre turist %i un anga=at al (otelului care
s@a terinat cu o reclaa6ie din 1artea turistului.
8e *a a*ea 5n *edere odalitatea de 1re;entare a res1ecti*ei situa6ii, rele*an6a acesteia.
2. A1reun- cu colegul de .anc-, iagina6i un dialog 5ntre caerist- %i turist. 'uristul are ne*oie de
1-turi su1lientare, o 1ern- 5n 1lus, solicit- s-@i fie c-lcate ail ulte c--%i %i s- fie tre;it a doua
;i la orele B.00.
8e *or a*ea 5n *edere3
@ &i.a=ul utili;at
@ Po;i6ia cor1ului
@ Miica fe6ei
@ Atitudinea 1o;iti*- fa6- de client
3. Exe1lifica6i cel 1u6in 3 odalit-6i de rece16ionare a esa=ului turistului.
a. Dece16ionarea esa=ului scris
.. Dece16ionarea esa=ului *er.al
c. Dece16ionarea esa=elor transise 1rin flutura%ii ag-6a6i la u%- FNu deranAai", B ro$ s2mi
aranAai camera", B ro$ ducei lenAeria la splat" etc.G
d. Dece16ionarea esa=elor non*er.ale Fex. 1rosoa1ele aruncate =os 5n .aie *or fi sc(i.ate
etc.G
D9 Su1e!t)) *u pr)-)re l e-lure
E*aluarea re1re;int- 1artea final- a deersului de 1roiectare didactic- 1rin care 1rofesorul
*a -sura eficien6a 5ntregului 1roces instructi*@educati*. E*aluarea ur-re%te -sura 5n care ele*ii
%i@au forat co1eten6ele 1ro1use 5n standardele de 1reg-tire 1rofesional-.
E*aluarea 1oate fi 3
a. %n timpul parcur$erii modulului prin forme de &erificare continu a re'ultatelor
%n&rii.
Instruentele de e*aluare 1ot fi di*erse, 5n func6ie de s1ecificul odulului %i de
etoda de e*aluare H 1ro.e orale, scrise, 1ractice.
Planificarea e*alu-rii tre.uie s- ai.- loc 5ntr@un ediu real, du1- un 1rogra sta.ilit,
e*it4ndu@se agloerarea e*alu-rilor 5n aceea%i 1erioad- de ti1.
"a fi reali;at- 1e .a;a unor 1ro.e care se refer- ex1licit la criteriile de 1erforan6- %i
la condi6iile de a1lica.ilitate ale acestora, corelate cu ti1ul de e*aluare s1ecificat 5n
8tandardul de Preg-tire Profesional- 1entru fiecare re;ultat al 5n*-6-rii.
b. (inal
Deali;at- 1rintr@o lucrare cu caracter a1licati* %i integrat la sf4r%itul 1rocesului de
1redare7 5n*-6are %i care inforea;- asu1ra 5nde1linirii criteriilor de reali;are a
cuno%tin6elor, a.ilit-6ilor %i atitudinilor.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure continu-3
Mi%e de o.ser*a6ie<
Mi%e test<
Mi%e de lucru<
Mi%e de autoe*aluare<
30
'este de *erificarea cuno%tin6elor cu itei cu alegere ulti1l-, itei alegere dual-,
itei de co1letare, itei de ti1 1erec(e, itei de ti1 5ntre.-ri structurate sau itei de
ti1 re;ol*are de 1ro.lee.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure final-3
Proiectul, 1rin care se e*aluea;- etodele de lucru, utili;area cores1un;-toare a
.i.liografiei, aterialelor %i ec(i1aentelor, acurate6ea te(nic-, odul de organi;are a
ideilor %i aterialelor 5ntr@un ra1ort. Poate fi a.ordat indi*idual sau de c-tre un gru1 de
ele*i.
8tudiul de ca;, care const- 5n descrierea unui 1rodus, a unei iagini sau a unei
5nregistr-ri electronice care se refer- la un anuit 1roces te(nologic.
Portofoliul, care ofer- infora6ii des1re re;ultatele %colare ale ele*ilor, acti*it-6ile
extra%colare etc.
An 1arcurgerea odulului se *a utili;a e*aluare de ti1 forati* %i la final de ti1 suati*
1entru *erificarea atingerii co1eten6elor. Ele*ii tre.uie e*alua6i nuai 5n ceea ce 1ri*e%te
do.4ndirea co1eten6elor s1ecificate 5n cadrul acestui odul. O co1eten6- se *a e*alua o singur-
dat-.
E*aluarea scoate 5n e*iden6- -sura 5n care se forea;- co1eten6ele c(eie %i co1eten6ele
te(nice din standardul de 1reg-tire 1rofesional-.
Pre;ent- 5n continuare un exe1lu de fi%- de lucru.
F)3, %e lu*ru 7
C 33 Dece16ionea;- feed@.acN@ul turi%tilor
A*t)-)tte 83 .o'pletarea chestio%arului de testare a opi%iei turi+tilor
1. Pentru a 1utea ur-ri odul 5n care se sta.ile%te gradul de satisfac6ie al turi%tilor din unitatea (otelier-
unde *- desf-%ura6i acti*itatea de instruire 1ractic-, ruga6i ai ul6i clien6i ai (otelului s- r-s1und- la
5ntre.-rile din ur-torul c(estionar. Consena6i 5n (ia de lucru re;ultatele o.6inute, centrali;ate.
31
2. 8olicita6i unui coleg s- *- anali;e;e (ia de lucru Fodul 5n care a6i centrali;at dateleG, %i s- forule;e 5n
scris, 1e *erso, o apreciere des1re felul 5n care *@a6i finali;at sarcina de lucru.
3. Morula6i o 1-rere 1ersonal- des1re gradul de satisfac6ie al turi%tilor 5n unitatea 5n care *- desf-%ura6i
acti*itatea de instruire 1ractic-. Consena6i 1-rerea *oastr- 1e o foaie de (4rtie 1e care s- o ata%a6i (iei de
lucru.
,$ser&aii ale 'aistrului sau tutorelui de practic5
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
E9 :)'l)&1r+)e
). $aNer 8., $radleJ P., OuJton P. H Principiile operaiunilor de la recepia hotelului,
Editura All $ecN, $ucure ti, 2002
*. Ene C. H Cartea ospitalitii, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
32
OO'E&....
A6i ales (otelul nostru
Pentru c- a6i ai stat 5n el
Pentru c- *@a fost recoandat
Pentru c- a6i aflat de el3
o 9intr@un ;iar
o 9e la '"
o 9intr@un 1liant sau g(id
o 9e la o agen6ie de turis
De;er*area a fost f-cut- 1rin3
Institu6ia la care lucra6i
Agen ia de turis .Fnui i@oG
9irect la (otel
"- rug- s- *- ex1ria6i o1inia, .if4nd iaginea aleas-3
Cu a6i fost 1riit la rece16ieR Personalul de la rece16ie *i s@a 1-rut
Aa.il
Corect 5.r-cat...
Curat ...
Caera *i s@a 1-rut
Curat- ..
Conforta.il- .
Priitoare
Munc6ional-
8er*iciul restaurantului *i s@a 1-rut
Da1id ..
Cu 1re1arate gustoase
+. Ene C., Mi(ail A.+., Dondelli "., 8t-nciulescu 9.A., Co=ocaru 8., 'inc-@Ni6- C.,
&-scu6 D.'. H ,anualul directorului de hotel, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
-. &u1u N. H .otelul / economie i mana$ement, Editura All $ecN, $ucure%ti, 2000
0. Mi(ai ., Ca1ot- "., Costea M., +(inescu C., Iordac(e C., P4r=ol I., Po1escu C.,
"e6eanu C. H Tehnolo$ie hotelier, manual pentru clasa a 1!!2a, Editura Niculescu,
$ucure6ti, 2003
3. Mi(ail A.+., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5 .ouse6eepin$,
Editura +ea Print, $ucure ti, 2002
4. 8gander ., $ruar C. H A. ;.C.2ul tehnolo$iei hoteliere i al a$roturismului,
Editura 9iasfera, $ucure%ti, 2000
33
M&%ul IV. C9D9L9 = A%0)n)!trre )n-entrulu) %e et;
79 N&t, )ntr&%u*t)-,
Modulul FA%0)n)!trre )n-entrulu) %e et;G face 1arte din 1reg-tirea 1ractic- necesar-
do.4ndirii calific-rii 1rofesionale ,,&ucr-tor (otelier#, clasa a ?I@a, 5n*-6-4nt 1rofesional de 2 ani
%i are alocat un nu-r %e 7?6 &re confor stagiilor de 1reg-tire 1ractic- @C9& din 1lanul de
5n*-6-4nt, din care3
o 7?6 &re H instruire 1ractic-
Modulul nu este de1endent de celelalte odule din curriculu.
Modulul FA%0)n)!trre )n-entrulu) %e et;G *i;ea;- do.4ndirea de co1eten6e
s1ecifice calific-rii ,,Lucrtor hotelier, 5n 1ers1ecti*a folosirii tuturor ac(i;i6iilor 5n 1racticarea
acestei calific-rii %i7sau 5n continuarea 1reg-tirii 5ntr@o calificare de ni*el 3.
$9 Un)tteA un)t,4)le %e *&0peten4e l *re !e re+er, 0&%ulul
A%0)n)!trre )n-entrulu) *&0prt)0entulu) %e et;
3>
89 C&relre re2ulttel&r @n-,4,r)) 3) *r)ter))l&r %e e-lure
MODULUL. ADMINISTRAREA INVENTARULUI DE ETAP
Cun&3t)n4e Depr)n%er) Cr)ter)) %e e-lure H
Re2ulttul @n-,4,r)) 7. Sele*te2, *&0p&nentele ptr)0&n)le le et;ulu)
Ele0ente ptr)0&n)le le et;ulu)
O.iecte ce a1ar6in eta=ului3 confor listei de
in*entar de 1e fiecare eta=
O.iecte de in*entar3 1aturi, dula1uri, no1tiere,
'", as-, scaune, fotolii, 1-turi, len=erie 1at,
*eio;e, ta.louri, 1a(are, c-ni, uera%e, 1erii,
scruiere, 1rosoa1e, ini.ar, etc.
'i1uri de caere3 caere cu 1at si1lu, du.lu,
atrionial, caere cu ai ulte 1aturi,
garsoniere %i a1artaente
Norele interne ale structurii de 1riire
Decunoa%te din 1atrioniul structurii de
1riire eleentele care a1ar6in eta=ului
confor listei de in*entar a eta=ului
Decunoa%te o.iectele de in*entar 5n func6ie
de structura caerelor
A1lic- Norele Interne 5n ca;ul dis1ari6iei
unor o.iecte de in*entar care a1ar6in
eta=ului
8electarea, din 1atrioniul structurii de
1riire, a eleentelor ce a1ar6in eta=ului,
5n diferite ti1uri de s1a6ii (oteliere, 5n
situa6ii date, 1rin =oc de rol, studii de ca;.
Decunoa%terea o.iectelor de in*entar 5n
func6ie de ti1ul caerei, 5n situa6ii date,
1rin siulare, =oc de rol, studii de ca;,
1ro.leati;are, a1lica6ii 1ractice.
Des1ectarea norelor interne 5n ca;ul
dis1ari6iei unor o.iecte de in*entar care
a1ar6in eta=ului, 5n situa6ii date, 1rin
a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) $. nt&*0e3te %&*u0ente pr)-)n% pre%re prelure len;er)e)
D&*u0ent4) pr)-)n% *)r*u)tul len;er)e)
9ocuente3 .on de 1redare71riire
'i1 o1era6iune3 1redare, 1riire
Co1letare3 ti1uri de len=erie, nu-r .uc-6i,
data, sen-tura
&en=eria3 cear%afuri, fe6e de 1ern-, 1-turi,
1erdele, cu*erturi
8ortare3 1e ti1uri, diensiuni, ateriale, culori
Mi=loace de de1o;itare3 rafturi, dula1uri, stela=e
Identific- docuentele 1ri*ind 1redarea
71reluarea len=eriei
Co1letea;- docuentele 1ri*ind 1redarea
71reluarea len=eriei
8ortea;- len=eria ce tre.uie 1redat-7
1reluat-
Aran=ea;- 5n oficiu len=eria 1reluat-
utili;4nd i=loacele de de1o;itare
8electarea docuentelor 1ri*ind
1redarea71reluarea len=eriei, 5n situa ii
date, 1rin siul-ri, =oc de rol, studii de
ca;.
Co1letarea docuentelor 1ri*ind
1redarea71reluarea len=eriei, 5n situa ii
date, 1rin siul-ri, =oc de rol, studii de
ca;.
8ortarea %i aran=area len=eriei, 5n situa6ii
date, 1rin =oc de rol, a1lica6ii 1ractice.
Re2ulttul @n-,4,r)) 8. Prt)*)p, l )n-entr)ere per)&%)*, *&0p&nentel&r ptr)0&n)le le et;ulu)
In-entr)ere *&0p&nentel&r ptr)0&n)le le
et;ulu)
Co1onente 1atrioniale3 len=erie, o.iecte de
in*entar, ateriale consua.ile
Decunoa%te co1onentele 1atrioniale
su1use in*entarierii la ni*elul eta=ului
Anregistrea;- o.iectele 1use su1lientar la
Identificarea co1onentelor 1atrioniale
su1use in*entarierii la ni*elul eta=ului, 5n
situa6ii date, 1rin studii de ca;, =oc de rol,
siulare.
30
O.iecte su1lientare3 1-turi, 1erne, 1aturi, fier
de c-lcat, usc-tor 1-r, tele*i;or, radio
dis1o;i6ia clien6ilor
Anregistrarea 5n docuente a o.iectelor
1use su1lientar la dis1o;i6ia clien6ilor, 5n
situa6ii date, 1rin studii de ca;,
1ro.leati;are, a1lica6ii 1ractice, =oc de
rol.
H Cr)ter))le %e e-lure !unt !t')l)te pe '2 *r)ter))l&r %e per+&r0n4, %)n !tn%r%ele %e pre1,t)re pr&+e!)&nl,
3B
<9 C&n4)nutul +&r0,r))
8e recoand- ur-toarea ordine de 1arcurgere a odulului3
79 Sele*te2, *&0p&nentele ptr)0&n)le le et;ulu)
1.1. O.iecte de in*entar la ni*elul eta=ului
1.2. O.iecte de in*entar 5n func6ie de ti1ul caerei
1.3. Norele interne ale structurii de 1riire cu 1ri*ire la in*entariere
$9 nt&*0e3te %&*u0ente pr)-)n% pre%re prelure len;er)e)
2.1. 9ocuente ale co1artientului eta=
2.2. Modalit-6i de sortare
2.3. Mi=loace de de1o;itare
89 In-entr)ere *&0p&nentel&r ptr)0&n)le le et;ulu)
3.1. Co1onente 1atrioniale
3.2. O.iecte su1lientare
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
?9 Re!ur!e 0ter)le 0)n)0e ne*e!re pr*ur1er)) 0&%ululu)

Pentru 1arcurgerea odulului se recoand- utili;area ur-toarelor resurse ateriale inie3
O.iecte de in*entar3 1aturi, dula1uri, no1tiere, '", as-, scaune, fotolii, 1-turi, len=erie 1at,
*eio;e, ta.louri, 1a(are, c-ni, uera%e, 1erii, scruiere, 1rosoa1e, ini.ar, 1erne, fier de
c-lcat, usc-tor 1-r, radio etc.
'i1uri de caere3 caere cu 1at si1lu, du.lu, atrionial, caere cu ai ulte 1aturi,
garsoniere %i a1artaente
9ocuente3 .on de 1redare71riire
'i1uri de len=erie3 cear%afuri, fe6e de 1ern-, 1-turi, 1erdele, cu*erturi
Mi=loace de de1o;itare3 rafturi, dula1uri, stela=e
Asigurarea acestor resurse ateriale inie se reali;ea;- at4t 5n la.oratoarele unit-6ii %colare,
c4t %i 5n s1a6iile 1use la dis1o;i6ie de agentul econoic 1artener, unde ele*ii desf-%oar- acti*itatea
de instruire 1ractic-.
I9 Su1e!t)) 0et&%&l&1)*e
Con6inuturile 1rograei odulului ,,Ad'i%istrarea i%&e%tarului de eta1! tre.uie s- fie
a.ordate 5ntr@o anier- "le#i$il, di"ere%iat, 6in4nd cont de particularitile colecti&ului cu care
se lucrea;- %i de %i&elul i%iial de pregtire.
Nu'rul de ore alocat "iecrei te'e r'(%e la latitudi%ea cadrelor didactice care predau
co%i%utul 'odulului> 5n func6ie de dificultatea teelor, de ni*elul de cuno%tin6e anterioare ale
colecti*ului cu care lucrea;-, de co1lexitatea aterialului didactic i1licat 5n strategia didactic-
%i de ritul de asiilare a cuno%tin6elor de c-tre colecti*ul instruit.
Modulul JADMINISTRAREA INVENTARULUI DE ETAPG 1oate 5ncor1ora, 5n orice
oent al 1rocesului educati*, noi i=loace sau resurse didactice. Orele se recoand- a se
desf-%ura 5n la.oratoare %i 5n ateliere din unitatea de 5n*-6-4nt sau de la agentul econoic, dotate
confor recoand-rilor 1reci;ate 5n unit-6ile de co1eten6e en6ionate ai sus.
8e recoand- a.ordarea instruirii centrate 1e ele* 1rin 1roiectarea unor acti*it-6i de 5n*-6are
*ariate, 1rin care s- fie luate 5n considerare stilurile indi*iduale de 5n*-6are ale fiec-rui ele*.
Acestea *i;ea;- ur-toarele as1ecte3
3/
a1licarea etodelor centrate 1e ele*, a.ordarea tuturor ti1urilor de 5n*-6are Fauditi*, *i;ual,
1racticG 1entru transforarea ele*ului 5n co1artici1ant la 1ro1ria instruire %i educa6ie<
5.inarea %i o alternan6- sisteatic- a acti*it-6ilor .a;ate 1e efortul indi*idual al ele*ului
Fdocuentarea du1- di*erse surse de inforare, o.ser*a6ia 1ro1rie, exerci6iul 1ersonal,
instruirea 1rograat-, ex1erientul %i lucrul indi*idual, te(nica uncii cu fi%eG cu
acti*it-6ile ce solicit- efortul colecti* Fde ec(i1-, de gru1G de genul discu6iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor etode care s- fa*ori;e;e rela6ia nei=locit- a ele*ului cu o.iectele
cunoa%terii, 1rin recurgere la odele concrete, 1otri*ite co1eten6elor din odul<
5nsu%irea unor etode de inforare %i de docuentare inde1endent-, care ofer- desc(iderea
s1re autoinstruire, s1re 5n*-6are continu-.
Pentru atingerea o.iecti*elor %i de;*oltarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului, 1ot
fi derulate ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
Ela.orarea de referate interdisci1linare<
Exerci6ii de docuentare<
Na*igare 1e Internet 5n sco1ul docuent-rii<
"i;ion-ri de ateriale *ideo Fcasete *ideo, C9 H uriG<
"i;ite de docuentare la agen6ii econoici
9iscu6ii.

8e consider- c- %i&elul de pregtire este realiat corespu%tor, dac poate "i de'o%strat
"iecare di%tre reultatele )%&rii.
Pentru ac(i;i6ionarea co1eten6elor *i;ate de 1arcurgerea odulului ,,Preg-tirea s1a6iilor de
ca;are#, se recoand- ur-toarele acti*it-6i de 5n*-6are3
A*t)-)tte 7
9enuirea acti*it-6ii3 8electarea co1onentelor 1atrioniale ale eta=ului
9enuirea odulului3 Adinistrarea in*entarului de eta=
'i1ul alocat efectu-rii acti*it-6ii3 30 inute
O.iecti*ul acti*it-6ii3 Aceast- acti*itate *- *a a=uta s- 5n*-6a6i s- selecta6i co1onentele
1atrioniale ale eta=ului 5n cadrul unei unit-6i (oteliere
Nuele %i 1renuele ele*ului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
9ata IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pentru informaii suplimentare consultai fia de documentare
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte o.iecte de in*entar existente 5ntr@un (otel.
8electa6i@le 1e cele care intr- 5n dotarea unei caere de (otel Fs1a6iul destinat ca;-riiG.
Cas- de arcat electronic-
Cana1ea
Motolii
Mini.ar frigorific
Ma%in- de fa.ricat g(ea6-
Prosoa1e
9ula1
Mas- cu scaune
'a.louri
"eio;e
Pardiniere
+(eridon
32
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la 1roiectarea, diensionarea, ec(i1area %i finisarea
s1a6iilor de ca;are.
....
...
..
...

3. Efectua6i cur-6enia 5n cadrul co1artientului de eta= al cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i


acti*itatea de instruire 1ractic-. Co1leta6i docuentul !n&entarul camerei 1entru dou-
ti1uri diferite de caere Fde exe1lu, 1entru o caer- si1l- %i una du.l-G.
IN"EN'ADK& CAMEDEI ..
Nr. crt. 9enuire o.iect in*entar Nr. .uc-6i
1.
2.
n
S&lu4)&nre *t)-)t,4)) 7
1. An lista de ai =os sunt enuerate ai ulte o.iecte de in*entar existente 5ntr@un (otel.
8electa6i@le 1e cele care intr- 5n dotarea unei caere de (otel Fs1a6iul destinat ca;-riiG.
Motolii
Mini.ar frigorific
9ula1
Mas- cu scaune
'a.louri
"eio;e
2. Preci;a6i as1ectele a*ute 5n *edere la 1roiectarea, diensionarea, ec(i1area %i finisarea
s1a6iilor de ca;are.
8e *a a*ea 5n *edere asigurarea ur-toarelor func6ii 1rinci1ale3
a. Odi(n-
.. 8er*irea esei
c. &ucru
d. Igien-
e. Priire oas1e6i
f. Counica6ii
g. 9i*ertisent
3. Efectua6i cur-6enia 5n cadrul co1artientului de eta= al cadrul (otelului unde *- desf-%ura6i
acti*itatea de instruire 1ractic-. Co1leta6i docuentul !n&entarul camerei 1entru dou-
ti1uri diferite de caere Fde exe1lu, 1entru o caer- si1l- %i una du.l-G.
8e *a a*ea 5n *edere co1letarea corect- %i co1let- a docuentelor.
3E
D9 Su1e!t)) *u pr)-)re l e-lure
E*aluarea re1re;int- 1artea final- a deersului de 1roiectare didactic- 1rin care 1rofesorul
*a -sura eficien6a 5ntregului 1roces instructi*@educati*. E*aluarea ur-re%te -sura 5n care ele*ii
%i@au forat co1eten6ele 1ro1use 5n standardele de 1reg-tire 1rofesional-.
E*aluarea 1oate fi 3
a. %n timpul parcur$erii modulului prin forme de &erificare continu a re'ultatelor
%n&rii.
Instruentele de e*aluare 1ot fi di*erse, 5n func6ie de s1ecificul odulului %i de
etoda de e*aluare H 1ro.e orale, scrise, 1ractice.
Planificarea e*alu-rii tre.uie s- ai.- loc 5ntr@un ediu real, du1- un 1rogra sta.ilit,
e*it4ndu@se agloerarea e*alu-rilor 5n aceea%i 1erioad- de ti1.
"a fi reali;at- 1e .a;a unor 1ro.e care se refer- ex1licit la criteriile de 1erforan6- %i
la condi6iile de a1lica.ilitate ale acestora, corelate cu ti1ul de e*aluare s1ecificat 5n
8tandardul de Preg-tire Profesional- 1entru fiecare re;ultat al 5n*-6-rii.
b. (inal
Deali;at- 1rintr@o lucrare cu caracter a1licati* %i integrat la sf4r%itul 1rocesului de
1redare7 5n*-6are %i care inforea;- asu1ra 5nde1linirii criteriilor de reali;are a
cuno%tin6elor, a.ilit-6ilor %i atitudinilor.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure continu-3
Mi%e de o.ser*a6ie<
Mi%e test<
Mi%e de lucru<
Mi%e de autoe*aluare<
'este de *erificarea cuno%tin6elor cu itei cu alegere ulti1l-, itei alegere dual-,
itei de co1letare, itei de ti1 1erec(e, itei de ti1 5ntre.-ri structurate sau itei de
ti1 re;ol*are de 1ro.lee.
Pro1une ur-toarele )n!tru0ente %e e-lure final-3
Proiectul, 1rin care se e*aluea;- etodele de lucru, utili;area cores1un;-toare a
.i.liografiei, aterialelor %i ec(i1aentelor, acurate6ea te(nic-, odul de organi;are a
ideilor %i aterialelor 5ntr@un ra1ort. Poate fi a.ordat indi*idual sau de c-tre un gru1 de
ele*i.
8tudiul de ca;, care const- 5n descrierea unui 1rodus, a unei iagini sau a unei
5nregistr-ri electronice care se refer- la un anuit 1roces te(nologic.
Portofoliul, care ofer- infora6ii des1re re;ultatele %colare ale ele*ilor, acti*it-6ile
extra%colare etc.
An 1arcurgerea odulului se *a utili;a e*aluare de ti1 forati* %i la final de ti1 suati*
1entru *erificarea atingerii co1eten6elor. Ele*ii tre.uie e*alua6i nuai 5n ceea ce 1ri*e%te
do.4ndirea co1eten6elor s1ecificate 5n cadrul acestui odul. O co1eten6- se *a e*alua o singur-
dat-.
E*aluarea scoate 5n e*iden6- -sura 5n care se forea;- co1eten6ele c(eie %i co1eten6ele
te(nice din standardul de 1reg-tire 1rofesional-.
Pre;ent- 5n continuare un odel de fi - de lucru.
F)3, %e lu*ru 7
C 23 Antoce%te docuente 1ri*ind 1redarea 7 1reluarea len=eriei
A*t)-)tte 83 .o'pletarea $o%ului de predare / preluare ctre spltorie +i de la spltorie
>0
1. Pentru a *- failiari;a cu docuentele utili;ate la co1artientul eta=, co1leta6i, concoitent
cu 1ersonalul noinali;at 1entru a efectua ser*iciile de 1redare %i 1reluare a o.iectelor textile c-tre
%i de la s1-l-torie, $o%uri de predare / preluare du1- ur-torul odel, 1e fi%a de lucru.
2. 8olicita6i unui coleg s- *- anali;e;e 0i+a de lucru Fodul 5n care a6i co1letat .onulG, %i s-
forule;e 5n scris, 1e *erso, o apreciere des1re felul 5n care *@a6i finali;at sarcina de lucru.
3. Morula6i o 1-rere 1ersonal- des1re regiul docuentelor Fco1letare, 1-strare, etc.G 5n unitatea
5n care *- desf-%ura6i acti*itatea de instruire 1ractic-. Consena6i 1-rerea *oastr- 1e o foaie de
(4rtie 1e care s- o ata%a6i Mi%ei de lucru.
,$ser&aii ale 'aistrului sau tutorelui de practic5
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
E9 :)'l)&1r+)e
). $aNer 8., $radleJ P., OuJton P. H Principiile operaiunilor de la recepia hotelului,
Editura All $ecN, $ucure%ti, 2002
*. Costac(e D. H Administrarea in&entarului compartimentului de etaA5 Au9iliar
curricular, Progra POADE, CN9IP', $ucure%ti, 200E
+. Ene C. H Cartea ospitalitii, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
>1
Un)tte3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nr9 '&n IIIIIIIIIII
9ata3 IIIII 7 IIIII 7 IIIIIIIII
Persoana care 1red-3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, Co1artient3 IIIIIIIIIIIIIII
Persoana care 1reia3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, Co1artient3 IIIIIIIIIIIIII
:ON DE PREDARE A PRELUARE
Nr. crt.9enuirea o.iectuluiNr. .uc-6iO.ser*a6ii
A 1redat, A 1reluat,
IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII
Un)tte3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nr9 '&n IIIIIIIIIII
9ata3 IIIII 7 IIIII 7 IIIIIIIII
Persoana care 1red-3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, Co1artient3 IIIIIIIIIIIIIII
Persoana care 1reia3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, Co1artient3 IIIIIIIIIIIIII
:ON DE PREDARE A PRELUARE
Nr. crt.9enuirea o.iectuluiNr. .uc-6iO.ser*a6ii
A 1redat, A 1reluat,
IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII
-. Ene C., Mi(ail A.+., Dondelli "., 8t-nciulescu 9.A., Co=ocaru 8., 'inc-@Ni6- C.,
&-scu6 D.'. H ,anualul directorului de hotel, Editura 'OD@ C+, $ucure%ti, 200>
0. &u1u N. H .otelul / economie i mana$ement, Editura All $ecN, $ucure%ti, 2000
3. Mi(ai L., Ca1ot- "., Costea M., +(inescu C., Iordac(e C., P4r=ol I., Po1escu C.,
"e6eanu C. H Tehnolo$ie hotelier, manual pentru clasa a 1!!2a, Editura Niculescu,
$ucure%ti, 2003
4. Nicolescu D. H #er&iciile %n turism i alimentaie public, Editura 81ort@turis,
$ucure%ti, 1EE2
7. Mi(ail A.+., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5 .ouse6eepin$,
Editura +ea Print, $ucure%ti, 2002
:. 8gander ., $ruar C. H A. ;.C.2ul tehnolo$iei hoteliere i al a$roturismului,
Editura 9iasfera, $ucure%ti, 2000
)<. 8ta*rositu 8. H Arta ser&iciilor %n restaurante, baruri, $astronomie, hoteluri,
pensiuni turistice, Munda6ia Arta ser*iciilor 5n turis, $ucure%ti, 200B
)). 8t-nciulescu 9.A., Cristea A.A., Acatrinei M.C., D4=ni6- M. H Tehnolo$ie hotelier5
(ront =ffice, Editura +ea Print, $ucure%ti, 2002
)*. ::: H .otr>rea ?u&ernului Nr. )+*7 @ *<<) republicat, 1ri*ind clasificarea
structurilor de 1riire turistice
)+. ::: H =rdinul ,inistrului pentru 8ntreprinderi ,ici i ,iAlocii, Comer, Turism i
Profesii Liberale 3+3 @ *<<7, Norele etodologice 1ri*ind clasificarea structurilor
de 1riire turistice
)-. ::: H QQQ.(oteluriroanesti.ro
)0. ::: H QQQ.1ensiuniroanesti.ro
>2